Програма з предмета «Новітні цифрові технології у кінознавстві»Сторінка5/9
Дата конвертації01.12.2016
Розмір1.57 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

8-й клас Українська література

К-ть год.Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня


загальноосвітньої підготовки учнів

Кінознавчий контекст

1

ВСТУП


Художня література як одна з форм духовної дiяльності людини. Функції художньої літератури. Багатозначність художнього образу. Різновиди образів (образ-персонаж, образ-символ, словесні, зорові, слухові тощо). Аналіз художнього твору.
ТЛ: поглиблення понять про художній образ, художній твір.

Розуміти багатозначність художнього образу.


Називати і вміти відрізняти різні типи образів.
За допомогою слова вміти створювати елементарні образи.
Розвиток відчуття краси і сили художнього слова.

Авторські матеріали

(7)
3УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
Українські історичні пісні
Пісні про звитяжну боротьбу козаків з турецько-татарськими нападниками (“Зажурилась Україна”, “Та, ой, як крикнув же козак Сірко”); про боротьбу проти соціального та національного гніту (“Ой Морозе, Морозенку”, “Максим козак Залізняк”, “Чи не той то Хміль”, “За Сибіром сонце сходить”). Образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі, створені народною уявою.

Пригадати історичні відомості про часи, змальовані в піснях.


Вміти виразно і вдумливо читати тексти, розповідати про національних героїв, які змальовано в них. Вміти створювати уявні словесні картини.
Визначати провідні мотиви пісень. Розвиток уміння характеризувати образи історичних осіб, лицарів-оборонців рідної землі. Висловлювати власні судження про те, за що народ увіковічнив імена своїх героїв.
Усвідомлення лицарства, сміливості, фізичної, духовної сили наших героїчних предків. Виховання і утвердження цих якостей у наш час.

Художній фільм

«Огнем та мечем»(1999)

Режисер Ежі Гофман

1

Пісні Марусі Чурай


“Засвіт встали козаченьки”
, “Віють вітри, віють буйні”, “Ой не ходи, Грицю...”
Легендарна поетеса з Полтави. Трагічна історія її життя.
Пісні, що стали народними. Їхня популярність, фольклорна основа, народнопоетичні образи.

Розуміти значення і функції пісні в житті українського народу. Знати і розповідати легенду про Марусю Чурай. Розвиток уміння виразного читання, коментування пісень. Розглядати і пояснювати художні засоби. Висловлювати власне ставлення до Марусі та її пісень. Вміти створювати уявний словесний портрет легендарної поетеси.


Вивчити напам’ять: “Засвіт встали козаченьки”.
Усвідомлення того, що добра слава про обдаровану людину живе у віках, що поет — активний творець духовності.

Записи театральної постановки «Ой не ходи Грицю..»

4

Українські народні думи


“Маруся Богуславка”
, “Буря на Чорному морі”
Героїчний епос українського народу. Різновиди дум (історико-героїчні, соціально-побутові). Кобзарі та лірники — виконавці народних дум (О. Вересай, Г. Гончаренко, М. Кравченко та ін.). Сучасні виконавці: В. Та М. Литвини, В. Нечема, Національна капела бандуристів України. Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми, ритму. Морально-етична проблематика. Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки між любов’ю до рідної землі та становищем дружини турецького вельможі. (“Маруся Богуславка”). Символ гріхопадіння і порятунку через усвідомлення покаяння (“Буря на Чорному морі”).
ТЛ: думи.

Виразно і осмислено читати думи, переказувати зміст, вміти визначати їхню тематику, художні особливості. Розвиток навичок аналізу художнього образу (аналізувати образ української полонянки Марусі, її сміливий, героїчний вчинок). Вміти прокоментувати проблему відповідності життя і поведінки людини християнським, загальнолюдським цінностям, переоцінку героями своєї поведінки, стосунків з іншими людьми (“Буря на Чорному морі”). Розвивати вміння розкрити власне розуміння узагальненого образу (“бурі на морі”). Дискутувати про поняття гріха і покаяння.


Усвідомлення того, що любов до вітчизни — одна з найбільших людських чеснот. Прагнення до гармонії вчинків із загальнолюдськими, християнськими цінностями. Усвідомлення понять гріховності та покаяння.

Українська анімація:

«Маруся Богуславка»(1965)

Режисер Н.К.Василенко

(4)
4З ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
“Слово про похід Ігорів”
Давньоруська пам’ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа “Слова...”. Переклади і переспіви у ХІХ—ХХ ст. Питання авторства. Особливості композиції та стилістичних засобів. Образи руських князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму. Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. Поетичність образу Ярославни.

Знати історію відкриття пам’ятки, основні гіпотези авторства, історичну основу, про її переклади та переспіви.


Виразно і усвідомлено читати поему, вміти переказувати і коментувати сюжет “Слова...”. Вміти аналізувати, характеризувати образи руських князів, княгині Ярославни, образ Руської землі, символічно-міфологічні образи, фольклорні мотиви, стилістичні засоби, особливості композиції твору. Розвивати навички визначення основної ідеї. Вміти висловлювати власні міркування про її актуальність у наш час.
Усвідомлення того, що любов до рідної землі, вірність у коханні — вічні загальнолюдські цінності. Розуміння “золотої середини” у вчинках людини.

Українська анімація:

«Сказання про Ігорів похід»(1972)

Режисер Н.К. Василенко

(20)
4СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ
Тарас Шевченко. “Думи мої, думи мої...”; “Ой три шляхи широкії...”, “Мені однаково, чи буду...” (з циклу “В казематі”), “Минають дні, минають ночі...”
Викуп поета з неволі, причини його покарання царем, арешт, перебування в казематі, заслання.
Усвідомлення власної місії поета. Роздуми автора про власну долю, долю України, плинність, скороминущість життя людини на землі, про її долю.
ТЛ: філософська лірика, силабо-тонічне віршування (рими, стопи, віршований розмір).

Повторення вивченого про Т. Шевченка в попередніх класах.


Вміти розповідати про викуп поета з неволі та заслання. Виразно і вдумливо читати поезії. Розвиток навичок аналізу художнього тексту — аналізувати філософську лірику поета в контексті його біографії. Вміти коментувати основні мотиви, ідеї поезій Т. Шевченка, художні засоби. Використані в них. Висловлювати власні міркування.
Вивчити напам’ять: “Мені однаково, чи буду...”; “Думи мої, думи мої...” (фрагмент).
Усвідомлення громадянської позиції людини як одного із проявів духовності.

Художній фільм «Тарас Шевченко»

3

Іван Франко. “Іван Вишенський”


Короткі відомості про письменника. Історична правда та художній вимисел: постать українського мислителя ХVІІ ст. і художній образ у творі. Проблема морального вибору людини, її втеча від неприйнятного буттєвого світу.
ТЛ: історична поема.

Розуміти різницю між історичною правдою та художнім вимислом.


Розвиток уміння аналізувати текст твору. Характеризувати образ І. Вишенського, складати план до його характеристики. Вміння пояснювати внутрішній стан героя, звертаючись до тексту. Дискутувати про поведінку і вибір І. Вишенського (вчитись розуміти думку опонента, формулювати власну думку і відстоювати її), про актуальність поеми І. Франка в наш час.
Усвідомлення того, що письменники-філософи — духовно багаті особистості, що кожна людина має право на вибір. Розвиток навичок толерантно, аргументовано дискутувати.

Авторські матеріали

5

Леся Українка. “Ви щасливі, пречистії зорі”, “Давня весна”, “Хотіла б я піснею стати...”, “Давня казка”


Розповідь про життя поетеси, її мужність і силу духу. Потужне ліричне начало, романтичність, волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви. Тема гармонійного єднання людини з природою (“Давня весна”). Ідея вільної творчості, вільнолюбства людини. Проблеми і мотиви: роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського щастя, вдячності (поема “Давня казка”).

Знати і вміти розповідати про Лесю Українку. Розвиток навичок виділення основних мотивів у поезіях. Вміти прокоментувати зміст поеми “Давня казка”, визначити її основні проблеми і мотиви, головну думку. Розвиток уміння здійснювати порівняльну характеристику образів (Поета і Бертольда), складати план порівняльної характеристики. Висловлювати власні судження про свободу творчості, про вільнолюбство людини.


Вивчити напам’ять: “Хотіла б я піснею стати...”; уривок з “Давньої казки” (на вибір).

Авторські матеріали

Розуміння того, що сила духу — конструктивне начало в житті.
Усвідомлення важливості формування і розвитку індивідуальності, неповторності творчої особистості.
2

Володимир Сосюра. “Любіть Україну!”, “Сад” (“В огні нестримної навали...”), “Васильки”
Патріотичні та інтимні мотиви творів поета. Щирість його ліричного самовираження. Образ України, ідея нерозривної єдності людини з рідною землею, алегоричність образів (“Сад”). Патрiотичний пафос поезії “Любіть Україну!”. “Васильки” — взірець інтимної лірики.
ТЛ: інтимна лірика, віршовані розміри.

Виразно і осмислено читати твори, здійснювати їх текстовий аналіз, пояснювати алегоричність образів, визначати віршовані розміри. Аналізувати образ України, ідею єдності з рідною землею (“Сад”). Вміти визначати різницю між патріотичною та інтимною лірикою.


Вивчити напам’ять: “Любіть Україну!”.
Усвідомлення того, що щирість особистих почуттів людини — невід’ємне багатство її духовного світу.

Авторські матеріали

2

Борис Олійник. “Вибір”, “Ринг”


Народне визнання сучасного українського поета. Вічна проблема життєвого вибору, стоїчної позиції. Філософія чину і мудрості у творах поета.

Виразно і вдумливо читати поезії. Характеризувати образ ліричного героя, шліфувати вміння визначати провідні думки у віршах, аналізувати їх, проводячи аналогії з власними спостереженнями і міркуваннями. Дискутувати про це.Авторські матеріали

2

Володимир Підпалий. “Тиха елегія”, “Запросини”


Щирість патріотичних почуттів ліричного героя у вірші “Тиха елегія”. Оптимізм, впевненість у правильності обраного шляху (“Запросини”).

Виразно і вдумливо читати вірші. Вміти коментувати основні ідеї, втілені в них. Співвідносити їх із власними думками про мову, народ, його сучасне і майбутнє.Авторські матеріали

2

Іван Малкович. “Свічечка букви Ї”, “Музика, що пішла”, “З янголом на плечі”


Глибокі роздуми сучасного поета про те, якою повинна бути людина, щоб уберегти себе, своїх близьких, свою мову, душевне багатство від зла. Оптимістичний пафос, віра в перемогу добра.

Виразно і усвідомлено читати вірші. Вміти аналізувати їхній прихований зміст, переданий за допомогою художніх засобів. Вміти словесно відтворювати світ, відображений в образах поезій. Удосконалювати навички висловлення власних роздумів, навіяних прочитаними віршами.


Вивчити напам’ять: “З янголом на плечі”.
Усвідомлення того, що моральні якості — стрижень гуманізму.
Розвиток естетичного смаку як запоруки культурологічної компетентності й стимулу загальної розвиненості людини.

Авторські матеріали

(4)
4НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА
Іван Карпенко-Карий. “Сто тисяч”
Короткі відомості про життя і творчість видатного українського драматурга ХІХ ст., про театр “корифеїв”. Трагікомедія “Сто тисяч” (скорочено) — класичний взірець українського “театру корифеїв”. Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. Проблема влади грошей — наскрізна і “вічна” у світовому мистецтві. Засоби сатиричного змалювання.
ТЛ: драматичний твір (поглиблено), комедія, трагікомедія.

Знати найголовніші відомості про видатного українського драматурга ХІХ ст. Розповідати про його життя і творчість за складеним планом. Самостійно читати текст комедії. Визначати основні засоби змалювання образу Герасима Калитки, характеризувати його та інших дійових осіб п’єси. Розуміти актуальність проблем комедії для сучасного життя. Дискутувати про бездуховність людини, про сенс людського життя та інші думки, викликані прочитанням твору. Удосконалювати вміння робити власні висновки і узагальнення.


Усвідомлення того, що бездуховність — прояв зла у житті людини.

Запис театральної постановки

(12)
3З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ
Михайло Коцюбинський. “Дорогою ціною” (скорочено)
Пригодницький, романтичний сюжет повісті. Вічний тип шукача правди. Протест Остапа і Соломії проти кріпосницької наруги — протест проти будь-якого насильства над людиною. Проблема волі людини та можливостей її здобуття. Кохання Остапа і Соломії як центральний мотив у творі. Його непереможна сила, що рухає вчинками, поведінкою, вибором героїв. Час і вічність у повісті, символічні образи. Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії.

Удосконалювати навички аналізу пригодницького романтичного сюжету, композиційних особливостей твору. Пояснювати відмінність між сюжетом і композицією. Розповідати про почуття героїв, спираючись на текст. Аналізувати образ Соломії (за складеним планом). Розвивати вміння робити власні висновки, аналізуючи вчинки героїв. Аналізувати образи часу і вічності у повісті, символічні образи, роль і сенс кольорів, звуків.


Висловлювати роздуми про проблему волі людини і можливості її досягнення в сучасних умовах.
Усвідомлення необхідності особистої свободи для гармонійного розвитку, краси глибокого почуття кохання, мужності, сили волі як рис характеру, необхідних для боротьби зі злом.
Розвиток естетичного смаку, вміння бачити красу і досконалість художнього слова.

Художній фільм:

«Дорогою ціною»

Режисер М. Донськой
4

Осип Назарук. “Роксолана” (скорочено)
Події історичної доби ХVІ ст. Проблема кохання і служіння народові в історичній повісті. Незалежна вдача, щирість у стосунках з людьми, природний розум і врода Роксоляни.

Розуміти, як створюється історична повість, різницю між історичним фактом та художнім вимислом. Удосконалювати вміння переказувати сюжет твору (акцентуючи на ІХ, Х, ХІ розділах), характеризувати образ Роксоляни. Виразно читати і коментувати ХІ розділ повісті “Перша подорож на прощу Роксолани”. Вміти описувати монастир на горі Афон. Закріплення вміння висловлювати свої судження про вчинки і почуття людей, описані в повісті. Дискутувати про те, якою повинна бути дружина державного діяча, що значить служити Богові і людям.


Усвідомлення духовного багатства народу, знаковості постаті Роксолани в історії України. Розвиток уміння вести дискусію.

Авторські матеріали

5

Володимир Дрозд. “Ирій”, “Білий кінь Шептало


Іронічна, алегорично-химерна проза сучасного прозаїка. “Ирій” — химерна повість про неповторний світ юності, про вічне і швидкоплинне в житті людини. Проблема людини в суспільстві, її знеосіблення, свободи і неволі, особистості й натовпу, дійсності і мрії (“Білий кінь Шептало”).

Удосконалення навичок коментувати сюжет творів, переказувати найвагоміші епізоди. Вміти простежувати за текстом повісті “Ирій” химерні стилістичні прийоми художнього письма, поєднання уявного з реальним, пояснювати їхню роль у сюжеті твору, в донесенні основних ідей, мотивів. Пояснювати алегоричність образу коня Шептала, характеризувати його, давати власну оцінку його поведінці. Дискутувати про життєвий вибір сучасної людини, її можливість зберегти свою індивідуальність (на основі оповідання).


Вміння зберегти власну індивідуальність — важлива риса характеру людини.

Авторські матеріали

(4)
2УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР І САТИРА
Володимир Самійленко. “Патріоти”, “Ельдорадо”
Коротко про митця. Гумор і сатира поета як поштовх до роздумів про справжній патріотизм, чесність, самовідданість, порядність та лицемірство, пристосуванство людини. Засоби творення гумору та сатири. Сатирична іронія вірша.
ТЛ: гумор і сатира (поглиблено), антитеза, іронія.

Знати і вміти розповісти найцікавіші відомості про письменника.


Розуміти універсальність моделі тоталітарної держави, створеної в поезії “Ельдорадо”. Виразно і вдумливо читати поезії. Розвивати вміння описувати гумористичні ситуації. Розрізняти гумор і сатиру.
Вміти простежувати роль антитези в розкритті ідеї твору. Висловлювати власні міркування про способи вияву патріотичних почуттів.
Усвідомлення цінності дотепного, а часом і в’їдливого слова у житті людини.

Авторські матеріали

2

Євген Дудар. “Слон і мухи”, “Лісова казка”, “Червона Шапочка”


Дотепні сатиричні оповіді сучасного письменника-гумориста як спонука до роздумів про довколишній світ і себе.

Виразно і усвідомлено читати твори, коментувати їхній прихований зміст. Розвиток навичок визначення головної думки твору. Проводити аналогії із сучасним життям.


Розвиток самокритичності, вимогливого ставлення до себе.

Авторські матеріали

2

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ


Ознайомлення з письменниками-земляками та їхніми творами.

Знати про письменників, що народилися в рідному краї. Прочитати їхні твори (на вибір). Вміти прокоментувати їхні ідейно-художні особливості, висловити власні судження і враження про ці твори.


Шанобливе ставлення до талановитих земляків.

Авторські матеріали

1

УРОК-ПІДСУМОК


Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення.

Згадати про письменників і твори, що вивчалися упродовж року.


Закріплення вміння висловлювати власні міркування про найулюбленіші твори.
Усвідомлення того, що власна думка і власна позиція — важливі риси характеру особистості.

9-й клас Українська література
.

К-ть год.Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня


загальноосвітньої підготовки учнів


Кінознавчий контекст

1

ВСТУП


Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Художній твір — нова естетична дійсність, що “вбирає” свій час і є носієм загальнолюдських вартостей. Аналіз твору в історичному та естетичному контекстах.
ТЛ: аналіз художнього твору, контекст, естетика.

Вміти пояснювати відмінність усної словесності від “книжної” літератури (повторення вивченого).


Усвідомлення національного і вселюдського значення мистецтва.

Авторські матеріали

«Тайна абатства Келлс»(2009)р.Томм Мурр, Нора Твомі

(4)
2УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ
Родинно-побутові пісні. “Місяць на небі, зiроньки сяють”, “Цвіте терен, цвіте терен”, “Сонце низенько, вечір близенько”, “В кінці греблі шумлять верби”, “За городом качки пливуть”, “Світи, світи, місяченьку”, “Лугом іду, коня веду” (на вибір)
Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору (повторення і узагальнення вивченого). Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя). Культ романтизованих почуттів, сентиментальний пафос, традиційна символіка.
ТЛ: поглиблення знань з поетики народної пісні.

Вміти розрізняти види і жанри усної народної творчості, розкрити роль фольклору в житті українського народу, його місце в розвитку літератури.


Розрізняти види родинно-побутових пісень. Вміти аналізувати тексти, визначати їхні мотиви, тематику, художньо-поетичні засоби, зокрема образи-символи.
Вивчити напам’ять: 4 пісні (на вибір).
Усвідомлення значення давньої культурної спадщини свого народу.

Авторські матеріали

1

Українське весілля


Весілля — один із провідних жанрів родинно-обрядової творчості. Основні етапи весілля та їхній пісенний супровід. Весільні пісні: “До бору, дружечки, до бору”, “А брат сестрицю та й розплітає”, “Розвий, сосно, сімсот квіток”, “Летять галочки у три рядочки”, “Ой матінко, та не гай мене” — (на вибір). Естетична специфіка весільної пісні як обрядової. Використання елементів народної обрядовості у творах українських письменників (Г. Квітка-Основ’яненко, І. Котляревський, Т. Шевченко, Марко Вовчок, П. Куліш, М. Стельмах, У. Самчук та ін. ).

Мати уявлення про обряд українського весілля. Виразно читати весільні пісні, вміти їх аналізувати, звертаючи увагу на мотиви, настрій, художні засоби.


Усвідомлення значення збереження звичаїв і традицій свого народу.

Авторські матеріали

1

Українські народні балади


“Бондарівна”, “Ой летіла стріла”, “Ой на горі вогонь горить”, “Козака несуть”
Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад (легендарні, історичні, сімейні, любовні та ін.).
ТЛ: балада.

Вміти розкривати зміст поняття “балада”. Розрізняти види балад.


Аналізувати тексти за змістом і стильовими особливостями.
Пояснювати драматизм колізії, специфічність закінчення, реалістичне і фантастичне в баладі.

Усвідомлення понять трагічного і оптимістичного, їхнє місце в житті людини.

Художній фільм

«Мамай»(2003)

Режисер О.Санін

(12)
3ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
Українська середньовічна література ХІ—ХV ст.
Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.) Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава).
Перекладна література
Біблія (фрагменти)
Легенди: про створення світу, про перших людей Адама і Єву, про потоп на землі, про Вавилонську вежу, про Мойсея. Десять заповідей. Притча про блудного сина. Притча про сіяча.
Біблія — Святе письмо (Старий і Новий Заповіти) і збірки літературних пам’яток (Книга Буття, Книга Псалмів, Пісня пісень).
Біблійні книги в давній Україні: Псалтир (молитви), Євангелії (про Ісуса Христа), Апостол (про Його учнів). Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький, І. Огiєнко, І. Хоменко та ін.). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах.
ТЛ: поглиблення поняття про притчу.

Пригадати і переказати легенду про хрещення Руси-України.


Розуміти роль християнства (Біблії) в духовному житті українського народу.
Мати уявлення про найдавніші книги Київської Русі.

Називати і мати уявлення про біблійні книги в давній Україні, знати перекладачів Біблії українською мовою. Вміти розповісти про Старий і Новий Заповіти. Переказувати і тлумачити біблійні легенди, притчі.


Пізнання і засвоєння християнської моралі: ідеалів правди, чесності, патріотизму, скромності, любові до ближнього.
Зацікавлення й повага до літератури інших народів, зокрема стародавнього Сходу як невід’ємної складової української національної культури.
Усвідомлення універсальності євангельських істин людського буття.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал