Програми практикPdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації03.12.2016
Розмір0.58 Mb.
1   2   3   4
4.

Характеристика поглядів, інтересів, переконань школярів

Тут необхідно вказати: наявність спільних інтересів; домінуючі мотиви спільної діяльності; наявність сформованих переконань і поглядів; наявність громадської думки; сформованість професійних інтересів; домінуючі мотиви вибору професії.
Кожний висновок треба підтверджувати конкретними прикладами з життя класу: участь у загальношкільних та класних справах, реакція на події в класі, школі, країні, за кордоном.
5.

Характеристика рівня розвитку класу як соціальної групи, його
відповідності соціально-психологічним параметрам колективу

Цей розділ є узагальнювальним. Для його написання використовуються дані усіх попередніх розділів. У цьому розділі розкриваються такі характеристики класу:
роль класного керівника, активу й окремих учнів в організації

72 навчальних, трудових, громадських заходів (вказується, чия активність переважає, які завдання, як і ким вирішуються);
згуртованість (наявність або відсутність протидіючих або конкуруючих угруповань, наявність традицій та громадської думки);
інтелектуальна єдність (уміння самостійно приймати обдумані рішення, досягати спільної думки за результатами обговорення, правильна оцінка позитивних і негативних якостей класу, адекватність ставлення до критичних зауважень на свою адресу);
емоційна єдність (загальний емоційний настрій, взаємна симпатія, здатність до співпереживання, готовність прийняти нових членів, ставлення до інших груп і колективів, єдність класу з більш широким колективом, наприклад, школи, спільне переживання успіхів і невдач);
вольова єдність (уміння створювати високий рівень напруги духовних і фізичних сил для розв'язання спільних завдань, подолання перешкод, реакція на невдачі й успіхи, уміння доводити розпочату справу до кінця.
Розділ завершується висновками про рівень (стадію) розвитку класу як соціальної групи (високий, середній, низький) та динаміку його розвитку
(піднесення, спад, застій), наявність (відсутність) колективу.
Друга частина характеристики присвячена рекомендаціям щодо використання одержаної інформації. Необхідно зазначити: які вміння належить занести в діяльність класного керівника щодо організації навчальної, трудової діяльності та громадського життя класу; як найбільш ефективно використовувати лідерів у навчально-виховному процесі; які корективи і якими способами можна вносити в процес оптимізації розвитку особистості школярів в умовах класу; як організувати подальший розвиток навчальних і професійно- орієнтованих інтересів школярів: як сприяти формуванню і розвитку громадської думки, переконань, світогляду класу як цілісної структури;

73 які перспективи розвитку класу як колективу і в чому полягає роль учителя (класного керівника) в управлінні цим процесом, які конкретні шляхи і засоби управління можна рекомендувати.
Слід наголосити, що зроблено самим студентом-практикантом для реалізації запропонованих рекомендацій.


Додаток М

ОРІЄНТОВНА ФОРМА ПРОСПЕКТУ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З НЕПОВНОЛІТНІМ

1.
Ім’я та вік неповнолітнього
2.
Мотиви вибору означеної особистості для індивідуальної роботи
3.
Характеристика соціуму, в якому перебуває неповнолітній: а) особливості сім’ї б) статус у шкільному колективі

74 в) членство у групі однолітків (формальній чи неформальній)
4.
Психологічні особливості дитини (аналіз темпераменту, психологічних процесів та рис)
5.
Особисті проблеми, які турбують неповнолітнього
6.
Причини відхилень у поведінці
7.
Зміст допомоги неповнолітньому
8.
Аналіз результатів індивідуально-корекційної роботи
9.
Основні напрями роботи, які можна рекомендувати неповнолітньому для його самовиховання
Студент-практикант (прізвище, ініціали).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.
Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях:
Навчальний посібник. – К.: Логос, 2003. – 134 с.
2.
Вступ до соціальної роботи: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Т. В. Семигіної, І. І. Миновича.
– К.: Академвидав, 2005. – 304 с.

75 3.
Грицюк Б. А., Домбровський С. В. Студент – класний керівник, вихователь: Методичні рекомендації з практики. – Івано-
Франківськ, 1994. – 17 с.
4.
Гунда Г. В., Сагарда В. В. Практикум з основ загальної і соціальної педагогіки. – Ужгород, 1999. – 94 с.
5.
День за днем: Педагогічний щоденник вихователя дитячого оздоровчого табору. – Яремча, 2006. – 30 с.
6.
Навчальні та виробничі практики: Методичний посібник / Заг. ред.
Є. А. Антонович. – Івано-Франківськ, 2003. – 56 с.
7.
Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога. – М.:
Сфера, 2001. – 480 с.
8.
Опачко М. В., Сагарда В. В. Педагогічна практика: Інструктивно- методичні матеріали. – Ужгород: УжНУ, 2003. – 48 с.
9.
Основи практичної психології: Підручник / В. Панок, Т. Титаренко,
Н. Чепелєва та ін. – К.: Либідь, 2001. – 536 с.
10.
Положення про психологічну службу в загальноосвітній школі. – К.:
Вища школа, 1989. – 15 с.
11.
Попович Г. М. Практика – основа професійної підготовки спеціалістів соціальної роботи: Методична розробка. – Ужгород,
2001. – 40 с.
12.
Професія соціальний педагог / Упорядник: О. Плавник. – К.:
Плавник, 2006. – 112 с.
13.
Прутченков А. С. Социально-психологический тренинг в школе. –
М.: ЕКСО-Пресс, 2001. – 640 с.
14.
Рабочая книга практического психолога: Технология эффективной профессиональной деятельности. – М.: Красная площадь, 1996. –
400 с.
15.
Ранняя профилактика девиантного поведения детей и подростков:
Учебное пособие / Под ред. А. Б. Фоминой. – М.: Педагогическое общество России, 2003. – 128 с.

76 16.
Романкова Л. М., Макарова Л. І. Програма і методичні рекомендації з організації та проведення виробничої практики студентів IV–V курсів філософського факультету спеціальності “Психологія”. –
Івано-Франківськ, 2006. – 55 с.
17.
Соціально-педагогічна практика: Методичні рекомендації для студентів І курсу спеціальностей “Соціальна педагогіка” і
“Соціальна робота” / Упор.: В. А. Поліщук, Н. С. Матвійчук. –
Тернопіль: ТДПУ, 2001. – 40 с.
18.
Соя М. М. Програма літньої педагогічної практики студентів ІІІ курсів у дитячих оздоровчих закладах. – Івано-Франківськ, 2004. –
8 с.
19.
Шептунко П. А., Воронина Г. А. Методика и технология работы социального педагога. – М.: Академия, 2001. – 208 с.
20.
Федоришин Г. М. Соціальна дезадаптація підлітків як психологічна проблема // Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Плай,
2003. – Вип. 8. – Ч. 1. – С. 108–116.
21.
Федоришин Г. М., Гунда Г. М. Соціально-педагогічна діяльність студентів (Програма та методичні рекомендації з виробничої практики). – Івано-Франківськ, 2003. – 42 с.
ЗМІСТ

І. Загальні положення ………………………………………………….. 3
ІІ. Етапи та опорні моменти практики………………………………. 6
ІІІ. Суть та зміст роботи соціального педагога……………………. 11
IV. Організація практики …………………………………………….. 14

77
Частина І
Навчально-ознайомлювальні практики …………………………………….14
Програма навчально-ознайомлювальної практики І курс 14
Програма навчально-ознайомлювальної практики ІІ курс 16
Облік практики та документація…………………………… 18
Частина ІІ
ВИРОБНИЧІ ПРАКТИКИ …………………………………………………20
Програма літньої педагогічної практики в дитячих оздоровчих закладах і соціальній сфері. ІІІ курс …………………………21
Програма соціально-педагогічної практики в закладах освіти.
ІV курс ………………………………………………………….26
Програма соціально-педагогічної практики в закладах
інтернатного типу та соціальної реабілітації. V курс …….28
Програма педагогічної практики у вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації V курс……………………..32
Облік практики та документація ……………………………34
V. Додатки: інструктивно-методичні матеріали
Додаток А
Схема аналізу виховного заходу ……………………………………..38
Додаток Б
Схема соціальної паспортизації класу …………………………………………….39
Додаток В
Індивідуальний план роботи ………………………………………….41
Додаток Д
Щоденник соціально-педагогічної практики ……………………… 43
Додаток Е
Звіт …………………………………………………………………… 46
Додаток Ж

Орієнтовна схема соціального паспорта школи-інтернату …………..47
Додаток З

78
Система реабілітаційної роботи ………………………………………48
Додаток И
Орієнтовна схема аналізу організаційної форми ……………………50
Додаток К

Види психолого-педагогічних характеристик особистості ……….51
Додаток Л
Психолого-педагогічна характеристика класу ……………………… 66
Додаток М
Орієнтовна форма проспекту індивідуальної соціально-педагогічної роботи з неповнолітнім …………………………………………… 73


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал