Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 27. 01. 2017 №90Сторінка1/19
Дата конвертації09.05.2017
Розмір3.66 Mb.
ТипРозпорядження
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ
У 2018-2020 РОКАХ
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

ЗАТВЕРЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації, керівника

обласної військово-цивільної

адміністрації

27.01.2017 № 90

План заходів з реалізації у 2018-2020 роках

Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року

м. Краматорськ

2017

Зміст


Зміст 4

1. Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії 5

2. Структура стратегічних, операційних цілей та завдань Стратегії 10

3. Програми Плану заходів з реалізації Стратегії 14

Програма 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення 14

Стан і проблеми 14

Структура програми 15

Напрям 1.1. Підвищення ефективності використання критичної інфраструктури регіону 20

Напрям 1.2. Створення сприятливого бізнес середовища 20

Напрям 1.3. Заохочення структурних змін в економіці 21

Часові рамки і засоби реалізації 21

Очікувані результати та показники 21

Орієнтовний фінансовий план 22

Припущення та ризики 25

Рекомендації 26

Програма 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування 27

Стан і проблеми 27

Структура програми 28

Напрям 2.1. Створення системи прозорого управління. 30

Напрям 2.2. Сприяння процесам децентралізації. 30

Напрям 2.3. Підвищення спроможності шляхом надання якісних публічних послуг. 30

Часові рамки і засоби реалізації 30

Очікувані результати та показники 31

Орієнтовний фінансовий план 32

Припущення та ризики 33

Рекомендації 34

Програма 3. Людський розвиток, надання соціальних послуг та вирішення питань ВПО 35

Стан і проблеми 35

Структура програми 35

Напрям 3.1. Організація та надання місцевими органами виконавчої влади якісних соціальних послуг відповідно до визначених потреб громад (децентралізація). 41

Напрям 3.3. Розвиток конкурентного ринку надавачів соціальних послуг різних форм власності та господарювання, а також розширення переліку соціальних послуг (диверсифікація) 41

Напрям 3.4. Розроблення та втілення заходів соціальної підтримки ВПО та населення, яке постраждало внаслідок конфлікту 41

Напрям 3.5. Розвиток систем охорони здоров’я, освіти, культури та спорту 42

Часові рамки і засоби реалізації 43

Орієнтовний фінансовий план 45

Припущення та ризики 49

Рекомендації 50

Програма 4. Розбудова безпечного суспільства 51

Стан і проблеми 51

Структура програми 52

Напрям 4.1. Реалізація принципів верховенства права, збільшення можливостей до доступу до правосуддя та захисту прав людини. 57

Напрям 4.3. Зміцнення регіональних та місцевих медіа різних форм власності для забезпечення доступу громадян до різнобічних та неупереджених джерел інформації. 58

Часові рамки і засоби реалізації 58

Очікувані результати та показники 59

Орієнтовний фінансовий план 60

Припущення та ризики 63

Рекомендації 63

4. Основні суб’єкти реалізації Стратегії 65

5. Каталог технічних завдань на проекти регіонального розвитку 66

5.1. Технічні завдання на проекти програми 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення 66

Технічні завдання на проекти напряму 1.1. Підвищення ефективності використання критичної інфраструктури регіону 66

Технічні завдання на проекти напряму 1.2. Створення сприятливого бізнес середовища 78

Технічні завдання на проекти напряму 1.3. Заохочення структурних змін в економіці 84

5.2. Технічні завдання на проекти програми 2: Підвищення спроможності місцевого самоврядування 90

Технічні завдання на проекти напряму 2.1. Створення системи прозорого управління 90

Технічні завдання на проекти напряму 2.2. Сприяння процесам децентралізації 92

Технічні завдання на проекти напряму 2.3. Підвищення спроможності шляхом надання якісних публічних послуг 93

5.3. Технічні завдання на проекти програми 3: Людський розвиток, надання соціальних послуг та вирішення питань ВПО 98

Технічні завдання на проекти напряму 3.1. Організація та надання місцевими органами виконавчої влади якісних соціальних послуг відповідно до визначених потреб громад (децентралізація) 98

Технічні завдання на проекти напряму 3.3. Розвиток конкурентного ринку надавачів соціальних послуг різних форм власності та господарювання, а також розширення переліку соціальних послуг (диверсифікація) 106

Технічні завдання на проекти напряму 3.4. Розроблення та втілення заходів соціальної підтримки ВПО та населення, яке постраждало внаслідок конфлікту 108

Технічні завдання на проекти напряму 3.5. Розвиток систем охорони здоров’я, освіти, культури та спорту 111

5.4. Технічні завдання на проекти програми 4: Розбудова безпечного суспільства 130

Технічні завдання на проекти напряму 4.1. Реалізація принципів верховенства права, збільшення можливостей до доступу до правосуддя та захисту прав людини 130

Технічні завдання на проекти напряму 4.2. Відновлення та посилення системи з управління природоохоронною діяльністю для запобігання екологічним ризикам та сприяння відновленню довкілля. 134

Технічні завдання на проекти напряму 4.3. Зміцнення регіональних та місцевих медіа різних форм власності для забезпечення доступу громадян до різнобічних та неупереджених джерел інформації. 145

Технічні завдання на проекти напряму 4.4. Створення сучасної системи оповіщення, моніторингу та реагування на надзвичайні ситуації. 1471. Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії


Стратегію розвитку Донецької області на період до 2020 року (далі – Стратегія) затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року № 498.

Стратегія забезпечує системний і комплексний підхід з метою ефективного використання наявного потенціалу для подальшого розвитку області та визначає стратегічні, операційні цілі та завдання щодо розвитку Донецької області до 2020 року.Стратегічне бачення розвитку Донецької області до 2020 року:

Донецька область – мирна та невід’ємна складова України із розвиненим громадянським суспільством на принципах взаєморозуміння та поваги до різних думок; регіон, який прагне розбудувати сприятливе середовище для розвитку підприємницької діяльності, диверсифікованої, відкритої та конкурентоспроможної економіки, на основі інноваційних освітніх послуг та європейських цінностей і стандартів; регіон, у якому об’єднані спроможні громади надають якісні послуги усім мешканцям регіону.   

Досягнення цілей Стратегії здійснюється шляхом виконання Плану заходів з її реалізації, як взаємоузгодженого у просторі та часі набору конкретних проектів та заходів регіонального розвитку.

В свою чергу, основними інструментами виконання Плану заходів з реалізації Стратегії є щорічні програми економічного і соціального розвитку області, регіональні цільові програми та проекти регіонального розвитку, фінансування яких здійснюється за рахунок державного бюджету (в тому числі Державного фонду регіонального розвитку), місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги та інвестиційних коштів.

Реалізація Стратегії здійснюється у два етапи.

На першому етапі (2015-2017 роки) забезпечувалась реалізація проектів регіонального розвитку в рамках виконання Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 жовтня 2015 року № 588 (із змінами). Частина проектів, впровадження яких розпочато на першому етапі реалізації Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, продовжиться протягом другого етапу.

План заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року (далі – План заходів) охоплюватиме другий етап її реалізації (2018-2020 роки).

Підготовка Плану заходів проводилася з липня до грудня 2016 року відповідно до цілей Стратегії, з огляду на існуючі та передбачувані можливості розвитку і виклики, та з максимальним дотриманням принципів наступництва та послідовності щодо програм і проектів, виконання яких здійснювалось на першому етапі реалізації Стратегії.

В основу Плану заходів покладено пропозиції, що надійшли від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій регіону. Відбір пропозицій щодо технічних завдань на проекти регіонального розвитку здійснено в рамках засідань Робочої групи з розробки Планів заходів з реалізації Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, утвореної розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 07 липня 2016 року № 562. 

План заходів потребує забезпечення наявними фінансовими ресурсами в межах реальних можливостей відповідних місцевих бюджетів та розроблений у відповідності із стратегічними, операційними цілями Стратегії, Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року та з урахуванням основних положень Закону України «Про засади державної регіональної політики».

У фазі розробки Плану заходів, проектні ідеї були оцінені і зібрані в чотири тематичні програми з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення. Формування Плану заходів спиралось на вивчення можливих джерел фінансування та реальність залучення для його виконання необхідних ресурсів: державний та місцеві бюджети, можливі ресурси проектів міжнародної технічної допомоги, приватні інвестиції.

План заходів узгоджено з наявними та передбачуваними джерелами фінансування і можливостями для реалізації проектних ідей, а безпосередньо проектні ідеї перевірено на предмет відповідності Стратегії.

У зв’язку зі складною суспільно-політичною ситуацією та проведенням на території області бойових дій, План заходів підготовлено без урахування населених пунктів області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.Програми Плану заходів повністю співпадають зі стратегічними цілями Стратегії, напрями – з операційними цілями.

 • Стратегічна ціль 1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення

 • Стратегічна ціль 2. Підвищення спроможності місцевого самоврядування

 • Стратегічна ціль 3: Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань ВПО

 • Стратегічна ціль 4: Розбудова безпечного суспільства

Стратегічні цілі Стратегії – програми Плану заходів
1. Економічний розвиток та підвищення зайнятості населення

2.Підвищення спроможності місцевого самоврядування

3.Людський розвиток, надання якісних соціальних послуг та вирішення питань ВПО

4. Розбудова безпечного суспільства

Операційні цілі Стратегії – напрями Плану заходів

1.1. Підвищення ефективності використання критичної інфраструктури регіону

2.1. Створення системи прозорого управління

3.1 Організація та надання місцевими органами виконавчої влади якісних соціальних послуг відповідно до визначених потреб громад (децентралізація)

4.1. Реалізація принципі верховенства права. Збільшення можливостей до доступу до правосуддя та захисту прав людини

1.2. Створення сприятливого бізнес середовища

2.2. Сприяння процесам децентралізації

3.2. Перехід від надання соціальних послуг на базі інституцій/закладів до їх надання у громаді, за місцем проживання, у сім’ї (деінституціалізація)

4.2. Відновлення та посилення системи з управління природоохоронною діяльністю для запобігання екологічним ризикам та сприяння відновленню довкілля

1.3. Заохочення структурних змін в економіці

2.3. Підвищення спроможності шляхом надання якісних публічних послуг

3.3. Розвиток конкурентного ринку надавачів соціальних послуг різних форм власності та господарювання, а також розширення переліку соціальних послуг (диверсифікація)

4.3. Зміцнення регіональних та місцевих медіа різних форм власності для забезпечення доступу громадян до різнобічних та неупереджених джерел інформації3.4. Розроблення та втілення заходів соціальної підтримки ВПО та населення, яке пост-раждало внаслідок конфлікту

4.4.Створення сучасної системи оповіщення, моніторингу та реагування на надзвичайні ситуації3.5. Розвиток систем охорони здоров’я, освіти, культури та спорту
При підготовці Плану заходів з реалізації Стратегії було взято до уваги наступні фактори:

 • наявне нормативно-правове та інституційне забезпечення регіонального розвитку, сформоване на національному та обласному рівні;

 • виявлення проблем, пов’язаних з реалізацією Стратегії на першому етапі, та врахування їх при формуванні шляхів досягнення визначених напрямів розвитку області, виходячи з повноважень обласних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ресурсів, які для цього можуть бути залучені;

 • відповідність програм, напрямів і проектних ідей регіонального розвитку, що пропонуються у Плані заходів, стратегічним цілям, визначеним у Стратегії.

У ході підготовки Плану заходів максимально широко використовувалися методологічні підходи і інструменти для стратегічного і оперативного планування, що застосовуються в країнах ЄС із врахуванням особливостей України. Перелік принципів та інструментів, які були використані для визначення сфер втручання, передбачав:

 • Партнерство – узгодженість спільних цілей, яка досягалася шляхом консультацій та на основі консенсусу представників влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних зацікавлених сторін.

 • Спільну участь та зацікавленість – забезпечення широкої соціальної згоди, громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності і підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку задовольнити лише власні інтереси.

 • Сталість – результат застосування усталених принципів і методологічних інструментів, а саме – баланс і узгодженість стратегічних і операційних елементів (цілей, заходів, програм).

 • Інтеграцію – досягнення широкої участі усіх зацікавлених сторін та забезпеченню їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних заходів.

 • Інновацію – визначення оптимальних і оригінальних дій у вигляді проектів з метою максимально ефективного використання наявних ресурсів.

 • Узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшої конкретизації.

 • Паритетність – забезпечення рівних можливостей доступу об’єктів регіональної політики до ресурсів державної фінансової підтримки регіонального розвитку.

 • Субсидіарність – передачу владних повноважень на найнижчий рівень управління для найбільш ефективної реалізації.

План заходів націлений на використання основних економічних можливостей, наявних у області, але також враховує оптимальні способи дотримання принципів сталого розвитку – соціальну інтеграцію, доступність і захист довкілля з урахуванням збереження природних, культурних і історичних ресурсів та надбань.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал