Програма виробничої практики студентів спеціалізації «Прокуратура та слідство» (5 тижнів 25 днів) термін зміст База практикиСкачати 122.5 Kb.
Дата конвертації17.02.2017
Розмір122.5 Kb.
ТипПрограма
Типова програма виробничої практики студентів

спеціалізації «Прокуратура та слідство»

(5 тижнів – 25 днів)


термін

зміст

База практики
Нарада та консультативна зустріч зі студентами.

Інструктаж про порядок проходження практики на базі практики відповідно до програми. Визначення індивідуального завдання. Інструктаж з охорони праці та техніки безпеки.

Ознайомлення з системою звітності по результатам практики. Видача всіх необхідних супроводжуючих документів для проходження практики.


Викладач, керівник практики від ВУЗу

1 день

Правова основа діяльності органів прокуратури України. Структура, організація діяльності.

Аналіз нормативно-правових актів, що визначають правовий статус, структуру та повноваження органів прокуратури.органи прокуратури

2 день

Аналіз нормативно-правових актів, що передбачають особливості здійснення прокурорського нагляду та процесуального керівництва.

3 день

Організація та план роботи місцевої прокуратури, розподіл функціональних обов’язків по структурним підрозділам. Розподіл функціональних обов’язків прокурорів.

4 день

Організація роботи з кадрами в органах прокуратури, добір кандидатів та призначення їх на посаду. Особливості атестації працівників прокуратури. Правова культура та професійна етика працівника органів прокуратури України.

5 день

Ознайомлення з відомчими наказами та інструкціями з питань організації діяльності органів прокуратури України.

6 день

Додержання трудової (службової) дисципліни в органах прокуратури України. Дисциплінарна відповідальність прокурорів. Кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів.

7 день

Діловодство в органах прокуратури, організація документообігу, складання та оформлення службових документів.

8 день

Порядок розгляду звернень громадян в органи прокуратури. Особистий прийом громадян. Протокол прийняття усної заяви.

9 день

Прийняття повідомлень на телефон «гарячої лінії», прийняття інформації на «телефон довіри» та «електронну пошту довіри» в органах прокуратури.

10 день

Набути практичних навичок правильного складання, ведення та зберігання процесуальної документації.

11 день

Прокурор як сторона обвинувачення в кримінальному провадженні.

12 день

Повідомлення про призначення прокурора (групи прокурорів) у кримінальному провадженні, про заміну, заява прокурора про самовідвід.

13 день

Ознайомлення з особливостями здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

14 день

Повноваження прокурора в процесі здійснення переслідування підозрюваних, а також в процесі здійснення нагляду.

15 день

Підготовка опису матеріалів кримінального провадження.

16 день

Ознайомлення з особливостями підтримання державного обвинувачення в суді. Представництво інтересів громадянина або держави в суді.

17 день

Обвинувальний акт, його зміст. Особливості складання та його вручення.

18 день

Порядок проведення та оформлення процесуальних документів (протокол огляду місці подій, протокол обшуку, проведення допиту свідка тощо).

19 день

Роль прокурора при вжитті заходів забезпечення кримінального провадження.

20 день

Повноваження прокурора в процесі здійснення переслідування підозрюваних. Нагляд за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування.

21 день

Форми участі прокурора в цивільних процесуальних відносинах. Підстави і порядок вступу прокурора в процес, його правовий статус, а також правові наслідки участі прокурора в процесуальних відносинах.

22 день

Особливості участі прокурора в господарському та адміністративному судочинстві.

23 день

Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

24 день

Оформлення документів практики. Складання проектів опрацьованих на базі практики документів.

25 день

Складання звіту про проходження практики відповідно до вимог програми. Затвердження характеристики та щоденника практики.
Захист практики

Комісія

Типова програма виробничої практики студентівспеціалізації «Прокуратура та слідство»

(5 тижнів – 25 днів)


термін

зміст

База практики
Нарада та консультативна зустріч зі студентами.

Інструктаж про порядок проходження практики на базі практики відповідно до програми. Визначення індивідуального завдання. Інструктаж з охорони праці та техніки безпеки.

Ознайомлення з системою звітності по результатам практики. Видача всіх необхідних супроводжуючих документів для проходження практики.


Викладач, керівник практики від ВУЗу

1 день

Правова основа діяльності органів правосуддя. Аналіз нормативно-правових актів, що визначають правовий статус, структуру та повноваження судових органів, особливості здійснення правосуддя.

Судові

органи

2 день

Судова система України. Організація, статус, порядок формування та основні функції судів.

Розмежування компетенції судів загальної юрисдикції, в тому числі спеціалізованих судів.3 день

Структура судів. Загальні положення організації роботи структурних підрозділів судів: канцелярія, секретар суду, помічник судді, архів.

4 день

Особливостей організації роботи судових органів, повноважень судді, помічника судді, секретаря судового засідання, судового розпорядника.

5 день

Загальні положення організації роботи канцелярії та архіву суду. Особливості порядку документообігу в місцевих судах. Методика складання документів та порядок роботи з ними: приймання, облік та зберігання.

6 день

Особливості зайняття посади судді загального суду. Призначення на посаду. Розгляд питання про обрання на посаду судді безстроково.

7 день

Кваліфікаційне оцінювання суддів. Підстави та порядок застосування до судді дисциплінарної відповідальності. Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

8 день

Ознайомлення зі специфікою правового статусу народного засідателя та присяжних. Порядок формування складу присяжних та народних засідателів, залучення їх до виконання обов’язків в суді.

9 день

Ознайомлення з особливостями підготовчої стадії в кримінальному провадженні.

10 день

Порядок проведення судового засідання з урахуванням особливостей кримінального провадження, провадження по адміністративним правопорушенням, та перегляду рішень суду в порядку оскарження

11 день

Ознайомлення з особливостями судового розгляду в кримінальному провадженні.

12 день

Фіксація судового засідання технічними засобами. Порядок оформлення справ, ведення журналу судового засідання та інших документів у суді.

13 день

Правовий статус слідчого судді. Ознайомлення з особливостями підтримання державного обвинувачення прокурором в суді. Представництво інтересів громадянина або держави в суді прокурором.

14 день

Ознайомлення з особливостями судового розгляду в кримінальному провадженні.

15 день

Особливі порядки кримінального провадження (кримінальне провадження на підставі угод, у формі приватного обвинувачення, провадження щодо неповнолітніх, щодо застосування примусових заходів медичного характеру тощо).

16 день

Ознайомлення з особливостями судового розгляду адміністративних справ. Особливості провадження в суді по адміністративним правопорушенням.

17 день

Ознайомлення з особливостями судового розгляду цивільних, сімейних та трудових справ.

18 день

Порядок розгляду звернень громадян в органи суду. Особистий прийом громадян.

Особливості діловодства в суді за зверненнями громадян.19 день

Діловодство в органах суду, організація документообігу, складання та оформлення службових документів. Ознайомлення з інструкціями з діловодства в місцевих та апеляційних судах.

20 день

Особливості електронних документів та електронного документообігу в судах. Використання електронних та матеріальних носіїв, організація, пошук і підбір необхідної нормативної інформації, матеріалів судової та інших видів юридичної практики.

21 день

Ознайомлення з процесуальними питаннями пов’язаними з виконанням судових рішень.

Судовий контроль за виконанням судових рішень.22 день

Порядок доступу до судових рішень. Порядком ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

23 день

Організація надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб. Безоплатна правова допомога. Правова освіта населення.

24 день

Оформлення документів практики. Складання проектів опрацьованих на базі практики документів.

25 день

Складання звіту про проходження практики відповідно до вимог програми. Затвердження характеристики та щоденника практики.
Захист практики


Комісія


Типова програма виробничої практики студентів

спеціалізації «Прокуратура та слідство»

(5 тижнів – 25 днів)


термін

зміст

База практики
Нарада та консультативна зустріч зі студентами.

Інструктаж про порядок проходження практики на базі практики відповідно до програми. Визначення індивідуального завдання. Інструктаж з охорони праці та техніки безпеки.Ознайомлення з системою звітності по результатам практики. Видача всіх необхідних супроводжуючих документів для проходження практики.

Викладач, керівник практики від ВУЗу

1 день

Правова основа діяльності органів досудового розслідування (слідчі органи). Правова основа їх діяльності, система, завдання і компетенція, в залежності від тієї або іншої відомчої належності (органу Національної поліції, органи безпеки; органи, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; органи державного бюро розслідувань; підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України).

Органи досудового розслідування

2 день

Аналіз нормативно-правових актів, що визначають правовий статус, структуру та повноваження органів Національної поліції, організація роботи.

3 день

Національна гвардія та інші органи виконавчої влади діяльність яких координується МВС (державна прикордонна служба, державна міграційна служба, державна служба з надзвичайних ситуацій тощо). Їх місце в системі Національної поліції та особливості організації діяльності.

4 день

Аналіз нормативно-правових актів, що визначають правовий статус, структуру та повноваження державного бюро розслідувань; підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.

5 день

Ознайомлення зі структурою слідчих органів. Обов’язки посадових осіб органів досудового розслідування: керівника органу досудового розслідування; його заступників; слідчого; службової особи, відповідальної за перебування затриманих.

6 день

Правовий статус та повноваження слідчого судді. Ухвали слідчого судді.

7 день

Ознайомлення з організацією діловодства, відомчими наказами та інструкціями діяльності органів досудового розслідування в залежності від тієї або іншої відомчої належності.

8 день

Надання правової допомоги. Організація роботи із заявами та скаргами громадян, порядок прийняття рішень щодо них. Особистий прийом громадян в органах досудового розслідування.

9 день

Правова основа та порядок проведення слідчих (розшукових) дій.

10 день

Процесуальні засоби збирання доказів слідчим під час досудового розслідування (призначення експертизи, запит, вимога тощо). Допит у досудовому провадженні.

11 день

Порядок здійснення досудової підготовки матеріалів кримінального провадження.

12 день

Заходи забезпечення кримінального провадження. Запобіжні заходи. Затримання особи.

13 день

Особливості втручання в приватне спілкування. Порядок здійснення, фіксація, дослідження та зберігання інформації.

14 день

Правова основа та порядок проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

15 день

Повноваження слідчого під час здійснення досудового розслідування.

16 день

Рішення про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Порядок їх здійснення.

17 день

Оперативно-розшукові заходи в кримінальному провадженні та їх співвідношення з слідчими (розшуковими) діями.

18 день

Повідомлення про підозру.

19 день

Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. Досудове розслідування кримінальних проступків.

20 день

Повноваження прокурора в процесі здійснення переслідування підозрюваних, а також в процесі здійснення нагляду.

21 день

Форми закінчення досудового розслідування та порядок їх оформлення.

22 день

Ознайомитись з особливостями складання, ведення та зберігання процесуальної документації органів досудового розслідування (слідчі органи).

23 день

Організація надання юридичних послуг з метою реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб. Безоплатна правова допомога. Правова освіта населення.

24 день

Оформлення документів практики. Складання проектів опрацьованих на базі практики документів.

25 день

Складання звіту про проходження практики відповідно до вимог програми. Затвердження характеристики та щоденника практики.
Захист практики


Комісія


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал