Психолога-консультантаСкачати 45.15 Kb.
Дата конвертації11.12.2016
Розмір45.15 Kb.
Міністерство освіти та науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола

СЛОВНИК-ДОВІДНИК

ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА

Чернівці

«Рута»

2010

ББК 88п3; 87.754

С – 82

УДК – 159.9-051:174


Схвалено вченою радою Галицького інституту імені Вячеслава Чорновола (протокол № 4від 17 березня 2010 р.)

Укладачі:

Гаркавенко Н. В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Чаплак Я. В., ., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Шандрук С. К.,кандидат психологічних наук, проректор з навчальної та виховної роботи Галицького інституту імені Вячеслава Чорновола

Солійчук І. І., магістр психології, лаборант кафедри психології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Рецензенти:

Варій М. Й., декан факультету психології Львівського державного університету внутрішніх справ, доктор психологічних наук, професор

Матеюк О. А., начальник ад’юнктури Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького доктор психологічних наук, доцент

Москалець В. П., доктор психологічних наук, професор Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ
С – 82 Словник-довідник психолога-консультанта / Упорядники : Гаркавенко Н. В., Чаплак Я. В., Шандрук С. К., Солійчук І. І. / Наук. ред. В. Г. Панок – Чернівці : Рута, 2010. – 196с.

Авторами опрацьовано широку джерельну базу, що дало можливість визначити основні психологічні та психотерапевтичні особливості формування готовності майбутніх психологів-практиків до ефективної професійної консультативної роботи.

Висвітлені у словнику-довіднику поняття знайомлять з такими фактами, спостереженнями та теоретичними представленями, якими в даний час володіє психологічна наука для вирішення певних практичних завдань в галузі психоконсультування.

ISBN 978-966-423-099-2


Алфавітний покажчик

ВСТУПНЕ СЛОВО

Розвиток і вдосконалення потенційних можливостей майбутнього фахівця як суб’єкта професійної діяльності є актуальною психолого-педагогічною і соціальною проблемою. Особливого значення вона набула у сфері підготовки спеціалістів-практиків, де й відбуваються складні процеси становлення особистості майбутнього психолога, його професійна ідентифікація. Однак реалізація завдань фахового вдосконалення психолога наштовхується на труднощі, пов’язані з відсутністю науково обґрунтованої еталонної моделі спеціаліста, критеріїв ефективності його роботи, рівня кваліфікації. У сучасних умовах суспільне життя ставить жорсткі вимоги до професіоналізму, компетентності, наявності необхідних професійно важливих якостей у психологів-практиків і, відповідно, до рівня їх професійної та особистісної підготовки у системі вищих навчальних закладів. Від загальноособистісного розвитку спеціаліста залежать результати і наслідки психологічного впливу на людину, оскільки саме його особистісний компонент характеризує ті методи роботи, які він застосовує у процесі вирішення професійних завдань. Тобто, зростає кількість людей, які звертаються до спеціалістів практичної психології за психологічною допомогою, коли не можуть справитися з проблемами сьогодення. Сюди відносяться труднощі, пов’язані з роботою або її відсутністю, проблеми сім’ї та шлюбу, невпевненість в собі, нездатність приймати рішення, проблеми в навчанні, труднощі у спілкуванні з іншими людьми та багато іншого. Таким чином, потенційні можливості професії психолога-практика невичерпні.

Можна стверджувати, що професія психолога вимагає від свого представника, насамперед, здійснення відповідної роботи у формуванні комунікативних умінь, навичок встановлення контактів, здатності до самоаналізу, рефлексії і саморозвитку, навичок емоційної та поведінкової саморегуляції, а також вміння усвідомити свої особистісні та екзистенційні проблеми, власні комплекси і механізми захисту. А це вказує на те, що об'єктивна необхідність теоретико-методологічних та експериментальних досліджень теорії і практики психотерапевтичної та консультативної роботи диктується ходом розвитку вітчизняного психологічного знання, зміною філософських парадигм та наукових пріоритетів, що супроводжує процеси розвитку нового громадянського суспільства в Україні.

Укладачами опрацьовано широку джерельну базу, що дало можливість визначити основні психологічні терміни та поняття психологічної допомоги. У процесі підготовки словника-довідника укладачі прагнули оформити його зміст таким чином, щоб системно охопити питання психоконсультування і психотерапії, професійної підготовки майбутніх психологів-консультантів. Словник-довідник розрахований на студентів-психологів і на працівників психологічної служби системи освіти.

У посібнику подано терміни і поняття, що необхідні для професійної підготовки психологів-консультантів.
Директор Українського науково-методичного

центру практичної психології ісоціальної роботи АПН України В.Г. Панок

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал