Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет початкової, дошкільної, корекційної та інклюзивної освітиСторінка3/3
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0.63 Mb.
1   2   3

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція).- К. 2012.

 2. Бабій І. В. Технології дошкільного виховання старших дошкільників// наукові записки НДУ ім. М.Гоголя. психолого-педагогічні науки. - 2011. - № 4.- С.126-129.

 3. Бех І. Педагогічне регулювання виховної ситуації // Дошкільне виховання.-2010.- № 4.- С. 2-3.

 4. Ладивір С. Родинні джерела духовності // Дошкільне виховання. – 2012. - № 5. – С. 9-13.

 5. Поніманська Т. Дитина в соціумі: робота за освітньою лінією // Дошкільне виховання. – 2012. - № 9. – С. 8-11.

 6. Поніманська Т. Гуманістичне виховання: етнопедагогічні витоки // Дошкільне виховання. – 2011. - № 8. – С. 9-13.

 7. Розалевич І. Л. Моральне виховання дітей дошкільного віку // Дошкільний навчальний заклад. – 2010. - № 7. – С. 30-52.

 8. Духнович, О. Народна педагогія // Духнович О. В. Вибрані твори / під ред. Д. М. Федак. – Ужгород : Закарпаття, 2003. – 566 с.

 9. Макаренко, А. С. Лекции о воспитании детей // Избранные педагогические сочинения : В 2 т. – М. : Просвещение, 1977. – Т. 2. – 524 с.

 10. Національна Доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // Освіта України. – 2001. – № 29 від 18 липня. – С. 4-6.

 11. Про дошкільну освіту : Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2628-14.

 12. Сухомлинський, В. О. Батьківська педагогіка / В.О.Сухомлинський. – К. : Рад. школа, 1978. –  283 с.

 13. Ушинський, К. Д. Праця в її психічному і виховному значенні // Вибрані педагогічні твори. У двох томах. Теоретичні проблеми педагогіки. – К. : Рад. школа, 1983. – Т. 1. – 488 с.

Серко Світлана Іллівна, вихователь ДНЗ № 2 «Веселка» м. Острога
ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ І СПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛУ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ЗМІСТУ
Перший досвід інтелектуального знайомства дитини з традиціями православ'я можливий у віці після 4 років. Психологічно це зумовлено переживанням дитиною кризи трьох років і появою перших проявів вольового поведінки дитини. Навчитися орієнтуватися і діяти в предметному оточенні дитина починає інакше сприймати самого себе та своє найближче оточення. Суттю кризи трьох років на думку Л. С. Виготського є дві взаємопов'язані тенденції - тенденція до емансипації, до відділення від дорослого і тенденція не до афективної, а до вольової формі поведінки. Зростаюча самостійність і активність дитини свідчить про зміну його афективно-вольової сфери. З цим і пов'язане завершення «материнської школи», яке зазвичай і відбувається на межі третього і четвертого року. Девіз дітей цього віку «Я сам!» є найбільшим досягненням у розвитку їхньої психіки. Вік дошкільного дитинства передбачає освоєння дитиною різноманіття людських проявів у навколишньому дитини світі, у тому числі і осягнення азів релігійної культури своєї родини і свого народу. Робити це треба буде самому, але за допомогою дорослого.

Період дошкільного дитинства називають часом символізму, так як логічні розумові операції ще тільки формуються в інтелекті, спираючись на зовнішні об'єкти. Символ, як місток від однієї реальності до іншої, дозволяє дитині в чотири-, п'ятирічному віці з'єднувати об'єкти і поняття. Найбільш виразно це виявляється в дитячій грі. Палка може бути символом рушниці й коня, камінчики - їжею, грішми, ліками і т. д. Багато психологи називають ігрову діяльність веде в дошкільний період. Спільно з грою в цьому віці розвивається образотворча діяльність, елементарний працю, зароджуються початки вчення у формі освоєння культурної спадщини людства -- сприймаються і запам'ятовуються казки, міфи, осягається музика.

Соціальна ситуація розвитку обумовлена двома серйозними новоутвореннями, що склалися до початку цього віку. По-перше, координація рухів дозволяє бути більш вільним і наполегливим, також удосконалюється відчуття мови. Це і дозволяє розвиватися уяви, творчості, яке, у свою чергу, розвиває в дитині почуття ініціативи. Е. Еріксон визначає почуття ініціативи як базисна «для реалістичного відчуття дитиною власних амбіцій і цілей».

Основний характеристикою мислення дошкільника є його егоцентрична спрямованість. Вперше дитячий егоцентризм був охарактеризований в роботах Ж. Піаже. Прихована розумова позиція дитини, що виявляється в тенденції «світ навколо мене», визначає основні прояви егоцентризму. Стрибучий хлопчик милується оточенням і звертається до мами: «Дивись, мамо, як дерева стрибають!» Дитина впевнений у тому, що сонце спеціально сліпить його, місяць слід за ним під час прогулянок, а такий вітер на вулиці тому, що дерева хитаються.

Розхитування егоцентризму - один з найважливіших виховних завдань дошкільного віку. Поступово, частіше в грі, відбувається координація егоцентричний позиції з позиціями інших учасників гри. У зв'язку з цим відбувається і еволюція дитячих ігор - від гри «поруч, але не разом» до спільної гри і, як до вершини, - до гру за правилами. Егоцентризм поступається місцем децентрації, коли дитина навчається усвідомлювати своє «я» як суб'єкта. Після цього вже можливо відділення суб'єкта від об’єкта, що дозволяє співвідносити свою точку зору з позиціями інших людей. До кінця дошкільного віку у дитини має визріти уміння не розглядати свою позицію як єдино можливу. Це необхідна умова для початку шкільного навчання.

В дошкільному віці бурхливо працює уява. Межі реального і віртуального світів часто не розрізняються. У цьому віці дитина може почати розповідати реально що сталася з ним історію і непомітно для самого себе піти в область фантазування. Часто це призводить до казусів, коли п'яти-, шестирічки «вільно» переказує батькам, про що йшла мова на заняттях у дитячому саду або недільній школі. Фахівці рекомендують розрізняти дитячу брехня і фантазування. Фантазування народжується часто там, де дитина не в стані логічно освоїти реальність і прийняти, поєднати в своєму викладі всю сукупність причинно-наслідкових зв’язків. У такому випадку говорять про те, що реалістичне оповідання психологічно неправдоподібністю для дитини, тому що він багато чого не розуміє.

У дитячої брехні є свої мотиви. Цими мотивами є: «уникнення покарання», прагнення здобути щось, чого інакше не отримаєш, захист друзів від неприємностей, самозахист або захист іншої людини, прагнення завоювати визнання і інтерес з боку оточуючих, бажання не створювати ніякову ситуацію, уникнення сорому, охорона особистого життя, захист своєї приватності, прагнення довести свою перевагу над тим, у чиїх руках влада». Дослідження дитячої брехні показують, що дитині брехати про предмети простіше, ніж про почуття, особливо своїх (предмет не відноситься до мене, і тому з ним простіше оперувати, почуття належать мені, і їх важче перетворити в щось інше).

Структура самосвідомості.

Ім'я. У дошкільному віці дитина починає усвідомлювати, що у нього є його власне ім'я. Завдяки імені і займенник «Я» дитина навчається виділяти себе як персону, ім'я дозволяє дитині представляти себе відокремлено від інших, до певної міри дає підстави для усвідомлення своєї винятковості.

Назва і гідність людини починають з'єднуватися в свідомості дитини через сприйняття духовного матеріалу (житій, сказань і т.п.) і за допомогою реальних відносин з іншими людьми. У дошкільному віці відбувається цілісне включення до самосвідомість дитини імені в контексті його духовної індивідуальності.

Зовнішній тілесний образ. У цьому віці відбувається оволодіння мімікою і тілесної експресією. У спілкуванні з дорослими дитина засвоює міміку через ідентифікацію з емоціями тих, з ким він спілкується. Численні дії, що здійснюються дитиною під керівництвом дорослих, являють собою не просто мускульну роботу, але формують у дитини складну інтегральну зв'язок між тілесним почуттям рівноваги і координації в просторі, зором, дотиком і в кінцевому підсумку дозволяють відчувати спільний результат своїх тілесних зусиль і емоційних переживань. Внаслідок цього навіть найпростіші рухові акти конструюють у дитини образ дії і дозволяють диференціювати ці дії.

Нереалізовані домагання на визнання може приводити до того, що дитина нарочито придумує неправду. У неоднозначних ситуаціях відбувається зіткнення безпосередніх імпульсивних бажань дітей та вимог дорослого, у внаслідок чого дитина також може почати винаходити способи навмисного викривлення правди. «Брехня може виникнути як побічний наслідок розвитку потреби у визнанні, бо вольова сфера дитини недостатньо розвинена для послідовного виконання вчинків, що ведуть до визнання ... У вихованні дитини акцент має робитися не на зниженні домагання на визнання, а на надання правильного напрямку розвитку цієї потреби ».

Заздрість як почуття досади на успіх іншого теж є атрибутом розвитку домагань на визнання. Заздрість викликається тим, що починаючи з 5-6 років дитина може оцінювати зовнішні соціальні відносини з однолітками і своє реальне становище в цих відносинах. «Вже в дитинстві дитина повинна навчитися відчувати почуття сорому за свою схильність до брехні й заздрості» - пише професор В. С. Мухіна. Покаянний почуття може бути виховане тільки в релігійній культурі. Тому уроки православної культури для дітей дошкільного віку можна розглядати як основу, яка вважає профілактику та подолання таких згубних схильностей особистості, як брехню і заздрість.

Полова ідентифікація в дошкільному віці виявляється в ототожненні себе з фізичним і психологічною статтю чоловіка і жінки і прагненням відповідати прийнятим у культурі зразків чоловічої та жіночої поведінки. Вже в чотирирічному віці проявляється глибинне психологічне відмінність у орієнтаціях хлопчиків і дівчаток. Діти роблять відмінності у виборі іграшок для себе, відмовляються надягати одяг, призначену для іншої статі, виявляють більший інтерес до діяльності дорослих своєї статі. Знайомство зі скарбницею християнської агіографії дає дітям дошкільного віку зразки святого поведінки та способу життя, як чоловіків, так і жінок. Таким чином, статева ідентифікація дитини здійснюється не тільки на побутовому, але й на культурному і духовному рівнях.

Психологічне час особистості в дошкільному віці оформляється переважно за допомогою впізнання власної історії життя і мало співвідноситься з історією культурою своєї родини, народу, Вітчизни. Для формування життєвої перспективи дитини дошкільного віку необхідно зацікавлена участь дорослого. Соціальне простір особистості дошкільника оформляється за допомогою таких умов життя і розвитку дитини, які визначають значення і зміст прав і обов'язків людини. Дитина прагне дістати схвалення дорослого та істотне значення в його поведінці мають позитивні зразки поведінки. Психологами (В. В. Абраменкова, В. С. Мухіна) підкреслюється значущість етичних еталонів в формуванні особистості дитини до 7 років. Потреба відповідати позитивним зразків поведінки виникає в тому випадку, коли той чи інший вчинок або інші форми поведінки набувають для дитини певний особистісний зміст. Цим зумовлена ефективність подання дитині позитивних зразків поведінки на прикладах конкретних особистостей - історичних, міфологічних, сучасних. Проте яскравість емоційного забарвлення негативних образів також приваблива для дошкільника, чому досить часто він прагне співвідносити себе і свою поведінку з негативними героями. У цьому відношенні визначає подальшу поведінку дитини визначена позиція дорослого, його оцінка присвоєного дитиною негативного образу.

КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ

«ДУХОВНЕ ЗРОСТАННЯ ТА МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНЯТ»
Духовне життя – та частина життєдіяльності людини, яка пов’язана з її свідомістю, мисленням і спрямована на вивчення свого “Я”. По суті духовність є роботою розуму та волі з власного самовдосконалення.

В дошкільному віці її передумови лише закладаються, готуються підґрунтя для подальшого духовного розвитку особистості.

Поняття душевний концентрує увагу на внутрішньому світі особистості – її думках переживаннях, мріях, намірах, цілях, планах, прагненнях. “Про що ти думаєш?”, “Чим засмучений?”, “Про що мрієш?” – незвичні, проте важливі для особистісного зростання запитання, до яких украй рідко вдаються дорослі, спілкуючись із дошкільнятами. Культивуючи у дитини душевність як важливу якість особистості, важливо виховувати інтерес до себе, “внутрішній погляд”, “внутрішнього контролера”, вміння спостерігати за власними вчинками, діями, контролювати і оцінювати їх, свідомо приймати рішення, робити вибір. Розвинений внутрішній світ, здатність диференціювати поняття “всередині мене” і “поза мною”, вміння усвідомлювати свої переживання, радіти, дивуватися їм, сердитися на них є підґрунтям для становлення самосвідомості, розвитку вміння регулювати власну поведінку, поважати й цінувати інших так само, як самого себе.

З поняттям духовний і душевний пов’язане й поняття моралі.

Морально вихована дитина діє не лише з користю для себе, а й для партнера, вміє віддавати, а не лише брати краще собі.

Лише морально розвинена дитина діє за законами добра з власної ініціативи, а не під тиском спонукань зовні, приймає безкорисливі рішення, здатна не розраховувати на схвалення чи винагороду за кожний свій вчинок. Це зовсім не просто - виявити безкорисливу моральність з власної ініціативи особливо з огляду на те, що в сім’ї та дитсадку добрі вчинки малюків здебільшого заохочуються, регламентуються і винагороджуються, привчаючи дитину чекати від дорослих дозволу і вказівок. А це гальмує становлення ініціативної й безкорисливої моральності, формує залежність моральної поведінки від розпоряджень дорослих.

Моральні якості важливі для формування простору зовнішнього життя дошкільняти, для повноцінної реалізації себе як індивідуальності та соціальної істоти. Це самостійність, працелюбність, відповідальність, чесність, правдивість, щирість, чуйність, товариськість, самовладання, сміливість, справедливість, толерантність, громадянськість, патріотизм. Деякі сучасні батьки з найкращих, як їм здається, намірів не обмежують потреб дитини ні в чому і дозволяють їй абсолютно все і купують дорогі іграшки, влаштовують своїх дітей у престижні гуртки та спортивні секції тощо. І при всьому цьому виникає запитання: “чому в благополучних сім’ях виростають погано виховані діти?”. Відповідь очевидна - їх не виховували, а лише задовольняли їхні запити, домінантою в яких виступали саме матеріальні потреби.

Натомість в інших сім’ях начебто постійно приділяють дітям увагу й роблять усе, щоб захистити їх від негативних впливів довкілля, за будь-яку ціну ізолювати від соціуму. Результати такого виховання теж не тішать дитина виростає соціально безпорадною діставши, здавалося б добре виховання, вона не готова до самостійного розв’язання життєвих проблем, за звичай конфліктує з довкіллям, що подекуди призводить до девіантної поведінки, а то і до важких правопорушень.

Сучасний соціум тяжіє до прихованого зла, яке приваблює малюків яскравими рекламами. У комп’ютерних ігротеках чималий асортимент ігор і забав, за якими дитя проводить чимало годин, потрапивши в полон віртуального зазвичай “убивчого світу”. Негативний вплив таких забав очевидний. Психологи стверджують, що психіку дітей, яка відкрита до навколишнього, легко читати за змістом їхніх учинків, те що вміло приховують дорослі не може зробити малюк. Його внутрішній світ - це відкрита книга, і завдання кожного, хто прагне виховувати - навчитися правильно і своєчасно її читати. Однак цю книгу можна не лише читати. Вдумливий мудрий дорослий може писати цю книгу, програмувати результати свого впливу, творити Людину.

КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ

«ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ»
Нове, третє тисячоліття висуває перед працівниками дошкільних установ нові навчально-виховні завдання, зумовлені необхідністю формування в дітей почуттів любові, справедливості, правди, співчуття, милосердя та інших чеснот. Люблячими хочуть бачити дітей їхні батьки, рідні, вихователі, однолітки. Вкладаючи у вихованців любов, дорослі сподіваються отримати від них довіру, чуйність, порозуміння. Тому для справжніх фахівців любов є принципом педагогічної дії, перетворившись у безумовну, стає засобом морального виховання підопічних. Але що ж тоді мала на увазі Марія Монтессорі, яка на початку XX ст. говорила: "Якщо ми стурбовані тим, щоб дати "моральне виховання” нашим дітям, то передусім нам варто було б поставити самим собі запитання: чи правда це, що ми їх дійсно любимо, і чи насправді ми щирі у своєму прагненні прищепити їм моральність. Гадаємо, що вона усвідомлювала глибокий зміст понять: любов, послух, чемність, взаємодопомога; вдячність, пошана тощо і відчувала велику відповідальність за формування їх у дитячих душах.

"Розглянемо наше місце у стосунках з дітьми. Ми є для них "стимулами" для виправлення їхніх відчуттів, що повільно розвиваються. Для інтелектуального розвитку в нас є різні предмети і кольори, форми тощо; але для духу предмети-стимули - це ми самі. Чисті душі дітей мають черпати свою духовну їжу від нас; їхні серця повинні зупинитися на нас, як їхня увага фіксувалась на улюблених стимулах; в любові до нас вони повинні піднятися до внутрішньої творчості"

Як уже зазначалося, вихователі й діти в основу свого ставлення один до одного покладають любов, намагання творити добро. Оскільки любов, благодіяння, милосердя - це сфера прояву людського духу, то й дітей привчають до того, що ці чесноти мають виявлятися в їхньому житті щоденно і не повинні залежати від власних симпатій чи антипатій до інших. Вихователь має лише добирати адекватні засоби впливу на дітей, щоб пробуджувати вищі духовні почуття. Гадаємо, що з цією метою можна використовувати дитячий фольклор (народні ігри, приказки, прислів’я тощо) чи літературні джерела, як-от твір К. Ушинського "Суперечка тварин".

Для закріплення поняття любові в дітей старшого дошкільного віку можна використати метод переказу описових творів - таких, наприклад, як оповідання М. Пришвіна "Вода і любов". Письменник підмітив, що тваринам найближча стихія - це любов, а рослинам - вода; вони жадають її, і вона до них приходить «з землі, і з неба, як у нас буває любов земна і небесна».

Вихователі здебільшого вдаються до пояснення дітям значення моральних та духовних категорій правди, справедливості, совісті, а тому їм знадобляться влучні вислови на означення зазначених цінностей. Це можуть бути загадки: "Хто завжди правду каже?" (Дзеркало), прислів’я та приказки: "Не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже", "Одна правда пересилює сотню неправд", "Два брехуни одної правди не скажуть", "Не все те правда, що байка каже", "Не одяг красить чоловіка, а добрі діла", "Не живи сам для себе, бо не вродився сам від себе", "Як не шкодила Кривда Правді, що не робила, а бачить - нічого не вдіє".

Звернімося до "Словника української мови" Б. Грінченка і помітимо, що слово "правда" і похідні від нього лексеми - одні з найпоширеніших, а саме:

"Правда. На правду казати. Правдиця, правдонька, правдочка. Правдешній. Правдиво. Правди. Правдолюбець. Правдувати. Праве. Праведний. Праведник. Праведність. Праведно. Правоборець. Правибори (вибір виборців). Правно (законно). Право" та ін.

В українській мові слово «істина» здебільшого виступає синонімом до слова «правда». Поняття Істини для дитини має стати частиною свідомості, підтвердженням її вищого походження. Праведна людина також певна себе, дотримує слово, співчуває чужій біді.

Діти повинні знати, що в житті, поряд із радощами, є горе, хвороби, самотність. Український учений, письменник і педагог В. Сухомлинський наголошував на тому, що не варто ізолювати дітей від видовища людських проблем і страждань. Він залишив нам у спадок безцінні епічні мініатюри, які й сьогодні слугують засобом пробудження в дітей почуття милосердя до хворих, немічних, бідних. Педагоги привертають увагу дітей до того, що навколо нас чимало таких людей і варто з ними спілкуватися й пізнавати один одного. Коли в тебе радість, у другої людини може бути горе. Розуміти чуже горе - це велика краса".

Автор "Школи радості" В. Сухомлинський, на практиці довів необхідність з найніжнішого віку вчити дитину жаліти, співчувати, допомагати одноліткам епізодично, допомагати завжди, допомагати щиро, і, отже, крок за кроком виховувати в малюків розуміння добра і зла. Варто також виховувати в дитини почуття любові та обов’язку перед рідними, перед однолітками, перед самим собою, перед батьківщиною, перед правдою, що має виливатися у виховання почуттів справедливості та обов'язку.

Перед читанням твору "А серце тобі нічого не наказало?" вихователю варто відвідати дітей удома, поспостерігати за їхньою поведінкою з дорослими. У дитсадку декотрим дітям слід порадити бути уважними до рідних, які піклуються про забезпечення основних їхніх потреб. (Сказати, що коли ти прийшов з роботи засмучений, то варто розпитати його про те, що з ним трапилося. Коли ж тато не буде схильним підтримувати розмову, то бажано проявити делікатність: варто помовчати або ж створити спокійну атмосферу і не затівати гомінких ігор).

Такі твори спонукають до необхідності усвідомлення моральної відповідальності за свою поведінку перед окремими людьми, оцінку своїх вчинків з погляду норм співжиття певного колективу, Самостійний характер свідомості має виявлятися в моральному задоволенні дитини своїм вчинком або відчутті сорому за нього.

Прикру історію, яка трапилася з півником, варто розповісти дітям, які виявляють свої егоїстичні нахили, а то й зневажають гідність іншої людини. Чистота думок і вчинків необхідна всім дітям. В інклюзивних групах це сприяє підвищенню ефективності навчання та взаємин дітей. Цьому сприятиме наступний твір В. Сухомлинського. «Півень і сонце», «Зламана гілка».

Справедливість і несправедливість розглядаються як соціально-етичні поняття, які відображають уявлення певних соціальних груп і окремих індивідів про ступінь відповідності існуючого чи можливого стану речей їхнім потребам, інтересам та ідеалам. Категорії справедливості і несправедливості виступають як міра, масштаб добра. Справедливість для дошкільників означатиме поведінку, за якої вони мають однаково ставитися до собі подібних.

Гуманне ставлення до людей, які нас оточують (в якому ми визначаємо себе "не вище і не нижче всіх інших людей", а рівними їм за спільною нам усім людською гідністю), є саме та сфера, в якій виховується в дитині почуття правди і справедливості. Привчити дитину пройматися душевним станом інших людей, ставити себе на місце скривдженого і почувати те, що відчуває він, - значить дати дитині розумову можливість бути завжди справедливою. Але для того, щоб ця можливість перетворилася в дійсність, треба, аби дитина не тільки розуміла свою неправоту, а й щоб для неї було нестерпно почуватися неправою, тобто необхідно розвивати в дитині здібність самооцінки і відроджене прагнення до істинної, а не до позірної досконалості, - зазначав К. Ушинський.

Як відомо, серед методів, які впливають на формування моральних цінностей особистості, слід виділити силу слова. Виховання доброзичливості в дошкільників значною мірою залежить від сформованості в них уявлень про морально-етичні поняття, оцінки і самооцінки вчинків, виконання правил у життєвих ситуаціях. Тому засвоєння дітьми семантики слів - морально-етичних понять та духовних цінностей (правди, справедливості, любові тощо) можна розглядати як один із "ключів" до моделювання методики виховання дітей.

Пропонуємо дітям погратися у гру "Кажи правду”.

Матеріал: м’яч середнього розміру. Хід гри: дорослий кидає дитині м’яч, вимовляючи якесь слово, а вона, впіймавши, називає слово, протилежне за значенням, і кидає м’яч дорослому. Слова: красивий - потворний; справедливий - неправдивий, довірливий - підозрілий; правдивий – брехливий ; правда - обман, омана, облуда.

Правила гри: м’яч кидати лише тоді, коли вимовиш слово.

У цьому віці слід використовувати сюжетні картини, на яких зображена моральна колізія, яка ще не розв'язана. Дітям можна запропонувати такі завдання:

 1. Уяви, що ти учасник ситуації, яка зображена на картині. Розкажи, як би ти повівся. (Дітям з проблемами розвитку вихователь робить словесний опис малюнків).

 2. Заплющ очі й подумки здійсни гарний вчинок у дитсадку, вдома, на вулиці. Розкажи про нього.

 3. Заплющ очі і подумки зроби щось приємне своїм товаришам, вихователеві, бабусі. Розкажи, що ти зробив.

Такі завдання будуть посильними як для дітей з нормальним розвитком, так і для дошкільнят з особливими потребами.

Серед засобів, які полегшують процес виховання дітей з особливими потребами, педагогам можна рекомендувати народні ігри. Народна мудрість, ввібравши в себе все найдоцільніше з багатовікового досвіду попередніх поколінь українського народу, спеціально відтворила ігри, які допомагають дітям з приємністю спілкуватись один з одним, не відчуваючи різниці у фізичному статусі. Так, здорова дитина, побувши в ролі Панаса, краще зрозуміє свого ровесника з розладом зору. Діти, залучені до ігор, зміст яких полягає у пошуку захованих предметів (“Перстеник», "У відшукування” тощо) будуть уважними до однолітків, які мають розлади слуху. Мова ігор: у "Фанти”, "Кіт і мишка”, "Зайчику”, "Жучок”, "Крем’яхи" "Пташка в клітці", "Порожнє місце”, - проста і доступна, може бути замінена відповідними жестами. Ось чому народні ігри ми розглядаємо як необхідний засіб для створення позитивних психологічних умов для включення дітей з особливими потребами в освітній заклад. Адже рівень розвитку пізнавальної діяльності дитини залежить, зокрема, не стільки від здорових функцій, скільки від її особистісних якостей: ціле-спрямованості, активності, прагнення до самостійного пізнання тощо.

Кожна гра має утверджувати почуття любові:

 • вихователя до дітей;

 • дітей один до одного;

 • сприяти розв'язанню непорозумінь чи конфліктних ситуацій;

 • утверджувати дружні взаємини в "малих групах”, у колективі, з дітьми з особливими потребами.

Педагогу треба застосовувати цілий комплекс педагогічних методів та прийомів: ласкаве фізичне доторкування, схвалення, навіювання, опис, пояснення, зосереджена увага, дисципліна, прохання, твердість характеру, гнучкість реакцій, стимулювання, вимоги, модифікація поведінки, вказівки, інструкції, створення можливостей, позитивним приклад для наслідування, вміння активно слухати, прихильне ставлення до почуттів та ідей, контакт "очі до очей" (зустріч поглядів) та ін. Це допоможе дитині з проблемами розвитку постійно відчувати беззастережну, безумовну любов до неї з боку дорослих.

Ось чому видатний український учений, історик і педагог М. Демков висунув кілька законів, дотримання яких дало можливість педагогічній науці та практиці досягти ще на початку XX ст. творчого розвитку. Зазначимо, що духовні (та фізичні) сили людини підлягають розвиткові згідно з її індивідуальними особливостями (природовідповідно); для досягнення повноти духовних сил необхідні відповідні вправи; тіло людини за допомогою виховання і вправ має стати органом духу.

Завдання педагогів - виховати люблячу дитину. Адже "любов покриває багато гріхів. Навіть якщо шрам не можна знищити, добре ставлення робить його непомітним... Любов подібна до того художника, котрий, маючи портрет друга, у якого більмо на оці, зображає його профіль з іншого боку... Велике і благородне діло - приховувати недоліки і прощати помилки друга: намалювати його образ, ще не покритий плямами, і підкреслити його достоїнства, завісою мовчання покрити його слабкі сторони, але піднести його доброчинства".

Любов компенсує наявні проблеми розвитку дітей з особливими потребами. Сформувавши у дітей любов, послух, чемність, вдячність, пошану, працьовитість, співчуття та інші чесноти, будемо певні того, що відкриємо їм очі на сутність і призначення людського життя.

ЗМІСТ

Шишолік Лілія Андронівна

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ3

Салтишева Вікторія Михайлівна

ОСОБЛИВОСТІ ДУХОВНО- МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ12

Карпишина Надія Володимирівна

РОЛЬ ДИТЯЧОЇ КАЗКИ У ВИХОВАННІ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

17

Марченко Вікторія Арсенівна

ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ У СУЧАСНІЙ СІМ’Ї21

Фрідріх Ірина Сергіївна

НАРОДНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСОБИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ28

Серко Світлана Іллівна

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ І СПРИЙМАННЯ МАТЕРІАЛУ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ЗМІСТУ35

КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ

«ДУХОВНЕ ЗРОСТАННЯ ТА МОРАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНЯТ»40

КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ

«ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ»42

Науково-методичне виданняДуховно-моральне виховання дітей дошкільного віку засобами музейної педагогіки, музичного та художньо-прикладного мистецтва
Тематичний збірник праць

обласного семінару-практикуму для методистів із дошкільної освіти районних, міських методичних кабінетів, центрів
Рівне – 2014
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал