Рішення Херсонської обласної ради VII скликання № порядок управління підприємствами, установами, закладами, організаціями та майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської областіСкачати 235.87 Kb.
Дата конвертації22.12.2016
Розмір235.87 Kb.
ТипРішення
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Херсонської обласної ради

VII скликання

__________ № ____ПОРЯДОК

управління підприємствами, установами, закладами, організаціями та

майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області
Розділ I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного та Господарського кодексів України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про оренду державного та комунального майна» для забезпечення ефективного використання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області та розпорядження ними.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на об’єкти, передані безоплатно державою до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області, утворені рішенням Херсонської обласної ради, а також набуті нею на інших законних підставах для задоволення спільних потреб територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області, зокрема:

комунальні підприємства, заклади, установи та організації, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області та є юридичними особами публічного права (далі – Юридична особа спільної власності);

цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів;

рухоме і нерухоме майно, у тому числі об’єкти незавершеного будівництва;

акції (паї, частки), що належать Херсонській обласній раді у майні господарських товариств;

окреме індивідуально визначене майно тощо.

1.3. Управління спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області здійснюється безпосередньо Херсонською обласною радою та уповноваженими нею органами з метою задоволення спільних потреб територіальних громад Херсонської області в товарах, роботах, послугах, а також з метою отримання стабільних доходів до обласного бюджету.1.4. Основними органами Херсонської обласної ради є:

- голова Херсонської обласної ради;

- перший заступник, заступники голови Херсонської обласної ради;

- виконавчий апарат Херсонської обласної ради та його структурні підрозділи;

- постійні комісії Херсонської обласної ради, їх голови;

- Президія Херсонської обласної ради;

- тимчасові контрольні комісії, їх голови.

1.5. Дотримання цього Порядку є обов’язком керівників Юридичних осіб спільної власності, за його невиконання вони несуть дисциплінарну відповідальність.
Розділ II. Юридичний статус та структура Юридичних осіб спільної власності
2.1. Юридична особа спільної власності має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.

Юридична особа спільної власності може мати валютний рахунок, а також знак для товарів і послуг, який реєструється відповідно до вимог чинного законодавства України.

Права і обов’язки Юридична особа спільної власності набуває з дня її державної реєстрації.

2.2. Юридична особа спільної власності проводить свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, свого Статуту (Положення) та цього Порядку.

2.3. Юридична особа спільної власності визначає в установленому чинним законодавством України порядку свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис, із наданням копій цих документів до Херсонської обласної ради.

Зміна до штатного розпису, організаційної структури та чисельності не допускається без попереднього погодження з профільною постійною комісією Херсонської обласної ради, крім тих, штатна чисельність яких встановлена центральними органами виконавчої влади.

2.4. Юридична особа спільної власності має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи за погодженням з Херсонською обласною радою. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на підставі положення про них, затвердженого керівником Юридичної особи спільної власності.
Розділ III. Правовий режим майна Юридичної

особи спільної власності
3.1. Для забезпечення діяльності Юридичної особи спільної власності Херсонська обласна рада в порядку, встановленому законом, закріплює за нею майно, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області.

3.2. Майно Юридичної особи спільної власності – це основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.

3.3. Майно Юридичної особи спільної власності є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області та складається з:

- майна, переданого їй Херсонською обласною радою;

- доходів, одержаних від реалізації продукції (робіт, послуг), а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

- доходів від цінних паперів;

- кредитів банків та інших кредиторів;

- капітальних вкладень;

- дотацій з бюджетів;

- благодійних внесків юридичних та фізичних осіб, у тому числі іноземних, пожертвувань організацій і громадян, спонсорської допомоги;

- майна, придбаного в юридичних та фізичних осіб у встановленому законодавством України порядку;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

3.4. Ініціатива щодо закріплення майна, яке є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області, на праві господарського відання або оперативного управління за Юридичною особою спільної власності або зміни раніше встановленого правового режиму майна виходить від Херсонської обласної ради та її органів, а також безпосередньо від керівника Юридичної особи спільної власності.

Пропозиції щодо закріплення майна подаються голові Херсонської обласної ради через виконавчий апарат Херсонської обласної ради.

3.5. Пропозиція щодо закріплення майна включає:

- перелік об’єктів;

- місцезнаходження об’єктів;

- найменування та місцезнаходження балансоутримувача об’єктів;

- фінансово-економічне обґрунтування (з визначенням етапів, термінів, шляхів та засобів реалізації) ефективного використання майна, що є об’єктом закріплення, доцільності та очікуваних наслідків проведення такого закріплення.

3.6. Юридична особа спільної власності володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за нею власником на праві оперативного управління (господарського відання) з урахуванням встановлених обмежень щодо права розпоряджатися цим майном.

3.7. Херсонська обласна рада безпосередньо та через свої органи здійснює контроль за ефективним використанням майна Юридичної особи спільної власності.

Херсонська обласна рада, при проведенні контрольних заходів, залучає комунальний заклад «Агенція розвитку об’єктів спільної власності територіальних громад Херсонської області» Херсонської обласної ради, а також інші органи, підприємства, установи, організації (за згодою).Керівник Юридичної особи спільної власності зобов’язаний забезпечувати доступ представникам Херсонської обласної ради та залученим нею особам до документів та приміщень.

3.8. Херсонська обласна рада має право вилучати у Юридичної особи спільної власності закріплене за нею майно та припиняти речові права на нього.

3.9. Юридична особа спільної власності здійснює відповідно до мети своєї діяльності володіння, користування землею та іншими природними ресурсами згідно із Земельним кодексом України та іншими спеціальними законами про природні ресурси.

3.10. Розмір статутного капіталу комунальних підприємств визначається Херсонською обласною радою до їх державної реєстрації.

3.11. Передача майна, закріпленого за Юридичною особою спільної власності, в оренду, під заставу, в концесію, його відчуження (приватизація) здійснюється за рішенням Херсонської обласної ради, якщо інше не встановлено цим Порядком.

3.12. Відчуження майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області, що підпадає під дію законодавства про приватизацію, здійснюється з дотриманням вимог законів про приватизацію та у порядку, встановленому рішенням Херсонської обласної ради.

Списання майна Юридичної особи спільної власності здійснюється у порядку встановленому Херсонською обласною радою.

3.13. Кошти, отримані від відчуження об’єктів приватизації, в повному обсязі зараховуються до бюджету розвитку обласного бюджету.

Кошти, отримані від реалізації інших необоротних активів, та інших матеріальних цінностей, згідно з законодавством залишаються в розпорядженні Юридичної особи спільної власності і спрямовуються виключно на інвестування їх діяльності.

3.14. Передача майна до державної власності або до комунальної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області та спільної власності територіальних громад районів здійснюється за рішенням Херсонської обласної ради, при наявності відповідних актів Кабінету Міністрів України або органів місцевого самоврядування.

Матеріали з такої передачі до розгляду на засіданні постійної комісії Херсонській обласної ради з питань управління об’єкти комунальної власності (далі – комунальна комісія) та пленарному засіданні Херсонської обласної ради готує виконавчий апарат Херсонської обласної ради.

3.15. Здійснення реконструкції, перебудови та капітального ремонту об’єктів нерухомості, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області, проводиться з дозволу Херсонської обласної ради. Копії документів щодо приймання-передачі цих робіт протягом 30 календарних днів надаються до Херсонської обласної ради.


Розділ ІV. Оренда майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області
4.1. Щороку, строком до 01 грудня поточного року, Юридичні особи спільної власності, за якими закріплено майно (далі – Балансоутримувач) подають до Херсонської обласної ради інформацію про наявність майна, що може бути передане в оренду.

На підставі поданої балансоутримувачами інформації виконавчий апарат Херсонської обласної ради формує та оприлюднює до 31 грудня поточного року на офіційному веб-сайті перелік майна, що може бути передано в оренду.

4.2. Ініціатива щодо передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області: цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна комунальних підприємств (установ, закладів, організацій), іншого окремого індивідуально визначеного майна тощо (далі - об’єкт оренди) може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», а пропозиція - від Херсонської обласної ради, у тому числі її органів, та Балансоутримувачів.

4.3. Претендент на укладання договору оренди направляє заяву щодо укладення з ним договору оренди за адресою: м. Херсон, пл. Свободи, 1.

4.3.1. До заяви додаються:

а) проект договору у відповідності до типової форми, що додається;

б) належним чином завірена копія установчого документа орендаря (рішення про його утворення, засновницький договір, статут (положення) та документ, що посвідчує повноваження представника – для юридичних осіб;

в) копія документа, що посвідчує фізичну особу, або належним чином оформлена довіреність, видана представнику фізичної особи;

г) виписка чи витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

д) відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

е) відомості про наявні засоби зв’язку.

4.3.2. У разі оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу додатково подаються наступні документи:

а) належним чином завірена копія протоколу загальних зборів працівників комунального підприємства про створення господарського товариства (у разі коли орендарем є господарське товариство, створене членами трудового колективу комунального підприємства, яке передається в оренду);

б) належним чином завірена копія протоколу загальних зборів працівників підприємства про рішення взяти в оренду цілісний майновий комплекс (у разі коли орендарем є господарське товариство, створене членами трудового колективу комунального підприємства, яке передається в оренду);

в) копії останніх звітів про рух грошових коштів (за прямим методом) (форма № 3), про фінансові результати (звіт за сукупний дохід) (форма № 2).

4.3.3. Претенденти на укладання договору оренди відповідальні за достовірність поданих документів.

4.4. У разі надходження до Херсонської обласної ради заяви про передачу в оренду цілісного майнового комплексу, його структурного підрозділу не від товариства, створеного членами трудового колективу, Херсонська обласна рада у триденний термін повідомляє про наявність ініціативи щодо оренди цілісного майнового комплексу трудовий колектив підприємства, його структурного підрозділу, щодо майна якого подано заяву про оренду.

4.5. Балансоутримувач забезпечує проведення оцінки об’єкта оренди (у разі її відсутності) та надає комунальній комісії:

- технічну характеристику об’єкта оренди;

- інформацію про відсутність (наявність) боргу перед бюджетом або податкової застави об’єкта оренди;

- пропозиція щодо використання об’єкта оренди.

4.6. У разі надходження до Балансоутримувача заяви про оренду майна, крім короткострокової (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди), вона невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після дати її реєстрації, надається до Херсонської обласної ради разом з долученими до неї документами.

4.7. Передача майна у короткострокову оренду (не більше п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) здійснюється його Балансоутримувачами відповідно до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» з подальшим (не пізніше 10 робочих днів) надання до Херсонської обласної ради копій договору оренди та документи про сплату орендної плати.

4.8. У разі надходження однієї заяви про оренду цілого об’єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої – про оренду частини цього об’єкта Херсонська обласна рада розглядає питання про оренду цілого об’єкта.

4.9. Заяви про оренду майна розглядаються на засіданні комунальної комісії разом з документами про погодження такої оренди (у випадках, передбачених чинним законодавством України), за результатами готуються висновки та рекомендації про погодження умов договору оренди або про відмову в укладенні договору оренди.

Висновки та рекомендації комунальної комісії за результатами розгляду заяв направляються заявнику.

4.10. Не пізніше наступного робочого дня після погодження комунальною комісією умов договору оренди, виконавчий апарат Херсонської обласної ради на офіційному веб-сайті розміщує оголошення про намір передати майно в оренду.

4.11. Протягом трьох робочих днів після спливу строку подання заяв про оренду майна, виконавчий апарат Херсонської обласної ради вивчає попит на об’єкт оренди, про що доповідає на комунальній комісії, яка готує для розгляду на пленарному засіданні сесії обласної ради питання:

- про оголошення конкурсу на право оренди – у разі надходження двох і більше заяв;

- про передачу в оренду майна без конкурсу та укладання договору із заявником – у разі якщо подано лише одну заяву або надходження заяви від суб’єктів, зазначених в абзацах четвертому та восьмому частини четвертої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

4.12. Після прийняття рішення Херсонської обласної ради про оголошення конкурсу на право укладання договору оренди майна виконавчий апарат Херсонської обласної ради оприлюднює інформаційне повідомлення, яке містить пропозиції щодо умов договору оренди, із зазначенням стартової орендної ставки від вартості майна, з урахуванням цілей використання орендованого майна.

4.13. Основним критерієм визначення переможця є пропозиція найбільшої орендної ставки (тариф) при забезпеченні виконання інших умов договору.

4.14. Конкурс проводиться конкурсною комісією в один етап.

До складу конкурсної комісії входять депутати обласної ради, обрані в комунальну комісію, та керівник Юридичної особи спільної власності – Балансоутримувача.

Голова конкурсної комісії – голова комунальної комісії.

Секретар конкурсної комісії обирається серед членів більшістю голосів.

4.15. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії, крім документів, визначених у пункті 4.3 цього Порядку:

- заяву на участь у конкурсі;

- зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу (відображаються в проекті договору оренди);

- додаткові пропозиції до договору оренди (у разі оренди цілісного майнового комплексу – обсяг ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, ринки збуту, джерела постачання сировини і матеріалів тощо; у разі оренди нерухомого майна – варіанти поліпшення орендованого майна);

- пропозиції щодо забезпечення зобов’язань зі сплати орендної плати, авансових платежів (відображаються в проекті договору оренди);

- звіт про фінансові результати, з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей (платоспроможність); довідку про відсутність справи про банкрутство (для учасників конкурсу, які є юридичними особами);

- декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи-платника єдиного податку (для учасників конкурсу, які є фізичними особами).

4.16. Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України.

4.17. У разі надходження заяви від однієї особи, конкурсна комісія приймає рішення щодо укладання договору з цією особою, якщо остання погодилася з усіма умовами конкурсу.

4.18. У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся, про що приймається відповідне протокольне рішення.

4.19. Конкурс проводиться не пізніше ніж через 30 календарних днів після оприлюднення повідомлення про його оголошення.

Кінцевий термін прийняття заяв про участь у конкурсі, підтверджуючих документів та конкурсних пропозицій – за 10 календарних днів до початку проведення конкурсу.

Пропозиції надаються у конвертах з написом «На конкурс», підписаному та скріпленому печаткою учасника конкурсу. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у виконавчому апараті Херсонської обласної ради у шафі (сейфі), що надійно замикається і опечатується.

4.20. Укладення договору оренди здійснюється орендодавцем, визначеним у статті 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» відповідно до типової форми.

Укладанню договору оренди передує оцінка об’єкта оренди.

4.21. До умов договору оренди включаються істотні умови договору оренди, встановлені в частиною першою статті 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», орендна ставка (тариф) у розмірі, запропонованому переможцем конкурсу (заявником), передбачені умови конкурсу та зобов’язання учасника конкурсу (у разі проведення конкурсу).

4.22. Передача в суборенду майна, що знаходиться в оренді, здійснюється за згодою орендодавця після надходження у порядку, передбаченому пунктом 4.3 цього Порядку, звернення орендаря із зазначеного питання. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.

4.23. Зміни до діючих договорів оренди майна, а також до договорів суборенди майна вносяться в порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Порядком і укладеним договором оренди, та оформлюються додатковими угодами.

Зміни до договорів оренди укладаються від імені Херсонської обласної ради головою обласної ради після погодження з комунальною комісією.

Зміни до договорів оренди майна, за якими орендодавцем майна виступає Балансоутримувач, та до договорів суборенди майна укладаються сторонами після погодження з комунальною комісією.

4.24. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору, він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

У разі якщо на момент подовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для подовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об’єкта оренди.

У разі не проведення оцінки, договір не може бути подовжено на тих самих умовах і підлягає припиненню.

4.25. Облік договір оренди (суборенди) майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області здійснює виконавчий апарат Херсонської обласної ради.

За чотири місяці до закінчення строку дії договорів оренди виконавчий апарат подає доповідну записку на розгляд комунальної комісії.

4.26. Балансоутримувачі здійснюють постійний контроль за виконанням орендарями умов договору оренди, використанням майна, переданого в оренду, та за своєчасністю надходження орендної плати до бюджету. У разі виникнення заборгованості з орендної плати або інших платежів, негайно вживають заходи щодо погашення заборгованості, в тому числі проводять відповідну претензійно-позовну роботу з дотриманням строків визначених чинним законодавством України.

4.27. До 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, Балансоутримувачі надають інформацію Херсонській обласній раді щодо повноти надходження орендної плати та перерахування частини орендної плати до бюджету Херсонської області, а також про вжиті заходи щодо погашення заборгованості з орендної плати. Зазначені звіти оприлюднюються на офіційному сайті Херсонської обласної ради.

4.28. Херсонська обласна рада безпосередньо або через уповноважені нею органи може здійснювати перевірки виконання умов договорів оренди майна із застосуванням фото- або відеофіксації стану та умов використання об'єкта оренди.


Розділ V. Управління Юридичною особою спільної власності
5.1. Юридична особа спільної власності підпорядкована, підзвітна та підконтрольна Херсонській обласній раді.

Галузеве управління Юридичною особою спільної власності здійснюють структурні підрозділи Херсонської обласної державної адміністрації.

5.2. Безпосереднє керівництво Юридичною особою спільної власності здійснює його керівник, який призначається на посаду Херсонською обласною радою та працює на підставі трудового договору, а у передбачених чинним законодавством України випадках – контракту.

5.3. Призначення (звільнення) керівника Юридичної особи спільної власності, що належить до установ та закладів освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених чинним законодавством України.

У передбачених чинним законодавством України випадках при призначенні керівника Юридичної особи спільної власності місцевим органом виконавчої влади, копія відповідного розпорядчого документа не пізніше наступного робочого дня направляється до відома Херсонської обласної ради.

5.4. Кандидатура керівника Юридичної особи спільної власності не може бути внесена на розгляд Херсонської обласної ради більше двох разів.

5.5. Профільна постійна комісія Херсонської обласної ради попередньо розглядає кандидатури на посаду керівника Юридичної особи спільної власності, надає свої висновки та рекомендації з цього питання, а також у разі необхідності, щодо розміру посадового окладу керівника Юридичної особи спільної власності.

5.6. На підставі висновків та рекомендацій постійних комісій Херсонської обласної ради підготовку проектів рішень щодо призначення (звільнення) керівників Юридичної особи спільної власності для розгляду на сесії здійснює виконавчий апарат Херсонської обласної ради.

5.7. Призначення виконуючого обов’язки керівника Юридичної особи спільної власності може здійснюватись на період не більше 1 року, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, з одночасною організацією процедури призначення керівника в установленому чинним законодавством України порядку.

5.8. У період між сесіями голова Херсонської обласної ради має право призначати (звільняти) виконуючого обов’язки керівника Юридичної особи спільної власності.

5.9. У період між сесіями голова Херсонської обласної ради має право звільняти із займаної посади керівника Юридичної особи спільної власності за власним бажанням, угодою сторін, а також з підстав, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

5.10. Контракт з керівником Юридичної особи спільної власності укладається головою Херсонської обласної ради.

Проект контракту готує виконавчий апарат Херсонської обласної ради.

5.11. Питання доцільності укладення контракту на новий термін вирішується обласною радою на її пленарному засіданні шляхом прийняття відповідного рішення.

5.12. Виконавчий апарат Херсонської обласної ради здійснює облік діючих контрактів з керівниками Юридичних осіб спільної власності (строкових трудових договорів) та повідомляє голову Херсонської обласної ради про закінчення дії контракту (строкового трудового договору) не пізніше як за три місяці.

5.13. Контракт із керівником Юридичної особи спільної власності може бути достроково розірваний на підставах, передбачених чинним законодавством України та обумовлених контрактом.

5.14. Розмір посадового окладу керівника комунального підприємства встановлюється рішенням Херсонської обласної ради відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, Закону України «Про оплату праці», постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (із змінами та доповненнями).

5.15. Преміювання керівників комунальних підприємств здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» (із змінами та доповненнями) за попереднім погодженням голови Херсонської обласної ради.

5.16. Преміювання керівника комунального підприємства не здійснюється у разі:

- невиконання фінансового плану (доходу);

- негативного фінансового результату роботи підприємства (відсутність прибутку);

- наявність на підприємстві заборгованості з виплати заробітної плати;

- порушення проти підприємства справи про банкрутство;

- порушення трудової дисципліни з боку керівника;

- допущення на підприємстві нещасного випадку;

- зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості з вини керівника;

- невиконання зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов’язкових платежів з вини керівника;

- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та контрактом.

5.17. Оплата праці керівників бюджетних установ здійснюється в установленому чинним законодавством України порядку.

5.18. Оцінка діяльності керівника Юридичної особи спільної власності проводиться один раз на рік у порядку, затвердженому Херсонською обласною радою.

5.19. У передбачених чинним законодавством України випадках голова Херсонської обласної ради має право видати розпорядження про відсторонення особи від виконання обов’язків керівника Юридичної особи спільної власності.

5.20. У разі невиконання або неналежного виконання керівником Юридичної особи спільної власності своїх трудових обов’язків (порушення трудової дисципліни) притягнення його до дисциплінарної відповідальності здійснюється на підставі рішення Херсонської обласної ради.

Оголошення догани керівнику Юридичної особи спільної власності в міжсесійний період здійснюється за розпорядженням голови Херсонської обласної ради.


Розділ VІ. Планування діяльності Юридичної особи спільної власності, підзвітність та підконтрольність її керівника
6.1. Юридична особа спільної власності самостійно планує і проводить свою функціональну, виробничо-господарську та іншу діяльність, а також визначає заходи соціального розвитку трудового колективу на підставі і відповідно до законодавства та свого Статуту (Положення).

6.2. Відносини Юридичної особи спільної власності з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі договорів.

Юридична особа спільної власності вільна у виборі предмета договору, визначенні зобов’язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

6.3. Господарська діяльність комунальних підприємств Херсонської обласної ради здійснюється на підставі річних фінансових планів, форма яких затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку. Проект фінансового плану підприємства на наступний рік подається до 01 серпня року, що передує плановому, на погодження комунальної комісії.

6.4. Фінансовий план затверджується розпорядженням голови Херсонської обласної ради на підставі висновків та рекомендацій комунальної комісії до 01 вересня року, що передує плановому.

6.5. Проект кошторису Юридичної особи спільної власності затверджується в установленому чинним законодавством України порядку та надається у копії до виконавчого апарату Херсонської обласної ради.

6.6. Керівник Юридичної особи спільної власності звітує перед Херсонською обласною радою на вимогу голови Херсонської обласної ради, постійних комісій Херсонської обласної ради та на виконання рішення Херсонської обласної ради.

6.7. Керівники комунальних підприємств надають щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, та щороку до 01 березня року, що настає за звітним періодом, Херсонській обласній раді:

- фінансову звітність та звіт про виконання фінансового плану;

- інформацію про обсяги надходжень коштів обласного бюджету та здійснення відповідних видатків.

6.8. Керівники комунальних закладів (установ) щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, та щороку до 01 березня року, що настає за звітним періодом, надають Херсонській обласній раді копії фінансової та бюджетної звітності. Разом із звітністю надається інформація про виконання кошторису, про надходження коштів з додаткових джерел фінансування, про їх розподіл та довідку про рух майна. На вимогу Херсонської обласної ради та її органів надається також інша інформація про фінансово-господарську діяльність закладу (установи).

6.9. На вимогу Херсонської обласної ради та її органів керівник Юридичної особи спільної власності зобов’язаний надавати інформацію про діяльність Юридичної особи спільної власності та необхідні матеріали.

6.10. Керівник Юридичної особи спільної власності несе персональну відповідальність за фінансово-господарський стан та виконання фінансових планів підприємств.

6.11. Керівники комунальних підприємств відповідають за оприлюднення інформації про діяльність підприємств відповідно до вимог частини восьмої статті 78 Господарського кодексу України та надають її до виконавчого апарату Херсонської обласної ради у порядку, встановленому рішенням Херсонської обласної ради.


Розділ VIІ. Припинення діяльності Юридичної особи спільної власності
7.1. Припинення діяльності Юридичної особи спільної власності здійснюється в установленому чинним законодавством України порядку.

7.2. У разі необхідності, при припиненні діяльності Юридичної особи спільної власності, закріплене за нею майно передається на тимчасове зберігання до Комунальної установи з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради до вирішення Херсонською обласною радою питання щодо передачі його на баланс іншій Юридичній особі спільної власності.Голова обласної ради В.М.Мангер

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал