Програма «Правознавство»Скачати 129.74 Kb.
Дата конвертації10.04.2017
Розмір129.74 Kb.
ТипПрограма
ЗАТВЕРДЖЕНО 01.09.2015

ДИРЕКТОР ШКОЛИ ______________________ _________________

Календарне планування з «Правознавства» 10 клас

(105 год.)

Програма «Правознавство» профільний рівень – К., 2010. Наказ МОН від 28.10.2010 №1021

Вчитель: Мицько В.М.Дата

ТемаБЛОК І. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

І.1 Держава (28 год)

1
ВступТема 1. Виникнення держави і права (3 год.)

2
Влада і суспільство у додержавний період. Мононорми. Причини виникнення та теорії походження держави і права.

3
Шляхи походження держави та права. Поняття формації. Історичні типи держав. Перехідні держави.

4
Поняття цивілізації. Цивілізаційний підхід. Індустріальний підхід.Тема 2. Поняття, ознаки, сутність держави (5 год.)

5
Поняття та ознаки держави. Суверенітет та його види.

6
Поняття функцій держави, Класифікація функцій держави:

7
Форми реалізації функцій держави. Методи здійснення функцій.

8
Сутність держави. Теорії держави.

9
Громадянське суспільство.Тема 3. Державний лад (6 год.)

10
Поняття державного ладу. Форма державного правління.

11
Форма державного устрою. Унітарна держава. Автономія.

12
Складна держава. Федерація та її види. Імперія. Конфедерація.

13
Форма державно-політичного режиму. Демократичний режим

14
Недемократичний режим і його види.

15
Узагальнення Т 1-3Тема 4. Народовладдя (3 год.)

16
Поняття народовладдя та народного волевиявлення. Основні риси народовладдя. Безпосередня та представницька демократії.

17
Поняття і види виборів. Виборче право: активне і пасивне виборче право. Принципи виборчого права. Виборчий процес..

18
Поняття та види виборчих систем. Імперативний і вільний мандат. Поняття і види референдумів.Тема 5. Органи державної влади та місцеве самоврядування (6 год.)

19
Державна влада та державний апарат, їх ознаки та принципи. Державний орган, його ознаки. Класифікація органів держави.

20
Поняття законодавчої влади. Органи законодавчої влади. Парламент. Бікамералізм. Омбудсмен. Імпічмент. Ратифікація. Денонсація

21
Поняття виконавчої влади та органи виконавчої влади. Англосаксонська та континентальна системи урядів. Центральні органи виконавчої влади. Міністерство.

22
Місцеве самоврядування (місцеве самоуправління). Континентальна, англосаксонська та радянська моделі місцевого самоврядування.

23
Судова влада. Поняття судової влади.

24
Правоохоронні органи: поняття, ознаки, основні напрямки діяльності.Тема 6. Держава, особа, суспільство (4 год.)

25
Співвідношення держави, особи, суспільства.

26
Людина. Індивід. Індивідуальність. Особистість. Особа. Фізична особа. Юридична особа. Громадянство: набуття і припинення. Апатриди, біпатриди. Іноземець. Біженець.

27
Суспільні відносин. Політичні відносини. Політична система суспільства: поняття та її елементи.

28
Узагальнення Т 4-6І.2 Теорія права (38 год)Тема 7. Право - особливий вид соціальних норм (4 год.)

29
Соціальні норми. Види соціальних норм.

30
Поняття права. Ознаки права. Відмінність права від інших соціальних норм. Об’єктивне та суб’єктивне право.

31
Функції права та їх види. Принципи права та їх види.

32
Соціальна цінність права.Тема 8. Система права (4 год.)

33
Поняття системи права. Правова система, правові сім’ї

34
Норма права та її структура (гіпотеза, диспозиція, санкція).

35
Види правових норм. Поняття предмету і методу правового регулювання. Правовий інститут та його види (галузеві, міжгалузеві).

36
Галузь права та її види. Публічне право. Приватне право.Тема 9. Правовідносини. Правосвідомість (5 год.)

37
Поняття та ознаки правовідносин. Види правовідносин.

38
Структура правовідносин. Суб’єкти правовідносин. Об’єкти правовідносин. Зміст правовідносин.

39
Юридичні факти та їх види. Правоздатність. Дієздатність. Деліктоздатність.

40
Правосвідомість. Правова ідеологія. Правова психологія. Правова культура.

41
Узагальнення Т 7-9Тема 10. Форми права. Джерела права (4 год.)

42
Поняття форми права. Джерела права.

43
Правовий звичай. Релігійно-правові норми. Правовий прецедент.

44
Нормативний договір. Нормативно-правовий акт.

45
Міжнародно-правовий акт. Міжнародний договір. Стадії укладення міжнародних договорів.Тема 11. Право і закон (4 год.)

46
Поняття законодавства. Система, структура законодавства та її види.

47
Види нормативних актів. Дія нормативних актів у часі, просторі та щодо кола осіб. Індивідуальний акт

48
Закон. Конституція: ознаки та види. Конституційні закони. Поточні закони.

49
Підзаконні нормативно-правові акти та їх види.Тема 12. Правотворення. Систематизація законодавства (4 год.)

50
Поняття правотворчості. Етапи правотворчої діяльності.

51
Реалізація норм права (виконання юридичних обов’язків, використання суб’єктивних прав, дотримання заборон).

52
Правозастосування. Правозастосовний акт. Тлумачення норм права. Способи тлумачення правових норм.

53
Поняття систематизації законодавства. Інкорпорація та її види. Консолідація. Кодифікація та її види.

54
Узагальнення Т 10-12Тема 13. Правомірна поведінка і правопорушення (5 год.)

55
Поняття поведінки. Суспільно корисна і суспільно шкідлива поведінка.

56
Правова поведінка, її види. Правомірна поведінка. Протиправна поведінка.

57
Поняття, ознаки і склад правопорушення.

58
Проступки (їх види) і злочини.Тема 14. Юридична відповідальність (5 год.)

59
Відповідальність особи: перспективна і ретроспективна.

60
Поняття, підстави, принципи, цілі та функції юридичної відповідальності.

61
Види юридичної відповідальності.

62
Основи юридичної відповідальності особи. Презумпція невинуватості.

63
Обставини, що виключають юридичну відповідальність.Тема 15. Законність і правопорядок (3 год.)

64
Поняття законності. Принципи законності.

65
Суспільний порядок. Громадський порядок. Правопорядок. Дисципліна.

66
Гарантії законності.

67
Узагальнення Т 13-15БЛОК ІІ. ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ІІ.1 Конституційне право України (36 год.)Тема 1. Поняття конституційного права України (2 год.)

68
Загальна характеристика конституційного права України. Конституційно-правові відносини та їх види та суб’єкти Конституційно-правові норми та їх особливості. Метод конституційно-правового регулювання. Предмет та джерела конституційного права України.

69
Загальна характеристика Конституції України. Структура Конституції України. Декларація про державний суверенітет України. Акт проголошення незалежності України. Правонаступництво України.Тема 2. Загальні засади конституційного ладу України (3 год.)

70
Форма правління, форма територіального устрою та політичного режиму України. Правовий статус АРК.

71
Національні відносини. Національні меншини. Законодавство про мови.

72
Державна символіка. Державний Прапор. Державний Герб. Державний Гімн.Тема 3. Громадянство України (2 год.)

73
Поняття громадянства. Документи, що підтверджують громадянство України. Підстави набуття та умови прийняття до громадянства.

74
Підстави припинення громадянства України (вихід з громадянства, втрата громадянства). Органи, що вирішують питання громадянства.Тема 4. Права, свободи і обов’язки людини і громадянина (7 год.)

75
Поняття та гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина

76
Особисті (громадянські) права і свободи. Право громадян на свободу світогляду і віросповідання.

77
Політичні права і свободи.

78
Економічні права і свободи. Соціальні права і свободи.

79
Культурні (духовні) права і свободи. Право на освіту. Система освіти. Структура освіти. Загальноосвітні навчальні заклади та їх види. Вища освіта. Права та обов’язки учасників навчального процесу.

80
Обов’язки громадян України.

81
Правовий статус іноземців в Україні. Статус біженців в Україні.

82
Узагальнення Т 1-4Тема 5. Народовладдя в Україні (2 год.)

83
Народне волевиявлення. Референдум: види, порядок призначення та проведення. Питання, що виносяться на референдум. Питання, що не виносяться на референдум

84
Загальна характеристика виборчої системи України. Виборчий процес. Види виборчих систем, що застосовуються в Україні. Види виборів за територією, за об’єктом, за часом, за правовими наслідками.Тема 6. Законодавча влада України (3 год.)

85
Правовий статус Верховної Ради України. Порядок роботи Верховної Ради України. Повноваження та структура Верховної Ради України.

86
Правовий статус народних депутатів. Вибори народних депутатів України: система, види, організація та проведення.

87
Законодавчий процес. Стадії законодавчого процесуТема 7. Президент України (2 год.)

88
Повноваження Президента України та його правовий статус. Нормативно-правові акти Президента України. Припинення повноважень Президента України. Усунення з поста в порядку імпічменту.

89
Вибори Президента України: види, організація, проведення. Порядок вступу на посаду.Тема 8. Виконавча влада України (2 год.)

90
Кабінет Міністрів України: порядок призначення, повноваження та склад. Повноваження Прем’єр-Міністра.

91
Центральні органи виконавчої влади. Урядові органи державного управління. Місцеві органи виконавчої влади.Тема 9. Місцеве самоврядування в Україні (2 год.)

92
Поняття, принципи, система місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування та їх функції. Матеріальна основа органів місцевого самоврядування.

93
Правовий статус депутатів місцевих рад. Вибори органів місцевого самоврядування: організація, порядок проведення і види.Тема 10. Судова влада в Україні (4 год.)

94
Правосуддя. Принципи судоустрою в Україні. Статус суддів, народних засідателів і присяжних.

95
Конституційний суд України: формування, склад, повноваження. Конституційне подання. Конституційне звернення.

96
Система судів загальної юрисдикції: структура, повноваження.

97
Засади судочинства та етапи судового процесу.Тема 11. Правоохоронні органи України та адвокатура (7 год.)

98
Прокуратура: система та повноваження.

99
Міліція: структура, завдання, обов’язки, права. Служба безпеки України: завдання, система, обов’язки, права.

100
Адвокатура України: вимоги до адвоката, види адвокатської діяльності, права та обов’язки адвоката.

101
Органи юстиції: завдання та повноваження.

102
Нотаріат: поняття, державні та приватні нотаріуси, права та обов’язки нотаріуса, нотаріальні дії.

103
Узагальнення Т 5-11

104
Захист презентацій з курсу «Правознавство»

105
Узагальнення курсу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал