Реалізація лінгвопрофесійних принципів викладання латини іноземним студентамСкачати 30.06 Kb.
Дата конвертації09.12.2016
Розмір30.06 Kb.
РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІНГВОПРОФЕСІЙНИХ ПРИНЦИПІВ ВИКЛАДАННЯ ЛАТИНИ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ

Лєбєдь Ю. Ф.

Харківський національний медичний університет

Проблема викладання фахових дисциплін і іноземних мов все частіше привертає увагу науковців.

Дослідженням методології професійно орієнтованого навчання іноземних мов займається відносно нова галузь лінгводидактики – професійна лінгводидактика, тооретичні основи якої закладено у працях М. Дружиніної та А. Крупченко [4; 5]. Лінгвопрофесійні аспекти проблеми викладання латинської в медичних ВНЗ висвітлюються у дослідженнях О. Бєляєвої [2], та питання реалізації лінгвопрофесійних принципів саме на медичних факультетах з підготовки іноземних студентів не були предметом спеціального дослідження.

Однією з умов успішного вивчення та засвоєння суміжних фахових дисциплін і отримання студентами всебічної підготовки є їх термінологічна грамотність, основи якої закладаються саме курсом латинської мови [1].

Чітка термінологічна спрямованість курсу латинської мови зумовлена метою дисципліни – допомогти студентам набути практичних умінь та навичок використання фахової латиномовної термінології у навчальній, науковій та виробничій діяльності [3].

Ознайомившись зі статтею «Дидактико-методологічний аналіз проблем викладання курсу латинської мови на юридичних факультетах ВНЗ» Р. В. Миленкова, в якій автор аналізує дидактико-методологічні аспекти професійної підготовки майбутніхюристів, описує традиційні методики викладання латинської мови студентам-юристам протягом їх навчання у ВНЗ та визначає тенденції оновлення методології викладання класичних мов, ми погоджуємося з тим, що вивчення латинської мови студентами медичних факультетів з підготовки іноземних студентів вимагає формулювання і застосування оновленої методологічної парадигми. Адже сучасні методики вивчення дисципліни передбачають підвищення зацікавленості й мотивації, перевагу активних методів над пасивними, сприяння формуванню наукового світогляду та зростанню рівня професійної комунікації майбутніх фахівців у галузі медицини.

Список використаної літератури


  1. Балалаєва О. Ю. Методика вивчення латинських фразеологізмів у немовних / О. Ю. Балалаєва, М. М. Щербатюк // Perspektywicheopracovaniasanaukaitechnikami. – 2011: materilyVIImiedzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferenvij (07-15 listopada 2011, Premysl)/ – Premysl : Nauka i studia, 2011. – Vol. 32. Filologicsnenauki. – C. 27-28

  2. Бєляєва О. М. Професійно орієнтоване навчання латинської мови студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (класичні мови)» / О. М. Бєляєва. – К., 2011. – 21 с.

  3. Вакулик І. І. Системність у вивченні латинської мови на шляху формування універсальності сучасних знань / І. І. Вакулик Системність у вивченні латинської мови на шляху формування універсальності сучасних знань // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. серія «Філологічні науки» / Редкол.: С. М. Ніколаєнко, (відп. ред) та ін. – К.: Міленіум, 2015. – Вип. 215, Ч. 1. – 207 с.

  4. Дружинина М. В. Развитиепрофессиональнойлингводидактики в современнойпедагогике [Електронний ресурс] / М. В. Дружинина // Интернет-ФорумВсероссийскойнауч. конф. с международнымучастием «Педагогика в современноммире». – Режим доступа : http://kafedra-forum.narod2.ru/publikatsii/nauchnie_pedagogicheskie_issledovaniya/druzhinina.

  5. Крупченко А. К. Становлениепрофессиональнойлингводидактики / А. К.  Крупченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету : зб. наук. праць. Серія : Педагогічні науки. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 153– 156.

Лєбєдь Ю.Ф. Реалізація лінгвопрофесійних принципів викладання латини іноземним студентам // Ю. Ф. Лєбєдь Методологія та практика лінгвістичної підготовки іноземних студентів : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. 27 квітня 2016 р. - Харків : ХНМУ, 2016. - С. 107-109.

Ключові слова: методологія, лінгводидактика, лінгвопрофесійні аспекти.Анотація: Вивчення латинської мови студентами медичних факультетів з підготовки іноземних студентів вимагає формулювання і застосування оновленої методологічної парадигми. Адже сучасні методики вивчення дисципліни передбачають підвищення зацікавленості й мотивації, перевагу активних методів над пасивними, сприяння формуванню наукового світогляду та зростанню рівня професійної комунікації майбутніх фахівців у галузі медицини.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал