Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2016 р. №Скачати 73.26 Kb.
Дата конвертації16.02.2017
Розмір73.26 Kb.
ТипРозпорядження
Схвалено

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 2016 р. №

КОНЦЕПЦІЯ

популяризації України у світі та просування інтересів України
у світовому інформаційному просторі

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Концепція

У контексті формування єдиного світового інформаційного простору та поглиблення процесів інформаційної та економічної інтеграції української держави, важливою складовою зовнішньої політики і національної безпеки України стає популяризація, створення позитивного образу, просування інтересів держави на міжнародній арені та зміцнення її репутації.

Сучасні глобалізаційні та геополітичні умови визначають необхідність у створенні ефективного механізму інформування світової спільноти про актуальні події в Україні. Наразі, у світовому медіапросторі, як складовій частині інформаційного, гостро бракує об’єктивної та актуальної інформації про Україну. У результаті громадяни інших держав, у тому числі – політики, експерти, науковці, представники фінансових та бізнесових кіл, а також українська діаспора та інші особи отримують інформацію з різних джерел, в тому числі іноземних, що нерідко подають відомості про події в Україні у неповному обсязі або із викривленим. упередженим змістом. Поширюють дані щодо подій в Україні з необ’єктивних, фальсифікованих джерел. Наслідком цього є створення негативного іміджу нашої держави, що позначається на політичній, економічній, туристичній, інвестиційній та інших сферах.

Відзначаючи надзвичайно вагому роль популяризації України у світі, слід констатувати, що основною проблемою є відсутність єдиної цілеспрямованої державної інформаційно-комунікативної політики, орієнтованої на просування інтересів України.

Інформаційної підтримки також потребує процес європейської інтеграції, що є стратегічним вектором політики України, закріпленим у Законі України «Про засади зовнішньої та внутрішньої політики», а також Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII. Популяризація України у світі є важливим кроком на шляху євроінтеграції та ефективним інструментом внутрішньої трансформації суспільства і показником зміцнення фундаментальних демократичних цінностей.

Водночас, збройна агресія Російської Федерації проти України, що розпочалася 20 лютого 2014 року, засвідчила та загострила необхідність створення ефективних шляхів та способів комунікації з усіма суб’єктами міжнародних відносин.

За браком об’єктивної інформації громадяни інших держав формують хибне уявлення про Україну, а головне – про події, що відбуваються на її території внаслідок зовнішньої збройної агресії. У цьому процесі проти України активно застосовується потужний медіа-ресурс, інформаційний вплив якого спрямований на дестабілізацію внутрішньої ситуації, що загрожує національній безпеці, втраті довіри міжнародної спільноти.

За умов військового, політичного, економічного, культурного та інформаційного протистояння з Російською Федерацією надзвичайно актуальним є донесення об’єктивної інформації про події в Україні до іноземних партнерів.

Концепція популяризації України у світі та просування її інтересів у світовому інформаційному просторі визначає мету та ключові пріоритети, шляхи і способи комунікації із міжнародною спільнотою, а також базові завдання, виконання яких спрямоване на реалізацію Концепції.
Мета і строки реалізації Концепції

Метою Концепції є:

популяризація України у світовому інформаційному просторі з використанням усіх дієвих ресурсів та каналів комунікації, спрямована на формування та просування позитивного образу нашої держави та захист її політичних, економічних, соціально-культурних інтересів, зміцнення її національної безпеки і відновлення територіальної цілісності;

формування образу України як сильної, самостійної та впливової держави з ринковою економікою і значним потенціалом; держави, що є привабливою для іноземних інвестицій та перспективною для міжнародної кооперації; надійним і передбачуваним партнером для міжнародного співтовариства; держави, що користується міжнародним авторитетом і відіграє важливу роль у діяльності міжнародних організацій;

забезпечення на міжвідомчому рівні постійної оперативної та скоординованої діяльності з підготовки і розповсюдження у світовому інформаційному просторі правдивої та об’єктивної інформації про Україну та її окремі регіони, а також підвищення туристичної та інвестиційної привабливості України.

Реалізація Концепції розрахована на період до 2020 року.
Шляхи і способи розв’язання проблеми

Виконання Концепції здійснюватиметься шляхом впровадження міжсекторального підходу до її реалізації, удосконалення державної інформаційної політики та інституційного середовища.

Проблема може бути розв’язана шляхом:

розробки детальної комунікаційної стратегії з визначенням основних цільових груп, повідомлень, форматів та каналів комунікації;

створення спеціальної неурядової інституції, яка не потребує фінансування з державного бюджету та користується правами самоврядності, діяльність якої спрямована на формування позитивного іміджу України та функціонує у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, мовної політики, кінематографії, міжнародного співробітництва культурних обмінів тощо;

створення державою ефективної та прозорої системи залучення (на основі грантової підтримки) недержавних інституцій (інститутів громадянського суспільства) до просування позитивного іміджу України на міжнародному рівні (передусім у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, мовної політики, кінематографії, міжнародного співробітництва, культурних обмінів тощо);

організації і проведення органами виконавчої влади інформаційно-комунікативних кампаній, спрямованих на підвищення рівня поінформованості світового співтовариства про Україну та формування позитивного образу нашої держави у різних сферах та зміцнення репутації України як надійного партнера, демократичну державу;

залучення державою усіх наявних інструментів та засобів для забезпечення постійної присутності комплексної, багатоканальної та об’єктивної інформації про Україну у світовому інформаційному просторі;

створення нових каналів комунікації;

сприяння продукуванню більшого обсягу об’єктивної інформації щодо подій в Україні;

залучення в Україну представників провідних інформагенцій, телевізійних та радіоканалів, друкованих видань та сприяння у створенні для них належних умов для професійної діяльності;

оптимізація наявної системи відстеження і протидії інформаційним кампаніям та дезінформації, спрямованим проти України;

подальший розвиток системи державного іномовлення, спрямованого на захист національних інтересів України за кордоном, формування та підтримання позитивного іміджу України у світі шляхом оперативного, об’єктивного інформування про події в Україні, офіційну внутрішню і зовнішню політику та позицію держави, діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

забезпечення взаємовигідної співпраці з діаспорою щодо популяризації України та її сучасних досягнень, просування її інтересів на міжнародній арені;

проведення регулярного відкритого діалогу між Кабінетом Міністрів України та спільнотою світових лідерів громадської думки світового рівня, провідними експертами, представниками засобів масової інформації, які досліджують і висвітлюють українську тематику;

розширення й розвиток мережі державних культурно-інформаційних центрів України за кордоном, а також зміцнення матеріально-технічної бази існуючих культурно-інформаційних центрів, з метою їх залучення, зокрема, до виготовлення іноземними мовами і розповсюдження інформаційно-іміджевих матеріалів, присвячених України;

створення привабливого образу бізнесової діяльності у нашій державі в комплексі з постійною промоцією наявних можливостей та пропозицій;

створення системних і комплексних умов для формування позитивного туристичного іміджу.

Забезпечення ефективної популяризації України у світі потребує:

реалізації комплексних заходів із формування іміджу територій та регіонів України;

синергії зусиль органів влади, бізнесу та громадянського суспільства для просування України у світі;

збільшення присутності України на міжнародних заходах та інформаційних майданчиках, у міжнародному академічному, культурному і громадському середовищі;

інформаційно-комунікативної підтримки та висвітлення для світової спільноти успіху реформ та перетворень, що здійснюються в Україні;

державної фінансової, нормативно-правової і організаційної підтримки іномовлення України, сприяння його популяризації та розширення зарубіжної аудиторії.Перелік конкретних завдань (із зазначенням строків їх реалізації, відповідальних виконавців) передбачається визначити у затвердженому відповідно до цієї Концепції Плані заходів щодо реалізації Концепції популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі.
Очікувані результати

Виконання Концепції дозволить забезпечити ефективну інтеграцію до світового інформаційного простору та утвердження іміджу України як надійного бізнес партнера, держави, що має багату історію, розмаїту культуру, значний виробничий, експортний, туристичний та інвестиційний потенціал, зміцнення репутації.

Крім цього, за результатами реалізації положень Концепції очікується зростання загальної обізнаності міжнародної спільноти про Україну та її окремі регіони, і як результат – підвищення туристичної та інвестиційної привабливості України.
Обсяг фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції

Реалізація Концепції здійснюється за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, передбачених законодавством.Обсяг фінансування Концепції визначається щороку з урахуванням конкретних завдань і реальних можливостей.

______________________________

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал