Програма з предмета «Новітні цифрові технології у кінознавстві»Сторінка9/9
Дата конвертації01.12.2016
Розмір1.57 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ТЛ: усмішка.

Розуміти, що гумор — одна з провідних рис характеру українців. Знати про гумористичну, сатирично-викривальну традицію української літератури (фольклор, С. Руданський, Л. Глiбов, І. Нечуй-Левицький, І. Карпенко-Карий, В. Самійленко). Вміти аналізувати усмішки, художні засоби, портрет, пейзаж, засоби характеротворення, використання народних прикмет, прислів’їв, приказок. Порівнювати мисливські усмішки Остапа Вишні з пейзажними описами у творах інших письменників.


Усвідомлення оптимістичної ролі гумору в житті людини. Розвиток самокритичності, спроможності проводити доречні аналогії.

Авторські матеріали

(4)


ДРАМАТУРГІЯ
Розвиток національного театру (“Березіль” Леся Курбаса, Харківський театр ім. Шевченка), драматургії 20—30-х років (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П’єси В. Винниченка, М. Куліша, І. Дніпровського, І. Кочерги, Я. Мамонтова на перетині традицій “корифеїв”, зарубіжної класики і модерної драматургії.

Мати уявлення про особливості розвитку драматургії й театру 20-х років. Вміти розповісти про це. Орієнтуватися в допоміжних матерiалах з історії мистецтва. Вміти проводити аналогії з іншими явищами культури.Національний і зарубіжний театр 20—30-х років.
Авторські матеріали

4

Микола Куліш. “Маклена Граса”


Найголовніше про митця. Національний матеріал і вселюдські, “вічні” мотиви, проблеми у п’єсах (“Мина Мазайло”, “Народний Малахій”, “Патетична соната”).
“Маклена Граса” — соціально-психологічна драма. Умовність часу і місця дії, умовність ситуації.

Показ людини і суспільства у трагічному протистоянні. Тривога за світ і людину — провідний мотив п’єси.


Актуальність п’єс М. Куліша сьогодні.

Знати і вміти розповісти творчу біографію драматурга, про його зв’язок з театром Леся Курбаса. Знати і розуміти зміст п’єси “Маклена Граса”. Розуміти умовність у ній часу і місця дії. Аналізувати сюжет, визначити і коментувати проблеми, порушені у творі, характеризувати образи дійових осіб, пояснити символічність окремих епізодів і образів (Ігнацій Падур у собачій буді, п’яні гуси тощо). Обговорювати актуальність проблем, порушених у п’єсі М. Куліша.


Розвиток гнучкості й логічності мислення, вміння застосовувати відомості, одержані раніше. Усвідомлення “вічного” протистояння людини і суспільства, “вічної” необхідності прагнення гармонії.

Художній фільм:

«Міна Мазайло»

(6)


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ
ЛІТЕРАТУРА В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (до 1939 р.)
Автономність, відкритість зарубіжним традицiям і новітнім процесам, високий рівень розвитку, позаідеологічність. Яскраве поетичне гроно: Б.-І. Антонич, С. Гординський, Ю. Липа. Проза В. Стефаника, О. Кобилянської, І. Вільде, О. Турянського. Історична проза Б. Лепкого, Ю. Опільського, Катрі Гриневичевої.

Розвиток і закріплення навичок творчого використання довідкових матеріалів, словників для поглиблення знань з певної теми. Мати уявлення про розвиток української літератури за межами радянської України.Авторські матеріали

3

Богдан-Ігор Антонич. “Автопортрет”, “Вишні”, “Зелена євангелія”, “Дороги”, “Різдво”


Коротко про митця.
Аполітизм, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими; міфологічність образу, екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів.
ТЛ: міфологізм, асоціативність.

Знати про творчий шлях митця, вміти розповісти про нього. Розвивати вміння давати загальну характеристику творчості. Виразно і усвідомлено читати поезії. Шліфувати вміння визначати головні мотиви, ідеї, коментувати їх, давати власну оцінку. Пояснити роль народнопісенних тропів у “Вишнях”, специфіку пейзажу, символіку образів (“Дороги”).


Вивчити напам’ять: 2 вірші (на вибір).
Розвиток уміння знаходити необхідну інформацію, порівнювати і співставляти різні явища, сприймати і розуміти естетику образного слова, його значення для розвитку естетичного смаку людини. Усвідомлення пов’язаності естетичних цінностей із морально-етичними.

Авторські матеріали

3

Осип Турянський. “Поза межами болю”


Коротко про письменника.
Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення. Поема у прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором). Загальнолюдські мотиви і гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя. Ідея перемоги духа над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос поеми у прозі, його вселюдська значимість і всеохопність.

Розуміти і вміти пояснити умовність зображення, створення іншої, художньої реальності на конкретному матеріалі. Розглядати ідейно-художній зміст окремих фрагментів твору, вміти їх прокоментувати. Виділити основні ідеї. Пояснити особливість і роль композиції, пейзажу, художніх засобів для втілення головних думок. Осмислювати вартість мистецтва, грошей, почуттів людини тощо, спираючись на текст, висловлювати власні міркування, проводячи аналогії з сучасним життям.


Усвідомлення важливої переваги в житті духовного над матеріальним. Розвиток уміння розпізнавати і розуміти справжню вартість речей, явищ, почуттів.

Авторські матеріали

(10)


ЕМІГРАЦІЙНА ЛІТЕРАТУРА
Організація МУР, “празька поетична школа” української поезії та її представники. Проза І. Багряного, У. Самчука, Т. Осьмачки, Д. Гуменної, Наталени Королевої.

Мати уявлення і вміти розповісти про історичні умови розвитку, функціонування української літератури за кордоном, про “празьку школу” української поезії та її представників.Художній фільм:

«Така довга, така тепла осінь»

Режисер І.Миколайчук

3

Євген Маланюк. “Під чужим небом”, “Істотне”, “Стилет чи стилос?..”, “Земна мадонна”


Коротко про письменника.
Художнє осмислення буттєвих проблем, ностальгічні мотиви, філософічність поезій одного з “пражан”.

Розповісти про Є. Маланюка як одного з “пражан”, аналізувати його поезію, визначити її основні ідеї, мотиви, пояснювати їх. Інтерпретувати зміст образів-символів. Шліфувати вміння висловлювати власні міркування, оцінку явищ мистецтва.


Виховання патріотичних почуттів, які проявляються на відстані усвідомлення їхньої щирості й безпосередності.
4

Тодось Осьмачка. “Старший боярин”
Трагічна доля письменника, умови творчого життя за кордоном. Його творча спадщина. Повість “Старший боярин” — модерністична оповідь-роздум про Україну і українців у ХХ ст. Автобіографічність, експресивна виражальність стилю, символіка, психологізм, еволюційність характерів у повісті.

Переказувати основні віхи біографії Т. Осьмачки. Мати уявлення про його творчу спадщину. Знати зміст повісті “Старший боярин”, вміти коментувати її сюжет, переказувати найнапруженіші моменти. Розвивати вміння аналізувати художні особливості твору, звертаючи увагу на пейзаж, образи-символи, роль метафори. Характеризувати образи головних героїв, психологічну мотивацію автором їхніх учинків і дій. Розкрити символічний зміст фіналу. Висловлювати власні міркування про ідейно-художні особливості індивідуального почерку митця.Виховання і ствердження оптимістичної, впевненої позиції, цілеспрямованості, несхитної волі до перемоги на шляху самоствердження, досягання поставленої мети.
3

Олег Ольжич. “Господь багатий нас благословив...”, “Захочеш — і будеш” (із циклу “Незнаному воякові”)
Олена Теліга. “Сучасникам”, “Радість”, “Пломінний день”
Українські національні герої, лицарі духу, виховані за межами України. Романтичний максималізм, сила духу, життєрадісність, шляхетний патріотизм, висловлені образним словом. Ідея оптимізму і життєлюбства через художнє слово. Моральний заповіт нащадкам.

Знати про ОУН, мати уявлення про Україну періоду Другої світової війни. Розповісти про життя і героїчну загибель Олега Ольжича й Олени Теліги. Виразно й осмислено читати їхні поезії. Розвивати вміння аналізувати вірші, визначати їхні основні мотиви, виділяти основні ідеї. Висловлювати власні роздуми (дискутувати) про сенс людського життя, формування себе як особистості.


Вивчити напам’ять: два вірші (на вибір).
Усвідомлення духовної краси особистості, наділеної розумом, талантом, вірній гуманістичним переконанням. Плекання прагнення стати особистістю. Усвідомлення активної життєвої позиції як вияву європейськості.

Художній фільм:

«Білий птах з чорною ознакою»

Режисер Ю.Іллєнко
(5)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 40—50-х років
Участь українських письменників у Другій свiтовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності в літературі цього періоду. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду.

Мати уявлення про літературу воєнного і повоєнного періодів. Користуватися довідковими виданнями, енциклопедіями. Вчитися знаходити необхідну інформацію.


Розвиток уміння знаходити необхідну інформацію і творчо, компетентно її використовувати.

Художній фільм:

«Українська вендета»

5

Олександр Довженко. “Україна в огні”, “Зачарована Десна”


Відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення митця. Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук. Національні та загальнолюдські проблеми. Поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою. Доля народу крізь призму авторського бачення і оцінки (“Україна в огні”). Історія написання. “Зачарована Десна”: автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.
ТЛ: кіноповість, публіцистичність.

Знати творчу біографію митця, розуміти її трагізм. Вміти розповідати про Довженка-кінорежисера, основні події його творчого життя. Знати тексти творів, розуміти особливості жанру кіноповісті, специфіку публіцистичного тексту. Переказувати історію написання та опублікування “України в огні”. Вдумливо читати текст, коментувати найосновніші фрагменти, публіцистичні відступи. Шліфувати вміння виділяти провідні мотиви, проблеми, обговорювати їх з позицій сьогодення, дискутувати про їхню актуальність.


Коментувати текст “Зачарованої Десни”, виділити основну ідею, провідні мотиви і проблеми. Характеризувати образи-персонажі, пояснити роль пейзажних описів і засобів індивідуалізації героїв. Висловлювати власні міркування про творчу спадщину митця.
Розвиток уміння сприймати життєві явища, події, людей у контексті загальнолюдських понять і цінностей, розуміти взаємозв’язок конкретного із загальним.

Малюнок “Олександр Довженко” А. Горської, Автопортрет О. Довженка періоду війни (образотворче мистецтво).

2

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення з письменниками-земляками та їхніми творами.

Знати про письменників-земляків та їхні твори, прочитати взірці, висловлювати власну оцінку.


Виховання шанобливого ставлення до людей творчих професій.

Авторські матеріали

3

НОВИНКИ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ЖИТТЯ


Ознайомлення з найцікавішими творами сучасних письменників.
Поняття масової літератури, її жанри (детектив, “жіночі романи” тощо), та елітарної.
ТЛ: масова література, елітарна література.

Мати уявлення про новинки сучасного літературного життя. Розуміти і розрізняти поняття масової літератури та елітарної, знати про їхні найпоширеніші жанри. Читати і обговорювати твори сучасних письменників (на вибір).


Розвиток естетичного смаку, вміння відрізняти високе мистецтво від масового, популярного.

Авторські матеріали

1

УРОК-ПІДСУМОК


Бесіда (дискусія) про улюблені твори української літератури ХХ ст., вивчені упродовж року.
Зосередження уваги на питаннях їхньої художньої особливості, мистецької повноцінності, національної та вселюдської значущості.

Провести дискусію довкола проблем: література і науково-технічний прогрес, проблема глобалізації, література елітарна і масова (на вибір). Висловити власні міркування і судження про твори, вивчені упродовж року.


Закріплення вміння компетентно, аргументовано, толерантно висловлювати власні міркування, поважати думку іншого (опонента).

Авторські матеріали
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал