Рішення Кіровоградської міської радиСкачати 49.66 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації20.02.2017
Розмір49.66 Kb.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кіровоградської міської ради
26 червня 2012 року № 1816
ПОЛОЖЕННЯ


про
Кіровоградський міський центр
соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
Кіровоград - 2012

2 1. Кіровоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – центр) є спеціальним закладом, що забезпечує організацію та проведення у відповідній територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
2. Центр утворюється, реорганізується і ліквідується міською радою.
3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами
України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, наказами обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, рішеннями виконавчого комітету міської ради та рішеннями міської ради, а також Положенням про центр.
4. Основною метою діяльності центру є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
5. Основними принципами діяльності центру є законність, дотримання
і захист прав людини, системність, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги, недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
6. Основними завданнями центру є:
1) забезпечення участі у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації, соціальної та психологічної адаптації;
2) створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування;
3) залучення громадськості до проведення роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.
7. Центр:
1) проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, шляхом їх виявлення, обліку та вивчення потреб, планування та визначення методів допомоги, надання соціальних послуг, забезпечення за необхідності соціального супроводу;
2) сприяє розвитку та підтримці сімейних форм влаштування дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом:

3
пошуку та підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі та направлення їх на навчання; навчання та підготовки кандидатів в опікуни та піклувальники за направленням служб у справах дітей; соціального супроводжування прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу;
3) проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання
інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом поширення соціальної реклами і проведення консультацій;
4) забезпечує проведення на належному рівні соціальної роботи, запобігає професійним ризикам шляхом організації навчання соціальних працівників, наставництва та професійної підтримки на робочому місці;
5) виконує інші функції відповідно до покладених на центр завдань.
8. Центр під час виконання покладених на нього завдань: взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами; сприяє громадським організаціям, іншим об’єднанням громадян у реалізації соціально значущих ініціатив і проектів; залучає благодійні організації, громадські організації, суб’єкти господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, до розв’язання актуальних соціальних проблем сім’ї, дітей та молоді; здійснює заходи щодо розроблення та поширення соціальної реклами та організації роботи із засобами масової інформації; сприяє волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг; веде облік проведеної соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції; проводить соціологічні дослідження та опитування з метою визначення проблем сім’ї, дітей та молоді; залучає міжнародну фінансову та технічну допомогу, міжнародні гранти, а також надає гуманітарну та іншу допомогу сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
9. Центр має право:
1) вносити міській раді пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
2) подавати пропозиції до проекту міського бюджету з питань, що належать до його компетенції;
3) утворювати спеціалізовані формування;
4) укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, а також з

4
волонтерами, про проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;
5) залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань, що належать до компетенції центру;
6) одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
7) проводити аналіз, експертизу та здійснювати нагляд, контроль за виконанням соціальних програм і проектів, умовами життєдіяльності, моральним, психологічним та фізичним станом сімей, дітей та молоді, вживати заходів до забезпечення захисту їх прав, свобод і законних інтересів;
8) порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;
9) здійснювати захист прав та інтересів осіб, посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді.
10. Соціальні послуги, що надаються центром, є державними і здійснюються на безоплатній основі.
11. Директор центру є посадовою особою місцевого самоврядування, призначається на посаду і звільняється з посади міським головою за погодженням з директором обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
12. Директор центру: керує діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень; визначає ступінь відповідальності його працівників; затверджує структуру та штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці; затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові
інструкції його працівників; видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання; розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису; утворює у центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників, проводить атестацію посадових осіб місцевого самоврядування; призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру; застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників центру; здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

5 13. Положення про центр затверджується міською радою за погодженням з обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
14. Для підвищення ефективності діяльності центру і підготовки рекомендацій з питань поліпшення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю при центрі можуть утворюватися консультаційні та методичні ради, які провадять діяльність на громадських засадах.
15. Міська рада забезпечує центр приміщенням, засобами зв’язку, оргтехнікою та транспортними засобами.
16. Діяльність центру фінансується за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків, та інших джерел.
17. Умови оплати праці працівників центру затверджуються
Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.
18. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників центру затверджуються міською радою відповідно до структури та штатів, які визначаються Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.
19. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням
Державного Герба України, штампи та бланки із своїм найменуванням і символікою.
20. Дане Положення прийнято в новій редакції зі змінами та доповненнями замість Положення, затвердженого рішенням Кіровоградської міської ради від 24 лютого 2011 року № 229 «Про затвердження Положення про Кіровоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» та зареєстрованого Реєстраційною палатою 14 квітня 2011 року.
Директор Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
О.Краснокутський


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал