Розпорядження голови райдержадміністрації 23. 11. 2016 №180-к умовиСкачати 87.09 Kb.
Дата конвертації15.06.2017
Розмір87.09 Kb.
ТипРозпорядження
Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

райдержадміністрації

23.11.2016 № 180-кумови

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державного службовця категорії „В” – головного спеціаліста з питань цивільного захисту відділу економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації
Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо удосконалення організації цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню і реагування на них.

2. Подає голові райдержадміністрації, управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації пропозиції до проектів регіональних програм і прогнозів щодо вдосконалення системи цивільної оборони (цивільного захисту), запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.

3. Бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо участі органів управління і сил цивільної оборони у виконанні завдань територіальної оборони.

4. Бере участь у розробленні заходів щодо проведення тимчасового відселення та евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій, можливих бойових дій на особливий період.

5. Подає голові райдержадміністрації та управлінню з питань цивільного захисту облдержадміністрації пропозиції щодо включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток та функціонування районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи, забезпечує цільове використання виділених бюджетних коштів.

6. Бере участь у визначенні в межах своєї компетенції рівня надзвичайної ситуації, забезпечує оперативне і повне інформування голови райдержадміністрації, управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації і про хід її ліквідації.

7. Бере участь у організації роботи, пов'язаної з ліквідацією надзвичайних ситуацій, контролює в межах своєї компетенції готовність органів управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням.

8. Бере участь у координуванні діяльності органів місцевого самоврядування, служб цивільної оборони, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування щодо пошуку і рятування людей та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

9. Забезпечує за розпорядженням начальника цивільного захисту району оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації, контролює належне функціонування територіальних та об'єктових систем оповіщення.

10. Бере участь у розробленні разом із заінтересованими організаціями прогнози ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно-небезпечних об'єктів, виробництв та загрози виникнень стихійного лиха, визначає і контролює показники ризику на об'єктах господарювання.

11. Бере участь в організації в установленому порядку надання допомоги населенню, яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації.

12. Бере участь у визначенні разом з органами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування склад, місця розміщення та оснащення сил і засобів районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи.

13. Здійснює у порядку, встановленому законодавством, контроль за нагромадженням, збереженням та цільовим використанням фінансових резервів і матеріально-технічних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків.

14. Бере участь в організації впровадження в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації (у разі виникнення).

15. Бере участь у розробленні планів дій з цивільної оборони та заходів щодо запобігання виникнення і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків, які є обов'язковими до виконання.

16. Бере участь у підготовці органів управління і сил цивільної оборони та населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій.

17. У межах своєї компетенції забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, встановлює контроль за її збереженням.

18. Бере участь у формуванні обсягів замовлень на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління і сил цивільної оборони району.
Умови оплати праці

відповідно до штатного розпису посадовий оклад становить 2585,00 грн., інші виплати відповідно до Закону України „Про державну службу”

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ „Про державну службу” та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, до якої додається резюме у довільній формі.

особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв'язку з цим розумного пристосування, подає заяву за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України „Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону (додаток 1 до Порядку проведення перевірки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №563, в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 167) або копію довідки про результати такої перевірки (додаток 5 до того ж Порядку);

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік згідно зі статтею 12 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”.Термін прийняття документів – 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на сайті Національного агентства України з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу

16 грудня 2016 року о 14:00, смт Нові Санжари, вул. Центральна, 23, кабінет першого заступника голови райдержадміністрації.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Співак Людмила Леонідівна, (05344) 3-15-96, ns_orgvid.rda@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги*

1.

Освіта

Вища

Ступінь вищої освіти

молодший бакалавр, бакалавр

2.

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії)

не потребує

3.

Володіння мовами

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги**

1.

Знання законодавства

1) Конституція України; 2) Закон України «Про державну службу»; 3) Закон України «Про запобігання корупції» 4) Закон України "Про місцеві державні адміністрації"; 5) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; 6) Закон України "Про державну таємницю"; 7) Закон України "Про охорону праці"; 6) Кодекс цивільного захисту України; 9) Постанова КМУ від 29.03.2002 №415 "Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету";10) Постанова КМУ від 04.02.1999 №140 "Про затвердження Порядку фінансування робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій";11) Постанова КМУ від 24.03.2004 №368 "Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнем";12) Постанова КМУ від 30.09.2015 №775 "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій".


2.

Професійні знання

Знання інструкції з питань цивільного захисту в частині визначеної компетенції здійснення покладених на райдержадміністрацію законодавством повноважень в галузі забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобіганню виникненню цих ситуацій, реагування на них.


3

Якісне виконання поставлених завдань

1) Вміння працювати з інформацією;

2) Орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

3) Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.


4

Командна робота та взаємодія

1) Подання пропозицій до проектів регіональних програм і прогнозів щодо вдосконалення системи цивільного захисту;

2) Розроблення і здійснення заходів щодо участі органів управління і сил цивільного захисту у виконанні завдань територіальної оборони;

3) Розроблення планів дій з цивільного захисту та заходів щодо запобігання виникнення і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків, які є обов’язковими до виконання;

4) Підготовка та погодження проектів документів спільно з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації.
5

Сприйняття змін

1) Внесення пропозицій по коригуванню планів цивільного захисту району;

2) Внесення пропозицій про вдосконалення системи оповіщення цивільного захисту.
6

Технічні вміння

1) Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення;

2) Використання офісної техніки.
7

Особистісні компетенції

1) Відповідальність;

2) Уважність до деталей;

3) Наполегливість;

4) Вміння працювати в стресових ситуаціях;

2) Системність, самостійність в роботі.


* Відповідно до статей 19, 20 Закону України «Про державну службу».

** Визначено суб’єктом призначення з урахуванням вимог спеціальних законів, що регулюють діяльність відповідного державного органу, в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та з урахуванням вимог посадових інструкцій.


Керівник апаратурайдержадміністрації І.М. Чернуха

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал