Рівень 1 Завдання з вибором однієї правильної відповідіСкачати 102.52 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір102.52 Kb.
Відповіді до завдань

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2015-2016 н.р.

9-10 класи

Тестові завдання

Оберіть правильну відповідь. Будь – які виправлення недопустимі.

Рівень 1 Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

(кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал)

1. Крива виробничих можливостей демонструє все перераховане, крім:

а) необхідності вибору; б) цін товарів та послуг;

в) проблеми обмеженості ресурсів; г) альтернативної вартості.

2. Який варіант перелічує ресурси в послідовності: капітальні, трудові, природні:

а) земля, добрива, трактор; б) верстат, робітник, нафта;

в) вода, швачка, станок; г) кам’яне вугілля, шахтар, гроші.

3. Що не відноситься до інвестиційних благ:

а) послуги банків; б) гребля;

в) машина; г) послуги метрополітену.

4.Слово „попит слід замінити виразом „обсяг попиту” в твердженні:

а) фінансова криза викликала паніку серед нафтопереробних компаній, що підвищило попит та ціни на нафту;

б) очікування інфляції призвело до підвищення попиту на нафту;

в) в результаті підвищення цін на нафту країнами ОПЕК попит на неї зменшився;

г) зменшення кількості автобусів на маршрутах деякого міста привело до зменшення попиту на нафту.5. Що Ви вважаєте раціональним вибором?

а) Вибір, який Ви зробили після всебічного обміркування;

б) Вибір, який Ви зробили за допомогою математичних розрахунків, комп’ютерного

моделювання;

в) Вибір, внаслідок якого Ви досягли своєї мети;

г) Вибір, внаслідок якого Ви втрачаєте менше у порівнянні з тим, що отримуєте.

Рівень 2

(кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали)


 1. За умови, що:

Рік

Продана кількість

Ціна за 1 шт. грн..

2002

5000

5

2003

7000

10

Яке твердження вірне:

а) збільшився і попит, і пропозиція;б) збільшилась величина попиту і величина пропозиції;

в) збільшилась пропозиція і величина попиту;г) збільшився попит і величина пропозиції.

 1. Гранична корисність товару А дорівнює 100. Ціна товару А дорівнює 10, ціна товару В дорівнює 5. Гранична корисність товару В в рівновазі дорівнює:

а) 1/2; б) 20; в) 50; г) 10.

3. Максим хоче купити 2 квитки на концерт улюбленої рок-групи. Ціна одного квитка 30 грн. Для цього йому необхідно простояти в черзі 3 години робочого часу. Якщо денний заробіток Максима 24 грн., то альтернативна вартість двох квитків дорівнює :

а) 9 грн.; б) 24 грн.;

в) 60 грн.; г) 69 грн.

4. Якщо в ринковому кругообігу величина грошової маси (за інших рівних умов) збільшується на 7%, то це призведе до того, що:

а) ціни зменшаться на 7%; б) ціни зростуть більш ніж на 7%;в) інфляція складе 7%; г) інфляція зменшиться на 7%.

5. Бізнесмен взяв у банку кредит розміром 100 тис. грн. під 20% річних терміном на 2 роки. Яку суму він повинен сплатити банку?

а) 40 тис. грн. б) 140 тис. грн.

в) 144 тис. грн. г) 200 тис. грн.

(15 балів)

Теоретичні завдання:

1. У ринковій економіці на запитання, які товари і послуги повинні вироблятися, в кінцевому випадку вирішують споживачі. Обґрунтуйте відповідь. (10 балів)

2. Поясніть з точки зору економіста, які проблеми та перспективи виходу продуктів легкої промисловості України на світовий ринок. (10 балів)

   Економічні задачі:

 Задача 1

Попит на товар описується рівнянням: Qd = 10 – P, пропозиція описується рівнянням: Qs = P – 6. Визначте рівновелику ціну (грн.) та рівноважну кількість (тис. шт.) товару. Як зміняться рівноважна ціна та кількість товару, якщо уряд встановить податок на продавця у розмірі 2грн за одиниці товару? Визначте суму податкових надходжень від продажу товару. (10 балів)РОЗВ`ЯЗАННЯ  ЗАДАЧІ:

 Qd = Qs, звідки 10 – P = P – 6, 16 = 2P, Pp = 8 (грн.).

Отже, ціна рівноваги 8 грн.

Визначимо рівноважну кількість (тис. шт.):

Qd = 10 – 8 = 2, Qs = 8 – 6 = 2.

Отже, рівноважна кількість товару за даного рівня цін становитиме 2 тис. шт. Визначимо, як зміниться ситуація на ринку, якщо уряд, тому будемо коригувати рівняння пропозиції:

Qs = (P – 2) – 6, отже нове, рівняння пропозиції – Qs = P – 8. Визначимо нові рівноважні ціни та кількість.

Qd = Qs, звідки 10 – P = P – 8, 18 = 2P, Pp = 9.

Отже, нова рівноважна ціна буде 9 грн., а рівноважна кількість за даного рівня цін Qs = 9 – 8 = 1;

Qd = 10 – 9 = 1 тис. шт. товару. Податкові надходження становитимуть:

1 000 • 2 грн. = 2 000 грн.

Задача 2

Комерційний банк залучив кошти клієнтів на суму 24 млн. грн. За нормою резервування 15% всі ресурси банку були надані у кредит. Підрахуйте доход банку, якщо процентні ставки банку дорівнювали: • за депозитами – 13%;

 • за кредитами – 20%. (10 балів)


РОЗВ`ЯЗАННЯ  ЗАДАЧІ:

Витрати комерційного банку.

24 млн. грн. • 0,13 млн. грн. – виплати вкладникам за депозитами.

Доходи комерційного банку.

У зв’язку з потребою резервування депозитів банк не може всі

24 млн. грн.., залучені від клієнтів, надати в позику.

Обсяг кредитів, які банк може надати:

24 млн. грн. • (1 – 0,15) = 20,4 млн. грн.

Якщо всі ці кошти банк віддасть у позику під 20% річних, то за рік отримає:

20,4 млн. грн. • 0,2 = 4,04 млн. грн. – це дохід банку.

Прибуток = Дохід – Витрати = 4,08 – 3,12 = 0,96 млн. грн.

Відповіді до завдань

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки 2015-2016 н.р.

11 клас

Тестові завдання

Оберіть правильну відповідь. Будь – які виправлення недопустимі.

Рівень 1 Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

(кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал)

1.Об'єктом дослідження мікроекономіки є:

а) загальна корисність; б) податкові канікули;

в) зовнішньоторговельний баланс; г) рівень інфляції;

д) фіскальна політика.

2.Якщо зростають реальні доходи споживачів, то діє:

а) ефект заміщення б) ефект масштабу в) ефект доходу

г) ефект споживання д) ефект виробництва

4.Зміна ситуації на ринку починається із зміною:

а) попиту б) пропозиції в) ціни г) технології д) доходів

5. Згідно концепції «невидимої руки ринку» А. Сміта пріоритетність особистого інтересу:

а) зменшує економічний добробут суспільства;б) примушує виробників враховувати інтереси споживачів;

в) гарантує отримання доходів усім економічним суб’єктам;

г) викликає необхідність державного регулювання економіки.

Рівень 2.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

(кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бал)

1. Центральними суб'єктами мікроекономічного аналізу є:

а) підприємства та банки;

б) наймані робітники та підприємці;

в) споживач і фірма;

г) ринки товарів і ресурсів.2. Попит на молоко менш еластичний за ціною, ніж попит на кефір:

а) якщо відсутня конкуренція з боку іноземних виробників;

б) ніколи;

в) дуже рідко;г) найчастіше.

3. Якщо граничний виторг монополії дорівнює нулю, то:

а) економічний прибуток є максимальним;

б) сукупний виторг монополії є максимальним;

в) цінова еластичність попиту на продукцію монополії дорівнює 1;г) правильні відповіді б) і в).

4. На думку Дж.М.Кейнса до неокласиків слід віднести всіх тих, хто погоджується із законом?

а) Сміта; б) Сея; в) Рікардо; г) Маршалла.5. Причиною зміщення кривої сукупної пропозиції вправо може бути:

а) зростання цін на ресурси; в) зменшення податків;

б) наявність монополії; г) зменшення субсидій. (15 балів)

Творчі завдання

Творче завдання 1 (10 балів)

Проілюструйте на моделі КВМ економічне зростання і наведіть чинники, які можуть його викликати.


 • Учень графічно проілюстрував на моделі КВМ економічне зростання і пояснив його – 4 бали;

 • За кожну групу чинників, описаних додатково до графіка – по 2 балу (разом 4 бали);

 • Якщо наведено приклади чинників – 2 бали.

Творче завдання 2 (10 балів)

Що корисного дає для економічного дослідження використання кількісних методів в економіці?

Основними напрямками використання кількісних методів є – методи економіко-математичного моделювання та методи статистичного аналізу. – (1 бал)

а). метод економіко-математичного аналізу складається з напрямків: (3 бали)

- розрахунковий;

- використання схем, графіків, діаграм – графічні методи;

- індексний метод розрахунків;

- індекс зростання; правило операцій над індексами.

б). метод статистичного аналізу дозволяє бути об’єктивним: (2 бали)

- показники порівняння бути в однакових одиницях виміру;

- порівняння реальних величин.

в). принципи економічного мислення: (3 бали)

- витрати;

- стимули;

- добровільний обмін;

- наслідки вибору для майбутнього;

- індивідуальний вибір.

За цими методами можна пояснити та охарактеризувати будь-яку проблему. Основоположник статистичного методу Уільям Петті, а економіко-математичного аналізу – В. Леонтьєв. – (1 бал)

Економічні задачі

Задача 1 (10 балів)

Ощадбанк країни підняв процентні ставки до 50% річних за умов, що гроші вносяться вкладниками на депозит на три роки. За прогнозами провідних економістів країни, інфляція в поточному році становитиме 80%, в наступному - 50%, а через два роки – 25%. Чи зможуть вкладники Ощадбанку зберегти свої гроші від інфляції? Чи матимуть вкладники втрати? Якщо так, то в якому розмірі?Розв’язання:

 1. При процентній ставці 50% річних вкладники за 3 роки збільшать суму депозиту в 1,53 = 3,375 рази.

 2. Ціни за цей період зростуть в 1,8*1,5*1,25 = 3,375 рази.

 3. Таким чином, депозит дозволяє зберегти гроші від інфляції (втрат не буде), але не дозволяє збільшити багатство вкладників.
 1. Задача (20 балів)

Оксана споживає груші та яблука. Подані в таблиці споживчі кошики є байдужими для неї, бо вони всі мають однакову корисність.Споживчі кошики

А

Б

В

Г

Кількість груш, кг

2,5

1,5

1,0

0,5

Кількість яблук, кг

0,5

1,0

1,5

3,0

А. На основі наведених даних побудуйте криву байдужості, відклавши кількість груш на вертикальній осі, а кількість яблук – на горизонтальній.

Б. Побудуйте бюджетну лінію Оксани, якщо відомо, що ціни груш та яблук становлять 9 грн та 6 грн відповідно, а бюджет дорівнює 18 грн.

В. Який саме споживчий кошик відбиває стан споживчої рівноваги Оксани?

Г. Визначте граничну норму заміни груш яблуками та її динаміку, якщо Оксана послідовно змінює уподобання щодо споживчих кошиків від А до Г.Розв’язанняQ, груш

Q, яблук


0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

3,0


3,5

2,5


2,0

1,5


1,0

0,5
Б) Рг = 9грн

Ря = 6грн

І = 18грн

Qг = 2


Qя = 3

В) Варіант В (1 кг груш + 1,5 кг яблук)

Г) А→Б MRS = (1,5-2,5) / (1-0,5) = -2

Б→В MRS = (1-1,5) / (1,5-1) = -1В→Г MRS = 0,33

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал