Програмові вимогиСкачати 45.63 Kb.
Дата конвертації08.01.2017
Розмір45.63 Kb.
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

 1. Предмет, мета, завдання курсу.

 2. Загальне поняття про мову, мовлення (їхні ознаки) і мовну культуру.

 3. Суспільний характер мови. Функції мови у суспільстві.

 4. Українська мова серед інших мов світу. Класифікація мов.

 5. Мовна ситуація і мовна політика в сучасній Україні.

 6. Походження та основні етапи розвитку української мови.

 7. Лінгвоцид в Україні: історія і сучасність.

 8. Українська літературна мова як унормована форма загальнонародної мови української нації. Основні риси літературної мови. Внесок Т. Шевченка та І. Котляревського у формування сучасної української літературної мови.

 9. Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови.

 10. Професійна мовнокомунікативна компетенція.

 11. Мовна норма — центральне поняття теорії культури мови. Типи мовних норм.

 12. Основні словники та довідники, у яких фіксуються мовні норми. Навести приклади.

 13. Культура мови — складовий елемент загальної культури людини.

 14. Комунікативна професіограма фахівця.

 15. Мовний, мовленнєвий, спілкувальний етикет. Стандартні етикетні ситуації. Парадигма мовних формул.

 16. Комунікативні ознаки культури мовлення (нормативність, змістовність, багатство, точність, виразність мовлення). Розкрити вказані поняття, навести приклади порушення або, навпаки, дотримання аналізованих ознак культури мовлення.

 17. Комунікативні ознаки культури мовлення (доречність, стислість, логічність, аргументованість, чистота мовлення). Розкрити вказані поняття, навести приклади порушення або, навпаки, дотримання аналізованих ознак культури мовлення

 18. Комунікативні ознаки культури мовлення (достатність і ясність, етичність і естетичність, образність, милозвучність мовлення). Розкрити вказані поняття, навести приклади порушення або, навпаки, дотримання аналізованих ознак культури мовлення

 19. Поняття мовного стилю. Різниця між функціональними та експресивними стилями української мови.

 20. Загальна характеристика функціональних стилів сучасної української літературної мови: сфера функціонування, основні ознаки, мовні засоби і підстилі.

 21. Офіційно-діловий стиль як різновид літературної мови, що обслуговує офіційно-ділову і професійну діяльність мовців, його основні мовні засоби і підстилі.

 22. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

 23. Поняття про термін та його ознаки. Різниця між термінами та професіоналізмами. Термінологічні професійні словники.

 24. Використання власне українських та запозичених термінів у фаховій діяльності.

 25. Проблемні аспекти у розвитку української терміносистеми.

 26. Поняття про документ та його функції.

 27. Призначення і класифікація документів.

 28. Основні реквізити на формулярах сучасних документів.

 29. Оформлення сторінки документа. Оформлення адреси.

 30. Документи щодо особового складу, їх загальна характеристика (автобіографія, резюме, заява, характеристика тощо). Навести приклад хоча б одного з вказаних документів, написаний від власного імені.

 31. Довідково-інформаційні документи, їх загальна характеристика (доповідна й пояснювальна записки, звіт, протокол, витяг з протоколу, запрошення, оголошення та ін.). Навести приклад хоча б одного з вказаних документів, написаний від власного імені.

 32. Обліково-фінансові документи, їх загальна характеристика (доручення, розписка тощо). Навести приклад хоча б одного з вказаних документів, написаний від власного імені.

 33. Господарсько-договірні документи документи, їх загальна характеристика (договір, контракт, трудова угода). Навести приклад хоча б одного з вказаних документів, написаний від власного імені.

 34. Спілкування як основа життєдіяльності й професійних стосунків людей. Етикет ділового мовлення.

 35. Універсальні величини усного спілкування.

 36. Роль вербальних і невербальних засобів у спілкуванні.

 37. Мовленнєвий етикет українців. Словесні формули ввічливості. Перелічити основні формули ввічливості, навести приклади.

 38. Науковий стиль сучасної української літературної мови, його мовні ознаки та підстилі.

 39. Становлення і розвиток наукового стилю української мови.

 40. Оформлювання результатів наукової діяльності. План, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці.

 41. Анотування і реферування наукових текстів.

 42. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлювання покликань.

 43. Реферат як жанр академічного письма. Складові реферату.

 44. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті.

 45. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці.

 46. Види й жанри прилюдних виступів залежно від змісту, призначення, способу проголошення та обставин спілкування.

 47. Культура публічної монологічної мови. Доповідь ділова, звітна, політична. Основні вимоги до доповідей.

 48. Промова як усний виступ з метою висвітлення певної інформації та впливу на розум, почуття й волю слухача. Основні вимоги до промови. Види промов: мітингова, ділова, ювілейна.

 49. Лекція як форма пропаганди наукових знань. Складові частини лекції.

 50. Культура професійної діалогічної мови. Ділова бесіда як різновид професійної діалогічної мови.

 51. Дискусія, етика професійного дискутивно-полемічного спілкування.

 52. Підготовка тексту виступу. Збирання та накопичення інформації. Значення наочності різного виду.

 53. Форми підготовки прилюдного виступу (план і розгорнутий план виступу, тези виступу та ін.). Способи викладу матеріалу.

 54. Культура телефонного діалогу, структура телефонної розмови.

 55. Візитна картка як невід’ємний атрибут сучасної ділової людини.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал