Реалізація принципу наступності у навчальному закладіСкачати 114.94 Kb.
Дата конвертації03.03.2017
Розмір114.94 Kb.
Реалізація принципу наступності

у навчальному закладі ( з досвіду роботи)
Швалюк Лариса Віталіївна,

заступник директора

з навчально-виховної роботи

Волочиської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №1

Волочиської районної ради

Хмельницької області

Наступність у навчанні забезпечує поступовий перехід від попереднього вікового періоду до нового, поєднання щойно здобутого дитиною досвіду з попереднім. З одного боку, вона передбачає спрямованість навчально-виховної роботи в дошкільному навчальному закладі на вимоги, які будуть пред'явлені дітям в школі, а з іншого - на опору вчителя на досягнутий старшими дошкільниками рівень розвитку; на здобуті в дошкільному навчальному закладі та сім'ї знання, навички і досвід дітей; на активне використання їх у навчально-виховному процесі.

У кожному загальноосвітньому навчальному закладі виникають проблемні питання організації співпраці початкової школи та дошкільних навчальних закладів:


 • Розбіжність у вимогах навчальних програм дошкільної та початкової освіти

 • Стан програмного та навчально-методичного забезпечення

 • Недостатня нормативна грамотність педагогів і батьків

 • Підготовка педагогів ЗНЗ до проведення підготовчих занять з дітьми 5-річного віку

 • Організація роботи з дошкільниками без урахування їх вікових особливостей (умови, зміст, форми та методи роботи)

Відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.06.2011 року № 1/9-482 „ Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році“ дошкільні навчальні заклади покликані розв’язати питання організації освітнього процесу з дітьми 5-річного віку; забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів; створення розвивального простору для дітей дошкільного віку.Згідно з інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 19.08.2011 року № 1/9-634 „ Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку“ у Базовому компоненті дошкільної освіти та Державному стандарті початкової загальної освіти визнається пріоритетність компетентнісного підходу до розв'язання основних завдань дошкільної та початкової ланок освіти. Ці нормативні документи покликані забезпечити поетапне становлення дитячої особистості, її фізичний, пізнавальний, соціальний, естетичний розвиток, набуття нею певного практичного досвіду, необхідного для використання у майбутньому житті.
Для успішної реалізації проблем наступності у навчанні методичним кабінетом відділу освіти Волочиської районної державної адміністрації:


 • розроблено районну „Програму принципу наступності та перспективності між ДНЗ та початковою школою“

 • складено перспективний план роботи, що передбачає основні розділи: організаційну роботу, інформаційно-методичне забезпечення, роботу з учнями, роботу з батьками, контроль.

 • проведено ряд семінарів-практикумів для заступників директорів з НВР, методистів ДНЗ, вчителів початкових класів.

І. Відповідно до організаційної роботи перспективного плану

у закладі здійснюється:

 1. Попередній розподіл педагогічних кадрів для роботи у майбутніх 1-их класах / серпень/

 2. Попереднє знайомство з майбутніми учнями 1-их класів, відвідування занять та виховних заходів у ДНЗ / березень/

 3. Адміністративні наради з питань дотримання принципів наступності і перспективності при переході із ДНЗ до ЗНЗ / березень/

 4. Організація екскурсій майбутніх першокласників по території початкової школи / травень/

 5. Складання угоди про співпрацю, у якій визначається мета, права і обов'язки дошкільного і загальноосвітнього навчального закладу / серпень/

 6. Уточнення списків майбутніх першокласників / серпень/

 7. Внесення до річного плану роботи школи питання наступності у навчально-виховному процесі / серпень/

 8. Затвердження щорічного плану спільної роботи між дошкільним та загальноосвітнім навчальним закладом / вересень/

 9. Проведення Дня відкритих дверей, на якому діти і батьки мають можливість:

 • познайомитися з умовами надання освітніх послуг навчальним закладом;

 • зустрітися з майбутніми класоводами;

 • здійснити екскурс шкільними кабінетами;

 • реалізувати себе в інтерактивних іграх;

 • отримати інформацію про надання психологічної допомоги дітям та батькам, допомоги інформативного характеру соціальним педагогом;

 • надання логопедичних консультацій та корекційних занять дітям із мовленнєвими вадами. / вересень/

 1. Організація щотижневих підготовчих занять з майбутніми першокласниками.

/ жовтень-квітень/

 1. Виявлення індивідуальних особливостей, інтересів дітей

/ протягом підготовчих занять/

 1. Оформлення портфоліо майбутніх учнів 1-их класів в період проведення підготовчих занять / жовтень/

14. Знайомство із сім’ями і умовами проживання учнів. Складання соціального

паспорта класу / вересень/ 1. Вивчення медичних карт учнів, оцінка стану здоров’я і фізичного розвитку кожної дитини / вересень/

 2. Організація занять у спеціальних медичних групах / вересень/

 3. Виявлення дезадаптованих першокласників, організація індивідуальних занять з шкільним психологом / протягом н.р./

 1. Створення у навчальному закладі необхідних умов для організації навчально-виховного процесу першокласників та забезпечення адаптаційного періоду:

 • Підготовлено класні приміщення для 1 класів на 2012-2013 н.р.

 • Облаштовано „парту для батьків“

 • Систематизовано навчально-методичне забезпечення

 • Відведено ігрову зону в класних кімнатах

 • Наявна кімната відпочинку (сну)

 • Облаштовані ігрові кімнати

 • В наявності відокремлені внутрішні туалети для кожного класу.

 • Водопостачання школи централізоване, міське. Налагоджений питний режим .

 • Їдальні школи забезпечені проточною гарячою водою.

 • Харчування учнів здійснюється в 2 їдальнях школи на 100 і 50 посадкових місць.

 • Охоплено безкоштовним харчуванням учнів початкової школи та учнів пільгових категорій. Організоване дієтхарчування.

 • Здійснюється медичне обслуговування медичною сестрою школи.

 • Наявні медичні кабінети у приміщенні корпусу №1, корпусу №2

 • Організовуються заняття з фізкультури у двох спортивних залах.


ІІ. У навчальному закладі сплановано та проведено заходи, що реалізовують інформаційно-методичне забезпечення проблеми наступності:


 1. Опрацьовано нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу у 1-их класах / серпень, вересень/

 2. Обговорено питання на засіданнях педагогічної ради школи:

 • Психологічні особливості адаптації дитини в умовах сучасної школи“

/Протокол №13 від 29.11.2011/

 • Наступність у навчанні дошкільної і початкової загальної освіти“

/ Протокол №13 від 29.11.2011/

 • Здоров’я дітей-здоров’я нації( Інформація про результати поглибленого медичного огляду учнів школи у 2011-2012 н.р.)“ / Протокол №13 від 29.11.2011/

 • Обдаровані діти молодшого шкільного віку: виявлення-навчання-розвиток“

/ Протокол №1 від 5 .01.2012 /

 • Гуманна педагогіка-крок назустріч дитині“ / Протокол №4 від 29.03.2012/

 1. Заслухано питання на нараді при заступникові:

 • Про особливості організації проведення Всеукраїнської акції „Дай руку, першокласнику!““

/ Протокол № 18 від 11.04.2012 /

 • Готовність початкової школи до впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти / Протокол №19 від 12.05.2012/

 1. Планування і проведення спільних методичних заходів: круглих столів; майстер-класів; відвідування творчих звітів вчителів та вихователів; проведення спільних виставок дитячих робіт, спільних свят та розваг; показ лялькових вистав.

 2. Вивчення динаміки успішності, адаптації навчання і розвитку учнів 1-их класів /протягом н.р./

 3. Робота методичного об’єднання вчителів початкових класів

 4. Робота творчих груп вчителів початкових класів

 5. Розроблення методичних рекомендацій з питань наступності і перспективності

 6. Адміністративні наради з питань адаптації та визначення шляхів подолання труднощів адаптаційного періоду.


ІІІ.З метою вирішення проблем наступності

навчальний заклад планує систему роботи з учнями, що включає:


 1. Організацію та проведення системи підготовчих занять до вступу у школу.

 2. Проведення спільних свят та виставок робіт.

 3. Показ лялькових вистав.

 4. Відвідування майбутніми першокласниками свята День знань.

 5. Допомога учням зорієнтуватися у розміщенні навчальних кабінетів, їдальні, гардероба, санвузлів.

 6. Святкова посвята у першокласники.

 7. Залучення першокласників до гуртків та занять за інтересами.

 8. Організація груп продовженого дня.

 9. Участь у заходах Тижнів початкової освіти.

 10. Діагностика адаптації учнів.

 11. Виявлення готовності учнів до навчання за методикою Керна Ійєрасика.

 12. Організація групових та індивідуальних логопедичних занять для дітей-логопатів.

 13. Соціально-психологічний супровід першокласника.


ІV.У навчальному закладі планується і проводиться робота з батьками:


 1. Активізація роз’яснювальної роботи серед батьків щодо переваг та необхідності здобуття дошкільної освіти, її змісту. Інформованість про можливі шляхи залучення дітей до здобуття дошкільної освіти.

Бо, як зазначав В.О. Сухомлинський у своїй книзі „Сто порад учителеві“

За півтора ( а якщо можна, й за два) роки до початку занять у 1 класі я раджу вам, майбутньому вчителеві першокласників, зібрати батьків – дуже важливо, щоб прийшли і тата, й матері, - і поговорити з ними про взаємини в сім’ї, які сприяють формуванню здорової нервової системи, а в зв’язку з цим і позитивних морально-психологічних якостей“. 1. Знайомство з батьками. Вчимося спілкуватися. (Тренінг)

 2. Психічне здоров’я людини. (Ділова гра)

 3. Здібності. Коли і як розвивати. (Практичне заняття)

 4. Успішне виховання дітей в сім’ї. (Круглий стіл)

 5. Готуємо дитину до читання. (Розвиваючі заняття)

 6. Що необхідно знати батькам про темперамент дитини. (Лекція)

 7. Готовність сім’ї та дитини до школи. (Ділова гра)

 8. Останнє “ вільне ” літо. (Бесіда)

 9. Анкетування та консультації для батьків.

 10. Проведення батьківських зборів з організації питань:

 • Дай руку, першокласнику!“

 • Підсумки комплексної діагностики адаптації учнів 1-их класів

 • Індивідуально-психологічні особливості дітей шестирічного віку.

 1. Індивідуальні бесіди з батьками учнів 1-их класів.

 2. Бесіди з батьками дітей з девіантною поведінкою.


V.Відповідно до перспективного плану роботи з реалізації наступності навчальним закладом планується і здійснюється контроль
1. Вивчення стану готовності навчальних кабінетів до прийому учнів 1-их класів:

 • Наявність навчально-методичного забезпечення

 • Дотримання санітарно-гігієнічних умов перебування учнів в кабінеті

 • Забезпечення учнів навчальними підручниками

 1. Дотримання режиму роботи:

 • Розклад уроків

 • Режим ГПД

 • Розклад гуртків та спортивних секцій

 1. Контроль планування педагогами навчального матеріалу та виховної роботи.

 2. Відвідування уроків та позакласних заходів. Виявлення проблем формування класного колективу.

 3. Вивчення організації робочого місця учнів 1-их класів.

 4. Виявлення перевантаження учнів і запобігання цьому.

 5. Відвідування уроків та виховних заходів. Вивчення адаптації учнів.

 6. Перевірка класних журналів.

 7. Постійний облік відвідування навчальних занять учнями 1-их класів.

 8. Аналіз навчально-виховної діяльності.

 9. Підведення підсумків за навчальний рік.

 10. Планування роботи на новий навчальний рік.


VІ.Навчальний заклад забезпечений висококваліфікованими педагогічними кадрами, що забезпечують реалізацію проблеми наступності дошкільної та початкової освіти


 1. Проведено районний семінар-практикум заступників директорів з НВР та голів МО вчителів початкових класів „Компетентнісний підхід у навчанні молодших школярів“ / 21 жовтня 2010 року/

 2. Круглий стіл вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ міста „Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти в реалізації здоров’язберігаючих технологій“ /27 листопада 2011 року/

 3. Відкрите засідання творчої групи „Сузір’я гуманної педагогіки“ „Пошук себе у собі“ /29 лютого 2012 року/

 4. Відкрите засідання творчої групи „Крок за кроком“ „Здоров’язберігаючий урок. Який він?“ /13 березня 2012 року/

 5. Відкрите засідання творчої групи „Творча лабораторія апробації нових програм і підручників“ „Нові стандарти-нова школа“ /19 вересня 2012 року/

 6. За сприяння творчих груп вчителів початкових класів узагальнено досвід колег та презентовано на обласну виставку „Освіта Хмельниччини на шляхах реформування“ методичні посібники

 • „ Творчі завдання з логічним навантаженням на уроках навчання грамоти

 • „ Навчальний проект „Стоп! ВІЛ/СНІД““

 • „Поради батькам від вчителя гуманної педагогіки“

 • „Крок назустріч“

 • „Формування повноцінної особистості шляхом використання здоров’язберігаючих технологій в умовах групи продовженого дня“

 • „Навчально-виховний проект „Святий Миколай““

 1. Педагоги мають педагогічний друк:

 • журналі “Початкова школа” №10/2011/, №2 /2012/

 • журналі “Розкажіть онуку” вересень 2012

 • Учительському журналі” он-лайн

 • збірці наукових праць шостих педагогічних читань пам’яті М.М. Дарманського

в режимі Всеукраїнської науково-практичної конференції

 1. Двома педагогами пройдено навчання у дистанційній академії та створено власні веб-портфоліо.

Бо кожен небайдужий педагог пам’ятає
Успішність забезпечення взаємодії визначається цілою низкою чинників, що створюються педагогічно грамотно організованим розвивальним, навчально-виховним середовищем, яке відповідає психологічним і фізіологічним особливостям та фізичним можливостям дітей та проводиться педагогічними колективами спільно і системно. Тільки зацікавленість обох сторін і батьківської громадськості вирішить проблеми наступності дошкільної і початкової освіти, зробить перехід з дошкільного навчального закладу до початкової школи безболісним і успішним для дитини.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал