Програма з предмета «Новітні цифрові технології у кінознавстві»Сторінка8/9
Дата конвертації01.12.2016
Розмір1.57 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ТЛ: поняття про модернізм.

Знати основні віхи життєвого і творчого шляху О. Кобилянської. Знати сюжет повісті “Земля”. Розвивати вміння визначати основні проблеми твору, характеризувати образи-персонажі у їхньому порівнянні (Михайло, Сава, Марійка, Івоніка, Анна, Рахіра, Петро та ін.). Вміти аналізувати соціальні та біологічні фактори характеротворення, виділяти елементи детективного сюжету, пояснити символіку твору (образ землі). Вміти пояснити композиційно-характеротворчий принцип контрасту.


Усвідомлення глибинної пов’язаності української людини і землі. Розвиток шанобливого ставлення до землі, поваги до праці селянина.
Усвідомлення того, що злочин — хибний шлях до щастя. Осудження злочину як протиправної, ворожої для людини дії, як духовної деградації особистості.


Авторські матеріали

3

Василь Стефаник. “Камінний хрест”


Життя і творчість. Творча співдружність В. Стефаника з Л. Мартовичем і Марком Черемшиною (“Покутська трійця”).
Новаторство письменника. “Камінний хрест” — психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія — композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного. Багатозначність символічних образів. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від’їздом із села як символ трагізму і розпачу прощання з рідним краєм.
ТЛ: експресіонізм.

Знати основні віхи життєвого і творчого шляху письменника.


Вміти прокоментувати зміст новели “Камінний хрест” як модерністичного твору, пояснити особливості сюжету, композиції, емоційно напружений драматизм ситуації. Схарактеризувати образ головного героя Івана Дідуха. Вміти розкрити історичну основу новели, пояснити багатозначність символів камінного хреста, горба, прізвище головного героя.
Виховання співчуття, співпереживання до драматичних, напружених життєвих ситуацій. Усвідомлення того, що готовність допомогти є виявом гуманної та громадянської позиції людини.

Художній фільм:

«Камінний хрест»

Режисер Л.Осика

6

Леся Українка. “Contra spem spero!”, “І все-таки до тебе думка лине...”, “І ти колись боролась, мов Ізраїль...”, “Хвиля”, “Стояла я і слухала весну...”, “Все-все покинуть, до тебе полинуть...”, “Уста говорять: “Він навіки згинув!..””, “Лісова пісня”


Життєвий і творчий шлях. Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту, світоглядна декларація сильної вольової особистості у вірші “Contra spem spero!”. Громадянська лірика (“І все-таки до тебе думка лине...”, “І ти колись боролась, мов Ізраїль...”). Утвердження духовної цінності почуття любові у віршах інтимної лірики (“Все-все покинуть, до тебе полинуть...”, “Уста говорять: “Він навіки згинув!..””).
Драма-феєрія “Лісова пісня”. Фольклорно-мiфологічна основа сюжету. Символічність образів Мавки і дядька Лева — уособлення духовності й краси. Мати Лукаша і Килина — антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності та буденного прагматизму в образі Лукаша.
Природа і людина у творі. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією. Почуття кохання Мавки і Лукаша як розквіт творчих сил людини. Художні особливості драми-феєрії.
ТЛ: неоромантизм, драма-феєрія.

Знати основні віхи життєвого і творчого шляху письменниці.


Вміти розкрити основні теми і мотиви віршів, схарактеризувати композиційні та ритмомелодійні особливості, образи-символи, алегоричні образи.
Вміти визначити основні проблеми, порушені в “Лісовій пісні”, розкрити фольклорну основу сюжету, схарактеризувати образи. Порівнювати образи Мавки і Килини.
Вміти показати на прикладах із тексту духовну бідність Килини і матері Лукаша, їхню меркантильність, байдужість до краси, природи, мистецтва. Розкрити красу глибокого почуття, антигуманність меркантильності та користолюбства. Висловити власні міркування про життя і творчість Лесі Українки.
Вивчити напам’ять: “Contra spem spero!”; уривок із “Лісової пісні” (на вибір).
Виховання шани до життя-подвигу славетної українки.
Усвідомлення духовної цінності неоромантичного світогляду.
Розуміння того, що любити “слово у вірші” — могутній засіб впливу на духовність, інтелект людини. Розвиток естетичного смаку. Усвідомлення кохання як життєствердного почуття, творчої сили, що стимулює духовне піднесення, збагачення, розквіт людини.
Вміти бачити переваги високої духовності над буденністю.


Художній фільм:

«Лісова пісня»

Режисер Ю.Іллєнко

2

Микола Вороний. “Іванові Франкові”, “Блакитна Панна”, “Інфанта”


Життя і творчість, багатогранна діяльність.
М. Вороний — “ідеолог” модернізації української літератури. Його творчість — перша декларація ідей і форм символізму.
Зміст і художні особливості поезії М. Вороного. Мотив необхідності для поета бути “цілим чоловіком” (“Іванові Франкові”). Єдність краси природи і мистецтва (“Блакитна Панна”). Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр вірша. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень (“Інфанта”).
ТЛ: символізм.

Знати основні віхи життєвого і творчого шляху М. Вороного.


Вміти розпізнавати символічний твір серед інших.
Вміти характеризувати тематику і проблематику віршів М. Вороного, визначати їхні жанрові і ритмомелодійні особливості. Вміти вказати на художні ознаки символізму у творі.

Розкрити неоромантичне звеличення краси природи у вірші “Блакитна Панна”. Передати власні емоційні відчуття від вірша, аналізувати поетику символізму у вірші “Інфанта”.


Вивчити напам’ять: “Блакитна Панна”.
Розуміння національної свідомості як важливого фактора громадянської позиції кожного. Поцінування краси поетичного слова, його здатності об’єднувати людей роздумами над вічними проблемами життя.


Авторські матеріали

4

Олександр Олесь (О. Кандиба). “З журбою радість обнялась...”, “Чари ночі”, “О слово рідне! Орле скутий!..”, “По дорозі в Казку”


Життя і творчість, світоглядні переконання. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості. Прагнення гармонії людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій. Майстерність у відтворенні настрою і почуття. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів (“О слово рідне! Орле скутий!..”).
Символізм драматичного етюду “По дорозі в Казку”. Дорога в казку — символ духовних поривань людини до кращого життя. Проблема вождя і маси. Лідер — духовно сильна особистість. Трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокістю.
ТЛ: драматичний етюд.

Знати основні події життєвого і творчого шляху письменника.


Вміти визначити провідні мотиви поезій, пояснити ритмомелодійні особливості, художні засоби (контраст, антитеза, символіка тощо). Вміти визначити поетичні жанри, проаналiзувати образи. Висловлювати власні міркування з приводу художніх особливостей поезії митця.
Знати зміст етюду “По дорозі в Казку”. Вміти визначити його тему, проблеми, розкрити власне розуміння образів-символів, зокрема символ дороги в Казку. Сформулювати відповідь на питання: “Казка життя людства — вимисел чи реальність?”. Порівняти драматичний етюд “По дорозі в Казку” і поему “Мойсей” І. Франка.
Вміти висловити власні міркування з приводу порушених у творі проблем (лідерства, шляхів успішного досягнення мети).
Вивчити напам’ять: одну з поезій (на вибір).
Розуміння, що свобода і незалежність особистості є обов’язковою умовою творчості митця. Усвідомлення того, що любов до рідного краю — джерело творчої наснаги, мрія — це природне прагнення людини жити краще, спонука до активної діяльності. Осмислення благородства вчинків, які здійснюються заради щастя людей.

Авторські матеріали

5

Володимир Винниченко. “Момент”


Життя і творчість, громадська і політична діяльність.
Прозові й драматичні твори. Мала проза: ідейно-стильові особливості збірки “Краса і сила”. Перший український науково-фантастичний роман “Сонячна машина”. Популярність Винниченка-драматурга на світовій сцені.
Поєднання в новелі “Момент” реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить — частинка вічності тощо). Образ Панни — втілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели.
Значення художньої спадщини В. Винниченка.
ТЛ: неореалізм.

Знати основні моменти життєвого і творчого шляху письменника. Мати уявлення про його громадську та політичну діяльність, творчу спадщину, збірку “Краса і сила”.


Знати зміст, тематику і проблемні питання новели “Момент”.
Вміти розкрити її філософський підтекст. Схарактеризувати образ Панни, роль героя-оповідача. Розвивати вміння аргументовано передавати власні роздуми про миттєве і вічне, сенс життя, щастя людини. Вміти розкрити стильові особливості твору.
Означити місце В. Винниченка в українській та світовій літературах. Працювати з допоміжними літературно-критичними статтями, користуватися довідниками і словниками.
Усвідомлення художнього слова як увічненого для поколінь досвіду життя людини, її думок, переживань.

Авторські матеріали

3

НОВИНКИ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ЖИТТЯ
Ознайомлення з творами сучасних письменників.

Вміти аналізувати їхні ідейно-художні особливості, пояснювати власні уподобання, мистецькі інтереси. Готувати повідомлення про сучасних письменників та їхні твори.


Формування естетичного смаку і гуманістичних уподобань.

Авторські матеріали

2

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ


Ознайомлення з художніми творами митців рідного краю (відповідно до вікових зацікавлень десятикласників).

Вміти самостійно характеризувати твори письменників-земляків, висловлювати власні судження про них. Самостійно готувати реферати про їхню творчість, виголошувати доповіді.Авторські матеріали

1

УРОК-ПІДСУМОК


Бесіда про вивчені твори української літератури.

Вміти характеризувати вивчений період української літератури з точки зору ідейно-художніх особливостей найпоказовіших творів, висловлювати власні судження про них. Вміти пояснювати їхню актуальність для нашого часу.


11-й клас Українська література

Усього — 70 год. На тиждень — 2 год.

Резервний час — 8 год.

Текстуальне вивчення творів — 62 год.

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня


загальноосвітньої підготовки учнів


Кінознавчий контекст

(35)


1

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20—30-х років ХХ ст.
ВСТУП

Складні суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем: митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 20-х років. Поняття “Розстріляне відродження”, домінування соцреалістичної естетики в 30-ті роки.
ТЛ: “Розстріляне відродження”.

Мати уявлення про історичні та суспільні умови розвитку літератури в ХХ ст., про стильові напрями, стильове розмаїття мистецтва 20-х років. Пригадати імена і твори письменників ХХ ст., що вивчалися раніше. Вміти користуватися довідковими виданнями і словниками. Називати основні літературні організації, угруповання 20-х років. Знати і вміти розповісти про масові репресії письменників у 30-ті роки, про втручання влади в мистецький процес. Вміти пояснювати поняття “Розстріляне відродження”.


Розвиток допитливості, вміння шукати необхідну інформацію.

Художній фільм:

«Вавилон ХХ» (1979)

Режисер І.Миколайчук

(9)
3ПОЕЗІЯ
Провідна роль поезії у 20-ті роки XX ст. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів.

Павло Тичина. “Арфами, арфами...”, “О панно Інно...”, “Ви знаєте, як липа шелестить...”, “Одчиняйте двері...”, “Пам’яті тридцяти”
Найбільший модерніст 20-х років (зб. “Сонячні кларнети”, “Замість сонетів і октав”, “Плуг”). Трагізм його творчої долі — “феномен доби”. Звернення до “вічних” тем, культура віршування, потужне ліричне “Я” як символ нової людини, поєднання різних стильових тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Феномен “кларнетизму”. Наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (зб. “Сонячні кларнети”).
ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм, кларнетизм.

Розуміти основні тенденції розвитку української поезії 20-х років XX ст., її “вітаїстичність”, вміти це пояснити. Називати провідних поетів 20-х років. Розвивати навички аналізу ліричних творів.


Знати і вміти розповісти про трагізм творчої долі П. Тичини. Назвати його ранні збірки. Аналізувати основні мотиви і стильові тенденції ранньої творчості. Розвивати навички аналізу поезій, виділення основних мотивів, ознак індивідуального стилю. Вміти давати власну оцінку творчості П. Тичини.
Вивчити напам’ять: “Арфами, арфами...”; “О панно Інно...”.
Розвиток естетичного смаку, культури образного бачення.
Осмислення зв’язку внутрішньої свободи митця з процесом його творчості.

Авторські матеріали

2

Михайль Семенко (Михайло Семенко). “Бажання”, “Місто”, “Запрошення”


Поет-футурист, сміливий експериментатор, впроваджувач авангардних тенденцій в українській поезії 20-х років. Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, деструкція традиційної форми вірша.
ТЛ: авангард, футуризм, деструкція.

Мати уявлення про авангардні експерименти поезії 20-х років, їхній новаційний, пошуковий характер, вміти розповісти про це. Шлiфувати вміння виразно і усвідомлено читати вірші, виділяти основні мотиви, головну думку, характеризувати настрій, ритм. Пояснити розуміння термінів авангард, футуризм, деструкція, значення творчості М. Семенка для розвитку української поезії.


Розвиток пошукових, експериментаторських здібностей.

Авторські матеріали

2

Максим Рильський. “Молюсь і вірю...”, “Коли усе в тумані життєвому...”, “Солодкий світ!..”, “Запахла осінь в’ялим тютюном...”


Різногранний творчий шлях митця. Рання творчість. Приналежність до групи київських “неокласиків”. Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша. Філософічність, афоризми лірики поета, “прозорість” її форми. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі людини, вітаїзм, сповідальність.
ТЛ: філософічність.

Мати уявлення про київських “неокласиків”, розповісти про них. Знати основні відомості з творчої біографії М. Рильського, розповісти про ранню творчість.


Розвивати навички виразно і усвідомлено читати, аналізувати поезії, їхні провідні мотиви і настрої, визначати основні ознаки індивідуального почерку. Прокоментувати естетичне кредо митця (“Коли усе в тумані життєвому”). Вміти пояснити смислову і настроєву значущість художньої деталі, образу. Висловити власні думки з приводу поетичної майстерності, філософічності віршів М. Рильського.
Вивчити напам’ять: одну з поезій (на вибір).
Розвиток відчуття естетики поетичного образу. Усвідомлення значення урівноваженості та філософської самозаглибленості при зіткненні з життєвими проблемами.

Авторські матеріали

2

Євген Плужник. “Для вас, історики майбутні...”, “Вчись у природи творчого спокою...”, “Ніч... а човен — як срібний птах!..”, “Річний пісок...”


Один із провідних поетів “розстріляного відродження”. “Громадянський інтим”, сповідальність, ліризм, філософічність лірики. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини. Мить і вічність у чуттєвому, образному вираженні.
ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя.

Знати творчу біографію Є. Плужника, мати уявлення про його основні твори (збірки поезій, поеми, п’єси, роман “Недуга”). Розповісти про поета, його трагічну долю. Проаналізувати вірші, виділити основні мотиви, настрої, визначити в них роль метафори та інших художніх засобів. Вміти порівняти поезії Є. Плужника з творами М. Рильського, П. Тичини, визначити спільне і відмінне. Обміркувати і висловити власні судження з приводу питання втрати душевної гармонії та способів її повернення.Вивчити напам’ять: одну з поезій (на вибір).
Усвідомлення зовнішнього спокою, урівноваженості як ознак душевного стоїцизму, опірності неприйнятним життєвим обставинам. Розвиток уміння сприймати явища, події у зіставленні, порівнювати їх.

Авторські матеріали

(21)


4

ПРОЗА
Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв’язок із поезією.
Микола Хвильовий (Фітільов). “Я (Романтика)”, “Іван Іванович”
Життєвий і творчий шлях. Провідна роль у літературному житті 20-х років. Романтичність свiтобачення. Тематичне і стильове розмаїття його прози. “Я (Романтика)” — новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком. “Іван Іванович” — сатира на новий радянський побут. Психологія “вічного” обивателя.

Мати уявлення про розвиток української прози 20-х років XX ст., її представників.


Розповісти біографію М. Хвильового, про його роль у літературному житті 20-х років. Розглядати зміст творів, вміти їх аналізувати. Визначити стильові особливості, проблеми, пояснити присвяту до новели “Я (Романтика)”, символічність образу матері, прокоментувати вибір героя. Вміти визначити жанр твору, відрізнити реальне і уявне в ньому, схарактеризувати образ ліричного “Я”. Коментувати ідейно-художню роль елементів сюжету повісті “Іван Іванович”, аналізувати сатиричні зображувальні засоби; характеризувати образи. Висловити власне розуміння думки О. Білецького про М. Хвильового як “основоположника нової української прози”.
Усвідомлення переваг гуманізму в контексті інших ідеологій, складностей морально-етичного вибору, вміння передбачити його наслідки. Осмислення явищ мистецтва як елементів культури певного часу і певного народу.

Авторські матеріали

3

Григорій Косинка (Стрілець). “В житах”, “Фавст”


Трагічна доля митця. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі. “В житах” — зупинена мить, пошуки порушеної гармонії. Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєвість. Європейська ідея бунту, активна протидія зовнішнім обставинам (“Фавст”).
ТЛ: поглиблення поняття про імпресіонізм.

Знати творчу біографію прозаїка. Розуміти позаідеологічність його творів, психологізм художньої деталі в них. Розвивати вміння переказувати сюжет новел, коментувати їхній зміст, визначати основні мотиви, коментувати показ переваги загальнолюдського над класово-ідеологічним. Вміти виділяти і коментувати зорові й слухові образи, художні деталі. Схарактеризувати образ Прокопа Конюшини (“Фавст”). Знаходити в тексті художні засоби, які передають ставлення автора до героя.Авторські матеріали

Прищеплення прагнення гармонії душі та світу. Розуміння великої сили синівських почуттів. Усвідомлення альтернативи: активна життєва позиція за будь-яких обставин чи терплячість і пасивне очікування.
3

Юрій Яновський. “Подвійне коло”, “Дитинство”, “Шаланда в морі”
Творча біографія митця.
Романтичність світовідчуття і стилю. “Подвійне коло”, “Дитинство”, “Шаланда в морі” — новели з соцреалістичних “Вершників” (“реабілітаційного двійника” “Чотирьох шабель”). Історична правда, життєві реалії як поштовх до художнього узагальнення. Умовність зображення (“Подвійне коло”), ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу. Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті, вірності (“Дитинство”, “Шаланда в морі”).
ТЛ: роман у новелах, художній час і простір, умовність зображення.

Знати творчу біографію письменника, мати уявлення про його основні твори, про Ю. Яновського і українське кіно 20-х років. Знати зміст творів, переказувати їх. Розвивати навички аналізу текстів, визначення основних проблем. Шліфувати вміння пояснювати художні засоби (відшукувати реалістичне і умовне зображення, елементи фольклору, поетичні прийоми в епічному описі). Розуміти “відкритість” фіналу (новели). Виділити епізоди й художні деталі, які втілюють національні атрибути. Висловити власне ставлення до проблеми збереження родових коренів, небезпеки їх утрати.


Усвідомлення важливості збереження родових, родинних зв’язків, духовного опертя на вселюдські, гуманістичні цінності.

Художній фільм:

«Вершники» (1939)

Режисер І.Савченко

4

Валер’ян Підмогильний. “Місто”


Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Світовий мотив підкорення людиною міста, ідея самоствердження, інтерпретовані на національному матеріалі. Зображення “цілісної” людини: в єдності біологічного, духовного, соціального.
ТЛ: екзистенціалізм, маргінальність, психологізм, іронія.

Знати найосновніші віхи творчої біографії митця, про його трагічну загибель. Розуміти вплив цивілізаційних процесів на людину, психологічну мотивацію вчинків Степана Радченка та інших персонажів, іронічність авторської оповіді. Характеризувати маргінальний образ українського інтелігента. Вміти аналізувати свiтоглядну еволюцію і психологічну мотивацію проявів його характеру, пояснювати роль жіночих образів у романі. Висловити власну думку про способи самоствердження людини.


Усвідомлення моральних, психологічних аспектів самоствердження людини.

Авторські матеріали

4

В. Домонтович (Віктор Петров). “Доктор Серафікус”


Тематична (філософія любові), жанрова (романiзована біографія) новизна прози митця (“Романи Куліша”, “Дівчинка з ведмедиком” та ін.). Доктор Комаха (Серафікус) — втілення людини раціональної, новітньої “людини у футлярі”. Проблеми особистості й суспільства, раціонального і чуттєвого, чоловічого і жіночого начал. Новизна і динамізм сюжету, віртуозність і простота оповіді.

Мати уявлення про твори В. Домонтовича. Знати і розуміти зміст модерністичного роману “Доктор Серафікус”. Вміти прокоментувати особливості сюжету, оповіді. Розвивати вміння осмислювати проблеми, порушені в романі. Інтерпретувати ім’я головного героя, розшифрувати його символічний сенс (користуючись довідковою літературою). Шліфувати навички аналізу художніх образів. Висловлювати судження (дискутувати) з приводу новітньої “людини у футлярі”.


Розуміння складності, загадковості й непередбачуваності людської психіки, готовності помірковано сприймати інших людей.

Авторські матеріали

3

Остап Вишня (Павло Губенко). “Моя автобіографія”, “Отак і пишу”, “Сом”, “Як варити і їсти суп із дикої качки”, “Бенгальський тигр”


Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 20-ті роки.
Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал