«Робиш добро не кайся, робиш зло зла сподівайся»Скачати 180.42 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір180.42 Kb.
ВІДПОВІДІ

2016

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання для ІІ (районного, міського) етапу

ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика

5 клас

 1. Напишіть творчу роботу на тему «Робиш добро - не кайся, робиш зло – зла сподівайся».

(12 балів)


 1. Знайдіть і підкресліть у реченнях підмет і присудок. Укажіть, якими частинами мови вони виражені. Зробіть повний синтаксичний розбір виділеного речення (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції).

Море (іменник) дедалі втрачало (дієслово)спокій. Чайки(іменник) – передвісники (іменник)бурі. Вони (займенник) знімалися (дієслово)з одиноких скель, припадали (дієслово)грудьми до хвилі й плакали (дієслово)над морем. Брили (іменник)зеленуватої води непомітно підкрадалися (дієслово) до берега, падали (дієслово) на пісок і розбивалися (дієслово)(За М.Коцюбинським).

Море (іменник) дедалі (прислівник) втрачало (дієслово)спокій (іменник).

(Речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне, поширене, неускладнене).


 1. балів)
 1. Запишіть правильно слова, поставивши, де потрібно, пропущені букви на місці крапок.

Пр…краса, печ…во, молод…ю, радіс…тю, пр…мудрий, пі…ти, е…замен, Микола…вна, облич…чя, Андрі…м, ро…чин, дал…чінь,

Відповідь. Прикраса, печиво, молоддю, радістю, премудрий, піти, екзамен, Миколаївна, обличчя, Андрієм, розчин, далечінь.

( 6 балів)


 1. Випишіть тільки ті попарно записані словосполучення, які є синонімічними:

Приїзд брата – приїзд до брата; тиха ніч – темна ніч; заповіт матері – материн заповіт; творчий настрій – настрій творити; ясне небо – похмуре небо; виховувати дітей – виховання дітей; щедра осінь – золота осінь; розгорнути книгу – прочитати книгу.

(3 бали)

Відповідь. Заповіт матері – материн заповіт; творчий настрій – настрій творити; виховувати дітей – виховання дітей.

Усього - 31 бал

ВІДПОВІДІ

2016

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання для ІІ (районного, міського) етапу ХVІІ Міжнародного конкурсу

з української мови ім. П. Яцика
6 клас


 1. Складіть казку на лінгвістичну тему «Відмінки іменників».

(12 балів)


 1. Запишіть слова, уставляючи, де потрібно, м’який знак.

Радіс...т..., промін...чик, міл...йон, Ул...янон...ці, учител...с...кий, щас...тя, століт..., кобзар..., шіст...надцят..., посун...ся, л...он, мен...ший, чотир...ма, киц...ка, Натал...ка.

Відповідь. Радість, промінчик, мільйон, Уляноньці, учительський, щастя, століть, кобзар, шістнадцять, посунься, льон, менший, чотирма, кицька, Наталка.
(5 балів)

 1. Від поданих іменників утворіть прикметники, підкресліть приголосні, що чергуються.

Товариш, чех, Кавказ, торік, студент, вранці, вік, Криворіжжя, віск, простити.

Відповідь. Товариш – товариський, чех – чеський, Кавказ – кавказький, торік – торішній, студент – студентський, вранці – вранішній, вік – вічний, Криворіжжя – криворізький, віск – вощаний, простити – прощений.

(5 балів)

4. Перепишіть прислів'я, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки та поставлені в потрібній формі слова. Поясніть, якими є подані в довідці слова (історизми чи архаїзми).

1. Не міряй усіх на свій ... . 2. Найкраща хата крита, а ... — шита. 3. Молодому тепліше в сорочці, ніж старому в ... . 4. Причепився, як пан за ... . 5. Руки на ... — горобців не рахуй. 6. ... — на базар, кутя — на покуття.Довідка. Каптан, чепіги, свита, аршин, подушне, узвар.

7 балів

Відповідь. 1. Не міряй усіх на свій аршин. 2. Найкраща хата крита, а свита — шита. 3. Молодому тепліше в сорочці, ніж старому в каптані. 4. Причепився, як пан за подушне. 5. Руки на чепіги – горобців не рахуй. 6. Узвар – на базар, кутя – на покуття.

Подані в довідці слова – історизми.
Усього - 29 балів

ВІДПОВІДІ

2016

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання для ІІ (районного, міського) етапу ХVІІ Міжнародного конкурсу

з української мови ім. П. Яцика
7 клас


 1. Напишіть твір-роздум на тему «Чи кожна людина може стати видатною?»

(12 балів)


 1. Перепишіть речення, розставте в ньому розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції, зробіть морфологічний розбір виділеного слова).


Прикм. ім. займ. ім. спол. ім. присл. дієсл. прийм. займ.

Рідний краю, мої думки і мрії завжди залишаться з тобою!(Речення розповідне, окличне, просте, двоскладне, поширене, ускладнене)

Залишатьсядієслово особове, що зроблять?, початкова ф. залишатися, доконаний вид, неперехідне, дійсного способу, майб. ч., 3 ос. мн., ІІ дієвідм., присудок.

 1. балів)

 1. Виберіть із дужок правильний варіант прийменника.

Острів (у, в) океані; соняшники (у, в) цвіту; купали (у, в) воді; дивитися (зі, з, із) любов’ю; стукати (в, у, уві) вікно; груші (і, й) яблука.

Відповідь. Острів в океані; соняшники у цвіту; купали у воді; дивитися з любов’ю; стукати у вікно; груші і яблука.

 1. бали)

 1. До іншомовних слів доберіть українські відповідники.

Міграція, аплодисменти, толерантність, дезертир, баланс, апатія, лауреат, резерв, імідж, бібліотека.

Відповідь. Міграція – переселення, аплодисменти – оплески, толерантність – терпимість, дезертир – зрадник, утікач; баланс – рівновага, апатія – байдужість, лауреат – переможець, резерв – запас, імідж – образ, бібліотека – книгозбірня.

(5 балів)
Усього – 30 балів

ВІДПОВІДІ

2016

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання для ІІ (районного, міського) етапу ХVІІ Міжнародного конкурсу

з української мови ім. П. Яцика

8 клас

 1. Напишіть твір дискусійного характеру на тему «Що означає жити красиво».

 1. балів)
 1. Запишіть речення, уставляючи пропущені букви та розділові знаки. Укажіть, якими членами речення виступають інфінітиви. Зробіть повний синтаксичний розбір виділеного речення (підкресліть усі члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції).


Відповідь.1. Нарешті настав час розлучатись (означення) (О.Довженко). 2. Незабаром після дощу прибігли в ліс діти збирати (обставина) гриби (О. Іваненко). 3. Море перепливти (підмет) – не поле перейти(присудок) (Нар. тв.). 4. Буду я навчатись (присудок) мови золотої у трави-веснянки, у гори крутої (А. Малишко).

Присл. дієсл. займ. прикмет. ім. дієсл.

Нарешті настав такий непростий час розлучатись (О.Довженко).

(Речення розповідне, неокличне, просте, двоскладне, повне, поширене, неускладнене).

 1. балів)
 1. Утворіть прикметники від географічних назв.

Мекка, Бахмач, Семигори, Гостролуччя, Новосілки-на-Дніпрі, Севастополь, Ла-Манш, П’ятихатки.

Відповідь. Мекка – меккський, Бахмач – бахмацький, Семигори – семигірський, Гостролуччя – гостролучанський, гостролуцький; Новосілки-на-Дніпрі – новосілківський-на-Дніпрі, Севастополь – севастопольський, Ла-Манш – ла-маншський, П’ятихатки – п’ятихатківський.

(4 бали)

4. Від поданих іменників утворіть форми родового відмінка однини. Поясніть паралельні форми деяких іменників.
Вербняк, Мороз, Рим, Широкий Ряд, Іртиш, атом, катода, асфальт, пісок, хор, алмаз, барвінок, завод, ячмінь, інститут, абзац, гнів, імпульс, листопад, фейлетон, баскетбол, вальс, рукопис, млин.

Відповідь. Вербняку, Мороза, Рима (місто), Риму (держава), Широкого Ряду, Іртиша, атома, катода, асфальту, піску, хору, алмазу (речовина), алмаза (окремий кристал), барвінку, заводу, ячменю, інституту, абзацу, гніву, імпульсу, листопада (місяць), листопаду (явище), фейлетону, баскетболу, вальсу, рукопису, млина.

(8 балів)

Усього- 34 бали

ВІДПОВІДІ

2016

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання для ІІ (районного, міського) етапу

ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика

9 клас 1. Напишіть твір-роздум на тему «Світ – море, тож будуй свій човен із добрих діл, щоб не розбився» (Рудакі).

(12 балів)

2. Запишіть речення, розставте розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням, зробіть морфологічний розбір виділеного слова).

Ім. дієсл. присл. спол. присл. дієсл. прийм. ім.

Мороз прилине, синьо і прозоро розвісить скрізь іній

прикм. ім. спол. прийм. ім. прикм. ім. займ.

сивий дим; і на шибках дивнії узори він

дієсл. ім. займ.

намалює генієм своїм.

[ ]; і [ ]


Речення розповідне, неокличне, стверджувальне, складне, сполучникове, складносурядне, складається з двох частин, між якими сурядний зв’язок, виражений єднальним сполучником і; ставиться крапка з комою.

1. Мороз прилине, синьо і прозоро розвісить скрізь інею сивий дим... – двоскладне, поширене, повне, ускладнене однорідними присудками та обставинами.

2. ...на шибках невидані узори він намалює генієм своїм – двоскладне, повне, поширене, неускладнене.

Мороз – іменник, відповідає на пит.що?, загальна назва, назва неістоти, конкретна назва; іменник чоловічого роду, ІІ відміни, твердої групи, в називному відмінку однини, підмет.

(10 балів)

 1. Запишіть цифри словами.

До 478 додати 6; від 5 115 364 відняти 11; від 1 655 відняти 4; скільки разів 15 міститься в 945; 50-річчя.

Відповідь

До чотирьохсот сімдесяти восьми додати шість; від п’яти мільйонів ста п’ятнадцяти тисяч трьохсот шістдесяти чотирьох відняти одинадцять; від однієї тисячі шестисот п’ятдесяти п’яти відняти чотири; скільки разів п’ятнадцять міститься в дев’ятистах сорока п’яти; п’ятдесятиріччя.

 1. балів)

4. Прочитайте. З’ясуйте, у яких реченнях дієприслівникові звороти вжиті неправильно. Відредагуйте речення і запишіть.

1. Читаючи вірші Шевченка, серце сповнюється болем.

2. Повернувшись додому, у мене знову з’явився добрий настрій.

3. Прочитавши поему «Енеїда», мене найбільше вразив образ Енея.

4. На людей дивлячись, і себе побачиш.

5. Сидячи біля столу, я читав книжки.

7. Смеркаючи, ми, утомлені й задоволені, поверталися додому.

Відповідь. Дієприслівникові звороти вжиті неправильно у 1, 2, 3, 7 реченнях.

1. Коли читаєш вірші Шевченка, серце сповнюється болем.

2. Коли я повернувся додому, у мене знову з’явився добрий настрій.

3. У поемі «Енеїда» мене найбільше вразив образ Енея.

4. Коли смеркало, ми, утомлені й задоволені, поверталися додому.

(4 бали)

Усього – 31 бал

ВІДПОВІДІ

2016

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання для ІІ (районного, міського) етапу

ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика

10 клас

1. Напишіть твір-роздум на тему «Гідність – це честь, яка має право на гордість», використавши різні види складних речень. Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі докази, які найкраще аргументуватимуть ваші міркування. Дотримуйтеся публіцистичного стилю.


 1. балів)


2. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки, побудуйте його структурну схему, зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням).

Ім. займ. частка дієсл. дієсл. сполуч. займ. дієсл. спол.Сінокіс ніхто не міг поділити, бо кожен боявсь, що

займ. дієсл. спол ім. присл. прийм. ім. ім.йому припаде та третина якраз на коліні Десни,

займ. присл. дієсл. присл. прикм. ім.яку щороку ріже нещадно весняна вода.
Чому? Чого? яка?
[ ], бо (… ), що (… ), (яку)
Речення розповідне, неокличне, стверджувальне, складне, сполучникове, з кількома підрядними з послідовною підрядністю.


 1. Сінокіс ніхто не міг поділити … – головне, двоскладне, поширене, повне, неускладнене.

 2. бо кожен боявсь – підрядне причини, двоскладне, непоширене, повне, неускладнене..

 3. що йому припаде та третина якраз на коліні Десни – підрядне з’ясувальне, двоскладне, поширене, повне, неускладнене.

 4. яку щороку ріже нещадно весняна вода – підрядне означальне, двоскладне, поширене, повне, неускладнене.


Третина – іменник, що?, назва неістоти, загальна назва, конкретна назва; І відміна, тверда група, жін. р., у називному відмінку однини, підмет.

(10 балів)

3. Запишіть слова, знявши риски.

Загально/освітній, мовно/літературний, пів/хліба, україно/мовний, всесвітньо/історичний, важко/доступний, народно/визвольний, західно/європейський, механо/гідравлічний, пів/Львова, аби/хто, хтозна/в/кого, бозна/який, без/упину, всього/на/всього, с/покон/віків, до/речі, з/давніх/давен, по/між, що/до.(5 балів)

Відповідь. Загальноосвітній, мовно-літературний, півхліба, україномовний, всесвітньо-історичний, важкодоступний, народно-визвольний, західноєвропейський, механогідравлічний, пів-Львова, абихто, хтозна в кого, бозна-який, без упину, всього-на-всього, споконвіків, до речі, з давніх-давен, поміж, щодо.

4. Поясніть складні випадки слововживання за допомогою мінімальних контекстів або тлумачень.

Витікати – випливати. Гармонійний – гармонічний. Гуманізм – гуманність. Загальноприйнятний – загальноприйнятий. Диференційний – диференціальний.(5 балів)

Відповідь.

Витікати (фіз. литися) – випливати (бути висновком).

Гармонійний (досконалий, злагоджений, без напруги: характери, розвиток особистості, кольори) – гармонічний (муз. термін).

Гуманізм 1) ідейна течія епохи Відродження; 2) світогляд, пройнятий любов’ю до людини – гуманність (людяність: лікаря, вихователя).

Загальноприйнятний (раціональний, з яким можна погодитися) – загальноприйнятий (узвичаєний, обов’язковий до виконання).

Диференційний (розрізнювальний) – диференціальний (рівняння з математики).

5. Подані іменники запишіть у формі родового відмінка множини. Де можливо, утворіть паралельні форми.

Гора, круча, межа, буря, легені, кулька, будка, поверхня, читальня, вітальня, сосна, маска, губи, війна, каска,(5 балів)

Відповідь. Гір, круч, меж, бур, легень (легенів), кульок, будок, поверхонь, читалень, віталень, сосон (сосен), масок, губ (губів), ), воєн (війн), касок.
Усього – 37 балів

ВІДПОВІДІ

2016

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

Завдання для ІІ (районного, міського) етапу

ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика

11 клас


 1. Продовжте думку Н. Зубицької, висловивши власні міркування щодо твердження „Мова об’єднує, і мудрі люди знали це ще за часів старожитніх, знають і сьогодні. Виступи проти державної мови можна розцінювати як намагання привести до хаосу, нашкодити нації, поруйнувати її”.

Викладіть Ваш погляд на цю проблему. Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі докази, які найкраще аргументуватимуть ваші міркування. Проілюструйте ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, назвіть художній образ, який допомагає розкрити проблему, наведіть цитату із твору тощо), історичні факти або випадки з життя.

(12 балів) 1. Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний розбір (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням, зробіть морфологічний розбір виділеного слова).

Присл. присл. дієсл. спол. прикм. ім. частка займ. присл.Треба глибоко розуміти, що художня мова тільки та невичерпно

прикм. спол. прикм займ. дієсл. займ. прикм. ім. займ.

багата й гарна, яка виплекана твоїм рідним народом, яка

дієсл. прийм. прикм. ім. займ. присл. частка

живиться із народного джерела, що ніколи не

дієсл.

замулюється (Петро Панч).

 

що? яка? яка? якого?


[ ], що ( ), (яка …), (яка … ), (що …).
Речення розповідне, неокличне; складне, сполучникове, складнопідрядне, з кількома підрядними, з підрядністю змішаного типу (з послідовною підрядністю та однорідною супідрядністю).
1.Треба глибоко розуміти... – головне, односкладне, безособове, поширене, повне, неускладнене.

2. ...що художня мова тільки та невичерпно багата й гарна... – двоскладне, поширене, ускладнене однорідними присудками, повне.

3....яка виплекана твоїм рідним народом... – двоскладне, поширене, неускладнене, повне.

4. ...яка живиться із народного джерела... – двоскладне, поширене, неускладнене, повне.

5. ...що ніколи не замулюється – двоскладне, поширене, повне, неускладнене.

Замулюється – дієслово, особова ф., поч. ф. замулюватися, недоконаного виду, неперехідне, дійсний спосіб, теперішній час, 3 особа, однина, І дієвідміна, присудок.

(10 балів)
3. Знайдіть і виправте помилки у написанні складних слів.

Суспільнокорисний, навчальновиховний, кінець-кінцем, всесвітньо-історичний, національно визвольний, якравоосвітлений, червоногарячий, всесвітньо-відомий, ломикамінь, пів’Європи, вічно зелений, любимене (рослина), австро-угорський, на віки-вічні, південно-американський, західно-північний, м'ясо-консервний, глухонімий, одним-одна, темно-шкірий, темно-зелений, івано-франківець, людино день, сам-на-сам.(6 балів)

Відповідь: суспільно корисний, навчально-виховний, кінець кінцем, всесвітньо-історичний, національно-визвольний, яскраво-освітлений, червоногарячий, всесвітньо відомий, ломикамінь, пів-Європи, вічнозелений, люби-мене (рослина), австро-угорський, на віки вічні, південноамериканський, західно-північний, м'ясоконсервний, глухонімий, одним одна, темношкірий, темно-зелений, іванофранківець, людино-день, сам на сам.


4. Знайдіть помилки в побудові словосполучень, виправте їх. Які норми літературної мови порушено?

У значній мірі, діючі норми, тяжка біль, смачне салямі, пробачте мене, перевернути сторінку, зрадити принципам, зробити зо зла, воїни Збройних Сил України, реальна дійсність.(5 балів)

Відповідь. У значній мірі (значною мірою, граматична), діючі норми (чинні норми, лексична), тяжка біль (тяжкий біль, граматична), смачне салямі (смачна салямі, граматична), пробачте мене (пробачте мені, граматична) , перевернути сторінку (перегорнути сторінку, лексична), зрадити принципам (зрадити принципи, граматична), зробити зо зла (зробити зозла, орфографічна), воїни Збройних Сил України (солдати Збройних сил України, стилістична, орфографічна ), реальна дійсність (реальність, стилістична).
5. Від поданих іменників чоловічого роду суфіксальним способом утворіть іменники-назви осіб жіночої статі. Чи однакову справу роблять названі особи? Яку функцію виконує суфікс?

Швець, друкар, машиніст, стюард.(4 бали)

Відповідь. Швець – швачка (швець шиє і лагодить взуття, швачка - кравчиня)

Друкар – друкарка (друкар – той, хто працює у друкарні, друкарка – жінка, яка працює на друкарській машинці). Машиніст – машиністка (машиніст – робітник, який керує машиною; залізничник; машиністка – те саме, що й друкарка).Стюард – стюардеса (стюард і стюардеса мають спільне значення – офіціанти на літаку, кораблі; стюард – управитель маєтку; стюардеса - бортпровідниця). Суфікс виконує словотворчу функцію.
Усього – 37 балів

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал