Програма навчальної дисципліни «інформаційні системи І технології у фінансово-кредитних установах»Скачати 82.03 Kb.
Дата конвертації05.02.2017
Розмір82.03 Kb.
ТипПрограма
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВАХ»
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ У ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВАХ.
Тема 1. Фінансово-кредитна інформація як об’єкт автоматизованої оброки.

Фінансово-кредитна інформація та її особливості. Структуризація економічної інформації. Формалізоване подання економічної інформації. Основні системи класифікації економічної інформації. Кодування економічної інформації. Основні методи кодування. Розробка кодів, методи контролю їх правильності. Класифікатори економічної інформації.


Тема 2. Побудова та використання інформаційних систем у фінансово-кредитних установах.

Особливості АIС у фінансово-кредитних установах. Вплив специфіки діяльності банків на структуру їх АІС. Принципи створення і функціонування АIС у ФКУ. Загальна структура IС, функціональна та забезпечувальна частини. Компоненти ІС. Стадії та етапи розробки АIС. Розробка автоматизованого розв’язування задач за умов функціонування АIС. Постановка задачі та її розробка. Алгоритм розв’язування задачі.


Тема 3. Структура та програмно-технічна платформа АБС.

Структура автоматизованої банківської системи. Функціональна структура АБС. Модульний підхід до структуризації АБС. Програмно-технічна платформа АБС.


Тема 4. Напрями розвитку банківських інформаційних технологій.

Основні напрями автоматизації банківської діяльності. «Файл-серверні» і «Клієнт-серверні» банківські системи. Технології автоматизації банківської діяльності. Технології зниження IT-ризиків банківських інформаційних систем.

Основні напрями автоматизації банківської діяльності. Автоматизація банківської діяльності в Україні. Покоління автоматизованих банківських систем. Вимоги до автоматизованих банківських систем.
Тема 5. Інтернет-технології розширення банківської діяльності.

Багатоканальні системи збуту комерційного банку. Банківські технології дистанційного обслуговування. Інформаційна небезпека Інтернет-банкінгу: фішинг та інтернет-атака. IT-аутсорсинг у функціонуванні систем непрямого збуту банківських продуктів і послуг.

Характеристика банківських документів. Функції підсистеми ОДБ. Характеристика АРМ технолога. Характеристика АРМ операціоніста. Характеристика АРМ контролера. База даних ОДБ.

Тема 6. Інформаційні системи і технології дистанційного обслуговування клієнтів фінансово-кредитних установ.

Структура, призначення та можливості електронної пошти НБУ. Взаємодія між вузлами і користувачами ЕП НБУ. Призначення та основні можливості Міжнародної електронної системи передавання банківських повідомлень (SWIFT). Концепція формування та передавання повідомлень у системі SWIFT. Структура системи SWIFT та призначення її основних елементів. Безпека передавання та обробки повідомлень в системі SWIFT. Банківські електронні системи передавання документів «Клієнт-банк».


Тема 7. IT-інструменти аналізу ефективності діяльності фінансово-кредитних установ.

Трактування поняття «ефективність» з точки зору організації інформаційних систем фінансово-кредитних установ. Методи аналізу ефективності. Електронні таблиці як IT-інструмент аналізу ефективності діяльності фінансово-кредитних установ. Аналітичні доповнення: сутність, функціонал та основні вимоги до функціонування. Основні сегменти ринку аналітичних доповнень. Аналітичні системи: сутність, основні аспекти функціональності та класифікація.

Загальна характеристика розрахунків з використанням карток. Види послуг, які можна отримати за допомогою пластикових карток. Основні типи пластикових карток. Учасники системи карткових розрахунків та їх взаємодія. Смарт-картки та їх характеристика. Стан впровадження платіжних карткових систем в Україні.
Тема 8. Технології ретейлового банківського бізнесу.

Створення адекватної інфраструктури ретейлового бізнесу комерційного банку. Сценарії реалізації IT-аутсорсингу в оптимізації ретейлової інфраструктури банківського бізнесу. Організаційно-правові та технологічні задачі побудови фінансової системи типу IFS. Бізнес-моделі розвитку технологій дистанційного банкінгу. Технології банківського самообслуговування. Функціонал мережі терміналів. Позаофісне банківське обслуговування. Базові моделі позаофісного банкінгу. Ризики в моделях позаофісного банкінгу.


Тема 9. Автоматизація розрахунків у податковій системі України.

Характеристика податкової системи України з погляду обробки інформації. Загальна характеристика АІС «Податки». Інформаційне забезпечення автоматизації розрахунків у податковій системі України. Зовнішні інформаційні зв’язки податкової служби. Напрямки вдосконалення інформатизації податкової системи України.


Тема 10. Автоматизовані інформаційні системи у страхуванні.

Призначення і мета створення автоматизованих інформаційних систем у страхуванні. Структура АІС «Страхування». Склад і структура функціональної і забезпечувальної частин АІС «Страхування».ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ ФОНДОВОГО РИНКУ.
Тема 11. Моделі фондових ринків.

Сутність, структура та види фондових ринків. Види цінних паперів. Види професійної діяльності на фондовому ринку. Первинний і вторинний фондові ринки. Регулятивна інфраструктура фондового ринку. Огляд моделей фондових ринків інших країн. Модель фондового ринку України.


Тема 12. Інформаційні системи обліку прав власності на цінні папери.

Організаційні форми функціонування систем обліку прав власності на цінні папери. Інформаційні системи депозитарної діяльності. Огляд програмного забезпечення депозитарної діяльності. Інформаційні системи реєстраторської діяльності. Огляд програмного забезпечення реєстраторської діяльності.


Тема 13. Інформаційні системи організації обігу цінних паперів.

Інформаційні системи біржової торгівлі цінними паперами. Уніфікована технологія робота фондової біржі. Структура та характеристика інформаційної системи біржової торгівлі. Інформаційна технологія функціонування Української фондової біржі. Інформаційні системи позабіржової торгівлі. Організація роботи в Першій фондовій торгівельній системі.


Тема 14. Інформаційні системи організації посередницької діяльності на фондовому ринку.

Організаційні форми функціонування фінансових посередників. Інформаційні системи фінансово-інвестиційних компаній. Огляд програмного забезпечення фінансово-інвестиційної компанії. Інформаційні системи брокерських компаній. Огляд програмного забезпечення брокерських компаній.


Тема 15. Програмне забезпечення для аналізу оперативної фінансової інформації.

Загальна характеристика програмного забезпечення для аналізу оперативної фінансової інформації. Пакети прикладних програм для технічного аналізу. Програмні продукти, що ґрунтуються на теорії штучного інтелекту. Програмні продукти, що ґрунтуються на теорії нечітких множин. Програмні продукти, що використовують метод імітаційного моделювання.


Тема 16. Міжнародні інформаційні системи технічного та фундаментального аналізу ринків.

Інформаційні організація Reuters. Фінансова інформація в системі Reuters. Системи відображення інформації в Reuters. Укладення угод у системі Reuters. Технічний аналіз у системі Reuters. Інформаційна система Dow-Jones Telerate. Система Teletrac. Система Telerate Charting. Система Telerate Workstation. Система Teletrac Tradestation. Інформаційна система Bloomberg. Інформаційна система Tenfore. Використання інформаційної системи Tenfore в Україні. Історія виникнення системи DBC. Основні характеристики системи DBC. Програми технічного аналізу, що використовуються в системі DBC. Основні складові частини інформаційної системи DBC. Інформаційна система CQG. Програмні продукти інформаційної системи CQG.


Тема 17. Технології інтеграції інформаційних систем.

Основні компоненти архітектури міжвідомчої взаємодії. Класифікація технологій інтеграції. Роль урядового шлюзу в інтеграції інформаційних систем. Компоненти брокера повідомлень. Базові принципи інтеграції з використанням XML і веб-служб. Основні стандарти XML і веб-служб. Базові принципи застосування XML і веб-служб для організації міжвідомчої взаємодії. Архітектура Урядового шлюзу. Технічні елементи архітектури Урядового шлюзу.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна:

 1. Грейвс М. Проектирование баз данных на основе XML. – М: Вильямс, 2009.

 2. Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 220с.

 3. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем: Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 240с.

 4. Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2008. – 216с.

 5. Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. / В.Ф. Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва; За ред. В.Ф. Ситника. – К.: КНЕУ, 2011. – 420с.

 6. Ситник Н.В. Проектування баз і сховищ даних: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2012. – 248с.

 7. Татарчук М.І. Корпоративні інформаційні системи: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2012. – 291с.


Додаткова:

 1. Балабанов И.Т. Электронная коммерция. – СПб: Питер, 2009. – 336с.

 2. Береза А.М., Козак І.А., Гужва В.М. та ін. Електронна комерція. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 324с.

 3. Брусіловський Б.Я. Інформатика інвестування: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2009. – 497с.

 4. Булах Е.В. Средства доступа к базам данных в Internet и свободно доступная СУБД POSTGRES95. Центр информационных технологий. http://zeus.sai.msu.ru:7000/database/postgres95/index.shtml.

 5. Веселов В.А. XML и технологии баз данных – http://www.osp.ru/os/2010/05-06/076.htm.

 6. Галактионов В.В. Java-технология в распределенных системах с CORBA-архитектурой. http://dbserv.jinr.ru/js/java_corba.html.

 7. Гольдштейн Б.С. Call-центры и компьютерная телефония. – СПб.: BHV-СПб, 2012. – 372с.

 8. Горностаев Ю.М., Соколов В.В., Невдяев Л.М. Перспективные спутниковые системы связи. – М.: «Горячая линия – Телеком», МЦНТИ, ООО «Мобильные коммуникации», 2010. – 132с.

 9. Групповая работа в сети (Технологии и программные средства Groupware) / Под редакцией проф. И.А. Цикина. А.Б. Никитин, А.А. Поляков, Н.К. Розова, В.С. Синепол, В.А. Сороцкий, И.А. Цикин. – М.: МЦНТИ, 2011. – 248с.

 10. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2009. – 400c.

 11. Гужва В.М., Постєвой А.Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 164с.

 12. Джон Дж. Мэрфи. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика. – М.: Сокол, 2010. – 367с.

 13. Дик В.В., Бебнева Е.В., Боженко В.М. и др. Информационные системы в экономике. – М.: Финансы и статистика, 2011. – С.208-253.

 14. Дилинг и ценные бумаги: Англ.-pус. слов. терминов и определений / Сост. В.А. Коpолькевич. – М.: Ось-89, 2012. – 237c.

 15. Козак І.А. Телекомунікації в бізнесі: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2009. – 367с.

 16. Козак І.А. Інформаційні технології віртуальних організацій: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008. – 336с.

 17. Короткий тлумачний словник з інформатики та інформаційних систем для економістів / Уклад.: Л.С. Козловська, Н.М. Поліщук. – К.: КНЕУ, 2012. – 60с.

 18. Кравченко В.Ф., Кравченко Е.Ф., Забелин П.В. Организационный инжиниринг: Учеб. пособие. – М.: ПРИОР, 2009. – 256с.

 19. Ляшенко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. – Д.: Сталкер, 2013. – 320с.

 20. Мендрул О.Г., Шевчук І.А. Ринок цінних паперів: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2009. – 152с.

 21. Мозговой О.М. Фондовий ринок: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 316с.

 22. Нейман Э. Малая энциклопедия трейдера – К.: Альфа Капитал: Логос, 2013. – 236с.

 23. Орленко Н.С., Гужва В. М. Інформаційні системи фондового ринку: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2009. – 388с.

 24. Острейковский В.А. Теория систем: Учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 2010. – 240с.

 25. Пейтел Э., Пейтел П. Internet-трейдинг: Полное руководство: Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2012. – 320с.

 26. Росляков А.В., Самсонов М.Ю., Шибаева И.В. ІР-телефония. – М.: Эко-Трендз, 2013. – 250с.

 27. Семихатов Сергей. Технологии построения распределенных объектных систем. – http://www.javable.com/docs/articles/dist/index.pdf.

 28. Ситник В.Ф., Краєва О.С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 200с.

 29. Ситник В.Ф. Системи підтримки прийняття рішень: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2009. – 614с.

 30. Скардина М. Модели хранения XML-данных: единственного варианта на все случаи нет. – http://zeus.sai.msu.ru:7000/internet/xml/storage_models.

 31. Солодкий М.О. Біржовий ринок. – К.: Джерела, 2010. – 336с.

 32. Статистические и динамические экспертные системы: Учеб. пособие / Э.В. Попов, И.Б. Фоминых, Е.Б. Кисель, М.Д. Шапот. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 320с.

 33. Стивен Б. Акелис. Технический анализ от А до Я. М.: Диаграмма, 2008. – 391с.

 34. Фафенберг Б., Уолл Д. Толковый словарь по компьютерным технологиям и Internet. – 6-е изд. – К.: Диалектика, 2009. – 480с.

 35. Швецов Н.П., Шаповал Ю.И., Буша Ю.А., Константинов А.А. Депозитарная деятельность на фондовом рынке. – К.: Вестник фондового ринку, 2010. – 223с.

 36. Эpлих А.А. Технический анализ товарных и финансовых рынков: Пpикл. пособие. – М.: ИHФРА-М, 2013. – 173с.


Інтернет-ресурси:

 1. Business intelligence – effective data mining & analysis // http://www.olap.ru.

 2. CorPortal – Портал о корпоративных порталах // http://corportal.ru.

 3. EGAR Technology // http://www.egartech.ru.

 4. SAPLAND – SAP Professional Journal // http://sapland.ru.

 5. Журнал «Інформаціні технології. Аналітичні матеріали» // http://it.ridne.net.

 6. Інформаційні системи і технології Microsoft в Україні // http://www.microsoft.com/Ukraine/Government/Analytics/IntegrationTechnologies/Overview.mspx.

 7. Корпоративные информационные технологии и решения // http://www.pcweek.ru.

 8. ЦМД-СОФТ // http://www.cmdsoft.ru.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал