Розділ 1 Проект Школа сприяння здоров'юСторінка7/13
Дата конвертації10.04.2017
Розмір2.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Заходи

Стецьківської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів, на 2008-2010 н.р.

з питань профілактики негативного впливу наркотиків,

психотропних речовин та прекурсорів

1. Питання профілактики негативного впливу наркотиків,психотропних речовин та


прекурсорів систематично заслуховувати на педагогічних нарадах, засіданнях
методичних об'єднань класних керівників, батьківських зборах. Опрацювати зміст
нових теоретико-методологічних концепцій вирішення проблеми формування
здорового способу життя учнів.

Постійно Заступник директора з НВР,

голови методоб'єднань класних керівників,практичний психолог

2. Сприяти наданню психолого - методико-педагогічної допомоги неповнолітнім та


учнівській молоді з питань профілактики негативного впливу наркотиків,
психотропних речовин та прекурсорів.

Постійно Практичний психолог,

класні керівники

3. Проводити заняття факультативного курсу за Програмою Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України ПРООН/ЮНЄЙДС «Сприяння


просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового
способу життя».

Згідно розкладу Практичний психолог

4. Розробляти і апробувати методичні рекомендації, навчальні посібники, програми
з питань формування здорового способу життя, виховання фізичного, психічного та
духовного здоров'я дітей та учнівської молоді.

Постійно Заступник директора з НВР, класні керівники, педагог-організатор, практичний психолог

5. Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України 1133 від 17.12.2007 р.
«Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів» розробити програми виховної роботи, в яких передбачити реалізацію особистісно орієнтованого, творчого підходу до організації виховного процесу, впровадження технологій формування здорового способу життя в школі.

Грудень 2008 р. Директор школи, заступник з НВР, класні керівники

6. Впроваджувати інтерактивні технології роботи щодо формування здорового
способу життя, превентивне виховання дітей та молоді.

Постійно Заступник директора з НВР, голови методоб'єднань класних керівників

7. З метою пропаганди здорового способу життя,боротьби зі шкідливими звичками
прийняти участь у районних змаганнях санпостів.

Щорічно Вчитель МСП, учні

Практичний психолог: Горбач Г.О.
Заходи щодо проведення антинікотинової
інформаційно-освітньої та профілактичної роботи
серед учнівської молоді в Стецьківській ЗОШ І - ІП ступенів
на 2007-2010 р.р.з/

пНазва заходів

Дата

проведенняВідповідальні за

проведення


Забезпечити проведення конкурсів серед


дітей, учнівської молоді, педагогічних


працівників на кращий зразок інформаційно-1

просвітницького матеріалу антитютюнового спрямування та

Постійно

Класні керівники, педагог-організатор, вчителі-
пропагування переваг здорового способу
вчителі - предметники
життя (листівки, плакати, літературні


твори, методичні матеріали тощо)2

Постійно сприяти роботі школи сприяння

Постійно

Педагог-організатор,
здоров'ю
вчителі фізкультури
Сприяти впровадженню інформаційно-освітніх


програм, психологічних тренінгів, зокрема, „Як
Заступник директора з

3

стати вільним і улюбленим" (за проектом „Діалог").

Постійно

навчально-виховної роботи, педагог-
В антинікотиновій профілактичній роботі
організатор
використовувати методику „рівний-рівному"


Забезпечити проведення Всеукраїнського


уроку здоров'я 7 квітня у Всесвітній день


здоров'я (лист МОН від 17.02.04 № 1/9—74) та
Заступник директора з

4

31 травня в рамках Всесвітнього дня без

Постійно

навчально-виховної
тютюну акцій щодо припинення куріння
роботи, класні керівники
серед дітей, учнівської молоді, педагогічних


працівників


Забезпечити регулярне проведення

Листопад - груденьбатьківських зборів із залученням медичних


Заступник директора з

5

працівників з питань просвіти та вироблення

2007 року

навчально-виховної
спільних дій щодо зменшення

Щорічно

роботи, класні керівники
тютюнокуріння серед дітей, учнівської молоді
Спільно із медичними працівниками виявити


всіх учнів, які курять цигарки і запровадити їх6

облік. Забезпечити індивідуальну профілактичну роботу з цією категорією дітей щодо позбавлення їх від шкідливої звички,

До 1 січня 2008 року Постійно

Заступник директора з навчально-виховної роботи
налагодити дієву взаємодію "школа — сім'я"


щодо профілактики тютюнокуріння


Сприяти залученню неурядових


громадських організацій, працівників


охорони здоров'я, соціальних служб для7

молоді до участі в освітніх та

Постійно

Дирекція школи
пропагандистських заходах за міжнародними


проектами, програмамиЗаступник директора по навчально-виховній роботі: /А.Ю.Ємельянов./


Розділ 6

Система комплексного моніторингу стану здоров’я учнівРозділ 7

Проведення масових акцій і заходів, пов’язаних із пропагандою здорового способу життя

Методичні основи педагогічного попередження шкідливих звичок, нездорового способу життя, асоціальної поведінки.
Враховуючи те, що втрата здоров`я серед молоді спричиняє загрозу самому існуванню нації, беручи до уваги основні тенденції в освіті, вимоги, що висуває суспільство і час, завдання, до виконання яких закликає держава, наш навчальний заклад спрямовує свою діяльність з попередження шкідливих звичок, нездорового способу життя, асоціальної поведінки учнів школи за такими напрямками:
профілактична діяльність, зорієнтована на передавання знань від дорослого до дитини, що реалізується методом бесіди, консультації, лекції, де суб`єктом виступає класний керівник, вчитель-предметник, робітник медичної установи, представник громадської організації тощо.
профілактична діяльність, зорієнтована на набуття і закріплення установок на здоровий спосіб життя і безпечну поведінку, що реалізується методом вільного спілкування підлітків між собою на уроках фізичної культури, сприяння просвітницькій прорграмі „рівний рівному”, годинах творчого спілкування, під час екскурсій, туристичних походів тощо.
профілактична діяльність, зорієнтована на розширення кількості суб`єктів виховного впливу шляхом активного залучення батьківського колективу до виховної діяльності через батьківські збори, індивідуальні бесіди, лекторії, круглі столи тощо.
профілактична діяльність, зорієнтована на створення постійного виховного простору, в якому особистість дитини мимовільно зазнає виховного впливу, що сприяє духовному розвитку та підсвідомому засвоєнню принципів здорового способу життя, що реалізується методом поліпшення організації і якості проведення уроків, систематичного проведення тижнів спортивних ігор, днів здоров`я, рухливих ігор на перервах та фізкультхвилинок на уроках, позакласної спортивно-масової роботи; оформлення куточків здоров`я та безпеки життєдіяльності; створення відповідних санітарно-гігієнічних умов для навчання та виховання тощо.
профілактична діяльність діагностичного характеру, що реалізується методом досліджень, ведення педагогічних спостережень, анкетувань, індивідуальних бесід, досліджень динаміки стану здоров`я, що забезпечує вивчення психофізіологічних особливостей дітей на певному етапі та в процесі розвитку особистості, діагностування та визначення напрямків подальшої превентивної діяльності.
діяльність, зорієнтована на динаміку росту якості роботи з реалізації Програми розвитку національної мережі шкіл сприяння здоров`ю, що реалізується методом контролю за виконанням кожним педагогом соціально-гігієнічних, психофізіологічних і профілактичних рекомендацій щодо зміцнення та збереження здоров`я дітей; сприяння розробці і впровадженню в навчальний процес авторських програм з фізичної культури та валеології, які відповідають потребам психофізіологічного розвитку особистості дитини; організації семінарських занять з вивчення рекомендацій щодо санітарно-гігієнічних, психофізичних вимог до навчання; вивчення та впровадження всеукраїнського та міжнародного досвіду валеологічної освіти дітей та молоді; пропагування кращого досвіду роботи класних керівників з питань охорони та зміцнення здоров`я дітей тощо.
Зазначена сукупність методів та прийомів роботи з попередження шкідливих звичок, нездорового способу життя, асоціальної поведінки сприяє створенню сприятливих умов для отримання молоддю знань і формуванню у молоді навичок, необхідних для розвитку фізично та морально здорової особистості, забезпечує високу якість реалізації системи заходів правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, інформаційно-освітнього характеру, передбачених Програмою розвитку національної мережі шкіл сприяння здоров`ю.

Спортивно-масова, позакласна виховна робота, зайнятість школярів, досягнення і здобутки

Вся спортивно-масова позакласна виховна робота спрямована на залучення до занять фізкультурою і спортом всіх школярів. З цією метою щ)и школі створені чотири секції, якими охоплено 62 учні, що становить 63 % від загального числа школярів.

(Дані про охоплення учнів спортивними секціями додаються).

На виконання наказу по Старокостянтинівському райво № 188 від 6.10.2003 р. „Про заходи розвитку та підтримки волонтерського руху в навчальних закладах району" по школі видано наказ № 112 від 15.10. 2003р. „Про заходи розвитку та підтримки волонтерського руху в школі." Затверджено заходи школи щодо виконання даного наказу. Обрано керівника волонтерства - педагога-організатора - Ємельянову С.А. та створено волонтерський осередок з числа учнів старших класів, педагогічних працівників, батьків, громадськості села (всього 16 чол.).

За даний період членами волонтерського осередку проведено такі заходи:

Акції - Милосердя, присвячені Міжнародному Дню осіб похилого віку (1 жовтня); Міжнародному Дню інвалідів (3 грудня); до 64 - річниці визволення села від німецько-фашистських загарбників (березень); Дню Перемоги (9 травня).

Виховна година „Урок ввічливості" у 9 класі. (Класний керівник Ващук С.П.).

Година спілкування у 10 класі „Дивись не забудь - людиною будь." (Класний керівник Матвійчук С.В.).

Година творчого спілкування в 11 класі „Тенета торгівлі людьми." (Класний керівник Панчук Т.О.).

В школі діє гурток ДЮП. Керівник Ємельянова С.А. Мета - масова, роз'яснювальна робота по дотриманню правил пожежної безпеки, зміцнення та збереження здоров'я дітей, участь у змаганнях з пожежно-прикладних видів спорту, конкурсах. Дружина нараховує 10 членів. Командир Ващук Дмитро, учень 9 класу.

На рахунку юних пожежників - змагання між учнями 5-7 класів „Хто сильніший", різноманітні конкурси-вІкторини, виставки дитячих малюнків, бесіди, дитячі ранки, казкові вистави.

Вся робота дитячих об'єднань, організацій, Шкільної Республіки „ТЕМП" спрямована на розвиток соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, моральної чистоти та фізичної досконалості, зміцнення та збереження здоров'я дітей. Різноманітні конкурси, подорожі, змагання, рейди-перевірки дають можливість дітям проявити себе у громадській діяльності, сприяють виробленню в них почуття господаря своєї школи, виховують громадянина, якому притаманне гармонійне поєднання духовного багатства, моральної чистоти та фізичної досконалості.

В напрямку зміцнення здоров'я школярів, попередження дитячого травматизму, нещасних випадків на дорогах і шляхах, проводять роботу члени загону юних інспекторів руху(ЮІР). Його очолює вчитель БЖ Ващук С.П. До складу загону входять тринадцять учнів 8-9 класів. Командир загону, учениця 9-го класу Панчук Оксана.

В активі членів загону - участь в патрулюванні району біля школи в час інтенсивного руху учнів. Юіровці систематично беруть участь на уроках по правилах вуличного руху. В школі оформлено куточок по правилах вуличного руху. Щорічно для учнів 1-4 класів члени загону ЮІР проводять дитячі ранки, присвячені пропаганді і агітації правил поведінки на вулиці.

В травні місяці проводяться змагання на першість шкоди з правил дорожнього руху. Проведена робота сприяє тому, що в школі відсутні випадки травматизму дітей на дорогах та шляхах.

Належна увага приділяється дирекцією школи, педагогічним колективом роботі з батьками по збереженню здоров'я дітей. Практично на всіх шкільних батьківських зборах та класних батьківських зборах класні керівники виступають з повідомленнями про значення режиму дня школяра, важливість його повсякденного дотримання, про здоровий спосіб життя (ранкова фізична зарядка, організація відпочинку та проведення дозвілля на свіжому повітрі, заняття фізичною культурою і спортом) тощо.

Періодично, не менше чотирьох разів на рік, проводиться зустрічі медичних працівників ФАПу з батьками і громадськістю по питанню пропаганди здорового способу життя , створення умов батьками для занять фізкультурою та спортом, загартовуванню організму дітей в домашніх умовах.

Вже стало традицією проводити в школі свята: "Тато, мама і я - спортивна сім'я".

Щорічно всі школярі (окрім учнів 9 та 11 класів) проходять оздоровлення в пришкільному таборі з денним перебуванням. Всього оздоровлено в 2006-2007 навчальному році в дитячому оздоровчому таборі "Мрія" 71 учень, що становить 78 % від загального числа учнів. (Звіт про оздоровлення школярів додається на стор. 150).Рухова активність школярів та збереження і зміцнення їх здоров'я
Значна увага дирекцією школи приділяється виконанню постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2002 року №14 „ Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми „ Здоров'я нації на 2002 - 2011 роки". Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту, затверджений указом Президента України 28 вересня 2004 року з метою зміцнення здоров'я дітей та учнівської молоді, формування у них позитивної мотивації щодо формування навичок здорового способу життя.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України, Програми розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров'ю в Старокостянтинівському районі (рішення дев'ятої сесії районної ради від 26.03.04. №6), заходів відділу освіти районної державної адміністрації щодо реалізації програми, по школі видано наказ, яким затверджено склад оргкомітету і заходи з даного питання. (Додаються.)

Окрім цього школою розроблені: „ Програма збереження і зміцнення здорові суб'єктів навчально-виховного процесу на 2005-2010 р.р", „Заходи щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед учнівської молоді", „Заходи щодо впровадження комплексної програми формування навичок здорового способу життя дітей та молоді" (За проектом „Діалог") на 2003-2008 р.р., „Заходи по виконанню програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 р.р.", „Заходи по профілактиці ВІЛ /СНІДу на 2008-2009 навчальний рік". (Додаються).

Викладання фізичної культури та основ здоров'я проводить випускник школи Ліщук М.П., який в 2003 році закінчив К.-Подільський педагогічний університет. Крім інваріативної складової роботи навчальним планом передбачено години із варіативної складової на фізичну культуру та здоров я (групові заняття), для учнів 6-9 класів 0.5 год. на тиждень.

Введено курс за вибором „Сприяння просвітницькій роботі -„Рівний-рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя" у 8 класі 2 години на тиждень, який веде практичний психолог Горбач Г.О.

Для заняття фізкультурою та спортом в школі збудовано спортивний зал площею 287 м2. Непоганою є матеріальна база (Див. додаток). Школа за останні роки добилася вагомих досягнень, як з легкої атлетики так і волейболу. Неодноразово юні спортсмени посідали І-ше місце в районній спартакіаді серед школярів. (Див. додаток.)

В рамках роботи школи: уроки здоров'я, фізкультури та фізкультхвилинки на уроках у 1-5 класах, фізична зарядка перед початком занять, організація дозвілля з молодшими школярами на великих перервах, внутрікласні та внутрішкільні спортивні змагання, конкурси, турніри тощо. Річним планом роботи школи передбачено проведення тижнів та декад з різних видів спорту. А саме: легкоатлетичний крос, присвячений Дню фізкультурника (вересень), тиждень „Спринтера" (жовтень), тиждень рухливих і спортивних ігор (листопад), тиждень ОЗВ і МСП, „Гімнаста" (грудень), декада „Лижника" (січень), місячник військово-патріотичного виховання, присвячений Дню Захисника Вітчизни (лютий), тиждень „Метальника" (квітень), тиждень „Оздоровчого бігу" (травень). Крім цього школярі беруть щорічно участь в зональних змаганнях „Старти надій".Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал