Розпорядженням в о. голови районної державної адміністрації від 09. 12. 2014 №395 затвердженоСкачати 345.67 Kb.
Дата конвертації08.12.2016
Розмір345.67 Kb.
ТипРозпорядження

СХВАЛЕНО

розпорядженням в. о. голови

районної державної адміністрації
від 09.12.2014 № 395


ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням двадцять четвертої сесії районної ради шостого скликання

26 грудня 2014 року
Програма

розвитку малого та середнього

підприємництва

Борзнянського району

на 2015 -2016 роки


м.Борзна


Зміст
1. Вступ

32. Характеристика Програми розвитку малого та середнього підприємництва Борзнянського району на 2013-2014 роки

4
3. Стан розвитку малого та середнього підприємництва в районі. Головні завдання та очікувані результати

7
4. Аналіз стану та проблем підприємництва в районі

135. Мета Програми та пріоритетні напрями підтримки малого та середнього підприємництва

14
6. Заходи реалізації Програми розвитку малого та середнього підприємництва

16
6.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

17
6.2. Ресурсне та інформаційне забезпечення

186.3. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

206.4. Удосконалення надання адміністративних послуг

217. Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходів Програми

22Додаток: Елементи інфраструктури підтримки підприємництва у

Борзнянському районі

23
Вступ

Підприємництво – це провідний сектор ринкової економіки, який забезпечує насиченість ринку товарами та послугами, сприяє здоровій конкуренції. Воно базується на самостійній, ініціативній, систематичній, на власний ризик, діяльності по виробництву продукції, наданні послуг і зайняттю торгівлею та має на меті отримання прибутку.

Сьогодні саме з малим та середнім підприємництвом держава пов’язує надію на швидкі позитивні структурні зміни в економіці та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ.

Великою мірою роль підприємництва полягає у вирішенні питання зайнятості, що проявляється, насамперед, у здатності малого та середнього бізнесу створювати нові робочі місця і поглинати надлишкову робочу силу.

Враховуючи таку роль підприємництва держава здійснює всебічну їх підтримку. З метою реалізації державної політики розвитку малого та середнього підприємництва на районному рівні розроблено Програму розвитку малого та середнього підприємництва Борзнянського району на 2015-2016 роки.

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Методичних рекомендацій Держпідприємництва України щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва та інших нормативно-правових документів, що регулюють розвиток підприємництва.

Вона є складовою Програми економічного та соціального розвитку району.

Контроль за виконанням Програми здійснює районна державна адміністрація та профільна комісія районної ради за участю громадськості.2. Характеристика Програми

1.

Загальна характеристика регіону:*


* Статистичні дані станом на 01.09.2014 р.

 • Площа території – 1,6 тис. км 2

 • Кількість населення – 32,8 тис. чол.

 • Специфіка - сільське господарство.

 • Кількість зареєстрованих безробітних на 31.08.2014 – 399 осіб.

2.

Дата затвердження Програми

Рішення сесії районної ради

від ___________ 2014 року3.

Головний замовник Программи

Борзнянська районна державна адміністрація
Головний розробник Програми

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації
Співрозробники

Фінансове управління райдержадміністрації,

управління агропромислового розвитку райдержадміністрації, управління соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ освіти райдержадміністрації, Борзнянське відділення Бахмацької ОДПІ, районний центр зайнятості, громадські організації, спілка підприємців4.

Мета Програми
Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, зростання його інвестиційної та інноваційної активності, підвищення рівня його конкурентоспроможності та внеску у забезпечення соціально-економічного зростання.

5.

Перелік пріоритетних завдань Програми

 • Впорядкування нормативного регулювання сфери підприємництва;

 • Спрощення процедури започаткування бізнесу;

 • Реформування сфери надання адміністративних послуг та дозвільної системи;

 • Розширення видів фінансової підтримки малого та середнього підприємництва;

 • Удосконалення інформаційної, консультативної та ресурсної підтримки малого та середнього підприємництва;

 • Підвищення кваліфікації та освітнього рівня підприємців;

 • Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;

 • Реалізація підприємницького потенціалу громадян;

 • Стимулювання співпраці між секторами малого і середнього підприємництва;

 • Сприяння міжрегіональному та міжнародному співробітництву суб'єктів малого і середнього підприємництва;

 • Посилення діалогу між бізнесом та владою.
6.

Очікувані кінцеві результати

від реалізації Програми

Дані станом на початок дії Програми (прогноз)

Очікувані показники1. Кількість малих підприємств (одиниць)

200

210

2. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення (одиниць)

63

65

3. Кількість середніх підприємств (одиниць)

10

10

4. Кількість середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення (одиниць)

3

3

5.Ччисельність працюючих у суб’єктів малого підприємництва (осіб)

890

929

6.Чисельність працюючих у суб’єктів середнього підприємництва (осіб)

1230

1280

4. Кількість фізичних осіб - підприємців


472

490

5. Кількість фермерських господарств (одиниць)

44

44

Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг), %

43

43,1

Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) середніх підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг), %

57

56,9

Надходження від діяльності суб’єктів малого підприємництва до місцевих бюджетів (млн грн)

8,5

9,5

Надходження від діяльності суб’єктів середнього підприємництва до місцевих бюджетів (млн грн)

10,1

11,3

8. Кількість об'єктів інфраструктури підтримки МСП (одиниць)

бізнес-центри;

-

-

бізнес-інкубатори;

-

-

технопарки;

-

-

лізингові центри;

-

-

фінансово-кредитні установи: кредитні спілки, установи взаємного кредитування;

2

2


фонди підтримки підприємництва;

-

-

інвестиційні, інноваційні фонди і компанії;

-

-

біржі;

-

-

інформаційно-консультативні установи;

1

1

аудиторські фірми.

-

-

9. Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

15

15

10.Кількість створених робочих місць у сфері малого підприємництва (осіб)

200

205

7.

Терміни і етапи реалізації Програми

2015 – 2016 роки
8.

Вартість Програми – обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів
Загальна вартість – 54,0 тис. грн.

Джерела фінансування

2015 рік

2016 рік

Разом

Кошти районного бюджету

32,0

22,0

54,0

Кошти обласного бюджету, повернуті за раніше наданими кредитами через

ДО РФПП


В залежності від наданих документів суб`єктами малого підприємництва району

В залежності від наданих документів суб`єктами малого підприємництва району

-

9.

Система організації контролю за виконанням Програми
Контроль за виконанням Програми здійснює районна державна адміністрація та профільна комісія районної ради.

Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми є: • щоквартальна звітність структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів міських та сільських рад, громадських організацій та підприємницьких структур;

 • за потребою, обговорення стану та проблем її реалізації на засіданнях Колегії райдержадміністрації, сесіях районної ради, засіданнях постійних комісій ради, координаційної ради з питань розвитку підприємництва при райдержадміністрації за участю представників бізнесу тощо;

 • проведення моніторингу і щоквартальне надання узагальненої звітності про хід реалізації Програми Депаратменту економічного розвитку облдержадміністрації, вжиття додаткових заходів згідно з рекомендаціями та пропозиціями зазначених органів влади та при необхідності внесення коректив.


3. Стан розвитку малого та середнього підприємництва в районі.

Головні завдання та очікувані результати.

Малий та середній бізнес є одним із головних чинників соціально-економічного зростання держави та формування середнього класу. Всебічна підтримка та ефективне регулювання його діяльності є важливим пріоритетом у роботі райдержадміністрації. Сприяння розвитку підприємництва в районі здійснюється через реалізацію заходів районної програми розвитку, координацію зусиль з реалізації заходів цієї програми.

Мале та середнє підприємництво за сприятливих умов розвитку робить значний внесок у збільшення обсягів виробництва, роздрібного товарообігу, сприяє повнішому задоволенню споживчого попиту населення. Крім того, це середовище для розвитку конкуренції, послаблення монополізму, можливість створення нових робочих місць, що сприяє зниженню рівня безробіття та подоланню бідності. Показниками вагомої ролі бізнесу є передусім дані про його кількісні параметри.

За оперативними даними станом на 01.09.2014 року у малому та середньому підприємництві кількість діючих юридичних осіб становить 234 одиниці, в тому числі 10 – середні підприємства.Кількість діючих юридичних осіб

За підсумками 2013 року частка середніх підприємств у загальній кількості складає 4,3 % .

Малий бізнес охоплює практично всі сфери економіки району. За видами економічної діяльності традиційно найбільшою є частка підприємств, які діють у сільському та лісовому господарстві, сфері торгівлі та обслуговування населення.

За підсумками 2013 року 38,2% від загальної кількості малих підприємств здійснюють свою діяльність в сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві та становить, в оптовій та роздрібній торгівлі зосереджено 30,5% підприємств, у переробній промисловості – 8,6%, в будівництві – 5%, тимчасовим розміщуванням та організацією харчування займається 2,7%, в інших сферах здійснюють діяльність 15,0% суб’єктів господарювання.


Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малими підприємствами у 2013 році збільшився на 24,0 млн. грн. та склав 119,8 млн.грн. проти 95,6 млн.грн. у 2012 році. Реалізовано продукції середніми підприємствами у 2013 році на суму 158,1 тис.грн., а в 2012 році - 209,6 тис.грн.

Частка обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції у 2013 році зросла і склала 43,1 % (у 2012р. – 31,4%), а частка середніх підприємств – у 2013 році зменшилася і склала 56,9% (2012р. – 68,6%).Починаючи з 2010 року спостерігається тенденція до зменшення кількості найманих працівників. За підсумками 2013 року на малих підприємствах району середньорічна кількість найманих працівників становила 909 осіб, що на 8,8% менше попереднього року. На середніх підприємствах середньорічна кількість найманих працівників склала 1241 осіб, що на 7,7% менше 2012 року.

За підсумками 2013 року малі підприємства отримали збиткове сальдо в сумі 5208,0 тис. грн. (прибуток - 5377,3 тис. грн., збиток 11585,3 тис. грн.) Прибуток одержали 77,9 % підприємств. Фінансовий результат середніх підприємств є прибутковим і становить 8840,6 тис. грн. (загальна сума прибутку 15779,6 тис. грн., збиток – 6939,0 тис. грн.).

Важливу роль у розвитку малого бізнесу відіграють фізичні особи-підприємці. Так, станом на 1 вересня 2014 року в районі діє 536 осіб.
Кількість діючих фізичних осіб

Левова частка фізичних осі підприємців займається торгівельною діяльністю (67%), крім того надається більш ніж 25 видів різноманітних послуг (медичні, юридичні, транспортні, ремонтні, фотопослуги, послуги у сфері лісового господарства, рослинництва та тваринництва, у сфері реклами та інші). В районі діють майстерні: по ремонту взуття, одягу, телерадіоапаратури, побутової техніки, майстерні по виготовленню столярних виробів. Успішно працюють стоматологічний кабінет та кабінет мануальної терапії.


З початку року від суб’єктів малого бізнесу до Зведеного бюджету надійшло 6424,9 тис. грн. (в тому числі до Державного бюджету 1899,2 тис. грн.), а саме: від юридичних – 4514,9 тис. грн.., від фізичних –1910,0 тис. грн.

Надходження від суб’єктів середнього підприємництва з початку року 2014 року склали 6291,0 тис. грн., в т.ч. до Державного бюджету – 901,3 тис. грн.

Надходження до зведеного бюджету

від суб’єктів малого підприємництва, (млн. грн.)
З метою підвищення рівня зайнятості та ефективної підтримки підприємницької ініціативи безробітних, особливо з сільської місцевості, постійно організовуються інформаційні семінари орієнтовані на самозайнятість та підприємництво. Постійно надається дієва підтримка у підготовці бізнес-планів для організації та започаткування підприємницької діяльності на отримання одноразової виплати з безробіття. Станом на 01 жовтня 2014 року допомогу на відкриття власної справи отримали 12 чоловік в сумі 110,2 тис. грн.
Залишається слабкою інфраструктура підтримки малого бізнесу в районі. На даний час діє дві небанківські фінансово – кредитні установи «Чернігівська» та «Гарантія - кредит», також функціонує об’єднання підприємців «Спілка підприємців Борзнянського району». Страхових компаній налічується дві – це «Оранта» та «Українська пожежно-страхова компанія».

З метою досягнення позитивних результатів від реалізації заходів Програми першочерговим є вирішення наступних завдань: • вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері підприємництва на місцевому рівні та системи відносин між органами виконавчої влади і бізнес-середовищем;

 • забезпечення прозорості та інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності шляхом систематичного оприлюднення в ЗМІ та через Інтернет мережу;

 • проведення перегляду регуляторних актів органів влади на відповідність їх принципам державної регуляторної політики, усунення бар’єрів та адміністративних перешкод при здійсненні господарської діяльності;

 • удосконалення роботи центру надання адміністративних послуг, поліпшення їх матеріально-технічного забезпечення, організація навчання;

 • ведення реєстру документів дозвільного характеру;

 • розширення інфраструктури підтримки бізнесу, оперативність та спрощення доступу підприємців до інформаційних ресурсів;

 • залучення до підприємницької діяльності сільського населення, популяризація серед нього пріоритетних видів підприємницької діяльності;

 • надання правової, фінансової і організаційної підтримки та навчання основам підприємницької діяльності для безробітних громадян під час започаткування ними власної справи.

Головними завданнями Програми є:

 • реалізація соціально-спрямованих заходів, що передбачають залучення до підприємницької діяльності незайнятого населення та стимулювання створення нових робочих місць;

 • податкове стимулювання розвитку підприємницької діяльності;

 • забезпечення фінансово-кредитної підтримки розвитку малого і середнього підприємництва органами місцевої влади;

 • створення сприятливих умов для суб’єктів малого і середнього підприємництва на ринку кредитних ресурсів;

 • підтримка розвитку підприємництва на селі, зокрема, селянських (фермерських) господарств;

 • активізація інвестиційної та інноваційної діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва;

 • розвиток експортного потенціалу малого і середнього підприємництва;

 • вдосконалення системи підготовки, перепідготовки кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього підприємництва;

 • підвищення рівня зайнятості соціально найменш захищених верств населення, зокрема жінок, молоді, військовослужбовців, звільнених у запас;

 • вдосконалення інформаційного та консультативно-методичного забезпечення суб’єктів господарювання;

 • активізація виставкової діяльності щодо просування вироблених суб’єктами малого і середнього підприємництва товарів (робіт, послуг), результатів інтелектуальної діяльності на внутрішній і зовнішній ринки;

 • наповнення державного і місцевих бюджетів;

 • насичення ринку споживчими товарами та послугами, вирішення соціально – побутових проблем.

4. Аналіз стану та проблем підприємництва

Аналіз розвитку малого і середнього бізнесу в районі показує наявність проблем, які стримують подальший розвиток цього сегменту економіки, до яких належать: • високі відсоткові ставки на банківські кредити для суб’єктів малого і середнього бізнесу, обмеженість довгострокового кредитування;

 • низький рівень середньомісячної заробітної плати у малому підприємництві;

 • відсутність стимулювання для активного впровадження суб’єктами малого і середнього підприємництва інноваційних технологій, виробництва конкурентоспроможної продукції і послуг;

 • незначна кількість суб’єктів підприємництва розпочинає свою діяльність у виробничій сфері;

 • недостатній рівень роботи об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва у питаннях надання допомоги суб’єктам господарювання на початковому етапі діяльності в подоланні труднощів, пов’язаних з відсутністю достатніх знань з питань ведення бізнесу, управлінського досвіду тощо;

 • недостатній кваліфікаційний рівень освіти кадрів, які займаються підприємницькою діяльністю або бажають розпочати власну справу у бізнесі;

 • наявність окремих випадків недотримання контролюючими органами вимог законодавства при проведенні перевірок та втручання в діяльність суб’єктів підприємницької діяльності;

 • нестабільність податкового законодавства.

З метою подолання окреслених основних проблем, які заважають розвитку підприємництва в районі, спрямована програма розвитку малого і середнього підприємництва Борзнянського району на 2015-2016 роки, якою визначена мета і пріоритетні завдання, основні напрями діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також механізми залучення до її виконання громадських об'єднань підприємців на наступні два роки.

5. Мета Програми та пріоритетні напрями

розвитку малого та середнього підприємництва


Головною метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення економічних показників розвитку району, пріоритетних галузей економіки, забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності.

Цілі Програми: • створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва;

 • розвиток сучасної інфраструктури підтримки бізнесу;

 • розвиток людського та соціального потенціалу шляхом впровадження сучасних програм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а також розвитку громадянського суспільства;

 • забезпечення розвитку суб’єктів малого і середнього підприємництва з метою формування конкурентного середовища та підвищення рівня їх конкурентоспроможності;

 • стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів малого і середнього підприємництва.

Пріоритетними напрямами розвитку малого підприємництва району визначено:

 • вирощування та переробка сільгосппродукції;

 • запровадження виробничих процесів з використанням місцевої сировини та відходів виробництва;

 • надання платних послуг населенню, поліпшення їх структури та якості обслуговування;

 • підвищення якості надання транспортних послуг;

 • розробка та впровадження у виробництво нових технологій, у тому числі природоохоронних та енергозберігаючих;

 • побутове обслуговування сільського населення через створення мережі сервісних підприємств;

 • виробництво будівельних матеріалів;

 • туристичний бізнес;

 • народні промисли;

 • виробництво продуктів харчування;

 • «зелений туризм» та ресторанний бізнес;

 • охорона здоров’я та соціальна сфера.6. Заходи реалізації Програми розвитку малого та середнього підприємництва

у Борзнянському районі на 2015 - 2016 роки
План Заходів


з/п

Цілі

Заходи

Ресурси

Оцінка

1.

Створення сприятливих умов для стабільної, ефективної роботи суб’єктів малого і середнього бізнесу, підвищення їх конкурентоспроможності, збільшення внеску в соціально-економічний розвиток регіону

За напрямом 1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

Кошти районного

бюджету


Збільшення кількісних і якісних показників діяльності малого і середнього бізнесу, підвищення освітнього рівня широких верств населення від здобуття знань до започаткування та ведення власної справи, спрощення отримання адміністративних послуг тощо.

2.

За напрямом 2. Ресурсне та інформаційне забезпечення

3.

За напрямом 3. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

4.

За напрямом 4. Удосконалення системи надання адміністративних послуг


6.1. Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.п/п

Пріоритетні

завдання

Заходи

Виконавці

Термін

виконання

Джерела

фінансування

Вартість

(тис. грн.)

2015 р.

2016 р.

1

2

3

4

5

6

7

8

6.1.1

Реалізація державної регуляторної політики у сфері підприємництва

Методичне забезпечення місцевих органів виконавчої влади, громадських об’єднань суб’єктів підприємницької діяльності з впровадження державної регуляторної політики.

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Протягом терміну дії Програми

-


-

-

Залучення до моніторингу результативності дії регуляторних актів, розгляд та обговорення звітів про їх результативність серед неурядових організацій та підприємницьких структур.

-

-

Обстеження окремих сфер господарської діяльності з метою визначення доцільності запровадження тих чи інших регулювань

-

-

Ведення та постійна актуалізація рубрики “Регуляторна діяльність” на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, в тому числі електронних реєстрів діючих регуляторних актів та забезпечення доступу до них суб’єктів підприємництва, громадськості

-

-

Проведення навчальних семінарів з питань реалізації регуляторної політики та обговорення проектів регуляторних актів, які суттєво впливають на підприємницьке середовище

-

-

6.1.2

Активізація розвитку сприятливого середовища для здійснення підприємницької діяльності

З метою мінімізації негативного впливу кризових явищ на малий бізнес:

- підходити виважено, з врахуванням інтересів суб’єктів малого підприємництва при вирішенні питання надання в оренду земельних ділянок та майна для започаткування та розширення їх діяльності;- утримуватись від підвищення ставок податків і зборів

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, фінансове управління райдержадміністрації, Борзнянське відділення Бахмацької ОДПІ

Протягом терміну дії Програми

-

-

-Забезпечення подальшої безперебійної роботи центру надання адміністративних послуг, оновлення матеріально-технічного забезпечення робочих місць-

-

-


6.2. Ресурсне та інформаційне забезпеченняп/п

Пріоритетні

завдання

Зміст заходів

Виконавці

Термін виконаня

Джерела фінансування

Вартість

(тис. грн.)

2015 р.

2016р.

1

2

3

4

5

6

7

8

6.2.1

Налагодження взаємодії елементів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва

Створення та постійне оновлення бази даних незадіяних приміщень, виробничих площ, обладнання, устаткування, об’єктів незавершеного будівництва

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Протягом терміну дії Програми

-

-

-

6.2.2

Інформаційно – консультаційна допомога суб’єктам підприємницької діяльності

Створення баз даних інвестиційних проектів з метою пошуку потенційних інвесторів

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Протягом терміну дії програми

В межах кошторису виконавців

1,0

1,0

6.2.3

Сприяння продуктивній зайнятості населення, спрямованій на підвищення рівня життя, соціальний захист зареєстрованих безробітних

Проведення професійного консультування безробітних, щодо визначення можливостей їх діяльності у сфері підприємництва, самостійної зайня-тості, навчання основам підприєм-ництва, надання правової, фінансової і організаційної підтримки під час започаткування ними власної справи

Протягом терміну дії Програми

Районний центр зайнятості

Кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування

України на випадок безробіття-

-

Сприяння працевлаштуванню безробітних громадян, у тому числі шляхом виплати одноразово усієї належної їм допомоги по безробіттю у разі їх бажання започаткувати власну справу, чому передуватиме відповідне навчання основам підприємницької діяльності та захист бізнес-планів

6.2.4

Активізація підприємницької діяльності

Формування стимулюючих механізмів ресурсної підтримки малого бізнесу шляхом надання пільг з податків і зборів (що належать до компетенції місцевої влади) балансоутримувачам і власникам, які надають нежитлові приміщення, недовантажені складські площі і промислові потужності суб’єктам малого бізнесу на пільгових умовах, або формують цільовий фонд

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Протягом терміну дії програми

-

-

-

Проведення моніторингу ефективності використання приміщень та обладнання, наданого підприємцям в оренду

-

-

-

6.2.5

Розповсюдження про діяльність суб’єктів малого підприємництва

Проведення конкурсу „Кращий підприємець року”


Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Протягом терміну дії програми

В межах кошторису виконавців

3,0

3,0

6.2.6

Сприяння участі суб’єктів підприємницької діяльності у всеукраїнських та міжнародних виставках та ярмарках

Забезпечення участі суб’єктів підприємництва у національних, регіональних та міжнародних виставках (налагодження системи інформування про виставкові заходи, встановлення для малого бізнесу квоти на участь на пільгових умовах, допомога у транспортуванні, обладнанні демонстраційних стендів, інформаційному забезпеченні)

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Протягом терміну дії програми

В межах кошторису виконавців

3,0

3,0

6.2.7

Забезпечення ефективної роботи суб’єктів малого та середнього підприємництва

Проведення семінарів, нарад, круглих столів, зустрічей з керівництвом органів місцевої виконавчої влади і місцевого самоврядування з проблем розвитку малого та середнього підприємництва

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Протягом терміну дії програми

В межах кошторису виконавців

2,0

2,0

Постійне оновлення інформаційної бази з питань соціальної та фінансової підтримки соціально найменш захищених верств населення, що розпочинають підприємницьку діяльність, з метою інформування суб’єктів підприємництва

-

-

Проведення Місячника підтримки підприємництва до Дня підприємця

(за окремим розпорядженням голови райдержадміністрації)3,0

3,06.3. Формування інфраструктури підтримки підприємництва
з/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансування

Вартість,

(тис. грн.)

2015 р.

2016 р.

6.3.1

Налагодження взаємодії елементів інфраструктури

Ведення реєстру елементів інфраструктури підтримки підприємництва та його постійне оновлння на веб-сайті райдержадміністрації

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Протягом терміну дії Програми

-

-

-6.4. Удосконалення системи надання адміністративних послуг
з/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Виконавці

Термін виконання

Джерела фінансування

Вартість,

(тис. грн.)

2015 р.

2016 р.

6.4.1

Поліпшення організаційних засад надання адміністративних послуг (в т.ч. документів дозвільного характеру)


Покращення матеріально-технічної бази центрів з надання адміністративних послуг

ЦНАП РДА

Протягом терміну дії Програми

Кошти районного бюджету

20,0

10,0

Висвітлення в місцевих ЗМІ, на веб-сайті райдержадміністрації питань надання адміністративних послуг

ЦНАП РДА

-

-

-7. Очікувані (прогнозні) показники ефективності реалізації заходів Програми


Показник

Одиниця виміру

2013 рік

(факт)

2014 рік

(очікув.)

2015 рік

(прогноз)

2016 рік

(прогноз)

Кількість середніх підприємств

од.

10

10

10

10

Кількість малих підприємств

од.

220

200

205

210

Кількість середніх підприємств на 10 тис.осіб наявного населення

од.

3

3

3

3

Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення

од.

66

60

63

65

Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) середніх підприємств

млн. грн.

158,1

163,0

171,5

180,0

Обсяги реалізованої продукції (робіт, послуг) малих підприємств

млн. грн.

119,7

123,0

128,9

136,3

Кількість найманих працівників на середніх підприємствах

осіб

1241

1230

1250

1280

Кількість найманих працівників на малих підприємствах

осіб

909

890

902

929

Суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи

осіб

520

472

480

490

Чисельність працюючих у фізичних-осіб підприємців

осіб

732

722

734

748

Надходження від діяльності суб’єктів малого підприємництва (юридичних і фізичних осіб) до місцевого бюджету

млн. грн.

8,2

8,5

9,0

9,5

Їх питома вага в загальних надходженнях до місцевих бюджетів

%

23,2

23,6

24,0

24,5

Надходження від діяльності суб’єктів середнього підприємництва до місцевого бюджету

млн. грн.

9,8

10,1

10,6

11,3В. о. голови районної

державної адміністрації І.В. Леусов

Додаток

Елементи інфраструктури підтримки підприємництва

у Борзнянському районі
Назва

ПІБ керівника

Контактні дані

Кредитні спілки

1.

Відокремлений підрозділ № 11 кредитної спілки “Деснянська”

Скабенок А. А.

м. Борзна, вул. Г.Барвінок, 9

(253) 3-42-862.

Борзнянське відділення кредитної спілки “Чернігівська”

Марченко В.В.

м. Борзна,

вул. Куліша, 98

(253) 3-44-22


Об’єднання підприємців

1.

Спілка підприємців Борзнянського району Чернігівської області

Нетреба М.П.

м. Борзна,

вул. Незалежності, 5/5

(253) 21451


2.

Асоціація фермерів та приватних землевласників

Миколенко В. І.

м. Борзна,

вул. Незалежності, 853.

Осередок спілки підприємців малих середніх і приватизованих підприємств України в Борзнянському районі

Шурубура С.І.

м.Борзна

вул.Леніна, 5а/6

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал