«Роль географії у створенні візитної картки країни»Скачати 383.01 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації10.12.2016
Розмір383.01 Kb.
1   2   3

Тема 5. НТР — КРОК У МАЙБУТНЄ (6 годин)

62
Сутність НТР. Складові частини НТР. Наука як складова частина НТР. Проблеми створення технопарків.

§ 31. Підготувати повідомлення «Інформаційна революція».
63
Наукові дослідження в Україні.

Практикум. Проект «Пріоритетні наукові дослідження в Україні».

Повторити § 31. Підготувати повідомлення «Зелена революція».
64
Техніка, технології та виробництво в добу НТР.

§ 31-32. Провести дослідження наявності продукції з ГМО та екологічним знаком у торговельній мережі.
65
Біотехнологія та біоіндустрія. «Зелена» революція в сільському господарстві. Біотехнологічна революція в розвинених країнах.

Повторити § 31-32. Підготувати повідомлення «Інформаційна революція».
66
Управління як складова частина НТР. Міжнародний менеджмент. Маркетинг як приклад управління. Сутність «кібернетичної» революції. Інформаційний вибух.

§ 31. Підготувати матеріал до творчої роботи «Роль інформації в розвитку економіки країни».
67
Практикум. Творча робота «Роль інформації в розвитку економіки країни».

Повторити § 31-32. Підготувати презентацію «Найбільші ТНК світу».
Тема 6. СУЧАСНЕ СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО (8 годин)

68
Зародження, становлення та сутність світового господарства. Етапи формування світової економіки.

§33.
69
Міжнародний географічний поділ праці. Причини розвитку міжнародних економічних зв'язків. Форми міжнародних економічних відносин.

§35
70
Частини світового господарства: національна економіка, транснаціональні корпорації, інтеграційні угруповання, міжнародні економічні організації. Практикум. Практична робота «Аналіз показників індексу розвитку людського потенціалу (ІРЛП)».

§35. Завершити оформлення ПР.
71
Сучасні просторова та галузева структура світового господарства. Тенденції розвитку світового господарства.

§34.
72
Роль інтеграції в розвитку світового господарства. Міжнародна економічна інтеграція господарства.

§36.
73
Міжнародні економічні та геополітичні відносини, їх перебудова. Нові форми міжнародних економічних взаємовідносин. Пріоритети міжнародної торгівлі.

Опрацювати атеріали уроку. Повторити §36.
74
Практикум. Ділова гра «Географічне обгрунтування інвестиційного проекту».

Повторити §§ 33-36. Підготуватись до КР.
75
Контрольна робота.

Узагальнення знань за темами «НТР крок у майбутнє», «Сучасне світове господарство».

Повторити §§ 33-36.

КР

ТО7

Тема 7. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ПЕРЕДУМОВИ, ПРИЧИНИ, ІНСТРУМЕНТИ, НАСЛІДКИ (5 годин)

76
Сутність та основні ознаки процесу глобалізації сучасного світового господарства. Головні інструменти глобалізації.

§ 37. Підготувати матеріали до творчої роботи «Соціокультурна глобалізація».
77
Вплив глобалізації на світову економіку.

Опрацювати матеріали уроку та § 38. Продовжити підготовку до творчої роботи «Соціокультурна глобалізація».
78
Практикум. Творча робота «Соціокультурна глобалізація».

Повторити §§ 37-38.
79
Проблеми, спричинені глобалізацією. Перспективи подальшого розвитку глобалізації.

§ 39. Підготувати матеріали до ділової гри «Зустріч глобалістів та антиглобалістів».
80
Практикум. Ділова гра «Зустріч глобалістів та антиглобалістів».

Узагальнення знань за розділом «Глобалізація світового господарства: передумови, причини, інструменти, наслідки».

Повторити §§ 37-39.

ТО8

Тема 8. ГАЛУЗЕВИЙ СКЛАД СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА (28 годин)

81
Поняття галузевої структури світового господарства: макро-, мезо-, мікроструктура. Складові частини макроструктури. Особливості мікроструктури. Зміни галузевої структури світового господарства.

§40. Підготувати матеріа про мінеральні природні ресурси світу. Користуючись картами атласу визначте країни з найбільшими родовищами алмазів та руд кольорових металів (складіть таблицю).
82
Первинний сектор економіки. Гірничодобувна промисловість та її галузі. Найважливіші гірничодобувні райони.

§41.
83
Паливна промисловість. Географічні аспекти розвитку паливної промисловості, її склад, розміщення та динаміка.

Практикум. Практична робота «Складання характеристики вугільної промисловості світу».

§42. Опрацювати матеріали уроку. Підготувати повідомлення про сучасні джерела та шляхи вирішення Європою енергетичних питань.
84
Електроенергетика. Динаміка .виробництва електроенергії на різних типах електростанцій. Розміщення основних районів електроенергетики.

§43. За картами атласу порівняйте обсяги та структуру виробництва електроенергії в трьох країнах різних регіонів світу. Повідомте висновки.
85
Металургійний комплекс. Чорна металургія світу. Географічні зрушення в чорній металурги. Проблеми розвитку чорної металургії в Україні. Практикум. Практична робота «Побудова картосхеми розміщення основних районів електроенергетики, чорної й кольорової металургії».

§44. Розрахуйте та проаналізуйте обсяги видобутку залізної руди та виплавки сталі в Бразілії та США. Виявіть проблеми чорної металургії в Україні.
86
Кольорова металургія світу, її галузевий склад та особливості. Розміщення сировинної бази. Характерні риси кольорової металургії країн із різним рівнем розвитку. Головні райони кольорової металургії світу. Світова алюмінієва, мідна, свинцева, золоторудна промисловість

§44. Опишіть розташування кольорової металургії Польші. Поясніть її особливості.
87
Машинобудування — серцевина економіки. Особливості машинобудування та його галузевий склад. Зміни галузевої структури машинобудування в епоху НТР.

§45. ВЗ. Складіть список найвідоміших автомобільних компаній світу та міста їх штаб-квартир.
88
Світова електронна промисловість, її галузева та територіальна структура. Проблеми й перспективи виробництва конкурентоспроможної продукції в Україні.

Опрацювати матеріали уроку та §45. Складіть таблиці фірм і їх штаб-квартир , які виробляють телефони, телевіхори, холодильники, фотоапарати , МХП, які є в сім’ях учнів класу.
89
Практикум. Практична робота «Економіко-географічна характеристика важливих районів машинобудівної промисловості світу».

Узагальнення знань за темами «Глобалізація світового господарства» та «Галузевий склад світового господарства»

Повторити §§ 40-45.

ТО9

90
Хімічна промисловість світу, її галузева структура. Чинники розміщення підприємств хімічної промисловості. Географія гірничохімічної промисловості та основної хімії.

§46. За картами атласу визначте географію виробницта мінеральних добрив. Зробіть висновки. Продовжіть роботу по збиранню матеріалів про новітні види продукції хімічної, парфюмерної та мікробіологічної промисловості.
91
Виробництво полімерних матеріалів. Особливості світового виробництва пластмас, хімічних волокон, синтетичного каучуку. Міграція «брудних» хімічних виробництв.

§46. Напишіть роботу та презентацію до неї «Найновітніші види продукції хімічної промисловості».
92
Найновітніша хімічна продукція.

Практикум. Практична робота «Найновітніша хімічна продукція».

Повторити §46.
93
Лісовий комплекс світу.

§47.
94
Текстильна та швейна промисловість світу.

§48. Охарактеризуйте географію бавовняної промисловості світу.
95
Світове сільське господарство, його значення в економіці. Типи сільськогосподарського виробництва. Сільське господарство розвинених країн.

§49. Позначте на к/к країни з розвиненим сільським господарством.
96
Сільське господарство країн, що розвиваються, та постсоціалістичних країн.

§49. За картами атласу схарактеризуйте географію виробництва вівса, проса та сорго, гречки у світі.
97
Рослинництво світу. Географія вирощування найважливіших зернових культур.

§50.
98
Рослинництво світу. Географія вирощування найважливіших технічних, тонізуючих, плодових і ягідних культур.

§50.
99
Тваринництво світу. Структура галузі. Тваринницькі райони світу. Відмінності тваринництва в країнах із різним рівнем розвитку та різними соціальними умовами.

§51.
100
Рибальство як один із видів природокористування. Географія морського рибальства. Аквакультура та марікультура. Китобійний промисел.

Узагальнення знань за темами «Глобалізація світового господарства» та «Галузевий склад світового господарства»

Повторити §§46-51.

ТО10

101
Третинний сектор економіки, його склад: транспортні послуги, туризм, інженерно-технічні послуги, консалтинг, лізинг, інформаційні послуги, фінансові послуги, світова торгівля.

Опрацювати матеріали уроку. Розпочніть збирати інформацію про один з рекреаційних об’єктів своєї місцевості.
102
Транспортна інфраструктура: склад, динаміка розвитку світової транспортної мережі.

§52. Прокладіть маршрут експортування зерна з України до Південної Кореї.
103
Транспортні коридори Європи й місце України в них. Нові види рухомого складу.

Практикум. Практична робота «Порівняльна характеристика Суецького й Панамського каналів».

§52. Завершити оформлення ПР.
104
Міжнародний туризм. Типологія туризму та чинники, що визначають туристичну активність. Нові види туризму.

Практикум. Практична робота «Складання картосхеми "Види міжнародного туризму"».

§55. Підготуйте презентацію чи буклет одного з туристичних регіонів світу.
105
Класифікація туристичних районів. Динаміка та тенденції розвитку туризму в Україні.

Практикум. Практична робота «Презентація одного з туристичних регіонів світу».

§55. Підготуйте повідомлення про світову фінансову кризу 2008 року.
106
Світова торгівля, її динаміка та структура. Міжнародні торговельно-економічні організації.

§56. Підготуйте повідомлення про СОТ та її діяльність.
107
Світовий фінансовий ринок і світові фінансові центри. Географія світового руху капіталів.

§57. Складіть таблицю «Переваги та недооліки вивозу капіталу».
108
Узагальнення знань за темою «Галузевий склад світового господарства»

Повторити §§ 40-57.

ТО11

Розділ II. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ СВІТУ (67 годин)

109
Сучасні підходи до виокремлення регіонів світу.

§58.
Тема 1. ГЕОГРАФІЧНИЙ НАРИС ПРО ЄВРОПУ

110
Географічні особливості Європи. Європа – територіальний інтеграційний комплекс. Загострення міжнаціональних проблем.

§59. Опрацювати матеріали уроку.
111
Зрушення в енергоспоживанні Європи. Нові проекти.

Практикум. Семінар «Проблеми забезпечення Європи енергоносіями».

§59. Опрацювати матеріали уроку.
112
Господарство Європи. Нові проекти розвитку-транспортної системи. Технопарки й технополіси Західної Європи.

§59. Опрацювати матеріали уроку.
113
Німеччина.

§59. Опрацювати матеріали уроку.
114
Франція.

§59. Опрацювати матеріали уроку.
115
Велика Британія.

§59. Опрацювати матеріали уроку.
116
Малі розвинені держави Західної Європи – Бельгія, Нідерланди, Швейцарія.

§59. Опрацювати матеріали уроку.
117
Загальна характеристика країн Північної Європи.

§60.
118
Особливості господарства країн Північної Європи.

Узагальнення знань за темою «Географічний нарис про Європу».

§60. Повторити §59.

ТО12

119
Загальна характеристика країн Південної Європи.

§61.
120
Італія.

Опрацювати матеріали уроку та матеріали§61.
121
Іспанія, Португалія, Греція.

Опрацювати матеріали уроку та матеріали§61. Підготуватись до семінару «Держави-карлики Європи».
122
Держави-карлики Європи.

Практикум. Семінар «Держави-карлики Європи».

Повторити §§59-61.
123
Загальна характеристика країн Східної Європи.

§62.
124
Країни Балтіі.

Опрацювати матеріали уроку та матеріали§62.
125
Польща.

Опрацювати матеріали уроку та матеріали§62.
126
Угорщина та Румунія.

Опрацювати матеріали уроку та матеріали§62.
127
Чехія, Болгарія та Словенія.

Опрацювати матеріали уроку та матеріали§62.
128
Молдова й Білорусь.

Опрацювати матеріали уроку та матеріали§62.
129
Росія.

Опрацювати матеріали уроку та матеріали§62.
130
Узагальнення знань за темою «Географічний нарис про Європу».

Повторити §§ 59-62.

ТО13Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал