Розділ з загальна характеристика романо-германської правової сім'їСкачати 221.06 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації10.12.2016
Розмір221.06 Kb.
  1   2   3

Розділ З Загальна характеристика романо-германської правової сім'ї
§ 1. Особливості романо-германської правової сім'ї
За словами Р. Давида, романо-германська правова сім'я є першою сім'єю, з якою ми зустрічаємося в сучасному світі1. Сьогодні вона справедливо вважається найпоширенішою і найвпливовішою правовою сім'єю. Ця своєрідна першість романо-германського права визнається навіть англійськими й американськими авторами.
Загальновизнаним центром романо-германської правової сім'ї є континентальна Європа.
За останні століття спостерігається активне поширення цієї правової сім'ї за межі
континентальної Європи. Характерні для романо-германського права принципи та
інститути з'являлися в інших частинах світу і регіонах двома основними шляхами:
1) шляхом насильницької експансії романо-германської правової сім'ї, що є наслідком колонізації європейськими країнами інших країн. Так, основні ідеї романо-германського права проникають в іспанські, португальські, французькі, голландські, бельгійські,
німецькі,італійські колонії в Африці (наприклад, у Сенегал, Малі), в Азії (зокрема, в
Індонезію, на Філіппіни), у країни Латинської Америки (Мексику, Перу, Бразилію тощо);
2) шляхом добровільної рецепції інших регіонів основних положень романо-германського права (йдеться, зокрема, про Туреччину, Японію, Південну Корею).
Нині романо-германська правова сім'я охоплює передусім правові системи країн
1 / 35

Розділ З Загальна характеристика романо-германської правової сім'ї
континентальної Європи.
Романо-германська правова сім'я поділяється на дві групи:романську і германську. До першої групи входять правові системи Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Бельгії,
Люксембургу, Голландії та деяких інших країн. До другої' групи належать, наприклад,
правові системи Німеччини, Австрії, Швейцарії, Греції.
До романо-германського права тяжіють правові системи багатьох африканських держав
(Бурунді, Габон, Гвінея, Ефіопія, Єгипет, Конго, Кот-де-Івуар, Марокко, Руанда, Сенегал,
Туніс, Чад тощо), а також держав Близького, Середнього і Далекого Сходу (зокрема,
Ліван, Сирія, Ірак, Монголія, Японія, Південна Корея, Тайвань, Індонезія). Проте не можна стверджувати, що ці правові системи Афро-Азіатського регіону належать до романо-германського права, позаяк воно вступає тут у складну взаємодію з мусульманським і звичаєвим правом. Унаслідок цього в цих країнах формуються своєрідні змішані правові системи, що відрізняються від класичного романо-германського зразка.
У деяких регіонах світу романо-германське право тісно взаємодіє з системою англо-американського права. Завдяки цьому там також виникають змішані правові
системи — своєрідні гібриди романо-германського й англо-американського права
(наприклад, штат Луїзіана (США), провінція Квебек (Канада), Пуерто-Ріко, Шотландія,
Південно-Африканська Республіка, Шрі-Ланки, Філіппіни).
Особливе місце посідають правові системи скандинавських країн і країн Латинської
Америки. У порівняльному правознавстві існують три теорії щодо природи скандинавського і латиноамериканського права. Дослідники першої групи, виходячи з
існуючої в цих державах системи джерел права, говорять, що право скандинавських країн і країн Латинської Америки належить до романо-германської правової сім'ї. Інші
юристи вважають скандинавське і латиноамериканське право самостійними правовими сім'ями, що є дуже близькими до романо-германського права. Прихильники третьої теорії
також визнають їх самостійними правовими системами, проте зазначають, що вони знаходяться посередині між сім'ями романо-германського та англо-американського права.
Для позначення правових систем країн Європи зазвичай використовуються три терміни:
2 / 35

Розділ З Загальна характеристика романо-германської правової сім'ї
1)романо-германська правова сім'я. Цей термін, який є найпоширенішим у порівняльному правознавстві, був обраний для того, щоб віддати належне спільним зусиллям, що здійснювалися одночасно університетами латинських і германських країн. Саме їх діяльність відіграла вирішальну роль у процесі становлення і розвитку романо-германського права;
2) сім'я континентального права. Цей термін покликаний підкреслити принципову різницю між романо-герман- ським правом, що виникло на Європейському континенті, та загальним правом, що виникло на Британських островах;
3) сім'я цивільного права. Цей термін активно використовується компаративістами країн англо-американської правової сім'ї. Його поява пояснюється тим, що зазначена правова система базується на римському цивільному праві і саме цивільне право визначає своєрідність розглянутої правової сім'ї.
Особливості романо-германської правової сім'ї 1. Органічний зв'язок з римським правом.
Становлення цієї правової сім'ї відбувалося на основі римського права. Це — головна особливість романо-германського права. Романо-германські правові системи ніби продовжують римське право, вони є наслідком його розвитку. Гаслом юристів романо-германської сім'ї може бути відомий вислів Р. Ієрінга: через римське право, проте вперед, далі нього1.
2. Утворення романо-германського права на основі вивчення римського права в
італійських, французьких (німецьких університетах. Саме університети створили у
XII—XVJ століттях на основі Зводу законів Юстиніана загальну для багатьох
європейських країн юридичну науку. Ця наука у свою чергу визначила характер романо-германського права.
3. Яскраво виражена доктринальність і концепту- альність. Романо-германська правова сім'я активніше сприймає правові теорії і доктрини, ніж англо-амери- канська правова система, а роботи вчених-юристів мають тут більший вплив. У системі
континентального права існують загальні принципи та ідеї, на основі яких формується і
розвивається право.
3 / 35

Розділ З Загальна характеристика романо-германської правової сім'ї
4. Абстрактний характер норм права. Норми права встановлюють загальні правила поведінки, виходячи з принципів і правових доктрин. Це відрізняє романо-германське право від англосаксонського, де норми права створюються переважно судами при вирішенні спірних питань щодо конкретних випадків.
5. Домінуюча роль закону в системі джерел права. У романо-германській сім'ї закони та кодекси — це опорні стовпи права. Тенденція визнання закону найважливішим джерелом права перемогла у країнах романо-германської правової сім'ї в XIX столітті,
коли в їх переважній більшості були прийняті кодекси та писані конституції. Провідна роль закону ще більш зміцнилася в сучасну епоху: сьогодні закон розглядається як найкращий технічний засіб установлення ясних і точних правил.
6. Яскраво виражений кодифікований характер. Кодифікація в романо-германському праві має принципові особливості, що відрізняють її від аналогічних процесів в інших правових сім'ях. Це, зокрема:
а) наявність глибоких і міцних історичних коренів;
б) глобальний характер, охоплення практично всіх галузей та інститутів права;
в) використання своєрідної юридичної техніки;
г) наявність власної ідеології, суть якої полягає в тому, щоб, кардинально переробивши, а іноді навіть анулювавши раніше існуюче право, створити нову правову реальність1.
7. Поділ на публічне і приватне право. Хоча такий поділ сьогодні є цілком звичайним явищем для багатьох правових сімей, спочатку він був властивий лише романо-германському праву. Це, передусім, обумовлено впливом римського права, від якого романо-германське право успадкувало класифікацію норм на норми публічного і
4 / 35

Розділ З Загальна характеристика романо-германської правової сім'ї
приватного права.
8. Відносно самостійне існування цивільного і комерційного (торговельного) права.
Таке розмежування підтверджується двома обставинами:
1) існуванням у країнах континентального права особливих комерційних судів;
2) створенням у більшості країн романо-германської правової сім'ї кодифікованих актів комерційного права (торговельних або комерційних кодексів), що існують поряд з цивільними кодексами. Такі кодекси прийняті протягом XIX століття у Франції, Бельгії,
Іспанії, Нідерландах, Австрії, Німеччині та в інших країнах. Ця своєрідна подвійність у законодавстві, що регулює майнові відносини в галузі приватного права, дістала назву
«дуалізм приватного права»2.
Проте слід зазначити, що у XX столітті з'являється тенденція відмови від дуалізму приватного права: новітні кодифікації приватного права відбуваються шляхом прийняття
єдиних актів — цивільних кодексів.


5 / 35

Розділ З Загальна характеристика романо-германської правової сім'ї
§ 2. Основні етапи розвитку романо-германськоі правової сім'ї
У своєму розвитку романо-германська правова сім'я пройшла досить тривалий шлях, що його звичайно по-діляїоі ь на три основні етапи.
Перший етап — це період звичаєвого права (V—XI ст). На ньому створюю і ься передумови для формування єдиної системи континсніальною права
Після падіння Римської імперії германські народи привнесли в галузь права свої
національні звичаї, своє національне германське право Воно складалося переважно з неписаних звичаї в, що існували в народній пам'яті, і часу були позбавлені належної
ясності и визначеності У той період германські народи розуміли право передусім як набуток людей, народу, племені, продукт колективної совісті, а не як вираз свідомого розуму чи волі. У цьому значенні право було схоже на мистецтво, міф, мову1 Таке право виражало мудрість племені, за допомогою якої підтримувалося його мирне життя Право було засобом об'єднання людей у групу, воно прагнуло зберегти солідарність
Кожне плем'я (франки, бургунди, лангобарди, алемани, весгготи, остгоги, фрізи, східні
сакси, вандали тощо) жило за своїм особливим правом Проте розбіжності між звичаями племен не слід перебільшувати Правові ідеї, виплекані германськими народами, мали багато спільного і навіть багато в чому нагадували уявлення інших варварів, що мали племінну організацію і напівкочовий спосіб життя Ці ідеї розвивалися в контакті з рудиментами римського права і зазнавали тиску політичних і економічних чинників, що мали дещо одноманітний характер по всій Західній Європі2
Германське право було досить примітивним, оскільки було пристосоване лише до вкрай нескладних умов натурального господарства, наповнене принципами спрощеного колективізму — родинного, родового, громадського1.
У ті часи особливо не розрізняли правові норми і процедури, з одного боку, та релігійні,
6 / 35

Розділ З Загальна характеристика романо-германської правової сім'ї
моральні, економічні, політичні та інші норми та практику — з другого.
Інститути законодавства та судового рішення мали зародковий характер. Королі хоча й ухвалювали закони, але з конкретних приводів, і в основному для того, щоб від імені
всього народу підтвердити або виправити існуючі звичаї.
У V—VIII століттях закони германських племен, що переважно складалися з їх звичаїв,
уперше були записані латиною. Йдеться про так звані варварські правди (leges barba-rorum), або закони варварів. Найдавніша з тих, що дійшли до нас, — Салічна правда
(496). З VI століття більшість германських племен уже мала свої варварські закони.
Система правосуддя в цей період була роз'єднаною й аморфною. У судових процесах панувало звернення до надприродного. Виконання судових рішень ніяк не забезпечувалося. Не існувало професійних судів.
Західна Європа на першому етапі фактично не знала професійних юристів, юридичних шкіл, юридичних книг, підручників, юридичної науки.
Отже, право того періоду мало звичаєвий, племінний, примітивний та архаїчний характер.
Другий етап — етап формування романо-германської правової сім'ї (XII—XVIII ст.). На думку багатьох компаративістів, саме його слід вважати часом, коли з наукової точки зору з'являється система романо-германського права.
Цей етап може бути умовно розподілений на два періоди: середньовічний період
(XII—XV ст.) та період Відродження і Просвітництва (XVI—XVIII ст.).
У середньовічний період Західна Європа існувала як відносно цілісне історико-культурне,
соціально-політичне, цивілізаційне співтовариство, як регіональна, феодальна
7 / 35

Розділ З Загальна характеристика романо-германської правової сім'ї
романо-германська цивілізація1.
Саме на цьому етапі суспільство знову усвідомило необхідність права, почало розуміти,
що тільки право може забезпечити порядок і безпеку. Повернення цієї ідеї у XII— XIII
століттях стало, безсумнівно, революційним кроком.
Можна умовно виокремити п'ять обставин, що суттєво вплинули на формування романо-германського права у XII—XV століттях:
1. Рецепція римського права. Другий етап формування романо-германського права асоціюється зі сприйняттям римського права. У ці часи Західна Європа звертається до юридичної спадщини античності, передусім до Зводу Юстиніана як втілення правових традицій Давнього Риму2.
2. Діяльність європейських університетів. Ідея рецепції римського права, його нового осмислення і пристосування до умов, що радикально змінилися, вперше була усвідомлена і проведена в життя в університетах завдяки плідній праці глосаторів і
постглосаторів3. Саме в університетах право замислювалось як система, що органічно розвивається, як звід принципів і процедур, що буде будуватись, як і собори, протягом поколінь і століть4.
3. Вплив канонічного права. На думку деяких вчених, канонічне право в середні віки мало навіть більш глибокий вплив на правопорядок і суспільне життя європейських країн, ніж римське право5. Невипадково історично першою західною середньовічною правовою системою було нове канонічне право, що з'являється у XII столітті. Лише пізніше під впливом канонічного права складаються правові системи європейських королівств, вільних міст, з'являється юрговельне право, маноріальне та феодальне право1.
4. Створення міського права. На розвиток загально- < вропейської правової традиції
суттєво вплинули так івані хартії міської свободи, що оформлювали стосунки міста з сеньйором, на землях якого воно стояло, і містили норми конституційного, кримінального,
торговельно- і о та іншого права. Особливу увагу можна звернути на магдебурзьке право, що стало моделлю муніципального устрою для міст Німеччини і Центральної
8 / 35

Розділ З Загальна характеристика романо-германської правової сім'ї
Європи.
5. Створення торговельного права. Починаючи з XII століття в Європі формуються основні поняття та інститути торговельного права нового часу — lex mercatoria. Поява цієї відносно відокремленої правової системи обумовлюється активним розвитком торгівлі та швидким ростом стану торговців. Початкова розробка торговельного права здійснюється купцями самостійно. Купці організовують міжнародні ярмарки і ринки,
створюють торговельні суди, засновують торговельні представництва по всій Західній
Європі. Унаслідок цього з'являються норми, що регулюють застосування кредитних
інструментів, накладних та інших транспортних документів, організацію та діяльність ділових асоціацій і спільних підприємств, застосування процедури банкрутства. Старі
правові інститути пристосовуються до нових потреб. Піднесенню торговельного права сприяють розвинена система нотаріату, створена наприкінці XI—XII століть, і кодифікації
звичаїв, що проводяться європейськими правителями. Характеризуючи торговельне право, слід особливо наголосити на його універсальності: в усіх європейських країнах та містах того періоду керівні принципи та найважливіші правила торгівлі були однаковими або дуже схожими. Ця риса обумовлена транснаціональним, космополітичним характером торгівлі.
1 Детальніше про вплив канонічного права на формування романо-германського права див. § 5 цього розділу
Отже, особливістю формування романо-германського права є те, що воно на відміну від англосаксонського права не є наслідком розширення і посилення королівської чи будь-якої іншої влади, наслідком їхньої централізації. Його фундаментом від самого початку була спільність культури і традицій західноєвропейських країн1. З XI по XV
століття ця спільність виражалася, зокрема, у відданості єдиному духовному і владному впливу римсько-католицької церкви. Л основними центрами поглиблення і поширення
ідей, що лежать в осі юві романо-германського права, стали європейські університети.
У період Відродження і Просвітництва в Європі відбуваються суттєві зміни. Епоха
Ренесансу випустила на волю критичний дух, що досі дрімав. Тому римське право, яке раніше вважалося розумом у письмовій формі (ratio scripta), починаючи з XVI століття здається вченим збіркою застарілих та ірраціональних законів. У XVI І—XVIII століттях
9 / 35

Розділ З Загальна характеристика романо-германської правової сім'ї
провідною в юриспруденції стає течія, названа доктриною природного права, що намагається відійти від безумовного підкорення римському праву, прагне сформулювати такі принципи права, які були б вираженням його раціоі іалістич-них засад. Школа природного права вимагала, щоб поряд з приватним правом, заснованим на римському праві, Європа виробила норми публічного права, що виражають природні невід'ємні
права людини і гарантують свободу особистості2. Представники природної школи права висунули низку конкретних пропозицій щодо проведення реформ у різних галузях права
— від міжнародного та державного до кримінального та кримінально-процесуального.
На думку Е. Аннерса, раціоналістичне природне право було, ймовірно, найсильнішим джерелом натхнення для розвитку європейського права після Зводу римського цивільного права (Зводу Юстиніана)
Основною формою суспільної організації в Західній Європі стають національні держави,
що не визнавали, з одного боку, верховенства Священної Римської імперії, а з другого —
верховенства Папи Римського. Лютеранська реформація підточила світську владу римсько-католицьк.ої церкви; церковні суди втратили велику частину своєї юрисдикції.
Кожна держава хотіла с гати суверенною і самостійно вирішувати, якими мають бути її
закони. Тому природною виглядає принципова вимога націоналізації юридичної науки та законодавства.
Університети трансформуються з загальноєвропейських дослідницьких та освітянських закладів у національні інституції. Це знищує універсальну юридичну науку і тенденції до
Загального європейського законодавства, що склалися в середні віки.
Усе це призводить до того, що у XVIII столітті критики римського права започаткували рух за заміну Зводу Юстиніана новими писаними законами (кодексами). Кодекси мають бути коротшими за Звід Юстиніана, добре упорядкованими і легкими для сприйняття1.
Перші кодекси та закони в їх сучасному вигляді з'являються в європейських країнах у
XVIII столітті. їх поява є наслідком взаємодії трьох факторів — політичних вимог реформ епохи Просвітництва, методу раціоналістичного природного права та впливу книгодрукування2.
Проте справжнє піднесення законодавства відбувається вже після буржуазних революцій, коли розпочинається третій етап розвитку романо-германської правової сім'ї.
Його історичні межі: від XIX століття — до нинішніх часів. Природно, що цей етап
10 / 35

Розділ З Загальна характеристика романо-германської правової сім'ї
називається періодом законодавчого права.
Буржуазні революції перемогли в XVIII—XIX століттях в країнах континентальної Європи,
докорінно змінили або цілком скасували феодальні правові інститути. Вони внесли істотні
коригування в уявлення про саме право і перетворили закон із другорядного на основне джерело романо-германського права.
Підвищення ролі законодавства та його поступове накопичення викликають необхідність кодификації. У XIX столітті в більшості країн Європейського континенту приймаються численні кодекси: спочатку цивільні, а потім кримінальні, кримінально-процесуальні,
адміністративні, цивільно-процесуальні, торговельні й інші. Кодификація дозволила упорядкувати чинне законодавство, позбутися нормативно-правових архаїзмів. Вона сприяла подоланню існуючої дрібності права, усуненню різноманітності звичаїв,
зменшенню розриву між правовою теорією і практикою.
Сьогодні кодекси поряд з іншими нормативними актами регулюють практично всі
найважливіші сфери громадського життя. Кодификація символізує остаточне завершення процесу формування системи романо-германського права як цілісного явища1.
Крім перевороту в системі джерел права на третьому етапі відбуваються суттєві зміни в системі права. Так, у сфері приватного права відбулося злиття романізованого традиційного права з новітніми ідеями доктрини природного права. Найяскравіше ці
зміни проявилися в сімейному праві (наприклад, суттєво змінюється правовий статус жінки) та в праві власності (особливо це стосується земельної власності). Цивільне право пристосовується до умов вільного ринку.
Бурхливий розвиток промисловості приводить до модернізації правових форм підприємницької діяльності: акціонерних та інших господарських товариств. Економічний
і соціальний прогрес європейських країн обумовлює появу антимонопольного законодавства, активний розвиток законодавства у сфері інтелектуальної власності,
суттєві зміни страхового, банківського та транспортного права. Радикально реформуються трудове право і право соціального забезпечення. Науково-технічний
11 / 35

Розділ З Загальна характеристика романо-германської правової сім'ї
прогрес і зумовлює появу нових інститутів права, що регламентують, зокрема, космічну діяльність, генетичні дослідження, інформаційні технології (Інтернет, електронний підпис, електронна комерція, банківські картки тощо).
Великі революційні зміни торкнулися також правових інститутів і галузей публічного права. Вони викликані насамперед зміною стосунків між громадянином і державою,
визнанням і подальшим розширенням прав і свобод людини і громадянина,
реформуванням системи державної влади, що відбулося після прийняття конституцій
(визнання принципу поділу влади, поява конституційних судів). У XX столітті відбувається зближення національних правових систем з міжнародним правом.
У другій половині XX століття на розвиток романо-германського права суттєво впливають європейські інтеграційні процеси. їх активне розгортання приводить до заснування в 50-х роках XX століття Європейських співтовариств (ЄС) — оригінальних за своєю правовою природою інтеграційних утворень, що мають риси як держави, так і
міжнародної організації. Європейськими співтовариствами є Європейське співтовариство
(до 1992 р. — Європейське економічне співтовариство) та Європейське співтовариство з атомної енергії. До 2002 року діяло також Європейське співтовариство вугілля і сталі. У
1965 році в Брюсселі був підписаний договір про злиття їх керівних органів. Згідно з цим договором співтовариства отримали єдині інституції, що забезпечують виконання завдань співтовариств (Європейський парламент, Рада ЄС, Європейська комісія, Суд
ЄС, Рахункова палата). За Маастрихтським договором 1992 року була створена нова структура — Європейський Союз. Він заснований на основі Європейських співтовариств,
доповнених сферами політики і формами співробітництва. Більшість країн романо-германського права сьогодні є членами ЄС.
У зв'язку з утворенням і функціонуванням ЄС виникає особлива система правових норм
— європейське право, або право ЄС.
Завдяки діяльності ЄС формується acquis commu-nautaire (фр. — буквально «надбання співтовариства») — правова система Європейського Союзу, включаючи акти законодавства ЄС (але не обмежуючись ними), прийняті в межах Європейського
Співтовариства, спільної зовнішньої політики та політики у сфері безпеки, спільної
політики у сфері юстиції та внутрішніх справ.
Існують три принципи взаємодії права ЄС і національного права держав членів:
12 / 35

Розділ З Загальна характеристика романо-германської правової сім'ї
1) принцип верховенства права ЄС, згідно з яким європейське право має вищу юридичну силу порівняно з національним правом;
2) принцип прямої дії права ЄС, що полягає у вимозі безпосереднього та обов'язкового застосування європейського права національними органами влади;
3) принцип юрисдикційного захисту права ЄС. Усі суди (як Європейський суд, так і
національні суди) зобов'язані безпосередньо застосовувати європейське право.
Європейське право суттєво впливає на національні правові системи держав —- членів
ЄС. Так, усі правові системи держав — членів ЄС сьогодні засновані на єдиних засадах
— загальних принципах права ЄС, за якими визнано верховенство та пряму дію. Йдеться про такі принципи, як дотримання основних прав людини, юридична визначеність,
пропорційність, право бути заслуханим тощо.
Численні норми права ЄС (зокрема, в таких галузях, як адміністративне, митне,
фінансове, трудове право) інкорпоровані у відповідні галузі всіх національних правових систем. Завдяки цьому всі правові системи держав — членів ЄС мають значну кількість однакових норм.
Крім того, через право ЄС відбувається запозичення інститутів певної національної
правової системи правовими системами інших країн. Так, наприклад, адміністративне право ЄС побудоване за французькою моделлю. І завдяки інкорпорації права ЄС ця модель сприймається правовими системами інших держав.
Головним наслідком впливу європейського права на правові системи романо-германської
сім'ї є їх гармонізація та уніфікація. Крім того, з тих же причин відбувається зближення романо-германського права з англо-американським.
13 / 35

Розділ З Загальна характеристика романо-германської правової сім'ї
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал