Програма з предмета «Новітні цифрові технології у кінознавстві»Сторінка4/9
Дата конвертації01.12.2016
Розмір1.57 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

7-й клас Українська література

.

К-ть год.Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня


загальноосвітньої підготовки учнів


Кінознавчий контекст

1

ВСТУП


Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва.

Розуміти функції літератури як мистецтва слова і називати їх.


Висловлювати міркування з приводу функцій мистецтва, його місця в житті людини.
Усвідомлення потреби зацікавлення мистецтвом, його впливу на людину.

Авторські матеріали

(3)
3ІЗ ПІСЕННИХ СКАРБІВ
Суспільно-побутові пісні “Ой на горі та женці жнуть”, “Стоїть явір над водою”, “Гомін, гомін по діброві”, “Ой у степу криниченька”
Висловлювання відомих людей про українські народні пісні. Їхнє ідейно-художнє багатство. Жанрово-тематичне розмаїття пісень (козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські тощо). Трагічний і героїчний пафос козацьких і чумацьких пісень.
Коломийки “Дозвілля молоді”, “Жартівливі коломийки” — “перли розсипаного намиста”.
Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Життєствердний, гумористичний пафос.
ТЛ: коломийки, пафос твору.

Розуміти пафос козацьких і чумацьких пісень.


Підібрати висловлювання відомих людей про українські пісні, прокоментувати їх. Виразно і вдумливо читати тексти пісень, коломийок. Вміти проаналізувати їхній зміст, образи, настрої, з’ясовуючи художні засоби, специфічні ознаки народної пісні та коломийки.
Вивчити напам’ять: 2 пісні (на вибір).
Осмислення значення пісенної спадщини українців, бажання відроджувати і вивчати оригінальну творчість.

Художній фільм:

«Запорожець за Дунаєм»(1937). Режисер І.Кавалерідзе

(19)
5ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ
Іван Франко. “Захар Беркут” (скорочено)
Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість.
Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників. Патріотичний мотив, його зв’язок із розгортанням сюжету.
ТЛ: історична повість, сюжет.

Розповідати коротко про І. Франка.


Знати зміст та історичну основу повісті. Переказувати і коментувати зміст. Вміти визначити тему повісті та її провідні мотиви. Володіти навичками аналізу епічного твору. Характеризувати образи Захара Беркута, Максима, Мирослави, Тугара Вовка, підтверджувати власну думку текстовими цитатами. Визначати улюбленого героя. Аналізувати роль художніх засобів, особливості мови. Пояснювати роль діалектизмів. Обговорювати проблему вибору людини у вирішальній ситуації.
Виховання патріотичного почуття, поваги до батьків, вірності у дружбі й коханні як загальнолюдських морально-етичних цінностей.

Художній фільм:

«Захар Беркут»

Режисер Леонід Осика

3

Тарас Шевченко. “Мені тринадцятий минало”, “Тополя”, “Заповіт”


Повторення життєпису поета.
Мотив всеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі (“Мені тринадцятий минало”). Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності (“Тополя”). “Заповіт” — твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього.
ТЛ: балада, романтичний пейзаж, мотив у художньому творі, прийоми контрасту, метаморфози, ідея.

Знати про творче життя поета. Розуміти значення його творчості для українського народу. Виразно і осмислено читати твори. Проаналізувати роздум поета про сирітське дитинство, пояснити роль контрасту та інших художніх засобів у творі “Мені тринадцятий минало”. Аналізувати казково-фантастичні мотиви, художні засоби змалювання природи, драматизм ситуації, внутрішній світ героїв як ознаки балади (“Тополя”). З’ясувати фольклорну основу твору, роль символів у ній, народно-пісенних засобів, зокрема прийому метаморфози. Розкрити мрію поета про майбутнє свого народу, ідею твору “Заповіт”.


Вивчити напам’ять: “Заповіт”.
Усвідомлення того, що здатність мріяти – невід’ємна риса характеру розвиненої людини. Усвідомлення великого значення для формування особистості почуття вірності (ідеї, батьківщині, любові, принципам).

Художній фільм «Тарас Шевченко»

4

Андрій Чайковський. “За сестрою” (скорочено)


Коротко про митця. Відтворення історичних подій з позицій гуманізму. Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті.
Використання фольклорних мотивів, засобів (зокрема прийому гіперболізації). Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків.
ТЛ: героїко-романтична повість, романтичний герой, композиція.

Вміти проаналізувати повість, визначити її жанрові ознаки. Характеризувати козаків-запорожців. Вміти складати план до характеристики Павлуся. З’ясувати фольклорні мотиви, засоби. Висловлювати власні судження про геройство і лицарську відвагу головного героя.


Виховання лицарських чеснот, почуття патріотизму, відданості, віри в перемогу добра, краси, справедливості.

Художній фільм

«Гетьманські клейноди»

«Тримайся, козаче»(1991),рВ. Семенів

5

Михайло Стельмах. “Гуси-лебеді летять” (фрагменти)


Автобіографічна повість про дитинство. Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях).
Звичаї, традиції українців. Символ образу гусей-лебедів. Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика.
ТЛ: автобіографічний твір, символ.

Знати про звичаї та традиції українського народу.


Переказувати зміст фрагментів повісті. Вміти розкрити образ Михайлика, розповісти про його сприйняття дорослого світу. Схарактеризувати інші образи (діда, батьків, подружки Люби). Вміти визначити головну ідею твору. З’ясувати роль художніх засобів та елементів фольклору. Розкрити власне розуміння образу гусей-лебедів.

Виховання любові до батьків, пошани до старших, любові до природи і світу. Розвиток фантазії, уяви в житті творчої особистості.

Авторські матеріали

5

Григір Тютюнник. “Климко”


Цікавий епізод з дитинства письменника.
Воєнне дитинство в повісті. Ідея самопожертви. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. Художні особливості твору (мова персонажів, художня деталь).
ТЛ: художня деталь.

Знати про події часів воєнного лихоліття в Україні (Друга світова війна).


Знати і вміти переказувати зміст повісті.
Вміти проводити паралелі між особистим життям автора і сюжетом твору. Розвивати навички аналізу епічного твору. Характеризувати образ Климка. Пояснювати художні особливості твору. Виділяти і переказувати найбільш вражаючий епізод з повісті (аргументувати свій вибір). Висловлювати власні роздуми про значення доброти і чуйності в людському житті.
Виховання важливих гуманних якостей людини — чуйності, доброти, турботи про ближнього, здатності співпереживати.

Художній фільм

«Іванове дитинство», режисер

А. Тарковський

(12)
2

ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ ЛЮДИНА?”
Олекса Стороженко. “Скарб”
Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Морально-етичні проблеми оповідання. Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб — узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання.
ТЛ: поглиблення поняття про гумор (засоби гумористичного зображення).

Вміти переказувати сюжет оповідання, коментувати його. Висвітлити особливості гумористичного змалювання образу головного героя, його поведінки. Вміти розкрити символічне (приховане) значення образу скарбу. Висловлювати власні міркування про сенс людського буття, щастя людини.


Осмислення цінності життя людини, його наповненості й сенсу.

Художній фільм:

«Звенігора»(1928)

Режисер О.Довженко

2

Богдан Лепкий. “Цвіт щастя”, “Мишка (Казка для дітей: для малих і великих)”


Коротко про письменника. Прагнення кожної людини бути щасливою, істинні та фальшиві цінності на дорозі до щастя. Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі.

Виразно і вдумливо читати твори, переказувати їхній зміст, виділяти головну думку. Вміти знаходити та коментувати реальне і уявне у творі. Схарактеризувати образ хлопчика, його внутрішній стан (“Цвіт щастя”). Розкрити трагічну і комічну ситуації, їхню роль у втiленні головної думки, притчевої моралі. Висловлювати власні роздуми про щастя людини, про істинні та фальшиві цінності, про вибір власної життєвої позиції, проводити аналогії з сучасним життям.


Вміння розуміти істинну вартість життєвих цінностей.

Авторські матеріали

2

Ліна Костенко. “Чайка на крижині”, “Крила”


Коротко про письменницю. Розгорнута притчева метафора про глибоке духовне наповнення людини — її “крилатість”, що проявляється індивідуально. Духовне багатство — найбільший скарб у житті.
ТЛ: диптих.

Розуміння різниці між матеріальним і духовним. Виразно і вдумливо читати диптих. Визначати провідну думку кожної частини. Вміти розшифровувати і коментувати метафоричний підтекст образів. Висловлювати власні міркування про духовне наповнення кожного, індивідуальні способи його проявів у реальному сучасному житті. Дискутувати про необхідність бути духовно розвиненим і багатим.


Вивчити напам’ять: один вірш (на вибір).
Усвідомлення високих моральних якостей, духовного багатства людини.

Авторські матеріали

3

Борис Харчук. “Планетник”


Казкове й реалістичне в повісті-притчі, час теперішній і минулий у ній. Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожної людини. Добро і зло в повісті, в сучасному світі і в людині.
ТЛ: повість-притча.

Розглядати і коментувати сюжет повісті. Вмiти знаходити в ній казкове і реальне. Характеризувати образ Планетника за планом, аналізувати його вчинки. Розкрити символічне значення образу квітки. Виділити і з’ясувати роль у творі художніх засобів. Висловлювати власні роздуми про суть людського життя, моральний вибір Планетника і кожної людини.


Спонука до творення і примноження добра, краси. Усвідомлення відповідальності за свою справу і свої вчинки.

Авторські матеріали

2

Євген Гуцало. “Сім’я дикої качки”


Твір про людину і світ крізь призму морально-етичних проблем. Людська доброта і жорстокість, милосердя і справжня турбота про природу.

Вміти складати план розповіді про події, змальовані в оповіданні. Переказувати сюжет. Характеризувати образи Тосі і Юрка, порівнюючи їхні вчинки. Вміти пояснювати особливість композиції, виділити кульмінацію. Запропонувати власну версію подальшого розвитку подій.


Осмислення критичного ставлення до власних вчинків, дій, проявів доброти, благородства, чесності.

Авторські матеріали

1

Любов Пономаренко. “Гер переможений”


Наскрізний гуманістичний пафос новели. Художні засоби його втілення (деталь, поєднання різних часових площин тощо).
ТЛ: новела.

Знати і розуміти значення терміна “новела”.


Уважно читати новелу. Пояснювати провідну думку в кожному епізоді. Прокоментувати власне розуміння закінчення твору. Розвиток уміння визначити основну ідею твору, висловити своє розуміння її.
Усвідомлення ролі й значення гуманізму в розвитку людства і духовності кожної людини.

Авторські матеріали

(17)
4МИ — УКРАЇНЦІ
Василь Симоненко. “Лебеді материнства”, “Ти знаєш, що ти — людина?”, “Гей, нові Колумби й Магеллани”, “Перехожий”
В. Симоненко — “лицар на білому коні” в українській літературі. Громадянські, патріотичні мотиви, романтичний пафос його лірики. Втілення в ній особливостей української ментальності, рис національного характеру. Загальнолюдські цінності та ідеї. Проблема індивідуальності й натовпу (“Перехожий”).
ТЛ: ліричний герой (поглиблено).

Поглибити поняття “ліричний герой”. Виразно і вдумливо читати поезії. Аналізувати їх, визначити їхні провідні мотиви та ідеї, прокоментувати художні засоби, з’ясувати символічний зміст образу лебедів, романтичний пафос твору. Розкрити алегоричний зміст вірша “Перехожий”. Висловлювати власні роздуми про сенс людського буття, патріотизм, романтичний максималізм, почуття власної гідності і самодостатності. Дискутувати про проблему індивідуальності й натовпу.


Вивчити напам’ять: “Лебеді материнства”; “Ти знаєш, що ти людина?”.
Виховання любові до матері, Батьківщини, почуття власної гідності. Осмислення необхідності активної життєвої позиції та максимальної самореалізації.

. Авторські матеріали

3

Андрій Малишко. “Пісня про рушник”, “Стежина” (“Чому, сказати, й сам не знаю...”), “Вогник”, “Приходять предки”
Відомий український поет і його пісні, що стали народними. Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них. Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам’яті. Ліризм поезій А. Малишка.

Знати основні відомості про поета та його пісні.


Виразно і вдумливо читати поезії. Визначити і прокоментувати основні мотиви, роль художніх засобів, символічність образів. Розвиток уміння аргументовано висловлювати власні роздуми.
Вивчити напам’ять: 2 вірші (на вибір).
Формування морально-етичних цінностей, розвиток естетичного смаку.

Авторські матеріали

4

Анатолій Дімаров. “Блакитна дитина” (скорочено)


Автобіографічна повість (перша частина тетралогії “На коні й під конем”). Динамічний сюжет, прозорість та іронічність оповіді, морально-етична проблематика твору. Доброта і любов, розуміння, взаємопідтримка в українській родині. Внутрішня гідність і повага до людей — риси характеру юного героя, стимули його поведінки.

Прочитати самостійно твір. Вміти прокоментувати морально-етичні проблеми людського співжиття, родинних стосунків, порушені в ньому. Схарактеризувати образ головного героя. Простежити за текстом гуманістичний пафос, іронічність оповіді, роль гумору. Видiлити і переказати найцікавішу пригоду героя-підлітка, аргументувати своє зацікавлення.


Розвиток вміння про серйозне й важливе говорити доступно і зрозуміло.

Авторські матеріали

4

Василь Голобородько. “Наша мова”, “Ми йдемо”, “З дитинства: Дощ” (“Я вплетений...”), “Лелека” (фрагмент)


Самобутня постать поета в українській літературі. Наскрізний патріотизм, філософічність, фольклорна основа його поезій, народознавчі аспекти. Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок.
ТЛ: вільний вірш.

Знати визначення поняття вільного вірша, розуміти його специфічну форму. Виразно і усвідомлено читати поезії. Пояснювати власне розуміння їхнього образного змісту, коментувати художні засоби. Визначати основний пафос поезій, ідею кожної з них. Розкривати образи рідної хати, шляху, ліричного героя, лелеки. Розглядати специфічну форму фрагмента поеми “Лелека” і коментувати його. Висловлювати міркування про роль рідної мови в житті й долі кожної людини, її глибинний зв’язок з рідною землею, ментальністю і традиціями рідного народу.


Вивчити напам’ять: одну з поезій (на вибір).
Формування життєстверджуючих, оптимістичних настроїв. Розвиток естетичного відчуття і смаку.

Птахи, які живуть на території України (природознавство).

Документальний фільм

2

Леонід Кисельов. “Стати б хоч на менти лічені...”, “Земля така гаряча”, “Додому”, “Катерина”


Доля молодого поета. Наскрізний гуманістичний пафос його віршів. Ідея оптимізму, життєствердження. Патріотичний мотив вірша “Додому”. Вселюдське і національне значення образу української Мадонни (“Катерина”).

Переказувати історію трагічного життя молодого поета.


Виразно і вдумливо читати вірші. Визначати основну думку (ідею), пояснювати художні засоби, прихований, підтекстовий зміст образів. Характеризувати образ Катерини. Висловлювати власні думки про вірші Л. Кисельова.
Вивчити напам’ять: один вірш (на вибір).
Усвідомлення радості спілкування з високим мистецтвом слова. Виховання небайдужого ставлення до емоцій та почуттів.

Авторські матеріали

2

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ


Ознайомлення з письменниками-земляками, їхніми творами.

Знати письменників, що народилися в рідному краї.


Прочитати зразки їхніх творів. Висловлювати власні міркування про них.
Виховання шанобливого ставлення до творців прекрасного.

Авторські матеріали

1

УРОК-ПІДСУМОК


Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільшу зацікавленість.

Назвати імена митців та їхні твори, що вивчалися. Виділити серед них ті, що найбільше запам’яталися. Висловлювати міркування про найулюбленіші.


Формування власної думки та власної позиції у процесі пізнання і вивчення.

Авторські матеріалиПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал