Рівненський інститут післядипломної педагогічної освіти Комунальна науково-методична установаСкачати 287.98 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/10
Дата конвертації12.12.2016
Розмір287.98 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Рівненський інститут післядипломної педагогічної освіти
Комунальна науково-методична установа
«Березнівський районний методичний кабінет»
Березнівської районної ради
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №2 «Теремок» комбінованого типу м.Березне


Березне – 2013

Номінація
«Практична психологія»

2

Окерешко О.А. Побудова інтегрованого психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини в освітньому процесі ДНЗ. Навчально-методичний посібник.
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №2 «Теремок» - Березне, 128с.


У навчально-методичному посібнику поданий теоретичний та практичний матеріал для інтегрованого психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини в освітньому процесі ДНЗ. Представлені різні форми та методи роботи практичного психолога дошкільного закладу з педагогами, дітьми та
їх батьками. Матеріал допоможе забезпечити ефективно та в комплексі розв’язати проблеми розвитку дитини, буде корисний для практичних психологів, вихователів-методистів, батьків.


Рецензенти:
О.І.Агафонова, методист комунальної науково-методичної установи
«Березнівський районний методичний кабінет» Березнівської районної ради.
Г.І. Ільчук, вихователь-методист дошкільного навчального закладу №2
«Теремок» комбінованого типу.


Рекомендовано науково-методичною радою комунальної науково-методичної установи
«Березнівський районний методичний кабінет» Березнівської районної ради
(Протокол №2 від 08 лютого 2013 року)


3
Зміст

Вступ……………………………………………………………………………………..4
І. Здійснення психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини в освітньому процесі………………………………………………………………………………………….7 1. Здійснення психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини в освітньому процесі………………………………………………………………………………….9 2. Психологічна служба – складова частина фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі………………………………………………………………………………....11 3. Роль психологічної служби у підвищенні фахової компетентності педагогів…..19 4. Інтерактивні методи в роботі практичного психолога та вихователя-методиста..21
ІІ. Психологічна служба – перша ланка у наданні допомоги дитині……………………...23 1. Готовність дітей до школи – наша спільна турбота………………………………..24 2. Психічні особливості дошкільників…………………………………………………28 3. Дошкільник напередодні шкільного життя…………………………………………35
ІІІ. Використання інноваційних технологій у корекційно-розвивальній роботі з дітьми…………………………………………………………………………………….41 1. Піскова терапія – засіб оздоровлення дошкільників………………………………..42 2. Арт-терапія – позитивний вплив на маленьку особистість………………………...46 3. Ігрова терапія як форма психологічної допомоги…………………………………..48
ІV. Психологічна допомога батькам у вихованні дитини…………………………………..51
VІ. Список використаної літератури…………………………………………………………
V. Додатки……………………………………………………………………………………54
Додаток 1. Робота з педагогами:
 Тренінгове заняття: «Формування творчої особистості педагога»………………...57
 Тренінгове заняття: «Самоосвіта – найважливіша умова професійного росту педагога»……………………………………………………………………………….60
 Круглий стіл: «Психологічний супровід впровадження Базового компоненту дошкільної освіти через програму розвитку дитини дошкільного віку
«Я у Світі»……………………………………………………………………………..62
Додаток 2. Ігрові техніки на допомогу адаптації дитини до ДНЗ………………………..66
Додаток 3. Розвиток психічних процесів у дошкільників:
 Ігри на розвиток психічних процесів………………………………………………...70
 Корекційно-розвивальні заняття для дітей 4 – 5 років «Веселі левенята»………..75
Додаток 4. Психологічна готовність дітей до школи:
 Корекційно-розвивальні заняття: «Психологічна підготовка дітей шестирічного віку до школи»…………………………………………………….…..84
Додаток 5. Форми та методи роботи з використанням методу піскової терапії:
 Ігри із піском…………………………………………………………………………..102
 Корекційно-розвивальне заняття на розвиток психічних процесів з елементами піскової терапії «Подорож до піщаної країни»……………………………………...105
 Гра-казка в піску «Бармалей»………………………………………………………..108
Додаток 6. Форми та методи роботи з використанням методу арт-терапії:
 Заняття 1. Групове малювання на склі за допомогою силуетів «Лісова казка»...111
 Заняття 2. Групове малювання на склі пальчиками «Моя душа»………………..111
Додаток 7. Форми та методи роботи з використанням методу ігрової терапії:
 Ігрова методика усунення страхів………………………………………………….113
 Ігрова методика роботи з гнівом…………………………………………………....113
Додаток 8. Робота з батьками:
 Тренінгове заняття для батьків дітей раннього віку « У згоді з дитиною»……...115
 Поради батькам дітей 5-6 років з різних ліній розвитку за Базовою програмою
«Я у Світі»……………………………………………………………………………...119
Додаток 9. Фоторепортаж діяльності практичного психолога закладу…………………126
Висновки…………………………………………………………………………………127

4


Вступ

Проблема створення умов для цілісного гармонійного розвитку дитини дошкільного віку в освітньому процесі – один із пріоритетних напрямків діяльності ДНЗ. Психологічна служба стала значущим компонентом цілісної системи дошкільної освіти.
Аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми, свідчить про варіативність підходів у формуванні моделей діяльності практичної психологічної служби в системі дошкільної освіти.
Науково-теоретичну основу розвитку психологічної служби в системі освіти становлять розробки таких відомих учених: Д.Б. Ельконін,Ю.М.
Забродін, Н.В. Кузьміна, С.О. Ладивір, В.С. Мухіна, В.Г. Панок, С.І. Подмазін,
Т.М. Титатернко.
Базовими ознаками гармонійними розвитку дитини є її фізичне, психічне, моральне та інтелектуальне здоров’я. Це турбує насамперед батьків і педагогів дошкільної ланки освіти. Психологи і медики все частіше звертають увагу на
«освітні чинники ризику», серед яких виокремлюють такі:
 стресова тактика педагогічного впливу, побудована на розумінні дитини як об’єкта освітнього процесу;
 організація освітнього процесу в ДНЗ і надання додаткових послуг у режимі, який не відповідає природі дитини;
 невідповідність змісту освіти за окремими предметними напрямами завданням комплексних освітніх програм затверджених
і рекомендованих МОН України;
 використання методів навчання, які не відповідають віковим і функціональним особливостям розвитку дітей;
 відсутність емоційно-розвивального середовища;
 ігнорування активності тіла, органів чуття і власного досвіду дитини в освітньому процесі ДНЗ; навчальне перевантаження тощо.
Все це потребує пришвидшення розвитку ефективної практико- орієнтованої моделі психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини в умовах освітнього процесу ДНЗ.
Психологічна служба ДНЗ – інтегральне явище, що є єдністю чотирьох складових або аспектів
– наукового, прикладного, практичного
і
«Поєднавши теорію з практикою, додавши
трохи особистого досвіду – можна розвивати,
виховувати та навчати дітей…»

5
організаційного. Головною метою діяльності психологічної служби є забезпечення умов психологічного здоров’я дітей дошкільного віку.
Практичний психолог на рівні своєї професійності повинен бути озброєний знанням «що робити?» (специфіка професійних знань), «яким чином?» (рівень технологічної оснащеності фахівця, форми організації роботи, рефлексія результатів процесу здійснення супроводу), «на яких підставах?»
(система базових уявлень) і «за-для чого?» (система початкових професійних цінностей і цілей). Здоров’я дітей визначається як одна з основних цінностей сучасної освіти.
Головна функція психологічної служби в ДНЗ – професійна турбота про психологічне здоров’я дошкільників. Такий підхід дає змогу побачити практичного психолога як фахівця із проблем психологічного здоров’я.
Створення моделі психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини в ДНЗ має спиратися на розуміння того, що супровід це не обслуговування одними роботи інших, а «професійне взаємодоповнення».
Діяльність практичного психолога дуже різноманітна за формами і методами її здійснення. Він має справу з вихователями, батьками та дітьми, що мають різний статус, освіту, причому кожен із них індивідуальність із своїми власними рисами і якостями, на які повинен зважати практичний психолог.
Уся робота практичного психолога дошкільного навчального закладу, у тісній взаємодії з педагогами та батьками, спрямована на досягнення позитивних результатів у навчально-виховному процесі, на створення комфортних умов для плідної праці педагогів, збереження та зміцнення психічного та фізичного здоров’я дітей, що є необхідним для розвитку повноцінної здорової людини в майбутньому.
Практичний психолог має чітко орієнтуватися у тонкощах діагностичної роботи, її місце у загальному процесі супроводу психічного розвитку дитини.
Але за будь-яких умов обстеження дитина має містити розвивальну або корекційну складову, а не бути самоціллю у роботі практичного психолога системи освіти.
Ідея психологічного супроводу освітнього процесу ґрунтується на потребі бачення педагогами загальної картини проблем навчання дітей в системі дошкільної освіти.
За М.Р. Бітяновою, в основі психологічного супроводу освітнього процесу лежить єдність чотирьох функцій:
 діагностика сутності виниклої проблеми;
 інформація про сутність проблеми і шляхи її розв’язання;
 консультування на етапі прийняття рішень і вироблення плану подолання проблеми;
 первинна допомога на етапі реалізації плану подолання проблеми.
Основними принципами психологічної служби в ДНЗ є:
 рекомендаційний характер порад психолога;
 пріоритет інтересів дошкільника, «на стороні дитини»;
 безперервність психологічного супроводу;
 комплексний підхід до супроводу;

6
 прагнення до автономізації.
Отже, беручи до уваги науково-теоретичні аспекти становлення діяльності практичного психолога в системі дошкільної освіти можна зробити висновок, що саме інтегративний психолого-педагогічний супровід забезпечує ефективне та комплексне розв’язання проблем розвитку дитини в освітньому процесі ДНЗ у взаємодії з педагогами та батьками.
7


7

Психологічний супровід навчально- виховного процесу в
ДНЗ
Психологічна служба – складова частина фізкультурно- оздоровчої роботи в закладі
Роль психологічної служби у підвищенні фахової компетентності педагогів
Інтерактивні методи в роботі практичного психолога та вихователя- методиста

8ДІТИ
 Психодіагностика
(індивідуальна,групова);
 Бесіди за результатами психодіагностики;
 Корекційно-розвивальна робота;
 Розвивальні ігри та вправи;
 Тематичні бесіди
БАТЬКИ
 Круглий стіл;
 Семінари-практикуми;
 Тренінги;
 Групові консультації;
 Батьківські збори
ПЕДАГОГИ
Методична допомога;
 Робота з картками нервово- психічного розвитку;
 Бесіди за результатами обстежень;
 Консультації;
 Постійно діючий семінар;
 Тренінги
АДМІНІСТРАЦІЯ
 Психолого-педагогічні наради;
 Створення бази даних;
 Вивчення психологічного клімату колективу;
 Атестація педагогів;
 Планування роботи з психологічною службою
Психологічна
служба

9
Метою діяльності психологічної служби дошкільного навчального закладу є створення умов для розвитку дитини відповідно до вікових норм та
їхніх індивідуальних особливостей. Практичний психолог ДНЗ спрямовує свою діяльність на попередження виникнення проблем розвитку дитини: порушення емоційно-вольової сфери, проблем взаємовідносин з однолітками, педагогічними працівниками, батьками; допомогу (сприяння) дитині у вирішенні актуальних завдань її розвитку, навчання, соціалізації; психологічне забезпечення освітніх програм; допомогу педагогам, батькам у створенні необхідних умов для гармонійного розвитку дитини; формування психологічної культури дітей, батьків, педагогів.
Діяльність практичного психолога передбачає не лише використання різноманітних методів діагностичної, корекційно-розвивальної роботи з дітьми, але виступає як комплексна технологія, особлива культура підтримки і допомоги дитині у вирішенні завдань розвитку, навчання, виховання, соціалізації.
Психологічний супровід освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі здійснюється у співпраці з усіма суб’єктами навчально-виховного процесу: дітьми, батьками, педагогами. Це система професійної діяльності практичного психолога, спрямована на створення соціально-психологічних умов для збереження і зміцнення здоров’я, успішного навчання і психологічного розвитку дитини в ситуаціях взаємодії з однолітками і дорослими в дошкільному навчальному закладі. Педагоги і батьки – активні учасники цього процесу. Вихователь використовує рекомендації практичного психолога, здійснює педагогічний супровід розвитку дитини, а батьки підтримують дитину, забезпечуючи їй емоційний комфорт, захист, любов і тепло.
Професійність і ефективність психологічного супроводу дитини залежить від організації роботи дошкільного закладу, використання інноваційних технологій, створення чіткої організації роботи психологічної служби в дошкільному закладі, відпрацювання моделі супроводу дитини у співпраці практичного психолога, вихователів і батьків.
Психологічною передумовою створення цілісної системи супроводу є довірливі, проникнуті взаємоповагою й взаєморозумінням відносини між адміністрацією, вихователями, батьками, вихованцями
і практичним психологом.
Етапи залучення вихователів і батьків до системи психологічного супроводу повинні здійснюватися поступово:
 руйнування усталених поглядів;
 набуття необхідної психолого-педагогічної компетентності;
 опанування системою супроводу, усвідомлення своєї ролі в ній та практична реалізація заходів.
«Конкретними носіями всього, що
мусить опанувати дитина в житті, є
дорослі, які її виховують та навчають…»

10
Діяльність практичного психолога в рамках психологічного супроводу потребує:
 здійснення спільно з педагогами аналізу освітнього середовища з погляду тих можливостей, які воно пред’являє до психологічних можливостей і рівня розвитку дитини;
 визначення психологічних критеріїв ефективного навчання і розвитку дошкільників;
 розроблення і реалізації заходів, які сприяють успішному розвиткові дітей.С
П
ІВ
П
Р
А
Ц
Я

Педагоги
Практичний психолог
Батьки
Створення необхідних психолого- педагогічних умов для гармонійного, всебічного розвитку дітей.
Організація спілкування на різних рівнях
Психологічні умови взаєморозуміння: теорія, практика, пошуки
Вивчення науково-теоретичних основ психолого-педагогічного супроводу дитини

11
Важливу і дієву роль у вихованні здорової фізично розвинутої особистості відіграє психологічна служба, яка є складовою частиною фізкультурно- оздоровчої роботи у закладі.
Від стану психічного здоров’я залежить особистісний розвиток дітей, тому у дошкільному віці слід турбуватися про психічне здоров’я дітей.
Обов’язковими психолого-педагогічними умовами в роботі з дітьми, є:
 дотримання науково обґрунтованих психогігієнічних норм організації виховання дошкільників;
 врахування індивідуальних норм навчального навантаження;
 дотримання психогігієнічних норм;
 психопрофілактика відхилень у здоров’ї та розвитку дітей;
 побудова оптимальних стосунків дорослих з дітьми.
Від того, як спілкуються дорослі з дітьми, багато в чому залежить психічне благополуччя. Педагогам закладу слід створювати у вікових групах безпечні психологічні умови для кожної дитини:
 відмовитися від авторитарного стилю спілкування з дітьми;
 приймати кожну дитину такою, якою вона є;
 встановлювати довірливі особистісні стосунки з кожною дитиною та їх батьками;
 сприяти формуванню позитивної атмосфери;
 всебічно підтримувати розвиток «Я» кожної дитини;
 організовувати емоційно значущу для дітей діяльність;
 використовувати особистісні форми спілкування з дітьми під час організованої освітньої діяльності;
 надавати перевагу індивідуальним та підгруповим формам організації дітей до пізнавальної діяльності;
 адекватно оцінювати поведінку і результати діяльності дітей;
 дотримуватися принципу гуманізації відносин.
Нажаль, не всі діти мають однаково міцне фізичне і психічне здоров’я.
Для грамотно організованого педагогічного процесу необхідно знати
індивідуальні психологічні особливості дітей. На початку навчального року дитячий колектив неоднорідний за рівнем розвитку
і соціальної підготовленості. У кожній віковій групі рівень розвитку вихованців істотно відрізняється. Оцінка особливостей індивідуального розвитку дітей при цьому має велике значення для подальшої роботи. Попередньо провівши психолого- фізіологічну діагностику вікових груп, слід групувати дітей за рівнями їх розвитку, враховуючи такі компоненти:
 пізнавальні психічні процеси (мовлення, мислення, пам’ять, уява);
 емоційну сферу;
 соціальну компетентність.
«Базовими ознаками гармонійного розвитку
дитини є її фізичне, психічне, моральне та
інтелектуальне здоров’я…»

12
Для психологічного обстеження дітей у дошкільному закладі практичний психолог користується різними діагностичними методиками.
Для оцінки психічного розвитку вихованців дошкільного закладу практичний психолог використовує карти психічного фону розвитку дитини, які дозволяють визначати індивідуальні особливості розвитку дітей, спостерігаючи за їхніми проявами ініціативи у різних життєвих сферах.
Такими різновидами ініціативи є: творча, вміння ставити мету і проявляти вольове зусилля, комунікативна, пізнавальна.
Результативне заповнення нормативних карток розвитку дало можливість отримати цілісне уявлення про розвиток дітей за усіма сферами життєдіяльності, що дає змогу вихователям своєчасно вносити зміни в освітній процес.
Картка нервово-психічного розвитку дитини
Прізвище, ім’я дитини:____________________________________Дата народження_____________
Група_________________________Вихователі:____________________________________________
№п.п
Праметри
Дата


1. СОН - характер засипання;
- характер і тривалість сну

2. АПЕТИТ

3. РОЗВИТОК РУХІВ - переступає через перешкоди;
- сходить і спускається східцями;
- залазить на стілець висотою 25 см. і злазить з нього

4. РОЗВИТОК ДРІБНОЇ МОТОРИКИ - нанизує кільця на стрижень;
- ставить 4 – 5 кубиків один на одного;
- кидає м’яч у ящик;
- креслить вертикальні і горизонтальні лінії, криву замкнену лінію

5. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ Розуміння мовлення:
- повторює почуті фрази;
- розуміє почуті казки, оповідання, віршики без супроводу ілюстрацій
Активне мовлення:
- називає 5 зображень на картинці;
- ставить різні запитання;
- може зв’язно розповісти про простий випадок або переказувати казку;
- запам’ятовує та відтворює вірші, пісні

6. ПІЗНАВАЛЬНИЙ РОЗВИТОК Конструктивна та зображувальна діяльність:
- з допомогою олівця зображує прості предмети та називає їх;
- самостійно будує прості споруди, називає їх
Гра та дії з предметами: - нанизує «намистинки»
- складає пірамідку, матрьошку
- опускає дрбний предмет в маленький отвір
Сенсорний розвиток: - керуючись зразком чи словесною вказівкою знаходить такий самий предмет за певною ознакою: кольором, формою, величиною
- розрізняє та називає: кольори, форму, величину, складає картинку з 2-4 частин

7. СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНИЙ РОЗВИТОК -словами можна преконати відмовитись від наміру чи дії
- знає та використовує своє ім’я та імена інших
- розуміє та вживає слова «я», «мій», «ти», «твій»
- потребує схвалення, підтримки
- наполягає на оцінці своїх дій

8. НАВИЧКИ САМООБСЛУГОВУВАННЯ -п’є з чашки, майже не проливаючи
-
їсть ложкою
- користується предметами індивідуальної гігієни
- знімає та одягає одяг, взуття
- розстібає та застібає гудзики
- миє руки
- проситься до туалету

9. ПОВЕДІНКОВІ ПРОЯВИ: загальний характер неспання, настрій, індивідуальні особливості; характер взаємодії з дорослими та дітьми, негативні звички.13
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал