Програма острог 2015 оргкомітет конференції пасічник І. Д. голова оргкомітету, доктор психологічних наук, професор, ректор НауоаСторінка2/4
Дата конвертації06.12.2016
Розмір1.44 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4

СЕКЦІЯ

ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
Дата, час: 17 березн, 14.00

Місце проведення: ауд. № 6

Формат: доповідь-дискусія
ГоловаЛідовець Р. А., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Інституту права імені І. Малиновського НаУОА.

СекретарБілоус А. А. студентка третього курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА.
1. Проблеми застосування строків позовної давності у відносинах з перевезення вантажу.

Лідовець Р. А., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін НаУОА
2. Особливості участі юридичних осіб публічного права у договірних відносинах.

Блащук Т. В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
3. Проблеми обмеження автономії волі у МПрП України в світлі конфлікту України та РФ.

Філіп’єв А. О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
4. Особливості правового статусу іноземних суб'єктів господарювання в господарських судах України.

Загребельний В. В., викладач кафедри цивільно-правових дисциплін НаУОА
5. Особливості укладення договору купівлі-продажу в мережі Інтернет.

Мамченко Ю., здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін


 1. Нова редакція положення НБУ про емісію електронних платіжних засобів як приклад ускладнення приватно-правових відносин між учасниками міжнародної платіжної системи публічно-правовою складовою.

Глотов М., здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін
7. Правовий режим майна подружжя за шлюбним контрактом

Демчук Н., студентка 5 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА
8. Правові засади визначення інформації з обмеженим доступом в Україні.

Зінченко С., студент 5 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА
9. Загальна характеристика публічної обіцянки винагороди.

Комзюк А., студентка 5 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА
10. Проблеми відшкодування моральної (немайнової) шкоди в цивільних правовідносинах.

Мартинюк Т., студентка 5 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА
11. Правове регулювання вчинення значних правочинів в корпоративному праві України.

Швець Н.., студентка 5 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА
12. Договір охорони в цивільному праві України.

Білоус А., студентка 3 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА
13. Проблеми застосування електронної форми правочину в Україні.

Теслюк В., студент 3 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА
14. Ліквідація суб’єктів господарювання шляхом реорганізації.

Ожилевська А., студентка другого курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА
15. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг.

Мирончук Н., студентка 4 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА
16. Встановлення опіки та піклування.

Масловська Т., студентка 2 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА
17. Принципи цивільного права Франції.

Ткачук К., студентка 2 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА
18. Класифікація речей та їх правове значення.

Короходкіна І., студентка 2 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА


СЕКЦІЯ

«ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ І ФІЛОСОФІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА»
Дата, час: 17 березня, 14.00

Місце проведення: ауд. № 5

Формат: доповідь-дискусія
ГоловаІщук С.І., завідувач кафедри теорії та історії держави і права Інституту права імені І. Малиновського НаУОА, кандидат юридичних наук, доцент

СекретарПанчук І.О., викладач-стажист кафедри теорії та історії держави і права Інституту права імені І. Малиновського НаУОА.
1. Конституційно-правовий статус парламентської опозиції: український та зарубіжний досвід.

Ковальчук В. Б., доктор юридичних наук, професор кафедри теорії та історії держави і права НаУОА
2. Концептуальні засади співвідношення громадянського суспільства та держави в сучасному вітчизняному конституціоналізмі.

Іщук С. І., кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права НаУОА
3. Сутність права на позов.

Самолюк В. В., кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри теорії та історії держави і права НаУОА
4. Основні принципи судового розгляду трудових спорів.

Зінчук Д. О., викладач кафедри теорії та історії держави і права НаУОА
5.Статистичний вимір насильства в сім’ї в Україні.

Хомич Т. М., викладач кафедри теорії та історії держави і права НаУОА
6.Індивідуальна правосвідомість як фактор демократичних перетворень у державі і суспільстві.

Панчук І. О., викладач-стажист кафедри теорії та історії держави і права НаУОА
7. Ідея народного суверенітету в політичній думці України кінця ХІХ — перша чверть ХХ ст.ст.

Богів Я. С., кандидат економічних наук, викладач кафедри конституційного та міжнародного права Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»
8. Принцип верховенства права в механізмі захисту прав і свобод людини та громадянина.

Крижова О., здобувач кафедри теорії та історії держави і права
9. Охорона інформації про особу в Україні.

Процишин Б., студент 5 курсу Інституту права імені І. Малиновського
10. Конституційний конфлікт в системі вищих органів державної влади та місце Конституційного суду України в механізмі його врегулювання.

Ковтун М., студентка магістеріуму Інституту права імені І. Малиновського
11.Правове регулювання законодавчої процедури України в контексті сучасного європейського конституціоналізму.

Стрілецький Ю., студент магістеріуму Інституту права імені І. Малиновського
12. Правове забезпечення свободи мирних зібрань в Україні.

Лавренюк Б., студент магістеріуму Інституту права імені І. Малиновського
13. Міжнародно-правові стандарти права на свободу об’єднань.

Ніколаєнко Р., студент магістеріуму Інституту права імені І. Малиновського
14. Правовий механізм доступу до публічної інформації в Україні.

Сливинська В., студентка магістеріуму Інституту права імені І. Малиновського
15. Інформаційні механізми взаємодії органів державної влади та інститутів громадянського суспільства в Україні.

Шворак О., студентка магістеріуму Інституту права імені І. Малиновського
16. Право на мирні збори в Україні: конституційне правове забезпечення.

Заречнюк Т., студентка 2 курсу Інституту права імені І. Малиновського

17. ЗМІ як суб'єкти порушення права на честь, гідність та ділову репутацію.Харлан О., студент 2 курсу Інституту права імені І. Малиновського


СЕКЦІЯ

МУНІЦИПАЛЬНОГО ПРАВА ТА

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН
Дата, час: 17 березня, 14.00

Місце проведення: ауд. № 2

Формат: доповідь- дискусія.
Голова – Сенчак І. І., завідувач кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін НаУОА, кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Секретар – Зінчук І. Ю., студентка четвертого курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА


 1. Децентралізація бюджетної системи в Україні: фінансово-правові аспекти.

Сенчак І. І., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін НаУОА


 1. Проблеми судової юрисдикції в Україні.

Курганська О. В., старший викладач кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін Інституту права імені І. Малиновського НаУОА


 1. Правове регулювання житлового забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей.

Жук М. С., аспірант кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін Інституту права імені І. Малиновського НаУОА


 1. Соціально-правові гарантії неповнолітніх працівників.

Горбунова В., студентка 5 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА


 1. Правове регулювання банківського нагляду в Україні.

Якимчук О., студентка 5 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА


 1. Соціально-правові гарантії неповнолітніх працівників.

Годун А., студентка 5 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА


 1. Правовий статус працівника як суб’єкта трудових відносин.

Авраменко І., студентка 5 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА


 1. Правове регулювання праці державних службовців.

Плахотін Д., студент 5 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА


 1. Суб’єкти державного фінансового контролю в Україні.

Обламська У., студентка 4 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА


 1. Загальні правила накладення адміністративних стягнень.

Любчик Н., студентка 3 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА


 1. Бюджетна система України.

Ткачук Г., студентка 3 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА


 1. Письмова угода Національного банку України з банком як захід впливу за порушення банківського законодавства.

Козловська Т., студентка 3 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА


 1. Правовий статус Національного банку України.

Мартинюк Ю., студентка 2 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА


 1. Насильство в сім’ї: психологічний аспект.

Трушевська Н., студентка 2 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА
15. Загальні засади визначення податкового зобов’язання платників податків.

Пивовар М., студентка 4 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА
16. Податок на нерухомість у податковій системі України.

Сеник К., студентка 4 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА
17. Оподаткування доходів від незалежної професійної діяльності податком на доходи фізичних осіб.

Безейко С., студентка 4 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА


 1. Об’єкт та база оподаткування як елементи правового механізму

Податку.

Татарчук В., студентка 4 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА


 1. Правові засади застосування податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб.

Мандрицький В., студент 4 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА
20. Державне кредитування України.

Лендєл А., студентка 3 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА
21. Адміністративно-правове регулювання закордонних справ в Україні.

Прадош М., студент 2 курсу Інституту права імені І. Малиновського НаУОА


ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
18 березня 2015 р.
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Дата, час: 18 березня, 15:30

Місце проведення: ауд. П-2
Вітальне слово:

Козак Л. В.декан економічного факультету Національного університету «Острозька академія».
Імплементація недержавного пенсійного забезпечення в Україні.

Кривицька О. Р., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА
Підприємницька діяльність в Україні: виклики та загрози.

Оксентюк Л., студентка 4-го курсу економічного факультету НаУОА
СЕКЦІЯ

«УДОСКОНАЛЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ І ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД»
Дата, час: 18 березня, 16:00

Місце проведення: ауд. № 10

Формат: круглий стіл
Голова – Топішко І. І., кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА.

Секретар – Іванчук Н. В., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА.
1.Забезпечення взаємодії інструментів аграрної політики та заходів державних стратегічних програм розвитку АПК в Україні.

Козак Л. В., кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА
2. Удосконалення моделі соціально-економічного розвитку України – ключова проблема сучасності.

Топішко І. І., кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА
3. Особливості інвестування в сільському господарстві України.

Галецька Т. І., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА
4. Фактори впливу на тінізацію фонду оплати праці в Україні.

Іванчук Н. В., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА
5. Зарубіжний досвід удосконалення системи соціального захисту в кризовий період та можливості його використання в Україні.

Топішко Н. П., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА
6.Соціальні гарантії учасників АТО.

Недзведовська О. Є., викладач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА
7.Основні напрями вдосконалення грошово-кредитної політики в сучасних умовах.

Перепелиця П., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА
8.Валютний ринок України: стан, тенденції, перспективи.

Монастирецька К., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА.
9.Шляхи вдосконалення податкової системи в сучасних умовах.

Никитюк А., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА
10.Бюджетна політика в сучасних умовах.

Рогоза Р., студент 2 курсу економічного факультету НаУОА
11.Шляхи вдосконалення регіональної політики в сучасних умовах.

Батицька А., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА
12.Основні напрями вдосконалення соціальної політики.

Котяш Н., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА


СЕКЦІЯ

«ВПЛИВ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОГО РЕФОРМУВАННЯ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»
Дата, час: 18 березня, 16:00

Місце проведення: ауд. № П2

Формат: круглий стіл
Голова – Мамонтова Н. А., доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА.

Секретар – Шулик Ю. В., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА.

1.Посилення ролі фінансової звітності в оподаткуванні прибутку підприємств.Мамонтова Н. А., доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА
2.Формування доходів місцевих бюджетів України в умовах бюджетно-податкового реформування.

Дем’янчук О. І., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА
3.Нововведення щодо місцевих податків в податковій системі України.

Ногінова Н. М., кандидат економічних наук, в. о. доцента кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА

4.Зміна бюджетної стратегії України.Шулик Ю. В., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА
5.Покращення фінансового забезпечення діяльності ДВНЗ в Україні на основі використання фандрайзингу.

Харчук Ю. Ю., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА
6.Соціальні підприємства як інструмент забезпечення соціальної стабільності держави.

Березяк І. І., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА
7.Оподаткування депозитних операцій.

Фоміних М. В., викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА
8.Зміни у фінансуванні бюджетних установ.

Цимбалюк А. Ф., викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА
9.Електронне адміністрування податку на додану вартість.

Савчук С. О., викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА
10.Специфіка забезпечення прибуткової діяльності комерційного банку в умовах нестабільності банківської системи України.

Харчук О. А., викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА
11.Адміністрування земельного податку.

Волошина М., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА.
12.Оподаткування доходів громадян.

Глінчук С., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА
13. Екологічний податок.

Іванова А., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА
14. Перспективи зниження ставки ПДВ.

Карпович М. , студент 3 курсу економічного факультету НаУОА
15. Акцизний податок в Україні.

Кобетяк Т., студент 3 курсу економічного факультету НаУОА
16.Відповідальність платників за порушення податкового законодавства.

Комашко К., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА
17.Світовий досвід оподаткування нерухомості, майна, землі.

Кондроі К., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА
18. Мито та митні збори.

Левицька О., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА
19. Переваги та недоліки ПДВ.

Олійник А., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА
20. Особливості сплати та нарахування ЄП для юридичних осіб.

Семенюк Т., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА
21. Акциз з роздрібних продажів підакцизних товарів.

Софілканич О., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА
22. Адміністрування ПДВ.

Прокопчук К., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА
23. Місцеві податки, їх особливості нарахування та сплати.

Пророк Я., студентка 3-го курсу економічного факультету НаУОА
24. Нарахування та сплата Єдиного соціального внеску.

Цалай Ольга, студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА
25. Особливості сплати та нарахування ЄП для фізичних осіб.

Ярошовець К., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА

СЕКЦІЯ

«ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ»
Дата, час: 18 березня, 16:00

Місце проведення: ауд. № 18

Формат: круглий стіл
Голова – Кривицька О. Р., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА.

Секретар – Новоселецька А. О., викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА.
1. Імплементація недержавного пенсійного забезпечення в Україні.

Кривицька О. Р., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА
2. Переваги та недоліки участі недержавних пенсійних фондів у системі недержавного пенсійного забезпечення.

Новоселецька А. О., викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА
3. Пенсійні системи світу: від криз до реформ.

Андрушко О., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА
4. Роль страхових компаній в недержавному пенсійному забезпеченні.

Ґедзь К., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
5. Роль та місце банків у системі недержавного пенсійного забезпечення.

Іллюк І., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА
6. Підсумки розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Коваленко Д., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА
7.Недержавні пенсійні фонди: сутність та перспективи розвитку.

Кожан Г., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА
8. Зарубіжний досвід недержавного пенсійного забезпечення та можливості застосування його в Україні.

Кошин Р., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
9. Страхування життя як один зі способів недержавного пенсійного забезпечення.

Кучерова О., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА
10. Австралійська пенсійна система – світовий зразок недержавного пенсійного страхування.

Кучерук О., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
Нормативно-правові аспекти регулювання недержавного пенсійного забезпечення.
Юрчук І
., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
СЕКЦІЯ

«Моделювання економічних процесів із використання інформаційних технологій»
Дата, час: 18 березня, 16:00

Місце проведення: ауд. № 21

Формат: круглий стіл

Голова Новоселецький О. М., кандидат економічних наук, доцент кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА

СекретарРодзен О. В., викладач-стажист кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА

1. Невизначеність при прийнятті управлінських рішень: теоретичний аспект.Новоселецький О. М., кандидат економічних наук, доцент кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА
2. Економічний зміст деяких математичних понять.

Пасічник Я. А., кандидат педагогічних наук, професор кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА
3. Аналіз методів оцінки ефективності впровадження автоматизованих інформаційних систем на етапі передпроектного обстеження.

Мікула М. П., кандидат технічних наук, доцент кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА
4. Психологічний аналіз менеджменту електронної комерції.

Зубенко І. Р., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА
5. Фінансування росту фірм в Україні.

Цапін А. О., старший викладач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА
6. Інтернет як новітня зброя сучасності.

Квашук О. В., викладач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА
7. Оцінка кредитоспроможності фізичних осіб.

Клебан Ю. В., викладач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА
8. Використання програмного забезпечення в навчанні.

Чернявський А. В., викладач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА
9. Оптимізація фінансових потоків на підприємстві через призму застосування методів нечіткої логіки.

Ковалець В. В., викладач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА
10. Проблеми управління рентабельністю діяльності комерційного банку в умовах кризи ліквідності з точки зору побудови оптимізаційної балансової моделі.

Ковалець Б. М., викладач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА
11. Упровадження диференційованого підходу в процесі зміни темпу засвоєння знань при вивченні вищої математики.

Плисюк О. Р., викладач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА
12. Прогнозування податкових надходжень у структурі доходів Державного бюджету України.

Уштик Н. М., викладач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА
13. Моделювання кредитоспроможності юридичних осіб на основі дискримінантного аналізу та нейронних мереж.

Григорович О. В., викладач-стажист кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА
14. Моделювання впливу інноваційного проекту на економічне зростання.

Родзен О. В., викладач-стажист кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА
15. Моделювання соціально-економічного стану регіону засобами нейронних мереж.

Андрійчук О., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
16.Економіко-математичні моделі оцінки валового внутрішнього продукту України.

Бунтіна В., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
17. Методи та моделі оцінки інвестиційних процесів в Україні.

Гуцевич Р., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА
18. Моделювання ринку нерухомості та перспективи його подальшого розвитку.

Кантеміров О., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА
19. Прогнозування результатів футбольних матчів.

Козак В., студент 4 економічного факультету НаУОА
20. Оптимізація структури капіталу підприємства.

Кузьмич М., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА
21. Аналіз світового ринку нафтопродуктів.

Матвійчук Д., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА
22. Моделювання зв’язку між корупцією та інвестиційною привабливістю регіонів України.

Михайлюк Р., студент 4 економічного факультету НаУОА
23. Моделювання впливу волатильності валютного курсу на економічне зростання.

Наконечна Т., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
24. Взаємозв'язок інфляції та безробіття в Україні.

Неделюк Т., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
25. Використання штучних нейронних мереж в оцінці економічних ризиків.

Нінічук О., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА
26. Методи та моделі оцінки економічної стійкості підприємства.

Приступа О., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
Моделювання експорту сільськогосподарської продукції України.

Сінчук Р., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА
Розробка системи управління розселенням студентів у гуртожитках університету.

Соболєв О., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА
Моделювання інфляції в Україні.

Стецюк Л., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
17, 19 березня 2015 р.
09.00. Вітальне слово.
09.10. Пленарне засідання:
Українська козацька міфологія: становлення, розвиток, деградація.

Кралюк П. М., доктор філософських наук, професор, перший проректор НаУОА
Ієрархія моральних цінностей Тараса Шевченка (за епістолярієм та «Щоденником» письменника).

Кочерга С. О., доктор філологічних наук, професор кафедри української мови і літератури НаУОА

10.00. Презентація наукових видань гуманітарного факультету.
10.30. Робота секцій
СЕКЦІЯ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТИЛІСТИКИ, ЛІНГВОДИДАКТИКИ

І КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»
Дата проведення: 17 березня, 12.20

Місце: ауд. 11

Формат: доповіді
ГоловаХом’як І. М., доктор педагогічних наук, професор НаУОА, завідувач кафедри української мови і літератури, академік АН ВШ України.

СекретарФедорич Х. М., викладач-стажист кафедри української мови і літератури НаУОА.
1. Різновиди орфографічних відхилень.

Хом’як І. М., доктор педагогічних наук, професор НаУОА, завідувач кафедри української мови і літератури, академік АН ВШ України
2. Соціокультурний розвиток учнів на уроках вивчення української мови.

Ковтунович В. А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
3. Формування комунікативної компетентності у процесі вивчення української мови.

Томілович А. М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
4. Функційно-стильове призначення лексико-фразеологічних одиниць у творах Ірен Роздобудько («Одного разу», «Зів’ялі квіти викидають»).

Казмірчук О. С., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
5. Особистісна безпорадність як чинник пасивної навчальної діяльності студентів.

Федорич Х. М., викладач-стажист кафедри української мови і літератури НаУОА
6. Типові помилки ведучих теле- та радіопрограм.

Примакова Я., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
7. Формування мовленнєвої компетентності в студентів-медиків: психологічний аспект.

Туровська І., здобувач кафедри української мови і літератури НаУОА
8. Лінгвістичні закономірності ораторського мистецтва українських парламентарів.

Скиданчук В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
9. Мовотворчість Ольги Кобилянської (на прикладі матеріалів епістолярних текстів).

Чорнолоз С., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
10. Засвоєння лексики української мови в умовах особистісно орієнтованого навчання.

Кальчик І., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
11. Формування комунікативної компетентності у студентів-філологів.

Костолович Т., аспірант Рівненського державного гуманітарного університету
12. Інтерактивні методи навчання фонетики української мови.

Шабатіна Ю., магістрантка гуманітарного факультету НаУОА
13. Культуромовний аспект дослідження сучасних друкованих видань (на прикладі преси Хмельниччини).

Косюк О., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
СЕКЦІЯ

«ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ. НАРОДОЗНАВСТВО»
Дата та час: 19 березня о 10.30

Місце проведення: ауд. № 39

Формат: дискусія
Керівник – Янковська Ж. О., доцент, кандидат філологічних наук, кафедра культурології та філософії

Секретар – Дудар О. В., студентка групи К-21 гуманітарного факультету НаУОА
1. Фольклоризм української літературної прози 30-60-х років ХІХ ст.

Янковська Ж. О., доцент, кандидат філологічних наук, кафедра культурології та філософії НаУОА
2. Культурні форми вияву часу в українській чарівній казці.

Алексійчук Г., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
3. Роль бога Перуна в аграрному циклі давніх українців.

Коубек Д., студент 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
4. Богдан Певний як видатна особистість української культури.

Дзятко М., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА
5. Особливості передвесільної обрядовості у с. Озерна Зборівського району Тернопільської області.

Дудар О., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА
6. Масова культура як антипод традиційної культури.

Марчук Н., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
7. Культурно-громадські організації українців Латинської Америки як репрезентація інтересів української громади.

Мініч А., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
8. Східні образи в українській культурі.

Стремедловська О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
9. Сапуку як феномен японської культури.

Сильман О., студент 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
10. Досягнення Марії Патей-Братасюк у галузі гуманітарних наук.

Цезарук А., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
11. Відображення концепту «Дім-Поле-Храм» в оповіданні «Домонтар» Ганни Барвінок.

Волківська Ю., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
12. Особливості етнотопонімів Острожчини. Історико-культурологічний аспект.

Ягодка І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
13. Символіка коня в українській культурній традиції.

Марціва Н., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
14. Трансформація образу карлика у німецько-скандинавському фольклорі та літературі.

Окорокова А., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА
СЕКЦІЯ

«ҐЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ»
Дата та час: 19 березня о 10.30

Місце проведення: ауд. № 39

Формат: дискусія
Керівник – Петрушкевич М. С., доцент, кандидат філософських наук, кафедра культурології та філософії НаУОА

Секретар – Вращук К. В., студентка групи К-41 гуманітарного факультету НаУОА

1. Скляна стеля: ґендерований феномен кар’єрного росту.Петрушкевич М. С., кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та філософії, зав. кафедри гендерних досліджень НаУОА
2. Аналіз маскулінності в мультиплікаційній та кінопродукції радянського періоду.

Лисовець Н., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
3. Репресивність релігії у світлі ґендерної теорії.

Цезарук А., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
4. Насилля як ґендерний феномен.

Волківська Ю., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
5. Фемінізм як продукт капіталізму.

Марченко Б., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
6. Фемінність жіночих образів в плакатній культурі СРСР.

Вращук К., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
7. Фільми жахів як об’єкт дослідження ґендерної теорії.

Ягодка І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
8. Ґендерна ревізія самітництв.а

Кромська А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
9. Ґендерна дискримінація жінок-кінорежисерів.

Марціва Н., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
10. Жінка та чоловік через призму ґендерних стереотипів.

Стремедловська О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
11. Ґендерні стереотипи та їх трансформації у російських мелодрамах.

Грабовська А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
СЕКЦІЯ

«ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ»
Дата та час: 19 березня о 10.30

Місце проведення: ауд. № 3

Формат: дискусія
Керівник – Зайцев М. О., доктор філософських наук, профессор, завідувач кафедри культурології та філософії

Секретар – Онуфер М. А., студент групи К-31 гуманітарного факультету НаУОА
1. Європа як ідея: виникнення та початкове становлення.

Зайцев М. О., доктор філософських наук, професор, зав. кафедри культурології та філософії
2. Сучасний університет у пошуках моделі.

Шевчук Д. М., кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та філософії НаУОА
3. Роль експресії в концепції естетичного переживання Станіслава Оссовського.

Шевчук К. С., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Рівненського державного гуманітарного університету
4. Людина «маси» і масова культура.

Любас А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
5. Діяльність ДУМУ «Умма» в незалежній Україні.

Вінічук Л., аспірантка кафедри культурології та філософії НаУОА
6. Ренесансне розуміння проблеми смерті й безсмертя у творі Касіяна Саковича «Вірші на жалісний погреб шляхетного лицаря Петра Конашевича Сагайдачного».

Войтов Б., аспірант кафедри культурології та філософії НаУОА
7. Інтерпретація образу супергероя з «нетрадиційною» сексуальною орієнтацією.
Онуфер М., студент 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
8. Тіло-машина в естетиці постмодернізму.

Андрєєва Б., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
9. Фотографія як спосіб оприявлення людського тіла.

Бонка Г., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
10. Апокаліпсис як переродження людства.

Борбелюк В., студент 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
11. Поняття про соціальний міф: теоретико-методологічне осмислення.

Васильчук В., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
12. Естетичні виміри феномену тотального дизайну в сучасній культурі.

Лукащик М., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
13. Інноваційні технології в менеджменті музейної справи.

Савсюк О., студент 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
14. Взаємовираження особистості залежно від форми її буття в мегаполісі.

Антощенко О., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА
15. Роль образів корови та бика у релігійних системах народів світу.

Мазурок Є., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА
16. Структурно-семіотичний аналіз села.

Марченко Б., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
17. Паломництво як феномен культури.

Захарчук О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
18. Мас-медія як засіб творення культурної реальності.

Півторак Д., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА
19. Ескапізм в сучасній культурі.

Семиляк А., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА
20. Постмодерн в соціокультурному вимірі.

Пархомчук Є., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
21. Ідея «особистості» у західноєвропейському кінематографі.

Вілимець В., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
СЕКЦІЯ

«ТЕРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПРОБЛЕМИ»
Дата та час: 19 березня о 10.30

Місце проведення: ауд. № 3

Формат: дискусія
Керівник – Карповець М. В., старший викладач кафедри культурології та філософії НаУОА

Секретар – Зелінська О. А., студентка групи МК-1 гуманітарного факультету НаУОА
1. Відкриття людського тіла в контексті антропологічних студій.

Карповець М. В., кандидат філософських наук, ст. викладач кафедри культурології та філософії НаУОА
2. Специфіка цитування в структурі європейської моди: постмодерна ситуація.

Мачеброда Н., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
3. Переосмислення канону тіла в естетиці постмодернізму.

Зелінська О., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
4. Культурні стереотипи в соціальних мережах.

Кромська А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
5. Інтерпретація фетишизму у культурологічній теорії В. Стіл.

Рутік К., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
6. Роль змінених станів свідомості у сучасній культурі.

Мялковський М., студент 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
7. Інтерсуб’єктивні виміри комунікацій у віртуальному просторі.

Демчук М., студент магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
8. Гіперреалізм як «хибна реальність».

Мічуда Н., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
9. Реклама як соціокультурне явище.

Левчук Є., студент 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА
10. Туризм як чинник міжкультурної комунікації.

Маковецька О., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
11. Міфологічне конструювання реальності у кіно творчості Тіма Бертона.

Орєхова О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
12. Формотвори шуму у ситуації постмодерну.

Попов С., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
13. Карнавалізація як ознака сучасної культури.

Приступа І., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
14. Феномен татуювання як техніка тіла.

Шевчук В.., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
15. Теорія моди (fashion studies) у структурі культурологічного знання.

Матюха М., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА

СЕКЦІЯ

«УКРАЇНСЬКА ЛЕКСИКА І ФРАЗЕОЛОГІЯ

В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ПАРАДИГМІ»
Дата проведення: 19 березня, 12.20

Місце: ауд. 38

Формат: доповіді
Голова Мініч Л. С., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури НаУОА.

Секретар – Максимчук В. В., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови і літератури НаУОА.
1. Індивідуальна концептосфера в поетичному ідіостилі М. Вінграновського.

Мініч Л. С., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури НаУОА
2. Системність неологічної лексики.

Максимчук В. В., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови і літератури НаУОА
3. Колористична парадигма поетичних творів Дмитра Павличка.

Шостюк З. В., викладач-стажист кафедри української мови і літератури НаУОА
4. Неологізми Майдану в ЗМІ.

Киричок Д., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
5. Авторські лексичні новотвори чорнобильської тематики (психолінгвістичний аспект).

Жук І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
6. Лексико-фразеологічний рівень лінгвістичного аналізу роману М. Матіос «Солодка Даруся».

Думіч І., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
7. Особливості тематики футбольних україномовних телепередач.

Ткачук М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
8. Концептосфера поетичної творчості М. Вінграновського.

Бортник Ю., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
9. Семантичні особливості лексичних новотворів Івана Огієнка.

Корнійчук Я., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
10. Фразеологізми в мовленні футбольних ультрас.

Рудик О. В., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
11. Індивідуально-авторські кольороназви в поезії української діаспори Канади.

Шкабура І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
12. Лексичні зміни в словниковому фонді української мови інтернет-преси (на тлі революційних та воєнних подій 2013-2014 років).

Шепель М., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
13. Лексика іншомовного походження в ЗМІ.

Букай Н., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
14. Значення кольороназв у збірці «Річка Геракліта» Л. Костенко.

Казнодій К., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
15. Неологічні назви осіб у заголовках преси Хмельниччини.

Никончук К., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
16. Особливості тлумачення кольоронімів через призму поетичної творчості В. Стуса (на прикладі збірки «Палімпсести»).

Лавренчук Т., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
17. Словотворчість Олекси Стефановича та Юрія Клена.

Олійник Н., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
18. Авторські неологізми як мовна універсалія.

Сарган І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
19. Назви хліба у говірці села Журавники Горохівського району Волинської області.

Абрагамовська О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
20. Лексико-тематична парадигма назв тварин у поетичній творчості Євгена Гуцала.

Полюхович О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
21. Лексика на означення природи у «Лісовій пісні» Лесі Українки.

Ткаченко О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
22. Функціонування фразеологізмів у ЗМІ Тернопільщини.

Дармопук С., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
23. Індивідуально-авторські прикметники в словотворчості Олександра Богачука.

Андрійчук Ю., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
СЕКЦІЯ

«ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕНННИКІВ У СВІТЛІ НОВІТНІХ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ МЕТОДОЛОГІЙ»
Дата проведення: 19 березня, 12.20

Місце: ауд. 11

Формат: круглий стіл
Голова Кочерга С. О., доктор філологічних наук, професор кафедри української мови і літератури НаУОА

Секретар Миненко Ю. В., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови і літератури НаУОА
1. Ієрархія моральних цінностей Тараса Шевченка (за епістолярієм та «Щоденником» письменника.

Кочерга С. О., доктор філологічних наук, професор кафедри української мови і літератури НаУОА
2. Тема митця у драматургії Лесі Українки.

Криловець А. О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури НаУОА
3. Зародження українського бароко.

Миненко Ю. В., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови і літератури НаУОА
4. Тичининські мотиви в ранній ліриці Василя Стуса.

Криловець Р. А., викладач кафедри української мови і літератури НаУОА
5. Історіософія творчості Уласа Самчука (на прикладі роману «Чого не гоїть огонь»).

Подвишенний О., студент магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
6. Соціальна проблематика в малій прозі Володимира Винниченка.

Сахнюк К., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
7. Художній світ І. Малковича.

Горщар О., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
8. Символіка малої прози М. Яцківа.

Таргоній Л., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
9. Феномен літературоциду як літературознавча проблема.

Бега В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
10. Материнська тема в епічній творчості Бориса Олійника.

Бобик О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

11. Міфологічні та фольклорні мотиви у творчості Марини та Сергія Дяченків.Войтко Д., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
12. «Місіс Делловей» Вірджинії Вулф: криза класичної сюжетності.

Грабовська М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
13. Проблематика та жанрова специфіка поем раннього періоду творчості Дмитра Павличка.

Савчук Т., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
14. Націософська проблематика в публіцистиці Лесі Українки.

Банзерук М., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
15. Герменевтичний аналіз новели «Гріх» В. Стефаника.

Бобровник С., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
16. Характеристика есеїстики А. Любки.

Хом’як В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
17. Особливості постмодерністичної естетики в українських реаліях

Неплюхіна І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
18. Феномен творчості І. Павлюка.

Чернецька К., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА

СЕКЦІЯ

«РЕЛІГІЙНІ ЧИННИКИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ

І СВІТОГЛЯДНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»
Дата, час: 19 березня, 14:00

Місце проведення: ауд 19

Формат: круглий стіл
Голова Жилюк С. І., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри релігієзнавства і теології НаУОА

Секретар Новак Ю. В., старший лаборант кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
1. Статус УПЦ Московського патріархату.

Жилюк С. І., доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
2. Душпастирська та громадська діяльність єпископів Тираспільської дієцезії у другій половині ХІХ ст.

Шостак І. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри політології НаУОА
3. Досвід капеланства в умовах АТО на Сході України.

Филипчук С. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
4. Пародійні релігії як прояв особистої релігійності.

Шаправський С.А., кандидат історичних наук, доцент кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
5. Правовий статус православної церкви в Польщі в 20-х рр. ХХ ст.

Альошина О. А., кандидат історичних наук, доцент кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
6. Роль службовців РСРК/ РСРПЦ у реалізації релігійної політики радянської влади (1944-1953 рр.).
Якуніна К. І., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
7. Позиція/поведінка українських п’ятдесятників під час «Революції Гідності» та російської агресії проти України.

Дмитрук І., аспірант кафедри філософії Східноєвропейського Національного Університету імені Лесі Українки
8. Діяльність духовенства Холмщини напередодні Другої світової війни.

Гураль І., аспірант кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
9. Використання Іпатієм Потієм персоніфікованої критики у полемічній боротьбі проти Христофора Філалета.

Бондарчук В., здобувач кафедри кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
10. Наукові дискусії щодо релігійно-філософського дискурсу постмодерної літератури.

Волошин Т., аспірант кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
11. Релігійний чинник у виявах української етнокультури.

Шевчук В., аспірант кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
12. Духовний зміст релігійного туризму і паломництва.

Кулініч Н., аспірантка кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
13. Трансформації протестантських ЗМІ в сучасній Україні.

Данилюк О., аспірантка кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
14. Релігійні громади сектантського типу в Коростенському окрузі в 1920-х рр.

Новак Ю., аспірантка кафедри релігієзнавства і теології НаУОА
15. Питання виховання милосердя у вченнях давньогрецьких філософів.

Кирийчук А., аспірантка кафедри психолого-педагогічних дисциплін НаУОА
16. Психолінгвістичний аспект релігійного Інтернет-ЗМІ.

Пархонюк Т., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
17. Форми і методи місіонерської діяльності новітніх релігійних рухів.

Цуканова В., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
18. Біоетика в епоху High hume технології.

Чекан Я., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
19. Проблематика свободи віросповідання в окупованому Криму.

Бурдак О., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
20. Богословське обґрунтування важливості християнського книговидання в секуляризованому суспільстві: католицькі інтерпретації.

Ковальчук І., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
21. Римо-католицькі чернечі ордени в сучасній Україні: розвиток та основні напрями діяльності.

Застріжна О., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
22. Військове капеланство в сучасній Україні.

Юрчук Є., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
23. Християнські мотиви у рок-музиці.

Оніщук О., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
23. Свято-Георгіївський та Хресто-Воздвиженський чоловічі монастирі Рівненщини в аспекті розвитку релігійного туризму та паломництва.

Марчук Т., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
24. Постмодернізм як особливе сприйняття духовного світу.

Панасюк Ю., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
25. Християнство перед викликом постмодернізму.

Петрик Я., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
26. Новозаповітні образи в сучасній літературі.

Грищук В., студент групи 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
27. Проблема війни і миру в сучасній католицькій філософії.

Мельник В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
28. Українські греко-католицькі видання дитячої релігійної книги.

Іванюк І., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
29. Прояви ліберального ісламу на теренах пострадянського простору.

Костюк Н., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
30. Релігійно-ідеологічний чинник російської агресії проти України.
Красницький Р., студент 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
31. Кабалістичні уявлення в релігіях New Age.

Мороз К., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
32. Вплив літургійної реформи на католицьку церкву (кінець ХІХ – ХХ ст.).

Ващук Н., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА
СЕКЦІЯ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ І СВІТОВИХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»
Дата проведення: 19 березня, 14.00

Місце: приміщення Центру духовно-морального спрямування

Формат: круглий стіл
Керівник – Жуковський В. М., доктор педагогічних наук, професор, декан гуманітарного факультету НаУОА

Секретар – Олішкевич С. В., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін НаУОА
1. Концептуальні засади підготовки навчально-методичних комплектів з духовно-морального виховання для студентів ВНЗ.

Жуковський В. М., доктор педагогічних наук, професор, декан гуманітарного факультету НаУОА
2. Християнське виховання молоді у творчості митрополита Андрея Шептицького.

Огірко О. В., доктор філософії, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри філософії Львівського національного університету ветеринарної медицини і біотехнологій ім. С. З. Гжицького, професор кафедри українознавства Університету «Львівський Ставропігіон», м. Львів
3. Проблеми духовно-морального виховання студентів педагогічних університетів.

Москальова Л. Ю., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки та дошкільної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь
4. Ідеї духовно-морального виховання в працях Острозьких просвітників.

Махлюк В., магістр релігієзнавства, аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін НаУОА
5. Основні чинники становлення гендерного виховання у середніх навчальних закладах Канади.

Костюк О., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін НаУОА
6. Програма «Виховання характеру» в штаті Нью-Йорк (США).

Олішкевич С., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін НаУОА
7. Передумови участі українських студентів в освітніх програмах університетів та коледжів Канади.

Сімак К., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін НаУОА
8. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій в школі.

Шишкіна К., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін НаУОА
9. Реалізація ідей міжнародної академічної мобільності французькими університетами у контексті Болонського процесу.

Сіліванова І., аспірант кафедри психолого-педагогічних дисциплін НаУОА

СЕКЦІЯ

«НОВІТНЯ ЖУРНАЛІСТИКА»
Дата проведення: 19 березня, 15.30

Місце: прес-зал

Формат: доповіді
ГоловаСупрун Л. В., доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри журналістики НаУОА

СекретарНазарук В. М., викладач кафедри журналістики НаУОА
1. Сучасна періодика для дітей: видові особливості, типологія, функціональні характеристики.

Радіцька Л., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
2. Пoлiтичнa кoмyнiкaцiя як cтpyктypний елемент пoлiтичнoї cиcтеми cвiтy.

Круглик Н., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
3. Проблема національного виховання у сучасній пресі.

Панасюк Л., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
4. Газета «Сільські вісті» як приклад вдалого застосування газетного маркетингу.

Кондратик Л., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
5. Інтертекстуальність як текстовий модус авторської колонки.

Друца Я.., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
6. Способи проведення медіаосвітньої реформи в Україні: законодавча база та проектна діяльність.

Драган І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
7. Особливості менеджменту студентських медіа проектів.

Хом’як Л., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
8. Розвиток науки як чинник розвитку наукової журналістики. Передумови до розвитку наукової журналістики в Україні.

Гуртовенко О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
9. Інформаційна війна та її вплив на масову свідомість.

Загурська Я., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
10. Журналістське розслідування на телебаченні: реалії та перспективи.

Костюченко О. М., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики НаУОА
11. Медійні проекти у контексті журналістської освіти.

Шулик Р. Т., кандидат філологічних наук, старший ввикладач кафедри журналістики НаУОА
12. Специфіка освітніх документальних проектів, відзнятих на Рівненщині та Волині з 2000 року по нинішній період.

Назарук В. М., викладач кафедри журналістики НаУОА
13. Герменевтика індивіда короткої інформаційної замітки.

Сергійчук З. В., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики НаУОА
14. Дидактизм та публіцистичність явищ літературного процесу радянського періоду.

Глотов О. Л., доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики НаУОА
15. Специфіка висвітлення кримінальної і правоохоронної тематики у телепроекті «Надзвичайні новини».

Комолова К., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОАПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал