Програма гуртка «Цікава астрономія»Скачати 114.88 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір114.88 Kb.
ТипПрограма
ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НМЦ Директор гімназії «Ерудит»

_________ Р. Метенко _____________О.Перехейда

«____»___________20__р «____»___________20__р

Програма гуртка «Цікава астрономія»

Керівник гуртка Іванченко Людмила Юріївна

Пояснювальна записка

Із всіх картин природи, що розвертаються перед нашими очима, найвеличніша – картина зоряного неба.

Ми можемо облетіти або об’їхати весь земний шар, наш світ, в котрому ми живемо. Зоряне ж небо – це неозорий, безкрайній простір, заповнений другими світами. Кожна зоря, навіть ледь помітна в темному небі, являє собою величезне світило, часто більш величне, більш гаряче і яскраве, ніж Сонце. Але всі зорі знаходяться від нас незрівнянно дальше Сонця і тому здаються слабо сяючими точками.

На початку ХХІ століття комети стали однією з самих цікавих частинок Всесвіту для автоматичних міжпланетних станцій. Такий інтерес визвано в першу чергу тим, що, згідно сучасним уявленням, комети містять первинну речовину, «законцервоавну» з часів формування Сонячної системи, які можуть багато чого розповісти про її історії та еволюції.

Цікава астрономія дає учням змогу не лише поринути у великі відкриття Всесвіту (світогляду), а і дає змогу спробувати себе у ролі дослідників історії астрономії, проявити себе у ролі митців, експериментаторів.

Навчальна програма складена відповідно до вимог МОН України від 22.07.2008 року № 676 «Про затвердження типових навчальних планів....»Програма є адаптованою, за основу взято програми:

 1. Програми фізики для ЗНЗ 8-11 класи. Вид.: Шкільний світ, 2001р.

 2. Експериментальні програми для ЗНЗ. Астрономія 11 клас. Київ, Вид.: Сфера, 2001 р.

 3. Програми для ЗНЗ. Фізика та астрономія 7- 12 класи, Вид.: Перун, 2005 р.

 4. Програми для ЗНЗ. Астрономія 11 кл. Вид.: Шкільний світ 2001 р

Мета і основний зміст роботи гуртка «Цікава астрономія»

 • розвиток розумових здібностей та якостей особистості прагнення до самоосвіти, самопізнання, самовдосконалення, самооцінки, самореалізації у різних видах діяльності;

 • розвивати уміння знаходити вихід в скрутних ситуаціях, уміння орієнтуватися в просторі;

 • оволодіння технологією прийняття рішень, вільного вибору і дій у сферах життя, де перекриваються проблеми людини як живої істоти, суспільства і навколишнього середовища;

 • становлення наукового світогляду, формування емоційно-цілісного ставлення до природи, до себе, до людей, до загальнолюдських духовних цінностей;

 • поглиблювати та розширювати науково-дослідницьку, експериментальну, конструкторську, пошукову роботу;

 • зміцнювати зв’язки учнівського наукового об’єднання з науковими установами (КНУ ім. Тараса Шевченка, МАУП, Українська академія бізнесу і підприємництва, Київський національний університет культури і мистецтв, Муніципальний університет ім. Б.Д. Грінченка, Академія соціальних відносин, Академія наук України, Українське молодіжне аерокосмічне об’єднання «Сузір’я»), сприяти подальшому навчанню учнівської молоді у вищих навчальних закладах, аспірантурі;

 • сприяти оволодінню старшокласниками методиками та прийомами доступними для них основ наукових досліджень, навиками роботи з приладами, обладнанням для експериментів, лабораторними установками та апаратурою;

 • розвивати навички ораторського мистецтва, навички уміння роботи з науковою літературою, уміння робити висновки та систематизувати набуті наукові знання;

 • виховувати інтерес до наукових досліджень, розвивати уміння самостійно оволодівати знаннями.теми

Тема уроку

Кількість годин

1.

Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії.

3

2.

Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері.

8

3.

Методи та засоби астрономічних досліджень.

3

4.

Сонце – найближча зоря.

5

5.

Наша планетна система.

9

6.

Практичні заняття.

3

7.

Сонце як зоря головної послідовності.

6

8.

Атмосфера Сонця.

4

9.

Сонячна активність.

5

10.

Планети. Поверхні планет. Атмосфери планет.

12

11.

Малі тіла Сонячної системи. Зорі та галактики

5
Тема уроку

Дата

І. Предмет астрономії. Її розвиток і значення в житті суспільства. Короткий огляд об’єктів дослідження в астрономії. (3 години)

1.

Вступ. Визначення астрономії як фундаментальної науки, яка вивчає об’єкти Всесвіту. Огляд об’єктів дослідження в астрономії (коротка “екскурсія у Всесвіт”).
2.

Коротка історія астрономії: головні віхи розвитку науки, імена великих астрономів. Міфологічна астрономія. Астрономія від Аристотеля до Коперніка.
3.

Сучасний поділ астрономії на окремі галузі, в яких використовуються властиві лише їм методи досліджень і типи інструментів. Значення астрономії у формуванні світогляду людини. Астрономія та астрологія.
ІІ. Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері. (8 годин)

4.

Небесна сфера. Точки і лінії на ній. Небесні координати.
5.

Сузір’я. Зоряні карти.
6.

Зоряний час. Сонячний час. Зоряні величини.
7.

Видимий рух Сонця. Тропічний і зоряний роки. Типи календарів.
8.

Видимий рух Місяця. Сонячні і місячні затемнення.
9.

Практичне заняття зі спостереження зоряного неба та коротка перевірка умінь і навичок користування зоряною картою.
10.

Видимі рухи планет. Закони Кеплера.
11.

Пошук матеріалу за допомогою Іnternet.
ІІІ. Методи та засоби астрономічних досліджень. (3 години)

12.

Наземні і орбітальні телескопи.
13.

Астрономічні обсерваторії. Випромінювання: приймання й аналіз. Приймачі випромінювання.
14.

Практичне заняття зі спостереження зоряного неба та небесних об’єктів.
ІV. Сонце – найближча зоря. (5 годин)

15.

Основні відомості про Сонце. Маса і розміри.
16.

Будова Сонця. Джерела його енергії.
17.

Прояви сонячної активності, її вплив на життя і здоров’я людей та біосферу Землі
18.

Практичне заняття зі спостереження Сонця.
19.

Робота в бібліотеці
V. Наша планетна система. (9 годин)

20.

Геоцентрична та геліоцентрична системи світу. Земля – небесне тіло.
21.

Місяць – природний супутник Землі. Основні відомості про Місяць.
22.

Практичне заняття зі спостереження Місяця.
23.

Планети земної групи: Меркурій, Венера (короткий огляд – основні відомості.)
24.

Марс – планета земної групи, його основні характеристики та хар-ка його супутників .
25.

Планета-гігант – Юпітер, та його супутники (оглядово.)
26.

Планета-гігант – Сатурн, та його супутники (оглядово.)
27.

Планета-гігант – Уран, та його супутники (оглядово.)
28.

Планета-гігант – Нептун, та його супутники (оглядово.)
29.

Плутон – гігант чи карлик? (оглядово.)
30.

Малі тіла Сонячної системи – астероїди, комети, метеори(оглядово.)
31.

Формування планетної системи.
VI. Практичні заняття. (3 години)

32.

Практичне заняття зі спостереження весняного зоряного неба.
33.

Коротка перевірка умінь і навичок користування зоряною картою та орієнтуватися на місцевості за Сонцем та Полярною зорею.
34.

Пошук матеріалу за допомогою Іnternet
35.

Підсумковий урок.
I. Сонце як зоря головної послідовності. (6 годин)

36.

Основні характеристики Сонця. Стан речовини та умови рівноваги сонячної речовини.
37.

Фізичні умови всередині Сонця. Джерела сонячної енергії.
38.

Перенесення енергії в надрах Сонця.
39.

Конвективна зона.
40.

Яким буде Сонце і що чекає нашу планету в майбутньому.
41.

Практичне заняття з дослідження будови Сонця за допомогою сонячного телескопу.
ІІ. Атмосфера Сонця. (4 години)

42.

Фотосфера та хромосфера Сонця. Утворення неперервного та лінійчатого спектра Сонця.
43.

Сонячна корона, сонячний вітер та міжпланетне середовище.
44.

Шкала випромінювання електромагнітних хвиль. Випромінювання Сонця в різних діапазонах.
45.

Практичне заняття зі спостереження Сонця.
ІІІ. Сонячна активність. (5 годин)

46.

Вияви сонячної активності – активні ділянки, сонячні плями.
47.

Спалахи, факели, протуберанці на Сонці.
48.

Магнітне поле Сонця й фізична природа сонячної активності. Магнітні бурі.
49.

Циклічність сонячної активності. Вплив сонячної активності на живі організми сонячної системи.
50.

Робота в бібліотеці
ІV. Планети. (4 години)

51.

Поняття про планети. Основні компоненти складу речовини в Сонячній системі.
52.

Фігури та розміри планет, їх класифікація.
53.

Утворення і еволюція планет земного типу, їх внутрішня будова і магнітні поля.
54.

Утворення і еволюція планет-гігантів та їх супутників, їх внутрішня будова та магнітні поля
V. Поверхні планет. (4 години)

55.

Ендогенні та екзогенні чинники утворення й еволюції рельєфу планетних поверхонь. Поверхні Меркурія, Венери й Марса.
56.

Поверхні Місяця й супутників Марса.
57.

Поверхні планет-гігантів.
58.

Поверхні інших супутників планет.
VІ. Атмосфери планет. (4 години)

59.

Хімічний склад і вертикальна будова планетних атмосфер. Елементи атмосферної динаміки.
60.

Верхні атмосфери планет та їх супутників
61.

Магнітосфери планет і сонячно-планетні зв’язки. Глобальні екологічні проблеми й роль астрономії та космічних досліджень у їх розв’язанні.
62.

Практичне заняття зі спостереження за планетами Сонячної системи.
63.

Пошук матеріалу за допомогою Іnternet
V. Малі тіла Сонячної системи. (5 годин)

64.

Астероїди головного поясу та астероїди, що зближуються із Землею.
65.

Пояс Кой пера. Проблеми астероїдної небезпеки.
66.

Комети, їх різновид і походження.
67.

Метеорна речовина та її походження. Метеори та метеорити.
68.

Практичне заняття із спостереження за малими тілами сонячної системи..
69.

Робота в бібліотеці
70.

Підсумковий урок.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал