«Роль географії у створенні візитної картки країни»Скачати 383.01 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації10.12.2016
Розмір383.01 Kb.
  1   2   3
ГЕОГРАФІЯ

10 КЛАС

(175 годин, 5 годин на тиждень)


Дата

Зміст уроку

Домашнє завдання

Прим.

ВСТУП (7 годин)

1
Зародження географії. Вивчення простору поверхні планети. Сучасна географія — простір, час і взаємодія. Предмет і об'скти дослідження економічної та соціально-економічної географії.

§1. Підготувати матеріал для проведення телемосту на тему «Роль географії у створенні візитної картки країни».
2
Методи географічних досліджень. Теоретичні дослідження.

§2. Підготувати повідомлення «Джерела географічних знань».
3
Джерела географічних знань. Система географічних знань.

§3. Підготувати презентацію «Економічна географія в особистостях».
4
Розвиток економічної та соціальної географії у світі. Національні економіко-географічні школи.

§4. Підготувати повідомлення «Актуальні географічні дослідження»
5
Практикум. Круглий стіл «Нові напрямки досліджень сучасної географії».

Повторити §§1-4. Підготуватися до телемосту на тему «Роль географії у формуванні візитної картки країни».
6
Практикум. Практична робота «Роль географії у формуванні візитної картки країни».

Повторити §§1-4. Підготувати реферат «Географічні інформаційні системи»
7
Практикум. Семінар «Географічні інформаційні, системи».

Узагальнення за розділом «Вступ».

Повторити §§1-4. Підготувати повідомлення «Політична географія»

ТО1

Розділ І. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ (101 год)

Тема 1. ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ (14 годин)

8
Політична карта світу.

§5. Підготувати повідомлення «Монархії: історія й сучасність».
9
Державний устрій; форми правління, адміністративно-територіальний поділ. Історичний адміністративно-територіальний поділ, його особливості та вплив на сучасність.

§6. Підготувати повідомлення «Злет і падіння імперій».
10
Столиці держав, їх роль у житті країн. Перенесення столиць.

§8. Підготувати повідомлення «Київ — мати міст руських».
11
Етапи формування сучасної політичної карти світу. Якісні та кількісні зміни, які відбулися на політичній карті світу останнім часом.

§9. Підготувати повідомлення «Різноманіття країн».
12
Показники рівня розвитку країн. Типологія держав.

§10. Підготувати матеріали до практичної роботи «Аналіз політичної карти регіону»
13
Практикум. Практична робота «Аналіз політичної карти регіону».

Повторити § 9-10.
14
Геополітика. Основні геополітичні чинники. Політико-географічне положення.

§12. Підготувати матеріали до практичної роботи «Характеристика політико-географічного положення регіону».
15
Практикум. Практична робота «Характеристика політико-географічного положення регіону».

Повторити §12. Підготувати повідомлення «ПГП України».
16
Геополітичні інтереси України.

Практикум. Практична робота «Позначення на контурній карті зон життєво важливих інтересів України, їх аналіз».

Повторити §12. Підготувати матеріали для проекту «Я — миротворець».
17
Геополітичні зрушення на карті світу. Явища сепаратизму, невизнані країни. Збройні і конфлікти, причини їх виникнення.

§ 7,12. Підготувати матеріали до семінару «Зони етнічного конфлікту. Проблеми врегулювання».
18
Практикум. Захист проекту «Я — миротворець». Сучасні геополітичні зрушення на політичній карті.

§ 7,12. Підготувати матеріали до семінару «Зони етнічного конфлікту. Проблеми врегулювання».
19
Практикум. Етнічні конфлікти. Семінар «Зони етнічних конфліктів. Проблеми врегулювання».

Повторити §7,12. Підготувати презентацію «Спеціальні установи ООН».
20
Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Роль міжнародних і організацій у врегулюванні конфліктів.

§11.
21
Узагальнення знань за темою «Політична карта світу».

Повторити §§5-12.

ТО2

Тема 2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЛАНЕТА ДЖЕРЕЛО ЖИТТЯ ЛЮДСТВА (19 годин)

22
Світові природні ресурси, їх класифікація. Ресурсозабезпеченість. Природокористування.

§ 13. Підготувати матеріали до творчої роботи «Створення картографічної моделі світового експорту та імпорту паливно- енергетичних ресурсів».
23
Практикум. Практична робота «Оцінка ресурсозабезпеченості країн і регіонів світу».

Повторити §13.
24
Мінеральні природні ресурси. Географія паливних ресурсів.

Практикум. Творча робота «Створення картографічної моделі світового експорту та імпорту паливно-енергетичних ресурсів».

§14. Підготувати повідомлення «Розвиток людства й метали».
25
Закономірності поширення металевих (рудних) корисних копалин світу.

§14.
26
Ресурси Світового океану.

§15. Підготуватися до тренінгу «Проблема енергетики та енергозбереження».
27
Практикум. Інтерактивний екологічний тренінг «Проблема енергетики та енергозбереження».

Повторити §14-15. Підготувати повідомлення «Ґрунт — особливе природне тіло».
28
Унікальність земельних ресурсів. Земельний фонд світу.

Практикум. Практична робота «Аналіз структури світового земельного фонду».

§16. Підготувати повідомлення «Чорнозем – багатство України».
29
Деградація земельних ресурсів. Проблеми відновлення грунтів.

§16. Підготувати повідомлення «Вода – унікальне природне утворення».
30
Вода – унікальне природне утворення. Водозабезпеченість регіонів і країн. Структура водоспоживання світу та України. Водосховища світу.

§ 17. Скласти проект «Транспортування айсбергів з Антарктиди».
31
Використання водних ресурсів. Опріснення солоної води. Перспективи використання льодовиків. Гідроенергетичний потенціал світу.

Узагальнення знань.

§17. Підготувати повідомлення «Ліси – легені планети».

ТО3

32
Ліси – «легені» планети. Функції та значення лісів. Географія лісових ресурсів.

§18. Підготуватися до дискусії «Ліси потребують допомоги».
33
Практикум. Дискусія «Ліси потребують допомоги».

Повторити §18. Підготувати повідомлення «Походження культурних рослин».
34
Біологічні ресурси Землі, їх складові частини та географія.

§19. Підготувати повідомлення «Використання сонячної та вітрової енергії».
35
Кліматичні ресурси, їхній, склад.

§20. Підготувати презентацію «Естетична цінність ландшафтів».
36
Рекреаційні ресурси світу.

Практикум. Практична робота «Позначення на контурній карті найбільших рекреаційних зон світу».

§21. Підготувати матеріали до каталогу культурно- історичних об'єктів свого краю.
37
Культурно-історичні об'єкти свого краю.

Практикум. Практична робота «Складання каталогу культурно-історичних об'єктів свого краю».

Повторити §19. Підготувати матеріали до проекту «Збереження Чорного й Азовського морів».
38
Вплив людини на природу. Заходи щодо збереження та відновлення природи

§19,22. Підготувати матеріали до проекту «Збереження Чорного й Азовського морів».
39
Практикум. Захист проекту «Збереження Чорного й Азовського морів».

Повторити §13-22.
40
Узагальнення знань за темою «Природно-ресурсний потенціал планети – джерело життя людства».

Повторити §13-22.

ТО4

Тема 3. ЛЮДСТВО — ТВОРЕЦЬ НООСФЕРИ (6 годин)

41
Людина — біосоціальний вид. Особливості впливу людини на географічну оболонку. Посилення впливу людини на природу в добу НТР

§23. Підготувати презентацію «Антропогенні ландшафти».
42
Агроландшафти, техногенні ландшафти, урбанізовані території

§24. Підготувати постер «Ландшафт, який хочеться зберегти».
43
Шляхи оптимізації техногенного обміну речовин.

Практикум. Захист проекту «Екологічний будинок»

§24. Підготувати матеріали до ділової гри «Оцінка стану ландшафтів».
44
Естетичні ландшафти.

Практикум. Презентація постера «Ландшафт, який хочеться зберегти»

Повторити §23-24. Підготувати матеріали до проекту «Екологічний будинок».
45
Техногенні аварії та їх наслідки.

Практикум. Ділова гра «Оцінка стану ландшафтів (екологічна, санітарно-гігієнічна, естетична, рекреаційна)».

Повторити §23-24.
46
Практикум. Творча робота «Роль ландшафту в становленні духовності народу України».

Узагальнення знань за темою «Людство – творець ноосфери».

Повторити §23-24. Підготувати повідомлення «Демографічна криза в Україні».

ТО5

Тема 4. ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ (15 годин)

47
Предмет вивчення географії населення. Кількість.населення світу та його відтворення. Демографічні процеси. Головні чинники природного руху населення.

§25. Підготувати повідомлення «Теорія Т.Мальтуса».
48
Головні чинники природного руху населення. Сучасна картина розселення населення світу.

Практикум. Практична робота «Аналіз динаміки населення основних регіонів світу».

§26. Побудувати статево-вікові піраміди для країн із різним типом відтворення.
49
Концепції демографічного переходу. Сутність і причини демографічного вибуху та демографічної кризи. Проблеми демографічного розвитку України та світу.

§26. Підготувати повідомлення «"Відплив мізків": причини і наслідки».
50
Статево-вікова та сімейна структура населення.

Практикум. Практична робота «Аналіз статево-вікових пірамід країн різних типів вікової структури населення».

§26. Підготуватися до практичної роботи «Екологічні біженці: чи варто їх приймати?».
51
Механічний рух населення.

Практикум. Дискусія «Екологічні біженці: чи варто їх приймати?»

§26.
52
Зовнішні міграції.

Практикум. Практична робота «Складання картосхеми сучасних шляхів міграції населення світу».

Повторити §25-26. Підготувати повідомлення «Планування сім'ї».
53
Демографічна політика. Планування сім'ї як складова частина демографічної політики. Міграційна політика.

§26. Підготувати матеріали щодо демографічної та міграційної політики.
54
Практикум. Творча робота «Розробка сценарію заходів демографічної або міграційної політики у своїй місцевості або в одній із країн світу».

Повторити §26. Підготувати повідомлення «Строкатий світ».
55
Расова структура населення. Расова дискримінація та її форми в країнах свіїу.

§27.
56
Етнічна мозаїка світу. Типи етнічних спільнот. Лінгвістична класифікація народів. Між етнічні проблеми, шляхи їх розв'язання.

§27. Підготувати повідомлення «Релігія та економіка».
57
Географія релігій. Міжконфесійні проблеми та взаємодії в країнах світу.

§28. Підготувати презентацію «Професії майбутнього».
58
Трудові ресурси. Економічно активне населення. Безробіття.

§29. Підготувати повідомлення «Природні умови й сільські поселення».
59
Система розселення населення світу. Географія сільського розселення. Класифікація сільських поселень.

§30. Підготувати презентацію «Хмарочоси».
60
Географія міського розселення. Урбанізація.

§30. Підготувати матеріал до семінару «Людина на планеті».
61
Практикум. Практична робота «Побудова картограми "Урбанізованість країн світу"».

Узагальнення знань за темою «Географія населення».

Повторити §§25-30.

ТО6


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал