ПрограмА розвитку малого І середнього підприємництваСкачати 338.05 Kb.
Дата конвертації08.12.2016
Розмір338.05 Kb.


програмА

розвитку малого І СЕРЕДНЬОГО підприємництва

у ПЕРВОМАЙСЬКОМУ РАЙОНІ

на 2015 – 2016 роки

ЗМІСТ


Вступ

3

1.Характеристика програми розвитку малого і середнього підприємництва у Первомайському районі на 2015-2016 роки

5

2.Аналіз розвитку малого і середнього підприємництва у Первомайському районі

8

3.Проблеми розвитку малого і середнього підприємництва та можливості щодо їх розв’язання

10

4. Мета та пріоритетні завдання Програми

12

5. Заходи Програми

13

5.1. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності

13

5.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

15

5.3. Ресурсне та інформаційне забезпечення

15

5.4. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

16

6. Очікувані показники ефективності реалізації заходів Програми

16

7.Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів

17

8. Заходи програми розвитку малого і середнього підприємництва у Первомайському районі на 2015-2016 роки

18

ВСТУП
Головним напрямком політики ринкової трансформації економіки України є створення умов становлення та розвитку національного підприємства, у першу чергу малого і середнього бізнесу. Його місце і роль у структурі ринкової економіки визначаються тим, що цей бізнес становить основу дрібного виробництва. Він відіграє важливу роль у процесі формування ринкової конкуренції рівноваги цін, забезпеченні зайнятості населення, заповнює ринкові «ніші», неефективні для великих підприємств. Незважаючи на те, що малі і середні приватні підприємства постійно стикаються з проблемою захисту своєї економічної незалежності, як дрібні суб’єкти ринку мають досить нетривалий термін ділового існування, в той же час добрих результатів вони досягають саме в співробітництві з іншими підприємствами.Як особливий сектор ринкової економіки мале і середнє підприємництво здійснює швидку окупність витрат, широку свободу ринкового вибору, забезпечує насичення ринку товарами, послугами та додатковими робочими місцями, сприяє послабленню монополізму в економіці.

З метою створення сприятливих умов для розвитку підприємницького середовища в районі, стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів малого і середнього бізнесу, забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи громадян, сприяння суб’єктам підприємництва у просуванні вироблених ними товарів (робіт, послуг) підготовлено Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Первомайському районі на 2015-2016 роки.( далі –Програма).

Сьогодні саме з малим та середнім підприємництвом держава пов’язує надію на швидкі позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ.

Програму розвитку малого і середнього підприємництва у Первомайському районі на 2015-2016 роки розроблено відповідно до Законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Первомайському районі на 2015-2016 роки є одним із важливих інструментів реалізації Державної політики сприяння у розвитку малого і середнього підприємництва. Програма є логічним продовженням попередніх програм розвитку малого та середнього підприємництва та складовою частиною Програми соціального та економічного розвитку Первомайського району на 2015 рік.

У Програмі визначено мету, завдання та шляхи розв’язання проблем у сфері малого і середнього бізнесу, враховуючи показники соціально-економічного розвитку району, зокрема сфери розвитку підприємництва, аналіз основних зовнішніх та внутрішніх чинників, які стримують його розвиток.

Прогнозні розрахунки показників розвитку малого і середнього підприємництва розроблені на підставі даних головного управління статистики у Миколаївській області, управління статистики в Первомайському районі, Первомайської об’єднаної державної податкової інспекції, Первомайського міськрайонного центру зайнятості населення, центру надання адміністративних послуг в Первомайському районі.

Таким чином, зазначена Програма спрямовує зусилля органів публічної влади на створення сприятливих умов для ефективного функціонування підприємницького сектору району.
 1. Характеристика програми розвитку малого і середнього підприємництва у Первомайському районі на 2015-2016 роки
1.

Загальна характеристика регіону:

Площа території ( тис.км.кв.) – 1,3

Кількість населення (тис.чол.) – 30,7

Специфіка – сільське господарство та добувна промисловість

Відсоток безробітних до усього працездатного населення (%) -64,68

Перелік територій, які належать до:

 • зон інвестиційної привабливості – с. Мигія, с. Кримка, с. Куріпчино, с. Грушівка; ст. Бандурка (бувший бурякопункт);

 • територій пріоритетного розвитку – с. Мигія, с. Болеславчик, с. Кінецьпіль;

 • євро регіонів - немає.

2.

Дата затвердження Програми (найменування і номер відповідного рішення)
3.

Головний замовник Програми

Головний розробник ПрограмиПервомайська районна рада

Відділ економічного розвитку, торгівлі та туризму райдержадміністрації

4.

Мета Програми

Координація дій органів публічної влади, громадських об’єднань підприємців, об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва для створення в районі сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, зростання його інвестиційної та інноваційної активності, підвищення рівня конкурентоспроможності та забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності

5.

Пріоритетні завдання:

 1. своєчасне інформування суб’єктів підприємництва про зміни в законодавстві;

 2. усунення адміністративних та організаційних перешкод у започаткуванні підприємницької діяльності та отриманні дозволів;

 3. підтримка інноваційного розвитку малого і середнього бізнесу, підвищення його конкурентоспроможності, впровадження енерго та ресурсозберігаючих технологій;

 4. організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього підприємництва.

 5. залучення до зайняття підприємницькою діяльністю соціально незахищених категорій населення ( інвалідів, жінок, молоді)

 6. сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва в районі
6.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників

Дані станом на початок дії Програми

(звіт 2014 рік)Очікувані показники

(станом на 01.01.2016)6.1.

Кількість малих і середніх підприємств на 10 тис. осіб наявного населення (одиниць)

69

72

6.2.

Чисельність працюючих на малих і середніх підприємствах ( осіб)

3149

3306

6.3.

Кількість зареєстрованих фізичних осіб підприємців

1047

1099

6.4.

Питома вага малих і середніх підприємств у загальному випуску продукції регіону (%)

18

19

6.5.

Надходження до бюджетів від суб’єктів малого і середнього підприємництва

31,3

32,8

6.6.

Кількість суб’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва ( одиниць):

 • бізнес-центри

 • бізнес-інкубатори

 • технопарки

 • фінансово-кредитні установи: кредитні спілки, установи взаємного кредитування;

 • фонди підтримки підприємництва

 • інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

 • біржі

 • інформаційно-консультативні установи

 • страхові компанії

 • аудиторські фірми

 • спілка підприємців

2

7.

Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

118

124

8.

Кількість створених нових робочих місць (одиниць)

210

220

9.

Термін і етапи реалізації Програми

2015-2016 роки

10.

Джерела фінансування Програми

Районний бюджет, обласний бюджет, кошти підприємців

11.

Система організації контролю за виконанням Програми

щоквартальний звіт Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму обласної державної адміністрації про хід виконання Програми;

щоквартальний аналіз виконання Програми; звітування перед координаційною радою з питань підтримки підприємництва при райдержадміністрації; заслуховування інформації про хід виконання Програми на колегіях райдержадміністрації, сесії районної ради

 1. Аналіз розвитку малого і середнього підприємництва у Первомайському районі

Аналіз стану та розвитку малих підприємств Первомайського району показує їх значний вплив на соціально-економічний розвиток району. Про динаміку розвитку малого і середнього підприємництва свідчить зростання чи спадання основних показників, що характеризують цей сегмент економічного розвитку району.

Кількість зареєстрованих малих та середніх суб’єктів підприємницької діяльності, юридичних та фізичних осіб у 2012 році становила 1485 одиниць, що на 14 % більше, ніж у 2013 році (1274 одиниці). Протягом 9 місяців 2014 року в районі працює 1047 одиниць суб’єктів підприємництва.

Зменшення суб’єктів підприємницької діяльності відбувається головним чином за рахунок зменшення кількості зареєстрованих фізичних осіб-підприємців ( за рахунок закриття власної справи).

Чисельність працюючих на малих та середніх підприємствах Первомайського району за період з 2012 по 2014 рік має тенденцію до зниження. Так, за 2012 рік чисельність склала 6274 чоловік, у 2013 цей показник знизився до 3680 осіб, та у 2014 році склав 3149 осіб.

Надходження до бюджету від малих та середніх суб’єктів підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб у 2012 році складали 39,3 тис. грн., у 2013 році цей показник становив 35,3 тис. грн., та за 9 місяців 2014 року надходження склали 31,3 тис. грн.

Фінансовий результат об’єктів оподаткування малих і середніх суб’єктів підприємницької діяльності юридичних осіб у 2012 році склав 2035,3 тис. грн., у 2013 цей показник знизився до 1026 тис. грн та за 9 місяців 2014 року склав 950 тис. грн.

Протягом останніх років малі та середні підприємства мають негативну динаміку до зростання обсягів реалізованої продукції.

У 2012 році суб’єкти малого і середнього підприємництва реалізували товарів, робіт і послуг на загальну суму у 626698 тис. грн. За 2013 рік ця цифра склала 563086,5 тис. грн., тобто на 10% менше, ніж за 2012 рік. Питома вага обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) у загальному випуску продукції Миколаївської області по малих підприємствах склала 1,9% за 2012 рік та 1,7% за 2013 рік. По середніх підприємствах цей показник становив у 2012 році 2,3% та у 2013 році 2,1%.

За останні роки відбулись позитивні зрушення щодо оплати праці працівників, задіяних у середньому бізнесі. Середньомісячна заробітна плата найманих працівників у 2012 році на малих підприємствах становила 1377 грн і зменшилась на 2,8 % у 2013 році. На середніх підприємствах Первомайського району середньомісячна заробітна плата у 2013 році склала 2248 грн, що на 15,8% більше, ніж у попередньому році.

У дозвільній системі для забезпечення видачі дозвільних документів за принципом «єдиного вікна» виключно через державного адміністратора дозвільного центру вжито необхідних заходів, зокрема: посаду державного адміністратора введено в апарат райдержадміністрації, створено умови для вільного доступу підприємців до інформаційних стендів та для заповнення документів, розміщення дозвільного центру відповідає вимогам чинного законодавства.

Видача документів дозвільного характеру за принципом «єдиного вікна» мінімізує безпосередні контакти суб’єктів господарювання з дозвільними органами, унеможливлює видачу дозвільних документів поза межами дозвільного центру, значно зменшує витрати підприємців, пов’язані з оформленням документів. Так, за січень-вересень 2014 року за документами дозвільного характеру на здійснення підприємницької діяльності в дозвільний центр району звернулося 57 суб’єктів господарювання. За цей період видано 25 документів дозвільно характеру (в 2013 році цей показник становив 25). Крім того, 84 підприємці отримали консультації безпосередньо у державного адміністратора.

У процесі здійснення регуляторної діяльності Первомайською районною державною адміністрацією, її структурними підрозділами забезпечується дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» на всіх етапах підготовки проектів регуляторних актів. Стосовно кожного прийнятого регуляторного акту послідовно здійснюється відстеження його результативності. Так, за період з 2012 по 2014 рік прийнято 2 регуляторних акти.

Для ефективного використання суб’єктами підприємницької діяльності наявних ресурсів постійно оновлюється база інвестиційних проектів, які пропонується для продажу або передачі в оренду господарюючим суб’єктам. Анкети інвестиційних проектів підприємств району, які можуть бути запропоновані потенційним іноземним та вітчизняним інвесторам розміщено на веб-сайті обласної державної адміністрації.

У рамках реалізації заходів комплексної програми підтримки малого підприємництва на 2012-2014 роки приділяється увага фінансовій підтримці малого підприємництва, а саме: проведено 118 навчальних семінарів для суб’єктів підприємницької діяльності та бажаючих займатись підприємництвом, в яких взяли участь 334 особи. Так, 13 осіб отримали одноразову допомогу по безробіттю для започаткування власної справи.
3.Проблеми розвитку малого і середнього підприємництва та можливості щодо їх розв’язання
Аналіз розвитку малого і середнього бізнесу в Первомайському районі показує наявність проблем, які стримують подальший розвиток цього сегменту економіки району, до яких належать:


 • високі відсоткові ставки на банківські кредити для суб’єктів малого і середнього бізнесу, обмеженість довгострокового кредитування;

 • низький рівень середньомісячної заробітної плати у малому підприємництві;

 • відсутність стимулювання для активного впровадження суб’єктами малого і середнього підприємництва інноваційних технологій, виробництва конкурентоспроможної продукції і послуг;

 • недостатній рівень роботи об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва у питаннях надання допомоги суб’єктом господарювання на початковому етапі діяльності в подоланні труднощів, пов’язаних з відсутністю достатніх знань з питань ведення бізнесу, управлінського досвіду;

 • недостатній кваліфікаційний рівень освіти кадрів, які займаються підприємницькою діяльністю або бажають розпочати власну справу у бізнесі;

 • неналежне фінансування районних програм підтримки малого підприємництва.

З метою визначення сильних і слабких сторін малого і середнього підприємництва, а також можливостей і загроз, що стримують розвиток підприємницької діяльності, застосовано метод SWOT аналізу.

Таблиця


SWOT аналіз розвитку підприємницького середовища малого і середнього бізнесу


АНАЛІЗ Внутрішніх чинників: сильні та слабкі сторони

Сильні сторони (Strengths)

Слабкі сторони (Weaknesses)

 1. Зручне географічне розташування (поруч залізниця, та два автошляхи державного значення);

 2. Наявність вільних трудових ресурсів;

 3. Здійснення органами влади постійного відкритого діалогу із суб’єктами господарювання на засадах «Влада і бізнес- партнери;

 4. Забезпечення прозорості та відкритості регуляторної політики;

 5. Запровадження у реєстраційно- дозвільній системі принципу «єдиного вікна», що сприяє у спрощенні ведення бізнесу;

 6. Розгалужена мережа банківських та інших фінансово-кредитних установ;

 7. Потужний потенціал туристичної галузі;

 8. Сприятлива екологічна ситуація;

 9. Значна питома вага обсягів продукції (робіт і послуг), реалізованих малими і середніми підприємствами в загальних обсягах реалізованої продукції підприємствами району.

 1. Невисокий рівень розвитку малого і середнього підприємництва;

 2. Потребує удосконалення система кредитування малого і середнього бізнесу, зокрема обмеженість довгострокового кредитування, що стримує розвиток виробничої сфери, труднощі з одержанням

 3. зовнішнього фінансування через високі відсоткові ставки на банківські кредити.

 4. Недостатній рівень інформаційного та методичного забезпечення підприємців.

 5. Наявність «тіньової» діяльності суб'єктів

підприємництва;

 1. Відсутні стимулюючі фактори для активного впровадження суб’єктами малого середнього підприємництва передових технологій та інноваційного виробництва, виробництва конкурентоспроможної продукції і послуг;

 2. Недостатній рівень освіти підприємців з питань сучасних методів та форм організації господарювання.
Можливості (Opportunities)

Загрози (Threats)

 1. Створення сучасних елементів

інфраструктури підтримки підприємництва бізнес-інкубаторів, індустріальних і технологічних парків;

 1. Розширення інформаційної та ресурсної підтримки малого і середнього підприємництва;

 2. Значні природні, водні, рекреаційні ресурси району;

 3. Фінансування інвестиційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва на зворотній або безповоротній основі, здешевлення банківського кредитування для суб’єктів малого підприємництва (часткова компенсація відсотків за кредити);

 4. Формування стимулюючих механізмів підтримки малого і середнього бізнесу шляхом надання пільг з податків і зборів.

 1. Низький рівень безпеки бізнесу (рейдерство);

 2. Міграція висококваліфікованих кадрів;

 3. Недостатня підтримка інноваційного та науково-технічного розвитку;

 4. Висока, економічно обтяжлива для малого та середнього бізнесу вартість землі, нерухомості, орендної плати;

 5. Наявність бар’єрів із входження суб’єктів малого та середнього підприємництва в інноваційні процеси (у т.ч. через високу вартість та тривалість окупності нововведень, високі економічні ризики, проблеми організаційного характеру, нерозвиненість ринку технологій, недоліки нормативно-правової бази інноваційної діяльності, низький попит на вітчизняну інноваційну продукцію, недостатній рівень підготовки технічного та управлінського персоналу; недоступність інформації про нові технології, що мають потенціал комерціалізації);

 6. Низька купівельна спроможність населення;

 7. Відсутність системи стимулювання малого бізнесу на районному рівні;

 8. Недостатнє фінансування районним бюджетом заходів програми розвитку підприємництва;

10.Брак кваліфікованої робочої сили певних професій (невідповідність між попитом і пропозицією на місцевому ринку праці).

Фінансово-кредитне та інвестиційне забезпечення

Забезпечення підготовки та підвищення кваліфікацій-них кадрів

Залучення бюджетних, грантових, благодійних коштів

Впорядкування нормативного регулювання підприємниць-кої діяльності

Ресурсне та інформаційне забезпечення

Забезпечення інфраструктури підтримки під-приємництваПОКРАЩЕННЯ

БІЗНЕС-КЛІМАТУ

ПІДТРИМКА
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

МАЛОГО БІЗНЕСУ

Фінансове забезпечення

Організаційне забезпечення

Розвиток малого підприємництва


 1. Мета та пріоритетні завдання програми


Метою програми є: координація дій органів публічної влади, громадських об’єднань підприємців, об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва для створення в районі сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, зростання його інвестиційної та інноваційної активності, підвищення рівня конкурентоспроможності та забезпечення зайнятості населення шляхом заохочення суб’єктів господарювання до розвитку їх діяльності.

Відповідно до мети було поставлено наступні завдання:

 1. Своєчасне інформування суб’єктів підприємництва про зміни в законодавстві;

 2. Усунення адміністративних та організаційних перешкод у започаткуванні підприємницької діяльності;

 3. Підтримка інноваційного розвитку малого і середнього бізнесу, підвищення його конкурентоспроможності, впровадження енерго та ресурсозберігаючих технологій;

 4. Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього підприємництва;

 5. Залучення до зайняття підприємницькою діяльністю соціально незахищених категорій населення ( інвалідів, жінок, молоді);

 6. Сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва в районі. 1. Заходи Програми відповідно до пріоритетних завдань за напрямами підтримки малого і середнього підприємництва

Для реалізації пріоритетних завдань з розвитку малого і середнього підприємництва в районі буде здійснено комплекс заходів, що забезпечать поліпшення економічних показників фінансово-господарської діяльності малого і середнього підприємництва, підвищення його рівня конкурентоспроможності, збільшення внеску малих і середніх підприємств у вирішення проблем зайнятості населення і наповнення бюджетів територій, створення нових робочих місць, сприятимуть насиченню ринку споживчих товарів та послуг, підвищенню підприємницької культури населення.

Основними напрямами підтримки малого і середнього підприємництва є:

5.1.упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності;

5.2. фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка;

5.3.ресурсне та інформаційне забезпечення;

5.4.формування інфраструктури підтримки підприємництва.  1. Упорядкування нормативного регулювання підприємницької

діяльності

Даний розділ Програми, розроблено для удосконалення нормативно-правових актів загальнодержавного та регіонального рівня, спрямованих на розвиток підприємництва, усунення правових, економічних та адміністративних перешкод у здійсненні суб’єктами господарювання підприємницької діяльності, зокрема в регуляторній, дозвільній діяльності та у сфері нагляду і контролю.

У сфері регуляторної діяльності буде здійснюватися комплекс заходів, що передбачатимуть:


 • оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності;

 • запровадження «гарячих ліній», інтернет-сторінки для постійного діалогу з представниками бізнесу в процесах формування нормативно-правового поля, яке регулює підприємницьке середовище;

У сфері дозвільної системи з метою підвищення ефективності роботи дозвільних центрів буде здійснено такі заходи:

 • зміцнення кадрового потенціалу державних адміністраторів, забезпечення їх взаємозамінності з метою налагодження безперебійної роботи дозвільних центрів, уникнення черг і скарг від підприємців;

 • продовження роботи з поліпшення матеріально-технічного забезпечення дозвільних центрів району;

 • постійне оновлення інформаційних стендів про видачу дозвільних документів, дотримання графіків роботи представників дозвільних органів в роботі дозвільних центрів.

У сфері нагляду і контролю передбачено такі заходи:

 • рекомендувати Державному реєстратору центру надання адміністративних послуг надавати інформацію про зареєстровані суб’єкти підприємницької діяльності на території Первомайського району у розрізі селищної, сільських рад;

 • рекомендувати Первомайському Міськрайонному центру зайнятості проводити моніторинг цільового використання коштів фізичними особами- підприємцями, наданих для відкриття власної справи та надавати узагальнену інформацію до відділу економічного розвитку, торгівлі та туризму районної державної адміністрації;

 • рекомендувати Первомайській об’єднаній податковій інспекції проводити моніторинг реєстрації і скасування реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та інформувати районну державну адміністрацію про стан сплати податків до районного бюджету діючими суб’єктами господарювання.

Підтримка розвитку підприємницької діяльності молоді:

У результаті виконання запропонованих заходів даного розділу

Програми очікується покращити підприємницьке середовище, підвищити рівень кваліфікації спеціалістів з питань регуляторної та дозвільної діяльності, забезпечити ефективну роботу дозвільних центрів, зменшити адміністративний тиск на підприємців, активізувати взаємодію органів влади з суб’єктами господарювання.


  1. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

Заходи даного розділу Програми спрямовуються на пожвавлення системи фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки, що передбачає спрощення доступу малих і середніх підприємств до кредитних та інвестиційних ресурсів.

Фінансова підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва буде здійснюватися за рахунок коштів державного, обласного та районного бюджетів, а також кредитних ресурсів банківських та інших фінансових установ, залучення інвестиційних ресурсів.

Для розширення можливостей доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до фінансово-кредитних ресурсів, заходами програми передбачається: • підтримка інноваційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, спрямованих на створення нових робочих місць, упровадження інноваційних енергозберігаючих технологій, виробництво конкурентоспроможної продукції;

 • виплата допомоги з безробіття для зайняття підприємницькою діяльністю особам, які перебувають на обліку в державній службі зайнятості, з метою залучення до підприємницької діяльності.

Реалізація заходів цього напряму Програми сприятиме підвищенню ефективності діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва, оновленню та модернізації основних фондів, поповненню обігових коштів підприємств, розвитку підприємств виробничого спрямування, упровадженню інновацій, збільшенню податкових надходжень до бюджету.


  1. Ресурсне та інформаційне забезпечення

Заходи даного розділу Програми спрямовані на надання суб’єктам малого і середнього підприємництва допомоги з боку органів публічної влади: матеріально-технічну підтримку підприємців, оперативне інформування суб’єктів господарювання про новини і події в сфері підприємництва в районі через засоби масової інформації, веб-ресурси, відзначення кращих підприємців та розповсюдження їх досвіду, підвищення кваліфікації кадрів малого і середнього бізнесу, навчання незайнятого населення району основам підприємницької діяльності.

Заходами програми у напрямі ресурсного та інформаційного забезпечення передбачено:


 • постійне оновлення та оприлюднення бази даних виробничих площ, обладнання та іншого майна державної, комунальної та приватної власності, яке не використовується і пропонується до продажу чи передачі в оренду;

 • залучення суб’єктів малого і середнього бізнесу до участі у місцевих, регіональних, державних виставках-ярмарках, конференціях, семінарах з метою обміну досвідом, налагодження співробітництва, просування їх продукції на місцеві та зовнішні ринки;

 • оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації інформації про механізм реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності;

 • проведення роботи із залучення підприємців до участі у програмах перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;

 • забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних за професіями, орієнтованими на самозайнятість.

Реалізація заходів даного напряму сприятиме у розширенні можливостей суб’єктів малого і середнього підприємництва у здійсненні господарської діяльності, забезпеченню необхідною інформацією, обміну досвідом і розповсюдженню їх досягнень, підвищенню кваліфікації підприємців, створенню умов для самозайнятості населення, насамперед його соціально вразливих категорій (інвалідів, жінок, молоді, звільнених у запас військовослужбовців), бажаючих займатися підприємницькою діяльністю.
  1. Формування інфраструктури підтримки підприємництва .

Даний розділ програми спрямований на поліпшення активності діючих в районі об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, а також створення нових об’єктів, діяльність яких є важливою умовою забезпечення фінансової, матеріально-технічної, інформаційної, технологічної, консультативної, кадрової й освітньої підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва.Створення умов для розвитку інфраструктури підтримки підприємництва:

 • збільшення кількості овочесховищ для реалізації власної овочевої групи на ринках району.
 1. Очікувані показники ефективності реалізації заходів Програми

Передбачається, що внаслідок реалізації заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Первомайському районі на 2015-2016 роки будуть створені сприятливі умови для розвитку малого і середнього підприємництва, зростання обсягів реалізації їх продукції, отримання позитивних фінансових результатів малими і середніми підприємствами, забезпечення зайнятості населення району, підвищення конкурентоспроможності бізнес-середовища, стимулювання інвестиційної та інноваційної активності суб’єктів підприємництва. Продовження державної політики на районному місцевому з підтримки розвитку малого і середнього

бізнесу забезпечить подальше соціально-економічне зростання району.


 1. Моніторинг Програми та контроль за реалізацією її заходів.

Моніторинг виконання Програми здійснюється що півроку. Забезпечення Програми фінансовими ресурсами здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів за рішенням районної ради.

На виконання окремих положень Програми спрямовуються кошти з інших джерел, не заборонених Законом, зокрема Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, кредитних ресурсів банківських та небанківських фінансово-кредитних установ, кошти донорських організацій, інших установ, підприємств, організацій.

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною

адміністрацією та районною радою.

Координацію дій щодо стану виконання Програми здійснює відділ економічного розвитку, торгівлі та туризму районної державної адміністрації виявлення проблем та недоліків обговорення стану та проблем реалізації заходів Програми на засіданнях постійних комісій районної ради.8. Заходи Програми розвитку малого і середнього підприємництва

у Первомайському районі на 2015-2016 роки


п/п

Пріоритетні

завдання

Зміст заходу

Термін

виконання

Виконавці

Джерела

фінансування

Вартість,

тис. грн.

1

2

3

4

5

6

7

1

1.1. Забезпечення

реалізації державної

регуляторної

політики у сфері

господарської

діяльності1.1.1.Оприлюднення інформації про

здійснення регуляторної діяльності2015-2016 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та туризму райдержадміністрації

-

Фінансування не потребує1.1.2.Запровадження «гарячих ліній», інтернет-сторінки для постійного діалогу з представниками бізнесу в процесах формування нормативно-правового поля, яке регулює підприємницьке середовище

2015-2016 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та туризму райдержадміністрації,

Первомайська об’єднана податкова інспекція-

Фінансування не потребує1.1.3.Підвищення кадрового

потенціалу державних

адміністраторів, забезпечення їх взаємозамінності з метою

налагодження безперебійної роботи дозвільних центрів2015-2016 роки

Центр надання адміністративних послуг


-

Фінансування не потребує1.1.4.Покращення матеріально-технічної бази дозвільних центрів з видачі документів дозвільного характеру

2015-2016 роки

Центр надання адміністративних послуг


Кошти

місцевого

бюджету,

обласного

бюджету


В межах кошторису1.1.5.Постійне оновлення

інформаційних стендів про видачу дозвільних документів у дозвільних

центрах


2015-2016 роки

Центр надання адміністративних послуг


Кошти

місцевого

бюджету,

виконавцівВ межах кошторису
1.2.Удосконалення

державного нагляду

(контролю) у сфері

господарської

діяльності


1.2.1. Рекомендувати Державному реєстратору центру надання адміністративних послуг надавати інформацію про зареєстровані суб’єкти підприємницької діяльності на території Первомайського району у розрізі селищної, сільських рад.

1.2.2. Рекомендувати Первомайському Міськрайонному центру зайнятості проводити моніторинг цільового використання коштів фізичними особами- підприємцями, наданих для відкриття власної справи та надавати узагальнену інформацію до відділу економічного розвитку, торгівлі та туризму районної державної адміністрації

1.2.3. Рекомендувати Первомайській об’єднаній податковій інспекції проводити моніторинг за створенням та припиненням діяльності суб’єктів підприємницької діяльності


Щомісяця

Щомісяця

Щомісяця

Державний реєстратор

центру надання адміністративних послуг

Міськрайонний

центр зайнятості

Первомайська об’єднана податкова інспекція;

Державний реєстратор центру надання адміністративних послуг
-

Фінансування

не потребує


Оптимізація контрольно-наглядових функцій органів влади

1.2.4.Спрямування дій посадових осіб органів державного контролю ( нагляду) на проведення профілактично- попереджувальних заходів під час здійснення перевірок підприємницької діяльності

Постійно

Органи державного контролю ( нагляду) у сфері господарської діяльності

-

Фінансування

не потребує


Забезпечення конструктивної взаємодії влади та бізнесу.

1.2.5.Проведення моніторингу проблемних питань здійснення підприємницької діяльності шляхом залучення суб’єктів підприємництва до їх виявлення та обговорення

Постійно

Відділ економічного розвитку, торгівлі та туризму райдержадміністрації

-

Фінансування

не потребує


1.3.Підтримка розвитку підприємницької діяльності молоді

1.2.6.Проведення районного конкурсу бізнес- планів підприємницької діяльності серед молоді

квітень-травень 2015-2016 роки

Міськрайонний

центр зайнятості, відділ економічного

розвитку, торгівлі та туризму райдержадміністрації, сектор молоді та спорту райдержадміністрації


-

Фінансування

не потребуєІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка

2

2.1.Підтримка інноваційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, спрямованих на створення нових робочих місць, упровадження інноваційних енергозберігаючих технологій, виробництво конкурентоспроможної продукції

2.1.1.Фінансова підтримка інноваційних проектів суб’єктів малого і

середнього підприємництва,

спрямованих на створення нових робочих місць, упровадження інноваційних енергозберігаючих

технологій, виробництво

конкурентоспроможної продукції


2015-2016 роки

Фінансове управління районної державної адміністрації

Кошти

місцевих


бюджетів,

виконавцівВ межах затверджених асигнувань
2.2.Стимулювання роботодавців у працевлаштуванні безробітних громадян

2.2.1 Надання компенсацій по витратам на нове робоче місце у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Постійно

Міськрайонний

центр зайнятості,

Управління Пенсійного фонду в Первомайському районі


Кошти

Фонду


загально-обов’язкового

державного

соціального страхування на

випадок


безробіття

В межах кошторису2.2.2.Сприяння працевлаштуванню

безробітних громадян шляхом виплати

допомоги по безробіттю одноразово для зайняття підприємницькою

діяльністю


Міськрайонний

центр зайнятості

УСЗН


Кошти

Фонду


загально-обов’язкового

державного

соціально-го страхування на

випадок


безробіття

В межах кошторису2.2.3.Створення нових робочих місць за рахунок надання одноразової допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності (за умови виділення коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття)

2015-2016 роки

Міськрайонний

центр зайнятостіКошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття


В межах кошторису
2.3.Підвищення рівня соціальної відповідальності малого та середнього підприємництва

2.3.1.Проведення роботи щодо легалізації трудових відносин та оплати праці


Постійно

Управління Пенсійного фонду в Первомайському районі,

Первомайська об’єднана податкова інспекція,

УСЗН

В межах кошторису виконавців

ІІІ. Ресурсне та інформаційне забезпечення

3

3.1.Застосування

механізмів ресурсної

підтримки малого і

середнього бізнесу3.1.1.Постійне оновлення та

оприлюднення у засобах масової інформації, у тому числі на офіційному веб-сайті бази даних виробничих площ, обладнання та іншого майна державної, комунальної та інших

форм власності, що пропонуються для

продажу чи передачі в оренду суб’єктам малого і середнього

підприємництва


Щокварталу

Відділ економічного розвитку, торгівлі та туризму райдержадміністрації

-

Фінансування

не потребує

3.1.2.Оприлюднення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації інформації про механізм реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

Щокварталу

Міськрайонний

центр зайнятості
-

Фінансування не

потребує
3.1.3.Залучення суб’єктів малого і середнього бізнесу до участі у місцевих, регіональних, державних

виставках-ярмарках, конференціях, семінарах з метою обміну досвідом,

налагодження співробітництва,

просування їх продукції на місцеві та зовнішні ринки2015-2016 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та туризму райдержадміністрації

-

Фінансування не

потребує
3.1.4.Інформування суб’єктів підприємництва про наявність вільних земельних ділянок для розвитку бізнесу

Постійно

Районна державна адміністрація,

Районна рада-

Фінансування не

потребує
3.1.5.Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, для розвитку малого і середнього підприємництва

Постійно

Органи, уповноважені на розпорядження землями державної та комунальної власності

За рахунок коштів замовників

-3.1.6.Залучення у встановленому законом порядку суб’єктів малого підприємництва до реалізації місцевих програм і проектів на засадах державно-приватного партнерства


2015-2016 роки


Районна державна адміністрація,

Районна радаВ межах кошторису

виконавців
-
3.2.Підвищення

кваліфікації кадрів

для сфери малого і

середнього

підприємництва


3.2.1. Проведення роботи із залучення підприємців до участі у програмах перепідготовки управлінських кадрів

для сфери підприємництва2015-2016 роки

Міськрайонний

центр зайнятості-

Фінансування не

потребує


3.3. Навчання

незайнятого

населення основам

підприємницької

діяльності


3.3.1. Забезпечення професійної

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних за професіями, орієнтованими на само

зайнятість


2015-2016 роки

Міськрайонний

центр зайнятостіКошти

Фонду


загально-обов’язкового

державного

соціально-го страхування на

випадок


безробіття

Фінансування не

потребує


ІV. Формування інфраструктури підтримки підприємництва

4.

4.1. Створення

умов для розвитку

інфраструктури

підтримки

підприємництва


4.1.1.Збільшення кількості овочесховищ для реалізації власної овочевої групи на ринках району

2015-2016 роки

Управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації

Кошти

виконавців-4.1.2.Сприяти поширенню підприємництва в сфері виробництва та надання послуг.

2015-2016 роки

Відділ економічного розвитку, торгівлі та туризму райдержадміністрації

Власні кошти суб'єктів підприємницької діяльності

-

VІ Цільові проекти та пілотні програми
Інвестиційні проекти

Придбання племінних корів молочного напрямку, для розвитку молочного скотарства. Збільшення продуктивності виробництва молока по району

2015-2016 роки

Управління агропромислового розвитку,

Приватне сільськогосподарське підприємство «Кумари»Виробництво безалкогольних напоїв, «Аква-Марин»

2015-2016 роки

ТОВ «Аква-Марин»


Розвиток туристичної, курортної та рекреаційної інфраструктури району.

Створення центру туристичної інформації у Первомайському районі

Протягом строку дії Програми

Вільні земельні ділянки:


Вільна земельна ділянка №1 під проект з виробництва альтернативних видів енергії Софіївської сільської радиВільна земельна ділянка №2 під проект з виробництва альтернативних видів енергії Романовобалківської сільської ради (с.Генівка)Вільна земельна ділянка №3 під проект з виробництва альтернативних видів енергії смт. ПідгородняВільна земельна ділянка №4 під проект з виробництва альтернативних видів енергії

Перший заступник голови

Первомайської районної

державної адміністрації С.В.Бондаренко

Начальник відділу

економічного розвитку,

торгівлі та туризмуПервомайської районної

державної адміністрації І.В.Ткач

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал