Програма з предмета «Новітні цифрові технології у кінознавстві»Сторінка3/9
Дата конвертації01.12.2016
Розмір1.57 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

”.5-й клас Українська література


К-ть год.Зміст навчального матеріалу


Кінознавчий контекст

2

ВСТУП


Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.
ТЛ: образне слово, епітет, порівняння, персоніфікація, фольклор.

Знати і розуміти значення термінів “образне слово”, “фольклор”.


Розуміти роль художнього слова в житті людини, специфіку художнього образу.
Називати види мистецтва. Вміти відрізняти художню творчість від інших видів діяльності людини.

Авторські матеріали

(22)
3СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ
Міфи і легенди українців
“Про створення землі”, “Чому буває сумне сонце?”, “Про зоряний Віз”, “Про вітер”, “Про вогонь”, “Про дощ”, “Чому пес живе коло людини?”, “Лісова панна”, “Берегиня”, “Дажбог”, “Неопалима купина” (на вибір)
Первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки, добро і зло. Їхня роль у житті.
ТЛ: міф, легенда.

Розуміти, що таке міф. Знати зміст українських міфів і легенд. Розуміти роль і місце реального та фантастичного в житті.


Вміти розповідати про виникнення міфів і легенд. Переказувати міфи і легенди, тлумачити їхній зміст.
Розвиток допитливого, шанобливого ставлення до світоглядних уявлень наших предків.

Авторські матеріали

4

Народні казки


“Про правду і кривду”, “Мудра дівчина”, “Про Жар-Птицю та Вовка”, “Красний Іванко і закляте місто” (на вибір)
Тематика народних казок, їхні різновиди (про звірів, фантастичні, пригодницькі тощо). Побудова казки (зачин, кінцівка). Її яскравий нацiональний колорит. Народне уявлення про добро і зло в казці. Аналіз фантастичного і реального, смішного і страшного, красивого і потворного в казках.
ТЛ: казка.

Знати зміст українських казок. Розуміти особливість побудови народної казки, роль у ній фантастичного елементу.


Вміти виразно і вдумливо читати казки, переказувати їх. Характеризувати казкових героїв, аналізувати реальне і фантастичне в казках. Переказувати народні уявлення про добро і зло, красиве і потворне, смішне і страшне (на основі текстів казок). Вміти висловлювати власні міркування про зміст казок, проводити аналогії з сучасним життям.

Авторські матеріали

Осмислення постійної присутності в житті, в душі людини добра і зла, красивого і потворного.


Розвиток творчих здібностей (уяви, фантазії, прагнення експериментувати).

Авторські матеріали

3

Літературні казки


І. Франко. “Фарбований Лис”
Дитинство письменника. І. Франко-казкар (зб. “Коли ще звірі говорили”). Зміст казки, головні персонажі, другорядні. Образ Лиса, риси його характеру. Особливості літературної казки, її відмінність від народної.
ТЛ: літературна казка. Інтонація читання. Мова автора і мова персонажів (дійових осіб).

Вміти розповідати про дитинство письменника, про І. Франка-казкаря. Знати зміст казки, вміти переказати її фрагменти. Виразно і вдумливо читати казку в дійових особах. Розповідати про Лиса. Розрізняти головних персонажів від другорядних. Давати власну оцінку вчинкам і поведінці дійових осіб.


Вміти пояснити особливість літературної казки.
Осмислення негативної ролі лицемірства, зазнайства і хвалькуватості в житті людини.

Авторські матеріали
Мультиплікаційний фільм:

«Фарбований лис»(1953),р.А.Іванов

2

Василь Королів-Старий. “Потерчата”, “Хуха-Моховинка”


Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. Добро і зло в цих казках. Світлий, життєствердний погляд на світ. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казок.
ТЛ: портрет.

Знати народне уявлення про Домовика. Розуміти авторське трактування “нечистої сили” у порівнянні з українським фольклором.


Вміти вдумливо і виразно читати казки, переказувати їхній зміст. Знаходити описи зовнішності фантастичних істот, аналізувати їх. Оцiнювати вчинки персонажів з позицій гуманізму. Розрізняти персонажів — носіїв добра і зла. Коментувати прояви добра і зла, зображені в цих казках, і в сучасному житті.
Усвідомлення повчального впливу цих казок. Прищеплення бажання робити добро як спонуку до позитивної життєдіяльності. Усвiдомлення важливої потреби уважного ставлення до ближнього, любові до нього.

Авторські матеріали

Мультиплікаційний фільм:

«Злидні»

2

Іван Липа. “Близнята”


Цікавий епізод із біографії письменника.
Висока ідейність, естетика, народна мораль та етика його казок. Умовна, вигадана ситуація. Дарунок Долі та вміння ним скористатися як основна думка казки. Поведінка братів-близнят — різні життєві шляхи, взірці власного вибору.
ТЛ: прозова мова.

Знати зміст казки, вміти виразно читати і переказувати фрагменти, звертаючи увагу на особливість авторської оповіді.


Вміти пояснити сенс дарунків Долі кожному з синів-близнят.
Простежити за текстом, як дарунки Долі хлопці використали в житті й на кого вони покладалися у своїх діях. Коментувати особливості вдачі братів. Розвиток уміння аналізувати описувані автором ситуації, аргументовано висловлювати власні судження про них.

Усвідомлення індивідуального призначення кожної людини, великої цінності людського життя. Формування активної життєвої позиції.
Розвиток уміння висловити власну думку та відстояти її.

Гаррі Поттер і фiлософський камінь” Дж. К. Ролінг (зарубіжна література).

2

Василь Симоненко. “Цар Плаксій та Лоскотон”
Цікава сторінка з життя митця.
Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (песимістична і оптимістична). Казкова історія і сучасне життя.
ТЛ: віршована мова, рима, строфа.

Виразно й осмислено читати казку, звертаючи увагу на ритм, риму, особливий порядок слів віршованої казки. Визначити основні риси характеру дійових осіб твору. Простежувати різні способи життя та поведінки дійових осіб. Розуміти значення для розкриття змісту твору назви казкової країни, імен персонажів казки. Виділяти основні епізоди. Пояснювати відмінність прозової і віршованої мови казок. Висловлювати особисте ставлення до зображуваного. Проводити аналогії з сучасним життям.


Усвідомлення значення для людини та її життя оптимістичного погляду на світ. Розвиток уміння керувати своїми емоціями.

Авторські матеріали

2

Загадки (на вибір)


Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослин, тварин). Художні засоби в них (метафора).
ТЛ: загадка, метафора.

Вміти називати види загадок.


Вміти відгадувати загадки. Пояснювати логiку їх відгадування. Розглядати і пояснювати особливості будови загадки, роль у ній метафори.
Вивчити напам’ять: кілька загадок (на вибір).
Розвиток допитливості, спостережливості, уважності, кмітливості як важливих елементів розумової діяльності людини.
Розвиток логічного мислення.


Авторські матеріали

2

Леонід Глібов. “Химерний, маленький...”, “Що за птиця?”, “Хто розмовляє?”, “Хто сестра і брат?”, “Квіткове весілля”


Відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршованих загадок. Життєствердний пафос віршів Л. Глібова. Особливості його поетичної мови.
ТЛ: акровірш.

Виразно, осмислено читати загадки, пояснювати способи їх відгадування. Розглядати і коментувати особливості поетичних загадок Л. Глібова, роль у них казкових елементів, гумору, пестливих слів.


Аргументувати алегоричність вірша “Квіткове весілля”.
Усвідомлення життєствердної сили радісного, піднесеного настрою, викликаного дотепним, доброзичливим жартом.
Розвиток кмітливості, розумових здібностей людини, пам’яті, творчої уяви.

Авторські матеріали

2

Прислів’я та приказки


Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.
ТЛ: прислів’я, приказка.

Називати види прислів’їв і приказок. Розуміти їхню дотепність і мудрість.


Вміти відрізняти прислів’я від приказки та пояснювати їх, проектуючи на ситуації сучасного життя.
Вивчити напам’ять: прислів’я і приказки (20 на вибір).
Формування шанобливого ставлення до кмітливості та мудрості нашого народу. Осмислення ролі в сучасному світі цих якостей, розвиток афористичності й точності думки, уваги до вибору лексики власних суджень.

Авторські матеріали

(12)
2ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ
Літописні оповіді:
про заснування Києва, про князя Олега, про княгиню Ольгу, про хрещення Києва князем Володимиром (подавати на основі “Повісті минулих літ” у переказі В. Близнеця)
“Повість минулих літ” — найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Любов руських князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо.
ТЛ: літопис.

Знати про історичну і літературну пам’ятку “Повість минулих літ”.


Розуміти значення давнього літописання для нащадків.
Розповідати про легендарного Нестора Літописця. Усвідомлено переказувати оповіді. Аналізувати риси характерів руських князів. Вміти розрізняти казкові та історичні мотиви літописних сюжетів.
Усвідомлення душевної краси і сили наших предків, любові руських князів до своєї землі як достойного прикладу для нащадків.

Українська анімація. Режисер

Н.К. Василенко:

«Сказання про Ігорів похід»(1972)

4

Олександр Олесь (Кандиба). “Заспів”, “Україна в старовину”, “Наші предки — слов’яни”, “Початки Києва”, “Аскольд і Дір”, “Поход на Царгород”, “Княгиня Ольга”, “Ярослав Мудрий”, “Микита Кожум’яка”


Поезії з книги “Княжа Україна”.
Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів давньої України-Руси, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі.
ТЛ: віршований ритм, драматичний твір і його побудова, гіпербола.

Вміти виразно і усвідомлено читати поезії. Визначати засоби поетичної мови. Розповідати про давньоруських князів. Висловлювати власні міркування про зміст заповіту Ярослава Мудрого і його актуальність сьогодні.


Виразно в особах читати драму-казку “Микита Кожум’яка”. Вміти виділяти в ній найнапруженіші епізоди. Розглядати своєрідність побудови драматичного твору. Розуміти зв’язок історичного минулого з сучасністю.
Зацікавлення історичним минулим українського народу, шанобливе ставлення до заповітів наших предків. Осмислене виконання цих заповітів.

Українська анімація. Режисер Н.К. Василенко:

«Микита Кожум’яка”.»

(1965)

2

Антін Лотоцький. “Михайло-семиліток”


Давньоруські часи України (боротьба киян проти загарбників-печенігів) у літературній інтерпретації. Почуття обов’язку і почуття батьківської любові. Роздуми про добро і зло.
ТЛ: тема художнього твору, сюжет, кульмінація.

Пригадати важливі історичні події часів Київської Русі, народні перекази про них. Розуміти роль авторської уяви і домислу в написанні художнього твору. Вміти переказувати зміст оповідання, визначати його тему, розділяти твір на окремі частини — складові сюжету, давати їм заголовки. Визначати кульмінацію. Порівнювати образи Михайлика і його брата Лихослава. Вміти висловлювати роздуми про добро і зло, змальовані у творі.


Осмислення вічних понять добра і зла, патрiотизму, вірності, почуття обов’язку. Розвиток творчих здібностей, високих моральних якостей характеру людини. Розвиток уміння осмислено відрізняти добро від зла.

Художній фільм. Режисер Л.Осика

«Захар Беркут»

3

Іван Нечуй-Левицький. “Запорожці” (фрагмент)


Цікава сторінка з біографії митця. Літературна казка про запорожців. Показ письменником лицарства, гуманності, патріотизму, сміливості, відваги запорозьких козаків. Роль художніх засобів у творі (гіперболи та ін.), пейзажу, портрета.
ТЛ: пейзаж.

Знати про побут, культуру, спосіб життя запорожців.


Вміти переказувати зміст твору, знаходити і коментувати описи природи, Запорозької Січі, портрети персонажів. Характеризувати образ Карпа Летючого. Аналізувати напружені ситуації, роздуми запорожців про долю України. Давати власну оцінку лицарським чеснотам запорожців. Розглядати реальне і фантастичне у творі. Пояснювати роль художніх засобів у ньому. Вигадати власну версію закінчення твору або продовження небезпечних пригод хлопця.
Усвідомлення поняття лицарства і гуманних спонук до сміливих, рішучих вчинків.
Розвиток уміння самостійно мислити, аргументувати власну думку.

Художні фільм:

«Козаки йдуть»

1

Оксана Сенатович. “Малий Віз”


Коротка розповідь про письменницю. Чарівний сон Дмитрика як умовний літературний прийом. Образ допитливого хлопчика. Місце уявного і фантастичного у казці.
Значення історичного минулого для сучасності.

Пригадати відомості про літературну казку, відомості з історії України: про І. Сірка, запорозьких козаків.


Виразно і вдумливо читати твір. Розповідати про Дмитрика і його фантастичну пригоду. Знаходити у тексті художні засоби, коментувати їхню роль. Відшукувати поєднання у творі минулого і сучасного. Пояснювати роль фантастичного елементу. Відтворювати в уяві різні картини чарівного сну хлопчика.
Усвідомлення важливості збереження історичної пам’яті нашого народу.
Р
озвиток творчої уяви, самостійності мислення.

Художній фільм:

«Гетьманські клейноди»

(15)
2РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ
Тарас Шевченко. “За сонцем хмаронька пливе...”, “Садок вишневий коло хати...”
Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство.
Картини довколишнього світу, природи у поезіях Т. Шевченка — інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови.

Пригадати відомості про Україну часів Т. Шевченка.


Вміти розповісти про дитинство Т. Шевченка і його родину. Відтворювати настрої пейзажних поезій, описувати власні відчуття, викликані художнім словом. Виразно читати поезії. Знаходити в них епітети, порівняння, метафори.
Вивчити напам’ять: “За сонцем хмаронька пливе...”; “Садок вишневий коло хати...”.
Виховання почуття прекрасного, усвідомлення естетичної насолоди від твору мистецтва як потужної спонуки до оптимістичного життєствердного погляду на світ.
Розвиток уміння висловити власні відчуття, емоції.

Художній фільм:

«Тарас Шевченко»

2

Костянтина Малицька (Псевд. Віра Лебедова, Чайка Дністрова). “Чом, чом, земле моя...”, “Соловей”


Розповідь про письменницю. Вірш-пісня, що стала народною.
Відтворення художнім словом почуття любові до рідної землі. Причини популярності пісні. Художня оповідь про пташку (художній опис “Соловей”). Образ солов’я як втілення творчої особистості, її достойної поведінки, максимальної самореалізації.
ТЛ: художній опис.

Розуміти ліричність вірша-пісні. Розвивати уміння виділяти художні засоби, використані в поезії, пояснювати роль питальних речень.


Виразно читати художній опис “Соловей”. Розуміти його жанрові особливості. Розповiдати про солов’я (на його основі). Пояснювати власне розуміння цього образу. Вміти користуватися довідковими відомостями з енциклопедій і словників. Розуміти відмінності між художнім та науковим описами солов’я.
Вивчити напам’ять: “Чом, чом, земле моя...”
Виховання почуття патріотизму як вагомого життєвого стимулу для людини. Розвиток допитливості, вміння відшукувати необхідну інформацію, співставляти її.

Авторські матеріали

2

Олена Пчілка (Ольга Косач). “Сосонка”


Розповідь про письменницю, що творила і для дітей, та її родину.
Ідея притягальної, захисної сили рідного дому (дому-фортеці). Сосонка як його символ для хлопчика Івася. Дивовижна пригода з ним. Художні засоби твору, особливість його жанрової побудови.
ТЛ: оповідання, експозиція.

Знати основні відомості про письменницю та її родину.


Вміти розповідати про Івася та його пригоду, складати план твору. Визначати в ньому час і місце дії. Тлумачити назву. Виділяти головних героїв і основну думку (ідею). Вміти коментувати особливості побудови оповідання, поєднання в ньому реального і казкового, висловлювати роздуми про пригоду з хлопчиком.
Усвідомлення притягальної сили рідного дому.
Розвиток творчих здібностей, удосконалення навичок аналізу художнього тексту.

Дерева, що ростуть на території України (природознавство).

Документальний фільм

2

Павло Тичина. “Не бував ти у наших краях!”, “Гаї шумлять...”, “Блакить мою душу обвiяла...”


Коротко про поета і край, де він народився.
Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів П. Тичини.

Виразно і вдумливо читати поезії. Розвивати вміння відчувати поезію, усвідомлювати та висловлювати свої відчуття. Розглядати кольорову палітру віршів. Відтворювати в уяві аналогічні картини природи, спостережені в житті. Вміти висловлювати міркування про способи вираження любові до рідної землі, дискутувати про це.


Вивчити напам’ять: один вірш (на вибір).
Розвиток естетичного смаку, відчуття краси образного слова.
Розвиток абстрактного мислення, спостережливості, вміння доводити власну думку.

Авторські матеріали

2

Євген Гуцало. “Лось”


Основні відомості про письменника.
Вічне протистояння добра і зла — наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні. Співчуття, милосердя — шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.

Розвиток уміння переказувати оповідання. Розглянути його жанрові особливості. Вміти виділяти в ньому і пояснювати найбільш вражаючий фрагмент. Визначати тему твору. Характеризувати образи. Давати власну оцінку зображуваному. Вміти міркувати про великий світ природи і людини в ньому, про добро і зло, любов і милосердя.


Усвідомлення турботи про світ природи і рідних людей як неодмінну рису гуманної, гідної поведінки.

Тварини, які живуть у лісах України (природознавство).

Документальний фільм


2

Богдан-Ігор Антонич. “Весна” (“Росте Антонич і росте трава...”), “Назустріч” (“Росте дитя, мов кущ малини...”), “На шляху”
Основні відомості про поета.
Його вміння бачити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної мови. Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям.
ТЛ: ліричний герой.

Переказувати цікавий епізод з дитинства Б.-І. Антонича. Виразно і вдумливо читати поезії. Вміти виділяти в них образ ліричного героя, відтворювати його емоції та почуття, порівнюючи із власним образним баченням природи. Вивчити напам’ять: один вірш (на вибір).Усвідомлення образного бачення світу як важливого чинника розвитку творчих здібностей.
Формування бажання максимальної самореалізації в житті.

Авторські матеріали

2

Григір Тютюнник. “Дивак”


Коротко про письменника.
Ідея неповторності й багатства внутрішнього свiту людини. Паралельність і єдність двох світів — природи і людини, зображені в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи. Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, вміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.

Переказувати цікавий епізод із дитинства письменника. Розглядати точність і лаконізм описів природи, їхню роль в оповіданні. Розповідати про особливості характеру Олеся, його обдарованість. Складати план до характеристики цього образу. Висловлювати власні міркування про характер хлопчика і його незвичну поведінку. Пояснювати назву оповідання. Вчитися порівнювати літературного героя із собою. Вміти написати твір про нього.


Усвідомлення особливого призначення на землі кожної людини.
Формування і збереження індивідуальних особливостей людини як важливих чинників її майбутньої максимальної самореалізації.

Авторські матеріали

1

Микола Вінграновський. “Перша колискова”, “Ходімте в сад...”, “Сама собою річка ця тече...”


Поезія — особливий спосіб вираження почуттів людини. Висловлення поетичною мовою любові до дитини і турботи про неї, батьківського заповіту (“Перша колискова”). Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора.

Розуміти, що таке патріотичне почуття.


Виразно і вдумливо читати поезії. Коментувати художні описи природи. Виділяти і пояснювати епітети і порівняння, наявні в поезіях. Формувати власне розуміння поняття “батьківщина”.
Усвідомлення значення патріотизму в житті людини, значення образного слова для висловлення почуттів.
Розуміння того, що батьки — найрідніші люди для дитини.

Авторські матеріали

2

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ


Ознайомлення з доступними для сприймання й цікавими для п’ятикласників творами письменників-земляків.

Знати про письменників-земляків, їхні твори.


Розуміти зміст цих творів. Виразно читати і висловлювати власну думку про них.
Виховання шанобливого ставлення до митців свого краю як до особливо обдарованих людей, співців рідної землі.

Авторські матеріали

6-й клас Українська література
К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня


загальноосвітньої підготовки учнів


Кінознавчий контекст

1

ВСТУП


Книжка в житті людини. Письменник — особливо обдарована людина, його праця над художнім твором. Книги в Київській Русі. Ярослав Мудрий — великий шанувальник освіти, книжкової мудрості. Сучасний читач і його роль у новому “житті” твору.

Знати про рукописні книги часів Київської Русі, про автора “Повісті минулих літ” Нестора Лiтописця. Розуміти роль книжки в житті людини; складність і особливість процесу творчості, місце у ньому уяви й фантазії митця; роль читача в “житті” художнього тексту.


Вміти аргументувати індивідуальні читацькі інтереси.
Усвідомлення потреби шанобливого ставлення людей до книжки, до освіти.

Художній фільм

«Ярослав Мудрий» (1982)

Режиссер Г.Кохан

(13)4


ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ
Календарно-обрядові пісні
Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня, її різновиди.
Пісні літнього циклу: “У ржі на межі”, “Ой бiжить, біжить мала дівчина”, “Проведу я русалочки до бору” (русальні); “Заплету віночок”, “Ой вінку мій, вінку”, “Купайло, Купайло!” (купальські); “Маяло житечко, маяло”, “Там у полі криниченька” (жниварські) — на вибір.
Пісні зимового циклу: “Ой хто, хто Миколая любить”, “Засівна”, “Нова радість стала”, “Добрий вечір тобі, пане господарю!”, “Щедрик, щедрик, щедрівочка” (на вибір).
Веснянки: “Ой весна, весна — днем красна”, “Ой кувала зозуленька”, “А в кривого танця”.
ТЛ: народна пісня, повтори (рефрен), анафора.

Знати про виникнення народної обрядової поезії, її різновиди.


Вміти розповідати про головні календарні обряди українців.
Розуміти магічну силу обрядових пісень для наших предків.
Розрізняти і називати різновиди календарно-обрядових пісень. Вміти виразно і вдумливо читати їх, коментувати їхній зміст. Виділяти і пояснювати художні засоби, використані в українських народних піснях.
Вивчити напам’ять: 1 пісню літнього циклу; 3 колядки і щедрівки; 1 веснянку (на вибір).
Формування прагнення відроджувати і вивчати оригінальну творчість народу.
Виховання поваги до прадавніх вірувань наших предків, гордості за свій талановитий народ.

Авторські матеріали

1

Народні колискові пісні


“Ой ти, коте, коточок”, “Ой ну, люлі, дитя, спать”
Колискова пісня в житті дитини. Провідні мотиви колискових пісень. Вияв у них материнських почуттів і побажань. Їхні лексичні особливості.
ТЛ: колискова.

Виразно, вдумливо читати колискові. Вміти прокоментувати їхній зміст, пояснити лексичні особливості. Розвиток уміння висловлювати власні роздуми про тепло рідного дому.


Виховання почуття любові до своїх рідних.

Авторські матеріали

2

Пісні літературного походження


“Ще не вмерла Україна” П. Чубинського, М. Вербицького — національний гімн нашої держави.
Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею, “Молитва” О. Кониського.
“На долині туман” В. Діденка — пісня, що стала народною.
ТЛ: пісня-гімн.

Розуміти і вміти пояснити специфіку пісні лiтературного походження.


Переказувати історію створення національного гімну.
Розповісти про зв’язок народної легенди про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею, з “Молитвою” О. Кониського.
Виразно і вдумливо читати пісні. Визначати і коментувати провідні мотиви, пояснювати роль символів у них.
Вивчити напам’ять: “Ще не вмерла Україна”; “Молитва”.
Осмислення почуття патріотизму, віри у щасливе майбутнє свого народу.

Авторські матеріали

1

Стрілецькі пісні


“Ой, у лузі червона калина похилилася” С. Чарнецького і Г. Труха, “Гей, видно село” Л. Лепкого
Патріотичні мотиви, героїчний, стверджувальний пафос пісень.

Знати про січових стрільців. Розуміти особливості виникнення стрілецьких пісень. Вміти пояснити їхні символи. Відрізняти стрілецькі пісні від інших видів пісень; визначати провідний мотив творів, їхній ідейно-художній зміст.


Вивчити напам’ять: “Ой, у лузі червона калина похилилася”.
Усвідомлення трагічної української історії та героїзму нашого народу.

Художній фільм:

«Нам дзвони не грали, коли ми вмирали»

2

Микола Вороний. “Євшан-зілля”


Коротко про письменника.
Поема про необхідність повернення людині історичної пам’яті, усвідомлення своєї національної приналежності.
ТЛ: ліро-епічний твір, поема.

Виразно і вдумливо читати твір.


Вміти розповідати про історичну основу поеми, визначати її головну думку. Характеризувати образ юнака-половця. Співвідносити давноминулі події, описані в поемі, з сучасністю. Висловлювати власне розуміння почуття патріотизму.
Усвідомлення значення історичної пам’яті для кожної людини, національної свідомості, вірності Батьківщині.

Художній фільм:

«Мамай»(2003), Режисер О.Санін

3

Тарас Шевченко. “Думка” (“Тече вода в синє море...”), “Іван Підкова”, “Тарасова ніч”


Відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі. Патріотичні мотиви творів Т. Шевченка, їхній героїчний пафос, зображення в них історичного минулого. Специфіка ліричних і ліро-епічних творів.
ТЛ: ліричний твір, строфа.

Знати і розповідати основні відомості про життя Т. Шевченка в Санкт-Петербурзі. Знати зміст творів. Виразно і осмислено читати їх.


Вміти визначати провідний мотив вірша “Думка”, пояснювати роль художніх засобів.
Розкрити історичну основу поеми “Іван Підкова”, риси і поведінку козацьких ватажків, їхні стосунки з підлеглими. Пояснити особливості художніх засобів зображення штормового моря, бою. Характеризувати образ народного співця, його роль у житті українців часів Шевченка (“Тарасова ніч”).
Вивчити напам’ять: “Думка”.
Усвідомлення того, що героїзм і мужність – ознаки лицарських чеснот українських козаків, заповідані як духовний спадок нащадкам. Осмислення духовного зв’язку з історичним минулим рідного народу.

Художній фільм:

«Тарас Шевченко»

(19)
2Я І СВІТ
Леся Українка (Лариса Петрівна Косач). Мрії”, “Як дитиною, бувало...”, “Тиша морська”
Дитинство поетеси, роль родини у її вихованні.
Неповторний світ дитинства в цих поезіях. Образ мужньої, сильної духом дівчинки, її життєрадісний погляд на світ, вільнолюбство, впевненість, розвинена уява.

Розповідати про дитинство Лесі Українки, її мужність, талановитість.


Усвідомлювати і вміти пояснити мотив глибокого родинного зв’язку дитини з батьками.
Характеризувати образ ліричної героїні. Висловлювати власні роздуми про неї.
Вивчити напам’ять: “Як дитиною, бувало...”.
Виховання почуття любові до батьків, родини, формування стоїчних рис характеру (мужність, цілеспрямованість, наполегливість).

Авторські матеріали

2

Володимир Винниченко. “Федько-халамидник”


Цікава історія з життя письменника.
Художня розповідь про дивовижного хлопчика Федька, його життя і пригоди, стосунки з однолітками. Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість.
ТЛ: епічний твір, головний герой, другорядні герої.

Розповісти цікаві епізоди з життя письменника. Знати зміст оповідання. Виразно і вдумливо читати найбільш вражаючі епізоди. Вміти проаналізувати епічний твір. Виділити риси характеру Федька, що вирізняють його з кола друзів-однолітків. Вміти прокоментувати їх.


Аналізувати роль художніх засобів у творі, знаходити портрет, пейзаж, діалоги. Вміти сформулювати основну думку оповідання і висловити своє ставлення до зображуваного.
Усвідомлення найважливіших цінностей моралі та етики, що роблять людину душевно багатою і щедрою на добро, порядність, чесність.

Авторські матеріали

2

Спиридон Черкасенко. “Маленький горбань”


Твір про красу і незахищеність людської душі. Вміння прощати й вірити в добро. Образ Павлика — душевно красивого і щедрого хлопчика.

Переказувати зміст оповідання. Вміти розкрити характер Павлика, його поведінку, вчинки, стосунки з іншими дітьми, ставлення до нього автора, інших персонажів. Складати план до характеристики цього образу. Вміти висловлювати міркування про красу зовнішню і красу людської душі (внутрішню). Вміти написати про це твір-роздум.


Осмислення ролі високих моральних якостей для формування власної особистості.

Авторські матеріали

1

Станіслав Чернілевський. “Теплота родинного інтиму...”, “Забула внучка в баби черевички...”


Настрої і почуття, висвітлені в поезіях (любов, доброта, висока духовність).

Виразно і усвідомлено читати вірші. Розвивати вміння прокоментувати відчуття, висловлені в цих творах. Вміти співвіднести їх із власними, пережитими особисто.


Осмислення ролі батьківського дому в житті людини, відповідальності за власну родину.

Авторські матеріали

3

Олександр Довженко. “Зачарована Десна” (фрагменти)


Видатний український кінорежисер і письменник. Великий і чарівний світ дитинства в “Зачарованій Десні”, опис вражень малого Сашка. Історія з левом — поєднання реальності життя та уяви хлопчика.

Знати найголовніші факти з біографії О. Довженка.


Виразно і вдумливо читати найяскравіші фрагменти. Розповідати про родину Сашка, про колядників, коней, історію з левом, коментувати поєднання в ній реального і уявного. Знаходити в тексті описи вражень хлопчика про довкілля (хмари, небо, птахи), коментувати їх. Розвиток уміння проводити власні спостереження навколишнього світу і описувати їх.
Виховання оптимізму, життєрадісності, любові до батьків, до рідної природи. Розвиток творчих здібностей людини, її естетичного смаку.

Малюнки “Маленький Сашко” О. Довженка, “Грішник у дідовій шапці” П. Пустовойта (образотворче мистецтво).

Документальний фільм

2

Ліна Костенко. “Дощ полив...”, “Пісенька про космічного гостя”, “Кольорові миші”


Коротка розповідь про письменницю.
Уявне, фантастичне і реальне в поезіях. Ідея зіткнення неповторності й буденності, стандарту в “Кольорових мишах”. Умовна, вигадана ситуація. Образ особливої дівчинки Анни.

Виразно, вдумливо читати і коментувати поезії, визначати їхні основні мотиви.


Пояснювати умовність ситуації, зображеної в поезії “Кольорові миші”, алегорію образу кольорових мишей. Характеризувати образ Анни, причину її відокремленості від загалу. Вміти висловлювати власні роздуми, що виникли під час прочитання поезій.
Формування неординарної особистості, розвиток творчої уяви, фантазії. Прищеплення прагнення зберегти в собі ці якості.

Авторські матеріали

1

Євген Гуцало. “Олень Август”


Ідея неординарного, власного погляду на світ. Образ незвичайного хлопчика Жені, його вміння фантазувати, уявляти.

Розуміти поєднання в оповіданні реального і уявного, багатство фантазії Жені та його неординарний погляд на світ.


Переказати пригоду Жені, коментуючи її. Характеризувати образи хлопчика і режисера Альтова. Порівнювати Женю з аналогічними героями прочитаних раніше книжок.
Усвідомлення ролі незвичайного, романтичного у житті людини. Розвиток уміння відстоювати власний погляд на світ і свої переконання, вміння зберегти свою сутність.

Авторські матеріали

1

Ірина Жиленко. “Жар-Птиця”, “Підкова”, “Гном у буфеті”


Поетичні роздуми про дружбу, доброту, красу, про людське щастя і шляхи до нього, про те, що може врятувати сучасний світ.

Розуміти, що світ дитинства — вічне джерело сили, натхнення, мрій, фантазій. Виразно і усвідомлено читати поезії. Вміти прокоментувати їхній зміст, знайти і пояснити художні засоби.


Вміти висловлювати власні роздуми про щастя і шляхи до нього, про цінності, які потрібно берегти в сучасному світі.
Усвідомлення ролі почуття дружби в житті людини, вміння бачити красу навколо, цінувати доброту.

Авторські матеріали

3

Ігор Калинець. “Писанки”, “Дивосвіт” (фрагменти), “Хлопчик-фігурка, який задоволений собою”


І. Калинець — один із талановитих українських поетів, що пише і для дітей. Цікавий епізод із його життя.
Своєрідність форми його поезій. Образ найдорожчої людини — мами. Відчуття, навіяні великодньою поезією “Писанки”.

Розуміти метафоричність поезій І. Калинця.


Вміти прокоментувати роль метафори й порівняння у поезії “Писанки”, реальне та уявне в ній. Схарактеризувати образ мами. Виразно і вдумливо читати вірші з циклу “Дивосвіт”. Прокоментувати образне бачення світу, явищ природи у них. Пояснювати поєднання у творі уявного, фантастичного і реального. Висловлювати власне бачення стежки, дощу, сонця, вітру тощо. Знайти елементи казкового у творі “Хлопчик-фігурка, який задоволений собою”. Пояснити назву твору. Схарактеризувати образ хлопчика-фігурки на основі його поведінки і пригод у реальному світі людей. Вміти вигадувати нові пригоди цього казкового героя.
Вивчити напам’ять: один вірш (на вибір).
Формування естетичного сприйняття світу природи, розвиток творчої уяви, фантазії.

Українське писанкарство - Документальний фільм
2

Емма Андієвська. “Казка про яян”
Українська письменниця і художниця, що живе в Німеччині. Її казки-притчі. Прихований повчальний зміст твору. “Я” і зовнішній світ, “Я” та інші люди.
ТЛ: притча.

Розуміти поняття притчевості в мистецтві.


Виразно і вдумливо читати казку, виділяти її фантастичні елементи.
Вміти визначити головну думку твору, відшукавши в ньому ключові фрази. Сформулювати власні висновки про цей твір і про його ідеї.
Усвідомлення морально-етичних цінностей, що допомагають бачити і розуміти красу і приваби світу, гармонійно і щасливо жити в ньому.

Авторські матеріали

(12)
4ПРИГОДИ І РОМАНТИКА
Всеволод Нестайко. “Тореадори з Васюківки” (фрагменти)
В. Нестайко — відомий у світі український дитячий письменник. Пригодницький захоплюючий сюжет, мрія і дійсність, смішне, комічне, романтичне в його творах.
ТЛ: повість, пригодницький твір.

Розуміти поняття романтичного і пригодницького.


Самостійно ознайомитися зі змістом фрагментів. Вміти аналізувати поведінку героїв, їхні вчинки, моральний вибір у різних життєвих ситуаціях. Характеризувати улюбленого героя, аргументувати свій вибір, розкрити риси його вдачі.
Виділяти, виразно читати і коментувати найцікавіші епізоди тексту.
Формування активної життєвої позиції, позитивних рис характеру.
Вміння толерантно й аргументовано доводити свою думку, відстоювати власну позицію.

Авторські матеріали

4

Віктор Близнець. “Звук павутинки” (скорочено)


Коротко про митця. Романтичність, ліричність — невід’ємні риси української літератури. Неповторний світ дитинства — старт у майбутнє доросле життя. Дивовижність і краса світу, вміння відкрити його для себе (образ звуку павутинки). Образ допитливого і здібного хлопчика Льоньки, його мрії й фантазії. Значення у творі образу вченого Адама, його трагічної історії.
ТЛ: підтекст (прихований зміст).

Переказувати найцікавіші фрагменти повісті. Вміти схарактеризувати світ, у якому живе хлопчик Льонька, прокоментувати його мрії й фантазії, місце в ньому вченого Адама. Складати план характеристики образу Льоньки та описувати за ним героя. Знаходити у тексті образи, що передають різні ідеї, емоції, почуття. Дискутувати про прихований зміст образів: звуку павутинки, Ніни, кораблика. Написати про це твір-роздум.


Осмислення понять безсмертя, добра, вічності та краси, буття людини на землі.

Авторські матеріали

4

Ярослав Стельмах. “Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера” (фрагмент)


Таємничі, веселі й незвичайні події в повісті, передані образним словом. Допитливість, винахідливість, кмітливість хлопчиків — головних героїв.

Переказувати зміст уривка повісті. Визначити кульмінаційний епізод. Характеризувати образи Сергія і Митька, їхню поведінку у складній ситуації. Висловлювати власні роздуми про уяву, фантазію, романтичність у житті сучасної людини.


Усвідомлення значення романтичності, життєлюбства в житті людини.

Авторські матеріали

(7)
2ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ
Гумористичне і сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів (анекдоти, байки, усмішки, гуморески, співомовки та ін.). Велика роль гумору в житті українців.
Леонід Глібов. “Щука”, “Муха і Бджола”, “Жаба і Віл”
Визначний український байкар, поет.
Викривальна і повчальна спрямованість байок письменника. Побудова байки.
ТЛ: гумор, сатира, байка, алегорія, мораль.

Розуміти роль гумору в житті українців. Вміти назвати жанри гумористичних творів. Розповісти про особливість побудови байки.


Виразно і вдумливо читати твори Л. Глібова, коментувати їхній прихований зміст. Вміти виділити основну думку кожної байки, пояснити алегоричні образи.
Вміти зіставляти описане в байках із сьогоднішнім реальним життям.
Вивчити напам’ять: “Щука”.
Усвідомлення важливості самокритичного погляду для успішної життєдіяльності людини. Формування життєстверджувальних, оптимістичних настроїв, уміння тактовно реагувати на іронію, гумор.

Українська анімація

1

Степан Руданський. “Пан та Іван в дорозі”, “Козак і король”, “Запорожці у короля”


Коротко про письменника. Співомовки С. Руданського — унікальне явище у світовій культурі. Висміювання моральних вад, негативних рис характеру, авторська симпатія до простої людини, до її розуму, кмітливості, почуття гумору, вміння відстояти свою гідність.
ТЛ: співомовка, інверсія.

Розуміти викривальний пафос співомовок. Виразно і усвідомлено читати твори. Тлумачити термін інверсія. Вміти виділити основну думку кожної співомовки, пояснювати її. Характеризувати героїв і порівнювати їх.


Поглиблювати вміння проводити паралелі з сучасним життям.
Усвідомлення, що почуття гумору — ознака духовного здоров’я людини.

Українська анімація.

«Козацька» серія В.Дахна

2

Степан Васильченко. “Басурмен”, “Свекор”


Турбота С. Васильченка про українських дітей.
Доброзичливий гумор у творах про дітей і для дітей. Атмосфера в українській родині — світ добра, любові, взаємоповаги й турботи.

Розуміти, що добро, любов, взаємна турбота батьків і дітей — важливі цінності в українській родині.


Вдумливо читати оповідання. Вміти виділяти основні думки в них.
Характеризувати образи хлопчиків, аналізувати їхню поведінку. Міркувати (дискутувати) про моральний вибір героїв.
Виховання почуття любові, взаємоповагу в родині.

Авторські матеріали

2

Степан Олійник. “Ля-ля-ля”, “Чудо в черевику”


Павло Глазовий. “Тарас Бульба в Києві”, “Найважча роль”, “Заморські гості”
Іронічно-пародійна, викривальна спрямованість гумористичних і сатиричних творів.
ТЛ: гумор, сатира.

Виразно і вдумливо читати твори. Вміти видiляти основні ідеї, аналізувати художні особливості гуморесок, проводити аналогії з власними спостереженнями.


Вивчити напам’ять: одну з гуморесок (на вибір).
Розвиток уміння іронічно, критично, з почуттям гумору сприймати явища навколишньої дійсності й самого себе.

Українська анімація

2

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ


Ознайомлення із найцікавішими письменниками-земляками, їхніми творами.

Запам’ятати імена і твори письменників-земляків.


Вдумливо читати їхні твори, розглядати зміст та основні ідеї.
Висловлювати власну думку про доробок письменників-земляків.
Виховання шанобливого ставлення до митців рідного краю.

Авторські матеріалиПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал