Розділ 1 Проект Школа сприяння здоров'юСторінка3/13
Дата конвертації10.04.2017
Розмір2.91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

2) розробити та затвердити план заходів з підготовки та проведення у 2009 році в Україні Року молоді;

3) посилити координацію роботи міністерств, інших органів виконавчої влади у сфері реалізації державної молодіжної політики, зокрема, щодо:

сприяння вихованню у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, реалізації науково-технічного та творчого потенціалу молодих громадян;

активізації роботи із залучення молоді, у тому числі з числа осіб з особливими потребами та обмеженими фізичними можливостями, до участі у громадському та суспільному житті;

підтримки діяльності молодіжних і дитячих громадських організацій;

сприяння соціальній адаптації, зайнятості та розвитку підприємницької діяльності молоді, вдосконаленню її професійної орієнтації відповідно до потреб ринку праці;

формування у молоді усвідомлення необхідності у здоровому і безпечному способі життя, проведення профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі;

надання підтримки молодим сім'ям, спрямованої, зокрема, на поліпшення демографічної ситуації в державі, сприяння молоді у вирішенні житлових проблем;

4) вирішити питання щодо створення міжвідомчої ради з питань формування здорового способу життя дітей та молоді;

5) розробити та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект про гарантоване забезпечення молоді першим робочим місцем;

6) передбачити у проекті Загальнодержавної цільової соціальної програми «Здорова нація» на 2009-2013 роки комплексні заходи, спрямовані на формування здорового способу життя дітей та молоді;

7) розробити та затвердити концепцію національно-патріотичного виховання молоді;

8) передбачати у проектах закону про Державний бюджет України на 2009 та наступні роки збільшення асигнувань на заходи з реалізації молодіжної політики, підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій;

9) вживати заходів щодо залучення молоді до участі у формуванні інформаційного простору, роботи в засобах масової інформації, створення молодіжних теле- та радіопрограм;

10) забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо створення Всеукраїнського центру патріотичного виховання молоді та Будинку молоді України;

11) сприяти здійсненню заходів щодо інтеграції української молоді у світову та європейську молодіжну спільноту, зокрема, шляхом міжнародного молодіжного обміну між містами-побратимами, навчальними закладами, молодіжними громадськими організаціями.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

розробити та здійснити на регіональному рівні заходи з підготовки та проведення у 2009 році в Україні Року молоді, залучивши до участі в них молодіжні громадські організації;

ужити заходів щодо створення центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відповідно до плану розвитку мережі таких центрів, забезпечення їх кваліфікованими кадрами;

передбачати у проектах бюджету Автономної Республіки Крим, відповідних місцевих бюджетів на 2009 та наступні роки збільшення асигнувань на заходи з реалізації молодіжної політики, підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій;

сприяти ефективній діяльності молодіжних центрів праці, центрів патріотичного виховання молоді, центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, інших закладів та установ для молоді.

4. Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів з підготовки та проведення у 2009 році в Україні Року молоді.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

3 липня 2008 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 244/2008

Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні


З метою підвищення ефективності заходів щодо розвитку освіти в Україні, створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти постановляю:

Кабінету Міністрів України:


1) розробити та затвердити до 1 травня 2008 року комплексний план дій з розвитку освіти в Україні на 2008 – 2011 роки, передбачивши, зокрема, заходи щодо:

удосконалення системи підготовки педагогічних працівників відповідно до сучасних потреб, підвищення ефективності забезпечення такими працівниками навчальних закладів, у тому числі з навчанням мовами національних меншин;

прискорення інтеграції України у міжнародний освітній простір, забезпечення збалансованої структури підготовки фахівців з вищою освітою відповідно до потреб національної економіки і європейських вимог, завершення реформування мережі вищих навчальних закладів, створення укрупнених регіональних університетів, розширення їх автономії в установленому порядку;

поліпшення виховної роботи з дітьми, учнівською і студентською молодцю, зменшення негативних впливів на них соціального середовища, розроблення відповідної державної цільової програми для розв'язання цих проблем;

будівництва нових загальноосвітніх та інших навчальних закладів, уведення в експлуатацію новобудов таких закладів з високим ступенем готовності;

поліпшення умов навчання для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з обмеженими фізичними можливостями, надання їм соціально-педагогічної підтримки для адаптації серед однолітків;

2) вжити заходів щодо підвищення соціального статусу педагогічних працівників, для чого, зокрема:

переглянути у тримісячний строк умови оплати праці працівників освіти, зокрема, опрацювати питання щодо встановлення доплат вчителям української мови та літератури, які працюють у навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин;

здійснювати заходи щодо забезпечення в установленому порядку починаючи з 2009 року педагогічних та науково-педагогічних працівників доступним житлом;

забезпечити в повному обсязі виконання заходів щодо підвищення соціального статусу педагогічних та науково-педагогічних працівників, передбачених Указом Президента України від 4 липня 2005 року № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»;

3) забезпечити виділення до 1 травня 2008 року не менше 70 відсотків коштів, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» на видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів;

4) вирішити в установленому порядку питання щодо:

забезпечення до початку нового навчального року видання, придбання у необхідному обсязі та доставки підручників, іншої навчальної літератури для навчальних закладів, зокрема з навчанням мовами національних меншин;

задоволення освітніх та мовних потреб українців, які проживають за межами України, зокрема забезпечення їх підручниками, посібниками та іншими україномовними засобами навчання, здійснення належної координації цієї роботи;

5) вжити вичерпних заходів щодо:

вирішення проблемних питань у запровадженні зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів, зокрема вчасного і в повному обсязі фінансування відповідних заходів, організаційного, кадрового та нормативно-правового забезпечення, широкого інформування учнів випускних класів та випускників минулих років, їх батьків і педагогічних працівників про порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

забезпечення створення у 2008 році навчально-екзаменаційних центрів Українського центру оцінювання якості освіти та поступового розширення практики тестових форм оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі навчання;

6) опрацювати у двомісячний строк питання щодо створення у 2008 році системи моніторингу якості освіти та участі України у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти;

7) вжити з метою розвитку мережі навчальних закладів і поліпшення їх матеріальної бази заходів щодо:

охоплення дошкільною освітою не менше 75 відсотків дітей відповідного віку, посилення наукового і методичного супроводу дошкільної освіти, оновлення її стандартів;

завершення забезпечення у 2008 році в повному обсязі загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема у містах обласного та районного значення, сучасними навчальними комп'ютерними комплексами, ліцензійними навчальними програмами, засобами виходу до міжнародної інформаційної мережі Інтернет;

8) опрацювати з метою задоволення освітніх потреб національних меншин, надання їх представникам рівних можливостей у здобутті освіти питання щодо:

запровадження в установленому порядку, починаючи з основної школи, в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин проведення факультативних занять та вивчення окремих предметів українською мовою;

здійснення при вивченні української мови в загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин поділу класів на групи за наявності у них 23 і більше учнів у міських навчальних закладах та 16 і більше учнів у закладах, розташованих у сільській місцевості;

запровадження безоплатного здобуття педагогічними працівниками загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин другої вищої освіти за спеціальністю «українська мова та література»;

9) передбачити при підготовці проекту закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»:


а) збільшення видатків на:
видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів – на 120 млн. гривень;

здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами – на 81,2 млн. гривень;

проведення заходів з неолімпійських видів спорту і масових заходів з фізичної культури – на 50 млн. гривень;
б) збільшення обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на:

придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, що проживають у сільській місцевості, – на 230 млн. гривень;

комп'ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів районів – на 290,5 млн. гривень;
в) додаткові видатки на фінансування фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем проживання та в місцях відпочинку дітей та молоді;

10) опрацювати у тримісячний строк питання щодо вдосконалення порядку фінансування дошкільних і позашкільних навчальних закладів, зокрема шляхом міжбюджетних трансфертів, і внести в установленому порядку відповідні законопроекти на розгляд Верховної Ради України.


2. Міністерству освіти і науки України:

1) вирішити у двомісячний строк питання щодо:

удосконалення механізму конкурсного відбору підручників та іншої навчально-методичної літератури, поліпшення якості їх поліграфічного виконання, забезпечивши раціональне використання виділених для цього державних коштів;

перегляду змісту освіти, навчальних програм і підручників з метою посилення їх українознавчої та морально-етичної спрямованості, відображення сучасних наукових досягнень; залучення в установленому порядку Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України до наукової та психолого-педагогічної експертизи навчальних програм і підручників;

2) провести аналіз стану екологічної освіти в навчальних закладах та вжити заходів щодо її удосконалення.

3. Міністерству освіти і науки України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вжити вичерпних заходів щодо стовідсоткового охоплення загальною середньою освітою дітей відповідного віку, насамперед безпритульних і бездоглядних дітей.

4. Міністерству освіти і науки України, Міністерству внутрішніх справ України здійснювати скоординовані заходи щодо забезпечення умов конфіденційності при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів, функціонального супроводження всіх його етапів, зокрема доставки та зберігання тестових завдань, попередження зловживань та порушень порядку проведення оцінювання під час організації та проведення тестування, безпечного підвезення учасників оцінювання із числа учнів загальноосвітніх навчальних закладів до пунктів тестування.

5. Міністерству освіти і науки України, Київській міській державній адміністрації разом з Академією педагогічних наук України забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо створення на базі однієї із шкіл-інтернатів міста Києва експериментального загальноосвітнього навчального закладу для обдарованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

1) розробити та затвердити до 1 травня 2008 року комплексні заходи щодо створення належних умов для здобуття освіти, передбачивши, зокрема:

відновлення роботи дошкільних навчальних закладів, які тимчасово не працюють;

поліпшення естетичних і забезпечення санітарно-гігієнічних умов перебування учнів і вихованців у дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах;

проведення ремонту будівель навчальних закладів, у тому числі капітального, запровадження енергозберігаючих технологій, забезпечення належного водопостачання, встановлення сучасних опалювальних систем, модернізацію технологічного обладнання їдалень навчальних закладів;

2) вжити заходів щодо створення належних умов для проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів, забезпечення організованого підвезення учасників оцінювання із числа учнів загальноосвітніх навчальних закладів до пунктів тестування;

3) вивчити з урахуванням прогнозованих демографічних змін ситуацію щодо функціонування навчальних закладів у сільській місцевості та вжити додаткових заходів щодо недопущення їх необгрунтованої ліквідації;

4) забезпечити функціонування у кожному селі, де є діти, щонайменше початкової школи, а також створення у сільській місцевості розгалуженої мережі навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад -загальноосвітній навчальний заклад»;

5) активізувати роботу щодо професійної орієнтації учнівської молоді та створити умови для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

7. Кабінету Міністрів України надавати щороку до 1 липня та 30 грудня інформацію стосовно виконання передбачених цим Указом заходів.

НАЦІОНАЛЬНА ДОКТРИНА

розвитку фізичної культури і спорту


I. Загальні положення
1. Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту

(далі - Доктрина) - це система концептуальних ідей і поглядів на

роль, організаційну структуру та завдання фізичної культури і

спорту в Україні на період до 2016 року з урахуванням стратегії

розвитку держави та світового досвіду.

Метою Доктрини є орієнтація українського суспільства на

поетапне формування ефективної моделі розвитку фізичної культури і

спорту на демократичних та гуманістичних засадах. В основу

Доктрини покладено ідею задоволення потреб кожного громадянина

держави у створенні належних умов для занять фізичною культурою і

спортом.
2. Фізична культура як складова загальної культури,

суспільними проявами якої є фізичне виховання та масовий спорт, є

важливим чинником здорового способу життя, профілактики

захворювань, організації змістовного дозвілля, формування

гуманістичних цінностей та створення умов для всебічного

гармонійного розвитку людини.

Спорт сприяє досягненню фізичної та духовної досконалості

людини, виявленню резервних можливостей організму, формуванню

патріотичних почуттів у громадян та позитивного міжнародного

іміджу держави.


3. Держава реалізовує заходи, спрямовані на формування та

дальше вдосконалення сфери фізичної культури і спорту. Важливим

завданням є забезпечення оптимальної рухової активності громадян у

повсякденній діяльності, подолання недооцінки можливостей фізичної

культури у формуванні здорового способу життя та зміцненні

здоров'я (передусім серед молоді) та у розв'язанні інших важливих

соціально-економічних проблем.

Підлягає вдосконаленню система масового залучення дітей до

початкових занять спортом, відбору найбільш обдарованих

спортсменів та підвищення їхньої майстерності на етапах

багаторічної підготовки, забезпечення належного рівня участі

національних збірних команд у найпрестижніших світових змаганнях

та проведення міжнародних, всеукраїнських спортивних заходів,

створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд як для

потреб спорту вищих досягнень, так і для потреб масового спорту.

Необхідно усунути розбалансованість між обсягами підготовки та

реальними потребами у фахівцях з фізичної культури і спорту,

потребує вдосконалення кваліфікація кадрів.

Держава стимулює об'єднання зусиль заінтересованих державних,

громадських, приватних організацій та широких верств населення для

визначення стратегічних напрямів розвитку сфери фізичної культури

і спорту, прогнозування перспективних процесів, використання

системного і програмно-цільового підходів у розробленні та

здійсненні практичних заходів.


II. Мета та завдання розвитку

фізичної культури і спорту


4. Метою розвитку фізичної культури і спорту є:
створення умов для забезпечення оптимальної рухової

активності кожної людини впродовж усього життя, досягнення нею

достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості,

сприяння соціальному, біологічному та психічному благополуччю,

поліпшенню стану здоров'я, профілактиці захворювань і фізичній

реабілітації;

залучення до дитячо-юнацького та резервного спорту

обдарованих осіб, створення умов для максимальної реалізації їхніх

здібностей у спорті вищих досягнень, задоволення видовищних

запитів населення, формування у громадян почуття гордості за свою

країну, підвищення авторитету держави у світовому спортивному

русі.
5. Державна політика у сфері фізичної культури і спорту

спрямовується на вирішення таких завдань:

формування у населення сталих традицій та мотивацій щодо

фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника

забезпечення здорового способу життя;

удосконалення форм залучення різних груп населення до

регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом;

удосконалення на науково обґрунтованих засадах системи

дитячо-юнацького спорту;

підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи

резервного спорту, створення умов для розвитку індивідуальних

здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;

удосконалення системи формування та підготовки національних

збірних команд, передусім з олімпійських видів спорту;

переорієнтування системи керівництва сферою фізичної культури

і спорту на забезпечення поєднання зусиль організацій

фізкультурно-спортивної спрямованості;

сприяння поширенню клубної системи у сфері фізичної культури

і спорту;

будівництво за підтримки органів виконавчої влади та органів

місцевого самоврядування сучасних спортивних споруд, належне їх

обладнання та використання;

удосконалення економічних засад у сфері фізичної культури і

спорту, запровадження ефективних моделей її кадрового,

фінансового, матеріально-технічного, наукового, медичного та

інформаційного забезпечення.
III. Фізичне виховання та масовий

спорт (спорт для всіх) у формуванні

здорового способу життя
6. Здоровий спосіб життя є визначальним чинником забезпечення

тривалості активного життя, соціального, біологічного та

психічного благополуччя громадян і передбачає оптимальну рухову

активність, раціональне харчування, здоровий сон, додержання

гігієнічних правил, відмову від тютюнокуріння, вживання наркотиків

та зловживання алкоголем.

Фізичне виховання і масовий спорт є важливою складовою

процесу повноцінного розвитку людини та її виховання, дієвим

засобом профілактики захворювань, підготовки до високопродуктивної

праці, захисту Батьківщини, забезпечення творчого довголіття,

організації змістовного дозвілля, запобігання антигромадським

проявам.
7. Формування та реалізація бажання використовувати рухову

активність у повсякденній діяльності відбувається на підставі

індивідуальних особливостей і потреб кожної людини. Першочергового

значення набуває формування у громадян переконання у необхідності

регулярного використання різноманітних форм фізичного виховання та

масового спорту. Зміст і обсяг відповідних занять визначається на

підставі науково обґрунтованих норм для окремих груп населення,

наявних мотивів і цінностей, з урахуванням характеру рухової

активності людини у професійній діяльності, навчанні та побуті.


8. В основу вітчизняної системи фізичного виховання

покладається комплекс показників обсягу щотижневої рухової

активності, рівень спеціальних знань про особливості рухової

активності сучасної людини, її фізичний розвиток, стан

функціональних систем організму, фізичної працездатності та

рухових здібностей.


9. Завданнями держави у сфері фізичного виховання і масового спорту є:

розроблення та реалізація концепції сімейного активного дозвілля;

удосконалення системи фізичного виховання у закладах дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної та вищої освіти;

реформування системи фізичної підготовки та масового спорту

на підприємствах, в установах та організаціях;

підвищення ефективності фізичної підготовки у Збройних Силах

України, інших військових формуваннях та правоохоронних органах;

стимулювання розвитку ринку оздоровчих, рекреаційних та

реабілітаційних послуг, гарантування їх доступності та якості;
створення умов для залучення до масового спорту інвалідів та

соціально незахищених громадян, членів їхніх сімей;

заохочення розвитку ветеранського руху у сфері фізичної

культури і спорту;

створення умов для розвитку дитячого спорту: охоплення всіх

дітей системою короткочасного навчання основних елементів певних

видів спорту для ознайомлення з цінностями спорту та виявлення

схильності до подальших занять;

забезпечення органічного взаємозв'язку між фізичним

вихованням, масовим спортом та спортом вищих досягнень. Дітям, які

засвоїли основи окремих видів спорту, слід надавати можливість

використовувати ці навички протягом усього життя для оптимізації

своєї рухової активності, а найбільш обдаровані повинні переходити

в систему дитячо-юнацького і резервного спорту та спорту вищих

досягнень. Громадянам, які в процесі багаторічної підготовки не

досягли достатнього рівня для переходу на наступний етап

спортивного вдосконалення, мають створювати умови для повноцінного

використання їхнього потенціалу у масовому спорті.


IV. Спорт вищих досягнень. Резервний спорт.

Дитячо-юнацький спорт

10. Держава сприяє дальшому розвитку олімпійського,

параолімпійського, дефлімпійського спорту, а також тих видів

спорту, які не входять до програм Олімпійських, Параолімпійських,

Дефлімпійських ігор та професіонального спорту. Основу розвитку

спорту вищих досягнень становить система централізованої

підготовки спортсменів, яка поступово наповнюється сучасними

формами та технологіями. З цією метою здійснюється активне

співробітництво з відповідними організаціями

фізкультурно-спортивної спрямованості, надається підтримка для

забезпечення ефективної навчально-тренувальної та змагальної

діяльності. Водночас вживаються заходи до запобігання розвиткові в

України видів спорту, пов'язаних з антигуманними проявами.


11. Одним з головних напрямів державної політики у сфері

фізичної культури і спорту є розвиток олімпійського,

параолімпійського та дефлімпійського спорту. Держава на основі

принципу пріоритетності здійснює заходи з фінансового, кадрового,

матеріально-технічного, наукового, медичного та інформаційного

забезпечення підготовки українських спортсменів до участі в

Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх

студентських іграх, чемпіонатах світу, Європи та інших офіційних

міжнародних змаганнях. Органи виконавчої влади заохочують

діяльність федерацій із зазначених видів спорту в реалізації їх

статутних завдань.
12. Розвиток видів спорту, які не входять до програм

Олімпійських, Параолімпійських та Дефлімпійських ігор,

забезпечується, як правило, зусиллями спортивних федерацій

(асоціацій, спілок, об'єднань тощо), які мають державну підтримку.


13. Держава створює умови для дальшого розвитку

професіонального спорту на комерційних засадах. На законодавчому

рівні регулюються економічні та трудові відносини у

професіональному спорті, розробляються заходи щодо захисту

інтересів спортсменів-професіоналів.
14. Національні збірні команди України формуються за

спортивним принципом з числа спортсменів, які мають високу

міжнародну конкурентоспроможність у відповідних видах спорту.

Підготовка таких спортсменів здійснюється в центрах олімпійської,

параолімпійської та дефлімпійської підготовки, школах вищої

спортивної майстерності з урахуванням особливостей багаторічного

вдосконалення їх спортивної майстерності.
15. Система резервного спорту забезпечує підготовку

спортсменів, які закінчили спортивні школи і мають реальні

можливості для досягнення високих результатів міжнародного рівня

та успішної участі у Всесвітніх студентських іграх. Ця система

об'єднує спеціалізовані навчальні заклади спортивного профілю,

спортивні команди міністерств та інших центральних органів

виконавчої влади, Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва

і Севастополя, а також товариств, федерацій.


16. Система дитячо-юнацького спорту об'єднує спортивні школи

всіх типів, що забезпечують відбір обдарованих осіб із системи

дитячого спорту, поступову спеціалізацію юних спортсменів, які

мають високий рівень підготовленості, для участі в європейських та

всесвітніх спортивних змаганнях дітей та школярів, а також для

дальшого переходу в систему резервного спорту.


17. Держава забезпечує розвиток, фінансову та

матеріально-технічну підтримку мережі сучасних спортивних споруд з

метою здійснення високоякісного навчально-тренувального процесу і

змагальної діяльності спортсменів, використання спортсменами

необхідного спортивного обладнання та екіпіровки, сприяє

вдосконаленню системи підготовки та підвищення кваліфікації

тренерських кадрів вищого рівня, застосуванню новітніх

педагогічних, медико-біологічних і психологічних засобів, науково

обґрунтованих технологій підвищення ефективності діяльності

спортсменів.


V. Економічна діяльність у сфері

фізичної культури і спорту


18. Економічна діяльність у сфері фізичної культури і спорту

спрямовується на задоволення зростаючих потреб населення у

фізкультурно-спортивних послугах високої якості, сприяє зростанню

ділової активності фізкультурно-спортивних організацій,

гармонізації їх економічних відносин з іншими суб'єктами

господарювання.


19. Майно суб'єктів господарювання у сфері фізичної культури

і спорту формується за рахунок грошових та майнових внесків

засновників, доходів, одержаних від надання

фізкультурно-спортивних послуг та провадження інших видів

господарської діяльності, доходів від цінних паперів, кредитів

банків та інших кредиторів, коштів державного та місцевих

бюджетів, грантів, коштів громадських і благодійних організацій.
20. В Україні закладається тенденція поступового наближення

обсягів видатків на фізичну культуру і спорт, які здійснюються з

державного і місцевих бюджетів, до рівня середніх європейських

показників. Видатки з бюджетів усіх рівнів спрямовуються передусім

на:

забезпечення фізичного виховання на сучасному рівні удержавних і комунальних навчальних закладах;

забезпечення діяльності спортивних шкіл, інших суб'єктів

державного сектору;

підготовку за державним замовленням фахівців у вищих

навчальних закладах за напрямом "Фізична культура і спорт" та

підвищення їх кваліфікації;

проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень

з проблем фізичного виховання і спорту;

створення мережі сучасних спортивних споруд, модернізацію баз

олімпійської, параолімпійської та дефлімпійської підготовки

відповідно до міжнародних стандартів;

забезпечення підготовки та участі збірних команд України в

Олімпійських, Параолімпійських, Дефлімпійських, Всесвітніх

студентських іграх та інших міжнародних змаганнях, проведення

спортивних заходів;

соціальну рекламу рухової активності як чинника здорового

способу життя, інформаційно-просвітницьку діяльність;

надання на конкурсних засадах фінансової допомоги

організаціям сфери фізичної культури і спорту для проведення

спортивних заходів, реалізації відповідних програм та проектів;

компенсацію витрат спортивним спорудам за їх пільгове

використання певними групами населення;


міжнародну діяльність у сфері фізичної культури і спорту.
21. З урахуванням світової практики суб'єктам господарської

діяльності у сфері фізичної культури і спорту можуть надаватися в

установленому порядку інвестиційні, податкові, митні та інші

переваги. З метою захисту прав споживачів фізкультурно-спортивних

послуг держава використовує відповідні механізми ліцензування,

сертифікації та стандартизації. Позабюджетне фінансування сфери

фізичної культури і спорту здійснюється за рахунок впровадження

державних спортивних лотерей, заохочення спонсорів тощо. Учасники

професіонального спорту здійснюють економічну діяльність згідно з

вимогами, що визначаються міжнародними спортивними організаціями,

та відповідно до законодавства України.
VI. Забезпечення розвитку

фізичної культури і спорту


22. Кадрова політика у сфері фізичної культури і спорту

базується на використанні науково обґрунтованих підходів до

прогнозування та задоволення реальних потреб суспільства у

відповідних фахівцях (як за кількістю, так і за якістю

підготовки), підвищення рівня захисту їх інтересів, удосконалення

системи морального і матеріального стимулювання, нормування та

оплати праці, посилення особистої відповідальності за кінцевий

результат діяльності. Забезпечення високої професійності таких

фахівців стимулюється шляхом проведення їх періодичної атестації.

Визначальними чинниками у доборі кадрів є фаховий рівень, досвід

роботи та вміння працювати в нових соціально-економічних умовах. У

сфері фізичної культури і спорту систематично оновлюється

нормативна база з питань класифікації професій.
23. Кадрове забезпечення розвитку фізичної культури і спорту

включає систему безперервної освіти, яка передбачає професійну

орієнтацію, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку

кадрів. Держава шляхом стандартизації освіти встановлює

взаємопогоджені вимоги до змісту, обсягу та якості вищої освіти,

що визначаються загальною метою освітньої і професійної підготовки

кадрів для сфери фізичної культури і спорту. Для ефективного

використання фінансових ресурсів та забезпечення

конкурентоспроможності на ринку праці фахівців з фізичної культури

і спорту держава здійснює оптимізацію мережі вищих навчальних

закладів, де проводиться підготовка таких фахівців.
24. У матеріально-технічному забезпеченні сфери фізичної

культури і спорту пріоритети мають надаватися формуванню

розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд з урахуванням

запитів різних соціальних, професійних, демографічних груп

населення, їх інтересів та рівня спортивної підготовленості.

Держава вдосконалює соціальні та будівельні стандарти і нормативи

відповідно до вимог міжнародних спортивних організацій та з метою

забезпечення охорони довкілля, здійснює контроль за їх

додержанням. За рахунок модернізації промисловості внутрішній

ринок наповнюється конкурентоспроможною вітчизняною продукцією

спортивного призначення. Держава створює привабливі економічні

умови для залучення приватних інвестицій у розвиток

матеріально-технічної бази сфери фізичної культури і спорту.
25. Організація наукових досліджень у межах наукової галузі

"Фізичне виховання і спорт" спрямовується на розв'язання

актуальних фундаментальних та прикладних наукових проблем і

впровадження результатів роботи науковців у практику. Держава

сприяє забезпеченню сучасною апаратурою і обладнанням галузевих

наукових установ, у тому числі проблемних лабораторій, які діють

на базі вищих навчальних закладів та організацій

фізкультурно-спортивної спрямованості, створює умови для

формування вітчизняних наукових шкіл, підвищує вимоги до

підготовки і раціонального використання наукових кадрів. У сфері

фізичної культури і спорту широко впроваджуються

інформаційно-комунікаційні технології.


26. Діяльність служби спортивної медицини спрямовується на

вдосконалення методик діагностики, лікування, профілактики травм і

захворювань спортсменів, підвищення ефективності функціонування їх

організму в процесі навчально-тренувальної та змагальної

діяльності, на посилення боротьби із застосуванням допінгу в

спорті. Держава вдосконалює систему підготовки, атестації та

підвищення кваліфікації лікарів із спортивної медицини на основі

поєднання фундаментальних і прикладних медичних знань, теорії та

методики фізичної культури і спорту. Створюються умови для

широкого використання можливостей фізичної реабілітації у медицині

та спорті для всіх. Забезпечується раціональне використання

фахівців з фізичної реабілітації.


27. Держава сприяє формуванню позитивної громадської думки

щодо впливу фізичної культури і спорту на розвиток суспільства в

цілому та кожної людини зокрема. Використовуються інформаційні

технології та відповідний моніторинг для підвищення уваги

громадськості до сфери фізичної культури і спорту, формування

позитивного іміджу фізкультурно-спортивних організацій.

Створюються сприятливі умови для усвідомлення громадськістю

значення і можливостей фізичної культури у розв'язанні

соціально-економічних проблем.

VIII. Очікувані результати


31. Реалізація Доктрини надасть змогу забезпечити перехід до

нової, гуманістичної моделі розвитку фізичної культури і спорту, в

центрі уваги якої - інтереси, потреби та мотиви конкретної людини,

що сприятиме соціальній активності громадян.


Підвищиться доступність, якість та різноманітність форм

оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для

різних соціальних верств населення.
Зросте конкурентоспроможність українського спорту, що

сприятиме утвердженню патріотичних почуттів у громадян та

підвищенню міжнародного авторитету держави.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ


№ 65 від 31 січня 2006
Про впровадження пілотного проекту

“Створення соціально-педагогічних

умов для розвитку та виховання

дітей дошкільного віку у сільській

місцевості”
На виконання Закону України „Про дошкільну освіту” та програмного Плану дій між Урядом України та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) на 2006 – 2010 роки з метою реалізації державної політики щодо рівного доступу до якісних освітніх, медичних та соціальних послуг для дітей молодшого віку та їх родин у сільській місцевості

Н А К А З У Ю:


1. Впровадити спільний з ЮНІСЄФ пілотний проект “Створення соціально-педагогічних умов для розвитку та виховання дітей дошкільного віку у сільській місцевості” (короткий опис додається) терміном 2006-2010 роки в Івано-Франківській та Закарпатській областях.
2. Затвердити координаторів та склад робочої групи з впровадження проекту (додається).
3. Робочій групі до 15.02.2006 р. розробити робочі плани реалізації проекту.
4. Встановити, що організаційне керівництво проектом здійснює департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України (Полянський П.Б.), наукове - Інститут проблем виховання Академії педагогічних наук України (Бех І.Д.) – за згодою, фінансову підтримку – Дитячий фонд ООН ( ЮНІСЕФ).
5. Управлінням освіти і науки Івано-Франківської (Болюк З.А.) та Закарпатської (Герцог Ю.В.) обласних державних адміністрацій забезпечити умови та сприяти у впровадженні зазначеного проекту.
6. Робочій групі щорічно до 1 грудня інформувати Міністерство освіти і науки України про хід впровадження проекту.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огнев’юка В.О.

Міністр С.М.Ніколаєнко

Додаток № 1

до наказу МОН від 31.01.06 № 65


Короткий опис

пілотного проекту “Створення соціально-педагогічних умов для розвитку

та виховання дітей дошкільного віку у сільській місцевості”
Основна мета впровадження проекту:

Розроблення та впровадження державної політики щодо створення соціально-педагогічних умов для освіти, розвитку та виховання дітей дошкільного віку в сільській громаді.


Завдання проекту:

Створення альтернативних моделей розвитку дітей дошкільного віку у сільській місцевості.

Забезпечення якісних освітніх, медичних та соціальних послуг для дітей та їх родин, які проживають у сільській місцевості через залучення громади.

Навчання батьків свідомому батьківству.

Забезпечення доступу громади до інформаційно-освітнього простору.

Формування громадської думки щодо набуття дитиною у дошкільні роки необхідних життєвих навиків перед початком шкільного навчання. Посилити потенціал та відповідальність громади за виховання дітей.


Очікувані результати:

Створення сімейного дитячого садка, моделі сімейного центру, консультаційного центру для батьків у сільській місцевості.

Поширення досвіду таких закладів по Україні.

Створення та затвердження відповідного нормативно-правового забезпечення.


Місце реалізації проекту: Івано-Франківська та Закарпатська області.
Період реалізації проекту : 2006 – 2010 роки в три етапи:

І етап – організаційний 2006 – 2007 роки

ІІ етап – експериментально-інформаційний 2007 – 2009 роки

ІІІ етап – аналітично-узагальнюючий і поширення 2009 – 2010 роки.


Партнери проекту: Міністерство освіти і науки, ЮНІСЕФ, Міністерство охорони здоров’я, Державна соціальна служба для дітей, сім’ї та молоді, Івано-Франківська та Закарпатська обласні державні адміністрації, Інститут проблем виховання АПН України.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ


м. Київ

№ 458 від 2 серпня 2005р.


Про затвердження Положення

про організацію фізичного виховання

і масового спорту в дошкільних,

загальноосвітніх та професійно-технічних

навчальних закладах України
З метою реалізації Указу Президента України від 28.09.2004 №1148 "Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2004 №1641 "Про затвердження заходів з реалізації Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту у 2005 році"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України (додається).

2. Ввести в дію Положення про організацію фізичного виховання І. масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України з 1 вересня 2005 року.

3. Даний наказ опублікувати в "Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України".

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Огнев'юка В.О.

Міністр С.М. Ніколаєнко
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОН України

02.08.2005 № 458
ПОЛОЖЕННЯ

про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних,

загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах України
Загальні положення

1.1. Фізичне виховання дітей дошкільних, учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів є невід'ємною складовою освіти, яке забезпечує можливість набуття кожною дитиною необхідних науково обґрунтованих знань про здоров'я і засоби його зміцнення, методики організації змістовного дозвілля і спрямоване на формування в них фізичного, соціального та духовного здоров'я, вдосконалення фізичної та психічної підготовки до ведення активного довготривалого життя та професійної діяльності.

1.2. Основу системи фізичного виховання дітей та юнацтва складає комплекс показників обсягу щотижневої рухової активності, рівень спеціальних знань про особливості рухової активності сучасної людини, її фізичний розвиток, стан функціональних систем організму, фізичної працездатності та рухових здібностей.

1.3. Організація і зміст фізичного виховання в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах незалежно від типів, форм власності та підпорядкування, регламентуються Законами України "Про дошкільну освіту", "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про фізичну культуру і спорт", актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими та іншими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства України у справах молоді та спорту щодо фізичного виховання дітей та учнівської молоді. До них належать:

Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17.04.2002 № 347;

Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту в Україні, затверджена Указом Президента України від 28.09.2004 № 1148;

Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації", затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 № 14;

Базовий компонент дошкільної освіти;

Державні стандарти: початкової загальної освіти, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717, базової та повної середньої освіти, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24, професійно-технічної освіти, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 №1135;

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку ("Малятко", "Дитина", "Українське дошкілля");

навчальна програма з фізичної культури для учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

навчальна програма з фізичної культури для учнів загальноосвітніх навчальних закладів - спортивний профіль - 10 - 12 класи;

навчальна програма з фізичної культури для учнів, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи;

Положення про фізкультурно-спортивні клуби спортивної спілки учнівської молоді України.

1.4. Фізичне виховання забезпечується відповідними сучасними науковими досягненнями, медичним обслуговуванням, педагогічними кадрами, матеріально-технічною, правовою, нормативною, інформаційною базою та бюджетним фінансуванням.

1.5. Фізичне виховання дітей та учнівської молоді реалізується через систему таких дидактичних компонентів: обов'язковий (урок або заняття, фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня), що формує основи фізичної культури особистості відповідно до Державних стандартів освітньої галузі «Фізичне виховання» та позаурочний (заняття у секціях та гуртках спортивного спрямування навчального закладу, позашкільних навчальних закладах, самостійні заняття, участь у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах), що доповнює обов'язковий компонент з урахуванням індивідуальних мотивів, інтересів і потреб, природних здібностей та стану здоров'я особистості.

1.6. Основними засобами фізичного виховання є фізичні вправи, кліматичні фактори, загартування, заходи з формування здорового способу життя, які сприяють збереженню та зміцненню фізичного, психічного та соціального здоров'я дітей та учнівської молоді.

1.7. Сумарний обсяг рухової активності, що здійснюється дитиною у процесі її щоденної життєдіяльності, повинен базуватися на індивідуальних можливостях її та задовольняти біологічну потребу в рухах.


2. Принципи, мета і завдання фізичного виховання

2.1. Система фізичного виховання дітей та учнівської молоді базується на принципах особистісної та диференційованої орієнтації, пріоритету оздоровчої спрямованості, використання традиційних та нетрадиційних форм рухової активності та інших засобів фізичного вдосконалення.

2.2. Метою фізичного виховання є формування особистості, спрямоване на забезпечення необхідного рівня розвитку життєво важливих рухових навичок і фізичних якостей; загальнолюдських цінностей: здоров'я, фізичного, соціального та психічного благополуччя; виховання інтересу і звички до самостійних занять фізичною культурою і спортом, набуття навичок здорового способу життя.

2.3. Досягнення мети забезпечується реалізацією завдань:

- сприяння повноцінному фізичному розвитку і виховання дитини шляхом використання засобів фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

- збереження та зміцнення здоров'я дитини, профілактика захворювань;

- формування та реалізація знань і вмінь, життєво необхідних рухових навичок і фізичних якостей для підготовки до майбутньої трудової діяльності;

- розширення функціональних можливостей організму та розвиток рухових здібностей дитини;

- виховання активної життєвої позиції та морально-вольових якостей;

- формування мотиваційних засад та переконання у необхідності регулярного використання різноманітних форм фізичного виховання та масового спорту як важливої складової здорового способу життя;

- формування організаторських навичок;

- ознайомлення з цінностями спорту через заняття в системі масового та дитячо-юнацького спорту.


3. Організація фізичного виховання

3.1. Міністерство освіти і науки України, його структурні підрозділи з питань фізичного виховання та спорту забезпечують організацію та управління роботою з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в навчальних закладах усіх типів, незалежно від форм власності здійснює науково-методичне забезпечення цієї роботи в ході навчально-виховного процесу та в позаурочний час.

До його повноважень належить:

- реалізація державної політики галузі фізичного виховання в сфері дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти;

- визначення перспектив розвитку фізичного виховання та спорту в системі дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти;

- розроблення та впровадження Державного стандарту освітньої галузі "Фізичне виховання ";

- організація нормативного, програмного, науково-методичного та інформаційного забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та професійно-технічної освіти щодо фізичного виховання та спорту;

- затвердження типового переліку обов'язкового інвентарю та обладнання;

- контроль за діяльністю органів управління освітою та навчальних закладів системи освіти щодо питань фізичного виховання, спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи;

- координація наукових досліджень з проблем фізичного виховання учнівської молоді.


3.2. Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій спільно з Кримським Республіканським, обласними, Київським та Севастопольським міськими управліннями з фізичного виховання та спорту здійснюють роботу з питань фізичного виховання та спорту управлінь освіти і науки районних, районних у м. Києві та Севастополі державних адміністрацій.

До їх повноважень належить:

- реалізація державної політики з фізичного виховання та дитячо-юнацького спорту на регіональному рівні;

- забезпечення виконання актів законодавства щодо фізичного виховання та дитячо-юнацького спорту;

- забезпечення організації в навчальних закладах роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

- забезпечення заходів щодо збереження та зміцнення здоров'я дітей та учнівської молоді в регіоні;

- контроль за станом навчально-виховного процесу з фізичного виховання та розвитку дитячо-юнацького спорту в закладах освіти;

- розроблення регіональних концепцій, програм з питань розвитку фізичного виховання, дитячо-юнацького спорту та контроль за виконанням цих програм на місцях;

- спільно з органами охорони здоров'я здійснення контролю за охороною здоров'я, проведенням спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів, створенням безпечних умов для здійснення навчально-виховного процесу щодо фізичного виховання;

- координація роботи з організації підвищення кваліфікації фахівців з фізичного виховання: вчителів фізичного виховання, тренерів з видів спорту;

- інструкторів з фізичного виховання;

- формування замовлення на навчально-методичну літературу;

- унесення пропозицій щодо встановлення нормативів бюджетного фінансування на розвиток фізичного виховання і дитячо-юнацького спорту в навчальних закладах і контроль за використанням бюджетних коштів;

- формування і подання в установленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток фізичного виховання і спорту в навчальних закладах системи освіти регіону.

3.3. Управління у справах молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласних. Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій спільно з органами освіти здійснюють:

- проведення спортивно-масових заходів серед дітей та учнівської молоді;

- координацію діяльності спортивних товариств та відомств щодо надання спортивних споруд для проведення занять та спортивних змагань серед дітей, школярів та учнівської молоді;

- участь у роботі з підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів;

- участь у проведенні організаційно-методичної роботи в ДЮСШ, СДЮШОР, клубах за місцем проживання.

3.4. Керівництво фізичним вихованням, спортивною та фізкультурно-оздоровчою роботою в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах районів Автономної Республіки Крим, областей, м. Києва та Севастополя здійснюють управління (відділи) освіти місцевих державних адміністрацій. До їх повноважень належить:

- організація фізичного виховання дітей та учнівської молоді, розвиток дитячо-юнацького спорту, проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах даної території незалежно від типів, форм власності та підпорядкування;

- контроль за дотриманням вимог базового компоненту дошкільної освіти, Державного стандарту початкової, базової і повної середньої, професійно-технічної освіти щодо фізичного виховання навчальними закладами незалежно від типів, форм власності та підпорядкування;

- забезпечення дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів педагогічними кадрами: інструкторами, вчителями та викладачами фізичного виховання (фізичної культури);

- організація підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання;

- проведення атестації педагогічних кадрів;

- організація методичної роботи серед фахівців фізичного виховання;

- вивчення, узагальнення та впровадження кращого досвіду роботи з фізичного виховання, спортивної та фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальних закладах;

- фінансування навчальної роботи з учнями, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи;

- контроль за наданням пільг дітям пільгових категорій, які займаються у госпрозрахункових спортивних секціях та клубах;

- забезпечення навчальних закладів спортивним інвентарем та обладнанням відповідно до типового переліку;

- контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог до спортивних споруд у навчальних закладах;

- організація роботи спортивно-оздоровчих таборів, таборів відпочинку в канікулярний період;

- формування і подання в установленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток фізичного виховання і спорту в навчальних закладах системи освіти даної території;

- щорічний аналіз стану фізичного виховання і спорту в навчальних закладах даної території, розроблення пропозицій з удосконалення цієї роботи, контроль за виконанням прийнятих рішень.

3.5. Керівництво фізичним вихованням у навчальних закладах:

3.5.1. У дошкільному навчальному закладі:

Безпосереднє керівництво фізичним вихованням у дошкільному навчальному закладі здійснює його керівник. На нього покладається:

- відповідальність за стан фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;

- відповідальність за стан здоров'я та фізичного розвитку вихованців;

- створення умов для розвитку задатків, природних здібностей та обдарувань дитини, спрямування її на духовний та фізичний розвиток засобами фізичного виховання;

- створення необхідних умов для проведення занять з фізичного виховання; занять з дітьми, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи; фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня, занять секцій та гуртків спортивного спрямування;

- забезпечення умов для виконання вихованцями науково обґрунтованого обсягу рухової активності та її контроль;

- забезпечення систематичного контролю за здійсненням навчально-виховного процесу з фізичного виховання;

- забезпечення участі навчального закладу у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах;

- організація щорічних поглиблених медичних оглядів дітей у встановлені терміни;

- забезпечення необхідним спортивним інвентарем та обладнанням відповідно до типового переліку;

- систематичний аналіз стану фізичного розвитку дітей;

- щорічний звіт щодо стану фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальному закладі перед батьками та громадськістю.


Вихователь-методист дошкільного навчального закладу:

- відповідає за виконання програм розвитку, навчання та виховання, якість організації та проведення занять з фізичного виховання, гуртків, секцій фізкультурної спрямованості, занять з дітьми, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи;

- здійснює спільно з медичними працівниками медико-педагогічний контроль під час занять з фізичного виховання;

- контролює проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня, виконання загартувальних процедур;

- координує діяльність педагогічного колективу щодо формування у вихованців знань та вмінь, пов'язаних із збереженням та зміцненням здоров'я, звичок здорового способу життя;

- забезпечує підвищення кваліфікації вихователів та інструкторів з фізичної культури;

- відповідає за організацію і проведення фізкультурно-оздоровчих заходів;

- спільно з інструктором з фізичної культури розробляє план фізкультурно-оздоровчих заходів;

- бере участь у роботі з підготовки та проведення моніторингу фізичного розвитку вихованців;

- проводить пропагандистську роботу серед вихованців, їх батьків, вихователів щодо здорового способу життя.


Інструктор з фізкультури:

- несе відповідальність за виконання завдань розділу програми з фізичного виховання;

- спрямовує свою діяльність на формування звичок здорового способу життя; засобів збереження та зміцнення фізичного, психічного та Соціального здоров'я вихованців;

- створює умови для розвитку нахилів, природних здібностей і талантів вихованців;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог та вимог техніки безпеки під час проведення занять і фізкультурно-оздоровчих заходів;

- систематично здійснює моніторинг фізичного розвитку вихованців;

- у своїй роботі використовує методики, які відповідають сучасним вимогам теорії і методики фізичного виховання та педагогіки;

- організовує та проводить фізкультурно-оздоровчу роботу з вихованцями;

- організовує і проводить роботу з навчання дітей плаванню;

- підтримує зв'язки з тренерами позашкільних навчальних закладів, батьками вихованців;

- проводить заняття з дітьми, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи;

- надає методичну допомогу вихователям щодо проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня;

- контролює технічний стан спортивного інвентарю та обладнання у спортивному залі та на майданчиках.
Вихователь дитячого садка:

- несе відповідальність за виконання завдань розділу програми з фізичного виховання (у разі відсутності інструктора з фізичного виховання);

- забезпечує дотримання рухового режиму;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог техніки безпеки у приміщеннях;

- контролює дотримання правильної постави вихованцями впродовж дня;

- надає допомогу інструктору з фізичної культури у проведенні занять;

- проводить рухливі та народні ігри з вихованцями під час прогулянок;

- проводить загартувальні процедури, фізкультурні паузи під час занять;

- сприяє залученню вихованців до занять у гуртках і секціях спортивного спрямування;

- бере участь у підготовці та проведенні фізкультурно-оздоровчих заходів дошкільного навчального закладу;

- проводить пропагандистську роботу серед вихованців, їх батьків щодо здорового способу життя.

3.5.2. У загальноосвітньому навчальному закладі:

Безпосереднє керівництво фізичним вихованням у загальноосвітньому навчальному закладі здійснює його керівник. На нього покладається:

- відповідальність за стан фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в навчальному закладі;

- створення умов для реалізації творчого потенціалу школярів, спрямування їх на духовне та фізичне Становлення і самовдосконалення засобами фізичного виховання та спорту;

- відповідальність та особистий контроль за станом здоров'я і фізичним розвитком учнів;

- створення необхідних умов для проведення уроків фізичного виховання; занять з учнями, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи; фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня, "годин" рухової активності в групах продовженого дня; "Днів здоров'я і фізичної культури"; позаурочних форм роботи з фізичного виховання (проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів, функціонування спортивних клубів, секцій, гуртків);

- забезпечення умов для виконання учнями науково обґрунтованого обсягу рухової активності та її контроль;

- забезпечення систематичного контролю за здійсненням навчально-виховного процесу з фізичного виховання та спорту;

- забезпечення участі навчального закладу у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах;

- керування роботою клубу (осередку) спортивної спілки учнівської молоді навчального закладу;

- створення методичного кабінету з фізичного виховання;

- організація щорічних поглиблених медичних оглядів учнів у встановлений термін;

- відповідальність за дотримання правил техніки безпеки під час роботи з учнями та ефективне використання навчально-спортивної бази;

- забезпечення необхідним спортивним інвентарем та обладнанням відповідно до типового переліку;

- забезпечення кадрового потенціалу для занять учнів фізичною культурою та спортом;

- щорічний звіт щодо стану фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в навчальному закладі перед батьками та громадськістю;

- формування матеріалів державної статистичної звітності.


Заступник директора з навчально-виховної роботи:

- відповідає за виконання навчальних програм і якість організації та проведення уроків з фізичного виховання, факультативних занять фізкультурно-спортивної спрямованості, занять з учнями, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи;

- контролює проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня;

- координує на основі міжпредметних зв'язків діяльність педагогічного колективу щодо формування в учнів знань, пов'язаних із збереженням та зміцненням здоров'я, виховання в учнів звичок здорового способу життя;

- забезпечує підвищення кваліфікації вчителів фізичного виховання;

- спрямовує діяльність методичного об'єднання вчителів фізичного виховання навчального закладу.


Заступник директора з виховної роботи:

- відповідає за організацію і проведення загальношкільних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, позаурочну та позашкільну роботу з фізичного виховання;

- стимулює прагнення школярів до здорового способу життя, зменшення серед них проявів антисоціальних явищ;

- бере участь у роботі шкільного клубу (осередку) спортивної спілки учнівської молоді;

- контролює організацію та проведення "годин" рухової активності в групах продовженого дня;

- спільно з вчителями фізичного виховання розробляє план спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;

- бере участь у роботі з підготовки та проведення моніторингу фізичного розвитку учнів;

- сприяє розвитку волонтерського руху серед батьків, випускників, вчителів навчального закладу в частині організації позаурочної фізкультурно-спортивної діяльності учнів;

- підтримує зв'язки з позашкільними навчальними закладами з метою залучення учнів навчального закладу до систематичних занять фізичним вихованням і спортом;

- проводить пропагандистську роботу серед учнів, їх батьків, вчителів щодо здорового способу життя.


Педагог-організатор:

- спільно з вчителями фізичного виховання організовує і проводить позаурочні фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи;

- надає допомогу учнівським колективам в організації фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів у класах;

- координує роботу учнівського самоврядування щодо питань фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

- бере участь у роботі з підготовки та проведення моніторингу фізичного розвитку учнів;

- бере участь у роботі шкільного клубу (осередку) спортивної спілки учнівської молоді;

- проводить пропагандистську роботу серед учнів, їх батьків, вчителів щодо здорового способу життя.
Голова методичного об'єднання (предметно-методичної комісії) вчителів фізичного виховання:

- подає заступнику директора з навчально-виховної роботи пропозиції щодо розкладу навчальних занять з предмета;

- є членом методичної ради навчального закладу;

- вносить пропозиції до річного плану роботи навчального закладу в частині фізичного виховання;

- розробляє план роботи методичного об'єднання (предметно-методичної комісії) вчителів фізичного виховання на поточний навчальний рік;

- надає допомогу вчителям фізичного виховання у розробленні планових документів;

- координує роботу шкільного клубу (осередку) спортивної спілки учнівської молоді;

- вносить пропозиції до адміністрації навчального закладу щодо поліпшення спортивної бази, забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням;

- координує роботу секцій, гуртків спортивного, фізкультурно-оздоровчого спрямування;

- бере участь в організації та проведенні фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.


Вчитель фізичного виховання:

- несе відповідальність за виконання навчальної програми з предмета в тих класах, де викладає;

- спрямовує свою діяльність на виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я оточуючих як до найвищої соціальної цінності;

- формування звичок здорового способу життя; засобів збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров'я: школярів;

- створює умови для об'єктивної самооцінки і самовдосконалення учнів;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог та вимог техніки безпеки під час проведення урочних та позаурочних форм фізичного виховання;

- систематично здійснює моніторинг фізичного розвитку учнів у тих класах, де викладає, та подає матеріали голові методичного об'єднання;

- використовує в своїй роботі сучасні методики навчання та виховання;

- організовує та проводить позакласну спортивну та фізкультурно-оздоровчу роботу з учнями класів, в яких викладає, відповідно до загальношкільного плану;

- здійснює підготовку та участь команд класів, в яких викладає, у позашкільних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах;

- бере участь у роботі шкільного клубу (осередку) Спортивної спілки учнівської молоді;

- здійснює облік учнів, що не вміють плавати та при сприянні адміністрації організовує їх навчання;

- проводить заняття з учнями, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи (за наказом керівника навчального закладу);

- надає методичну допомогу вчителям початкових класів, вчителям-предметникам, вихователям груп продовженого дня щодо проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня;

- проводить роботу з підготовки із числа учнів суддів з видів спорту;

- підтримує зв'язки з батьками та тренерами учнів.


Вчитель, який викладає предмет "Захист Вітчизни"

- несе відповідальність за виконання навчальної програми з розділу "Фізична підготовка";

- бере участь в організації та проведенні спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів навчального закладу;

- організовує та проводить роботу секцій та гуртків з військово-прикладних видів спорту;

- готує і представляє команду школи на змаганнях різного рівня з військово-прикладних видів спорту;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог та вимог техніки безпеки під час проведення урочних та позаурочних форм занять з військово-патріотичного та фізичного виховання.


Вчителі початкових класів та класні керівники:

- дбають про дотримання учнями режиму дня, правил особистої та суспільної гігієни, вимог безпечної поведінки;

- забезпечують у навчальних приміщеннях створення умов, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам;

- надають учням знання щодо збереження та зміцнення здоров'я, використовуючи міжпредметні зв'язки;

- контролюють дотримання учнями правильної постави впродовж навчального дня;

- проводять фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня;

- організовують учнівські колективи для участі у фізкультурне оздоровчих та спортивних заходах навчального закладу;

- сприяють залученню школярів до занять у спортивних секціях та гуртках фізкультурно-спортивного спрямування;

- підтримують зв'язки із тренерами позашкільних навчальних закладів;

- проводять пропагандистську роботу серед учнів, їх батьків щодо здорового способу життя;

- залучають батьків до участі в організації та проведенні фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з колективом учнів класу.
Вчителі (з усіх предметів):

- забезпечують у навчальних приміщеннях створення умов, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам;

- надають учням знання щодо збереження та зміцнення здоров'я, використовуючи міжпредметні зв'язки;

- контролюють дотримання учнями правильної постави впродовж навчального дня;

- проводять фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі навчального дня.
Вихователі груп продовженого дня:

- забезпечують у навчальних приміщеннях створення умов, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам та вимогам техніки безпеки;

- дбають про дотримання учнями режиму дня, правил особистої та суспільної гігієни, вимог безпечної поведінки;

- сприяють формуванню знань і навичок учнів щодо здорового способу життя;

- організовують і проводять щоденні "години" рухової активності (тривалістю 1 год., переважно на свіжому повітрі) з використанням рухливих і народних ігор, естафет тощо;

- контролюють відвідування учнями секцій, гуртків спортивного спрямування.


Учні загальноосвітніх навчальних закладів зобов'язані:

- дотримуватись правил особистої та суспільної гігієни, дотримуватись правил безпечної поведінки у побуті та під час занять фізичними вправами;

- повсякденно використовувати набуті знання і навички щодо ведення здорового способу життя;

- постійно виконувати обсяг рухової активності відповідно до своїх вікових психофізичних потреб (відвідування уроків фізичного виховання, заняття в гуртках, секціях спортивного спрямування, самостійні заняття, участь у спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах, активний відпочинок тощо);

- використовувати свій творчий потенціал на духовний та фізичний розвиток і самовдосконалення засобами фізичного виховання та спорту;

- брати участь у спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходах навчального закладу;

- дбати про оптимальний рівень здоров'я та особистого фізичного розвитку.
3.5.3. У професійно-технічному навчальному закладі:

Безпосереднє керівництво фізичним вихованням у професійно-технічному навчальному закладі здійснює його керівник. На нього покладається:

- відповідальність за стан фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в навчальному закладі;

- створення умов для реалізації творчого потенціалу учнів, спрямування їх на духовний, фізичний розвиток і самовдосконалення засобами фізичного виховання та спорту;

- сприяти діяльності клубу (осередку) Спортивної спілки учнівської молоді навчального закладу;

- відповідальність за стан здоров'я і фізичний розвиток учнів;

- створення необхідних умов для проведення занять з фізичного виховання; занять з учнями, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи; фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня, "Днів здоров'я і фізичної культури"; позаурочних форм роботи з фізичного виховання, туризму (проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, функціонування спортивних клубів, секцій, гуртків);

- забезпечення умов для виконання учнями науково обґрунтованого обсягу рухової активності та її контроль;

- забезпечення систематичного контролю за здійсненням навчально-виховного процесу з фізичного виховання;

- забезпечення узгодженої роботи заступників директора з навчально-виховної та навчально-виробничої роботи, керівника фізичного виховання та

- викладача предмета "Захист Вітчизни" щодо організації та проведення фізкультурно-оздоровчої, спортивної та туристичної роботи;

- забезпечення участі навчального закладу у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах;

- створення навчально-методичного кабінету з фізичного виховання;

- організація щорічних поглиблених медичних оглядів учнів у встановлений термін;

- відповідальність за дотриманням безпечних умов під час навчальної та позаурочної діяльності та ефективне використання навчально-спортивної бази;

- забезпечення необхідним спортивним інвентарем та обладнанням відповідно до типового переліку;

- створення і забезпечення роботи спортивних секцій за рахунок доходів від виробничої діяльності навчального закладу з педагогічним навантаженням не менше 50 годин на місяць (тренер-викладач організує і проводить навчально-тренувальні заняття та фізкультурно-оздоровчі заходи в першу чергу з учнями, які мешкають у гуртожитках).

- щорічний звіт щодо стану фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в навчальному закладі перед батьками та громадськістю.


Заступник директора з навчально-виробничої роботи:

- спільно з керівником фізичного виховання забезпечує виконання навчального плану та навчальної програми;

- контролює якість знань та стан відвідування учнями занять з фізичного виховання;

- контролює ведення планової та звітної документації процесу фізичного виховання;

- спільно з керівником фізичного виховання та медичним працівником на підставі результатів медичного огляду комплектує навчальні групи для учнів, які за станом здоров'я віднесені до спеціальної медичної групи;

- планує і контролює проведення факультативних та додаткових занять з учнями, які мають низький рівень фізичного розвитку;

- координує на основі міжпредметних зв'язків діяльність педагогічного колективу щодо формування в учнів знань, пов'язаних із збереження та зміцненням здоров'я, виховання в учнів звичок здорового способу життя;

- залучає майстрів виробничого навчання і викладачів до організації виробничої гімнастики в навчальних групах на заняттях теоретичного та виробничого навчання;

- забезпечує підвищення кваліфікації викладачів фізичного виховання;

- спрямовує діяльність методичного об'єднання викладачів фізичного виховання навчального закладу.


Заступник директора з навчально-виховної роботи:

- забезпечує дотримання учнями режиму дня;

- контролює проведення з учнями фізкультурно-оздоровчих, спортивних та туристичних заходів у навчальному закладі та гуртожитку, забезпечує активну участь у цій роботі всього педагогічного колективу;

- стимулює прагнення учнів до здорового способу життя, зменшення серед них проявів антисоціальних явищ;

- бере участь у роботі клубу (осередку) спортивної спілки учнівської молоді;

- спільно з керівником фізичного виховання розробляє план спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальному закладі та гуртожитку, де мешкають учні;

- бере участь у роботі з підготовки та проведення моніторингу фізичного розвитку учнів;

- сприяє розвитку волонтерського руху серед батьків, випускників, викладачів навчального закладу в частині організації позаурочної фізкультурно-спортивної діяльності учнів;

- підтримує зв'язки з позашкільними навчальними закладами з метою залучення учнів навчального закладу до систематичних занять фізичною культурою і спортом;

- проводить пропагандистську роботу серед учнів, їх батьків, викладачів щодо здорового способу життя;

- координує роботу учнівського самоврядування щодо питань фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.
Керівник фізичного виховання:

- планує навчальну, фізкультурно-оздоровчу та спортивну роботу в навчальному закладі;

- є членом методичної ради навчального закладу;

- здійснює організаційно-методичне керівництво роботою викладачів, тренерів, контролює підготовку і якість занять, які вони проводять;

- уносить пропозиції до річного плану роботи навчального закладу в частині фізичного виховання;

- організовує роботу факультативних та додаткових занять, гуртків фізкультурно-спортивного спрямування; навчально-тренувальні заняття спортивних секцій, у тому числі спортивних секцій, створених за рахунок доходів від виробничої діяльності навчального закладу;

- організовує спортивні та фізкультурно-оздоровчі заходи з учнями, що мешкають у гуртожитку;

- розробляє план роботи методичного об'єднання (предметно-методичної комісії) викладачів фізичного виховання на поточний навчальний рік;

- надає допомогу викладачам фізичного виховання у розробленні планових документів з предмета "Фізичне виховання";

- координує роботу клубу (осередку) спортивної спілки учнівської молоді;

- спільно з адміністрацією аналізує результати моніторингу фізичного розвитку учнів;

- уносить пропозиції до адміністрації навчального закладу щодо поліпшення спортивної бази, забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням;

- організовує проведення спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів;

- організовує роботу навчально-методичного кабінету фізичного виховання;

- формує і подає для затвердження директору навчального закладу матеріали державної статистичної звітності.
Викладач фізичного виховання:

- несе відповідальність за виконання навчальної програми з предмета "Фізична культура" у тих групах, де викладає;

- спрямовує свою діяльність на виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я оточуючих як до найвищої соціальної цінності;

- формування звичок здорового способу життя; засобів збереження та зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров'я учнів;

- створює умови для об'єктивної самооцінки і самовдосконалення учнів;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних вимог та вимог техніки безпеки під час проведення урочних та позаурочних форм фізичного виховання;

- систематично здійснює моніторинг фізичного розвитку учнів у тих групах, де викладає, та подає матеріали керівнику фізичного виховання;

- у своїй роботі використовує сучасні методики навчання та виховання;

- організовує та проводить позаурочну спортивну та фізкультурно-оздоровчу роботу з учнями груп, де викладає;

- здійснює підготовку та участь у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах команд груп, де викладає;

- бере участь у роботі клубу (осередку) спортивної спілки учнівської молоді;

- здійснює облік учнів, що не вміють плавати та при сприянні адміністрації організовує їх навчання;

- підтримує зв'язки з тренерами позашкільних навчальних закладів, батьками учнів;

- проводить заняття з учнями, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи (за наказом директора навчального закладу);

- проводить роботу з підготовки із числа учнів суддів з видів спорту.
Викладач предмета "Захист Вітчизни":

- несе відповідальність за виконання навчальної програми з розділу "Фізична підготовка";

- бере участь в організації та проведенні фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів навчального закладу;

- організовує та проводить роботу секцій та гуртків з військово-прикладних видів спорту;

- готує і представляє команду навчального закладу на змаганнях різного рівня з військово-прикладних видів спорту;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних норм та вимог техніки безпеки під час проведення урочних та позаурочних форм занять з військово-патріотичного та фізичного виховання.


Старший майстер забезпечує:

- контроль за проведенням майстрами виробничого навчання фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, передбачених планом навчально-виховної роботи з учнями під час проведення виробничої практики;

- контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм і вимог техніки безпеки під час проведення виробничої гімнастики в умовах навчальних майстерень та інших об'єктів під час виробничої практики.
Майстер виробничого навчання або класний керівник:

- дбає про дотримання учнями режиму дня, правил особистої та суспільної гігієни, вимог безпечної поведінки;

- забезпечує у навчальних приміщеннях створення умов, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам;

- сприяє формуванню в учнів знань щодо збереження та зміцнення здоров'я, використовуючи міжпредметні зв'язки;

- контролює дотримання учнями правильної постави;

- контролює виконання учнями фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня;

- організовує учнівський колектив для участі у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах навчального закладу;

- сприяє залученню учнів до занять у спортивних секціях та гуртках фізкультурно-спортивного спрямування;

- підтримує зв'язки із тренерами позашкільних навчальних закладів;

- проводить пропагандистську роботу серед учнів, їх батьків щодо здорового способу життя.


Вихователь гуртожитку забезпечує:

- дотримання учнями режиму дня, правил особистої та суспільної гігієни, вимог безпечної поведінки;

- створення умов у приміщеннях гуртожитку, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам та вимогам техніки безпеки;

- організацію та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів у гуртожитку, де проживають учні, відповідно до плану роботи;

- сприяння залученню учнів до занять у спортивних гуртках та секціях;

- контроль за відповідністю спортивного інвентарю та обладнання вимогам техніки безпеки;

- унесення пропозицій до адміністрації навчального закладу щодо забезпечення гуртожитку необхідним спортивним інвентарем та обладнанням, створенням відповідних умов для занять учнів фізичним вихованням і спортом;

- проведення пропагандистської роботи серед учнів щодо здорового способу життя.


Учні професійно-технічних навчальних закладів зобов'язані:

- дотримуватись правил особистої та суспільної гігієни, правил безпечної поведінки у побуті та під час занять фізичними вправами;

- повсякденно використовувати набуті знання і навички щодо ведення здорового способу життя;

- постійно виконувати обсяг рухової активності відповідно до своїх вікових психофізичних потреб у рухах (відвідування занять з фізичного виховання, заняття в клубах, гуртках та секціях спортивного спрямування, самостійні заняття, участь у фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходах, активний відпочинок тощо);

- використовувати свій творчий потенціал на духовний, фізичний розвиток і самовдосконалення засобами фізичного виховання та спорту;

- брати участь у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах навчального закладу;

- дбати про оптимальний рівень здоров'я та особистої фізичного розвитку.
3.6. Батьки або особи, що їх заміняють, як учасники навчально-виховного процесу з фізичного виховання дітей і учнівської молоді забезпечують:

- формування у дітей навичок дотримання правил особистої та суспільної гігієни;

- створення належних умов і контроль за дотриманням дитиною режиму дня;

- загартування дитини;

- сприяння збереженню та зміцненню здоров'я дитини засобами фізичного виховання та спорту;

- створення умов і постійний контроль за виконанням дитиною щоденного обсягу рухової активності відповідно до її вікових психофізичних потреб у рухах;

- виховання особистим прикладом у дитини звички до систематичних занять фізичними вправами (виконання ранкової гімнастики, заняття у спортивній секції, туристичні походи, лижні прогулянки тощо);

- підтримка постійного зв'язку з вчителем фізичного виховання та тренером дитини;

- участь разом з дитиною у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах навчального закладу;

- нагляд за станом фізичного розвитку;

- забезпечення дитини спортивною формою.
4. Медичний контроль

4.1. Загальне керівництво організацією медичного контролю за станом здоров'я дітей та учнівської молоді здійснюють місцеві органи охорони здоров'я відповідно до діючого законодавства України.

4.2. Медичний контроль здійснюється відповідно до діючих вимог з медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей та учнівської молоді.

4.3. Медичний персонал навчального закладу:

- організовує та проводить щорічні медичні огляди;

- готує на підставі результатів медичних оглядів проект наказу про розподіл учнів на медичні групи;

- комплектує спеціальні медичні групи та надає консультаційну допомогу вчителю щодо здійснення навчально-виховного процесу з цією категорією дітей;

- визначає допуск дитини до занять після перенесених хвороб;

- спільно з фахівцями (інструкторами, вчителями, викладачами) контролює навантаження на учнів на уроках (заняттях) з фізичного виховання та спорту;

- проводить бесіди з дітьми про правила особистої та суспільної гігієни, надання першої допомоги;

- контролює відповідність навчальних приміщень санітарно-гігієнічним нормам та вимогам техніки безпеки;

- здійснює медичне обслуговування фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів навчального закладу;

- завіряє заявки команд навчального закладу для участі у позашкільних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах;

- проводить просвітницьку роботу серед педагогічного колективу, батьків щодо засад здорового способу життя, виховання здорової дитини.

4.4. Управління освіти і науки місцевих держадміністрацій спільно з органами охорони здоров'я щорічно підбивають підсумки роботи щодо збереження та зміцнення здоров'я дітей та учнівської молоді, результатів моніторингу їх фізичного розвитку.
5. Громадські фізкультурні об'єднання учнівської молоді

5.1. У загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах створюються громадські фізкультурні об'єднання - клуби (осередки) спортивної спілки учнівської молоді, що забезпечують розвиток масового спорту та фізичного виховання.

5.2. Діяльність клубу відбувається відповідно до статуту.

5.3. Клуби усіх видів і моделей рівноправні. Навчальні заклади можуть

мати декілька клубів різних моделей.
6. Позашкільне фізичне (спортивне) виховання

Позашкільне фізичне (спортивне) виховання дітей та учнівської молоді у позаурочний час поза школою здійснюється позашкільними навчальними закладами: ДЮСШ, СДЮШОР, Будинки дитячої творчості, туристично-краєзнавчі станції та центри туризму, секції, гуртки з різних видів спорту, що працюють відповідно до положень про їх діяльність.


7. Науково-методичне, інформаційне забезпечення

7.1. Наукове забезпечення є суттєвою частиною системи фізичного виховання, базовим елементом її удосконалення, що спрямована на розроблення концепції подальшого розвитку науки в галузі фізичного та спортивного виховання, програми актуальних напрямів наукових досліджень з фізичного та спортивного виховання.

Для підвищення ефективності наукових досліджень фахівці фізичного виховання інститутів Академії педагогічних наук України здійснюють:

- системне планування наукових розробок, досліджень в галузі фізичного і спортивного виховання;

- проведення наукових семінарів, конференцій, конгресів, симпозіумів, «круглих столів» з актуальних питань фізичного і спортивного виховання, розвитку дитячо-юнацького спорту;

- створення комп'ютерних технологій для розроблення індивідуальних програм фізичного спортивного виховання і планів спортивної підготовки;

- упровадження нових форм організації та управління фізичним і спортивним вихованням.

7.2. Процес фізичного і спортивного виховання дітей, учнівської молоді забезпечується підручниками, навчальними посібниками, дидактичними матеріалами, методичними посібниками, пізнавальною і художньою літературою, наочними та технічними засобами навчання, спортивними словниками, енциклопедіями, нормативними і довідковими інформаційними виданнями з питань фізкультурної освіти, фізичного виховання і спортивного тренування.

На підвищення ефективності методичного забезпечення процесу фізичного і спортивного виховання і спортивного тренування спрямовані:

- діяльність фахівців інститутів Академії педагогічних наук України та науково-методичних центрів Міністерства освіти і науки України, методистів обласних і районних установ освіти;

- діяльність системи післядипломної освіти педагогічних працівників;

- розроблення і використання комп'ютерних навчальних програм, комп'ютеризація навчально-методичної літератури;

- вивчення та поширення кращого педагогічного досвіду роботи;

- проведення фахових конкурсів;

- проведення семінарів, науково-практичних конференцій;

- планова курсова підготовка інструкторів, вчителів, викладачів, тренерів та управлінських працівників.

7.3. Інформаційне забезпечення спрямовано на формування громадської думки щодо позитивного впливу фізичного та спортивного виховання, дитячо-юнацького спорту на розвиток особистості. З цією метою здійснюється:

створення навчальних і науково-популярних радіо та телепередач;

випуск науково-методичних журналів;

використання інформаційних технологій та відповідних моніторингів для підвищення уваги всіх учасників навчально-виховного процесу, громадськості до фізичного та спортивного виховання та дитячо-юнацького спорту.


8. Фінансово-господарське та матеріально-технічне забезпечення

8.1. Фінансово-господарське та матеріально-технічне забезпечення

процесу фізичного та спортивного виховання, дитячо-юнацького спорту здійснюється відповідно до діючих законодавчих і нормативно-правових документів.

8.2. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення процесу фізичного та спортивного виховання, дитячо-юнацького спорту в навчальних закладах здійснюється його засновником (власником) або вповноваженим ним органом відповідно до порядку, встановленого законодавством.


9. Державний контроль

9.1. Державний контроль за станом фізичного та спортивного виховання, розвитком дитячо-юнацького спорту в навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типу і форми власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики щодо збереження здоров'я, забезпечення оптимальної рухової активності дітей та учнівської молоді у повсякденній діяльності, можливостей фізичного виховання та дитячо-юнацького спорту як важливої складової здорового способу життя.

9.2. Державний контроль за станом фізичного виховання в навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типу і форми власності згідно з чинним законодавством здійснюють. Міністерство освіти і науки України, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та підпорядковані їм органи управління освітою і наукою.

Директор департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти П.Б. Полянський

Наказ


№124

30 серпня 2008 року.

Про організацію та проведення заходів

з питань профілактики ВІЛ – інфекції/ Сніду в школі.


На виконання наказу відділу освіти РДА від 01.07.2008 року

№303 – НО «Про організацію та проведення заходів з питань профілактики ВІЛ – інфекції /СНІДу в загальноосвітніх навчальних закладах району» та з метою посилення уваги до організації та проведення профілактики захворювання на ВІЛ – інфекцію / СНІД.

Наказую:

Заходи «Про організацію та проведення профілактики ВІЛ – інфекції /СНІДу в школі» – затвердити.

Доповідну записку МОН України «Інституту Інноваційних технологій і змісту освіти «Про організацію та проведення заходів з питань профілактики ВІЛ – інфекції /СНІДу в закладах освіти України» (№14/18 – 789 від 04.04.2008) взяти до неухильного керівництва та виконання класними керівниками в повсякденній роботі. Доповідну записку опрацювати та обговорити з педагогічним колективом, на засіданні МО класних керівників та учнівського активу.

З метою підвищення рівня інформаційно – освітньої роботи з питань профілактики ВІЛ – інфекції/ СНІДу поглиблено проаналізувати стан справ та причини поширення шкідливих звичок серед дітей та підлітків.

Диференціювати профілактичну роботу з учнями, які мають схильність до порушень правил поведінки, вживають алкогольні напої, наркотики, психотропні речовини, курять та з учнями, які проживають в неблагополучних сімях.

Забезпечити створення ефективної системи превентивних заходів щодо поширення ВІЛ – інфекції/ СНІДу серед учнівської молоді.


Директор: /В.Д.Бабак/

Наказ

№185


30 жовтня 2008року.

Про заходи що випливають з листа МОН України від 11.09.2008року № 1/9 – 583

«Про правопорушення, вживання наркотичних та психотропних речовин неповнолітніми,

прояви насильства над дітьми, загострення проблем самогубства серед дітей».


На виконання методичного листа РМК відділу освіти від 28.10.2008 року

№104 «Про правопорушення, вживання наркотичних та психотропних речовин неповнолітніми, прояви насильства над дітьми, загострення проблеми самогубства серед дітей».

Наказую:

Заступнику директора з НВР Ємельянову А.Ю. забезпечити опрацювання листа МОН з педагогічним колективом школи на оперативній нараді 05 листопада 2008 року.

Класним керівникам, практичному психологу Горбач Г.О. передбачити проведення інформаційно – просвітницьких заходів з питань попередження та подолання всіх форм проявів насильства над дітьми.

Організувати системну роботу з дітьми із девіантною та деліквентною поведінкою.

Посилити роботу з сімями, які потрапили в скрутні життєві ситуації, розширити просвітницьку, консультативну роботу з батьками.
Директор: /В.Д.Бабак/
Наказ №207
25 листопада 2008року

Про проведення Всесвітнього дня

порозуміння з ВІЛ – позитивними.
На виконання листа управління освіти і науки ОДА №528 – 9/3 від 17.11.2008року «Про проведення 1 грудня 2008 року Всесвітнього дня порозуміння з ВІЛ – позитивними» та відповідного листа відділу освіти РДА №126 від 24.11.2008року

Наказую:


Провести в школі 1 грудня 2008року Всесвітній день порозуміння з

ВІЛ – позитивними. Використати в цей день відеозапис «Правда про

наркотики», розповсюджений громадською організацією «Наркол» і

схвалений для використання у навчально – виховному процесі

науково – методичною радою з питань освіти МОН від 25.06.2008року.

Практичному психологу Горбач Г.О. провести анкетування вхідного

та вихідного діагностування в 7, 9, 11 класах.
Директор: /В.Д.Бабак/
Наказ №212
01 грудня 2008року

Про затвердження заходів

з питань профілактики негативного

впливу наркотиків, психотропних

речовин та прекурсорів у школі
На виконання наказу райво№495 – НО від 22.11.2008року «Про затвердження заходів з питань профілактики негативного впливу наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів у ЗНЗ району» та з метою формування навичок здорового способу життя

Наказую:


На нараді при директорові проаналізувати стан справ та причини поширення шкідливих звичок серед дітей і підлітків, з метою піднесення рівня інформаційно – просвітницької роботи щодо негативного впливу наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів, формування навичок здорового способу життя.

Практичному психологу Горбач Г.О. розробити заходи з питань інформаційно – просвітницької роботи серед дітей та молоді щодо негативного впливу наркотиків, психотропних речовин та прекурсорів, формування навичок здорового способу життя до 10.12.2008року.

Диференціювати профілактичну роботу з учнями, які мають схильність до порушення правил поведінки, вживають алкогольні напої, наркотики, психотропні речовини, курять та з учнями, які проживають в неблагополучних сімях.
Директор: /В.Д.Бабак/Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал