Розпорядження по школі; атестаційні листи навчальних кабінетів, за завідування яких здійснюється оплатаСторінка1/5
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.87 Mb.
ТипРозпорядження
  1   2   3   4   5
На допомогу

керівнику методичного об’єднання

(ОРІЄНТОВНИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ)

План роботи

методичного об’єднання

вчителів української мови та літератури ЗНЗ

на 20--/20-- н.р.


«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора

з навчально-виховної роботи

_________ (________)

_________ 2014«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор ЗНЗ

________ (_______)

_________ 2014

Документація

МО вчителів української мови та літератури

на 20--/20-- н.р.Нормативно-правові документи

 1. положення про МО, затверджене методичною радою школи;

 2. наказ про створення предметного МО або витяг з протоколу рішення педради;

 3. положення про керівника МО;

 4. наказ про призначення керівника МО або витяг з протоколу рішення педради;

 5. атестаційний лист керівника МО;

 6. положення про предметний тиждень;

 7. накази і розпорядження по школі;

 8. атестаційні листи навчальних кабінетів, за завідування яких здійснюється оплата;

 9. перелік нормативних документів, необхідних для роботи МО вчителів української мови та літератури;

 10. методичні рекомендації всіх рівнів;

 11. перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською мовою у 2010/2011 навчальному році;

 12. протоколи засідань МО;

 13. склад вчителів МО;

 14. методичні картки вчителів МО;

 15. форми та методи розповсюдження передового педагогічного досвіду.

Документи перспективного планування:

 1. перспективний план атестації вчителів МО;

 2. перспективний план курсової підготовки вчителів МО;

 3. перспективний план вивчення стану викладання предметів на 5 років.

Документи поточного планування:

 1. план засідань МО на 2010/2011 н.р.;

 2. план проведення і матеріали декади української філології;

 3. план роботи МО щодо удосконалення навчально-методичного забезпечення викладання української мови та літератури;

 4. план роботи з обдарованими учнями;

 5. план роботи з невстигаючими учнями;

 6. завдання Школи передового досвіду;

 7. план роботи Школи передового досвіду та фахової майстерності;

 8. план роботи Школи молодого (малодосвідченого) вчителя «Шлях до майстерності»;

 9. самоосвіта вчителів МО;

 10. план роботи творчої групи вчителів МО з підготовки до семінару-практикуму «Подолання проблем двомовності в одеських школярів»;

 11. план роботи творчої групи вчителів МО з підготовки до науково-теоретичного семінару «Розвиток і функціонування української мови в роботі закладу»;

 12. алгоритм роботи МО;

 13. графік взаємовідвідування уроків вчителями МО;

 14. графік проведення відкритих уроків;

 15. графік проведення позакласних заходів учителями МО;

 16. графік проведення поточних контрольних робіт.

Інформаційно-аналітичні та звітні документи:

 1. інформаційно-аналітичні довідки;

 2. порівняльна діаграма щодо успішності з української мови та літератури за 3 навчальні роки;

 3. рейтинг успішності у вивченні української мови та літератури (діаграма);

 4. рейтинг вчителя МО;

 5. діагностичні графіки, таблиці;

 6. звіт про роботу МО за І семестр 20--/20-- н.р. та за 20--/20-- н.р;

 7. результативність роботи МО;

 8. результативність участі учнів у предметних олімпіадах, конкурсах;

 9. друковані роботи членів МО.


План засідань методичного об’єднання

вчителів української мови та літератури ЗНЗ № ___

на 20--/20--н.р.

(ДЛЯ ЗРАЗКА)


Дата

Зміст

Вид роботи

Відповідальний

Прим.


Засідання №1

Серпень 1. Cпівпраця МО вчителів української мови та літератури з позашкільними установами з метою всебічного розвитку учнів школи.

 2. Про підсумки «Педагогічної скарбниці». Про затвердження плану роботи та структури методичної роботи МО вчителів української мови та літератури на 201-/201- н.р.

 3. Обговорення підсумків проведення ЗНО з української мови та літератури за 200-/201- н.р. Задачі МО учителів української мови та літератури з підготовки до ЗНО та ДПА в 201-/201- н.р.

 4. Знайомство з вимогами щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму, викладання української мови та літератури у 201-/201- н.р., ведення класного журналу (зміни), шкільної документації.

 5. «Шляхи реалізації соціокультурного підходу до вивчення української мови в старшій школі».

Інформація

Наказ
План роботи


Інформація

Наказ

Доповідь
Засідання №2

Вересень
 1. Затвердження календарних планів учителів української мови та літератури на 201-/201-н.р.

 2. Затвердження тестових завдань з української мови та літератури для проведення контролю навчальних досягнень учнів на 201-/201- н.р.

 3. Робота вчителів МО щодо організації роботи з обдарованими дітьми (підготовка учнів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури, конкурсі української мови ім. П.Яцика, конкурсі-захисті рефератів МАН, творчих конкурсах).

 4. Робота вчителів МО щодо організації роботи з невстигаючими дітьми.

 5. Про організацію взаємовідвідування уроків членами МО. Затвердження графіку взаємовідвідування уроків.

 6. Огляд новинок наукової та методичної літератури.

Календарні плани
Тестові

завдання

План роботи

План роботи

Інформація

Повідомлення

Засідання №3

Листопад 1. Семінар-практикум «Подолання проблем двомовності в школярів».

  1. Проведення відкритих уроків.

  2. «Сучасний стан мовлення школярів в аспекті українсько-російської, українсько-румунської двомовності».

  3. Обмін думками.

 1. Про підсумки перевірки стану поурочних планів.

 2. Контроль за дотриманням єдиного орфографічного режиму та якістю перевірки зошитів з української мови в 5-11 кл.

 3. Про підсумки тематичного контролю за станом викладання української мови в 9,11 кл.

 4. Огляд новинок наукової та методичної літератури.

План роботи

семінару
Доповідь

Інформація
Наказ

Наказ


ПовідомленняЗасідання №4

Січень
 1. Про підсумки виконання навчальних планів та програм за І семестр 201-/201- н.р.

 2. Про результати моніторингу якості знань учнів за І семестр 201-/201- н.р. з української мови.

 3. Аналіз календарно-тематичного планування з української мови та літератури за І семестр 201-/201- н.р. та затвердження на ІІ семестр.

 4. Підведення підсумків участі учнів у Всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури, конкурсів з української мови та літератури (ім. Пптра Яцика, імені Щевченка тощо)

 5. Про підсумки роботи МО за І семестр 201-/201-н.р.

Наказ

Наказ


Інформація

Довідка


Звіт
Засідання №5

Лютий


 1. Науково-теоретичний семінар «Розвиток і функціонування української мови в роботі закладу».

  1. «Розвиток і функціонування української мови в роботі ЗНЗ №--».

  2. «Переосмислення процесу навчання і виховання національно свідомої мовної особистості на уроках української мови з ціннісних позицій».

  3. Обмін думками.

 1. Робота творчої групи щодо проведення декади української філології.
 1. Про організацію повторення навчального матеріалу на уроках української мови та літератури в 9, 11 кл.

 2. Огляд новинок наукової та методичної літератури.

План роботи

семінару
Доповідь


Доповідь

Презентації

План

проведення декадиДовідка

Повідомлення

Засідання №6 Квітень

 1. Про підготовку учнів 9, 11 кл. до участі в ДПА 201-/201- н.р. та учнів 11 кл. до участі у ЗНО-201-.

 2. Про підсумки проведення декади української філології.

 3. Про підсумки перевірки стану поурочних планів.

 4. Про результати контролю за навичками свідомого читання та технікою читання на уроках української літератури в 5-7 кл.

 5. «Компаративістика як засіб розвитку читацьких інтересів учнів на уроках української літератури».

 6. Про порядок закінчення 201-/201- н.р.

 7. Попереднє комплектування вчителів української мови та літератури на 201-/201- н.р.

 8. Огляд новинок наукової та методичної літератури.

Інформація

Наказ
Інформація


Наказ

Доповідь


Наказ

Інформація

Повідомлення
Засідання №7 Червень

 1. Про підсумки виконання навчальних планів та програм за 201-/201-н.р.

 2. Аналіз календарно-тематичного планування з української мови та літератури за ІІ семестр 201-/201- н.р.

 3. Про результати моніторингу якості знань учнів за 201-/201-н.р. з української мови.

 4. Обговорення результатів взаємовідвідування уроків членами МО.

 5. Про підсумки роботи МО вчителів української мови та літератури за 201-/201-н.р.

 6. Підведення підсумків cпівпраці МО вчителів української мови та літератури з позашкільними установами з метою всебічного розвитку учнів школи.

 7. Затвердження науково-методичної теми, над якою працюватиме МО протягом 201-/201- н.р.

 8. Про підготовку кабінетів української мови та літератури до 201-/201- н.р.

Наказ
Інформація

Наказ
Інформація


Звіт

ЗвітДовідка

Мета і завдання

МО вчителів української мови та літератури

на 201-/201- н.р.


 1. Спрямувати роботу кафедри на виконання основних стратегічних завдань оновлення освіти:

 • Конституції України,

 • Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»;

 • Національної доктрини розвитку освіти в Україні в XXI столітті;

 • державної програми «Вчитель».

 1. Розкривати духовне багатство української і світової літературної скарбниці, прилучати учнів до естетичного сприйняття художніх творів і літературної мови як засобу втілення художнього образу й ідеалу творчості письменників.

 2. Удосконалювати мовленнєву діяльність учнів на комунікативній основі.

 3. Дотримуватися єдиного мовного та орфографічного режимів.

 4. Плекати любов і повагу до українського слова.

 5. Працювати над удосконаленням культури мовлення.

 6. Допомагати вчителям в забезпеченні високого рівня викладання предметів негуманітарного циклу рідною (державною) мовою.

 7. Працювати над постійним підвищенням якості вкладання предметів як засобу підвищення ефективності уроку, професійної майстерності вчителя.

 8. Удосконалювати зміст і структуру уроків, форм та методів навчання.

 9. Вивчати та використовувати на практиці інноваційні методи навчання.

 10. Упроваджувати методи нетрадиційної, нестандартної організації творчої діяльності учнів.

 11. Вивчати індивідуальні особливості учнів з метою їх урахування при плануванні роботи вчителів української мови та літератури.

 12. Розвивати пізнавальні і творчі здібності учнів.

 13. Залучати учнів до участі в олімпіадах з української мови та літератури, конкурсі ім. П. Яцика, пошуково-дослідницькій роботі МАН, різноманітних конкурсах.

 14. Аналізувати уроки, виховні заходи, результати шкільних олімпіад, конкурсів та участь у міських олімпіадах, написання науково-дослідницьких робіт МАН.

 15. Готувати учнів до проходження ЗНО з української мови та літератури.

 16. Продовжити роботу зі створення навчально-методичного комплексу з української мови та літератури.

 17. Сприяти творчому розвитку учнів, становлення їх особистості.

 18. Формувати активну громадську позицію вчителів та учнівської молоді.

 19. Вивчати й аналізувати навчальні програми, підручники, посібники, інструкції та рекомендації МОНУ, методичного кабінету.

 20. Діагностувати педагогів з питань навчання і виховання з метою визначення напрямків діяльності.

 21. Обговорювати актуальні питання навчання і виховання.

 22. Аналізувати якість знань, умінь та навичок, виявлення та пошук шляхів подолання труднощів під час вивчення окремих тем (розділів) навчальних програм.

 23. Координувати планування.

 24. Затверджувати тексти контрольних робіт, завдань олімпіад, сценаріїв виховних заходів, планів проведення предметного тижня і декади, педагогічних виставок, методичних семінарів тощо.

 25. Виробляти методичні рекомендації з проблем навчання і виховання (результат роботи над науково-методичною проблемою).

 26. Ознайомлюватися з новинками психолого-педагогічної та методичної літератури, фаховими періодичними виданнями.

 27. Вивчати й узагальнювати досвід вчителів.

 28. Ознайомлюватися з позитивним педагогічним досвідом, впроваджувати його в практику роботи.

 29. Виготовляти наочність.


Основні напрямки діяльності

МО вчителів української мови та літератури

(201-/201- н.р.)


 1. Аналіз результатів освітньої діяльності з предметів.

 2. Участь у розробці варіативної частини навчального плану, внесення змін до вимог щодо мінімального обсягу і змісту навчальних курсів.

 3. Розробка інтегрованих навчальних програм з предметів, що вивчаються, і погодження їх з програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.

 4. Підготовка й обговорення рукописів навчально-методичних посібників, дидактичних матеріалів і наочних посібників з предметів.

 5. Проведення відкритих занять і відкритих позакласних заходів з предметів.

 6. Підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації вчителів.

 7. Обговорення доповідей з методики викладу принципових питань програми.

 8. Обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять і змісту дидактичних матеріалів до них.

 9. Розгляд питань організації, керівництва і контролю дослідницької роботи учнів.

 10. Організація і проведення педагогічних експериментів з пошуку і впровадження нових інформаційних технологій навчання, застосування на уроках діалогових автоматизованих систем і навчальних курсів, експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних комплексів тощо.

 11. Розробка та вдосконалення засобів наочності (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, аудіо- і відеоматеріалів, таблиць тощо), а також методики їх використання у навчальному процесі.

 12. Удосконалення навчально-лабораторної бази МО.

 13. Розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань з предметів.


Основні справи

МО вчителів української мови та літератури

(201-/201- н.р.)

 1. Проведення всіх видів навчальних занять.

 2. Розробка календарно-тематичних планів з урахуванням особливостей роботи школи, умов і особливостей навчання різних груп учнів.

 3. Затвердження тематики індивідуальних досліджень учителів.

 4. Забезпечення безперервного вдосконалення якості викладання.

 5. Навчання вчителів методології ведення дослідно-пошукової і науково-дослідницької роботи.

 6. Комплексне методичне забезпечення навчальних предметів МО.

 7. Надання допомоги співробітникам МО у підготовці до атестації.

 8. Встановлення творчих зв'язків з кафедрами і МО інших навчальних закладів з метою вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи кращих учителів.

 9. Участь в експериментах і наукових дослідженнях з важливих теоретичних проблем з профілю МО, проблем педагогіки для підвищення якості викладання навчальних предметів.

 10. Обговорення результатів науково-дослідницьких і експериментальних робіт та рекомендацій до опублікування звітів про їх проведення, участь у впровадженні результатів досліджень і експериментів у практику.

 11. Залучення експертних авторських і модифікованих програм.

 12. Розгляд і затвердження матеріалів для підсумкової атестації учнів.

 13. Проведення підсумкової атестації учнів з предметів МО й аналіз її підсумків.

 14. Організація і керівництво проектно-дослідницькою роботою учнів, підготовка учнів до олімпіад, інтелектуальних конкурсів, конференцій.

 15. Організація професійної орієнтації учнів, проведення занять на підготовчих відділеннях або підготовчих курсах з профілю МО (за наявності договорів з вищими навчальними закладами).


Перелік нормативних документів,

необхідних для роботи МО вчителів української мови та літератури

(201-/201- н.р.)


 1. Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття».

 2. Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002.

 3. Інструктивно-методичний лист МОНУ № 119— 274 від 02.06.2003 р.

 4. Наказ МОНУ «Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», №428/48 від 04.09.2000 р.

 5. Закон України «Про освіту».

 6. Закон України «Про загальну середню освіту».

 7. Концепція загальної середньої освіти (12-річної школи).

 8. Концепція профільного навчання в старшій школі (лист МОНУ від 30.03.2003 р. № 1/9-273).

 1. «Про затвердження типових навчальних планів організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (наказ МОНУ від 20.05.2003 р. № 306).

 2. Указ Президента України від 4 липня 2005 року № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні».

 3. Наказ МОНУ «Про викладання української мови та літератури» № 317 від 26.05.2003 р.

 4. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. — К.: Шкільний світ, 2001.

 5. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (12-річна школа). — К.: Перун, 2005.

 6. Постанова КМУ «Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти» № 24 від 14.01. 2004 р. // Інформ. зб. МОНУ, - 2004. - № 1-2.

 7. Наказ МОНУ «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» № 371 від 05.05.08р. Додаток 1, 2, 3 // Інформ. зб. МОНУ. – 2008. - №13-14-15.

 8. Наказ МОНУ «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів» № 496 від 03.06.08р. // Інформ. зб. МОНУ. – 2008. – №16-17-18.

 9. Лист МОНУ «Вимоги до виконання письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки зошитів з української мови та літератури та зарубіжної літератури у 5—11 класах» №1/9—301 від 28.04.06 // Там само. - 2006. - № 17-18.

 10. Регіональні, місцеві програми, спрямовані на розвиток освітньої галузі.

 11. Рішення колегії МОН від 11.02.2010 року, протокол № 1/4–2.

 12. Лист МОН України від 21.08.2010 р. № 1/9-580 «Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури в ЗНЗ у 2010/2011 н.р.».


Перспективний графік

проходження курсів підвищення кваліфікації

вчителів української мови та літератури

на 201_ - 201_ рр.


з/п


ПІБ вчителя

Рік попередніх курсів

Кваліфікаційна категорія

Рік наступних курсів

Примітка

201_

201_

201_

201_

201_
1
2
3
4
5
6
7


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал