Розпорядження голови райдержадміністрації 21. 12. 2015 № р-601/0/385-15 Районна програма " Здоров’я населення Приорілля на 2016 2020 роки" Обґрунтування необхідності розроблення І виконання програмиСкачати 79.37 Kb.
Дата конвертації05.02.2017
Розмір79.37 Kb.
ТипРозпорядження


Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

21.12.2015 № Р-601/0/385-15


Районна програма

Здоров’я населення Приорілля на 2016 – 2020 роки”


Обґрунтування необхідності розроблення і виконання програми
В останні роки у районі, як і в цілому по області, незадовільний стан здоров’я населення характеризується низьким рівнем народжуваності, високою смертністю, від’ємним природним приростом і демографічним старінням населення.

На фоні несприятливих демографічних змін відбувається подальше погіршення стану здоров’я населення з істотним підвищенням в усіх вікових групах рівнів захворюваності і поширеності хвороб, зокрема хронічних неінфекційних захворювань, включаючи хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, цукровий діабет, хронічні захворювання нирок, опорно-рухового апарату та інші хвороби.Викликає занепокоєння тенденція до погіршення стану здоров’я молоді, збільшення частоти соціально-небезпечних хвороб, у тому числі туберкульозу та ВІЛ/СНІДу тощо. Зростання захворюваності населення відбувається внаслідок поширення чинників ризику, зокрема тютюнокуріння, зловживання алкоголем і вживання наркотиків, передусім серед осіб молодого віку.

Рівень захворюваності та смертності від раку постійно підвищується через несприятливу екологічну ситуацію. Стан ранньої діагностики злоякісних новоутворень певних локалізацій (рак молочної залози, шийки матки, передміхурової залози) потребує поліпшення.Епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції/СНІДуу районі характеризується поширенням ВІЛ-інфекції серед представників різних груп населення, у першу чергу серед осіб, які належать до групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, з переважним ураженням осіб працездатного віку.

Один з основних показників якості надання медичної допомоги хворим на туберкульоз – показник смертності від цього захворювання.У районі щороку спостерігається зменшення репродуктивного потенціалу (стрімко знижується чисельність дитячого населення та жіночого населення фертильного віку) при середніх, у порівнянні із загальнодержавними, показниках малюкової та материнської смертності. Питання збереження здоров’я населення району та забезпечення охорони материнства і дитинства залишаються вкрай актуальними.

У рамках обласної програми “Здоров’я дітей та матерів Дніпропетровщини на період до 2015 року” з 2008 року з метою поліпшення демографічних показників в області, зниження показників малюкової та материнської смертності, профілактики небажаної вагітності та зменшення показників абортів, профілактики раку шийки матки проводилися заходи щодо медикаментозного забезпечення лікувально-профілактичних закладів району препаратами для лікування акушерських кровотеч, дихальних розладів у новонароджених, контрацептивами та профілактичною вакциною.

Подальше впровадження програмних заходів дасть можливість зосередити бюджетні кошти на найважливіших напрямах охорони здоров’я та продовжувати позитивно впливати на показники здоров’я населення району.
Мета програми
Метою програми є поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, з пріоритетним напрямом профілактики та лікування хронічних неінфекційних та інфекційних захворювань, найбільш значущих у соціально-економічному та медико-демографічному плані класів і нозологічних форм хвороб.
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
Основними шляхами щодо розв’язання проблем у поліпшенні стану здоров’я населення району, зниження рівнів захворювання, інвалідності, смертності необхідно визначити:

проведення активної демографічної політики, охорони материнства та дитинства;

упровадження сучасних методів лікування у практику охорони здоров’я;

забезпечення найбільш соціально уразливих верств населення з важкими захворюваннями медикаментами та витратними матеріалами для поліпшення якості життя.Строки та етапи виконання програми
Виконання програми здійснюватиметься протягом 2016 – 2020 років у межах наявних і залучених матеріально-технічних та фінансових ресурсів.

Програма реалізовується в один етап.


Перелік завдань і заходів програми
Перелік завдань і заходів програми наведено у додатку 1.
У напрямі забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров’я населення:

забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичними засобами та препаратами для надання допомоги при акушерських кровотечах, препаратами та медичними засобами для лікування загрозливих для життя станів у новонароджених, у тому числі дихальних розладів;

забезпечення контрацептивами визначених категорій населення (жінки з важкою екстрагенітальною патологією, підлітки та молодь у віці до 20 років, жінки з малозабезпечених сімей, ВІЛ-інфіковані жінки);

забезпечення дітей-інвалідів і дітей, народжених з уродженими та набутими хронічними захворюваннями, засобами реабілітації, медикаментами та лікувальним харчуванням, ураховуючи жінок репродуктивного віку, з метою народження здорової дитини.


У напрямі протидії поширенню ВІЛ інфекції/СНІДу:
забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію загального населення, особливо осіб із груп ризику;

забезпечення проведення ранньої діагностики ВІЛ за допомогою полімеразної ланцюгової реакції та призначення антиретровірусної терапії ВІЛ-інфікованим дітям;

виконання заходів з інфекційного контролю за туберкульозом у кабінеті “Довіра”.
У напрямі протидії поширенню наркоманії:
упровадження сучасних підходів до лікування наркотичної залежності шляхом використання лікарських засобів, які запобігають рецидиву опійної залежності, формують стійкий терапевтичний ефект і приводять до повної відмови від вживання наркотиків.

У напрямі розвитку донорства крові та її компонентів:
забезпечення станції переливання крові високочутливими тест-системами для обстеження донорської крові та її компонентів на ВІЛ/СНІД, гепатити В, С, сифіліс;

упровадження сучасних технологій заготівлі та збереження крові і її компонентів.


У напрямі профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів:

забезпечення медикаментозним лікуванням хворих на вірусний гепатит.


У напрямі з профілактики та лікування серцево-судинних захворювань:

забезпечення кардіохірургічних відділень, відділення інтенсивної кардіології, спеціалізованих відділень з порушень серцевого ритму необхідними для втручання матеріалами;

забезпечення тромболітичними препаратами кардіологічних відділень для лікування гострого інфаркту міокарда.У напрямі боротьби із захворюванням на цукровий діабет:
забезпечення хворих препаратами інсуліну та засобами введення інсулінів;

придбання лікарських засобів для хворих на нецукровий діабет;

забезпечення дітей з лабільним перебігом цукрового діабету та важкими гіпоглікеміями препаратами глюкагону з метою зменшення кількості дитячої летальності від важких гіпоглікемічних станів до відсутності випадків.
У напрямі боротьби з захворюваннями крові, кровотворної та лімфатичної тканин:
забезпечення лікарськими засобами (препаратами VIII та IХ факторів згортання крові для проведення специфічної гемостатичної терапії хворих на гемофілію, для лікування хворих на хронічний мієлолейкоз та мієломну хворобу, для гематологічних хворих), у першу чергу вперше виявлених хворих;

упровадження сучасних стандартів діагностики та лікування системних захворювань крові та лімфоїдної тканини і постійного моніторингу захворюваності.


У напрямі забезпечення імуносупресивними лікарськими засобами для забезпечення хворих з пересадженими органами:
забезпечення імуносупресивними лікарськими засобами хворих з пересадженими органами, які вперше стали на облік.
У напрямі забезпечення та надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю:
забезпечення лікарськими засобами та витратними матеріалами центрів гемодіалізу хворих, які перебувають на замісній нирковій терапії, вперше виявлених хворих;

забезпечення лікарськими засобами та витратними матеріалами вперше виявлених хворих, які почали лікування методом перитонеального діалізу.


У напрямі „Радість руху”:

забезпечення ендопротезуванням пільгових категорій населення: ветеранів війни, інвалідів.У напрямі придбання лікарських засобів медичного призначення для лікування хворих на офтальмологічні захворювання:
забезпечення лікарськими засобами медичного призначення для лікування ветеранів війни та інвалідів, хворих на офтальмологічні захворювання.
У напрямі боротьби з раком:
забезпечення лікарськими засобами 30% вперше виявлених хворих на онкологічні захворювання.
Ресурсне забезпечення програми
Фінансування виконання комплексу заходів, передбачених програмою, здійснюється за рахунок коштів районного бюджету. Обсяг фінансування програми визначатиметься щороку, виходячи з конкретних завдань та наявних ресурсів районного бюджету, і може бути уточнений під час складання проекту бюджету на відповідний рік чи у процесі його виконання. До виконання заходів програми залучаються селищний та сільські бюджети для збільшення охоплення населення району профілактичними і діагностичними заходами та лікуванням хворих.

Кошти на реалізацію програми, що передбачаються бюджетом, виділяються окремим рядком.


Організація управління та контролю за ходом виконання програми
Координація за ходом виконання програми покладається на райдержадміністрацію, яка щокварталу готує і подає до районної ради узагальнену інформацію про стан виконання програми та пояснювальну записку про роботу щодо її виконання, у разі невиконання – обґрунтування причин до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом.

Після закінчення установленого строку виконання програми не пізніше, ніж у тримісячний строк, відповідальний виконавець програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд районної ради разом із пояснювальною запискою.

Контроль за виконанням програми здійснює постійна комісія районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді і спорту, соціальної політики і праці.
Очікувані кінцеві результати виконання програми
За результатами виконання програми передбачається:

зниження рівня смертності від серцево-судинних захворювань;

зниження рівня захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень;

зниження кількості нових випадків інфікування ВІЛ серед населення, доведення показника передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;

зменшеннясмертності від туберкульозу серед хворих з поєднаною інфекцією ВІЛ/туберкульоз;

забезпеченнядоступу до безперервного лікування препаратами антиретровірусної терапії усіх хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують;

зниження рівня малюкової смертності;

зниження показника материнської смертності;

підвищення протягом дії програми ефективності лікування хворих на туберкульоз з резистентними формами, забезпечення ефективного функціонування амбулаторної моделі надання якісних медичних послуг хворим на туберкульоз, зменшення показника смертності від туберкульозу.

Показники оцінки ефективності виконання програми наведено в додатку 2.Керівник апарату

райдержадміністрації О.Д. БАКУЛІНА

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал