Програма львів 2017 організаційний комітет святослав Пилипчук декан філологічного факультетуСкачати 152.96 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір152.96 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Філологічний факультет

Кафедра загального мовознавстваІІ тур Всеукраїнського конкурсу

студентських досліджень із соціолінгвістики


Львів, 21 березня 2017 р.

ПРОГРАМА

Львів 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Святослав Пилипчук

декан філологічного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка
Галина Мацюк

д-р. філол. наук, професор кафедри загального мовознавства

Львівського національного університету імені Івана Франка
Адріана Чучвара

канд. філол. наук, доцент кафедри українського прикладного мовознавства

Львівського національного університету імені Івана Франка
Оксана Бутковська

канд. філол. наук, асистент кафедри українського прикладного мовознавства

Львівського національного університету імені Івана Франка
Мар’яна Рослицька

аспірантка кафедри загального мовознавства

Львівського національного університету імені Івана Франка

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ ЖУРІ:
доц. М. Гавриш (Хмельницький), проф. С. Ковтюх (Кропивницький), доц. К. Коротич (Харків),

доц. С. Мартос (Херсон), доц. А. Пономаренко (Київ),

доц. В. Ригованова (Київ),

канд.філол.наук, асист. О. Бутковська (Львів), проф. Л. Васильєва (Львів), доц. Л. Гонтарук (Львів),

проф. І. Кочан (Львів), проф. Г. Мацюк (Львів),

доц. А. Чучвара (Львів), доц. Т. Шмігер (Львів)КАЛЕНДАР РОБОТИ КОНКУРСУ
Головний корпус

Львівського національного університету імені Івана Франка

вул. Університетська, 1
Вівторок, 21 березня

8.00 – 9.00 Реєстрація учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики (ауд. 343)

9.00 – 9.30 Відкриття конкурсу

Привітання проректора, член-кор. НАН України, проф. Р. Гладишевського;

декана, проф. С. Пилипчука, проф. Г. Мацюк

Виступи членів журі. (ауд. 305)

9.30 – 12.00 Доповіді учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики (ауд. 305)

12.00 – 13.00 Обід

13.00 – 16.00 Продовження роботи конференції

17.30 – 18.00 Нагородження переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики

Закриття ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики
Презентація результатів наукового дослідження – 10 хв.

Відповіді на запитання – 10 хв.
Середа, 22 березня

10. 00 – 10.30 Зустріч з деканом філологічного факультету


проф. С. Пилипчуком

10.30 – 12.00 Екскурсія по Львову12.00 – 14.00 Музеї Львова

НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ УЧАСНИКІВ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ
МЕТОДОЛОГІЯ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛІНГВІСТИКИ

Ктіторова Анастасія. Розвиток категорійної бази соціолінгвістики: зміст поняття і дефініція терміна «стратегічний наратив» (на матеріалі промов і звернень президента РФ В. Путіна, 2012–2016 рр.).
МОВА І НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Коновалов Олександр. Функціонування української мови в умовах гібридної війни РФ проти України.

Дубініна Аліна. Мовна політика і захист національних інтересів держав: порівняльна характеристика мовного законодавства України, Російської Федерації та країн Балтії (Литви, Латвії, Естонії).
МОВА І ПОЛІТИКА

Манько Олеся. Мова та ідеологія: реалізація взаємодії в заголовках українських та російських інтернет-видань про Євромайдан (за період 21.11.2013–25.02 2014).

Степаненко Зоряна. Особливості передвиборчої риторики Дональда Трампа.

МОВНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

Довганюк Юлія. Перспективи розвитку функцій державної мови в Україні (на матеріалі опитування в соціогрупі «викладач»).

Гоф Євгенія. Регіональні різновиди суржику.

Новикова Єлизавета. Інтерферентні явища в субмові молоді Херсона.


КОМУНІКАЦІЯ МІЖ РІЗНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ГРУПАМИ В СУСПІЛЬСТВІ

Івахів Анастасія. Правовий газетний дискурс і текст: особливості функціонування.

Корж Катерина. Національні патріотичні слогани у комерційній рекламі.

Гарькавець Тетяна. Особливості креолізованого рекламного тексту.

Гуць Аліна. Специфіка коментарів на сторінках ВК.

Бездітко Анастасія. Маркери мовної особистості кіногероя (на матеріалі серіалу «Шерлок»).

КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ
Бездітко Анастасія – студентка 5 курсу гуманітарного факультету Національної академії Національної гвардії України.

Тема доповіді: «Маркери мовної особистості кіногероя (на матеріалі серіалу «Шерлок»). Мета дослідження: «виокремити маркери мовної особистості Шерлока Холмса на лексичному мовному рівні та виявити їх взаємозв’язок із психологічним типом особистості». Завдання: «визначити сутність поняття мовної особистості та основні підходи до дослідження відповідного феномену, схарактеризувати принципи типологічної диференціації мовних особистостей, виявити маркери мовлення Шерлока Холмса на лексичному рівні». Структура роботи: вступ, розділи «Становлення антропологічної парадигми в мовознавстві», «Поняття мовної особистості в сучасній лінгвістиці», «Типологічна диференціація мовних особистостей», «Образ Шерлока Холмса як представника англійської лінгвокультури», «Рівень комунікативної компетенції героя як показник його високого інтелектуального розвитку», «Схильність до домінування як одна із визначних рис кіногероя», «Маркери мовлення Шерлока, що є індикатором схильності персонажа до імпульсивності», «Сарказм та іронія як властиві риси мовлення Шерлока», висновки. У списку використаних джерел – 40 покликань.

Ключові слова: відсутні.
Гарькавець Тетяна – студентка 4 курсу філологічного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Тема доповіді: Особливості креолізованого рекламного тексту. Мета дослідження: «вивчити вербальні та невербальні складові рекламного тексту, інтеграція яких дозволяє максимально ефективно реалізувати функції реклами». Завдання: «розглянути сутність рекламної комунікації, схарактеризувати рекламний текст як різновид креолізованого тексту, розглянути засоби, за допомогою яких реклама здійснює вплив на користувачів». Структура роботи: вступ, розділи «Теоретико-методологічні засади дослідження рекламного тексту», «Вербальні особливості побудови рекламного тексту», «Невербальні елементи семіотичної організації рекламного тексту», висновки. У списку використаної літератури – 30 праць.

Ключові слова: рекламна комунікація, рекламний текст, креолізованість, вербальні компоненти, невербальні компоненти.
Гоф Євгенія – студентка 5 курсу філологічного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Тема доповіді: Регіональні різновиди суржику. Мета дослідження: «схарактеризувати регіональні різновиди суржику на ґрунті даних анкетування на знання української мови, проведеного в різних областях України». Завдання: «уточнити поняття суржику, установити історичні передумови виникнення цього явища, визначити місце суржику в мовленнєвій практиці індивідів, провести дистанційне анкетування на знання української мови серед мешканців різних регіонів України, установити кореляцію між успішністю виконання зазначеного тесту та соціальними параметрами респондентів (місце проживання, рівнем освіти, мовою спілкування у побуті, мовою навчання у школі та у вищому навчальному закладі». Структура роботи: вступ, розділи «Теоретико-методологічні засади дослідження суржику», «Вплив суржику на мовну компетенцію комунікантів», висновки. У списку використаної літератури – 32 праці.

Ключові слова: суржик, суржикізм, суржикомовець, домінантна мова, комунікація.
Гуць Аліна – студентка 2 курсу ПВНЗ «Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного приватного університету».

Тема доповіді: Специфіка коментарів на сторінках ВК. Мета дослідження: «проаналізувати коментарі на соціальних сторінках, прокоментувати їх вплив на самооцінку людини, визначити, з якою ціллю пишуться коментарі». Завдання: «дослідити коментування на сторінках ВК», «розглянути особливості коментування на соціальних сторінках», «з’ясувати, з якою метою пишуться коментарі, в чому їх суть». Структура роботи: вступ, розділи «Соціальне коментування», «Особливості груп коментарів у соціальному коментуванні на сторінках ВК», «Інформативність коментування на сторінках ВК», висновки, список використаної літератури, в якому є покликання на 21 джерело.

Ключові слова: ВК, пестливі вирази, характеристики, оказіоналізми, смайли, порівняння, оцінки, лайливі вирази.
Довганюк Юлія – студентка 4 курсу гуманітарно-педагогічного факультету Хмельницького національного університету.

Тема доповіді: Перспективи розвитку функцій державної мови в Україні (на матеріалі опитування в соціогрупі «викладач»). Мета дослідження: «провівши анкетування, схарактеризувати позицію хмельничан щодо питань мовної політики в Україні, запропонувати шляхи утвердження державної мови як мови міжнаціонального спілкування в Україні». Завдання: «1. Систематизувати дослідження мовної ситуації України, дати її загальну характеристику. 2. Провести анкетування із соціолінгвістики «Шляхи утвердження державної мови як мови міжнаціонального спілкування в Україні». 3. Провести аналіз сучасної мовної ситуації, взявши за основу результати соціолінгвістичного анкетування. 4. Запропонувати концепцію розв’язання мовних питань». Структура роботи: вступ, розділи «Утвердження державної мови в Україні», «Державна мова як мова міжнаціонального спілкування в Україні: аналіз результатів соціолінгвістичного дослідження». Список літератури: 45 позицій. Додатки: ДОДАТОК А. Підсумкова таблиця результатів анкетування «Шляхи утвердження державної мови як мови міжнаціонального спілкування в Україні». ДОДАТОК Б. «Висвітлення результатів анкетування у вигляді діаграм». ДОДАТОК В. «Додаткові коментарі респондентів. Відповіді респондентів на запитання «Що б Ви хотіли ще додати?»

Ключові слова: мова міжнаціонального спілкування, державна мова, мовна ситуація, респонденти.
Дубініна Аліна – студентка 4 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Тема доповіді: Мовна політика і захист національних інтересів держав: порівняльна характеристика мовного законодавства України, Російської Федерації та країн Балтії (Литви, Латвії, Естонії). Мета дослідження «полягає в розкритті проблем мовного законодавства і його ролі для захисту національних інтересів пострадянських держав». Завдання: «вивчити законодавчу базу, яка регламентує здійснення мовної політики; порівняти мовне законодавство, його мету і роль для національної безпеки України, РФ, Литви, Латвії, Естонії». Структура роботи: вступ, розділи «Мовне законодавство України», «Мовне законодавство РФ», «Мовне законодавство країн Балтії», висновки, список використаної літератури, в якому зазначено 51 позицію.

Ключові слова: соціолінгвістика, мовна політика, мовне законодавство, Конституція, Європейська хартія регіональних та міноритарних мов, статус мов, державна мова, національна безпека.
Івахів Анастасія – студентка 3 курсу факультету № 8 Львівського державного університету внутрішніх справ.

Тема доповіді: Правовий газетний дискурс і текст: особливості функціонування. Мета конкурсної роботи: «розкриття суті та ознак правового газетного дискурсу і тексту, їхньої жанрової специфіки та комунікативних функцій». Завдання: «узагальнити стан вивчення проблеми в українській та зарубіжній історіографії, визначити ключові поняття «правовий газетний дискурс», «правовий газетний текст», розкрити соціальне значення феномену правового дискурсу і суспільної небезпеки правового дискурсу з ознаками девіантності». Структура роботи: вступ, розділи «Ознаки та функції правового газетного дискурсу», «Правовий газетний дискурс із ознаками девіантності», висновки. У списку використаної літератури – 26 праць.

Ключові слова: дискурс, правовий газетний дискурс, правовий газетний текст, правова комунікація, право, мас-медія.
Коновалов Олександр – студент 3 курсу Навчально-наукового гуманітарного інституту Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова.

Тема доповіді: Функціонування української мови в умовах гібридної війни РФ проти України. Мета дослідження: «виявлення ролі державної мови в обороні національних інтересів та цілісності української держави». Завдання конкурсної роботи: «1) виявити комунікативні стратегії і тактики антиукраїнської пропаганди, які реалізуються засобами української та російської мов; 2) з’ясувати функції української мови як державної в умовах гібридної війни РФ проти України; 3) встановити роль російської мови в реалізації стратегічних задумів агресора». Структура дослідження: вступ, розділи «Визначення ключових понять дослідження», «Аналіз наукових публікацій», «Виявлення стратегій і тактик антиукраїнської пропаганди, що впливають на функціонування української мови», висновки. У списку використаної літератури – 31 наукова праця.

Ключові слова: пропаганда, антиукраїнська пропаганда, комунікативні стратегії, комунікативні тактики.
Корж Катерина – студентка 4 курсу факультету іноземної філології та соціальних комунікацій Сумського державного університету.

Тема доповіді: Національні патріотичні слогани у комерційній рекламі. Мета дослідження: «виявлення найбільш ефективних лексем у рекламних слоганах із патріотичною мотивацією та доведення залежності використання у рекламі мотиву патріотизму із народними настроями». Завдання: «проаналізувати вербальну складову комерційної реклами, сконцентрувавши увагу на рекламному слогані; з’ясувати роль і значення використання вербалізованих українських цінностей у слоганах комерційної реклами; виявити особливості мовних засобів, використаних у патріотичних слоганах комерційної реклами, розглянути використання історичних та патріотичних мотивів у слоганах української комерційної реклами; прослідкувати динаміку використання патріотично-забарвленої лексики у рекламних слоганах за 2014–2016 рр.; визначити можливі причини підвищення кількості патріотичної реклами у 2014–2016 рр.». Структура роботи: вступ, розділи «Мова реклами», «Патріотично-забарвлені лексеми слоганів рекламних повідомлень», «Патріотична мотивація у сучасній комерційній рекламі», висновки. У списку літератури – 18 праць.

Ключові слова: національні слогани, комерційна реклама, патріотична мотивація.


Ктіторова Анастасія – студентка 4 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Тема доповіді: Розвиток категорійної бази соціолінгвістики: зміст поняття і дефініція терміна «стратегічний наратив» (на матеріалі промов і звернень президента РФ В. Путіна, 2012–2016 рр.). Мета роботи: «дослідити зміст та обсяг поняття «стратегічний наратив» з метою формулювання дефініції цього терміна». Завдання: «розкрити міждисциплінарний підхід до аналізу проблеми, обґрунтувати передумови дослідження поняття «стратегічний наратив» у соціолінгівстиці, дослідити зміст поняття «стратегічний наратив», особливості його реалізації на прикладі дискурсу політичного лідера (РФ), сформулювати словникову статтю до заголовного слова «Стратегічний наратив» для «Енциклопедичного тлумачного словника термінів сучасної соціолінгвістики». Структура роботи: вступ, розділи «Методологічні засади вивчення проблеми «стратегічний наратив», «Стратегічні наративи, пов’язані із мовно-культурною проблематикою (у текстах промов і звернень В. Путіна), «Зміст поняття і дефініція терміна «стратегічний наратив» у соціолінгвістиці», висновки, додатки: «Промови та звернення президента РФ В. Путіна в 2012 р.», «Промови та звернення президента РФ В. Путіна в 2013 р.», «Промови та звернення президента РФ В. Путіна в 2014 р.», «Промови та звернення президента РФ В. Путіна в 2015 р.», «Промови та звернення президента РФ В. Путіна в 2016 р.», електронна версія.

У списку літератури – 51 покликання на використані праці.Ключові слова: соціолінгвістика, взаємодія мова-національна безпека, інформаційна війна, термін «стратегічний наратив», мовлення політичного лідера.
Манько Олеся – студентка 4 курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Тема доповіді: Мова та ідеологія: реалізація взаємодії в заголовках українських та російських інтернет-видань про Євромайдан (за період 21.11.2013–25.02.2014). Мета роботи: «дослідити взаємодію мови та ідеології на прикладі заголовків з прецедентними феноменами в українських та російських інтернет-виданнях про Євромайдан («Українська правда», «Gazeta.ua», «Russia Today», «Комсомольская правда», «Известия»)». Завдання: «зібрати ілюстративний матеріал – заголовки україномовних та російськомовних інтернет-новин про Євромайдан, розкрити сутнісні ознаки змісту поняття «ідеологія», вивчити теорію прецедентних феноменів у мовознавстві, дослідити заголовки з прецедентними феноменами і обгрунтувати їх як засоби ідеологічного впливу адресантів на аудиторію читачів». Структура роботи: вступ, розділи «Історико-методологічне підґрунтя для вивчення взаємодії мови та ідеології на матеріалі заголовків інтернет-видань із прецедентними феноменами», «Заголовки з прецедентними феноменами як маркери ідеологічного впливу», висновки, список використаної літератури, який містить 40 покликань, додатки з переліком заголовків з прецедентними феноменами.

Ключові слова: соціолінгвістика, взаємодія мови та ідеології, політична ідеологія, заголовок інтернет-новин, прецедентний феномен, Євромайдан.
Новикова Єлизавета – студентка 3 курсу факультету філології та журналістики Херсонського державного університету.

Тема доповіді: Інтерферентні явища в субмові молоді Херсона. Мета дослідження: «полягає в цілісному дослідженні, систематизації та узагальненні типових явищ інтерферентного характеру, виявлених у мовленні молоді Херсона». Завдання: «проаналізувати й узагальнити різні погляди дослідників на поняття інтерференції, вивчити закономірності лексичної інтерференції в конкретному регіоні залежно від соціальних, вікових та психологічних характеристик білінгвів, проаналізувати вияви інтерференції у звязку зі зміною ситуації спілкування та комунікативної мети, дослідити інтерферентні помилки на лексико-фразеологічному рівні у мовленні студентів Херсона, виявити нагромадження інтерференційних елементів в українському мовленні молоді Херсонщини». Структура роботи: вступ, розділи «Теоретичні основи дослідження інтерференції в сучасній науці», «Лексична інтерференція в студентському мовленні Херсона», висновки, список використаної літератури (31 наукова праця). Додаток А. Анкета; Додаток Б. Результати анкетування.Ключові слова: білінгвізм, мова-джерело, мова-об’єкт, інтерферентні явища, інтерферема, інтерфереми-фразеологічні кальки.
Степаненко Зоряна – студентка 4 курсу факультету іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Тема доповіді: Особливості передвиборчої риторики Дональда Трампа. Мета дослідження: «у виявленні індивідуальної специфіки комунікативних стратегій у передвиборчих промовах Дональда Трампа». Завдання: «встановити типи мовленнєвих актів, що вибудовують політичну промову президента, проаналізувати структуру мовленнєвих актів політика, виокремити лексичні засоби емоційного впливу у промовах Дональда Трампа». Структура роботи: вступ, розділи «Політичний дискурс як тип комунікативної діяльності», «Комунікативні стратегії політичного дискурсу Дональда Трампа», висновки, додатки. У списку використаної літератури – 25 покликань на наукові праці.

Ключові слова: дискурс, дискурсивний тип, політичний дискурс, політична промова, мовленнєвий акт.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал