Ретельний підбір методичних та керівних кадрівСкачати 203.09 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір203.09 Kb.
Немає потреби переконувати когось у тому, що добре організована підготовка фахівців – найважливіше завдання кожної держави.

Сучасна доба ставить нові вимоги до вчителя. Суспільству потрібен вчитель-професіонал з високою науково-теоретичною, методичною, психолого-педагогічною, практичною підготовкою, здатний до безперервного навчання, творчості і постійного самовдосконалення. Тому, в сучасних умовах швидкоплинних змін в освітньому просторі важливого значення набуває підвищення ефективності методичної роботи, яка має ґрунтуватися на досягненнях психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду і бути спрямованою на підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, на розвиток творчого потенціалу кожного вчителя.

Від того, як пройдуть перші роки вчителя-початківця, залежить стабільність педагогічних кадрів, їх якісний склад, результативність навчально-виховного процесу в школі. Це добре розуміє колектив районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації.

Одним з пріоритетних напрямів методичної роботи з педагогічними кадрами є становлення молодого вчителя. Завдяки продуманій, цілеспрямованій діяльності РМК в районі склалася оптимальна ефективна система роботи з молодими вчителями, яка має глибокий зміст, творчий характер, сприяє професійному становленню початківців і закріпленню їх в навчальних закладах.

У районному методичному кабінеті чітко спланована та організована система роботи щодо кадрової політики, а саме:


  • ретельний підбір методичних та керівних кадрів;

  • планування перспективної та поточної роботи з кадрами;

  • використання кадрового резерву в роботі з молодими вчителями;

  • підвищення кваліфікації педагогічних працівників через участь у методичних формуваннях;

  • матеріальне та моральне стимулювання молодих педагогів;

  • створення інформаційного банку даних про випускників педагогічних ВНЗ та молодих спеціалістів, які працюють від 1 до 3 років.

Серед основних функцій управління системою роботи з молодими вчителями провідне місце посідає планування. Розроблено річний план роботи з молодими спеціалістами , який є основою організації праці з ними:

Організаційні заходи


 1. Спланувати та організувати роботу з молодими вчителями на навчальний рік.

 2. Забезпечити планування та роботу районної школи адаптації молодих вчителів, школи становлення молодих вчителів та школи наставника.

 3. Продовжити роботу школи резерву керівних кадрів.

 4. Розробити графік роботи консультпункту при відділі освіти.

 5. Спланувати та організувати роботу школи майбутнього педагога.

 6. Організувати стажування молодих вчителів на рівні закладів освіти.


Психолого-педагогічний та методичний супровід формування молодого педагога


 1. Вивчити досвід роботи Йосипівського навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» по організації роботи з молодими вчителями.

 2. Провести семінар – практикум з резервом керівних кадрів з проблеми „Організація роботи по стажуванню та підвищенню фахового рівня молодих вчителів”.

 3. Провести місячник адаптації молодого вчителя.
 1. Провести тиждень молодого вчителя.

 2. Організувати районний конкурс молодих вчителів „Міс Освіта - 2013”.

 3. Провести районний зліт молодих вчителів.

 4. Зустріч з ветеранами педагогічної праці з проблеми: „В.О. Сухомлинський і сучасність: формування ціннісних компетентностей вчителя і учнів. Співпраця педагогічних колективів та профорганізацій закладів освіти з місцевими громадами, творчими спілками у забезпеченні соціалізації учнів, соціально – педагогічної адаптації молодих спеціалістів на основі педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського”.

 5. Провести з молодими вчителями систему тренінгових занять:

- „ Толерантне спілкування ”;

- „ Як діяти в конфліктній ситуації”;

- „ Справжній учитель. Хто він?”;

- „ Стратегія особистісного і професійного самовдосконалення”; 1. Організація посвячення молодих спеціалістів в учительську сім’ю району.

 2. Підготувати пам’ятки для молодих вчителів.

 3. Підготувати тематичні папки на допомогу молодим спеціалістам.

 4. Організувати зустріч молодих вчителів з керівниками району.

 5. Провести тиждень діагностики серед молодих та малодосвідчених педагогів.

Наказом відділу освіти щороку затверджується структура методичної роботи з молодими вчителями.


Структура методичної роботи РМК із молодими спеціалістами

Консультації, співбесіди

Методичні об'єднання

Методичні рейди, оперативки

Самоосвіта

Стажування

Наставництво

Діагностування

Анкетування

Творчий звіт

Тиждень молодого вчителя

Школа молодого вчителя

РМК

Індивідуальні форми роботи

Дні відкритих дверей

Цікаві зустрічі

Тематичні виставки

Семінари-практикуми

Майстер-клас

Школи ШППД

Колективно-групові види роботиКастинг «Перші кроки на педагогічній ниві»
Конкурс «Міс і Містер Освіта»
Творчі звіти
Обласний звіт

Визначення даної структури здійснюється на діагностично-прогностичній основі з використанням анкет, розроблених районним методичним кабінетом.


Анкета для молодого вчителя
1. Чому Ви обрали професію вчителя (підкреслити, дописати);

а) подобається робота з дітьми;

б) підходить режим і характер роботи вчителя;

в) вирішальний вплив мала любов до даної спеціальності;

г) під впливом бажання добути вищу освіту;

ґ) під впливом інших чинників (яких?).

2. Чи хотіли б Ви перейти на іншу, непедагогічну роботу (підкреслити);

а)так;


б) ні;

в) не знаю.

3. Чи подобається Вам робота в школі (підкреслити):

а)так;


б) байдуже;

в) ні.


4. Що подобається Вам найбільше (підкреслити):

а) проведення уроків;

б) позакласна робота з предмета;

в) позакласна виховна робота;

г) робота з батьками;

ґ) методична робота;

д) робота із самоосвіти;

е) громадська діяльність.

5. Чи обрали б Ви знову для вступу, якби можна було повернути час, педагогічний ВНЗ (підкреслити):

а)так;


б) не знаю;

в) ні.


6. Що викликає найбільше труднощів у Вашій роботі (підкреслити);

а) підготовка до уроків;

б) організація навчального процесу;

в) спілкування з учнями, їхніми батьками, колегами, адміністрацією:

г) підготовка до виховної роботи;

ґ) проведення виховних заходів;

д) організація свого часу і праці;

е) ведення шкільної документації;

є) аналіз своєї діяльності, внесення відповідних коректив;

ж) інше (що саме?).

7. Як Ви оцінюєте свою підготовку до педагогічної праці (підкреслити);

а) фахову: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

б) з методики викладання: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

в) з організації спілкування: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

г) з виховної роботи: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

д) з уміння організувати свою працю: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

е) з інших боків (яких?).

8. Як Ви ставитеся до обраної професії (підкреслити):

а) задоволений цілком;

б) більше не подобається, ніж подобається;

в) байдуже;

г) більше подобається, ніж не подобається;

ґ) зовсім не подобається;

д) не можу визначитися.

9. Чи відчуваєте Ви потребу в контакті з викладачами інституту (підкреслити, дописати):

а) так (з яких питань?);

б) не впевнений;

в) ні.
Вхідна анкета.

1. Прізвище, ім’я по батькові.

2. Дата народження.

3. Освіта і фах за освітою.

4. Школа, в якій працюєте.

5. Які предмети викладаєте?

6. Як Вас зустріла школа?

7. Що Вас вразило при першій зустрічі із школою?

8. Що Ви чекаєте від свого життя (роботи)?

9. Ким Ви себе бачите в майбутньому?

10. Хто допоміг Вам обрати професію?

11. Чому Ви обрали професію вчителя?

а) подобається робота з дітьми;

б) підходить режим і характер роботи;

в) любов до професії;

г) щоб здобути вищу освіту;

д) вийшов(ла) із сім'ї педагогів, знаю цю професію;

е) інше.

12. Чи змінили б Ви сьогодні свою професію?

а) так;

б) байдуже;в) ні;

г) змінила б;

д) при умові.

13. Чи обрали б Ви педагогічну спеціальність сьогодні?

а) так;

б) ні;


в) не знаю;

г) поміняв би фах.

14. Що в даній ситуації Вам подобається найбільше?

15.3 якими труднощами Ви зустрілися?

І6. Як Ви оцінюєте свою підготовку до роботи?

17. Як Ви ставитесь до своєї роботи, обраної професії?

а) задоволений;

б) байдуже;

в) не подобається;

г) не можу визначитись.

18. Чи необхідна Вам допомога викладачів?

а) так; (з яких питань)

б) не знаю;

в) ні.


19. Як було організовано Ваше стажування?

а) добре;

б) задовільно;

в) незадовільно.

20. У чому полягало це стажування (підкреслити, дописати)?


 • Був інтенсивний план стажування;

 • Був призначений вчитель-наставник;

 • Була організована робота з наставником;

 • Роботою цікавилась адміністрація;

 • Були організовані відкриті уроки;

 • Сам давав відкриті уроки.

21. Хто Вам надав найбільшу допомогу?

22. Чий досвід Ви хотіли б наслідувати?

23. Чому Ви навчилися протягом цього року?
Анкета для вивчення запитів молодих вчителів
1. З якими труднощами Ви стикаєтесь в процесі використання навчально-матеріальної бази кабінету?

2. Чи задовольняє Вас розклад уроків, позакласних заходів?

3. Що можна зробити для підвищення рівня роботи школи молодого вчителя? Чи допомагає вона Вам у роботі?

4. Які форми роботи школи Вам запам’ятались?

5. Чи задовольняє Вас система самоосвіти, підвищення кваліфікації, яка існує в школі?

6. Що нового Ви дізнались під час відвідування уроків свого наставника?

7. Які методичні прийоми Ви опанували, які вміння вдосконалили протягом року?

8. Яку методичну допомогу Ви хотіли б одержати від методичного кабінету відділу освіти?

9. Ваші пропозиції щодо роботи на наступний рік.
Анкета для визначення самоосвітнього рівня молодого вчителя
1. Над якою методичною проблемою (темою) Ви працюєте, де і як можуть бути застосовані результати вашої роботи?

2. Як Ви оцінюєте інформаційно-методичне забезпечення шкільного методичного кабінету?

3. Яку участь Ви берете в роботі методоб’єднання в цьому навчальному році?

4. Що є, на Вашу думку, складниками педагогічної майстерності вчителя?

5. Які педагогічні здібності повинен мати сучасний вчитель в період формування нової школи?

6. Які основні напрямки виховання забезпечують формування національної свідомості в учневі?

7. На які основні складники уроку Ви звертаєте увагу під час його аналізу?

8. Як вивчається вплив курсової підготовки вчителя на його фахову майстерність?

9. Які методи Ви використовуєте для вдосконалення сучасного уроку?

10. Якими ознаками характеризується демократичний стиль роботи вчителя в період формування нової школи, що прийшов на заміну авторитарному?

11. Як Ви оцінюєте 12-ти бальну систему оцінювання знань учнів?

12. Які педагогічні інновації реалізуються у Вашій школі?

У районі стало традицією проведення посвячення молодих педагогів у вчительську сім’ю на серпневій конференції. Це прекрасне дійство завжди відбувається щоразу за новим сценарієм, по-різному, але завжди цей фрагмент носить характер незабутнього моменту в педагогічній біографії молодих фахівців.

Особливо великого значення методисти районного методичного кабінету надають першій зустрічі з молодими спеціалістами, яка, як правило, відбувається у формі круглого столу „Давайте познайомимось”. Вчорашні випускники педвузів мають змогу зустрітися з керівниками району, начальником відділу освіти, головою районного комітету профспілки працівників освіти, переможцями фахових конкурсів, майстрами педагогічної праці, представниками педагогічних династій. Методисти проводять бесіди з молодими вчителями конкретного фаху. Педагогам вручаються методичні папки з пам’ятками, рекомендаціями, які допоможуть зробити перші кроки на вчительській стежці.


Особливо велика увага методистами районного методичного кабінету приділяється питанням організації стажування молодих спеціалістів. РМК цілеспрямовано здійснює управління, координацію даної ділянки роботи в навчальних закладах. Основними напрямками її є: • щорічне видання наказу „Про організацію стажування молодих спеціалістів”;

 • плановість організації допомоги та контролю за стажуванням молодих спеціалістів;

 • постійне надання допомоги керівникам навчальних закладів та головам методичних об’єднань по організації стажування;

 • систематичний розгляд питань про організацію стажування в освітніх установах на засіданнях методичної ради РМК, нарадах керівників шкіл, колегії відділу освіти;

 • проведення співбесід з керівниками навчальних закладів щодо організації стажування та здійснення внутрішньошкільного контролю за роботою молодих спеціалістів.

Ефективно впливають на організацію стажування інструктивно-методичні наради з керівниками навчальних закладів, на яких розглядаються такі актуальні питання: • Вивчення нормативних документів, які стосуються організації і проведення стажування.

 • Основні шляхи формування у молодих вчителів творчого відношення до планування своєї педагогічної праці, вміння прогнозувати її кінцевий результат.

 • Особистісно орієнтований підхід до організації роботи з молодими вчителями.

 • Творча дискусія „Чи може любов вчителя до дітей виявити себе в конспекті уроку?” та інші.

Важливим аспектом діяльності районного методичного кабінету є проведення у вересні місячника становлення молодого вчителя, під час якого проводяться дні відкритих дверей у навчальних закладах, співбесіди з молодими вчителями, декади вчителя-наставника, ознайомлення з їх творчою лабораторією, практичні семінари.

Методистами методичного кабінету проводяться методичні дні „На допомогу молодому вчителю”. Методисти відвідують школи, в яких перший рік працюють молоді спеціалісти, проводять з ними співбесіди, відвідують уроки з наступним їх обговоренням, моделюють уроки та позакласні заходи, надають допомогу працівникам ЗНЗ, наставникам в організації методичної роботи з молодими фахівцями, проводять методичні заходи.

Особливе значення приділяється участі педагогів-початківців у роботі методичних формувань. Змістовна робота проводиться в рамках районних методичних об’єднань, основними напрямками діяльності яких є: • здійснення заходів щодо вивчення нормативних, інструктивно-методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України;

 • поглиблення науково-теоретичної підготовки щодо методики викладання предмету;

 • поповнення знань з психології;

 • організація та методика проведення позакласної роботи з предмета;

 • організація виховної роботи;

 • науково-методична робота з вивчення та визначення шляхів впровадження надбань кращого досвіду в практику.

У планах засідань передбачені виступи молодих вчителів з теоретичних питань, відкриті уроки на заключному етапі стажування, захисти рефератів з науково-методичної проблеми, вибраної вчителем для поглибленого опрацювання, консультування. При проведенні засідань значного поширення набули сучасні форми організації методичної роботи: ділові ігри, соціально-психологічні, соціально-комунікативні тренінги, проблемні семінари, круглі столи, диспути, дебати, методичні посиденьки, методичні ринги тощо.


Використання таких форм значною мірою поліпшує співпрацю методистів і педпрацівників, викликає жвавий інтерес у молодих педагогів, створює мотивацію підвищення їхньої кваліфікації, професійної компетентності.

Обов’язковим структурним елементом будь-якого засідання методичного об’єднання є практична робота:


 • складання календарно-тематичного плану з урахуванням навчальних програм та особливостей класу;

 • розробка різнорівневих тестів, завдань контрольних робіт;

 • підготовка планів-конспектів уроків різних типів;

 • розробка сценаріїв позакласних заходів;

 • складання картотеки ППД з проблеми, обраної для поглибленого дослідження;

 • моделювання уроку або його фрагменту;

 • розв’язання педагогічних ситуацій;

 • самоаналіз навчального заняття;

 • презентація „Мої перші успіхи” тощо.

Для того, щоб уникнути формального підходу до розгляду питань, що будуть розглядатися, передбачені домашні завдання, проводиться індивідуальна робота з молодими колегами.

Досить актуальним у навчанні молодих вчителів залишається відвідування уроків наставників, а також підготовка власних відкритих заходів.

Молоді вчителі обов’язково відвідують уроки у своїх колег – початківців, аналізують їх, спільно виробляють методичні рекомендації щодо удосконалення навчальних занять.

Ефективними формами роботи з молодими вчителями є школа адаптації молодого вчителя (1 рік роботи) з проблеми „Формування професійних компетентностей молодих спеціалістів. Процес навчання як цілеспрямована взаємодія вчителя та учня” та школа майстерності молодих вчителів (2-3 рік роботи) з проблеми „Становлення молодого вчителя – основа розвитку освіти”.

Керує школами методист районного методичного кабінету відділу освіти – Іванова Оксана Станіславівна.

Метою школи адаптації молодого вчителя є ознайомлення з основними процесами навчання та психологічними особливостями пізнавальної діяльності учнів; залучення молодих спеціалістів до методичної роботи, пошуку; визначення ефективних форм навчання учнів, удосконалення та розвиток професійної компетентності учителя – початківця.
Основним ж завданням школи майстерності молодого вчителя є: формування індивідуальної творчої лабораторії молодого вчителя; стимулювання самоосвітньої роботи молодих педагогів; інформування вчителів про іноваційні технології навчання та виховання, передовий педагогічний досвід.
Якщо у перший рік роботи молоді вчителі працюють у школі адаптації за єдиною програмою, незалежно від фаху, рівня вищих навчальних закладів, то в школі майстерності їх навчання диференційоване. Школа майстерності молодих спеціалістів розрахована на два роки.
При організації роботи з молодими вчителями методисти враховують принципові вимоги: правильне визначення змісту роботи, перспективи зростання майстерності педагога, врахування його позитивних і негативних якостей, що забезпечує підвищення результативності занять.
Ефективно, раціонально спланувати роботу шкіл молодих вчителів допомагає діагностування, врахування аналізу відвіданих уроків, виховних заходів у молодих вчителів, результати моніторингу навчальних досягнень учнів.
Отримана інформація дає можливість визначити рівні педагогічного розвитку молодих спеціалістів та організувати з ними відповідну роботу.


Діагностична карта молодих спеціалістів 2012-2013 навчального року

Прізвище, ім'я, по батькові

Теорія

Структура уроку

Спілкування з учнями

Використання методів, прийомів

Документація
ОцінюванняРозподіл часу на уроці

Наочні

матеріалиТруднощі в роботі

Сотченко К.Ю.

Єзан Ю.Г.

Жижко А.В.

Молдавану А.В.Радченко Я.Ю.Стремоухова Л.В.Соколова К.М.Пецун А.Ю.

Ракіцька А.С.
- виконує завдання на достатньому рівні;

- відмінно володіє матеріалом, виконує завдання на високому рівні;

- потребує допомоги;Дбаючи про розвиток творчої активності молодих вчителів, методисти на третій-четвертий рік залучають їх за бажанням до роботи в творчих групах. Молоді фахівці мають змогу тісно співпрацювати із досвідченими колегами, які входять в творчу групу, з методистами, дієво застосовувати досягнення сучасної психолого-педагогічної науки та перспективного досвіду, використовуючи напрацьовані творчою групою методичні рекомендації, алгоритми, пам’ятки щодо впровадження педагогічних технологій, поради старших колег.

Підсумковим етапом роботи з молодими спеціалістами є проведення в березні тижня молодого вчителя, який, як правило, включає такі активні, нетрадиційні методичні форми:  • ділові та інтелектуальні ігри;

  • методичні аукціони;

  • круглі столи, педагогічні виставки творчого доробку молодих вчителів

  • районний та обласний зліт молодих вчителів та ветеранів педагогічної праці.

  • Конкурс «Міс Освіта»

Метою проведення тижня молодого вчителя є розвиток творчої активності молодих учителів, демонстрація їхніх творчих надбань, методичних знахідок. Під час проведення тижня зарекомендували себе такі заходи: творчі звіти стажистів і наставників; проведення відкритих уроків, самоаналіз уроків; творчий портрет переможців районного конкурсу молодих учителів „Міс Освіта”, показ виховних заходів для ознайомлення з досвідом роботи молодих класних керівників.

Створенню атмосфери творчості, діловитості, новизни сприяє традиційний конкурс молодих вчителів „Міс Освіта”. Районним методичним кабінетом розроблено положення про проведення конкурсу.Цікавою і результативною формою практичного навчання вчителів-початківців є тижні професійної майстерності, які проводяться щороку у березні.Рекомендована література:


  1. Алексеева И.С. Профессиональное становление молодых специалистов в условиях сельской школы: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук.- Якутск, 2006.- 21с.

  2. Волкова Г.Л.,Чикурова М.В. Соціологія освіти // Директор школи.- 1999.-№3.-с.27-30.

  3. Сахарчук Е.І. Організаційний механізм управління якістю підготовки спеціалістів у педвузах // Університетське управління.-2004.-№3(31).-с.63-67.

  4. Федотенко І.Л. Молодий учитель і його старші колеги: два погляди на одну проблему // Директор школи. – 1997. - №4.- с.18-24.

  5. Чернокозов І.І. Професійна етика вчителя. – К..1988

  6. Гуменюк В.В., Наумчик І.А. Науково-методична робота з педагогічними кадрами. – Кам’янець-Подільський: ПП Мошак М.І.- 2005.

  7. Робота з педагогічними кадрами. – Х.: Вид. група „Основа”, 2006 (Б-ка журн. „Управління персоналом”).С.597-601.

  8. Тевлін Б.Л. Професійна підготовка учителів. – Х.: Вид. група „Основа”, 2006.


Новомиргородська районна державна адміністрація

Відділ освіти

Районний методичний кабінет

"Учительська професія - це людинознавство, постійне проникнення в складний духовний світ людини, який ніколи не припиняється...  Це подив перед багатогранністю і невичерпністю людською"
В. О. Сухомлинський

Організація роботи з молодими вчителями

Методист районного методичного кабінетуІванова Оксана Станіславівна


2013 рік

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал