Шевченківська районна державна адміністрація Відділ освіти Старовірівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені двічі Героя Радянського Союзу А. Г. Кравченка Шевченківської районної ради Харківської області Досвід роботиСкачати 429.11 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації12.04.2017
Розмір429.11 Kb.
ТипРішення
1   2   3

Зразок виконання роботи:

Яким Сомко

Іван Брюховецький

Відмінне

Портретна характеристикаРиси вдачіСпільне
ВисновокРобота з таблицею.

Визначивши ідеї роману та героїв, які є їх виразниками, заповніть таблицю.Ідея роману

Образ — виразник ідеї

Прагнення створити автономну феодальну республіку

Яким Сомко, полковник Шрам

Створення демократичної козацької республіки

Старий січовик Пугач

Байдужість відносно долі України, відстоювання власних інтересів

Іван Брюховецький

Спокійне життя в достатку на власному хуторі

Черевань

Родинне щастя і кохання

Леся Черевань і Петро Шраменко

Моральна чистота та духовне самовдосконалення

Божий чоловік

Лицарський дух козацтва, вірне побратимство

Кирило Тур

Учням важливо знати, що роман П. Куліша «Чорна рада» ознаменував його перехід від романтичного сприймання національного минулого до історико-етнографічного реалізму. Куліш дивиться на козацтво критично, описуючи його не як однорідну людську масу, а як складний конгломерат осіб різного соціального походження і стану з несхожими прагненнями та політичними переконаннями. Однак загалом його оцінка ролі козацтва в історії України залишається позитивною.

 Тема (патріотизм землі) обговорюється одинадцятикласниками під час вивчення творчості письменників, які з ряду причин опинились за кордоном. Вивчаючи їх твори, учні починають усвідомлювати, що таке чужина і рідна Вітчизна. 

    Багато талановитих письменників пожертвували собою з любові до рідного краю, свого народу. Наприклад В. Симоненко (творчість вивчається в 11 класі) прожив усього 28 років, залишивши нам безцінну спадщину роздумів у творах. Усім добре відомі його слова, які стали піснею:

Можна все на світі вибирати, сину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину.

Дуже часто поза школою учень потрапляє в таку атмосферу, яка нівелює, а то й руйнує національно-патріотичний багаж, закладений раніше. Національним нігілізмом, космополітизмом пронизана сфера розваг, видовищ і дозвілля; а те, що діти бачать з екрана телевізорів та в комп’ютерних клубах, то взагалі складається враження, що хтось зумисне хоче знищити нашу духовність.

Однією із центральних проблем у творчості вітчизняних письменників є збереження національних культурних цінностей: рідного слова, червоної калини, які символізують духовні набутки народу, порівняння мови з хлібом, що підносить національно-мовну проблему до рівня найвищих життєвих проблем, протиставляється картинам нищення культурних надбань українців, у відтворенні яких головну роль відіграють образи з негативним емоційним зарядом- «мини мазайли , тьоті моті».. Такі образи уособлюють тих, хто втілює в життя антинаціональну політику або є прикладом духовної аморфності.

У творі «Мина Мазайло» М. Куліш гостро висвітлює українців-манкуртів, які цураються своєї мови, своєї культури, люди, які не пам’ятають своїх коренів. Твір комедійний, але торкається він надзвичайно серйозної теми, яка актуальна й сьогодні.

Про таке психологічне явище, як розбрат між різними частинами українського народу, нехтування загальнолюдськими та народними морально-етичними нормами, що значно знижувало шанси національного відродження України, говоримо при вивченні роману Ю. Яновського «Вершники» (новела «Подвійне коло»), вірша В. Стуса «За літописом Самовидця».

Ми впевнені, що саме зараз українська мова та література нарешті є тим осередком, який по-справжньому виховує в учнів кращі людські риси.

ВИСНОВОК
Рідна мова – найважливіший засіб патріотичного виховання. Вона була і є важливою сферою впливу на національну свідомість молоді, ідентифікаційним кодом нації. Розуміння учнями процесу повернення до рідних коренів, витоків українства, національного самоствердження і саморозвитку вже є проявом патріотизму.

Володіння українською мовою та послуговування нею стало пріоритетним у плануванні виховної мети уроку. Виховна мета має ширші й більш загальні завдання: розвиток мовної особистості учня, його духовне зростання; активне становлення й самореалізацію особистості в сучасному світі; виховання національно свідомого громадянина України; формування й утвердження гуманістичного світогляду особистості, національних і загальнолюдських цінностей. Мовне середовище впливає на формування учня-громадянина, патріота України.

На уроках української мови пропоную проводити роботу в таких напрямах: «Я»:

Я- розкриваю і розвиваю свої здібності, поспішаю робити добро, намагаюсь розділяти радість і горе інших;

Я- патріот і громадянин України;

Я - пізнаю, бережу і примножую красу в усьому, розумію, що до істини веде багато шляхів, відшукую з них свій;

Я- утверджую себе в праці, шаную будь-яку корисну праці, прагну стати сильним, витривалим, сміливим.

Я-вивчаю, утверджую та примножую традиції і святині всього народу, України;

Я - прагну жити в мирі та дружбі з дітьми інших народів, пам’ятаючи: Земля – наш спільний дім.

Не менш важливим є повсякденне виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів - Герба, Прапора, Гімну.

За допомогою дидактичного матеріалу системно здійснюю виховання в учнів громадянської позиції; вивчення та популяризацію історії українського козацтва, збереження і пропаганду історико-культурної спадщини українського народу; поліпшення військово-патріотичного виховання молоді, формування готовності до захисту Вітчизни.

Засобами літератури формуються складники патріотичної вихованості, які грунтуються на життєвих стереотипах українського народу і узгоджуються з народними уявленнями про високі виміри морального, етичного, духовного, гуманістичного, відображають національний менталітет.

Художні твори посідають належне місце у формуванні складників вихованості патріотичних почуттів у школярів.

Українська література виховує в учнівській молоді національну самосвідомість, налаштованість на осмислення моральних та культурних цінностей, історії, систему вчинків, які мотивуються любов’ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності.

Таким чином, зміст Програми з української літератури повністю підпорядковується головній виховній меті - формувати національно свідому, духовно багату особистість, здатну до самовизначення, самореалізації та самовдосконалення. Але важливу роль відіграє також питання методичного інструментарію при реалізації цієї мети.

Таким чином, підготовка до уроку має для мене такий алгоритм діяльності:

-аналізую навчальну програму з предмета і знаходжу там теми, питання, поняття, які мають національно-патріотичний характер;

-формулюю ключові проблемні питання, навколо яких можна організувати обговорення на уроці;

-визначаю завдання уроку та вирішую, якими методами краще скористатись у цьому випадку;

-готую фрагмент уроку та апробую його на практиці.

Можна без перебільшення сказати, що у викладанні літератури за останні кілька років зроблено чимало. Рідна література відкрилася перед учнями новими гранями як могутнє джерело української духовності, своєрідний генетичний код, пам’ять народу.

На прикладах літературних творів учні мають зосередитись на моральних акцентах, на проблемі вибору своєї життєвої й моральної поведінки.

Таким чином, завдання педагога полягає у формуванні в учнів усіх компетентностей, зокрема громадянської та соціальної; у вихованні ціннісного ставлення особистості до суспільства та держави; ставлення до сім’ї, родини, оточення; до праці; до природи; до культури та мистецтва; а також до себе, щоб відповідати загальнолюдським ідеалам.

Отже, для досягнення системності у національно-патріотичному вихованні учнів я використовую наступні форми, методи та технології:

міжпредметні учнівські дослідження (учнівські реферати, проекти);

кооперативне навчання, малі групи, проектну діяльність і аналіз життєвих ситуацій, рольові та імітаційні ігри, дискусії, дебати та ін. здійснення навчання через досвід, отриманий учнями на уроці й у повсякденному житті.

Хочу зазначити, що виховання іноді здійснюється не тільки під час організованих освітніх дій. Можливо, найвпливовішим у становленні особистості стає те, що ми не вважаємо головним: переглянутий фільм, почуте висловлювання… Дітям потрібно знати, що їх чують. І те, наскільки їм вдасться реалізувати свій внутрішній потенціал, у значній мірі залежить від впливу дорослих. І насамперед від особистості вчителя, рівня сформованості у нього патріотичної свідомості і громадянської компетентності. Тому що,

Якщо ви хочете, щоб вас пам’ятали,- сійте пшеницю;

якщо ви хочете, щоб вас згадували десятки років, -посадіть сад;

якщо ж ви хочете залишитись у віках- виховуйте дітей.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Державний стандарт базової і повної середньої освіти школи (Електронний ресурс).

2.Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах (Додаток до Наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641)

3.Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України / Наказ МОН України від 31.10.2011 №1243

4. Українська мова. Українська література. 5-9 класи: Навчальні програми для учнів загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою / укладачі: Р.В. Мовчан, М. П. Бондар та ін.- К.: Видавничий дім «Освіта», 2013.

5. Українська література 5-12 класи: Програма для загальноосвітніх навчальних закладів /укладачі: Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик та ін.- К.:Ірпінь, Перун, 2005-201 с.

6. Українська література 10-11 класи: Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень / укладачі: М. Г. Жулинський, Г. Ф. Семенюк, Р.В. Мовчан, Н. В. Левчик.-К.:Грамота, 2011.

7. Бондаренко Ю. До проблеми формування історичної свідомості школярів засобами літератури // Дивослово. - 2012. - № 3.

8. Дем’янюк Т. Інноваційні технології громадянського виховання / Т.Дем’янюк // Директор школи. -2008.-№ 10.-С. 10-12.

9. Вертій О. Методика вивчення української літератури на сучасному етапі:

основні ознаки і поняття // Дивослово. - 2012. - № 3.

10. Коновалова М. В. Тематичні класні години (національно - патріотичне та громадянське виховання), 5–11 класи / М.В. Коновалова/ – Харків : Видавнича група «Основа», 2011.

11.Колісниченко В. М. Виховуємо любов до України : (метод. рек. словесникам) / В. М. Колісниченко // Вивчаємо українську мову та літературу-2011- № 15-с. 2-912. Якісні уроки словесності в ЗНЗ: підготовка та проведення: методичний посібник для вчителів української мови та літератури/за заг.редакцією Л.Д.Покроєвої, І.В.кротової-ХАНО,2015.-200с

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал