Схема психолого-педагогічної характеристики соціально-занедбаного учня рекомендації для студентів-практикантів ХарактеристикаСкачати 123.65 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір123.65 Kb.
СХЕМА

психолого-педагогічної характеристики

соціально-занедбаного учня

рекомендації для студентів-практикантів

Характеристика

соціально-занедбаного учня класу школи

міста (села) " за ________ н.р.
І. Загальні відомості про учня: вік, стан здоров'я


 1. Умови сімейного виховання: склад сім'ї, культурно-побутові умови в сім'ї. Хто з-членів-сім'ї має найбільший вплив (позитивний чи негативний) на дитину? Особливості стосунків у сім’ї. Турбота сім'ї про виховання, навчання, здоров'я учня. Де виховувався до школи? Основний зміст і форми сімейного дозвілля.

 2. Характеристика особистісних стосунків учня у класу. Потреба бути членом колективу. Ставлення до громадських доручень. Як він їх виконував і виконує на даний час? Авторитет учня в класі. Активний він чи пасивний? Чи бере участь у справах класу? Чи має він у класі друзів? Розуміє інших чи конфліктний? Ставлення до негативних соціально-психологічних проявів у класі (списування, підказки; кругова порука, заздрість)

 3. Загальна структура спрямованості особистості: егоїстична, громадська або ділова спрямованість учня. Характеристика мотивів: їх структура (ширина, глибина, стійкість, дійовість). Які пізнавальні інтереси виражені найяскравіше інтерес до - мистецтва, спорту тощо? Читацькі інтереси. Відхилення у поведінці. Наявність шкідливих звичок.

 4. Ставлення до різних видів діяльності (навчання, праця, громадська робота). Як і з ким проводить дозвілля?

 5. Характеристика пізнавальної діяльності: розвиток сприймання, пам'яті, мислення, уяви. Ступінь розвитку мовлення: словник учня, уміння висловлювати свої думки усно і письмово.

 6. Особливості емоційно-вольової сфери. Характер емоційної реакції на виховні впливи. Розвиток вищих почуттів: духовних, моральних, інтелектуальних, естетичних, праксичних. Глибина і стійкість почуттів, який настрій переважає? Швидкість реакцій і зміни емоцій. Уміння (невміння) себе стримувати. Вольові особливості: цілеспрямованість, самостійність, наполегливість, рішучість, ініціативність самовладання, дисциплінованість.

 7. Здібності. Загальні і спеціальні. Найяскравіше виражені здібності учня: музичні - математичні, літературні, технічні, організаторські та ін.

 8. Який темперамент переважає - холеричний, флегматичний, сангвінічний чи меланхолічний? Прояв деяких особливостей типу ВНД: емоційна збудливість, врівноваженість, рухливість. Прояв деяких властивостей темпераменту: сенситивності, екстравертованості, інтровертованості, імпульсивності, ригідності тощо.

 9. Який темперамент переважає - холеричний, флегматичний, сангвінічний чи меланхолічний? Прояв деяких особливостей типу ВНД: емоційна збудливість, врівноваженість, рухливість Прояв деяких властивостей темпераменту: сенситивності, екстравертованості, інтровертованості, імпульсивності, ригідності тощо.

10. Характер. Риси характеру, що проявляються у ставленні до навчання: активність (пасивність), домагання, дисциплінованість тощо; до класу: переживання успіхів і невдач товаришів, боротьба за честь класу, ставлення

до заходів, що проводилися в класі, до праці працелюбність, охайність, економність І бережливість, звичка доводити почату справу до кінця, до товаришів І дорослих доброзичливість, чуйність (грубість), товариськість, конформізм тощо, до речей (шкільного майна) охайність (неохайність), бережне чи недбале ставлення тощо, до самого себе самолюбство, шанобливість, скромність, гордість, сором'язливість Причини того чи Іншого ставлення11 .Психолого-педагогічні висновки Вказати необхідні заходи, напрями роботи з метою подолання соціальної занедбаності І формування позитивних якостей в учня.

Зібрати матеріал із запропонованої програми допоможе опитувальник, який підкаже вчителеві можливі прояви характерних особливостей особистості соціальне занедбаного учня

ОПИТУВАЛЬНИК

І. Умови сімейного виховання

 1. Взаємовідносини в сім'ї соціальне занедбаного учня доброзичливі, конфліктні, антипедагогічні, аморальні, асоціальні

 2. Ставлення учня до батьків любить, поважає, пишається, ненавидить, зневажає, боїться, соромиться, байдужий, Інші форми ставлення, якщо такі є

 3. Характер стосунків учня з батьками споживацький, доброзичливий, панібратський.

 4. Форми спілкування батьків з учнем у час дозвілля бесіди, прогулянки, екскурси, обговорення прочитаного, побаченого, почутого тощо.

 5. Чим обумовлена неприязнь до батьків наявність негативних якостей у них, алкоголізмом, наркозалежністю, відсутністю духовних інтересів, непедагогічними впливами на учня, відсутністю уваги, іншими причинами

 1. У якій формі проявляються конфлікти учня з батьками грубість, неслухняність, сварки, втеча з дому тощо.

 2. Як учень реагує на конфлікти в сім'ї не помічає, залишається байдужим, глибоко переживає, Виражає активний протест проти одного з батьків, намагається примирити, дістати вигоду для себе з цих конфліктів, Інші форми реакції

 3. Чи бувають батьки учня на заходах, що проводяться для батьків у школі (лекції, бесіди, зустрічі, батьківські збори)

 4. Чи зверталися до Вас батьки за допомогою стосовно виховання своєї дитини

 5. Чи реалізувалися в процесі перевиховання рекомендації вчителя

11 Що, на ваш погляд, заважає правильному вихованню учня в сім'ї батьки вихованням не займаються, вихованням займається тільки один Із батьків, вихованням займаються періодично, немає послідовності, єдиних вимог сім'ї І школи, одноманітність методів виховання, допускаються фізичні покарання, які межують з жорстокістю.
II. Загальна характеристика основних видів діяльності соціальне занедбаного учня.

 1. Яким видам діяльності надає перевагу: навчальній, трудовій, громадській, спортивній; художньо-творчій, ігровій, конструктивно-технічній.

 1. Успішність на даний час.

 2. З яких предметів встигає краще, а з яких гірше.

 3. Чи ухиляється учень від навчальної роботи.

 4. У чому проявляється ухиляння від навчання.

 1. З-чим. пов'язані негаразди у навчанні: з прогалинами в знаннях, відсутністю звички - до систематичного навчання, конфліктами з учителем, іншими причинами (вказати якими).

 2. Яка точність, швидкість, тривалість збереження навчального матеріалу в пам'яті.

 3. Як проявляються стійкість, переключення, розподіл, обсяг, розсіяність уваги.

 4. Як проявляється відтворююча і творча уява (відповідь давати за результатами діяльності).

 5. Якими навчальними діями володіє учень: постановка мети навчального, завдання, планування навчальних дій, контроль і самоконтроль.

11. Чи проводиться в школі додаткові заняття з ліквідації прогалин у знаннях; ставлення до них учня.

12. Як виконує громадські доручення: активно, ініціативно, творчо, добросовісно, пунктуально, мляво, з прохолодою, незадовільно, відмовляється від виконання.

13. Ставлення учня до суспільно корисної діяльності колективу: розуміє суспільну цінність - її змісту, єдність громадських і власних інтересів, переживає за, успіхи і невдачі колективу; прагне до досягнення мети; в діях і вчинках не протиставляє власні і громадські інтереси.

14. Як ставиться до суспільне корисної праці І самообслуговування: особистісна спрямованість, громадська, ділова.

15. Чим переважно займається в позаурочний час.
III. Загальна характеристика спрямованості особистості.


 1. Які мотиви участі в різних видах діяльності: високий моральний ідеал, позитивний приклад, одержання знань, умінь, навичок, бажання не підвести клас, перемогти в змаганні, не засмучувати батьків, страх перед покаранням, прагнення виділити, отримати користь для себе, отримати матеріальну винагороду. Принести користь класу, мотиви самовиховання.

 2. Глибина, ширина, стійкість і дійовість виявлених мотивів діяльності.

 3. Які мотиви спілкування з ровесниками, вчителями, батьками.

 4. На що спрямовані читацькі інтереси, яким книгам надає перевагу (не читає зовсім), яку книгу прочитав останнім часом.

 1. Прагнення учня, його наміри, мрії та ідеали: суспільне значимі чи егоїстичні, стійкі чи нестійкі, різноманітні чи одноманітні

 2. У чому проявляються шкідливі звички, куріння, крадіжки, азартні ігри тощо (вказати які).

 3. Які відхилення в поведінці учня спостерігаються систематично: грубить старшим, агресивний; байдужий до однокласників, зневажливий, не бере участі в - громадських справах, недисциплінований, дезорганізує і пропускає уроки та позакласні заходи, курить, вживає жаргонні і нецензурні слова, обманює, тікає з дому, займається крадіжками тощо.


IV. Становище особистості в колективі.

1. З ким із однокласників дружить соціальне занедбаний учень. Тривалість дружби. Основа дружніх стосунків: взаємодопомога у навчанні, ставлення до подій, у класі, місце проживання, спільне дозвілля тощо.

2. Чи-прагне учень до покращення стосунків з однокласниками.

3. Яка спрямованість-поведінки його друзів-однокласників.

4. До кого з дорослих (вчителя, вихователя ГПД, батька, матері тощо) соціальне занедбаний учень проявляє особливу повагу і чим це пояснює.

5. Чи виникали в учня конфлікти з учителем, з товаришами, колективом класу. Вказати причини конфліктів (по можливості).

6. Як учень реагує на вплив учителя, колективу класу, проявляє різке негативне ставлення; не приховує бажання виправитися; байдужий, зовні приймає зауваження, не змінюючи поведінки; прагне виправитися.

7. Які. особливості особистості учня створюють труднощі у взаємостосунках з однокласниками і вчителями: впертість, вередливість, роздратованість, нестриманість, агресивність, жорстокість, грубість, сором'язливість; підвищена вразливість, навіюваність, брехливість, лінощі, слабка воля та інші (вказати які).


V. Динамічні особливості особистості (особливості темпераменту).

1. Витривалість у роботі: може довго працювати без перерви, не знижуючи результатів; швидко втомлюється, необхідні перерви, довго і напружено працювати не може.

2 Як переносить сильні життєві впливи стійко, відповідає на них підвищенням активності; сильні впливи призводять до зривів, до зниження активності.

3. Чи зберігає самовладання і витримку в складних, незвичних, критичних умовах, чи розгублюється, зривається, роздратовується, здається у важку хвилину. 1. Здатний спокійно і довго чекати чого-небудь для нього важливого чи не здатний до тривалих чекань.

 2. Бурхливо включається в нову діяльність, легко збуджується або важко і повільно загоряється, несприйнятливий.

 3. Рухливий, легко й швидко переходить від одного виду діяльності до іншого або навпаки, інертний, повільно і важко переключається.

 1. Легко і швидко засвоює нові знання, уміння, навички чи важко і повільно.

8 Легко реагує на нові враження (навіть коли вони незначні) або проявляє байдужість.

9 Бойовий, наполегливий, енергійний чи «тихоня», непомітний

10. Врівноважений, спокійний або схильний до емоційних зривів, спалахів.
VІ. Загальні і спеціальні здібності.


 1. До якого, виду діяльності проявляється підвищена схильність учня. Наскільки вона стійка, дійова і реальна: здобуває додаткові знання, набуває спеціальних умінь і навичок, прагне до успіхів у діяльності.

 2. До-якого виду діяльності проявляється підвищена схильність, фізичної чи розумової.

 3. Проявляє здібності в розумовій діяльності трудовій, спортивній, музичній, математичні здібності, технічні, духовні, організаторські тощо

 4. Ким. мріє стати в майбутньому (яка професія йому подобається).


VII. Характеристика виховної роботи з учнем.

1. Як ви реагуєте на відхилення в поведінці учня на початку своєї роботи з ним. намагалися не звертати уваги, робили учні зауваження, повідомляли про його вчинки батькам; намагалися виявити причини вчинків учня в індивідуальних бесідах з ним; обговорювали вчинки на класних зборах, реагували інакше (як саме).

2. Основні заходи виховного впливу на даний час.

3. Як будували роботу з перевиховання учня: залучали до участі в гуртках, секціях, давали - громадські доручення; намагалися обмежувати його спілкування з учнями, котрі мали на нього негативний вплив; проводили додаткові заняття з ліквідації прогалин у знаннях.

4. Особливості індивідуального підходу до вивчення предметів, які викликають труднощі в їх засвоєнні.

5. Перерахуйте методи індивідуальної роботи з соціально занедбаними учнями в позаурочний час. 1. Методи заохочення учня: усна похвала, записи в щоденнику, подяка на класних зборах тощо.

 2. Методи покарання учня: осуд, зауваження, обговорення його поведінки на класних зборах тощо.

 3. За що заохочувався чи карався учень (співвідношення заохочень і покарань).

 4. Як здійснювалася взаємодія з сім'єю.

10. З яких єдиних педагогічних вимог розпочинався процес перевиховання учня: охайний зовнішній вигляд, дотримання режиму дня, норм культурної поведінки та інших (вказати яких).

11. Що, на ваш погляд, мало вплив на закріплення відхилень у поведінці учня: неврахування у виховній роботі динамічних особливостей особистості (швидка збудливість, перевага процесу збудження над гальмуванням);, непідготовленість до навчання і сумісної діяльності з дорослими і ровесниками; відсутність навичок культури поведінки, звичок взаємодопомоги; недоліки видавання в сім'ї, інші фактори (вказати які саме).

12. Чи давалися які-небудь поради батькам, з формування пізнавальних навичок і вмінь у дитини, з формування гігієнічних навичок, звичок культурної поведінки, з формування моральних понять і суспільне значимої поведінки (якщо давалися, то які).
VІІІ. Характерологічні особливості особистості.

Риси характеру оцінюються за чотирма проявами. Кожний прояв фіксується за трьома рівнями.

Перший прояв розкриває розуміння учнем змісту моральної якості, риси характеру, які вивчаються. Якщо учень це розуміє, проти зазначеної моральної якості в першій графі ставиться знак «+», якщо розуміє не зовсім правильно «–» , розуміє неправильно – «0».

Другий прояв вказує на переживання через невідповідність вчинків моральним нормам, що характеризують моральну якість особистості, яка вивчається. Якщо учень переживає невідповідність, то в другій графі ставиться знак «+», якщо байдужий, ставиться «–» , провокує порушення моральних норм «0».

Третій прояв розкриває прагнення учня до дотримання моральних норм, в яких проявляється риса характеру, що вивчається. Якщо учень прагне до дотримання моральних норм. То в третій графі ставиться знак «+», не прагне, байдужий, ставиться «–»,.уникає дотримання моральних норм - «0».

Четвертий прояв визначає дану якість особистості в діях і вчинках Якщо ця якість проявляється постійно, то в четвертій графі ставиться знак «+», учень непослідовний у своїх діях, безвольний, ставиться «–», спостерігається протилежна, вкрай індивідуалістська поведінка - «0».


СХЕМА ХАРАКТЕРИСТИКИ
(зазначити і відповісти на всі пункти характеристики)
І. Загальні відомості про учня: вік, стан здоров’я.

1.1-1.11.


ІІ. Загальна характеристика основних видів діяльності соціально-занедбаного учня

2.1. – 2.15.


ІІІ. Загальна характеристика спрямованості особистості

3.1.-3.7.


ІV. Становище особистості у класі

4.1.– 4.7.


V Динамічні особливості особистості (особливості темпераменту)

5.1.-5.10.


VIЗагальні і спеціальні здібності

6.1. – 6.4.


VІI Характеристика виховної роботи з учнем

7.1.-7.12.


VІІI.Характерологічні особливості особистості

Критерії  оцінювання характеристики  учня

 

10-8 балів:

1. У характеристиці реалізовані всі пункти схеми-характеристики.

2. Використано 3-4 емпіричні методи дослідження учня.

3. Схарактеризовано всі  сторони особистості  (самосвідомість, спонукальна, інтелектуальна та емоційно-вольова сфери, особливості темпераменту, здібностей та характеру).

4. Схарактеризовано соціальну  ситуацію розвитку, вольові  новоутворення та особливості  різних видів діяльності.

5. Сформульовано 5-6 висновків, що стосуються індивідуальних особливостей та рівня розвитку особистості.

6. Сформульовані 5-6 пунктів практичних рекомендацій, що стосуються забезпечення  педагогічних умов та перспектив розвитку  особистості учня.

 

 

7-4 бали:1. У характеристиці  відбито лише основні  пункти плану.

2. Використано 1-2 емпіричні методи емпіричного дослідження.

3. Схарактеризовано не всі сторони особистості.

4. Дано не повний аналіз  соціальної ситуації розвитку, вікових новоутворень та особливості різних видів діяльності.

5. Висновки мають неконкретний характер.

6. Практичні рекомендації не конкретні. 

  

3-1 бали:

1. Зміст характеристики не відповідає схемі.

2. Не використано емпіричних методів дослідження.

3. Схарактеризовано не всі  сторони особистості.4. Не представлено аналіз соціальної ситуації розвитку та особливостей основних видів діяльності.

5. Висновки та рекомендації формальні.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал