Розпорядження від 03. 03. 2017 м. Калуш №73 Про затвердження Положення про відділ організаційної та інформаційно-аналітичної роботи апарату Калуської районної державної адміністраціїСкачати 113.63 Kb.
Дата конвертації05.04.2017
Розмір113.63 Kb.
ТипРозпорядженняУКРАЇНА

КАЛУСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯРОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03.03.2017 м. Калуш № 73Про затвердження Положення

про відділ організаційної та

інформаційно-аналітичної роботи

апарату Калуської районної

державної адміністрації

Відповідно до статті 5 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»:


1. Затвердити Положення про відділ організаційної та інформаційно-аналітичної роботи апарату Калуської районної державної адміністрації, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження районної державної адміністраціївід 05.05.2015 р. №122 «Про затвердження Положення про організаційний відділ апарату Калуської районної державної адміністрації» та від 01.03. 2013 р. № 75 «Про затвердження положень».
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації О. Г. Романишин.


Голова районної

державної адміністрації


Н.Й.Бабій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної

державної адміністрації

03.03.2017 № 73П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ організаційної та інформаційної-аналітичної роботи

апарату Калуської районної державної адміністрації


  1. Відділ організаційної та інформаційно-аналітичної роботи апарату

Калуської районної державної адміністрації (далі відділ організаційної та інформаційно-аналітичної роботи) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації.


  1. Відділ організаційної та інформаційно-аналітичної роботи

підпорядковується голові районної державної адміністрації та керівнику апарату районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний управлінню з організаційної роботи апарату обласної державної адміністрації та управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації.
3. Відділ організаційної та інформаційно-аналітичної роботи у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, цим Положенням та іншими нормативними актами.
4. Основними завданнями відділу організаційної та інформаційно-аналітичної роботи є організаційне забезпечення діяльності районної державної адміністрації, організація взаємодії райдержадміністрації з громадськими об'єднаннями у вирішенні соціально-економічних питань, інформування громадськості про діяльність районної державної адміністрації.
5. Відділ організаційної та інформаційно-аналітичної роботи відповідно до покладених на відділ завдань:
1) забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з обласною державною адміністрацією, обласною і районною радами, селищними та сільськими радами та їх виконавчими комітетами;

2) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;


3) готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

4) розробляє та бере участь у розробленні проектiв нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенцiї районної державної адміністрації;

5) забезпечує захист персональних даних;

6) бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації;

7) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

8) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

9) формує перспективні (річні), поточні (піврічні), а в разі потреби - оперативні (щомісячні, щотижневі) плани роботи районної державної адміністрації та плани основних організаційно-масових заходів;

10) забезпечує зв’язок та координацію дій управлінь, відділів, структурних підрозділів районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих повноважень;

11) забезпечує організаційну підготовку засідань колегій районної державної адміністрації, нарад, семінарів, навчань з керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих органів місцевого самоврядування;

12) аналізує рішення виконавчих комітетів, актів, прийнятих з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, веде системний аналіз їх діяльності;

13) за дорученням голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації створює робочі групи та комісії із спеціалістів відділів, управлінь, структурних підрозділів адміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблемних питань, які підлягають розгляду на нарадах у голови районної державної адміністрації;

14) проводить за дорученням голови районної державної адміністрації перевірки діяльності управлінь, відділів, структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконкомів місцевих рад в межах і порядку встановлених законодавством, з питань що належать до компетенції відділу;

15) здійснює контроль за дотриманням вимог Регламенту районної державної адміністрації її управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу;

16) забезпечує передачу щоденної інформації до обласної державної адміністрації про стан справ у районі та плани роботи голови районної державної адміністрації;

17) здійснює інформування управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації про стан і тенденції суспільно-політичних процесів в районі;

18) бере участь в організації проведення виборів усіх рівнів, референдумів, тощо згідно з чинним законодавством;

19) надає практичну і методичну допомогу органам місцевого самоврядування щодо забезпечення їх діяльності в межах компетенції, збирає інформацію, аналізує та узагальнює практику їх діяльності;


20) розглядає за дорученням голови районної державної адміністрації звернення громадян, установ, організацій з питань, що входять до його компетенції;

21) аналізує, узагальнює та прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі району;

22) забезпечує інформаційне наповнення офіційного веб-сайту районної державної адміністрації та оприлюднення в мережі Інтернет інформації про суспільно-політичний, соціально-економічний, культурний розвиток району та діяльність районної державної адміністрації;

23) проводить аналіз та узагальнює інформацію про ситуацію в інформаційному просторі району шляхом моніторингу Інтернет-ресурсів місцевих засобів масової інформації;

24) здійснює моніторинг висвітлення в засобах масової інформації діяльності районної державної адміністрації; організовує оперативне реагування на критичні публікації, виступи, повідомлення тощо;

25) взаємодіє з місцевими друкованими і аудіовізуальними засобами масової інформації, організовує проведення прес-конференцій, брифінгів, тематичних зустрічей з журналістами;

26) готує матеріали для брифінгів, прес-конференцій, засідань за круглим столом, що проводяться в районній державній адміністрації;

27) аналізує діяльність політичних партій і громадських організацій в районі, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію районної державної адміністрації з місцевими організаціями політичних партій та громадськими організаціями у справі здійснення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства;

28) координує та сприяє діяльності громадської ради при районній державній адміністрації;

29) аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у районі, забезпечує постійний моніторинг громадсько-політичних настроїв населення та проводить оцінку суспільно-політичної ситуації в районі;

30) забезпечує підготовку і проведення разом із іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації консультацій з громадськістю щодо актуальних питань суспільного життя, шляхів розв'язання проблем і визначення перспектив розвитку району, а також з інших питань;

31) узагальнює висновки, пропозиції та зауваження, що надійшли під час проведення консультацій із громадськістю, сприяє врахуванню громадської думки під час прийняття рішень органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;

32) здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, організовує в установленому порядку, разом із іншими структурними підрозділами районноїдержавної адміністрації, розгляд вимог учасників зазначених акцій та інформує про результати;

33) узагальнює громадську думку та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних і політичних рішень;

6. Відділ організаційної та інформаційно-аналітичної роботи для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:


1) одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

4) брати участь у нарадах, семінарах, засіданнях консультативно-дорадчих органів районної державної адміністрації та сесіях місцевих рад району;

5) вимагати від працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації своєчасного подання матеріалів (даних) для проведення нарад, засідань колегії, інших заходів районної державної адміністрації та довідкових матеріалів, пов’язаних з діяльністю відділу організаційної та інформаційно-аналітичної роботи;

6) давати методичні вказівки керівникам інших підрозділів районної державної адміністрації щодо їх діяльності, пов’язаної з реалізацією завдань, покладених на відділ організаційної та інформаційно-аналітичної роботи.


7.Відділ організаційної та інформаційно-аналітичної роботи в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє із структурними підрозділами, відділами апарату районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
8.Відділ організаційної та інформаційної-аналітичної роботи очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу. Особа, що призначається на посаду начальника, має мати повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

Начальник відділу безпосередньо підпорядковується керівнику апарату районної державної адміністрації та голові районної державної адміністрації.


У разі відсутності начальника відділу його обов'язки виконує головний спеціаліст відділу згідно з розпорядженням райдержадміністрації.


9. Начальник відділу організаційної та інформаційно-аналітичної роботи:
1) здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі;

2) подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ;

3) розробляє та подає на затвердження посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, проводить аналіз результатів роботи відділу;

4) планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходів для удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6) звітує перед керівником апарату районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування району, підприємствами, установами та організаціями;

9) забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

10) організовує ведення діловодства у відділі, порядок проходження і виконання документів;

11) організовує оперативний контроль за термінами виконання розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації та інших документів віднесених до компетенції відділу;

12) забезпечує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації та інших  службових документів з питань, віднесених до компетенції відділу;

13) здійснює контроль за дотриманням у відділі Регламенту районної державної адміністрації та Інструкції з діловодства;

14) бере участь у нарадах, які проводить голова та заступники голови районної державної адміністрації, під час розгляду питань, що стосуються організаційної та управлінської діяльності органів виконавчої влади району;

15) забезпечує взаємодію відділу з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування;

16) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Покладення на відділ організаційної та інформаційно-аналітичної роботи обов’язків, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питання роботи відділу, не допускається.
11. Районна державна адміністрація створює умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу організаційної та інформаційно-аналітичної роботи, забезпечує їх приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.
Положення розробив:
Начальник інформаційно-аналітичного

відділу апарату райдержадміністрації Р.І. МатіївПогоджено:
Керівник апарату районної

державної адміністрації О.Г. Романишин

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал