Розділ 1 Проект Школа сприяння здоров'юСторінка1/13
Дата конвертації10.04.2017
Розмір2.91 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Розділ 1

Проект Школа сприяння здоров'ю
Сучасну педагогічну, батьківську громадськість та суспільство в цілому дуже непокоїть проблема здоров'я дітей. Розповсюдження алкоголізму, наркоманії, сексуальної розбещеності в молодіжному середовищі стає все більш реальною загрозою не тільки для здоров'я і життя молодого покоління, але й для майбутнього всієї нації. Сьогодні, як ніколи, в Україні надзвичайно гостро стоїть проблема виховання духовно, фізично і психічно здорової особистості, формування в дітей та молоді пріоритету загальнолюдських цінностей, любові до рідної землі, відповідальності за себе й за навколишній світ.

Педагогічний колектив школи постійно тримав на контролі питання охорони життя і здоров'я дітей, але напрями цієї роботи не були взаємопов'язаними, єдино цілими, не повністю враховувалися внутрішньошкільні зв'язки й умови зовнішньої діяльності.

У зв'язку із цим постало питання про вироблення єдиної проектної технології Школа сприяння здоров'ю, у якій у єдине ціле будуть об'єднані зусилля всіх зацікавлених суб'єктів діяльності, а також будуть взаємозв'язано втілюватись у життя як здоров'язберігальні, так і оздоровлювальні технології, тобто буде діяти єдина комплексна програма сприяння здоров'ю (див. схему 1).

Починаючи з 2006 року, школа працює в напрямі впровадження єдиноцілісного проекту здоров'язберігальних, здоров'яформувальних та здоров'язміцнювальних технологій, які сприяють підвищенню ефективності навчально-виховного процесу, створюють здоровий освітній простір, у якому вчителі, учні, медичні працівники, батьки, громадськість займають чітку особистісну позицію щодо виконання державних та національних програм, спрямованих на утвердження здорового способу життя.


Мета проекту: залучення батьківської громадськості, представників медичної галузі, органів шкільного самоврядування, громадських організацій та об'єднань до проведення превентивних заходів щодо профілактики негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі; формування в учнів уявлення про основні поняття здорового способу життя, розуміння основ здорового способу життя.
Завдання Школи сприяння здоров'ю:

Створення умов для задоволення потреб кожного учня у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному розвиткові.
Виховання в учнів відповідних мотиваційних та поведінкових характеристик, активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя.

Досягнення виконання правил збереження здоров'я.

Залучення учнів до участі у плануванні оздоровлювальної діяльності школи.

Сприяння духовному й фізичному розвитку молоді, виховання в неї почуття громадянської свідомості та патріотизму, бажання активно сприяти утвердженню державності в Україні.

Зміцнення здоров'я учнівської молоді засобами виховання фізичної культури.

Організація здорового дозвілля: заняття спортом, музикою, мистецтвом, членство в клубах, гуртках.


Основні напрямки діяльності Школи сприяння здоров’ю:
1. Створення системи комплексного моніторингу стану здоров'я учнів (на основі медичних, психологічних обстежень)

2. Проведення науково-практичних конференцій, семінарів із проблем здорового способу життя

3. Проведення масових акцій і заходів, пов'язаних із пропагандою здорового способу життя

4. Проведення дослідницької та експериментальної роботи з розробки моделей Школи сприяння здоров'ю

5. Пошук соціально важливих справ, цільових програм із різних напрямів просвітницької діяльності щодо пропаганди здорового способу життя

6. Підготовка та видання методичних матеріалів із досвіду роботи Школи сприяння здоров'юТематичне спрямування Школи сприяння здоров'ю
Профілактика шкідливих звичок (паління, алкоголізму, наркоманії, токсикоманії).

Попередження розповсюдження СНІДу.

Статеве виховання (попередження моральної розбещеності, венеричних захворювань, ранньої вагітності та абортів серед неповнолітніх).

Формування навичок ведення здорового способу життя.

Формування валеологічного світогляду.

Профілактика правопорушень та асоціальної поведінки серед дітей та молоді.

Організація та контроль за збереженням збалансованого харчування учнів.

Медико-психолого-педагогічний розвиток учнів (див. схеми 2,~3).

Сьогодні в школі є більш ніж достатньо прикладів та напрацювань, які переконують нас у перспективності проектно-технолопчної системи управління освітньою галуззю.

Ці приклади мають реальний вплив щодо значного збільшення числа навчальних кабінетів школи, збагачення змісту навчальної та виховної діяльності шляхом використання інноваційних педагогічних технологій, створення шкільного музею — важливої ланки навчальної та виховної діяльності школи, педагогізації навколишнього життя школярів шляхом формування різновікових загонів за місцем проживання. Кожна з вищезгаданих програм-модулів нині наповнюється реальним змістом, а проекти, над якими працює школа, справді життєздатні й дають можливість виконувати важливу мету управління — створювати умови для узгодження зовнішніх і внутрішніх цілей педагогів-виконавців.

Стає все більш очевидним, що пропонована система управління освітньою галуззю є модульно-рейтинговою і потребує розробки адекватного механізму її впровадження. За такої системи моніторинг розвитку освітньої галузі стає пріоритетом на всіх рівнях управлінської вертикалі. Тому протягом минулого та цього року ми ввели у практику своєї роботи цілу серію моніторингових досліджень (моніторингових карток) як первинної основи впровадження проектних модулів у життя.

З метою вивчення ефективності та результативності впровадження у практику школи нових форм управління навчально-виховним процесом, у школі створено систему діагностики та моніторингу результатів навчання та виховання учнів. Основна увага приділяється порівняльному аналізу результатів атестаційних робіт, тематичних та семестрових заліків, підсумкової державної атестації, участі у предметних олімпіадах, творчих конкурсах.

Під час здійснення внутрішньошкільного контролю для формування навчальних умінь учнів використовують якісні та кількісні характеристики навчального процесу, які узагальнюються в таблицях. Використовуються також графіки та діаграми, які відображають динаміку результатів і мають важливе значення для розуміння та оперативного врахування змін — стабілізації або зниження результативності навчально-виховної роботи в школі.

На основі даних аналізу та оцінювання ефективності навчальної роботи учнів, результатів роботи вчителів адміністрація вносить корективи в діяльність педагогічного колективу.


Розділ 2

Модель школи – Школи сприяння здоров’ю
Структура Школи сприяння здоров’ю


Методичний кабінет


Спортивні клуби, гуртки, секції
Класні керівники
Психолог

Молодіжне товариство «Колобчата»
Козацька республіка
УчителіШкола сприяння здоров'юБатьки, громадськість


Програма Школи сприяння здоров'ю
І.Перший період «Бережіть здоров'я змолоду»
1. І блок «Здорова дитина»

Шляхи профілактики шкідливих звичок та формування здорового способу життя в дітей

2. II блок «Здорова молодь»

Формування валеологічного світогляду та навичок ведення здорового способу життя


ІІ. Другий період «Здорова людина — здорове суспільство»
1.III блок «Здорова родина»

Організація родинного виховання як важливої ланки формування здорового способу життя

2. IV блок «Здорова нація»

Методичні основи педагогічного попередження шкідливих звичок, нездорового способу життя, асоціальної поведінки


План блоку «здорова дитина» Шляхи профілактики шкідливих звичок та формування здорового способу життя в дітей


№з/п

Зміст заходу

Класи

Дата

Орієнтовна форма проведення

1

У гарній поставі - відбиток краси і здоровя

1-4

Вересень

Бесіди, вправи для формування правильної постави

2

Їжа - джерело тепла, енергії, росту і здоровя

1-4

Жовтень

Бесіди

3

Фізичні вправи – шлях до здоровя

1-4

Протягом року

Бесіди

Практичні вправи4

Активний відпочинок на свіжому повітрі – запорука здоровя.

1-11

Протягом року

Бесіди.

Рухливі ігри

Спортивні змагання


5

Здоровя формується з дитинства

1-11

Протягом року

Бесіди. Читання літератури, Практичні вправи

6

У здоровому тілі – здоровий дух

1-11

Листопад - квітень

Спортивні свята, змагання

7

Здоровя – головний життєвий скарб

9-11

Грудень

Тренінг

8

Скажи наркотикам – ні!

8-11

Січень

Тренінг

9

Палити чи не палити?

9-11

Лютий

Диспут

10

Складаємо абетку здоровя

5-9

Вересень

ГТС

11

Їжа – джерело здоровя

5-9

Березень

Виховні години

12

Здоровя від …і до …

8-11

Травень

ГТС

13

СНІД: знати, щоб жити

9-11

Грудень

ГТСПлан блоку «Здорова молодь»

Формування валеологічного світогляду та навичок ведення здорового способу життя


№ з/п

Зміст роботи

Термін

проведенняХто проводить

Примітка

1

Лекція « Формування валеологічного світогляду та навичок здорового способу життя»

вересень

психолог
2

Обмін думками « Здоров‘я – головне

багатство. Що маю знати, щоб його зберегти»жовтень

класні керівники
3

Зустріч з працівниками ФАПу « Особиста гігієна хлопців та дівчат»

листопад

працівники ФАПу
4

Анкетування «Що ми знаємо про СНІД?»

грудень

психолог
5

Бесіда-роздум «Правильне харчування та здоровий сон – запорука міцного здоров‘я»

січень

вчитель біології
6

Гра-змагання «Загартування та фізичні вправи – необхідні умови здорового способу життя»

лютий

вчителі фізкультури
7

Рольова гра «Суд над шкідливими звичками»

березень

психолог

класні керівники


8

Свято здоров‘я «Ми – за здоровий спосіб життя»

квітень

психолог
9

Змагання з пішохідного туризму

травень

вчителі

фізкультуриПлан блоку «Здорова родина»

Організація родинного виховання як важливої ланки формування здорового способу життя
Вивчення стилю взаємовідносин учнів між собою, з учителями і батьками з питань здорового способу життя. Профілактика здорового способу життя.

(Класні керівники, медпрацівники).


2. Забезпечити валеологічну освіту батьків через педагогічний всеобуч: лекції, круглі столи, консультації, семінари, анкети, дні відкритих дверей у школі, зустрічі з медпрацівниками…

(Дирекція школи, психолог)

3.Батьківські збори із розглядом питань:

про режим дня школяра;

про дотримання правил техніки безпеки учнями і батьками ;

виховуємо власним прикладом (культура поведінки, шкідливі звички, конфліктні ситуації);

(Дирекція школи, класні керівники).

4.Анкета для учнів,вчителів і батьків

«Діагностика здорового способу життя»

(Психолог).

5.Діяльність військово-спортивного клубу «Козацька республіка» і робота пришкільного оздоровчого табору «Мрія» та участь батьків у їх діяльності.

(Педагог – організатор).

7. Оздоровлення дітей у сім’ї - сімейний відпочинок.

(Батьки).


План блоку «Здорова нація»

Методичні основи педагогічного попередження шкідливих звичок, нездорового способу життя, асоціальної поведінки
Враховуючи те, що втрата здоров`я серед молоді спричиняє загрозу самому існуванню нації, беручи до уваги основні тенденції в освіті, вимоги, що висуває суспільство і час, завдання, до виконання яких закликає держава, наш навчальний заклад спрямовує свою діяльність з попередження шкідливих звичок, нездорового способу життя, асоціальної поведінки учнів школи за такими напрямками:


  1. профілактична діяльність, зорієнтована на передавання знань від дорослого до дитини, що реалізується методом бесіди, консультації, лекції, де суб`єктом виступає класний керівник, вчитель-предметник, робітник медичної установи, представник громадської організації тощо.
  1. профілактична діяльність, зорієнтована на набуття і закріплення установок на здоровий спосіб життя і безпечну поведінку, що реалізується методом вільного спілкування підлітків між собою на уроках фізичної культури, сприяння просвітницькій прорграмі „рівний рівному”, годинах творчого спілкування, під час екскурсій, туристичних походів тощо.  1. профілактична діяльність, зорієнтована на розширення кількості суб`єктів виховного впливу шляхом активного залучення батьківського колективу до виховної діяльності через батьківські збори, індивідуальні бесіди, лекторії, круглі столи тощо.
  1. профілактична діяльність, зорієнтована на створення постійного виховного простору, в якому особистість дитини мимовільно зазнає виховного впливу, що сприяє духовному розвитку та підсвідомому засвоєнню принципів здорового способу життя, що реалізується методом поліпшення організації і якості проведення уроків, систематичного проведення тижнів спортивних ігор, днів здоров`я, рухливих ігор на перервах та фізкультхвилинок на уроках, позакласної спортивно-масової роботи; оформлення куточків здоров`я та безпеки життєдіяльності; створення відповідних санітарно-гігієнічних умов для навчання та виховання тощо.
  1. профілактична діяльність діагностичного характеру, що реалізується методом досліджень, ведення педагогічних спостережень, анкетувань, індивідуальних бесід, досліджень динаміки стану здоров`я, що забезпечує вивчення психофізіологічних особливостей дітей на певному етапі та в процесі розвитку особистості, діагностування та визначення напрямків подальшої превентивної діяльності.
  1. діяльність, зорієнтована на динаміку росту якості роботи з реалізації Програми розвитку національної мережі шкіл сприяння здоров`ю, що реалізується методом контролю за виконанням кожним педагогом соціально-гігієнічних, психофізіологічних і профілактичних рекомендацій щодо зміцнення та збереження здоров`я дітей; сприяння розробці і впровадженню в навчальний процес авторських програм з фізичної культури та валеології, які відповідають потребам психофізіологічного розвитку особистості дитини; організації семінарських занять з вивчення рекомендацій щодо санітарно-гігієнічних, психофізичних вимог до навчання; вивчення та впровадження всеукраїнського та міжнародного досвіду валеологічної освіти дітей та молоді; пропагування кращого досвіду роботи класних керівників з питань охорони та зміцнення здоров`я дітей тощо.

Зазначена сукупність методів та прийомів роботи з попередження шкідливих звичок, нездорового способу життя, асоціальної поведінки сприяє створенню сприятливих умов для отримання молоддю знань і формуванню у молоді навичок, необхідних для розвитку фізично та морально здорової особистості, забезпечує високу якість реалізації системи заходів правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, інформаційно-освітнього характеру, передбачених Програмою розвитку національної мережі шкіл сприяння здоров`ю.


Розділ 3

Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу у напрямі формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя

Організація навчання в школі

Організація навчання в школі здійснюється відповідно до Закону «Про освіту», Положення про загальноосвітній навчально-виховний заклад, Статуту школи. Режим роботи школи, розклад навчальних занять погоджені із районною санітарно-епідемічною станцією, головним санітарним лікарем району Д.П.Ступницьким. Дані матеріали розміщені у вестибюлі школи, в учительській кімнаті і є доступними для ознайомлення з ними не лише школярів, а й інших учасників навчально-виховного процесу. Тепловий режим в школі забезпечується котельнею, у якій встановлено два котли. Середня температура в класних кімнатах становить +17-22°С. Сталою є температура в комп'ютерному класі, в класних кімнатах 8-9 класів. Опалення котельні здійснюється вугіллям, яке поступає централізовано, але якість його бажає бути значно кращою. В школі дітям комфортно. Для учнів 1-2 класів створені ігрові куточки, в яких знаходиться все необхідне для організації дозвілля, розваг, ігор та відпочинку.

Освітлення класних приміщень та навчальних кабінетів відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. У всіх кабінетах знаходиться по чотири електролампочки потужність кожної становить 150 Вт. (Структура і режим роботи школи додається).Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал