Реферативні роботи. Реферат повинен мати титульний лист, на якому на верхній частиніPdf просмотр
Дата конвертації15.06.2017
Розмір31 Kb.
ТипРеферат

Індивідуальні домашні завдання
Однією з найбільш значимих індивідуальних домашніх робіт студентів
є написання і захист реферату. Написання рефератів сприяє закріпленню і поглибленню знань, а також виробленню навичок самостійного мислення й уміння вирішувати поставлені перед студентом задачі. Зміст виконаної роботи дає можливість поглибити рівень знання досліджуваної проблеми, показати знання літератури і відомостей, зібраних студентом, який виконує реферативні роботи.
Реферат повинен мати титульний лист, на якому на верхній частині пишеться назва навчального закладу, кафедри, ім'я, по-батькові і прізвище студента, курс, група, факультет, потім посередині назва теми дослідження,
із правої сторони прізвище й ініціали, а також учений ступінь, звання наукового керівника. Унизу титульного листа місто і рік написання роботи.
План складається з таких пунктів як вступ, питання основної частини, висновок, література, із указівкою сторінок, з яких починаються ці розділи реферату. У вступі автор уводить читача в курс розглянутих питань, ставить мету, яку він збирається досягти; визначає задачі, що будуть вирішуватися в рефераті, а також указує на методи їхнього рішення. В основній частині йде виклад і розкриття питань теми і рішення поставлених задач. Зміст реферату повинен являти собою цілісну систему знань із досліджуваної проблеми з самостійними висновками.
Робота включає список літератури і зміст. Список літератури повинен включати, головним чином, новітні джерела: монографії, діючі закони і нормативні акти, статті, підручники, інші першоджерела з проблем дисципліни. Особлива увага приділяється періодичній пресі, що відбиває проблематику, порушену в рефераті. Захист реферату передбачає вміння студента обґрунтовувати ідеї і висновки реферату.
При написанні роботи обов'язкові посилання на використовувані джерела, статистичні матеріали, що додає роботі обґрунтованість, наукову орієнтацію. Реферат дає можливість не тільки переконатися в рівні знань студентів по досліджуваній темі, але, що не менш важливо, установити схильність студентів до науково-дослідної роботи. Реферати можуть бути представлені на конкурс науково-дослідних робіт студентів університету або для участі в студентських конференціях, олімпіадах. При написанні реферату студент вчиться працювати з літературою, аналізувати і систематизувати навчальний матеріал і викладати його в писемній формі відповідно до обраної теми. У процесі написання реферату також розвиваються здібності студента до самостійного і творчого мислення.
Робота з написання реферату починається з з'ясування студентом теми і плану майбутнього реферату і визначення обсягу досліджуваного матеріалу, якого буде досить для розкриття теми. Якщо не зрозумілі які-небудь терміни в назві теми або питаннях плану, варто звернутися до навчальної літератури, словників або за консультацією до викладача. За узгодженням з викладачем можна внести зміни в тему і план реферату.

Другим етапом роботи над рефератом є робота з літературою. Вона полягає в підборі і проробленні тієї літератури, за допомогою якої можна найбільш повно розкрити всі питання обраної теми. Як правило, студентові надається в цьому питанні допомога і рекомендується основна література, необхідна для написання реферату, яка зазначена в даному методичному посібнику. Також студент може використовувати додаткову літературу, здатну допомогти йому в процесі роботи над рефератом. Наступним є етап осмислення і систематизації студентом отриманих знань, у процесі якого виробляється студентом основна концепція реферату. Після чого студент приступає до викладу своїх ідей у писемній формі у виді реферату.
Усі сторінки реферату повинні бути пронумеровані, за винятком титульного листа, що вважається за першу сторінку. Назва кожної глави повинна вказуватися в основній частині. При використанні цитат робляться посилання - у тексті, унизу сторінки або наприкінці реферату. Обсяг реферату повинен складати 10-12 сторінок рукописного або 7-8 сторінок стандартного друкованого (30 рядків на сторінку і 60 знаків у рядку) тексту на аркушах формату А4.
Щоб реферат одержав високу оцінку, він повинен бути правильно оформлений, у ньому має бути цілком розкрита обрана тема, присутні логічна стрункість і послідовність викладу, гарний стиль і, разом з тим, він не повинен виходити за її рамки.
Індивідуальне завдання спрямоване на розвиток інтелектуальних умінь, комплексу універсальних і професійних компетенций, підвищення творчого потенціалу студентів і полягає: у пошуку, аналізі, структуруванні і презентації інформації, аналізі наукових публікацій по визначеній темі досліджень, аналізі статистичних і фактичних матеріалів по заданій темі, дослідницькій роботі й участі в наукових студентських конференціях, семінарах і олімпіадах.


ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
З КУРСУ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ


1. Давньокитайська філософія: специфіка розуміння природи людини
2. Давньоіндійська філософія: специфіка розуміння природи людини
3. Давньогрецька філософія: специфіка розуміння природи людини
4. Людина і Бог у філософії Середньовіччя, віра і розум, душа і тіло
5. Людина у філософії Відродження: гуманізм, антропоцентризм, пантеїзм
6. Культ розуму людини у філософії епохи Просвітництва
7. Етика людини І. Канта: вчення про категоричний імператив
8. Вчення Г. Гегеля про розвиток духовної культури: філософія духу
9. Л. Фейєрбах про природу людини. Антропологічний принцип у філософії
10. Людина як самоціль суспільного розвитку: комуністичний ідеал і реальність
11. Ф. Ніцше: переоцінка усіх цінностей, особливості Надлюдини
12. Вчення В. І. Вернадского про біосферу і ноосферу
13. Особливості індивідуальної і суспільної свідомісті
14. Вчення про архетипи колективного несвідомого К. Г. Юнга
15. Природа людини в теорії психоаналіза З. Фрейда
16. Наука і моральність: особливості взаємодії
17. Науково-технічна революція і проблеми людського існування
18. Людина як творіння і творець культури
19. Потреби, інтереси і цінності особистісного розвитку
20. Соціальна і біологічна обумовленість поведінки людини
21. Людина: проблема смерті і безсмертя
22. Свобода і відповідальність людини
23. Проблема людських цінностей і сенсу життя
24. Античні уявлення про світ, людину і суспільство
25. Проблема походження свідомості
26. Сучасна екологічна ситуація і можливості її рішення
27. Проблеми суспільного прогресу
28. Сучасні проблеми війни і миру
29. Людина і комп'ютерний світ
30. Проблема походження людини
31. Проблеми штучного розуму.
32. Походження Всесвіту. Рівні організації универсума.
33. Соціокультурні фактори еволюції людини на рубежі ХХ – ХХI ст.
34. Роль гри в житті людини (Homo ludens)
35. Любов в житті людини


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал