Програма навчального курсу «Дошкільна лінгводидактика»Скачати 398.52 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації14.12.2016
Розмір398.52 Kb.
ТипПрограма
1   2   3

Характеристика – опис особливостей, що відрізняють одну річ (явище, людину) від інших, якостей, властивостей, рис.

Цінність – поняття за допомогою якого визначають оцінку людиною об'єктивних чеснот і достоїнств навколишнього світу.

Ціннісне ставлення – активна спрямованість, яка базується на визначенні її високої об'єктивної значущості та суб'єктивного особистого смислу.

Ціннісні орієнтації – вибіркова, відносно стала спрямованість інтересів і потреб особистості на певний аспект соціальних цінностей.

Шкала оцінокметодичний прийом, який дає змогу розділяти сукупність об'єктів за ступенем вираження спільної для них властивості.

Шкільна зрілість – повнота розвитку у дитини 6 років базових особистісних якостей; фізичного, психічного та соціального здоров'я; готовності до систематичного навчального навантаження.

Я-концепція – динамічна система уявлень людини про саму себе, ще передбачає усвідомлення нею своїх властивостей, самооцінку та виражається певними установками і чеканнями щодо себе.
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З КУРСУ «ДОШКІЛЬНА ЛІНГВОДИДАКТИКА»


 1. Змістова характеристика видів мовленнєвої компетенції дошкільників.

 2. Методологія дошкільної лінгводидактики.

 3. Психологічні засади лінгводидактики.

 4. Педагогічні закономірності і принципи навчання дітей рідної мови.

 5. Міждисциплінарні зв'язки української дошкільної лінгводидактики.

 6. Природничі засади лінгводидактики.

 7. Лінгвістичні засади методики розвитку мовлення дітей.

 8. Методи наукового дослідження в дошкільній лінгводидактиці.

 9. Мета і завдання дошкільного закладу з розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови.

 10. Засоби розвитку мовлення.

 11. Критерії мовленнєвого розвитку дітей.

 12. Програмне забезпечення навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах.

 13. Становлення і розвиток мовлення дітей раннього віку.

 14. Розвиток мовлення дітей середнього дошкільного віку.

 15. Навчально-мовленнєва діяльність дітей старшого дошкільного віку.

 16. Розвиток мовлення дітей в перший рік життя.

 17. Розвиток мовлення дітей в другий рік життя.

 18. Розвиток мовлення дітей в третій рік життя.

 19. Поняття звукової культури мовлення.

 20. Методи і прийоми виховання звукової культури мовлення дітей.

 21. Методика виховання звукової культури мовлення на заняттях.

 22. Особливості звуковимови дітей у різних вікових групах.

 23. Індивідуальна перевірка звукової культури мовлення дітей.

 24. Методика виховання звукової культури мовлення в ДНЗ.

 25. Корекція мовлення у спеціальному дошкільному закладі.

 26. Особливості засвоєння слова у дошкільному віці.

 27. Завдання і зміст словникової роботи в різних вікових групах ДНЗ.

 28. Методика розвитку словника дітей дошкільного віку.

 29. Форми організації розвитку словника дітей в ЛНЗ.

 30. Основні методи розвитку словника дітей дошкільного віку.

 31. Провідні засоби розвитку словника дітей дошкільного віку.

 32. Поняття граматичної будови мови.

 33. Особливості засвоєння граматичної будови мови дітьми дошкільного віку.

 34. Методика формування граматичної правильності мовлення у дітей.

 35. Типові граматичні помилки в мовленні дітей.

 36. Особливості дитячого словотворення.

 37. Поняття зв'язного мовлення.

 38. Навчання дітей діалогічного мовлення.

 39. Методика навчання дітей монологічного мовлення.

 40. Методика стимулювання словесної творчості та навчання дітей творчої розповіді.

 41. Характеристика методів і прийомів навчання дітей монологічного й діалогічного мовлення.

 42. Навчання дітей розповіді за картинами.

 43. Методика навчання дітей переказу літературних творів.

 44. Методика навчання дітей розповіді з власного досвіду.

 45. Поняття виразності мовлення.

 46. Специфіка засвоєння виразного мовлення на етапі дошкільного дитинства.

 47. Формування оцінно-контрольних дій під час розвитку мовлення дітей.

 48. Поняття мовленнєвої творчості дітей дошкільного віку.

 49. Роль сім’ї в розвитку мовлення дитини-дошкільника.

 50. Реалізація вимог базового компонента дошкільної освіти, щодо мовленнєвої компетентності дитини.

 51. Передумови мовленнєвої підготовки дитини до школи.

 52. Єдність вимог дошкільного навчального закладу й сім’ї до культури дитячого мовлення.

 53. Завдання, форми й зміст роботи дитячого садка й сім’ї з розвитку мовлення дітей, які відвідують дошкільні заклади та тих, які виховуються вдома.

 54. Сутність мовленнєвої підготовленості дітей до школи.

 55. Змістовий аспект мовленнєвого розвитку дітей і учнів.

 56. Наступність і перспективність мовленнєвого розвитку дітей.

 57. Поняття про усвідомлення дитиною мовлення.

 58. Підготовка руки дитини до письма.

 59. Діагностичні методики обстеження мовленнєвої підготовленості дітей до школи.

 60. Формування підготовленості дошкільників із загальним недорозвиненим. мовленням до навчання у школі в умовах спеціального дошкільного закладу.Рекомендована література

 1. Богуш A.M. Дошкільна лінгводидактика:.Навч.посіб./А.М.Богуш – Запоріжжя: ЛШС. Лтд, 2000.– 426 с.

 2. Богуш A.M. Концепція розвитку дитячого мовлення за Ж.Піаже / А.М.Богуш // Пед. і психол., 2000.- № 3.- С. 22-29.

 3. Гавриш Н.В. Розвиток мовленневотворчої діяльності в дошкільному дитинстві./ Н.В. Гавриш -– Донецьк: Либідь, 2001.– 322 с.

 4. Дзюбишина-Мельник Н.Я. Розвиток українського мовлення у дошкільників. Програма-довідник. – К.: Освіта, 1995.– 174 с.

 5. Дошкільна лінгводидактика. Хрестоматія / Упор. А.М.Богуш.В2-ХЧ. – -К.: Слово,2007.– 713 с.

 6. Піроженко Т.О. Мовленнєве зростання дошкільника. /Т.О.Пироженко. – К.:Грайлик, 1999.– 148 с.


Інформаційні ресурси

 1. Кононко О.Л. Про базову програму «Я у Світі». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrdeti.com/iamysviti/iamysviti2.html

 2. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/3145/

 1. Методичний портал [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://metodportal.net/

 1. Освітній мегапростір [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://simonischool.at.ua/

 1. Положення про дошкільний навчальний заклад [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/2740/

 2. Програма всебічного розвитку дитини «Крок за кроком» [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.ussf.kiev.ua/index.php?go=Content&id=6

 1. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» . [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://f.osvita.org.ua/news/db/53640.doc

 1. Сайт для вихователів [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://volodumurivna.at.ua/load/pracjuemo_za_programoju_ja_u_sviti/2

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал