Програма,,обдаровані діти майбутнє україни" на 2015 2020 рр. "Скачати 294.82 Kb.
Дата конвертації04.06.2017
Розмір294.82 Kb.
ТипПрограма
РАЙОННА ОСВІТЯНСЬКА ПРОГРАМА

,,ОБДАРОВАНІ ДІТИ – МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ“

на 2015 – 2020 рр.

З народженням кожної людини в світ вноситься щось нове, чого ще не було, щось первозданне і неповторне. Обов’язок кожного – знати і не забувати, що він у світі єдиний у своїй якості і що ще ніколи не з’являвся хтось такий, як він, адже якби вже був такий, як він, то не було б необхідності в ньому самому”


Мартін Бубер

 1. Пояснювальна записка

Вибір нового соціально-економічного вектору розвитку нашої держави корінним чином вплинув на всі сфери суспільного життя, в тому числі і на освіту. З точки зору сучасної педагогіки учень розглядається як суб'єкт освіти і власного життя, що володіє унікальною індивідуальністю. Тому першочерговими завданнями освітнього процесу є створення умов для розвитку і усвідомлення ним суб'єктного досвіду, індивідуально-особистісних здібностей, властивостей, педагогічна підтримка дитячої індивідуальності.

Отже, школа повинна забезпечити гідну освіту кожному і виховати людину-творця, творця свого «Я», який зможе змінювати на краще навколишню дійсність. Для цього найголовнішою цінністю повинна стати індивідуалізація – підхід до дитини як до особистості, створення найбільш сприятливих умов для становлення та реалізації її інтелектуального та творчого потенціалу, оскільки від рівня підготовки майбутніх фахівців залежить майбутнє країни, області, району в найближчій перспективі.

Основними сферами життєдіяльності дитини є:


 • сфера пізнання (навчання, інформація, знання);

 • сфера практичної діяльності (трудова діяльність, вміння, навички);

 • сфера гри (ігрова активність, веселі розваги і т.д.);

 • сфера фізичного розвитку (реалізація фізичних можливостей);

 • сфера відносин (пізнання себе, людей, взаємодії з ними).

У зв'язку з цим завданням сучасної освіти є виявлення тих сфер життєдіяльності, в яких кожна дитина найбільш успішна, щоб на цій основі здійснювати її загальний розвиток.

У останні роки стає все більш очевидним той факт, що основна школа не вирішує повністю цього завдання. Вона не може забезпечити дитину гарантією того, що рівень отриманої нею освіти достатній для подальшого навчання та успішної реалізації в різноманітних сферах діяльності своїх здібностей. Школа гарантує лише певний стандарт, який виявляється недостатнім в реальному житті. Це і змушує посилено шукати можливості вирішення проблеми, використовуючи весь арсенал системи додаткової освіти. Це і гурткова робота, і введення деяких спецкурсів, і організація допрофільної підготовки учнів, і розвиток дослідницької діяльності.

При організації роботи з обдарованими дітьми в умовах масової загальноосвітньої школи мова повинна йти про створення такого освітнього середовища, яке забезпечувало б можливість виявлення і розвитку творчої активності як обдарованих дітей та дітей з підвищеною готовністю до навчання, так і дітей з прихованими формами обдарованості.

Запропонована програма зорієнтована на різні вікові рівні: дошкільний, молодший шкільний, підлітковий, старший шкільний. Впровадження програми передбачає тісну співпрацю всіх учасників навчально-виховного процесу: працівників шкіл, позашкільних закладів, дошкільних установ, відділу освіти, методичного кабінету, організацій, громадськості, органів місцевої влади, наукових установ ін.

Дана програма складена з урахуванням можливостей місцевих загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних закладів і є основним документом, що визначає стратегію пошуку, виховання і розвитку обдарованих дітей району.

Програма має відкритий характер, може коригуватися, конкретизуватися, змінюватися, доповнюватися в залежності від реальних умов. Впровадження програми не виключає також реалізацію інших програм і проектів, може синтезуватися та інтегруватися з ними. 1. Концепція роботи з обдарованими дітьми

Програма базується на розумінні того, що сучасна соціальна ситуація диктує потребу у випускникові школи як людині, що володіє способами збереження та розвитку себе як особистості, здатної, реалізуючи свої індивідуальні запити, розв’язувати проблеми суспільства. ,,Розвиваючи себе – розвиваєш суспільство“ – теза, що відображає в деякій мірі характерну ознаку нового соціального замовлення, яке передбачає побудову такого освітнього простору, де кожен учень школи зможе самореалізуватися, самовизначитися, знайти себе, відчути і прожити в школі «ситуацію успіху» у розв’язуванні навчальних питань і проблемних ситуацій.

Основою нашої діяльності є наступні «робочі» визначення понять ,,обдарованість“ та ,,обдаровані діти“.Обдарованість — індивідуальна потенційна своєрідність задатків людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності.

До групи обдарованих дітей можуть бути віднесені ті учні, які:

1) мають більш високі в порівнянні з більшістю інших однолітків інтелектуальні здібності, сприйнятливість до навчання, творчі можливості і прояви;

2) мають домінуючу, активну, певною мірою безмежну пізнавальну потребу;

3) відчувають радість від розумової праці.

Для обдарованих дітей характерна висока швидкість розвитку інтелектуальної та творчої сфер, глибина і нетрадиційність мислення, проте з цілого ряду причин на певному етапі можуть проявлятися далеко не всі ознаки обдарованості.

Можна умовно виділити 3 категорії обдарованих дітей (надалі ОД):

1) діти з надзвичайно високим загальним рівнем розвитку за інших рівних умов (такі діти найчастіше зустрічаються в дошкільному і молодшому шкільному віці);

2) діти з ознаками спеціальної розумової обдарованості – обдарованості в певній галузі науки (такі учні найчастіше виявляються в підлітковому віці);

3) діти з високими творчими (художніми) здібностями;

4) діти з високими лідерськими (керівними) здібностями;

3) діти, що не досягають з яких-небудь причин успіхів у навчанні, але володіють яскравою пізнавальною активністю, оригінальністю психічного складу, неабиякими розумовими резервами (можливості таких учнів нерідко розкриваються в старшому шкільному віці).Принципи педагогічної діяльності в роботі з ОД:

 1. принцип максимальної різноманітності наданих можливостей для розвитку особистості;

 2. принцип зростання ролі позаурочної діяльності;

 3. принцип індивідуалізації та диференціації навчання;

 4. принцип створення умов для спільної роботи учнів при мінімальній участі вчителя;

 5. принцип свободи вибору учнями додаткових освітніх послуг, допомоги, наставництва.

Виявлення ОД повинно починатися вже в дошкільних закладах освіти на основі спостереження, вивчення психологічних особливостей, мови, пам'яті, логічного мислення. Робота з обдарованими та здібними дітьми, їх пошук, виявлення і розвиток повинні стати одним з найважливіших освітніх аспектів діяльності району.

Форми роботи з ОД:

 1. групові заняття;

 2. предметні гуртки;

 3. гуртки за інтересами;

 4. конкурси;

 5. курси за вибором;

 6. участь в олімпіадах;

 7. робота за індивідуальними планами;

 8. дослідницька діяльність та участь в науково-дослідницьких конкурсах;

 9. консультування в заочних школах при ВНЗ.

Враховуючи різноманітність та індивідуальну своєрідність прояву обдарованості, організація роботи з виявлення, навчання та розвитку ОД вимагає попередньої відповіді на наступні питання:

 1. з яким видом обдарованості ми маємо справу (загальна або спеціальна у вигляді розумової, менеджерської, спортивної, художньої чи іншої);

 2. в якій формі проявляється обдарованість: явна, прихована, потенційна;

 3. які завдання роботи з ОД є пріоритетними: розвиток наявних здібностей; психолого-педагогічна підтримка і допомога; моделювання та експертиза освітнього середовища, включаючи моніторинг використання інноваційних технологій та результативності діяльності з ОД.

 1. Мета

Мета програми «Обдаровані діти – майбутнє України»: визначити організаційні, науково-практичні та психолого-педагогічні заходи з розробки та впровадження ефективних методів і технологій виявлення, навчання й виховання ОД в районі; створити умови для всебічного та гармонійного розвитку особистості, удосконалення системи профільного навчання, підтримки та заохочення здібних дітей.

Основні завдання: 1. створення системи цілеспрямованого виявлення, підтримки, розвитку, навчання та виховання ОД на діагностичній основі;

 2. сприяння розвитку пізнавальних інтересів у дітей, ознайомлення з науковим вивченням навколишнього світу через удосконалення науково-дослідної, інноваційної, експериментальної діяльності;

 3. створення у навчальних закладах району освітнього середовища для формування життєво-компетентної особистості;

 4. підготовка педагогічних працівників шкіл, позашкільних закладів до роботи з обдарованою учнівською молоддю, переорієнтація на розвиток якостей творчої особистості в учнів;

 5. підвищення соціального статусу ОД та їх наставників;

 6. створення системи стимулювання інтелектуально й творчо ОД та педагогічних працівників, які їх навчають;

 7. об'єднання зусиль навчальних закладів, позашкільних установ, різних соціальних і громадських організацій у створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації ОД.

4. Основні етапи роботи

I. Діагностико-констатувальний етап (2015 – 2016 н.р.):

  1. вивчення відповідних діагностичних методик, заснованих на доступності, інформативності, ємності.

  2. створення банку методик для діагностування дітей дошкільного віку та учнів з 1 по 10 класи по визначенню інтелектуальних здібностей; вивчення напрямків розумової діяльності учнів шляхом анкетування та особистісних потреб ОД шляхом співбесіди;

  3. створення банку обдарованих та талановитих дітей;

  4. створення банку даних вчителів-наставників для ОД;

  5. створення системи психолого-педагогічного супроводу ОД.

II. Діяльнісний етап (2016 - 2019)

 1. організація психолого-педагогічної консультативної допомоги для учнів, спрямованих на творчу самореалізацію і самодостатність;

 2. розвиток сфери додаткової освіти, яка задовольняє потреби та інтереси ОД;

 3. розширення можливостей для участі ОД у шкільних, районних, обласних, всеукраїнських олімпіадах, науково-практичних конференціях, творчих виставках, різноманітних конкурсах;

 4. створення умов для ознайомлення громадськості із основними досягненнями ОД;

 5. створення умов для зміцнення здоров'я ОД;

 6. організація консультативної роботи та підтримки батьків ОД;

 7. підготовка, підвищення кваліфікації та стимулювання педагогічних кадрів по роботі з ОД. 

 ІІІ. Констатуючий етап (2019 – 2020 н.р.)

 1. аналіз отриманих результатів і внесення коректив у подальшу діяльність;

 2. створення банку педагогічного досвіду по роботі з ОД.

 1. План роботи

  1. Пошук і виявлення ОД у дошкільних навчальних закладах (ДНЗ)Зміст

Термін виконання

Відповідальні

1

Забезпечити реалізацію системи ранньої і поетапної діагностики та своєчасного виявлення ОД

постійно

РМК, завідувачі ДНЗ, психологи

2

Використовувати інноваційні психолого-аналітичні тести для виявлення і оцінки коефіцієнту інтелектуального розвитку дітей.

щорічно

РМК, психологи

3

3 метою виявлення здібних та обдарованих дітей проводити:

 • виставки малюнків, вишивок, виробів з бісеру, глини, пластиліну тощо;

 • конкурси швидкості лічби;

 • конкурси складання конструкторів, пазлів;

 • конкурси розв'язання головоломок, знання лічилок, загадок, віршів, казок;

 • конкурси юних вокалістів;

 • шахові та шашкові турніри.

щорічно

РМК, завідувачі ДНЗ

4

Проводити роботу по виявленню, підтримці та супроводу ОД серед дітей з обмеженими можливостями та особливими потребами

постійно

РМК, психологи

5

Організовувати консультації для батьків з проблем розвитку здібностей їх дітей

щорічно

РМК, завідувачі ДНЗ, психологи
  1. Розвиток, навчання і виховання ОД у дошкільних навчальних закладахЗміст

Термін виконання

Відповідальні

1

Узгодити програми навчання ДНЗ та початкових шкіл.

2015 – 2016

РМК

2

Створювати гуртки за інтересами і залучати до їх ведення керівників гуртків ПНЗ, педагогів ЗНЗ та старшокласників.

постійно

РМК, завідувачі ДНЗ

3

Обладнати кімнати та куточки для самовираження нахилів дитини.

до 01.01.16

РМК, завідувачі ДНЗ
  1. Пошук і виявлення ОД у загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ)Зміст

Термін виконання

Відповідальні

1

Забезпечити реалізацію системи ранньої і поетапної діагностики та своєчасного виявлення ОД

постійно

РМК, психологи

2

Для виявлення нахилів і здібностей дітей забезпечити відповідними тестами і програмами ЗНЗ

2015

Відділ освіти, директори ЗНЗ

3

Оновлювати тести з основ наук, впроваджувати їх у практику роботи для визначення рівня знань учнів.

постійно

РМК, директори ЗНЗ

4

Проводити оцінку інтелектуального розвитку дітей на основі психолого-аналітичних тестів

постійно

РМК, психологи

5

3 метою виявлення обдарованих та здібних дітей проводити в початковій школі:

 • шкільні та міські предметні олімпіади з української мови та літератури, математики;

 • конкурси знавців рідної мови ім. Петра Яцика, "Кенгуру", "Колосок", "Сходинки до інформатики";

 • шкільні та районні спартакіади;

 • районні огляди дитячої творчості юних художників;

 • районні огляди-конкурси музичного, вокального, хореографічного, декоративно-ужиткового видів мистецтва;

 • змагання на першість шкіл та району з шашок та шахів.

постійно

Відділ освіти, РМК, директори ЗНЗ

6

3 метою виявлення здібної та обдарованої учнівської молоді щорічно проводити в середніх та старших класах:

 • шкільні та районні олімпіади з базових предметів;

 • конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт з основних предметів;

 • конкурси знавців рідної мови ім. Петра Яцика, "Кенгуру", "Колосок", "Левеня", "Бобер", "Грінвіч";

 • предметні декади;

 • конкурси-виставки учнівських робіт художньої творчості, музичного, вокального, хореографічного, декоративно-ужиткового видів мистецтва;

 • огляди-конкурси шкільні та районні спартакіади;

 • дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Джура»;

 • районні туристичні змагання.

Щорічно

Відділ освіти, РМК, директори ЗНЗ

7

Вести інформаційний банк даних "Обдарованість", що включає в себе:

 • дані про особливо ОД;

 • дані про учасників предметних олімпіад та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт;

 • дані про учасників конкурсів естетичного спрямування та спортивних змагань;

 • дані про вчителів, вихователів та керівників гуртків, які працюють з ОД;

 • дані про мережу ЗНЗ, позашкільних та дошкільних навчальних закладів, що працюють з обдарованими дітьми;

 • оригінальні програми роботи з ОД, складені педагогами.

Щорічно

Відділ освіти, директори ЗНЗ

8

Сприяти залученню ОД до участі в конкурсних відборах для навчання у ліцеї згідно напрямку своїх обдарувань.

Щорічно

Директор Пирятинського ліцею

9

Сприяти участі учнів у Всеукраїнських і міжнародних конкурсах з різних галузей знань, у різноманітних просвітницьких конкурсах, виставках, олімпіадах різного рівня, які проводяться організаціями, Фондами, редакціями періодичних видань, вищими навчальними закладами тощо.


Щорічно

Директори ЗНЗ

10

Проводити роботу по виявленню, підтримці та супроводу ОД серед дітей з обмеженими можливостями та особливими потребами

Постійно

РМК, психологи

11

Виявляти та підтримувати ОД, які належать до соціально незахищених категорій. Забезпечувати їх участь у конкурсах, фестивалях, заходах.

постійно

РМК, психологи, директори ЗНЗ

12

Організовувати консультації для батьків з проблем розвитку здібностей їх дітей

щорічно

РМК, директори ЗНЗ, психологи

13

Видавати збірки творчих робіт ОД

щорічно

РМК, директори ЗНЗ
  1. Розвиток, навчання і виховання ОД у загальноосвітніх навчальних закладахЗміст

Термін виконання

Відповідальні

1.

За допомогою класної та внутрішньокласної диференціації забезпечити особистісно орієнтований підхід у навчанні та вихованні ОД.

Постійно

Директори ЗНЗ

2

При вивченні стану викладання предметів включати в тексти контрольних робіт завдання проблемно-творчого характеру щодо виявлення умінь учнів логічно мислити та орієнтуватися у нестандартних ситуаціях

постійно

РМК, директори ЗНЗ

3

Проводити моніторинг використання годин варіативної частини навчального плану для розвитку творчих здібностей учнів.

Щорічно

РМК, директори ЗНЗ

4

Виділяти додаткові години для навчання ОД за індивідуальними навчальними планами.

Постійно

Директори ЗНЗ

5

Проводити інтелектуальні змагання між ОД типу «Найрозумнійший», «Що? Де? Коли?», «Дебати», наукові конференції

Щорічно

РМК, директори ЗНЗ

6

Проводити шкільний конкурс «Учень школи» з метою стимулювання творчої самореалізації учнів.

щорічно

РМК, директори ЗНЗ

7

Проводити районний конкурс серед старшокласників «Лідер року».

щорічно

РМК, директори ЗНЗ

8

Організація та проведення міських конкурсів: читців-декламаторів, виконавців народної пісні, виконавців естрадної пісні, на кращий вірш, прозовий твір, малюнок; свята хореографії, фестивалю театрального мистецтва

щорічно

РМК, директори ЗНЗ

9

Залучати школярів до проектної діяльності

постійно

Директори ЗНЗ

10

Проводити шкільні та районні свята вшанування учнів-переможців міських, обласних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, спартакіад.

Щорічно

РМК, директори ЗНЗ

11

Проводити зустрічі школярів з політичними, релігійними діячами, письменниками, митцями, науковцями, видатними людьми.

Постійно

Директори ЗНЗ

12

Налагоджувати зв’язки з ВНЗ для залучення наукового потенціалу, творчих організацій до роботи із здібними та обдарованими дітьми. Укласти відповідні угоди про спільну діяльність

постійно.

РМК, директори ЗНЗ

13

Практикувати обмін делегаціями обдарованої учнівської молоді, дитячих та молодіжних творчих колективів шкіл міста з іншими областями

постійно

РМК, директори ЗНЗ

14

Дозволити особливо ОД, призерам обласних та Всеукраїнських олімпіад перехід на індивідуальні форми навчання.

З 01.09.2015

РМК, директори ЗНЗ

15

Дозволити призерам міських, обласних та Всеукраїнських олімпіад вступати до ліцею поза конкурсом

Щорічно

Відділ освіти, директор Пирятинського ліцею

16

Залучати обдарованих дітей до навчання:

 • у школі олімпійського резерву, що діє на базі ліцею;

 • у заочних школах та курсах при ВНЗ.

Щорічно

РМК, директори ЗНЗ

17

Проводити оздоровлення творчо обдарованої учнівської молоді у літніх профільних таборах.

Щорічно

Відділ освіти, РМК

18

Щорічно виплачувати стипендії для ОД, призерів III, IV етапів Всеукраїнських предметних олімпіад і ІІ, ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

Щорічно

Відділ освіти

19

Запровадити одноразову стипендію переможцям обласних та Всеукраїнських конкурсів естетичного спрямування за рахунок коштів міського бюджету.

Щорічно

Відділ освіти

20

Запровадити одноразову стипендію за рахунок коштів міського бюджету переможцям заключного етапу Всеукраїнських та Міжнародних інтелектуальних конкурсів

щорічно

Відділ освіти

21

Стимулювати працю педагогів, які підготували призерів III, IV етапів Всеукраїнських предметних олімпіад і ІІ, ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

Щорічно

Відділ освіти, директори ЗНЗ

22

Розширити мережу гуртків у ЗНЗ та позашкільних навчальних закладах відповідно до запитів учнів

2015 – 2016

Відділ освіти

23

Висвітлювати в засобах масової інформації творчі здобутки ОД, їх участь у конкурсах, олімпіадах, оглядах тощо

Постійно

РМК, директори ЗНЗ
  1. Інформаційне та науково-методичне забезпечення педагогічних працівниківЗміст

Термін виконання

Відповідальні

1

Постійно поновлювати комплекс програм і планів для організації навчально-виховного процесу з ОД у різних типах навчальних закладів.

Щорічно

РМК, керівники навчальних закладів

2

Організувати роботу по створенню та апробації програм для спецкурсів, факультативів, гуртків, методичних розробок уроків, виховних заходів, навчально-методичних комплексів для роботи з ОД.

Щорічно

РМК

3

Організовувати роботу творчих груп вихователів ДНЗ з розробки та впровадження дидактичних ігор, логічних задач, вправ для розвитку мовлення і творчої уяви.

Щорічно

РМК

4

Провести конкурс авторських програм учителів, керівників гуртків, психологів, спрямованих на виявлення та розвиток ОД

2015 – 2016

РМК

5

Організувати роботу творчих груп вчителів-предметників «Організація роботи з ОД при викладанні предмету»

2015 – 2016

РМК

6

Створити, оновлювати, популяризувати анотований каталог публікацій з проблеми «Робота з ОД».

щоквартально

РМК

7

Організувати роботу опорних навчальних закладів з питань роботи з ОД

2015 – 2016

РМК

8

Вивчати досвід роботи з ОД в навчальних закладах області.

постійно

РМК

9

Систематично проводити науково-практичні і науково-методичні конференції, засідання за круглим столом, диспути з питань роботи ОД.

Щорічно

РМК

10

Проводити семінари з проблем розвитку творчих здібностей ОД із залученням науковців та вчителів-предметників.

Щорічно

РМК

11

Організувати педагогічний лекторій для батьків, що мають ОД, з психології, педагогічної пропаганди

2015 – 2016

РМК, директори ЗНЗ

12

Розробити рекомендації для батьків з виявлення і розвитку у дітей творчих здібностей

2015 – 2016

РМК, директори ЗНЗ, психологи

13

Розробити рекомендації для вчителів з виявлення і розвитку у дітей творчих здібностей

2015 – 2016

РМК, психологи

14

Надавати практичну допомогу вчителям у виявленні ОД та роботі з ними

Постійно

РМК

15

Використовувати мультимедійні засоби для навчання ОД

Постійно

Директори ЗНЗ
  1. Удосконалення творчого потенціалу вчителяЗміст

Термін виконання

Відповідальні

1.

Організувати науково-методичний супровід роботи з ОД, брати участь у науково-практичних конференціях, семінарах різного рівня, присвячених проблемам розвитку творчого потенціалу педагогів і учнів, упровадженню нових освітніх технологій.


Щорічно

РМК, керівники навчальних закладів

2.

Сприяти залученню науковців до роботи з учителями, учнями, до наукового керівництва та консультування учнівських та учительських наукових робіт, проектів.


Щорічно

РМК, директори ЗНЗ

3.

Залучати вчителів до спеціальної підготовки до роботи з ОД через курси підвищення кваліфікації, семінари, тренінги тощо.


Щорічно

РМК, директори ЗНЗ

4.

Забезпечувати та стимулювати участь вихователів, учителів, керівників гуртків у конкурсах авторських програм, підручників, апробації експериментальних підручників, спрямованих на виявлення та розвиток здібностей дітей.


постійно

РМК, керівники навчальних закладів

5.

Здійснювати моніторинг результативності роботи з ОД.


постійно

Відділ освіти, РМК, керівники навчальних закладів
  1. Експертиза і аналіз якості роботи з обдарованими дітьми   Зміст

   Термін виконання

   Відповідальні

   1

   Проводити аналіз результатів роботи навчальних закладів з ОД

   щорічно

   Відділ освіти, РМК

   2

   Вести контроль стану викладання та моніторинг навчальних досягнень учнів, що відвідують шкільні та міжшкільні факультативи .

   щорічно

   РМК, керівники ЗНЗ

   3

   Проводити системний моніторинг розвитку ОД в системі «ДНЗ-ЗНЗ-ПНЗ-ВНЗ».

   щорічно

   РМК, керівники навчальних закладів

   4


   Створити та поновлювати банк даних «Обдарованість» за розділами:

   І. Результати участі учнів у І, ІІ, ІІІ, ІV етапах олімпіад з базових дисциплін.

   ІІ. Результати участі учнів в інтелектуальних конкурсах

   ІІІ. Результати участі учнів у творчих конкурсах.

   ІV. Результати спортивних досягнень учнів.

   V. Результати науково-дослідної роботи учнів, роботи МАН.   VI. Авторські проекти вихователів, вчителів району, реалізовані в контексті розвитку шкіл по пріоритетних напрямках.

   щорічно

   РМК

   5

   Спостерігати за динамікою особистих досягнень учнів через впровадження учнівського портфоліо.

   2015 – 2016

   РМК, керівники навчальних закладів

   6

   Здійснювати моніторинг результативності роботи з ОД педагогічних працівників, які мають звання «вчитель вищої категорії», "старший вчитель", "вчитель-методист".

   щорічно

   РМК, керівники ЗНЗ

   7

   Пропагувати найкращий досвід роботи вчителів-новаторів, психологів, класних керівників з проблеми вивчення та розвитку природних обдарувань учнів у ЗМІ, фаховій пресі.

   постійно

   РМК

 1. Координація і контроль за виконанням Програми

Координація і контроль за виконанням Програми покладається на відділ освіти Пирятинської РДА.

 1. Фінансово-економічне та матеріальне забезпечення

Фінансово-економічне та матеріальне забезпечення здійснюється з місцевого бюджету та інших джерел, використання яких не заборонено чинним законодавством.

 1. Очікувані результати

Виконання даної Програми дасть змогу:

 1. створити загальнорайонну систему виявлення, підтримки, розвитку, навчання та виховання здібних, обдарованих і талановитих учнів;

 2. удосконалити форми та методи роботи з даною категорією дітей в урочний та позаурочний час;

 3. створити творче середовище, яке сприятиме розвитку природних можливостей кожного учня;

 4. стимулювати співпрацю дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

 5. підвищити рівень професійної компетентності педагогів у виборі форм, методів, засобів, технологій навчання і виховання;

 6. поширити досвід використання нових педагогічних та інформаційних технологій для забезпечення якісної освіти обдарованих дітей.

 7. підвищити якість навчання і виховання школярів в цілому, а також соціальний престиж освіти;

 8. консолідувати зусилля місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій у роботі з ОД.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал