Рішенням Тарифного комітету ат «кбСкачати 100.78 Kb.
Дата конвертації15.06.2017
Розмір100.78 Kb.
ТипРішення
ДОДАТОК 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Тарифного комітету

АТ «КБ «СОЮЗ»

Протокол №79 від 30.12. 2014 р.

Голова Тарифного комітету

______________ /Бугайов А.І./
ТАРИФИ

АТ «КБ «СОЮЗ» (надалі - Банк)

НА РОЗРАХУНКОВО-КАСОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

В НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ

(діють з «01» січня 2015 р.)

з/п

Вид операції

Вартість операції*

Строк та порядок оплати

1

Відкриття поточного рахунку (крім співробітників Банку)

50,00 грн.

В день відкриття рахунку

2

Відкриття поточного рахунку співробітникам Банку

не тарифікується
3

Відкриття поточного рахунку за умови наявності у фізичної особи вкладного (депозитного) рахунку в Банку

не тарифікується
4

Закриття поточного рахунку

не тарифікується
5

Нарахування процентів на залишок коштів на поточному рахунку:

5.1

Нарахування Банком процентів на фактичний середньоденний залишок коштів на поточному рахунку (крім коштів, що знаходяться на рахунках нерезидентів та нерезидентів-інвесторів, за якими нарахування процентів не здійснюється незалежно від суми фактичного залишку) для наступних тарифних пакетів діє до «31» грудня 2013 р. включно:

  • Тарифний пакет «Акційний»

  • Тарифний пакет «Класичний»

до 49 999,99 грн. – не тарифікується,

від 50 000,00 грн. – 5,0% річних

до 49 999,99 грн. – не тарифікується,

від 50 000,00 грн. – 1,0% річнихЩомісяця, в останній робочий день календарного місяця, за звітний місяць

5.2

Нарахування Банком процентів на фактичний середньоденний залишок коштів на поточному рахунку (крім коштів, що знаходяться на рахунках нерезидентів та нерезидентів-інвесторів, за якими нарахування процентів не здійснюється незалежно від суми фактичного залишку) діє з «01» січня 2014 р.

до 49 999,99 грн. – не тарифікується,

від 50 000,00 грн. – 0,01% річних
Щомісяця, в останній робочий день календарного місяця, за звітний місяць

6

Зняття готівки з поточного рахунку (за винятком коштів, внесених готівкою; процентів, нарахованих згідно п.5 цих тарифів, за вкладами (депозитами) та депозитними сертифікатами Банку; кредитів, що надані Банком) (крім співробітників Банку за розрахунками з оплати праці)
Зняття готівки з поточного рахунку (за спеціальними умовами обслуговування)**
Зняття готівки з поточного рахунку (за спеціальними умовами обслуговування)***

до 99 999,99 грн.- 1% від суми готівки, мінімум 5,00 грн.

від 100 000,00 грн. до 499 999,99 грн. - 0,5% від суми готівки

від 500 000,00 грн. та більше - 0,4% від суми готівки
від 1 000,00 грн. та більше – 0,4% від суми готівки, мінімум 5,00 грн.

від 1 000,00 грн. та більше – 0,2% від суми готівки, мінімум 5,00 грн.В день здійснення операції

7

Зняття готівки з вкладного (депозитного) рахунку (за винятком коштів, внесених готівкою, процентів за вкладом (депозитом))

до 999 999,99 грн. – 1% від суми готівки, мінімум 5,00 грн.

від 1 000 000,00 грн. та більше – 0,5% від суми готівкиВ день здійснення операції

8

Отримання готівки за переказами без відкриття рахунку

1% від суми готівки, мінімум

5,00 грн.В день здійснення операції

9

Переказ коштів за дорученням фізичних осіб (крім співробітників Банку) з власних рахунків та перерахування коштів з рахунків нарахованих процентів за вкладами (депозитами) відповідно до умов договору банківського вкладу (за винятком переказу коштів за дорученням фізичних осіб з власних рахунків та перерахування коштів з рахунків нарахованих процентів за вкладами (депозитами) відповідно до умов договору банківського вкладу на власний поточний чи вкладний (депозитний) рахунок в межах Банку; переказу коштів за дорученням фізичних осіб з власних рахунків на погашення кредитів та процентів за ними в межах Банку)

до 9 999,99 грн.- 0,5% від суми переказу, мінімум 5,00 грн.

від 10 000,00 грн. до 49 999,99 грн. - 0,3% від суми переказу

від 50 000,00 грн. та більше - 0,1% від суми переказу, але не більше 1 000,00 грн. за кожний переказ


В день здійснення операції

10

Переказ коштів за дорученням фізичних осіб між власними поточними рахунками протягом одного операційного дня

до 199 999,99 грн. не тарифікується від 200 000,00 грн. та більше – 0,1% від загальної суми переказів

В день здійснення операції

11

Переказ коштів за дорученням фізичних осіб - співробітників Банку з власних рахунків та перерахування коштів з рахунків нарахованих процентів за вкладами (депозитами) відповідно до умов договору банківського вкладу (за винятком переказу коштів за дорученням фізичних осіб з власних рахунків та перерахування коштів з рахунків нарахованих процентів за вкладами (депозитами) відповідно до умов договору банківського вкладу на власний поточний чи вкладний (депозитний) рахунок в межах Банку; переказу коштів за дорученням фізичних осіб з власних рахунків на погашення кредитів та процентів за ними в межах Банку)

1,00 грн. за кожний переказ

В день здійснення операції

12

Переказ коштів за дорученням фізичної особи без відкриття рахунку:

12.1

Переказ коштів за дорученням фізичних осіб (крім співробітників Банку) без відкриття рахунку (за винятком переказу коштів на поточний, в т.ч. картковий, рахунок фізичної особи, відкритий в установах Банку, а також переказів на погашення заборгованості за процентами та кредитами, отриманими в установах Банку)

до 99 999,99 грн. – 0,5% від суми переказу, мінімум 5,00 грн.

від 100 000,00 грн. та більше – 0,09% від суми переказу, але не більше2 000,00 грн. за кожний переказ

В день здійснення операції

12.2

Переказ коштів за дорученням фізичних осіб - співробітників Банку без відкриття рахунку (за винятком переказу коштів на поточний, в т.ч. картковий, рахунок фізичної особи, відкритий в установах Банку, а також переказів на погашення заборгованості за процентами та кредитами, отриманими в установах Банку)

1,00 грн. за кожний переказ

В день здійснення операції

12.3

Переказ коштів за дорученням фізичних осіб (Благодійні внески для забезпечення Національної гвардії України, Збройних сил України; Благодійні внески постраждалим в зоні АТО) на рахунки Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України, їх підрозділів та частин.

не тарифікується

В день здійснення операції

12.4

За наявності договору з юридичними особами

за умовами договору

За умовами договору

13

Видача довідок, пов’язаних з РКО (крім співробітників Банку)****13.1

Видача довідки про наявність рахунку

50,00 грн.

В день надання послуги

13.2

Видача довідки про залишок коштів на рахунку на певну дату

50,00 грн.

В день надання послуги

13.3

Видача довідки про рух коштів

50,00 грн.

В день надання послуги

14

Видача термінових довідок, пов’язаних з РКО (крім співробітників Банку)*****14.1

Видача довідки про наявність рахунку

150,00 грн.

В день надання послуги

14.2

Видача довідки про залишок коштів на рахунку на певну дату

150,00 грн.

В день надання послуги

14.3

Видача довідки про рух коштів

150,00 грн.

В день надання послуги

15

Видача довідок англійською мовою, пов’язаних з РКО (крім співробітників Банку)

200,00 грн.

В день надання послуги

16

Видача довідок про розрахункові та касові операції за поточним та/або вкладним (депозитним) рахунками співробітникам Банку

5,00 грн. за 1 довідку

В день надання послуги

17

Видача довідок про касові операції та переказ коштів без відкриття рахунку

50,00 грн.

В день надання послуги

18

Видача довідок про наявність/відсутність заборгованості за кредитними продуктами

60,00 грн. (в т. ч. ПДВ) за 1 довідку

В день надання послуги

19

Видача довідок про наявність/відсутність заборгованості за кредитними продуктами співробітникам Банку

6,00 грн. (в т. ч. ПДВ) за 1 довідку

В день надання послуги

20

Перерахування готівки за дорученням фізичної особи без подальшого здійснення банківських операцій

0,10 грн. за 1 банкноту (монету), мінімум 5,00 грн.


В день надання послуги

21

Продаж бланків векселів

30,00 грн. (в т. ч. ПДВ) за 1 бланк векселя

В день надання послуги

22

Розрахункове обслуговування фізичної особи за системою дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (надалі – система «Клієнт-Банк»)

22.1

Встановлення системи «Клієнт-Банк» за умови виїзду співробітника Банку до фізичної особи в межах м. Києва

250,00 грн.

В день надання послуги

22.2

Абонентська плата за розрахункове обслуговування за системою «Клієнт-Банк»

60,00 грн.

Щомісячна абонентська плата сплачується в останній робочий день кожного місяця

22.3

Переказ коштів з рахунків фізичної особи з використанням електронних розрахункових документів за допомогою системи «Клієнт-Банк»

5,00 грн. за 1 документ

За кожний переказ. Щомісяця, в останній робочий день кожного місяця, за звітний місяць

* - відповідно до вимог ст. 196 Податкового кодексу України операції не є об’єктом оподаткування податку на додану вартість

** - якщо місячний обсяг знятої з поточного рахунку готівки перевищує суму в 5 000 000,00 грн.

*** - якщо місячний обсяг знятої з поточного рахунку готівки перевищує суму в 30 000 000,00 грн.**** - якщо в довідці необхідно вказати 2 чи 3 види інформації, то тоді тариф за довідку буде складати 100,00 грн. чи 150,00 грн. відповідно

***** - якщо в довідці необхідно вказати 2 чи 3 види інформації, то тоді тариф за довідку буде складати 300,00 грн. чи 450,00 грн. відповідно (термінова підготовка довідки до 2-х годин)

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал