Рішення Куцурубської сільської ради відСторінка1/13
Дата конвертації23.03.2017
Розмір1.99 Mb.
ТипРішення
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13картинки по запросу ольвиякартинки по запросу очаківський порткартинки по запросу ветряной парк очаковскийкартинки по запросу виноградники коблево

Додаток до рішення

Куцурубської сільської ради

від «3 березня» 2017 р. № 47СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КУЦУРУБСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

до 2026 р.


Куцуруб – 2017

Стратегія розвитку Куцурубскої сільської громади на 2017-2026 роки розроблена Стратегічною радою Куцурубскої сільської ради, створеної рішенням Куцуруюської сільської ради від 4 травня 2016 року № 10 (зі змінами від 5 грудня 2016 року № 2 ), на виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Миколаївської області до 2020 р на період 2015-17 р.» (рішення Миколаївської обласної ради №7 від 30.07.2015 р.) та в рамках проекту ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва»(ФРММ): «Куцурубська об’єднана громада як дієва демократична модель стратегічного розвитку» за підтримки програми «Демократична практика» МФ «Відродження».ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………………...

4

1. МІСІЯ І СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ ……………………………………..

10

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ ……………………...

12

3. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ ……………………………………

14

4. СТРАТЕГІЧНІ І ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ …………………………………….

6

Напрямок А. ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ ………………..

16

Напрямок В. РОЗВИТОК ЖКГ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ ………………...

22

Напрямок С. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ……….

28

Напрямок D. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ ……………………………………...

34

Напрямок E. РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ …...

42

Напрямок F. РОЗВИТОК ПОРТОВОГО ТА МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ……………………………….

47


Напрямок G. РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ …………………….

51

5. ЙМОВІРНІ СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ КУЦУРУБСЬКОЇ ГРОМАДИ …...

54

6. УПРАВЛІННЯ ВПРОВАДЖЕННЯМ СТРАТЕГІЇ ……………………...

62

Додаток 1. ПРОФІЛЬ ГРОМАДИ …………………………………………..

64

Додаток 2. РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ……………………………….

89

Додаток 3. РЕЗУЛЬТАТИ SWOT-АНАЛІЗУ РЕГІОНУ ………………….

98

Додаток 4. РЕЙТИНГ ОПЕРАТИВНИХ ЦІЛЕЙ ………………………….

105

Додаток 5. ПОКАЗНИКИ ТА ІНДИКАТОРИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ………………………………………………….

109


ВСТУП

Документ «Стратегія розвитку Куцурубскої сільської громади на 2017-2026 роки» (далі Стратегія) розроблений для всіх територій Куцурубскої сільської громади в складі 12 сільських поселень (далі Громада). Громада розташована в південно-західній частині Миколаївської області і є адміністративною одиницею Очаківського району. Площа Громади становить близько 700 кв. км. Адміністративно Громада складається з: адміністративний центр – с. Куцуруб, села – Іванівка, Яселка, Дмітрівка, Острівка, Матросівка, Червоне Парутино, Парутине, Каталине, Прібузьке, Солончаки, Дніпровське.

У 2015 році відбулося об’єднання Куцурцубської й Іванівської (с. Іванівка та с. Яселка) сільських громад з центром в с. Куцуруб. З 2016 відбулося об’єднання Куцурубської, Дмитрівської, Острівської (у складі сіл Острівка, Матросівка, Червоне Парутино), Парутінської (у складі сіл Парутине, Каталине, Прибузьке), Солончакивської (у складі сіл Солончаки, Дніпровське) сільських громад з центром у с. Куцуруб.

Більш докладний опис Громади викладено в Профілі Громади (Додаток 1). Процес стратегічного планування здійснювався Стратегічною радою спільно з спеціалістами відділів Куцурубської сільської ради та комунальних установ за сприяння проекту «Куцурубська об’єднана громада як дієва демократична модель стратегічного розвитку», що реалізується ГО «Фонд розвитку м. Миколаїв» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Стратегія розроблена відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регіональної політики», постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» та «Методичних рекомендацій по формуванню Регіональних стратегій розвитку», затверджених Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29.07.2002 №224.Стратегія містить комплекс оперативних цілей і заходів, спрямованих на реалізацію стратегічних завдань соціально-економічного розвитку Громади, з урахуванням планів соціально-економічного розвитку Миколаївської області та Очаківського району. Соціально-економічний розвиток розглядається в Стратегічному плані як процес стратегічного партнерства, який сприяє зростанню продуктивності економіки Громади, виробництва найбільшої кількості благ і створення максимальної кількості робочих місць за рахунок реалізації переваг конкурентоспроможності Громади. Стратегія розроблена з урахуванням загальнодержавних, обласних та місцевих конкурентних переваг, обмежень і загроз перспективного розвитку Громади.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ. Схематично процес стратегічного планування соціально-економічного розвитку Громади можна представити у вигляді декількох послідовних кроків:

Крок 1. Організація роботи з стратегічного плануванняКрок 2. Аналіз середовища та факторів розвитку ГромадиКрок 3. Визначення місії Громади і стратегічного баченняКрок 4. Визначення основних напрямів розвитку громадиКрок 5. Розробка дій у вигляді стратегічних та оперативних цілейКрок 6. Визначення рейтингу оперативних цілейКрок 7. Впровадження проектів та заходів Стратегії
Мета розробки цієї Стратегії полягає у визначенні напрямків, стратегічних цілей та оперативних цілей (заходів, проектів), які сприятимуть економічному зростанню, підвищенню конкурентоспроможності Громади, якості життя в Громаді і реалізації інтересів всіх сільських поселень в Громаді. Стратегія спрямована на стимулювання інвестицій в нові та існуючі підприємства з високим потенціалом зростання, передбачає формування сприятливого бізнес-середовища і створення умов для інвестування на тривалий період.

Співробітники виконавчих органів Куцурубскої сільської ради, за участю консультантів проекту «Куцурубська об’єднана громада як дієва демократична модель стратегічного розвитку», що реалізується ГО «Фонд розвитку м. Миколаїв» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» підготували профіль Громади (Додаток 1), який містить інформацію про: населення Громади, умови життя, місцеву економічну базу, комунальну, технічну, соціальну інфраструктуру, стан навколишнього середовища. Дані були надані районною адміністрацією Очаківського району, районною радою Очаківського району, виконавчими органами Куцурубскої сільської ради, управлінням статистики Очаківського району та Миколаївської області та іншими установами.

Члени Стратегічної ради брали участь у вивченні думки жителів окремих сіл в межах Куцурубскої сільської громади (Додаток 2). Для опитування були обрані громадські активісти, представники найбільших роботодавців Громади. Важливо було зрозуміти ставлення респондентів до проблем Громади, які вони вважають найбільш вагомими, про їхні очікування щодо майбутнього. Думка жителів була врахована членами Стратегічної ради при визначенні вирішальних факторів соціально-економічного розвитку Громади.

На підставі аналізу профілю та результатів опитування жителів Стратегічною радою були обрані напрямки розвитку, на яких зосереджується Стратегія, а саме:

Напрямок А. ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ

Напрямок В. РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

Напрямок С. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Напрямок D. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ

Напрямок E. РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Напрямок F. РОЗВИТОК ПОРТОВОГО ТА МОРЕГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Напрямок G. РОЗВИТОК ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Члени Стратегічної ради провели SWOT-аналіз Громади (Додаток 3). Були проаналізовані сильні і слабкі сторони Громади (внутрішні чинники) і оцінено позицію Громади в порівнянні з іншими громадами Очаківського району, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей, з якими Громада конкурує за робочі місця та інвестиції. Конкурентоспроможність Громади також розглядалася в контексті аналізу зовнішніх чинників: сприятливих можливостей і загроз.

Стратегічною радою був сформульований проект місії Громади і стратегічного бачення – уявлення про те, якою, на думку членів Стратегічної ради, повинна стати Громада в майбутньому. Стратегічне бачення є вступом до розробки цілей Стратегії.

Після цього, на черговому засіданні Стратегічної ради, відбулося обговорення поточного стану по кожному з вищезазначених напрямів розвитку, і було досягнуто консенсусу щодо кроків, які повинні зробити органи місцевого самоврядування, підприємства та інші партнери, щоб досягти покращень у цих напрямках. До участі в обговоренні залучалися жителі сіл в рамках Громади, органи державної влади та місцевого самоврядування Очаківського району, підприємці, а також інші особи – спеціалісти, які мають досвід і спеціальні знання. За підсумками зустрічей було внесено ряд змін та доповнень у зміст оперативних і стратегічних цілей.

Далі члени Стратегічної ради визначили рейтинг оперативних цілей Стратегії (Додаток 4). Було створено довідковий документ, який допоможе керівництву та органам місцевого самоврядування Громади оптимально розподілити обмежені людські та фінансові ресурси на впровадження оперативних цілей плану.

У впровадженні Стратегії повинні будуть брати участь багато організацій та окремі особи. В результаті їх спільної роботи будуть створені нові інтелектуальні продукти і бази даних, розроблятимуться спільні проекти. Тому, в Стратегічному плані робиться наголос на створенні постійного партнерства між органами місцевого самоврядування, підприємцями та громадськістю, що полегшить доступ до інформації, сприятиме ефективній комунікації, і призведе до поліпшення бізнес-середовища і середовища проживання в Громаді.Головні висновки з процесу стратегічного планування Громади:

1. Стратегія створена в результаті роботи представників всіх груп Громади: органів місцевого самоврядування, сектору бізнесу, громадських організацій, і жителів. Це дозволило отримати пропозиції цілей і завдань від усіх зацікавлених сторін, щоб забезпечити адекватне сприйняття місцевим співтовариством рішень, які будуть прийматися в рамках впровадження Стратегії.

2. Представники влади та місцеві підприємці відчувають свою відповідальність за майбутнє Громади і готові присвятити свій час і інші ресурси досягненню того майбутнього, яке вони разом визначили в Стратегічному плані. Реальне досягнення Стратегічних цілей плану вимагатиме співпраці і волі всіх лідерів громади

3. Стратегія підкреслює конкурентні переваги Громади. В Громаді і поза її території існують ресурси, які, за належної організації, можна використовувати задля вирішення ключових проблем Громади. Стратегія зосереджується на тих напрямках розвитку Громади, які в майбутньому становлять для неї найбільшу вигоду.

4. Питання інфраструктури, туризму, розвитку місцевих підприємств, залучення інвестицій і забезпечення гідної якості життя взаємопов’язані, тому ефективна робота над ними можлива лише за умови сприйняття їх в цілому. Поліпшення в одному з питань сприятиме поліпшенню в інших.

5. Стратегія пов’язана з іншими документами стратегічного характеру, зокрема, генеральним планом, довгостроковими і середньостроковими цільовими програмами, які мають бути ухвалені в рамках об’єднаної Громади. Проекти Стратегії повинні включатися в щорічні програми економічного і соціального розвитку Громади.

6. Успіх впровадження Стратегії залежатиме від відповідальності людей, які є членами Стратегічної ради, а також всіх інших, хто буде брати участь в реалізації сформульованого бачення майбутнього Громади. Завданням Стратегічної ради буде моніторинг виконання всіх оперативних цілей (проектів) Стратегії розвитку Громади і підготовка пропозицій сільській раді щодо змін і доповнень до Стратегії.

7. Стратегічне планування – це не одноразова подія, а ефективний інструмент системного менеджменту, це процес, який повинен тривати безперервно, бо зовнішні і внутрішні чинники постійно змінюються. Стратегія практично ніколи не може бути виконана в спочатку затвердженому вигляді, оскільки її треба постійно коригувати у відповідь на безперервні зміни зовнішнього середовища.1. МІСІЯ І СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ

Місія Громади – це причина її появи, основне її призначення, унікальні особливості і конкурентні переваги.

Стратегічне бачення майбутнього Громади – це спільне, погоджене на основі консенсусу, уявлення жителів Громади про те, якою вона має виглядати в майбутньому.

Члени Стратегічної ради висловили своє уявлення про місію Громади, сформулювали стратегічне бачення майбутнього Громади.

Місія

Куцурубская громада:

- територія з багатовіковою історією, місце де знаходяться пам’ятники історії світового рівня;

- спільнота людей, яка прославлена працею та гостинністю її мешканців;

- край унікального м’якого клімату з лікувальним степовим, річковим і морським повітрям, один з найбільш сонячних регіонів в Україні, місце, де з’єднується Південний Буг, Дніпро і Чорне море, де чудові чорноземи дарують людям дари землеробства;

- земля з великим досвідом виноградарства, виноробства, садівництва та вирощування хліба;

- акваторія, куди приходять кораблі з усього світу.

Стратегічне бачення

Куцурубська громади в майбутньому:

- соціально-орієнтована Громада, яка створює середовище соціального благополуччя для своїх жителів за рахунок ефективного та дієвого управління її ресурсами;

- сучасна самодостатня Громада, що розвиває свою інфраструктуру, забезпечує високий культурний та духовний розвиток населення;

- комфортна Громада, яка досягла високої якості життя для всіх своїх громадян, які мають сильне почуття гордості і впевненості в майбутньому;

- національний та регіональний туристичний центр, популярне місце для відпочинку, оазис для зеленого (сільського) і культурно-пізнавального туризму;

- екологічно чиста Громада, яка є затишним куточком Миколаївщини з безліччю садів і виноградників;

- центр виноградарства і виноробства світового рівня, місце розвитку зернового та м’ясо-молочного виробництва;

- територія для розвитку портового та _е облаштованість__ комплексу міжнародного значення;

- інноваційна Громада – місце апробації та розвитку сучасних моделей та технологій управління, а також сучасних виробничих технологій.

Девіз громади:

К добробуту спільними зусиллямиКоментарі

Місія відображає зв’язок минулого із сьогоденням і демонструє кращі особливості, які Громада хотіла б зберегти. Основне призначення Громади може з часом змінюватися (або у Громади може з’явитися бажання це зробити) – тоді це відображається у формулюванні Бачення. Місія та Бачення обов’язково повинні містити образ Людини – жителя Громади, які тут живуть і за щось люблять свою малу Батьківщину і хочуть, щоб їхні діти жили саме тут.

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

З огляду на визначену місію та бачення розвитку Громади, необхідно визначити ключові принципи, якими вона керуватиметься у своєму поступі в майбуття:- принцип пріоритету соціальних питань. Для сільської ради – це один з найважливіших напрямків її діяльності. Вона є першою на Миколаївщині об’єднаною громадою, тому має вибороти довіру своїх мешканців до цього процесу, спрямовуючи свою політику на забезпечення їхнього благополуччя і всебічного розвитку. Це, у свою чергу, матиме вплив на процеси відтворення робочої сили, підвищення продуктивності праці, освітнього і кваліфікаційного рівня трудових ресурсів громади, на рівень розвитку продуктивних сил, на культурне і духовне життя громади. Реалізація стратегічних завдань громади у руслі пріоритетності соціальних питань спрямована на поліпшення умов праці і побуту, розвиток фізкультури і спорту, дає зниження захворюваності і тим самим робить відчутний вплив на підвищення економічних показників громади. В результаті розвитку таких систем соціальної сфери, як громадське харчування, дошкільна та середня освіта, культура та дозвілля підвищується зайнятість у суспільному виробництві;

- принцип самодостатності громади як можливість самостійно задовольняти свої матеріальні потреби з власних джерел. Цей принцип означає, правову, фінансову, організаційну автономію Громади, можливість самостійно формувати власну структуру управління, мережу комунальних установ та підприємств за рахунок коштів місцевого бюджету. Це, у свою чергу, сприяє розвитку власної інфраструктури, забезпечує високий культурний та духовний розвиток населення за рахунок ефективного та дієвого управління ресурсами і послугами.

- принцип комфортності для жителів громади, діяльність якої оцінюється за такими критеріями як соціально-економічна ситуація, легкість реалізації свого трудового потенціалу, безпека, рівень освіти та охорони здоров’я, розвиненість інфраструктури.

- принцип інноваційності, продуманого введення змін в усі сфери життєдіяльності громади з використанням інтелектуального потенціалу керівництва і мешканців громади, імплементації менеджмент-орієнтованого управління, сталого розвитку, стратегічного та проектного управління, інноваційних форм співробітництва з іншими територіальними громадами.

- принцип ефективного управління та результативності роботи з надання якісних послуг населенню в партнерстві з всіма зацікавленими сторонами;

- принцип партнерства з суб’єктами господарської діяльності та громадськими організаціями.3. НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

Члени Стратегічної ради обговорили шляхи соціально-економічного розвитку Громади, і, з огляду на результати опитування думки мешканців, представників органів влади, підприємців та матеріалів профілю Громади, визначили три напрямки розвитку Громади і чотири основні галузі спеціалізації її економіки:Напрямки розвитку Громади:

А. Просторовий розвиток Громади

В. Розвиток ЖКГ та інфраструктури

С. Розвиток підприємницької діяльностіГалузі спеціалізації економіки Громади:

D. Розвиток туризму

E. Розвиток агропромислового комплексу

F. Розвиток портового і _е облаштованість__ комплексу

G. Розвиток зеленої енергетики

Стратегічний план соціально-економічного розвитку Громади схематично можна представити у вигляді блоку, взаємно пов’язаних напрямів розвитку і галузей економіки, які представляють сукупність стратегічних цілей, спрямованих на досягнення стратегічного бачення майбутнього Громади.

4. СТРАТЕГІЧНІ Й ОПЕРАТИВНІ ЦІЛІ

Напрямок А. ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК ГРОМАДИ

Напрямок містить комплекс цілей і заходів, спрямованих на реалізацію завдань реалізації цілі №2 «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток», що окреслено у постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»

Основою сталого розвитку населених пунктів Громади є якісно підготовлена містобудівна документація відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Просторовий розвиток Громади передбачає

1) прогнозування розвитку території Громади;

2) забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів сталого розвитку територій;

3) обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням;

4) взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій;

5) визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів;

6) встановлення режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності;

7) розроблення містобудівної та проектної документації, будівництво об’єктів;

8) реконструкцію існуючої забудови та територій;

9) збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень;

10) створення та розвиток інженерно-транспортної інфраструктури;

11) створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних _е об населення;

12) проведення моніторингу забудови;

13) ведення містобудівного кадастру;

14) здійснення контролю у сфері містобудування.

Важливу роль у забезпеченні економічного розвитку грають ефективні і прозорі земельні відносини, які потребують суттєвої оптимізації. Правильний розвиток цих процесів сприятиме збереженню природних рекреаційних ресурсів Громади, а також збереженню та раціональному використанню культурно-історичної спадщини Громади.

Ресурси, необхідні для розвитку Громади, можна залучити у вигляді зовнішніх (національних і зарубіжних) інвестицій, для чого обов’язково треба створювати сприятливі нормативні, організаційні та просторові умови.Характеристика конкурентних переваг та обмежень просторового розвитку території


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал