Програма рівних можливостей проон інститут соціології нан україни Центр соціальних експертизPdf просмотр
Сторінка5/27
Дата конвертації16.12.2016
Розмір5.45 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАСАД ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
23

3. Найменш активні організації. Найменш активними експерти визначили суди, прокуратуру, роботодавців та міліцію. Таке низьке залучення правоохоронних органів можна пояснити тим, що громадянине схильні звертатися до них по допомогу, а радше довіряють свої проблеми спеціалізованим центрам або залагоджують їх самостійно. Загалом цю категорію організацій можна назвати групою правоохоронних органів. У наведеному розподілі акцент більшою мірою було зроблено на участь державних і недержавних органів у конкретних процедурах із забезпечення ґендерної рівності, проте варто звернути окрему увагу на сферу праці, оскільки саме тут увиразнюється ієрархічність статей. Такі явища, як скляна стеля, нерівна оплата праці за однакову роботу, статева дискримінація під час наймання на роботу є відомими й актуальними у західних жіночих рухах. Щодо сфери праці в українському суспільстві, то залучення її організацій та об’єднань до розв’язання ґендерних питань, на думку експертів, є чи не найнижчою серед усіх громадських і державних організацій. Зокрема, звернувшись до цифр, можна побачити, що роботодавці фактично не долучаються до конкретних справ із забезпечення рівності прав чоловіків та жінок (рівень залученості оцінений експертами як 2,1 за бальною шкалою. Дещо активнішими є профспілки (2,6 бала, проте якщо зважати на активність інших недержавних установ (зокрема, наукових інститутів та дослідницьких центрів, центрів роботи з молоддю, то для профспілок це питання також немає достатньої ваги, щоб часто долучатися до його практичного розв’язання. На підставі отриманих даних можна дійти висновку, що забезпечення ґендерної рівності в усіх сферах суспільного життя є здебільшого справою жіночих центрів та науково-дослідних установ.
Ставлення
до
створення
спеціального
Міністерства України з рівних прав та можливостей
громадян. Наявність ґендерної рівності часто вважається ознакою громадянського суспільства, тому в багатьох країнах Західної Європи це питання набуло загальнодержавного значення. Зокрема, у Великій Британії у законодавчих та виконавчих органах влади існують спеціальні комітети, які стежать за дотриманням рівних можливостей громадян. Поняття рівні можливості охоплює запобігання дискримінації громадян за ознакою статі, сімейного стану, расової належності, фізичних вад, віку, сексуальної орієнтації, мови, соціального походження чи інших рис, що характеризують особистість, зокрема політичних поглядів
29
Проте, на думку українських експертів, створення
27 За результатами опитування громадської думки в межах даного дослідження Термін використовують у ситуації, коли керівні посади обіймають переважно чоловіки. Стелею така ситуація називається через те, що жінки за ґендерною ознакою обмежені в кар’єрному просуванні. Скляною, боці обмеження одразу непомітні. Авторство терміна приписують Керолу Хімовіцю (Carol Hymowitz) та Тімоті Шелхардту (Timothy Schellhardt), які вперше вжили його в газеті Wall Street Journal за 24.03.1986. (Можливо, термін вживався раніше у березневому числі Adweek у статті Ґея Брайанта (Gay Bryant). За матеріалами сайту http://en.wikipedia.org/wiki/Glass_ceiling
29 Беверидж Ф, Нот С, Стівен К. Стратегія рівності і процес формування політики засоби, що ведуть домети. Ґендер і державна політика. – К Основи, 2004. – С. 277 – 312. такого органу в Україні є зайвим (60% експертів дотримуються такої думки. Лише кожен п’ятий експерт визнає необхідність створення Міністерства України з рівних прав та можливостей громадян (табл. 2.7.5). До того ж це не пов’язано з низьким рівнем обізнаності експертів щодо діяльності парламенту з ґендерної рівності. Судячи з цього, можна висунути гіпотезу, що обізнаність експертів щодо діяльності в плані забезпечення ґендерної рівності в Україні не формує думки про необхідність створення спеціальних органів у структурі виконавчої влади. Можливо, глибше ознайомлення з міжнародним досвідом зможе змінити ситуацію.
Троє експертів запропонували свій варіант відповіді, який полягав у створенні не Міністерства, а якогось іншого органу, наприклад департаменту, який би опікувався питаннями рівних можливостей громадян. Якби така альтернатива була запропонована іншим експертам, цілком можливо, що розподіл відповідей виявився б іншим, оскільки Міністерство, як свідчать дані, є занадто масштабним органом для цілей забезпечення рівних можливостей, а менш масштабного запропоновано не було. Тому негативні оцінки щодо створення Міністерства України з рівних прав та можливостей громадян не означають автоматично заперечення створення іншої соціальної інституції, яка б опікувалася цими питаннями.
Таблиця 2.7.5. Оцінка експертами необхідності
створення Міністерства України з рівних прав
та можливостей громадян
Варіанти відповідей Чоловіки
n = 68
Жінки
n = 107
У середньому
за масивом
Потрібно
19 22 Непотрібно Важко сказати
16 17 17
Оцінки достатності коштів, виділених урядом, на
впровадження політики ґендерної рівності. Більшість експертів переконані, що виділених урядом коштів недостатньо для впровадження політики ґендерної рівності в Україні. Така оцінка певним чином пояснює, чому сьогодні ще зарано говорити про створення спеціальних структурна кшталт Міністерства з рівних прав та можливостей громадян, які б займалися безпосередньо впровадженням ґендерної політики в усіх сферах українського суспільства.
Таблиця 2.7.6. Ставлення експертів до
виділених урядом коштів на впровадження
політики ґендерної рівності
Варіанти відповідей
Кількість осіб
%
Цілком достатньо Недостатньо
101 Важко сказати
56 Таким чином, експерти здебільшого не підтримують необхідності створення спеціалізованого Міністерства з рівних прав та можливостей громадян, хоча, можливо, за відповідних умов вони могли б підтримати ідею створення іншої, меншої за Міністерство, спеціалізованої інституції такого спрямування. До того ж вони переконані, що виділених урядом коштів недостатньо для впровадження політики ґендерної рівності в Україні.
ҐЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ ТА СТАВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ҐЕНДЕРНИХ ПРОБЛЕМ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
24

Оцінка експертами достатності пропаганди
загальними програмами телебачення тематики
ґендерної рівності. Як відомо, ЗМІ є одним із основних агентів соціалізації. У сучасному суспільстві неможливо уникнути впливу мас-медіа. Фільми, телебачення, газети, журнали не лише інформують суспільство про події, ай здійснюють соціалізацію – презентують цілий комплекс моделей поведінки у різних життєвих сферах
– спілкування, кар’єра, взаємини в родині та на роботі. З огляду на значення засобів масової інформації в сучасному суспільстві можна говорити, що саме вони мають відігравати вагому роль у формуванні ґендерної свідомості, у визначенні шляхів подолання ґендерної асиметрії й створенні гармонійного суспільства. Успішність цього визначатиметься тим, наскільки професійно журналісти, рекламісти, керівники засобів масової комунікації, дотримуючись етики й об’єктивності відображення дійсності, демонструватимуть ґендерні цінності й пріоритети, розпізнаватимуть ґендерні проблеми, шукатимуть шляхи подолання їх. За умови демократичних перетворень українського суспільства ЗМІ стають невід’ємним елементом формування
ґендерної рівності. Протеза даними експертного опитування, пропаганда
ґендерної рівності в сучасному українському медіапросторі фактично відсутня. Так, лише 11% експертів, тобто фактично кожен десятий, визнали пропаганду
ґендерної рівності у програмах телебачення цілком достатньою (табл. 2.8.1).
Таблиця 2.8.1. Оцінка експертами наявності
пропаганди тематики ґендерної рівності у
програмах телебачення
Варіанти
відповідей
Кількість осіб
%
Цілком достатня Недостатня
124 Важко сказати
28 16
Ґендерно дискримінаційні висловлювання та
порушення ґендерної збалансованості в програмах
телебачення. Експерти відзначають порушення ґен дер- ної збалансованості у програмах сучасного телебачення. Зокрема, найчастіше вона виявляється у присутності висловлювань, образливих для обох статей. Проте експерти-жінки частіше помічають наявність таких висловлювань, що може свідчити про більшу кількість їх саме стосовно жінок. Час від часу, на думку експертів, у програмах трапляються порушення ґендерного балансу з точки зору домiнування матерiалiв, як вiдображають дiяльнiсть чи думки представникiв тiльки однієї статi, поширення матерiалiв, як пропагують ґендерне фiзичне та психологiчне насилля, пiдбiр експертiв переважно однiєї статi для участi в програм (незалежно вiд теми програми. Ця оцінка вжене залежить від статі експерта та його категорії.
Таблиця 2.8.2. Оцінка експертами наявності
ґендерно дискримінаційних висловлювань
та порушень ґендерної збалансованості у
передачах телебачення (індекси наявності **)
Оцінювані позиції
Жінки
n = 107
Чоловіки
n = 68
Присутнiсть висловлювань, образливих для будь-якої статi образливих для будь-якої статi
3,0*
2,5*
Порушення ґендерного балансу з точки зору домiнування матерiалiв, як вiдображають дiяльнiсть чи думки представникiв тiльки однієї статi представникiв тiльки однієї статi
2,7 Поширення матерiалiв, як пропагують
ґендерне фiзичне та психологiчне насилля
2,6 2,6
Пiдбiр експертiв переважно однiєї статi для участi в програм (незалежно вiд теми програми)
теми програми Примітка. Зірочкою позначено значущу різницю в оцінках чоловіків- експертів та жінок-експертів.
** Оцінка є середнім значенням за бальною шкалою 1 – практично ніколи, 2 – інколи, 3 – час від часу, 4 – досить часто, 5 – постійно.
Ґендерні аспекти реклами у засобах масової
інформації. Особливу увагу слід звернути на рекламу, що транслюється по телебаченню. Згідно з М. Фуко, інформація про товари і послуги становить первинний дискурс реклами, а уявлення про суспільство та взаємини в ньому – вторинний дискурс. Саме у вторинному дискурсі містяться значеннєві коди, невидимі ієрархії, що мають засадове значення. У первинному дискурсі може йтися, наприклад, проте, наскільки чисто пере порошок, як чудово працює нова кухонна техніка, який незабутній запаху парфумів тощо. А вторинний дискурс інформує проте, хто має прати порошком, готувати їжу, хто має приймати рішення за допомогою комп’ютера такому треба поводитися сексуально, щоб досягти успіху вжитті Характерним для сучасної реклами є подання жінки як менш компетентної у знаннях та справах. За результатами дослідження, на цей факт звертають увагу
42% експертів-жінок та 21% експертів-чоловіків (табл.
2.8.3). До того ж чоловікам переважно байдужий такий ракурс висвітлення ґендерних образів (37%), окрім того,
17% експертів-чоловіків вважають, що це насправді так. Цікаво, що серед експертів-жінок значно більше тих, кому важко визначитися (25% порівняно із 13% серед чоловіків. Це може свідчити проте, що чоловіки-експерти більш визначені у своїх поглядах, а саме в байдужості до ґендерних образів реклами. Жінки-експерти частіше вагаються, тобто серед них більше невпевнених утому, що жінку висвітлюють як менш компетентну.
Актуальність тем, які мають висвітлюватися
першою
чергою.

Суспільство є
ґендерно асиметричним у різних сферах і, відповідно, ґендерні проблеми набувають різної ваги. На думку експертів, найактуальнішою проблемою для України є фізичне та психологічне насилля всім ї (табл. 2.8.4). Це, найімовірніше, пов’язане з тим, що насилля всім ї зазнають переважно жінки (учетверо частіше за чоловіків. Як свідчать результати експертного
30 Грошев И.В. Рекламные технологии гендера // Общественные науки и современность.–
2000.– № 4.
31 За результатами опитування громадської думки в межах даного дослідження.
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАСАД ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
25
дослідження, проблему насилля визнають актуальною однаковою мірою як чоловіки, такі жінки. Наступною за актуальністю є проблематика проституції й торгівлі людьми, вона також беззаперечно визнається вартою висвітлення у спеціальних передачах усіма експертами.
Таблиця 2.8.3. Розподіл відповідей експертів на
запитання Чи звертаєте Ви увагу на рекламу,
де жінку показують як менш компетентну в
знаннях та справах, ніж чоловік?”
Варіанти відповідей
Жінки
n = 107
Чоловіки
n = 68
Кількість
осіб
% Кількість
осіб
%
Так, імені це не подобається 42 14 Мені це байдуже 21 25 Не звертаю уваги, бо так є насправді 8
12 Важко сказати 25 Загалом статистично значимі відмінності залежно від статі в думках експертів наявні лише стосовно актуальності двох проблем ґендерна дискримінація при просуванні на керівні посади всіх рівнів (значущість критерію Х становить 0,035) та обов’язкова вiйсь кова повиннiсть як ґендерна дискримінація чоловіків (Х. Різниця стосовно першої проблеми підтверджує наявність так званої скляної стелі в кар’єрному зростанні жінок. Оскільки вона є непомітною на перший погляд, то чоловіки, не відчуваючи її стосовно себе, вважають куди менш вартим висвітлення цього питання у спеціальних передачах телебачення, ніж жінки. Жінки, своєю чергою, не мають проходити строкової військової служби і, як свідчать дані, надають темі військової служби як дискримінації чоловіків значно меншої ваги. Цікавим фактом є те, що чоловіки-експерти менше за експертів-жінок визнають актуальність тем, що стосуються надання рівних можливостей (різниця у
10%), проте більшою мірою звертають увагу на нерівну оплату праці за однакового трудового внеску (на 9% більше чоловіків вважають цю тему вартою висвітлення у спеціальних програмах. Загалом, проаналізувавши отримані результати, можна стверджувати, що ґендерна проблематика не є поширеною темою в українському суспільстві. За експертними оцінками, наявний рівень поінформованості населення України щодо ґендерних відносин є низьким
(78% експертів незалежно від категорії та статі експерта оцінили рівень обізнаності населення як дуже низький та “низький”).
Проте, як свідчать дані, рівень поінформованості суттєво залежить від області проживання. Зокрема, застосувавши метод класифікаційних дерев, можна відокремити 2 групи областей, де рівень обізнаності мешканців суттєво відрізняється. Перша група – це Львівська, Житомирська, Донецька області та АР Крим. 88% експертів із цих областей оцінюють рівень поінформованості населення України як низький. Більшість експертів Київської й Одеської областей також вважають обізнаність громадян України низькою, але частка їх суттєво менша – 65%.
Таблиця 2.8.4. Рейтинг тем з ґендерної
проблематики, які першою чергою слід
висвітлювати в спеціальних програмах
телебачення (за оцінками експертів)
Проблематика
Чоло-
віки
n =
68
Жін-
ки
n =
107
У серед-
ньому за
маси вом
Проблема фізичного та психологічного насилля всім ї 60 Проституція й торгівля людьми 43 42
Ґендерна дискримінація при найманні на роботу найманні на роботу 36 34
Ґендерна дискримінація при просуванні на керівні посади всіх рівнів рівнів Створення рівних можливостей для професійного навчання, підвищення кваліфікації, перепідготовки та просування по службі жінок і чоловіків службі жінок і чоловіків 33 29
Ґендерна дискримінація в оплаті за рівний трудовий внесок рівний трудовий внесок 20 Проблема сексуальних домагань на роботі на в навчальних закладах роботі на в навчальних закладах 23 22
Ґендерна дискримінація при розлученні, коли діти, як правило, залишаються з матір’ю, а не з батьком 19 Створення сприятливих умов праці для вагітних жінок та працівників, що мають дітей 23 22
Ґендерна дискримінація у сфері розподілу домашньої праці
розподілу домашньої праці 21 19
Ґендерна дискримінація при формуванні списків кандидатів у депутати до Верховної Ради України від політичних партій від політичних партій 17 17
Ґендерний аспект вiку виходу на пенсію чи має він бути однаковим для жінок і чоловіків 7
7
Обов’язкова вiйськова повиннiсть як ґендерна дискримінація чоловіків Примітка. * позначено теми, стосовно яких є значуща різниця між переконаннями жінок-експертів та чоловіків-експертів.
Таблиця 2.8.5. Оцінка експертами
поінформованості населення України стосовно
ґендерних відносин (N = 175)
Рівень поінформованості
Рівень поінформованості
% відповідей
Дуже низький
Дуже низький
30
Низький
49
Важко сказати, низький чи високий
14
Високий
6
Дуже високий
Дуже високий
1
Отже, для українського суспільства характерна фактична відсутність пропаганди тематики ґендерної рівності у сучасному медіапросторі. Водночас спостерігається певне порушення ґендерної збалансованості у програмах телебачення, що найчастіше виявляється у вигляді висловлювань, образливих для осіб обох статей. Іншим виявом ґендерної незбалансованості є висвітлення у рекламі жінки як менш компетентної у знаннях та справах, ніж чоловік. Усе це не сприяє поінформованості
ҐЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ ТА СТАВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ҐЕНДЕРНИХ ПРОБЛЕМ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
26
населення стосовно ґендерних відносин та можливостей розв’язання ґендерних проблем.
Організація навчання працівників щодо реалізації
рівних прав та можливостей чоловіків і жінок.
Одним із показників того, що країна прагне забезпечити рівність праві можливостей чоловіків і жінок, може бути наявність навчання працівників щодо реалізації рівних
ґендерних прав та можливостей, наявність контролю щодо дотримання ґендерного балансу під час вирішення кадрових питань. За результатами дослідження, рівень цих показників поки невисокий, але тенденції щодо поліпшення ґендерної ситуації помітити можна. Зокрема, починає запроваджуватися навчання працівників стосовно ґендерних прав (табл. 2.9.1).
Таблиця 2.9.1. Ставлення експертів до навчання
працівників щодо реалізації рівних ґендерних
прав та можливостей
(N = 175, кількість осіб)
Варіанти
відповідей
Коорди-
натор з
питань за-
безпечен-
ня рівних
ґендерних
прав та
можли-
востей
Керів-
ник/за-
ступник
керів-
ника
органі-
зації
Від-
пові-
даль-
ний
праців-
ник з
ґен-
дерних
питань
Інший пр
ацівник
Загалом
Кіль-
кість
екс-
пертів
Від сот-
ковий
роз поділ
Існує зараз 20 4
8 35 Існувало раніше 6
0 1
7 Заплановане на майбутнє 19 2
7 28 Ніколи не існувало 50 0
25 77 Важко відповісти 12 2
14 28 Здебільшого в організаціях, де працюють експерти, ніколи не було навчання працівників щодо реалізації рівних прав та можливостей чоловіків і жінок (44%). Але це залежить від категорії експерта (критерій Х становить
41,2 із рівнем значущості 0,04). Зокрема, серед координаторів та відповідальних працівників з ґендерних питань навчання існує зараз або заплановане на майбутнє. Відповідальний працівник з ґендерних питань в уряді України та двоє з трьох працівників, які обіймають таку саму посаду на обласному рівні виконавчої влади в Донецькій та Житомирській областях, зазначили, що навчання працівників у них здійснюється. Серед керівників організацій у 46% випадків навчання ніколи не існувало, тоді яку організацій воно існує нині або заплановане.
Контроль за дотриманням ґендерного балансу
під час вирішення кадрових питань. Тісно пов’язані між собою наявність навчання працівників щодо реалізації рівних ґендерних прав та можливостей і контролю за дотриманням ґендерного балансу під час розв’язання кадрових питань. Думка щодо наявності контролю за дотриманням ґендерного балансу безпосередньо залежить від категорії експерта.
Таблиця 2.9.2. Ставлення експертів до наявності
контролю за дотриманням ґендерного балансу
під час вирішення кадрових питань (N = 174,
кількість осіб)
відповідей
Координа-
тор
з питань
забез-
печення
рівних
ґендерних
прав та
можливос-
тей
Керів-
ник/
заступ-
ник
керів-
ника
органі-
зації
Відпові-
даль-
ний
праців-
ник з
ґен-
дерних
питань
Інший
пра-
цівник
Загалом
Кіль-
кість
екс-
пертів
Відсот-
ковий
роз-
поділ
Не існує 59 3
24 87 Важко сказати 18 2
18 38 Існує 30 3
12 49 Назагал можна стверджувати, що в організаціях, де наявні координатори чи відповідальні працівники з ґендерних питань, існує певний рівень контролю за дотриманням ґендерного балансу. Зокрема, такі посади існують в органах виконавчої влади національного та обласного рівнів, деяких органах місцевого самоврядування, політичних партіях, неурядових жіночих і правозахисних організаціях, науково-дослідних установах (табл. 2.9.3), тобто в організаціях некомерційної сфери. Якщо говорити про бізнес-структури, ЗМІ та роботодавців, то тут посади, пов’язані із забезпеченням рівних праві можливостей жінок і чоловіків, відсутні. Відповідно, відсутній і контроль за дотриманням
ґендерного балансу.
Таблиця 2.9.3. Кількісний розподіл посад,
пов’язаних із контролем за ґендерною рівністю
серед різних типів організацій, серед експертів
Оцінювані позиції
Кількість
експертів
N = 154
Кількість осіб,
які є відповідальними
за ґендерні
питання*
Орган виконавчої влади нацiонального рiвня нацiонального рiвня
13 Орган виконавчої влади обласного рiвня обласного рiвня
33 Орган мiсцевого самоврядування самоврядування 1
Полiтична партiя та/або блок
Полiтична партiя та/або блок Неурядова жiноча органiзацiя
Неурядова жiноча органiзацiя
9 Неурядова правозахисна органiзацiя органiзацiя
14 1
Науково-дослiдна установа
Науково-дослiдна установа Засоби масової iнформацiї
Засоби масової iнформацiї
25 0
Органiзацiя-роботодавець
Органiзацiя-роботодавець
10 0
Бiзнесова структура
Бiзнесова структура 0
Профспiлка
Профспiлка
7 Примітка. Ця категорія об’єднує посади уповноваженої особи координатора) з питань забезпечення рiвних прав та можливостей жiнок і чоловiкiв в організації та вiдповiдального працiвника з ґендерних питань.
Рівень ґендерної рівності в українському
суспільстві. Зважаючи на результати дослідження,
ґендерна нерівність в Україні існує і більшість населення
РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРТНЕ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗАСАД ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
27
країни це усвідомлює. Судячи з того, що було прийнято Закон України Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків і того, що в органах виконавчої влади та неурядових організаціях починають з’являтися посади відповідальних за дотримання
ґендерного балансу та рівність ґендерних прав та можливостей, можна зробити висновок, що ситуація з
ґендерною рівністю в Україні змінюється на краще. Протеза оцінками експертів, сучасний стан справне можна оцінити вище, ніжна балів за бальною шкалою, хоча ситуація 5 років тому видавалася ще гіршою й не перевищувала межі 4 балів. Окрім того, ситуацію річної давнини жоден експертне оцінив вище, ніжна балів, тоді як оцінки сучасної ситуації варіюють від 1 до
10. Рівень дисперсії щодо минулої ситуації менший, що свідчить про більшу одностайність думок експертів щодо
ґендерної рівності в Україні 5 років тому. Отже, якщо Україна прямуватиме в напрямі ґендерної рівності з такою самою швидкістю, як за останні 5 років, теоретично найвищого ступеню рівності вона зможе досягти зароків, тобто уроці.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал