Програма малих проектів посібник з розвитку громад практичний порадник для небайдужихPdf просмотр
Сторінка1/50
Дата конвертації17.03.2017
Розмір4.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УКРАЇНИ: ПРОГРАМА МАЛИХ ПРОЕКТІВ
ПОСІБНИК З РОЗВИТКУ ГРОМАД
Практичний порадник для небайдужих
Київ, 2007

Цей посібник опублікований за фінансової підтримки Міністерства у справах міжнародного розвитку Великої Британії у рамках Програми "Демократизація
України: програма малих проектів". Оцінки та погляди, висловлені у публікації, не обов'язково відображають офіційну політику уряду Великої Британії.
УДК 321.7
ББК Ф023+Ф036
Демократизація України: програма малих проектів
Посібник з розвитку громад: Практичний порадник для небайдужих / Кол.авт.:
Л.О.Єльчева, І.М.Ібрагімова та ін. К., 2007. 458 с.
Колектив авторів:
А.Дуда (р.3, гл.5.1 3; гл.6 7), Л.Єльчева (р.2), І.Ібрагімова (вступ; р.1, р.3),
І.Підлуська (вступ, р.3, гл.3.2, гл. 4.2 3, гл.8), О.Свєтіков (р.1, гл.4).
Висловлюємо подяку експертам за надання матеріалів для написання посібника:
Н.Балдич, О.Галицькій, Н.Качановій, В.Кучинському, Н.Лінник, Г.Чалій.
Редакційна колегія посібника:
Н.Балдич, О.Галицька, Л.Єльчева, І.Ібрагімова, І.Підлуська.
У цьому посібнику розглядаються принципи та механізми розбудови демократії
шляхом розвитку громад і посилення впливу громадськості на розв`язання нагальних проблем. Посібник містить огляд західної та української практики і рекомендації з досвіду реалізації Програми "Демократизація України: програма малих проектів"
щодо активізації громадськості, виконання коаліційних проектів та розвитку місцевого самоврядування. Посібник адресовано громадським активістам та громадським організаціям, депутатам місцевих рад, студентам та всім зацікавленим особам.

ЗМІСТ
Вступ: Демократизація України: програма малих проектів
7
РОЗДІЛ 1: КРОКИ ДО РОЗВИТКУ
13
Глава 1. Громада, громадянське суспільство та участь громадськості
13
1. "Агенти змін"
13 2. Демократія участі
17 3.Сходи участі громадськості. Механізми взаємодії
19
Глава 2. Розвиток громади
24
1. Участь громадськості у розвитку громад
24 2. Принципи роботи в громаді – принципи розвитку громад
26 3. Процеси діяльності за участю
29 4. Права людини, рівність та людський розвиток
31
Глава 3 . Участь і партнерство
33
1. Сутність партнерства
33 2. Типи співпраці
35 3. Проблеми та фактори успіху на шляху до партнерства
37
Глава 4. Основи місцевого самоврядування
41
1. Місцеве самоврядування та залучення громадськості
41 2. Територіальна громада та форми впливу
46
РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ КОАЛІЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
52
Глава 1. Побудова коаліції. Врядування та менеджмент
52
1. Побудова коаліції
53 2. Врядування та менеджмент
55 3. Що таке "конфлікт інтересів" і чому його необхідно долати?
63
Глава 2. Планування діяльності
64
1. Стратегічне планування
65 2. Операційне планування, або планування дій
73 3. Оцінка потреб
74 4. Розробка проекту
76 5. Оцінка ризиків
83 6. Стратегія життєздатності
88
Глава 3. Людські ресурси
92
1. Побудова команди. Менеджмент і лідерство
92 2. Управління змінами
102 3. Врегулювання конфліктів
110 4. Як працювати з волонтерами
117
Глава 4. Фінансовий менеджмент
122
Глава 5. Моніторинг та оцінка діяльності
130
3

Глава 6. Звітність
148
Глава 7. PR і комунікація: розкажи усім про свій успіх
157
1. Про користь розповсюдження інформації
158 2. Робота зі ЗМІ
162 3. Презентаційні навички
168
Глава 8. Фандрейзинг
175
РОЗДІЛ 3. АКТИВНІ ГРОМАДИ: ІНСТРУМЕНТИ ВПЛИВУ
182
Глава 1. Громадське лобіювання, представлення та захист інтересів
182
1. Сутність громадського лобіювання та основні принципи його реалізації
182 2. Організаційні засади лобіювання
186 3. Лобіювання та інформування
190 4. Аналіз політики
191 5. Планування лобістської кампанії
194 6. Лобіювання в Україні
195 7. Доступ до інформації органів влади
196
Глава 2. Робота з інформацією та людьми
202
1. Методи збору інформації в громаді
202 2. Способи проведення дискусії
214 3. Правила колективного обговорення проблем та рішень
225
Глава 3. Широкі обговорення в громаді:
«реальне планування» та громадські слухання
226
1. «Реальне планування»
226 2. Громадські слухання
228
Глава 4. Громадські ради як механізм участі у формуванні
владних рішень
240
1. Сутність та основні функції громадських рад
240 2. Правова основа діяльності громадських рад та практика в Україні
242 3. Основи створення ефективної громадської ради
245
Глава 5. Планування соціально економічного розвитку
248
та місцевого бюджету
248
1. Розробка Програми економічного і соціального розвитку міста на короткостроковий період
248 2. Місцеві бюджети: роль та основні засади побудови
249 3. Участь громадськості в розробці планів соціально економічного розвитку та місцевого бюджету
254 4. Гендерний аналіз нормативних актів, рішень та програм органів влади
255
Глава 6. Статути територіальних громад
264
Глава 7. Органи самоорганізації населення
в контексті активізації громад
273
Глава 8. Суспільний договір про взаємодію органів влади та НУО
281
1. Від філософії давнини до потреби сучасності
281 4

2. Підготовка до укладання суспільного договору
286 3. Правові аспекти укладання суспільного договору між владою та громадськими організаціями
294 4. Реалізація та механізми моніторингу виконання суспільного договору
295
Глава 9. Фонди розвитку громад
302
1. Сутність фондів розвитку громад
302 2. Фінансування фондів розвитку громад
304 3. Надання грантів фондами розвитку громад
306 4. Організаційні основи фондів розвитку громад
307 5. Етапи створення фондів розвитку громад
309 7. Конкурс соціальних проектів
312
Глава 10. Соціальне підприємство: як бізнес структури
вирішують проблеми громади
315
1. Поняття „соціальне підприємництво”, його місце в бізнес середовищі та значення для розвитку громади
315 2. На шляху до створення соціального підприємства.
Що і як потрібно зробити?
318 3. Створення соціальних підприємств в українських реаліях: яку організаційну форму обрати?
320 4. Бізнес планування для соціального підприємства
323
Глава 11. Робота з цільовою аудиторією
326
1. Залучення цільової аудиторії: основні засади
326 2. Робота з молоддю
328 3. Учнівське самоврядування
334 3. Робота з неповносправними та людьми похилого віку
343 4. Роль жінки: українська традиція і сучасність
348
ДОДАТКИ
356 1. Принципи органу врядування (Велика Британія)
356 2. Положення про коаліцію громадських організацій міста Броди
359 3. Розвиток соціального капіталу громади
363 4. Стандарти залучення громад (Шотландія)
364 5. Витяг з Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року N 1160 365 6. Витяг з Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, ратифікована Законом України N 832 XIV від 06.07.99 (Орхуська Конвенція)
369 7. Форма запиту на інформацію Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
374 8. Суспільний договір між міською радою та неурядовими організаціями міста Червонограда, 3.10.2006 375 9. Положення про громадські слухання в місті Дрогобичі
377 10. Положення Про Громадську раду при міському голові міста Дрогобича
383 11. Типове положення "Про місцеві ініціативи в місті (селі, селищі) N"
389 12. Проект Статуту Фонду розвитку громади міста Самбора
395 13. Порядок проведення програми „Гордість громади”
(конкурсу міні проектів)
408 5

14. Проект Типового Положення про міський конкурс соціальних проектів та програм неприбуткових організацій
420 15. Проект Договору про реалізацію проекту
430 16. Положення про вибори учнівської ради міського учнівського парламенту м.Єнакієвого
433 17. Схема розробки проекту
435 18. Зразок бюджету проекту
436 19. Зразок розшифровок до бюджету
437 20. Форма загального фінансового звіту
438 21. Форма звіту менеджера з моніторингу та оцінки за місяць
439 22. Форма звіту за результатами моніторингу заходу
442 23. Форма статистичної звітності за календарний квартал
448 24. Інструменти для ефективної роботи PR в коаліційному проекті
450
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
451
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАВЦІВ ПРОГРАМИ
"ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УКРАЇНИ: ПРОГРАМА МАЛИХ ПРОЕКТІВ"
456 6

ВСТУП
ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УКРАЇНИ: ПРОГРАМА МАЛИХ ПРОЕКТІВ
У закритих суспільствах люди століттями вірили в те, що їхнє життя повністю контро люється державою. Від уряду очікувалось, що він має забезпечувати усі потреби гро мадян, але це сприймалось як щось таке, на що не можна вплинути або чого навіть неможливо зрозуміти. З розвитком демократії прийшло усвідомлення важливості
участі громадськості в управлінні державними справами, необхідності забезпечення реальних можливостей для впливу громадян на дії влади, розвиток та реалізацію планів та програм, розв`язання наявних проблем.
В останні роки в Україні відбулися значні зміни. Україна обрала для себе демократич ний шлях розвитку. Європейську інтеграцію проголошено стратегічною метою. На всіх рівнях влада говорить про важливість діалогу з громадськістю. Місцеве самовря дування набуває реальної сили. Люди перестають бути просто "населенням", що мешкає на певній території, і стають самоврядною ГРОМАДОЮ, кожен член якої у міру своїх можливостей допомагає становленню добробуту всіх.
У 2003 році за фінансової підтримки Міністерства у справах міжнародного розвитку
Великої Британії (DFID) розпочала свою діяльність Програма "Демократизація Ук раїни: програма малих проектів". Її виконавці консорціум українських неурядових організацій у складі Комітету виборців України, Українського незалежного центру політичних досліджень та Творчого центру Каунтерпарт (до серпня 2005 року) у парт нерстві з Британською радою в Україні.
Мета Програми перевести процес демократизації зі сфери політичного спілку вання до рівня людей у громаді. Програма "Демократизація України" стосується зміни ставлення, відносин і сприйняття у громадах, а також демократизації цієї
країни шляхом розбудови громад громад як за географічною ознакою, так і за оз накою спільних інтересів. Програма працює задля надання можливості людям у громадах особливо незаможним і соціально вразливим мати більший вплив на формування та прийняття владних рішень на місцевому рівні та якість послуг, які є
важливими для їхнього життя.
Хоча Програма впроваджується лише у двох областях 10 громадах Львівської та До нецької області ми ставимось до неї як до справжнього кроку на шляху до демокра тизації України, оскільки здобутки Програми широко розповсюджуються по всій країні і їх можна поступово відтворити поза географічними межами даної Програми.
Основні зусилля Програми були спрямовані на апробацію в Україні інноваційних мо делей демократії участі й розвитку громади. Ці моделі можуть використовуватись
іншими громадами. Усі, хто був залучений до реалізації Програми на місцевому рівні,
зможуть використовувати здобуті знання та досвід в подальшому в інших ситуаціях,
розв`язуючи інші проблеми, в інших ініціативах і у такій спосіб збільшуючи вплив громадськості на впровадження змін та розв`язання місцевих проблем .
7

У своїй роботі Програма виходила з таких базових цінностей та принципів:
Сприяння розвитку громадянського суспільства, місцевих ініціатив
Відкритість, прозорість та підзвітність діяльності
Політична нейтральність
Розвиток партнерств та мереж
Коаліційність зусиль, спільна відповідальність
Конструктивні підходи, культура необвинувачення
Орієнтація на реальні потреби
Залучення громади до планування та оцінки діяльності
Ініціативність, інноваційність, гнучкість та творчий підхід
Аналіз процесів, результатів та впливу діяльності
Постійне навчання, обмін досвідом на усіх рівнях
Стратегічність впливу, сталий розвиток.
В рамках Програми у громадах Бродів, Дрогобича, Самбора, Сокаля та Червоногра да (Львівська область) та Артемівська, Вугледара, Єнакієвого, Тельманового і Торе за (Донецька область) коаліції неурядових організацій у партнерстві з іншими зацікавленими особами, в тому числі владою, підприємцями, засобами масової
інформації, розробили та реалізували свої проекти, спрямовані на активізацію неза хищених верств населення та розвиток громад.
Проекти на місцевому рівні поступово перетворилися з таких, що реалізовували ся для цільової аудиторію, на ті, що виконуються разом з ними. Активну участь у плануванні, виконанні та оцінці ефективності проектів брали місцеві активісти,
соціально вразливі верстви населення люди похилого віку, непрацевлаштована молодь і безробітні жінки, люди з обмеженими можливостями, неповносправні,
батьки, що виховують неповносправних дітей, діти сироти та діти позбавлені
батьківського піклування.
Відповідно до своїх потреб, виконавці проектів пройшли навчання, беручи участь у тренінгах та консультаціях з широкого кола питань, у семінарах з обговорення уроків реалізації проектів, у заходах з обміну досвідом, навчальних поїздках до таких ук раїнських міст як Чернівці, Івано Франківськ, Рівне та зарубіжних країн (Північної
Ірландії, Словаччини, Уельсу, Угорщини, Шотландії). Програма уможливила широкий обмін досвідом усіх зацікавлених осіб на різних рівнях. Учасники Програми отримали змогу перейняти досвід як від іноземних експертів та експертів, що працюють на національному рівні, так і від фахівців з місцевих громад. Заходи з обміну досвідом відбувалися не лише в рамках одного регіону, а й між Львівською та Донецькою об ластями, допомагаючи не лише вчитися один у одного, але й розуміти наші спільні
проблеми, проблеми України. Надзвичайно важливим є обмін і передача досвіду власне на рівні кожної громади, що сприяє її активізації, згуртуванню широкої гро мадськості навколо вирішення нагальних проблем. Досвід Програми свідчить про те,
що пропоновані нами моделі розвитку можуть бути відтвореними по всій Україні аби сприяти посиленню демократичних традицій.
Отже, підхід Програми "Демократизація України" до розвитку громад ґрунтується на таких засадах:
Інноваційність. Програма сприяє розбудові спроможності на рівні громад, збіль шує можливості обміну досвідом між двома областями, а також допомагає у ство ренні середовища для навчання всередині громад та поміж ними, коли можна розро бити й апробувати нові і творчі підходи до вирішення проблем. Програма надає
8
підтримку проектам, що виконуються коаліціями місцевих громадських організацій.
Розробка моделей. Програма створює нові моделі участі і розбудови громад, а також досліджує, у який спосіб моделі з інших країн можуть бути адаптованими до особливостей і обставин в Україні. Програма також має на меті визначення складо вих, які можуть бути відтвореними, і широке розповсюдження їх найкращих кон цепцій, процесів і практик серед інших громад і організацій громадянського суспільства.
Залучення. Програма спрямована на більш широке залучення цільових груп до активної участі в рамках проектів; більш широке залучення засобів масової інфор мації до висвітлення діяльності проектів; надання допомоги проектам у налагодженні
співпраці з представниками місцевих адміністрацій і бізнес кіл. Програма наголошує
на важливості місцевих коаліцій і розбудові спроможності як коаліцій, так і їх парт нерських організацій шляхом розширення можливостей участі, навчання й обміну досвідом між провідними командами у кожній громаді.
Ми особливо пишаємося досягненнями Програми:
Активізацією та розвитком громадських ініціатив особливо ініціатив молоді,
соціально вразливих груп
Посиленням спроможності неурядових організацій у малих містах
Налагодженням взаємодії усіх зацікавлених сторін, розвиток партнерства влади з громадою на паритетних засадах
Залученням місцевих підприємницьких структур до взаємодії з неурядовими ор ганізаціями (НУО)
Розвитком волонтерства та філантропії
Розширенням можливостей громадськості впливати на вирішення місцевих проблем
Запровадженням нових механізмів діяльності та інноваційних підходів
Зростанням уваги ЗМІ до соціальних питань
Сприянням сталому розвитку громад.
Реалізація Програми відкрила нові можливості у громадах. Чимало нових людей за лучилися до проектної діяльності, дізналися про роботу НУО, створили свої гро мадські організації. Десятки тисяч осіб отримали консультаційну підтримку з питань соціального захисту та розвитку місцевих ініціатив. У громадах надаються нові послу ги соціально незахищеним верствам населення, створено групи поширення досвіду
і вмінь та групи взаємодопомоги. Проектна діяльність дозволила громадам ефектив но користуватися такими дієвими механізмами публічного обговорення нагальних проблем, як круглі столи, "світові кафе", "реальне планування". У рамках Програми у громадах учасницях було проведено 27 громадських слухань, які призвели до реаль них змін у житті людей. Усі ці заходи, як і діяльність дорадчих комітетів та громадсь ких рад, до яких увійшли представники наших проектів, проводилися не для "галоч ки", і не через вказівки "згори", а виходячи з реальних потреб на основі спільного
інтересу громади. Успішним стало проведення конкурсів міні проектів "Гордість гро мади", яке сприяло активізації місцевих ініціатив та залученню додаткових місцевих ресурсів для вирішення актуальних питань.
За три роки Програма "Демократизація України" подолала взаємну недовіру й дис танціювання громадян, неурядових організацій та влади у громадах, зробила значні
кроки до розвитку їх співпраці та налагодження справжнього рівноправного партне рства та створення можливостей для громадян впливати на рішення місцевих органів влади. Взаємодія НУО і влади призвела до ухвалення низки рішень та місцевих нор мативних актів, спрямованих на підтримку, в тому числі фінансову, місцевих ініціатив.
9

На сьогодні у дев'яти громадах Програми підписано Суспільні договори між місцевою владою та громадськими організаціями. Це стало можливим завдяки неполітичності
створених коаліцій, об`єднанню усіх зацікавлених осіб навколо спільно визначених проблем та орієнтації на відкрите співробітництво, що сприяло зміцненню довіри та готовності до спільної відповідальності.
Дійсно, усі наші дії пов'язані з демократизацією України. Виявилося, що досить амбітна назва Програми, що фіксує той ідеал, якого ми прагнемо, не є такою вже й недосяжною чи далекою мрією. Демократизація це реальний процес, у якому ми кожен з нас, всі ми разом є "агентами змін". Ми робимо дійсністю наші сподівання.
І ми можемо з впевненістю і гордістю говорити, що Програма, наші проекти є
суттєвою допомогою на шляху налагодження діалогу влади з громадськістю, адже вони дають можливість отримати нові знання, новий досвід, який і є суттєвою скла довою готовності до взаємодії, реального діалогу на паритетних началах та спільно го пошуку оптимальних рішень розв`язання наявних проблем. Ключовими у цьому є
мотивація і впевненість.
Ця впевненість має чимало складових і вимірів. Для представників органів влади, це передусім впевненість у необхідності дослухатися до думки громадськості, дотриму ватися принципів відкритого, прозорого, ефективного врядування. Для громадян, це впевненість у тому, що треба діяти, треба самим творити свої життя. Саме про поси лення впевненості говорять наші моніторингові дослідження у всіх громадах учасни цях Програми.
Передусім, це впевненість у собі. Навіть для того, аби публічно виступати перед ши роким зібранням у громаді, потрібна впевненість і сміливість. Для більшості предс тавників наших громад перспектива таких виступів ще кілька років тому здавалася радше казковою, та й не всі вірили в те, що досягнуть чогось… Але є реальні досяг нення, є досвід, і дедалі більше людей у громаді приходять до коаліцій громадських організацій, аби заручитися підтримкою, одержати пораду чи консультацію. Органи влади дедалі більше прислухаються до голосу неурядових організацій, звертаються
10
Неповний перелік місцевих нормативних актів та рішень, які розроблені, ухвалені та діють, завдяки виконавцям проектів громад учасниць Програми "Демократизація України":
За участі представників громади у с. Тельманове розроблено та ухвалено Статут територіальної
громади та План соціально економічного розвитку на 2006 рік; рекомендації проекту увійшли до Соціально економічної програми м. Артемівськ на 2006 рік; проекти Статутів територіальних громад також розроблено у м. Червоноград та м. Самбір зараз вони перебувають на розгляді у міських радах; у м. Червоноград вперше ухвалено Регламент діяльності міської ради;
Положення про громадські слухання розроблено та ухвалено в м. Сокаль та м. Дрогобич; у м. Броди ухвалено Програму соціальної підтримки неповносправних дітей і молоді; у м. Сокаль ухвалено Концепцію соціальної політики, а також передано в оренду НУО приміщення для створення Центру для молоді; у м. Самбір ухвалено кілька місцевих нормативних актів щодо проблем працевлаштування молоді та комунального господарства; у м. Дрогобич внесені доповнення в міську програму зайнятості населення щодо розширення мережі Молодіжних центрів праці; у м. Вугледар ухвалено Положення про конкурс соціальних проектів та програм НУО, враховано пропозиції проекту у міській програмі зайнятості на 2006 2007 роки; у м. Єнакієве розроблено Положення про Раду з питань молодіжної політики при міському голові й створено відповідну раду.
за інформацією, запрошують на свої заходи, користуються результатами досліджень коаліцій, залучають представників НУО як експертів при розробці проектів норматив них актів, під час проведення громадських слухань.
Це впевненість у тому, що при бажанні можна знайти роботу. За час роботи Програ ми, завдяки участі у тренінгах та інших заходах більше 500 осіб змогли працевлашту ватися. Причому йдеться не лише про тих, хто мав високий авторитет, вищу освіту чи значний досвід роботи, але й про людей, спосіб життя яких не давав можливості
навіть їх друзям та рідним повірити у їх працевлаштування.
Це впевненість, яка потрібна вразливим верствам населення, батькам неповносп равних у тому, що вони не одинокі у вирішенні своїх проблем і що варто об`єднувати зусилля і стукати у двері, бо вони таки відкриються варто говорити один до одного,
працювати з вчителями, лікарями, владою, бо потрібною є інтеграція неповносправ них дітей у суспільство, необхідним є розширення їх світу, що існує поза межами власного дому.
Це впевненість, що сприяє залученню все більшого числа волонтерів. Наприклад, ко аліція м. Броди в процесі роботи над проектом залучилася підтримкою близько 600
волонтерів.
Ця впевненість сприяє розвитку взаємодії з підприємницькими структурами, які на дають не лише гуманітарну допомогу, але й свої приміщення для проведення заходів проекту, або ж, будуючи свої магазини, дбають про наявність біля них пандусів. Це також і впевненість щодо можливості збору додаткових коштів у самій громаді. Нап риклад, у Сокалі благодійні акції "Помічники Святого Миколая" та "Великодній кошик"
збирають понад 10 тисяч гривень на рік, солодощі, продукти харчування, одяг, канц товари для малозахищених сімей міста та району. Минулого року подарунки розпов сюджено серед 220 сімей Сокальщини.
Це впевненість у правильності своїх дій та потребі змін, яка підштовхнула 43 ак тивістів наших громад до участі у виборчих перегонах. До участі у Програмі вони, пе реважно, і не думали про це. Жінки і чоловіки, молодь, персонал проектів і члени ко аліцій, волонтери, серед яких є і люди з обмеженими фізичними можливостями,
повірили у свої сили. Загалом, з тих, кого Програма надихнула на участь у виборах,
було обрано 11 осіб, з них 3 жінки. Депутатами місцевих рад було обрано трьох не повносправних: двох до міських рад Артемівська та Бродів та одного до Сокольсь кої районної ради.
Тож, головним досягненням Програми саме є посилення віри багатьох людей у власні сили, у те, що до їх думки прислухаються. Вони почали не лише критикувати,
але й пропонувати шляхи вирішення проблем, не лише говорити, але й діяти. Люди повірили у те, що можуть щось змінити на краще, і переконані у потребі цих змін.
Можна досить довго говорити про різні "обличчя" впевненості, наводити численні
приклади. Але головне необхідною є увага до Людини, особистісного розвитку,
розвитку громадських ініціатив.
Робота в Програмі дала нам кілька


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал