Програма з предмета «Новітні цифрові технології у кінознавстві»Сторінка7/9
Дата конвертації01.12.2016
Розмір1.57 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Авторські матеріали

2

Марко Вовчок. “Максим Гримач”


Життя і творчість (твори українською, російською, французькою мовами). Премія Академії Франції за історичну повість “Маруся”.

Вміти прокоментувати зміст оповідання, визначити жанр твору, пояснити особливості сюжету, роль описів природи, знаходити фольклорні образи-символи. Розуміти зміст поняттяАвторські матеріали
Поєднання у творах реалізму і романтизму, використання художніх засобів фольклору. Марко Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г. К. Андерсена, П. Е. Брема).
Романтичність оповідання “Максим Гримач”, особливості його сюжету, характеротворення. Почуття відповідальності та вини як уселюдські почуття.
ТЛ: романтичний характер у творі.

характеру у творі. Вміти розпізнати характер романтичного типу. Розуміти причину заборони Максима Гримача на одруження Катрі з Семеном. Знати думки П. Куліша, Т. Шевченка про творчість Марка Вовчка. Висловлювати власні судження про ідейно-художні особливості оповідання.


Усвідомлення високої місії митця-гуманіста, борця проти насильства над людиною, за національне відродження і культурне збагачення суспільства. Виховання вміння за будь-яких умов зберігати власну гідність, наполегливість у досягненні мети. Формування позиції — жити власною працею. Усвідомлення переваг життя в суспільстві, де поважаються права людини, відсутнє поневолення особистості.
(7)
1

З ЛІТЕРАТУРИ ХX ст.
Вступна бесіда
Література ХХ ст. — мистецтво оновлених традицій і сміливого новаторства. Імена і твори найвідоміших українських письменників ХХ ст., зокрема тих, що вивчалися в попередніх класах.
Непростий шлях розвитку української літератури в ХХ ст. Її жанрове, тематичне, стильове розмаїття.

Пригадати твори письменників ХХ ст., що вивчалися раніше чи були прочитані самостійно. Вміти сформулювати і висловити власну думку про них.Авторські матеріали

1

Іван Липа. “Мати”, “У невідому путь”


“Практичний ідеалізм” письменника-борця. Його життєва біографія як спалах. Притчі “для тих, хто сам кермує власним життям”. Життя — постійна боротьба, людина в ньому — борець, шлях цієї боротьби — непередбачуваний і невідомий.

Знати про письменника-патріота І. Липу. Вмiти самостійно прокоментувати зміст притч, виділивши головну ідею кожної з них. Вміти проводити аналогії із власного життєвого досвіду.


Усвідомлення власної готовності до життя у прекрасному, але жорстокому світі.

Авторські матеріали

3

Іван Багряний. “Тигролови” (скорочено)


Українська еміграційна література ХХ ст. І. Багряний — один із найталановитіших із когорти письменників-емігрантів. Популярність його творів у повоєнній Європі.
“Тигролови” — авантюрно-пригодницький роман. Динамічність сюжету, романтичність стилю, символіка, гуманістична ідея перемоги добра над злом. Сильний тип української людини — головний герой І. Багряного.
ТЛ: пригодницький роман.

Знати основне про письменника. Вміти аналiзувати образ Григорія Многогрішного, членів родини Сірків, майора Медвина. Визначити основні ідеї, мотиви роману, роль патріотичного мотиву в сюжеті. Вміти пояснити риси пригодницького твору. Написати твір-роздум про сильну українську людину.Формування рис вольового характеру, непереборного оптимізму, віри в перемогу.

Авторські матеріали

1

Візуальна (зорова) поезія сьогодні


“Фенікс-птах із земель руських” М. Мірошниченка, “Стогін” В. Женченка, “Дзвін гетьмана Івана Мазепи” М. Сарми-Соколовського, паліндром “Хижих мечем мирим” А. Мойсієнка. Поєднання тексту і малюнку (зорових і слухових образів) у зоровій поезії.
Джерела сучасної української візуальної поезії — її барокові взірці ХVІІ—ХVІІІ ст. (курйозний вірш І. Величковського).
ТЛ: візуальна (зорова) поезія.

Вміти пояснити власне розуміння змісту взірців зорової поезії, витрактовувати їхній ідейно-образний зміст.


Усвідомлення того, що мистецтво — безмежне поле втілення авторської уяви, фантазії, думки, почуттів.

Авторські матеріали

1

Василь Герасим’юк. “Чоловічий танець”, “Перший сніг”, “Жива ватра”


Сповідь душі у віршах сучасного поета. Поєднання в них глибинної історичності бачення світу із відчуттям сучасної присутності в ньому. Філософічні роздуми крізь призму художньої деталі: про повноцінне буття людини, її духовне наповнення.

Виразно і вдумливо прочитати вірші, вміти схарактеризувати їхній ідейно-образний зміст, пояснити алегоричність поетичного образу. Вміти висловлювати власні думки з приводу прочитаних поезій.


Формування естетичного смаку, вміння відчувати і бачити красу художнього світу. Формування самостверджуючої життєвої позиції.

Авторські матеріали

2

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ


Ознайомлення з найцікавішими, зрозумілими для учнів цього віку творами митців рідного краю.

Запам’ятати імена і твори найталановитіших митців, що народилися в рідному краї, вміти характеризувати і самостійно оцінювати їхні твори.


Усвідомлення необхідності шанобливого ставлення до талановитих митців-земляків.

Авторські матеріали

1

УРОК-ПІДСУМОК


Проведення бесіди або диспуту про твори, що вивчалися упродовж року й найбільше запам’яталися.

Вміти робити загальні висновки про письменників, їхні твори, особливості поетики тощо.


Формування вміння толерантно і переконливо обґрунтовувати свою думку.
СТАРША ШКОЛА (БЕЗПРОФІЛЬНА)

10-й клас Українська література

Усього — 70 год. На тиждень — 2 год.

Резервний час — 8 год.

Текстуальне вивчення творів — 62 год.

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня


загальноосвітньої підготовки учнів


Кінознавчий контекст

1

ВСТУП


Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ ст. Її історична місія, особлива роль у житті поневоленої нації. Зв’язок художнього мислення митця з провідними тенденціями доби. Українська література у світовому контексті, її своєрідність на загальноєвропейському тлі.
ТЛ: поняття національного і вселюдського.

Вміти пояснити зв’язок літератури як мистецтва слова з провідними тенденціями свого часу. Вміти користуватися довідковими відомостями, словниками, виділяти найнеобхіднішу інформацію.


Усвідомлення суспільного призначення національної літератури.
(22)

ЛІТЕРАТУРА 70—90-х років ХІХ ст.
Складні історико-культурні умови розвитку лiтератури. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-просвітницька діяльність “Громади”. Періодичні видання (“Правда”, “Зоря”, “Житє і слово”). Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм.

Вміти схарактеризувати в загальних рисах історико-культурні умови розвитку літератури цього періоду.


4

Іван Нечуй-Левицький. “Кайдашева сім’я”
Основні віхи життя І. Нечуя-Левицького. Творчість письменника — новий імпульс розвитку української літератури. Загальна характеристика творчості. “Колосальне всеобіймаюче око України” (І. Франко). “Кайдашева сім’я” — соцiально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.
ТЛ: соціально-побутова повість, повість-хроніка, поглиблення поняття про реалізм. Засоби змалювання комічного.

Вміти розповісти про письменника, назвати його основні твори.


Прокоментувати оцінку І. Франком творчої спадщини І. Нечуя-Левицького. Вміти визначити жанр твору, прокоментувати основну проблему, схарактеризувати образи-персонажі, засоби їх зображення. Розвиток уміння порівнювати образи-персонажі, з’ясувати авторську позицію. Вміти виділяти засоби комічного у творі, пояснювати їхню роль. Розвивати вміння висловлювати власну думку про українську ментальність, національний характер, народну мораль і етику.
Усвідомлення основних рис української ментальності, їхнього значення для самопізнання та успішної адаптації у сучасному суспільстві.

Авторські матеріали

4

Панас Мирний (П. Рудченко). “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” (скорочено)


Життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості.
Перший в українській літературі соціально-психологічний роман, свідчення великих можливостей у художньому дослідженні дійсності. Співавторство з І. Біликом. Широта представлення народного життя. Еволюція Ничипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва, до втрати людської подоби. Типове й екстремальне у долі героя. Проблема життєвого вибору. Жіночі образи, утвердження народних поглядів на чесне, духовно здорове життя людини.
ТЛ: соціально-психологічний роман.

Знати про життя прозаїка, про основні його твори, про історію написання роману. Знати і вміти коментувати сюжет.


Вміти схарактеризувати образи-персонажі, зокрема образ Чіпки, простежити еволюцію його поведінки, вміти пояснювати її психологічними чинниками. Характеризувати жіночі образи, розкрити їхню роль у творі. Вміти аргументовано висловлювати власну думку про життєвий вибір Чіпки, коментувати власне розуміння понять честі, справедливості, людської гідності та можливі способи їх утвердження. Порівнювати роман із “Кайдашевою сім’єю” І. Нечуя-Левицького, шукати спільне і відмінне у художній манері прозаїків.
Вміння переконливо і толерантно висловлювати власні судження. Усвідомлення значення правильності життєвого вибору для становлення і самореалізації людини.

Авторські матеріали

3

Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич). “Мартин Боруля”


Життєвий і творчий шлях. Багатогранність діяльності.
Жанрова різноманітність творів: трагікомедія (“Сто тисяч”, “Мартин Боруля”), сатирична комедія (“Хазяїн”), соціально-психологічна драма (“Безталанна”), історична трагедія (“Сава Чалий”). І. Карпенко-Карий і “театр корифеїв”.
Драматургічне новаторство.
Трагікомедія “Мартин Боруля” і її більш ніж 100-річне життя на сцені. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесність, порядність, працелюбство) становою приналежністю. Психологічна переконливість і трагікомічне звучання образу Мартина Борулі.
Значення творчості І. Карпенка-Карого.
ТЛ: поглиблення поняття про жанри драматичного твору.

Знати основні віхи життєвого і творчого шляху драматурга. Мати уявлення про “театр корифеїв”. Розуміти причини просвітницьких ідейних пріоритетів світогляду письменника.


Знати зміст трагікомедії “Мартин Боруля”. Розуміти причину особистої драми Мартина Борулі — абсолютизацію формальних ознак життя дворянства. Вміти схарактеризувати (із залученням тексту твору) головного героя, образи Марисі, Степана, Миколи, Омелька, чиновника Трандалєва. Вміти розкрити значення творчості І. Тобілевича для розвитку української драматургії.
Виховання любові до театру. Усвідомлення, що життєва позиція кожного впливає на життя всього суспільства.
Усвідомлення негативних наслідків прагнення людини вивищитись над оточенням, нехтуючи родовими традиціями, народною етикою і мораллю.

Авторські матеріали

3

Михайло Старицький. “Оборона Буші”


Життя і творчість. Багатогранність діяльності.
М. Старицький і театр. Творча співпраця з М. Лисенком. Оцінка І. Франком діяльності М. Старицького.
Пригодницький сюжет, драматизм історико-романтичної повісті “Оборона Буші”. Її антимiлiтаристське спрямування. Багатопроблемність твору. Шлях помсти і крові як трагічні сторінки в житті українського і польського народів. Образи та символи твору, особливості характеротворення, функція картин природи.

Мати уявлення про значення творчості М. Старицького для розвитку української літератури і театру.


Знати зміст повісті “Оборона Буші”, вміти визначити її жанр, головну ідею, характеризувати образи та символи. Вміти розкрити романтизм характеру Орисі, висловити власну думку про неї, порівнювати з іншими жіночими образами в українській прозі цього періоду. Характеризувати інші образи твору (сотник Завісний, Антось Корецький). Пояснювати образ-символ Ісуса Христа. З’ясовувати роль описів природи у романтичній повісті.
Виховання почуття гордості за українську інтелігенцію, яка зіграла вирішальну роль у згуртуванні суспільства, культурному піднесенні України.
Розвиток почуття патріотизму, власної відповідальності за долю батьківщини.
Усвідомлення краси вірності вітчизні, родові, коханій людині.
Формування переконань про доброту, милосердя, любов і повагу до ближнього як кращих моральних якостей, осуд зарозумілості, погорди, кастової вищості у спілкуванні.

Усвідомлення віри у справедливість Божих заповідей жити в мирі і любові.

Художній фільм:

«Украдене щастя»

(1985)

Режисер Ю.Ткаченко

8

Іван Франко


Письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Основні книги і праці. Франко-перекладач. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної свідомості. Творчість І. Франка у музиці. І. Франко та світова література.

Знати етапи життєвого і творчого шляху митця, вміти окреслити основні сфери його багатогранної діяльності. Називати основні твори. Сформувати власне ставлення до таких особистостей, як І. Франко.


На прикладі життєдіяльності І. Франка формування ціннісного переконання: можливість силою високого духу сягнути від “селянської хати” до світових вершин інтелекту.

Авторські матеріали
Лірика збірки “З вершин і низин”. Загальне уявлення про зміст і композицію збірки. Франкова концепція поступу людства, вираз незламного оптимізму (“Гімн” (“Замість пролога”). Твор-

Вміти пояснити багатозначність понять “вершини” і “низини” (через домінантний пафос збірки) у назві збірки. Називати твори (цикли) з неї, ідеї яких видаються актуальними сьогодні.Авторські матеріали
чість великих майстрів Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі (“Сікстинська мадонна”).
ТЛ: сонет.

Аналізувати поезії, вміти визначити і пояснити символіку “Гімну”, розкрити значення поняття “вічний революціонер”.


Усвідомлення облагороджуючого впливу мистецтва на людину. Формування віри в людину (яка була притаманна І. Франкові). Формування переконання, що поступ здійснюється не шляхом насилля, а розвитком духовності людини.

Авторські матеріали
Поетична збірка “Зів’яле листя”: “Безмежнеє поле...”, “Ой ти, дівчино, з горіха зерня”, “Чого являєшся мені...”. Місце любовної теми у творчості І. Франка. Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, утвердження невмирущості людських почуттів, ідеалу кохання.

Вміти аналізувати поезії, визначити літературні й фольклорні начала, пояснити образи-символи тощо.


Вивчити напам’ять: 2 поезії (на вибір).
Усвідомлення того, що любов — найвеличніше із людських почуттів, яке необхідно берегти і цінувати.

Авторські матеріали
Філософська і громадянська поезія. Змістовий зв’язок “Легенди про вічне життя” із поезією “Зів’ялого листя”. Драматизм людських стосунків, роздуми про безсмертя людини, взаємне кохання як критерій щастя, можливість чи неможливість його досягнення. “Декадент” — поетичне кредо І. Франка. Вираження життєствердної позиції ліричного героя-митця. Вірш-заклик “Розвивайся ти, високий дубе...” — віра в майбутнє своєї нації.

Вміти пояснити використання біблійних мотивів і образів, умовність художнього світу легенд і притч. Сформулювати провідну думку “Легенди...”. Проаналізувати вірш “Декадент”, висловити власні роздуми про мету і сенс художньої творчості людини. Вміти визначити головну ідею вірша “Розвивайся...”, розкрити символічний образ дуба, знайти фольклорні елементи у творі.


Усвідомлення неуникного драматизму людського життя. Усвідомлення того, що українці — представники народу, що “вгору йде”, що відкидає занепад у будь-якій формі.

Авторські матеріали
Поема “Мойсей” — одна з вершин творчості І. Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті. Пролог до поеми — заповіт українському народові.
ТЛ: філософська поезія, віршовані розміри (повторення), терцини.

Вміти з’ясувати основну сюжетну лінію твору, визначити найнапруженіші фрагменти. Пояснити біблійну основу сюжету, його актуальність для епохи національно-визвольних рухів. Розкрити алегоричність образу Мойсея, передати зміст його сумнівів, роздумів і сформулювати думку-підсумок цих роздумів. Вмiти висловлювати власні міркування про майбутнє свого народу, шляхи до нього, про провідників нації, її лідерів. Дискутувати про це.Авторські матеріали

Осмислення поняття нації як повноправного суб’єкта історії. Усвідомлення відповідальності місії провідників нації, народу, керівників держави.

Проза І. Франка
Ідеї, проблеми, порушені в ній. Багатство жанрів Франкової прози. Новаторські шукання прозаїка. Франко і український модернізм.
Новела “Сойчине крило” — жіноча доля в новітній інтерпретації. Модерні засоби письма і національна етична традиція. Різні емоційні типи головних героїв (їхнє зіставлення). Помилка вибору героїні та її наслідки. Образ героя-адресата — уособлення боротьби між “естетом” і “живим чоловіком”. Особливості композиції та змісту твору: етапи страдницького шляху героїні — еволюція настроїв і світогляду героя. Гуманізм новели.
Узагальнення вивченого про І. Франка та його твори.

Мати уявлення про прозу митця, схарактеризувати її тематику. Розглянути і прокоментувати композицію і сюжет новели “Сойчине крило”. Розкрити образ Марії, його неоднозначність. Схарактеризувати образ героя-адресата. Вміти визначити основний морально-етичний пафос новели та висловити власну оцінку твору.


Усвідомлення перемоги добра над злом, “великодушності над невдячністю”.


Шанобливе ставлення до творчості поета як до великого надбання українського народу. Усвідомлення внеску українського письменника і мислителя у світову культуру.

Авторські матеріали

(33)
2УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х років ХХ ст.
Домінуючі особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського модернізму (О. Кобилянська, М. Коцюбинський, В. Стефаник, Леся Українка, М. Вороний, В. Винниченко). Альманах “З-над хмар і з долин”, угруповання “Молода муза” — зв’язок зі світовою літературою, “нова школа” у прозі, “нова” драма на рубежі століть.

Мати загальне уявлення про модерністичні тенденції в українській літературі 10-х років ХХ ст.


Вчитися знаходити необхідну інформацію в довідкових виданнях і користуватися нею.

Авторські матеріали
Борис Грінченко. “Каторжна”
Життя і різножанрова творчість. Багатогранність діяльності. Укладач 4-томного Словника української мови, організатор і голова товариства “Просвіта”.
Грінченко-перекладач. І. Франко про Б. Грінченка — “робітника без одпочину” на культурно-освітній ниві. Майстер малої прози. Оповідання “Каторжна” — утвердження прагнення людини до любові, добра. Психологізм твору.

Мати уявлення про велику подвижницьку дiяльність Б. Грінченка, вміти розповісти про неї. Розглянути зміст оповідання “Каторжна”. Вміти визначити його головну думку, пояснити причини душевних страждань Докії. Розкрити чинники формування її характеру. Пояснити причини неординарного вчинку головної героїні під час пожежі.


Висловлювати власні міркування про діяльність Б. Грінченка.

Авторські матеріали

Усвідомлення важливої ролі наполегливості та працелюбності як вирішальних факторів на шляху до поставленої мети.
Усвідомлення неприйняття зла, жорстокості, помсти у стосунках людей та переваги співчуття, доброзичливості, уваги до ближнього як необхідних моментів гармонійного спілкування.

5

Михайло Коцюбинський. “Intermezzo”, “Тіні забутих предків”
Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М. Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: від народництва і реалізму до модернізму. Значення стильового новаторства М. Коцюбинського для української літератури.
Психологічна новела “Intermezzo” з жанровими ознаками “поезії у прозі”. Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму.

Знати основні події життєвого і творчого шляху письменника.


Вміти розпізнавати та проаналізувати новелістичний твір. Мати уявлення про імпресіонізм у літературі та образотворчому мистецтві.

Визначити проблематику “Intermezzo”, пояснити глибокий психологізм новели, особливості її композиції. Аналізувати імпресіоністичну поетику: роль пейзажу, звукових образів, світлотіні. Знайти і пояснити символічні образи, ускладнені метафори. Розкрити образотворчі засоби: внутрішній монолог, прийом контрасту.Художній фільм:

«Тіні забутих предків» (1965)

Режисер

С. Параджанов
Повість “Тіні забутих предків”
Трагічна доля Івана і Марічки як наслідок суперечності між мрією і дійсністю. Духовний світ людини у зв’язку зі світом природи. Фольклорне тло твору. Образи та символи в ньому. Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.
ТЛ: новела, імпресіонізм.

Знати зміст повісті “Тіні забутих предків”. Вміти пояснити образи і символи твору, проаналізувати образи Марічки та Івана, розкрити пантеїзм світобачення героїв, виражений через побут, звичаї, обряди, почуття, мораль. Вміти показати протиставлення реалій життя внутрішньому світові душевно багатих натур. Пояснити роль описів природи у творі. Схарактеризувати мовний колорит повісті.


Усвідомлення гуманізму як основи світоглядних переконань особистості, оптимізму і життєствердження як важливих духовних цінностей буття людини. Усвідомлення краси природи, її благотворного впливу на людину. Прищеплення рис співчуття, співпереживання як важливих ознак гуманізму людини. Усвідомлення краси глибокого почуття кохання і деспотизму антигуманних звичаїв.

Авторські матеріали

6

Ольга Кобилянська. “Земля”


Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (європейська культура, український феміністичний рух). Її проза — найяскравіша модель раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї прози. Ідеї краси вільної душі, аристократизму духу.
“Земля” — психологічне трактування вічних проблем (людини і землі, злочину і кари) на українському матеріалі. Модерністична проблема сакрально-містичного зв’язку людини із землею. Розкриття споконвічного прагнення селянина бути господарем на землі. Трагічна історія родини Федорчуків — новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства. Михайло і Сава — протилежні психологічні типи. Марійка та Івоніка — уособлення цінностей народної моралі. Сава і Рахіра — втілення духовної деградації. Трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя (образ Анни). Глибокий психологізм і символізм твору як новаторство О. Кобилянської.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал