Рішення Дніпропетровської обласної ради Голова обласної ради Г. О. Пригунов статут комунального підприємства „ департамент екобезпеки, природокористування та енергозбереження" дніпропетровської обласної ради"Скачати 223.63 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір223.63 Kb.
ТипРішення
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Дніпропетровської

обласної ради

Голова обласної ради


Г.О. ПРИГУНОВ

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОБЕЗПЕКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ” ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”


(нова редакція)
Ідентифікаційний код 34315921

м. Дніпро

2017 рік
Ці зміни є новою редакцією Статуту комунального підприємства „Департамент екобезпеки, природокористування та енергозбереження” Дніпропетровської обласної ради”, затвердженого рішенням Дніпропетровської обласної ради від 28 жовтня 2016 року № 106-6/VІІ та зареєстрованого суб’єктом державної реєстрації 05 грудня 2016 року, номер запису 12241050010025353.

Комунальне підприємство „Департамент екобезпеки, природокористування та енергозбереження” Дніпропетровської обласної ради” (далі – Підприємство) засноване на спільній власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Дніпропетровської області та перебуває в управлінні Дніпропетровської обласної ради (далі – Орган управління майном).

Ідентифікаційний код 23928934.

Місцезнаходження: просп. Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49004, Україна.


1. Найменування та

місцезнаходження Підприємства
1.1. Найменування Підприємства:

повне – КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОБЕЗПЕКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ” ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ”;

скорочене – КП „ДЕПЕ” ДОР”.

1.2. Місцезнаходження Підприємства:

просп. Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49004, Україна.
2. Мета і предмет діяльності Підприємства
2.1. Підприємство створене з метою організаційного, правового й еколого-економічного забезпечення реалізації повноважень обласної ради у сфері екологічної безпеки, використання природних ресурсів, моніторингу та енергозбереження.

2.2. Основними напрямами діяльності Підприємства є:упровадження обласної системи екобезпеки й моніторингу довкілля та її складових частин;

розробка та впровадження систем автоматизованого екологічного моніторингу на підприємствах, організаціях і установах та їх складових частинах;

технічне обслуговування автоматизованих систем екологічного моніторингу довкілля та їх складових частин;

запровадження обласного економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища;

розроблення й упровадження обласних та місцевих екологічних і енергозбережених програм;

виконання робіт, пов’язаних з розвитком і використанням нетрадиційних поновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів, процесів заміщення дефіцитних видів палива;

створення ефективних систем управління та засобів контролю за енергозбереженням;

проведення наукових обстежень щодо енергопостачання, водопостачання, водопідготовки та водовідведення, а також енергоаудиту об’єктів спільної власності територіальних громад області та інших будівель і споруд;

розробка та обслуговування автоматизованої системи моніторингу споживання енергетичних ресурсів об’єктами спільної власності територіальних громад області та інших об’єктів, визначення базового енергоспоживання;

надання послуг з обслуговування та утримання об’єктів енергогенерації та енергопостачання, виконання відповідних ремонтних, налагоджувальних та експлуатаційних робіт;

розробка програм, проектів і бізнес-планів, залучення інвестицій та підготовка й реалізація грантових програм і проектів з енергетики та житлово-комунального господарства;

організація заходів, спрямованих на упровадження сучасних технологій у енергетичну сферу;

наукова та практична діяльність у сфері альтернативної енергетики, популяризація та впровадження альтернативних джерел енергії, оптимальних для Дніпропетровської області.

діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг з технічного консультування в цих сферах;

технічний огляд, оцінювання стану будівельних конструкцій, будівель, споруд та інженерних мереж.

обстеження й оцінювання технічного стану будівельних конструкцій, будівель, споруд та інженерних мереж (визначення параметрів і необхідних характеристик матеріалів і конструкцій із застосуванням спеціального устаткування, приладів та апаратури на об’єктах і в лабораторіях);

обстеження та оцінювання технічного стану будівельних конструкцій та споруд, інженерних мереж та споруд;

виконання функцій замовника з будівництва та проектування об’єктів цивільного та соціально-побутового призначення;

розроблення регіональних екологічних та енергозбережних програм з охорони навколишнього природного середовища;

проведення робіт з інвентаризації джерел утворення та видів промислових відходів;

розроблення технічних паспортів промислових відходів;

розроблення реєстрових карт об’єктів утворення, обробки та утилізації відходів;

розроблення паспортів місць видалення відходів;

розроблення паспортів тимчасового зберігання відходів;

розроблення проектів лімітів на утворення та розміщення відходів;

проведення екологічного та енергозбережного аудиту всіх видів виробничої діяльності підприємств та організацій;

проведення робіт з інвентаризації викидів та скидів забруднюючих речовин;

проведення екологічного аудиту проектної, нормативно-технічної та технологічної документації;

розроблення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємств, установ та організацій;

надання правової допомоги юридичним та фізичним особам у сфері екобезпеки та енергозбереження;

залучення та об’єднання на договірних засадах коштів юридичних та фізичних осіб для фінансування програм із гарантування екологічної безпеки, моніторингу та енергозбереження;

створення, відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму річок і водоймищ, запобігання та ліквідації наслідків шкідливої дії вод (паводки, повені, підтоплення);

захист земель від ерозії та інших видів їх деградації;створення та підтримання в належному технічному стані земляних протиерозійних гідротехнічних споруд, водоскидних споруд і протиерозійних ставків-мулонакопичувачів; рекультивація порушених земель; поліпшення малопродуктивних земельних угідь;

проведення агролісотехнічних заходів на ярах, балках та інших ерозійно небезпечних землях;

рекультивація порушених земель та використання родючого шару ґрунту під час проведення робіт, пов’язаних із порушенням земель;

упровадження заходів, пов’язаних зі створенням захисних лісових насаджень на ерозованих землях, уздовж водних об’єктів (у тому числі водойм, магістральних каналів тощо) та полезахисних смуг;

розроблення технологій і обладнання для знезараження та очищення землі, забрудненої пестицидами й агрохімікатами;

застосування раціональних, екологічно безпечних технологій видобування корисних копалин і вилучення наявних у них компонентів, що мають промислове значення, недопущення наднормативних втрат і погіршення якості корисних копалин;

розроблення технологій і обладнання для вилучення супутніх цінних компонентів із мінеральної сировини, розкривних і вміщуючих порід, відходів виробництва, з продуктів, що уловлюються при газо- і водоочищенні, та будівництво відповідних установок;

будівництво, розширення й реконструкція комплексів для закладання відпрацьованих, відкритих та підземних гірничих виробок супутніми породами, що не утилізуються;

селективне видобування і зберігання корисних копалин, розкривних та вміщуючих порід, відходів виробництва, що містять компоненти, які тимчасово не використовуються в народному господарстві, але є потенційно корисними;

будівництво, технічне переобладнання, реконструкція та експлуатація сміттєпереробних і сміттєспалювальних заводів, а також полігонів для захоронення відходів;

будівництво, розширення й реконструкція споруд, придбання та впровадження установок, обладнання, машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, кубових залишків;

будівництво, розширення й реконструкція установок, виробництв, цехів для одержання сировини або готової продукції з відходів виробництва та побутових відходів;

спеціальне складування відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення, що запобігає їх самозайманню;

рекультивація земель та озеленення породних відвалів;

здійснення спеціальних робіт для запобігання пилоутворенню на прилеглих територіях шламонакопичувачів і хвостосховищ;

будівництво, розширення й реконструкції цехів утилізації осадів на очисних каналізаційних та водопровідних комплексах;

будівництво й реконструкція установок знешкодження та утилізації шламів;

будівництво, розширення, реконструкція й експлуатація комплексів, спеціалізованих полігонів та інших об’єктів для знешкодження й захоронення непридатних для використання пестицидів, шкідливих і токсичних промислових та інших відходів;

захист родовищ (газових, нафтових, вугільних, торфових та інших) від пожеж, затоплення, обвалів та придбання для цієї мети обладнання;

вивчення режиму (змін рівнів, хімічного складу, температури та ресурсів) підземних вод, екзогенних геологічних процесів, картування забруднених територій, проведення моніторингу геологічного середовища;

проведення радіоекологічних, геохімічних досліджень, ліквідаційного тампонажу свердловин;

будівництво, розширення й реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, берегозакріплювальних і протизсувних споруд, а також захист від підтоплення та затоплення;

створення водоохоронних зон із комплексом агротехнічних, лісомеліоративних, гідротехнічних, санітарних та інших заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів, а також на винесення об’єктів забруднення з прибережних смуг;

будівництво й реконструкція розсіюючих випусків очищених стічних вод та запобігання тепловому забрудненню водойм;

охорона підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення;

реконструкція або ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи припинення забруднення підземних і поверхневих вод;

поліпшення технічного стану та благоустрою водойм, відновлення й підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, боротьба зі шкідливою дією вод (біологічна меліорація водних об’єктів, винесення водоохоронних зон у натуру, впорядкування джерел, очищення русел від дерев, що потрапили до них внаслідок весняних повенів, будівництво протиповеневих водосховищ, дамб тощо);

розроблення методик, технологій, установок, обладнання, приладів контролю, проведення робіт із очищення водних ресурсів, забруднених пестицидами й агрохімікатами та їх знезараження;

розроблення, виготовлення й придбання систем, приладів, оснащення спеціального транспорту для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих, підземних і стічних вод та скидів шкідливих речовин до водних ресурсів;

організація виробництва, установлення та реконструкції обладнання для очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин хімічного та біологічного походження, що викидаються в атмосферне повітря, й зниження рівня впливу на нього фізичних і біологічних факторів;

організація виробництва та застосування матеріалів, використання методів, розроблення і впровадження технологій, що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря;

будівництво, розширення й реконструкція розплідників і ферм для розведення диких звірів та птахів з метою їх розселення у природне середовище;

створення центрів для розведення рідкісних та тих, що зникають, тварин і рослин;

розроблення проектів створення територій і об’єктів природно- заповідного фонду та організації їх територій;

будівництво, реконструкція, розширення, технічне переозброєння, оснащення риборозводних підприємств і виробничо-акліматизаційних баз для одержання та вирощування личинок життєстійкої молоді цінних промислових риб для зариблення природних водойм і водосховищ комплексного призначення;

будівництво, обладнання, реконструкція та розширення приміщень, призначених для проведення науково-дослідних робіт, пропагування природоохоронних знань і створення експозицій, а також інших об’єктів (майстерень, кордонів, мостів, доріг, стежок, огорож і вольєрів), будівництво гідротехнічних та інших споруд, об’єктів зв’язку в заповідниках, національних природних парках, ботанічних садах, дендрологічних парках, зоологічних парках та парках-пам’ятках садово- паркового мистецтва;

запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду;

збереження видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, поліпшення середовища їх перебування чи зростання, створення належних умов для розмноження у природному середовищі, розведення та розселення;

проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з еколого-правової тематики;

забезпечення участі області в діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування;

організація та здійснення робіт з еколого-правової освіти й виховання в галузі охорони навколишнього природного середовища;

наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розробки, що охоплюють вищезазначені природоохоронні заходи;

науково-дослідні, проектно-конструкторські, експертні, спеціалізовані, монтажні, налагоджувальні, ремонтні та інші види робіт і послуг, пов’язані з підвищенням ефективності використання та економією паливно-енергетичних ресурсів;

видобування, переробки, транспортування, виробництва, зберігання й використання всіх видів палива, теплової та електричної енергії;

виробництво й постачання енергетичного та енергоспоживаючого обладнання, машин, механізмів, конструкційних, будівельних матеріалів та іншої продукції, приладів обліку, контролю й регулювання витрачання енергоресурсів;

інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України.

2.3. Для здійснення видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, Підприємство отримує ліцензії у порядку, встановленому чинним законодавством України.


3. Юридичний статус Підприємства
3.1. Підприємство є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

3.2. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Органу управління майном, розпорядженнями голови обласної ради та цим Статутом.

3.3. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах, спільних підприємствах та інших об’єднаннях здійснюється за згодою Органу управління майном на добровільних засадах, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

3.4. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням. Підприємство може мати товарний знак, який реєструється відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

3.6. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями Органу управлінням майном.

3.7. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями згідно з чинним законодавством України.
4. Майно Підприємства
4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. Статутний капітал Підприємства становить 4 938 300 (чотири мільйони дев’ятсот тридцять вісім тисяч триста) гривень.

4.2. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області й закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього дії, які не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту. Розпорядження закріпленим за Підприємством майном здійснюється з дозволу Органу управління майном у порядку, що встановлений чинним законодавством України.

Фінансове забезпечення у вигляді внесків до статутного капіталу Підприємства здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, наданих на безповоротній основі, або інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, згідно з угодами про надання фінансової підтримки та є прямими інвестиціями у корпоративні права, емітовані цим Підприємством, відноситься до доходів, що не враховуються для визначення об’єкта оподаткування.

4.3. Джерелом формування майна Підприємства є:

майно, передане йому Органом управління майном;

доходи, одержані від реалізації продукції, надання послуг, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

кредити банків та інших кредиторів;

капітальні вкладення;

безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб;

інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4.4. Підприємство одержує кредити для виконання статутних завдань згідно з чинним законодавством України.

4.5. З дозволу Органу управління майном Підприємство має право здавати юридичним та фізичним особам у оренду майно в порядку, встановленому чинним законодавством України та Органом управління майном.

4.6. Підприємство здійснює користування земельними ділянками й іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України.

4.7. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішення суду.


5. Права та обов’язки Підприємства
5.1. Права Підприємства:

5.1.1. Підприємство самостійно планує діяльність, визначає стратегію та основні напрями свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.1.2. Підприємство має право створювати філії, відділення та інші відокремлені підрозділи за погодженням з Органом управління майном. Положення про структурні підрозділи погоджуються Органом управління майном.

5.2. Обов’язки Підприємства:

5.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство повинно враховувати державні контракти, державні замовлення та інші договірні зобов’язання.

5.2.2. Підприємство:

забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України;

несе відповідальність за результати господарської діяльності, виконання взятих на себе зобов’язань за укладеними угодами;

здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та об’єктів соцкультпобуту;

купує необхідні матеріальні ресурси в підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

здійснює заходи з удосконалення організації праці та підвищення заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної заінтересованості як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне й раціональне використання фонду оплати праці та своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

виконує норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання й відтворення природних ресурсів, екологічної безпеки.

У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища, його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством України.

Директор (далі – керівник) Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення й достовірність обліку, статистичну звітність.


6. Управління Підприємством

і самоврядування трудового колективу
6.1. Повноваження Органу управління майном визначаються чинним законодавством України.

6.2. Управління Підприємством здійснює керівник.

6.3. Наймання керівника здійснюється згідно з чинним законодавством України Органом управління майном шляхом укладення контракту.

6.4. Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені до компетенції Органу управління майном.

Керівник Підприємства:

несе повну відповідальність за стан майна Підприємства;

діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його в усіх установах, організаціях, підприємствах;

розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;

укладає угоди, видає довіреності, відкриває рахунки в установах банків;

несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;

затверджує ціни на продукцію, товари та послуги згідно з чинним законодавством України.

6.5. Заступники керівника Підприємства, керівники й фахівці підрозділів апарату управління, відокремлених структурних підрозділів призначаються на посаду та звільняються з посади керівником Підприємства.

6.6. Повноваження трудового колективу Підприємства визначаються чинним законодавством України.

6.7. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, приймаються адміністрацією Підприємства за участю трудового колективу та відображаються в колективному договорі.

Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.

6.8. Право укладення договору від імені Підприємства надається керівникові Підприємства, а від імені трудового колективу – голові профспілкового комітету або іншій особі, уповноваженій трудовим колективом.


7. Господарська та соціальна діяльність Підприємства
7.1. Основним показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

7.2. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після відшкодування матеріальних витрат, витрат на оплату праці, відсотків за кредитами банків, податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, залишається в повному його розпорядженні та використовується для розвитку Підприємства.

7.3. Прибуток також використовується Підприємством на відшкодування витрат, пов’язаних з діяльністю згідно з відповідними умовами колективного договору, інших витрат Підприємства відповідно до чинного законодавства України.

7.4. Фонд оплати праці Підприємства створюється в розмірі, який визначається згідно з чинним законодавством України. Джерелом коштів для оплати праці є частина доходу, одержаного в результаті господарської діяльності.

Керівник Підприємства обирає форми й системи оплати праці, установлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором та чинним законодавством України.

Заробітна плата не може бути нижчою встановленого чинним законодавством України її мінімального розміру.

Умови праці та матеріального забезпечення керівника Підприємства встановлюються Органом управління майном при укладенні контракту.

7.5. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток, амортизаційні відрахування, благодійні внески підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладання, кредити, дотації, субсидії.

7.6. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на підставі угод.

7.7. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України.

7.8. Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.
8. Військовий облік та цивільна оборона на Підприємстві
8.1. Заходи щодо військового обліку та цивільної оборони на Підприємстві здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Керівник Підприємства є начальником об’єкта цивільної оборони й організовує його роботу згідно з Кодексом цивільного захисту України, постановами Уряду України та рішеннями місцевих органів влади.


9. Техніка безпеки та охорона праці на Підприємстві
9.1. Підприємство виконує вимоги і здійснює заходи, передбачені чинним законодавством України про охорону праці.

9.2. Підприємство виконує вимоги і здійснює заходи, передбачені чинним законодавством України про пожежну безпеку.


10. Припинення Підприємства
10.1. Припинення – ліквідація або реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням Органу управління майном або суду відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Припинення Підприємства здійснюється комісією з припинення, яка створюється Органом управління майном. Порядок і строки проведення припинення, а також строк для заяви претензій кредиторів визначаються Органом управління майном згідно з чинним законодавством України.

10.3. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством. Комісія складає відповідний баланс Підприємства і подає його Органу управління майном на затвердження.

10.4. При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів згідно з чинним законодавством України.10.5. Підприємство вважається припиненим з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
11. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства
11.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал