Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Національне виховання учнів: регіональний аспектСторінка10/18
Дата конвертації11.12.2016
Розмір3.39 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18
Тема: Концептуальні основи обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки:

1. Основні положення Програми, її мета та завдання.

2. Принципи національного виховання учнівської молоді, на яких ґрунтується Програма виховання.

3. Програмні виховні орієнтири і зміст виховання учнівської молоді.

4. Технологія виховного процесу, форми, методи і засоби організації життєдіяльності учнівських колективів.

5. Засоби реалізації програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 -2020 роки.

6. Очікувані результати впровадження обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 -2020 роки.

7. Розробка моделі випускника загальноосвітнього навчального закладу.Засідання ІІ.

Тема: Науково-теоретична і психолого-педагогічна готовність педагогів-виховників до реалізації програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки:

  1. Система науково-теоретичних знань педагога-виховника як підґрунтя його готовності до реалізації проблеми формування ціннісних орієнтацій та ставлень особистості до оточуючого світу.

  2. Методологічні засади діяльності педагога-виховника з формування ціннісних ставлень особистості.

  3. Орієнтація педагога-виховника на базові цінності педагогічної діяльності – чинник створення сприятливих умов для формування ціннісних ставлень особистості.

  4. Сформованість ціннісно-мотиваційної сфери педагога-виховника як передумова ефективності формування ціннісних ставлень особистості.

  5. Володіння педагогом-виховником ефективними формами і методами, засобами і способами формування ціннісного ставлення особистості - важливий чинник результативності його діяльності.

  6. Володіння педагогом-виховником методиками вивчення рівня вихованості школярів (за ціннісними ставленнями).


Засідання ІІІ.

Тема: Формування ціннісних ставлень особистості у навчально-виховному процесі школи:

1. Теоретико-методологічні і практичні засади формування ціннісних ставлень школярів у навчально-виховному процесі школи.

2. Структура ціннісного ставлення особистості та характеристика її основних компонентів (когнітивного, емоційно-оціночного, поведінкового).

3. Термінальні та інструментальні цінності особистості. Їх специфіка та особливості формування.

4. Формування ціннісних ставлень школярів у системі роботи класного керівника.

5. Формування ціннісних ставлень особистості в процесі викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу.

6. Формування ціннісних ставлень особистості в процесі викладання предметів природничо-математичного циклу.

7. Формування ціннісних ставлень особистості в процесі викладання предметів художньо-естетичного циклу.

8. Формування ціннісних ставлень особистості у позаурочній діяльності.

Засідання ІУ.

Тема: Формування у школярів ціннісного ставлення до держави і суспільства у виховному процесі школи:

1. Формування у школярів ціннісного ставлення до держави і суспільства: науково-теоретичний аспект проблеми.

2. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісного ставлення до держави і суспільства підлітків молодшого шкільного віку.

3. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісного ставлення до держави і суспільства підлітків середнього шкільного віку.

4. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісного ставлення до держави і суспільства старшокласників.

5. Технології формування у школярів ціннісного ставлення до держави і суспільства.

6. Обговорення моделі випускника школи за ціннісним ставленням.

Засідання У.

Тема: Формування у школярів ціннісного ставлення до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю у виховному процесі школи:

1. Формування у школярів ціннісного ставлення до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю: науково-теоретичний аспект проблеми.

2. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісного ставлення до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю підлітків молодшого шкільного віку.

3. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісного ставлення до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю підлітків середнього шкільного віку.

4. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісного ставлення до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю старшокласників.

5. Форми, методи і засоби формування в учнівської молоді ціннісного ставлення до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю.

6. Обговорення моделі випускника школи за ціннісним ставленням.

Засідання УІ.

Тема: Формування у школярів ціннісного ставлення до себе у виховному процесі школи:

1. Формування у школярів ціннісного ставлення до себе: науково-теоретичний аспект проблеми.

2. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісного ставлення до себе підлітків молодшого шкільного віку.

3. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісного ставлення до себе підлітків середнього шкільного віку.

4. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісного ставлення до себе учнів старшого шкільного віку.

5. Інтерактивні технології формування у школярів ціннісного ставлення до себе.

6. Обговорення моделі випускника школи за ціннісним ставленням.

Засідання УІІ.

Тема: Формування у школярів ціннісного ставлення до сімї, родини, людей у виховному процесі школи:

1. Формування у школярів ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей: науково-теоретичний аспект проблеми.

2. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей підлітків молодшого шкільного віку.

3. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісного ставлення сім’ї, родини, людей підлітків середнього шкільного віку.

4. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей учнів старшого шкільного віку.

5. Новітні технології формування в учнівської молоді ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей.

6. Обговорення моделі випускника школи за ціннісним ставленням.

Засідання УІІІ.

Тема: Формування у школярів ціннісного ставлення до природи у виховному процесі школи:

1. Формування у школярів ціннісного ставлення до природи: науково-теоретичний аспект проблеми.

2. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісного ставлення до природи підлітків молодшого шкільного віку.

3. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісного ставлення до природи підлітків середнього шкільного віку.

4. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісного ставлення до природи учнів старшого шкільного віку.

5. Технології формування в учнівської молоді ціннісного ставлення до природи.

6. Обговорення моделі випускника школи за ціннісним ставленням.

Засідання ІХ.

Тема: Формування у школярів ціннісного ставлення до праці у виховному процесі школи:

1. Формування у школярів ціннісного ставлення до праці: науково-теоретичний аспект проблеми.

2. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісного ставлення до праці підлітків молодшого шкільного віку.

3. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісного ставлення до праці підлітків середнього шкільного віку.

4. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісного ставлення до праці учнів старшого шкільного віку.

5. Технології формування у школярів ціннісного ставлення до праці.

6. Обговорення моделі випускника школи за ціннісним ставленням.

Засідання Х.

Тема: Формування у школярів ціннісного ставлення до мистецтва у виховному процесі школи:

1. Формування у школярів ціннісного ставлення до мистецтва: науково-теоретичний аспект проблеми.

2. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісного ставлення до мистецтва підлітків молодшого шкільного віку.

3. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісного ставлення до мистецтва підлітків середнього шкільного віку.

4. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісного ставлення до мистецтва учнів старшого шкільного віку.

5. Новітні технології формування у школярів ціннісного ставлення до мистецтва.

6. Обговорення моделі випускника школи за ціннісним ставленням.

Засідання ХІ.

Тема: Процесуальні основи формування ціннісних ставлень і особистісних якостей школярів.

1. Психологічна структура ставлень і особистісних якостей школяра.

2. Сутність ставлень школяра і його особистісних якостей.

3. Інтегрований характер формування особистісних якостей школярів.

4. Форми і методи формування потрібно-мотиваційної сфери особистості.

5. Включення підлітків у пізнавальну діяльність – важливий компонент процесу формування їх особистісних якостей.


Орієнтовна тематика науково-методичних проблемних тем для загальноосвітнього навчального закладу (за змістом обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки)

1. Формування ціннісних орієнтацій і ставлень особистості у навчально-виховному (виховному)процесі школи.

2. Ціннісні основи особистісно орієнтованого навчання і виховання.

3. Формування смислотворчих орієнтацій і ставлень особистості у виховному процесі школи.

4. Формування в учнівської молоді мотивації на ціннісні ставлення.

5. Формування у школярів національної свідомості та самосвідомості, її морально-духовних якостей.

6. Формування творчої, гармонійно розвиненої особистості у виховному процесі школи.

7. Формування національної свідомості і самосвідомості учнівської молоді засобами прилучення її до духовно-моральних та культурних цінностей українського народу та рідного краю.

8. Впровадження у навчально-виховний процес школи інноваційних технологій формування ціннісних орієнтацій і ставлень особистості.

9. Реалізація у навчально-виховному (виховному) процесі школи аксіологічного підходу (освоєння цінностей).

10. Формування ціннісних ставлень особистості учня у навчальному закладі.

11. Формування ціннісних орієнтацій і ставлень особистості як основи її життєвої позиції.

12. Формування у школярів системи позитивних цінностей-ставлень.

Орієнтовна тематика засідань педагогічної ради з проблеми «Реалізація обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки»

1. Завдання педагогічного колективу щодо реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки.

2. Стан реалізації програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки у навчально-виховному процесі школи.

3. Діяльність педагогічного колективу щодо формування у школярів ціннісного ставлення до держави і суспільства в процесі викладання основ наук та позаурочній діяльності.

4. Робота педагогічного колективу щодо формування в учнівської молоді ціннісного ставлення до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю в урочній і позаурочній діяльності.

5. Робота педагогічного колективу щодо формування національної свідомості та самосвідомості учнівської молоді, її громадянської зрілості в світлі програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки.

6. Формування ціннісних орієнтацій і ставлень школярів у навчально-виховному процесі школи.

7.Діяльність педагогічного колективу щодо формування у школярів особистісних орієнтацій школярів та ціннісного ставлення до себе.

8. Система роботи педагогічного колективу з формування у школярів ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей в процесі викладання основ наук та позаурочній діяльності.

9. Про формування в учнівської молоді ціннісного ставлення до природи в процесі викладання природничих наук та позаурочній природоохоронній діяльності.

10. Діяльність педагогічного колективу щодо виховання працелюбної особистості у світлі програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки.

11. Стан рівня вихованості школярів та завдання педагогічного колективу щодо його підвищення (за ціннісними ставленнями).

12. Про підсумки діяльності педагогічного колективу з реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки.
Орієнтовні проблемні теми для дослідження педагогами-виховниками в системі самоосвітньої роботи
1. Ціннісні орієнтації і ставлення сучасної молоді.

2. Ціннісні орієнтації – фундамент світогляду особистості.

3. Особливості динаміки ціннісних орієнтацій і ставлень особистості в період реформування суспільства.

4. Загальні тенденції зміни ціннісних орієнтацій і ставлень особистості.

5. Формування ціннісних ставлень особистості до держави і суспільства.

6. Особливості формування ціннісних орієнтацій і ставлень старшокласників.

7. Формування ціннісних ставлень особистості до себе.

8. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісних ставлень підлітків молодшого шкільного віку.

9. Психолого-педагогічні особливості формування ціннісних ставлень підлітків середнього шкільного віку.

10. Особливості динаміки ціннісних орієнтацій і ставлень особистості в період реформування суспільства.

11. Визначальні фактори формування ціннісних ставлень особистості.

12. Формування ціннісних орієнтацій і ставлень підлітків, схильних до девіантності.

13. Класифікація ціннісних орієнтацій і ставлень особистості та їх психолого-педагогічна характеристика.

14. Духовні орієнтири особистості школяра.

15. Формування ціннісного ставлення особистості до людей, сім’ї, родини.

16. Функціонування виховної системи класу, ґрунтованої на формуванні ціннісних ставлень особистості: теоретико-практичний аспект.

17. Формування у підлітків ціннісного ставлення до власного життя, потреби у його проектуванні і реалізації.

18. Прилучення школярів до системи культурних цінностей українського народу.

19. Формування ціннісного ставлення особистості до праці.

20. Прилучення школярів до системи культурних і духовних цінностей рідного краю.

21. Формування ціннісних ставлень особистості до природи.

22. Прилучення школярів до культури Вітчизни та українського народу.

23. Формування у школярів потреби у високих культурних і духовних цінностях та їх подальшому збагаченні.

24. Виявлення і розвиток природних здібностей і задатків, творчого потенціалу особистості.

25. Формування у школярів загальнолюдських норм гуманістичної моралі та ціннісного ставлення до них.

26. Формування у школярів культури спілкування, інтелігентності як вищої якості вихованості.

27. Розвиток внутрішньої свободи особистості, здатності до об’єктивної самореалізації поведінки, почуття власної гідності, здатності і готовності до рефлексії.

28. Формування у школярів ціннісного ставлення до мистецтва.

29. Виховання у школярів поваги до законів держави.

30. Розвиток у школярів громадянської та соціальної відповідальності як найважливішої якості особистості.

31. Виховання у школярів позитивного ставлення до праці як до важливої цінності життя.

32. Розвиток у школярів потреби до творчої праці.

33. Виховання соціально значущої цілеспрямованості особистості, чесності та відповідальності.

34. Розвиток у школярів потреби в здоровому способі життя, здатності бути хорошим сім’янином і жити щасливо.

35. Формування у школярів ціннісного ставлення до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю.

36. Створення у класі гуманного особистісно-орієнтованого середовища.

37. Формування у школярів базових загальнолюдських цінностей (Людина, Сім’я, Праця, Знання, Культура, Вітчизна, Земля, Світ).

38. Виховання у школярів духовно-моральної, валеологічної і духовної культури.

39. Формування емоційно-мотиваційної сфери особистості.

40. Система роботи класного керівника зі створення умов для наповнення внутрішнього світу особистості ціннісним змістом.

41. Розвиток у підлітків інтересу до власного внутрішнього світу.

42. Формування у школярів громадянської відповідальності, духовності і культури, здатності до успішної соціалізації в суспільстві.

43. Формування духовних ціннісних орієнтацій і ставлень старшокласників за принципами православ’я.

44. Виховні технології формування ціннісного ставлення особистості до людей, сім’ї, родини.

45. Інтерактивні технології формування ціннісного ставлення особистості до себе.

46. Новітні технології формування ціннісного ставлення особистості до держави і суспільства.

47. Технології формування ціннісного ставлення особистості до мистецтва.

48. Види та форми виховної діяльності з формування у школярів ціннісного ставлення до праці.

49. Особливості міжособистісних стосунків у дитячому колективі.

50. Методи формування ціннісних ставлень особистості.

51. Формування національної свідомості і самосвідомості учнівської молоді.

52. Формування мистецької освіченості і культури школярів.

53. Виховання творчої, працелюбної особистості, цивілізованого господаря рідної землі.

54. Формування політичної і правової культури особистості.

55. Розвиток індивідуальних здібностей і природних задатків особистості.

56. Формування ціннісних орієнтацій і ставлень у юнацькому віці.

57. Система роботи класного керівника з формування життєвих цінностей особистості.

58. Виховання в особистості поваги до унікальності іншої людини, її фізичної й духовної самобутності.

59. Виховання у школярів поваги до державної символіки.

60. Форми і засоби формування національної свідомості і самосвідомості особистості.

61. Ціннісні орієнтації та ставлення як складові спрямованості особистості.

62. Ціннісні орієнтації особистості як результат її саморозвитку.

63. Ціннісні орієнтації як важливий компонент структури особистості.

64. Основні характеристики ціннісних орієнтацій та ставлень особистості.

65. Визначення поняття «особистість» та характеристика її структури.

66. Формування в учнівської молоді готовності до життєвого та професійного самовизначення.

67. Формування світогляду особистості, її смисложиттєвого та ціннісного вибору.

68. Формування у школярів життєвого, соціально-рольового, професійного, особистісного, морального самовизначення та індивідуалізації (усвідомлення власної неповторності).

69. Морально-духовне виховання особистості в системі роботи класного керівника.

70. Інтеграція основних ідей самопізнання у навчально-виховному процесі школи.

71. Виховання системи цінностей особистості, ґрунтованих на пріоритетах духовності.

72. Роль дитячої громадської організації у морально-духовному і соціальному становленні особистості.

73. Форми і засоби формування людини культури.

74. Система цінностей сучасного українського виховання.

75. Формування у школярів основних національних цінностей і ціннісного ставлення до держави і суспільства.

76. Формування у школярів цінностей родинного життя.

77. Формування у школярів основних громадянських цінностей.

78. Формування історичної пам’яті і національної гідності особистості.

79. Формування у підлітків соціально-ціннісного ставлення до норм соціальної культури.

80. Формування в учнівської молоді ціннісного ставлення до норм права.

81. Формування у школярів історичних і культурних цінностей рідного краю.

82. Формування естетичної культури особистості як її соціальної основи.

83. Формування у школярів сімейних цінностей і ціннісного ставлення до родини та сім’ї.

84. Формування ціннісних ставлень особистості у позанавчальній діяльності.

85. Конфлікт цінностей особистості та шляхи його розв’язання.

86. Основні компоненти ціннісної самосвідомості особистості.

87. Рівні ціннісних орієнтацій і ставлень особистості.

88. Використання національних традицій у формуванні ціннісних ставлень особистості до історії і культури українського народу.

89. Формування мовної грамотності і компетентності особистості.

90. Формування ціннісних ставлень особистості в процесі викладання основ наук.


Алгоритм діяльності вчителя-предметника з реалізації програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки:

- вивчитиобласну програму національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 -2020 роки;

- визначити потенційні можливості навчальної програми з предмета щодо реалізації програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини

на 2008 – 2020 роки;

- максимально адаптувати програму національного виховання учнівської молоді Рівненщини до навчальної програми предмета, який викладається:

- визначити теми навчальної програми предмета, на яких є можливим формування ціннісного ставлення особистості до держави і суспільства, історичних, культурних і духовних надбань рідного краю, сім’ї, родини, людей, до себе, природи, праці та суспільства;


Розділ VІ. Організаційно-методичне забезпечення реалізаціїобласної програми національного виховання учнівськоїмолоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки(з досвіду роботи Рівненської ЗОШ І-ІІІ ст. №18)
Наказ «Про затвердження заходів щодо виконання Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 -2020 р.р.»

Рівненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18

НАКАЗ

Від 01жовтня 2008 року № 150Про затвердження заходів

щодо виконання Програми

національного виховання

учнівської молоді Рівненщини
На виконання наказу № 526 від 30.09.2008 року управління освіти і науки Рівненського міськвиконкому та з метою створення виховного середовища, яке забезпечуватиме цілісність, наступність, послідовність і системність у вихованні і дозволятиме залучати різні соціальні інститути до організації виховної діяльності з учнівською молоддю
наказую:


  1. Затвердити заходи Рівненської загальноосвітньої школи №18 щодо виконання обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008- 2020 роки (додаток №1)

  2. Заступнику директора школи з виховної роботи Шуманській Н. В. інформувати управління освіти Рівненського міськвиконкому про проведену роботу до 1 грудня щороку.

  3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ЗОШ В. Андрощук

З наказом ознайомлена Шуманська Н.В.


Додаток №1до наказу

№ 150від 01.10.2008р.Заходи

Рівненської ЗОШ ІІІІ ст. №18

на виконання обласної програми національного виховання

учнівської молоді Рівненщини на 2008 – 2020 роки


№ з/п

Назва заходу

Виконавці

Термін виконання

1.

Провести засідання педагогічної ради з проблеми: «Завдання педагогічного колективу з реалізації програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки».

Адміністрація школи

29.11.08 р.

2.

Провести засідання методичного об’єднання класних керівників з проблеми «Науково-теоретична і психолого-педагогічна готовність педагогів-виховників до реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки».

ЗДВР,

голова м/о класних керівниківДо

10.10.08 р.3.

Щорічно розробляти план організаційно- практичних заходів щодо реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки.

ЗДВР


До

01.09.08 р.4.

Розробити перспективний план засідань методичного об’єднання класних керівників, вчителів-предметників, навчально-методичних і теоретико-практичних семінарів, педагогічних читань з питань теорії, методології формування ціннісних ставлень особистості та реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини.

ЗДВР,


голова м/о класних керівників

До


01.10.08 р.

5.

Оптимізувати ресурсне забезпечення програми шляхом збільшення позабюджетних надходжень, раціонального використання бюджетних коштів, залучати у встановленому порядку недержавні благодійні та громадські організації з метою фінансової підтримки Програми.

Директор

школи


Постійно

6.

Провести моніторинг теоретико-методичної і психолого-педагогічної готовності класних керівників до реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини.

Адміністрація школи

До

01.10.08 р.7.

Провести моніторинг стану реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини.

Адміністрація школи

Жовтень

2008,2009,

2012,2016, 2020 р.р.


8.

Розробити перспективний план засідань педагогічної ради з проблем формування ціннісних ставлень особистості і реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини.

Адміністрація школи

До

15.11.08 р.9.

Висвітлювати досвід реалізації програми, організації виховного процесу, ґрунтованого на засадах формування ціннісних ставлень школярів, у пресі та популяризувати його в засобах масової інформації.

Адміністрація школи

Постійно

10.

Провести загальношкільні, класні батьківські збори, засідання піклувальної ради школи, на яких ознайомити батьківську громадськість з обласною програмою національного виховання учнівської молоді Рівненщини.

До

20.09.08 р.Адміністрація,

класні керівники і класоводи11.

Підготувати та затвердити графік проведення класними керівниками відкритих виховних заходів за змістом програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини.

До

01.10.08 р.ЗДВР

12.

Розробити модель виховного простору школи, який найефективніше формує ціннісні ставлення особистості.

До

01.09.09 р.Адміністрація школи, вчителі-предметники, класні керівники і класоводи

13.


Щорічно вивчати рівень вихованості школярів (за ціннісними ставленнями). Матеріали вивчення узагальнювати в наказах, обговорювати на засіданнях педагогічних рад, нарадах при директору тощо.

Щорічно (жовтень,

травень)


ЗДВР,

класні


керівники

14.

Розробити модель випускника школи, ґрунтовану на ціннісних ставленнях особистості.

До 10.12.08 р.

Адміністрація, творча група

педагогів-виховників15.

Розробити перспективний план-графік вивчення досвіду роботи класних керівників та педагогів-предметників з реалізації програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини.

До

15.05 09 р.ЗДВР

15.

Вивчати, узагальнювати і популяризувати досвід роботи класних керівників з реалізації програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини.

2010,

2015,


2020 р.р.

ЗДВР

16

Сформувати банк даних «Нормативно-правове і методичне забезпечення реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини».

До

10.10.08 р.ЗДВР

17

Сформувати банк даних виховних технологій за розділами змісту виховання обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини «На допомогу класним керівникам у реалізації Програми».

До

01.09.08 р.ЗДВР

18

Здійснювати систематичний контроль за станом реалізації класоводами, класними керівниками, вчителями-предметниками програми національно-

го виховання учнівської молоді РівненщиниЩороку

Адміністрація школи

19.

Створити картотеки літератури за основними розділами програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини. Систематично поповнювати їх новими надходженнями до бібліотеки.

До

01.12.08 р.Бібліотекар

20.

Здійснювати систематичне інформування педагогічного колективу про нові надходження до бібліотеки, які можна використати для реалізації Програми.

Щороку

Бібліотекар

21.

Узагальнити роботу педагогічного колективу з реалізації Програми у підсумкових наказах «Про стан реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини».

Щороку,

травень


Адміністрація школи

22.

Вчителям-предметникам розробити алгоритм реалізації обласної програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини в процесі викладання основ наук та позаурочній діяльності.

До

01.09.09 р.Вчителі-предметники

23.

Провести підсумкову науково-практичну конференцію з проблеми «Формування ціннісних ставлень особистості у навчально-виховному процесі школи: здобутки і проблеми».

Травень,

2020 р.


Адміністрація школиПоділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал