Рівненський державний гуманітарний університет Інститут соціальних дослідженьPdf просмотр
Сторінка3/5
Дата конвертації03.12.2016
Розмір0.64 Mb.
1   2   3   4   5
„СКЛАДОВІ КОМПОНЕНТИ
Дотримуйтесь інструкцій, які даються перед анкетою. У таблиці, наведеній нижче, 108 клітинок, кожна з яких пронумерована відповідно до запитання. Позначте „Х” ті клітинки, які відповідають твердженню, котре в загальному є правильною відповіддю про Вашу організацію. Якщо Ви вважаєте, що твердження взагалі не підходять до Вашої організації – залиште клітинку порожньою. Спочатку заповніть верхній ряд, просуваючись зліва направо. Потім заповніть другий і всі останні ряди. Будьте уважними, щоб не пропустити твердження.
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
1 2
3 4
5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

24
Загальний рахунок:
Коли Ви розглянете усі 108 тверджень, підрахуйте кількість „Х” у кожній
вертикальній колонці, а потім перегорніть сторінку.
Тепер внесіть результат кожної колонки сюди.
В колонці вписується показник:
А
__
Чіткість прагнень та узгоджених цілей
Б __
Відкритість та конфронтація
В __
Підтримка і довір’я
Г __
Взаємодія та конфлікт
Д __
Надійність методів роботи і прийняття рішень
Е __
Відповідне керівництво
Є __
Регулярні перевірки
Ж __
Індивідуальний розвиток
З __
Здорові взаємини в групі
Складові компоненти з найвищими результатами – це ті, які Ви можете найвигідніше використовувати у процесі вдосконалення Вашої групи.

25
12.
ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
А Н К Е Т А студента:
Шановний добродію (добродійко)! Дослідницька група звертається до Вас з проханням дати відповіді на запитання анкети.
Мета дослідження – вивчення проблем навчально-виховного процесу ВНЗ.
Від відвертих та принципових відповідей буде залежати результативність нашого
соціологічного дослідження.
Підкресліть варіанти відповідей, які, на Вашу думку, найбільше відповідають реальному стану справ у вашому ВНЗ.
У залишеному місці запишіть власні судження та пропозиції щодо поліпшення процесу підготовки висококваліфікованих спеціалістів.
Щиро вдячні за допомогу в дослідженні !
1.

Якою мірою Ви погоджуєтесь із судженням, що набуті у ВНЗ знання
допоможуть Вам успішно вирішувати життєві проблеми?
1.
Повністю згодні.
2.
Радше згодні, ніж не згодні.
3.
Важко сказати напевно.
4.
Радше не згодні, ніж згодні.
5.
Повністю не згодні.
2.

У чому, на Вашу думку, полягає цінність життя для Вас (виділіть не більше 5
позицій):
1.
Стати порядною і чесною людиною.
2.
Бути коханою людиною.
3.
Мати міцне здоров’я.
4.
Мати цікаву професію.
5.
Здобути високий соціальний статус.
6.
Мати хороших і надійних друзів.
7.
Вдосконалити себе.
8.
Бути корисним для суспільства.
9.
Вірити в Бога і виконувати його заповіді.
10.
Виховувати в собі волю і сильний характер.
11.
Розвиватися духовно.
12.
Досягти матеріального достатку.
13.
Зробити кар’єру.
14.
Створити сім’ю.
15.
Мати хорошу роботу.
16.
Бути патріотом власної країни.
3.

Які з нижче перерахованих чинників мають найбільший вплив на
формування Вашого духовно-творчого потенціалу (здібностей, ерудиції, світогляду)?
Виберіть всі слушні варіанти.
1.
Сім’я (батько, мати, брати, сестри тощо).
2.
Вищі навчальні заклади.
3.
Друзі.
4.
Релігія.
5.
Література.
6.
Мистецтво.
7.
Засоби масової інформації (телебачення, радіо, преса).
8.
Кохана людина.
9.
Вчителі.
10.
Священники.
11.
Інше (вкажіть)__________________________________

26
4.

Якими, на Вашу думку, уміннями, знаннями та рисами повинен бути
наділений ідеальний спеціаліст гуманітарної галузі? (Оберіть не більше 5-ти варіантів)
1.
Вільно володіти іноземними мовами (якими?):_____________________________
2.
Добре володіти комп’ютером.
3.
Бути ініціативним.
4.
Мати глибокі професійні знання.
5.
Вміти чітко виконувати накази керівників.
6.
Добре орієнтуватися в ринкових відносинах.
7.
Бути висококультурною людиною.
8.
Творчо ставитися до справи.
9.
Брати активну участь у науковому пошуку.
10.
Сміливо брати на себе відповідальність за справу.
11.
Мати добрі навики спілкування.
12.
Вміти себе репрезентувати (“подати” себе, витримати конкуренцію тощо).
13.
Бути патріотом країни.
14.
Інше напишіть, будь ласка_____________________________________
5.

Які з перелічених проблем турбують Вас найбільше (виберіть не більше 5-х
варіантів):
1.
Рівень професійної підготовки.
2.
Матеріальне становище.
3.
Навчання.
4.
Майбутнє працевлаштування.
5.
Створення сім’ї.
6.
Відсутність взаєморозуміння з батьками.
7.
Особисте життя.
8.
Пошук сенсу життя.
9.
Стан власного здоров’я.
10.
Труднощі в інтимних стосунках.
11.
Моральний стан суспільства.
12.
Організація дозвілля за місцем навчання.
13.
Рівень власних знань, професійних вмінь та навиків.
14.
Інше напишіть, будь ласка_____________________________________
6.

Що для Вас буде основним мотивом трудової діяльності після закінчення
ВНЗ? (Вкажіть 3-5 варіантів відповіді)
1.
Повага навколишніх.
2.
Реалізація знань, вмінь, навичок та здібностей.
3.
Можливість бути корисним країні.
4.
Необхідність забезпечення нормального життєвого рівня.
5.
Створення матеріальних благ для Вашої сім’ї (дітей, батьків).
6.
Здобуття високого соціального статусу.
7.
Висока заробітна платня.
8.
Можливість здійснення кар’єри.
9.
Можливість самоствердження.
10.
Інше напишіть, будь ласка_____________________________________

27
7.

Якою мірою нижченаведені риси характеризують Вас як особистість (дайте,
будь ласка, відповідь за кожним рядком, обвівши кружечком варіант)
п/п
Риса
Риса
характерна
Скоріше
характерна
Не
характерна
1.
Ініціативність 1 2
3 2.
Активність 1 2
3 3.
Працелюбність
1 2
3 4.
Гідність
1 2
3 5.
Впевненість у собі
1 2
3 6.
Досконале володіння професійними знаннями
1 2 3 7.
Милосердя 1 2
3 8.
Вимогливість до себе 1 2 3 9.
Компетентність
1 2
3 10.
Прагматизм
1 2
3 11.
Духовність 1 2
3 12.
Романтизм 1 2
3 13.
Ерудованість 1 2
3 14.
Самокритичність 1 2
3 15.
Культура поведінки
1 2
3 16.
Правдивість 1 2
3 17.
Інше, напишіть
________
1 2 3
8.

Ким Ви уявляєте себе через 3-5 років?
1.
Висококваліфікованим спеціалістом.
2.
Матеріально забезпеченою людиною.
3.
Безробітним.
4.
Всебічно освіченою людиною.
5.
Людиною, яку поважають.
6.
Керівником колективу, організації, фірми тощо.
7.
Політичним лідером, діячем.
8.
Власником землі, нерухомості (магазину, підприємства тощо).
9.
Науковим працівником (вченим, науковим співробітником).
10.
Не можу чітко уявити.
11.
Інше напишіть, будь ласка_____________________________

28
9.

Чи задоволені Ви своїм життям в цілому у даний час?
1.
Повністю задоволений.
2.
Швидше задоволений, ніж ні.
3.
Важко сказати напевно.
4.
Не дуже задоволений.
5.
Цілком не задоволений.
10.

Що, на Ваш погляд, найбільшою мірою визначає долю людини?
1.
Головним чином, зовнішні умови.
2.
Більшою мірою зовнішні обставини, але деякою мірою і сама людина.
3.
Рівноцінно і те, й інше.
4.
Більшою мірою сама людина, але деякою мірою і зовнішні обставини.
5.
Головним чином, сама людина.
6.
Доля людини – це Божа справа.
7.
Інше напишіть__________________________________________
11.

Яка Ваша думка стосовно турботи молоді про власний добробут?
1.
Молодь повинна себе сама забезпечити.
2.
Держава повинна нести відповідальність за молодь.
3.
Добробут молоді – це справа як держави, так і самої молоді.
4.
Важко сказати однозначно.
12.

У теперішніх складних умовах на чию допомогу Ви найбільше
розраховуєте?
1. На власні можливості і сили.
2. На підтримку батьків та рідних.
3. На підтримку установ молодіжного спрямування.
4. На везіння.
5. На громадські недержавні організації.
6. На допомогу з-за кордону.
7. Ні на що не розраховую.
8. На державу.
9. Важко сказати.
13.

Чи відчуваєте Ви підтримку держави у вирішенні Ваших проблем?
1. Підтримка держави є досить суттєвою.
2. Підтримка досить маленька.
3. Підтримки цілком не відчуваєте.
4. Важко відповісти.
14.

Виберіть, будь ласка, з переліку життєві цінності, які для Вас найбільш
важливі і характерні (не більше 5):
1. Цікава робота.
2. Житлові умови.
3. Власне здоров’я.
4. Матеріальна забезпеченість.
5. Здоров’я близьких і рідних.
6. Надійні і доброзичливі друзі.
7. Життя власної сім’ї.
8. Матеріальна незалежність від батьків.
9. Можливість реалізувати свої здібності.
10.
Навчання, підвищення кваліфікації.
11.
Власний бізнес.
12.
Кохання.

29
15.

Які риси, на Вашу думку, необхідні сьогодні для досягнення успіху? (Не
більше трьох варіантів)
1. Працелюбність.
2. Активність, ініціатива.
3. Рішучість.
4. Винахідливість.
5. Хитрість.
6. Сила волі.
7. Безцеремонність.
8. Впевненість у собі.
9. Комунікабельність.
10. Безкорисливість
10.
Інше напишіть ________________________________________
16.

Які способи, на Ваш погляд, найнадійніші сьогодні у досягненні
матеріального добробуту?
1. Висока кваліфікація.
2. Наявність власного бізнесу.
3. Робота у ”ринковому” секторі економіки.
4. Сумлінна праця на робочому місці.
5. Керівна посада.
6. Вигідний шлюб, спадщина, виграш.
7. Участь у політиці.
8. Ініціативність, рішучість.
9. Вміння будь-якими шляхами досягти мети.
10.
Висока освіченість та ерудиція.
11.
Інше напишіть, будь ласка________________________________
17.

В ситуації, коли Ви залишились без роботи, що б Ви робили?
1. Шукатимете роботу за фахом.
2. Будете перекваліфіковуватися.
3. Спробуєте відкрити власну справу.
4. Влаштуєтеся на будь-яку роботу.
5. Будете жити на допомогу батьків, рідних.
6. Поїдете за кордон шукати роботу.
7. Інше напишіть__________________________________________
18.

Який із шляхів працевлаштування, на Вашу думку, в даний час є найбільш
поширеним та ефективним?
1. Працевлаштування через центри зайнятості.
2. Особисті зв’язки, протекція, допомога знайомих.
3. Через ринки вакансій.
4. Самостійне працевлаштування.
5. Через оголошення в засобах масової інформації, Інтернет.
6. Інше, напишіть, будь ласка______________________________
19.

Яка Ваша думка стосовно можливостей молоді в отриманні роботи порівняно
з людьми старшого віку?
1. Молоді спеціалісти цінуються більше і їм легше знайти роботу.
2. Шанси в обох вікових категоріях однакові.
3. На ринку праці цінуються більше люди з досвідом та стажем роботи, тому молодій людині важче знайти роботу.
4. Важко сказати.

30
20.

Чи відчуваєте Ви підтримку держави у вирішенні власних соціальних і
економічних проблем?
1. Підтримка держави є суттєвою.
2. Підтримку відчуваю, але досить слабо.
3. Підтримки цілком не відчуваю.
4. Важко сказати однозначно.
21.

Визначте, будь ласка, найбільш важливі для Вас переваги ринкової
економіки (виділіть три позиції)
1. Різноманітність товарів і послуг.
2. Можливість отримати якісну освіту.
3. Можливість забезпечити матеріальний достаток.
4. Можливість побувати за кордоном.
5. Перспектива бути власником, організувати власну справу.
6. Можливість знайти високооплачувану роботу.
7. Свобода вибору, свобода дій людини.
8. Можливість самореалізації.
9. Можливість тією чи іншою мірою впливати на життя країни.
10.
На жаль, не бачу в ринковій економіці позитивних змін.
11.
Важко сказати однозначно.
12.
Інше напишіть, будь ласка ______________________________
22.

Для Вас робота – це: (Підкресліть, будь ласка, всі слушні для Вас варіанти)
1. Спосіб отримання заробітної плати.
2. Шлях задоволення власних інтересів.
3. Прагнення до самовдосконалення.
4. Спосіб життя.
5. Засіб для спілкування.
6. Можливість самореалізації.
7. Можливість бути незалежним.
8. Можливість підвищити економічний статус.
9. Шлях перевірки здобутих знань, вмінь та навиків.
10.
Інше вкажіть, будь ласка ________________________________
23.

Чим потрібно володіти, щоб отримати престижну роботу?
1. Високі знання, фахову досконалість.
2. Прагнення працювати.
3. Мати зв’язки з впливовими людьми.
4. Допомога з боку близьких та родичів.
5. Закінчити престижний ВНЗ.
6. Наявність „стартового капіталу.”
7. Потрібно „заплатити” за місце роботи.
8. Інше напишіть__________________________________________
24.

Що означає для Вас поняття „престижна робота”?
1. Приносити користь людям.
2. Можливість спілкуватися з людьми.
3. Розкривати власні здібності.
4. Високооплачувана.
5. Змістовна, творча.
6. Дає можливість зробити кар’єру.
7. Інше напишіть__________________________________________

31
25.

Якщо ситуація в нашій країні надалі буде погано позначатися на Вашому
житті, то що Ви робитимете?
1. Спробую сам вирішити власні проблеми.
2. Буду очікувати, поки ситуація врешті поліпшиться.
3. Спробую виїхати до іншої держави з вищим рівнем життя.
4. Звернуся за допомогою до батьків, близьких.
5. Вдамся до акцій протесту (мітингів, страйків, виступів тощо).
6. Важко сказати.
7. Інше (вкажіть) __________________________________________
26.

Хто, на Вашу думку, повинен вирішувати економічні проблеми молоді?
1. Сама молодь.
2. Держава.
3. Батьки та родичі.
4. Молодіжні організації.
5. Важко сказати.
6. Інше (вкажіть) __________________________________________
27.

Чи допомагають, на Вашу думку, молодіжні організації у вирішенні проблем
молоді?
1. Так.
2. Деякою мірою.
3. Ні.
4. Важко сказати.
28.

Чи відіграє освіченість для забезпечення добробуту молоді ?
1. Так.
2. Деякою мірою.
3. Ні.
29.

Аналізуючи даний стан зайнятості в Україні, чи потрібно здобувати вищу
освіту молодим людям?
1. Так, спеціалісту з вищою освітою легше знайти роботу.
2. Знадобиться в майбутньому.
3. Вища освіта в даний час не потрібна.
4. Важко сказати.
5. Інше (вкажіть) __________________________________________
30.

Які Ваші міркування щодо проблеми виїзду молоді за кордон з метою
заробити кошти ?
1.
Це єдина можливість здобути кошти для життя.
2.
Можна заробити кошти у власній країні.
3.
Інше напишіть____________________________
31.

Якщо говорити про Ваше майбутнє, чи маєте Ви намір поїхати за кордон з
метою здобути кошти для власного життя ?
1.
Обов’язково поїдете.
2.
Напевно поїдете.
3.
Важко сказати однозначно.
4.
Мало ймовірно, що поїдете.
5.
Не поїдете.
32.

В яку країну світу Ви ймовірно поїхали б з метою заробити кошти ?
Напишіть______________________________________________________
33.

Що потрібно, на Ваш погляд, для успішного працевлаштування за кордоном ?
1. Знання комп’ютера.
2. Знання іноземної мови ( напишіть якої)__________________________
3. Навики водія транспорт.

32 4. „Стартовий капітал”__________________________________________
5. Приятелі або знайомі, які вже працюють за кордоном.
6. Інше напишіть_____________________________________________
Декілька традиційних запитань:
34.

Вкажіть, будь ласка, свою стать.
1. Жіноча.
2. Чоловіча.
35.

Скільки Вам _______років?
36.

Які проблеми Вас турбують найбільше ? Напишіть________________
_________________________________________________________________
37.

Ваші пропозиції щодо вирішення проблем ВНЗ:___________________
38.

Які теми Ви запропонували б для наступного соціологічного дослідження:
Щ
Щ
и
и
р
р
о
о


д
д
я
я
к
к
у
у
є
є
м
м
о
о


з
з
а
а


д
д
о
о
п
п
о
о
м
м
о
о
г
г
у
у


у
у


д
д
о
о
с
с
л
л
і
і
д
д
ж
ж
е
е
н
н
н
н
і
і


!
!

33
Д
Д
о
о
д
д
а
а
т
т
о
о
к
к


1
1


Категорії оцінювання роботи викладача (за основним місцем роботи)
(
Методика розроблена в Переяслав-Хмельницьому державному педагогічному ун-ті
ім.Г.С.Сковороди та доповнена автором даного методичного посібника)
(Прізвище, ім'я, по-батькові)
(Назва кафедри)
*Максимальна сума балів 1000 (визначається з врахуванням специфіки кафедри)

Найменування показників
Оцінка в балах
(+)
Оцінка в балах
(-) (відповідно до окремих видів робіт)
Загальна кількість балів
Примітка
1. 2. Навчальна, навчально-методична і організаційно-методична робота
(Перевіряється навчальним відділом)
1.1.
Рівень знань, умінь і навичок студентів за акредитаційними вимогами:
а) за результатами зимової екзаменаційної сесії:
- якісний показник знань (не менше 50%);
- абсолютний показник знань (не менше 90%) б) за результатами літньої екзаменаційної сесії:
- якісний показник знань (не менше 50%);
- абсолютний показник знань (не менше 90%);
+ 10
+ 5
+ 10
+ 5
Розрахунок за середнім показником з навчальних дисциплін
1.2.
Рекламації від студентів під час сесій (нестатутні відносини, завищені або занижені вимоги тощо)
X
Позбавляється участі в рейтингу
За результатами анкетування
1.3.
Наявність методичного забезпечення різних форм навчання (електронні варіанти) щодо кредитно- модульної системи організації навчального процесу).
+ 50
*3а кожну навчальну дисципліну
1.4.
Розробка текстів лекцій з нововведених навчальних дисциплін
+20
*На кожну навчальну дисципліну
1.5.
Якість і ефективність проведення відкритих занять (за рішенням кафедр)
+ 10
*3а кожне відкрите заняття

34 1.6.
Невиконання навчального навантаження без поважних причин
X
Позбавляється участі в рейтингу
1.7.
Наявність науково- методичних комплексів з навчальних дисциплін, які читаються викладачем
+ 50
- 10 при відсутності за кожну дисципліну
За кожну навчальну дисципліну (50% при кожній наступній розробці )
1.8.
Створення:
- спеціалізованих аудиторій
- навчальних кабінетів
- нових навчальних лабораторій
+ 40
+ 30
+ 30 1.9.
Наявність адміністративних та дисциплінарних стягнень
X
-50 1.11. Кількість підготовлених дипломних робіт:
- магістра;
- спеціаліста;
- бакалавра;
+ 15
+ 10
+ 5
* Кількість робіт не повинна первищувати нормативи наказу
МОНУ №450 1.12. Участь у роботі навчально- методичної чи науково- методичної ради
+ 20 1.13. Підготовка курсових
(семестрових) робіт з відкритим показом
+ 50 1.14 Невиходи викладача на виробничу практику без поважних причин та скарг студентів за надання неякісних консультацій
X
-50
* За поданням керівника практики
1.15. Заходи надання допомоги органам освіти (лекції, робота в комісіях МАН, семінари тощо)
+ 20
* За один захід
Загальна кількість балів за розділом


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал